Osmanlı’yı kim yıktı? Osmanlı’yı Atatürk yıkmadı yalanı

Osmanlı’yı kim yıktı? Osmanlı’yı Atatürk yıkmadı yalanı

*

***

Günümüzde, özellikle muhafazakar ve milliyetçi gençlerden bazıları M. Kemal’in bir Osmanlı paşası olduğunu, Osmanlı’nın işgalciler tarafından yıkılması üzerine Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunu, dolayısıyla yeni kurulan devletin Osmanlı’nın bir devami olduğunu iddia ediyorlar.

Oysa bu kesinlikle doğru değildir…

Osmanlı Devleti, M. Kemal tarafından yıkılmıştır. Üstelik bununla da övünmektedir:

“Osmanlı Devleti, yazık ki ölmüştür; Babıâli Hükûmeti, yazık ki ölmüştür. Affedersiniz, hata ettim! Yazık ki demeyecektim, iftihara değer ki ölmüştür. Çünkü, onlar ölmeseydi milleti öldüreceklerdi. Sonra, devamlı olarak hakaret ve tecavüze maruz bırakılan meclis-i mebusanlar da ölmüştür. Onun yerini meclis-i mebusan değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi almıştır.”[1]

Milleti öldüreceklermiş… Bu millet Osmanlı Devleti’yle yüzyıllardır Dünya’da süper güç olmuş ve adaletle hükmetmiştir.

M. Kemal emeline ulaşabilmek için Milletvekillerini tehdit etmiş ve Nutuk’ta da bunu övünerek anlatmıştır.

1 Kasım 1922’de “Osmanlı Imparatorluğu münkarizdir” (yıkılmıştır) denmiş ve Saltanat, yani Osmanlı Imparatorluğu resmen sona erdirilmiştir.[2]

M. Kemal, Saltanatın kaldırılması müzakerelerinde şunları söylemiştir:

“Efendiler! Içinde bulunduğumuz şartlara rağmen safsatayla, münakaşayla, nazariyatla vakit geçirdiğimizi görüyorum. Hakimiyet ve saltanat hiç kimseye ilim icabıdır diye münakaşa ile mügalata ile verilmez. Hakimiyet ve saltanat kuvvetle, kudretle, zorla alınır. Türk milleti de hakimiyet ve saltanatı bil fiil isyan ederek kendi eline almıştır. Bu olmuş bitmiş bir durumdur. Mesele, `hakimiyet ve saltanatı bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız´ meselesi değildir. Mesele bu zaten olmuş bitmiş durumu ifade etmekdir. Bu herhalde ve mutlaka olacaktır. Burada toplananlar meclis ve herkes, meseleyi bu şekilde görürlerse fikrimce uygun olur. Aksi takdirde yine hakikat ifade olunucaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir.”[3]

M. Kemal zaten yaptığı her şeyde, diktatörlüğünü maskelemek için; “Millet bunu yapmıştır” der. Burada da yine aynı şekilde “Millet yapmıştır” ifadesini kullanmıştır, fakat Milletin Vekillerini “kafalarını kesmek” ile tehdit eden de kendisidir. O halde nasıl Millet yapmış oluyor??

Demek ki maksat; diktatörlüğünü maskelemektir…

M. Kemal, Nutuk’un hadiseyi anlatan bu bölümünde Saltanatın kaldırılmasının genel ve düşünsel nedenlerine değinmez, ancak bir dizi sert ifade ile Padişah ve Sadrazamın uzaklaştırılmasını haklı gösterir:

“Bütün menfaatlerini mülevves (pis) bir tahtın, çürümüş, çökmüş ayaklarına sarılmakta gören…”, “idrakten mahrum, vicdandan mahrum, birtakım insanlar…”, “ahmakça teklifat…”, “sefil… adi bir mahluk… alçak…”, “Aciz, adi, his ve idrakten mahrum…”[4] diye küfürler savurarak adeta ağzının ishal olduğunu cümle aleme ilan etmiştir.

Halbuki, evvelce gerek Padişah Vahidüddin (rahmetullahi aleyh)’e, gerek Saltanat’a ve gerekse Hilafet’e methiyeler dizen bizzat kendisiydi.

Örneğin TBMM’nin açılışının öncüsü ve en örgütlü son kongrede, Sivas Kongresi’nde, şöyle and içmişti:

“Makam-ı Celil-i Hilâfet ve Saltanata, Islâmiyete, Devlete, millete ve memlekete manen ve maddeten hizmetten başka bir gaye takip etmeyerek… çalışacağıma… namusum ve bilcümle mukaddesatım namına vallah, billâh.”[5]

Desenize ne namus kaldı ne de haysiyet.

Ey Gençler!!

Hala uyanmayacak mısınız?

.

**********

.

KAYNAKLAR:

[1] Atatürk’ün Bütün Eserleri, cild 15, Kaynak Yayınları, Istanbul 2005, sayfa 77. (2 Şubat 1923).

[2] Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hukuk-i hâkimiyet ve hükümranînin mümessil-i hakikisi olduğuna dair heyet-i umumiye kararı. No. 308, 1/2 Kasım 1922. Bk.: Düstur, III. Tertip, 3. cild, sayfa 152, 153.

[3] M. Kemal Atatürk, Nutuk, Devlet Basımevi 1938, sayfa 490-498.

[4] M. Kemal Atatürk, Nutuk, Devlet Basımevi 1938, sayfa 490-498.

[5] Sivas Kongresi Tutanakları, Haz: Uluğ İğdemir, Ankara 1969, sayfa 5, 3.

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

.

**********

.

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.com

*

*

25 comments on “Osmanlı’yı kim yıktı? Osmanlı’yı Atatürk yıkmadı yalanı

 1. Geri bildirim: Atatürk 89 yıl önce bugünü gördü, Atatürk’ün Ortadoğu halkları kehaneti yalanı, Atatürk’ün Amerikalı Gazeteci Marcosson’a verdiği röportajın tam metni « Belgelerle Gerçek Tarih

 2. Geri bildirim: Atatürk’ü tanımayan Atatürkçüler « Belgelerle Gerçek Tarih

 3. Geri bildirim: 10 Kasım’da Atatürk’ü neden hayırla, saygıyla ve minnetle anmıyoruz? « Belgelerle Gerçek Tarih

 4. Geri bildirim: Atatürk’ü Samsun’a Vahdettin Gönderdi (Belgelerle) « Belgelerle Gerçek Tarih

  • şu bilgiyi de eklemek isterim ki, kongrede içilen andla ilgilidir. ilgili and Mustafa Kemal Paşa’nin itirazı ve talebi üzerine bu şekilde değiştirilip kabul edilmiştir: “Makam-ı Celil-i Hilâfet ve Saltanata, Islâmiyete, Devlete, millete ve memlekete manen ve maddeten hizmetten başka bir gaye ve emelimiz olmadığına binaen kongrenin müzakeresi devamı müddetince ihtirasat-ı şahsiye ve siyasiyeden ve fırkacılık amalinden münezzeh bir azim ve iman ile çalışacağıma ve İttihat-Terakki Cemiyeti’nin ihyasına çalışmayacağıma namusum ve bilcümle mukaddesatım namına vallah, billah.”

 5. Geri bildirim: Uluslararası zalimler Böl Parçala Yut stratejisini tekrar uygulamaya koydu | Belgelerle Gerçek Tarih

 6. Atatürk kendi isteklerini millet bunu istemiştir millet bunu yapmıştır diyerek ifade eder.Bunun akademik bir açıklaması vardır.Oda atatürkün sahip olduğu ideolojiye dayanır.Jean-Jacques Rousseaunun ulus devlet milli irade kuvvetler birliği fikirlerine sahiptir.Burdaki milli irade kavramı halk tarafından seçilen değil halkın iyiliğini bilenlerin iradesi demektir.O yüzden Atatürk meclise hilafeti kaldırın milli irade böyle istiyor diyor.2.meclisede lozanı kabul edin yoksa milli iradeye karşı çıkmış olursunuz diyor.Halbuki milli irade meclistir.Fakat bu ideolojiye göre milli irade halkın seçtiği değil halkın iyiliğini bilen kendisinin iradesidir.Jean-Jacques Rousseau bu fikirleriylede fransız ihtilalinde terör devrine sebep olan jakobenlerede ilham kaynağı olmuştur.Atatürkte kuvvetler birliği milli irade fikirlerini savunur ve çok büyük bir fransız ihtilali hayranıdır.Halbuki fransız ihtilali bir gelişme değil bir çalkantıdır.Asıl gelişme ingilterede olmuştur.Türkiyenin demokrasiye çok sonraları geçmesinin ve büyük acılar çekmesinin nedeni kurucularımızın yanlış saplantılar içinde yanlış ideolojileri benimsemeleridir.2.mahmut talebeleri fransa yerine ingiltereye gönderseydi imparatorluğun sonu çok farklı olabilirdi.

  • aynen haklısn kardeş atatürk olmasaydı herkes yunan olurdu örnek veriyorum bak yunanistan a yunanistanda atatürk yoktu hepsi yunan..

 7. Serefsiz seni utanmadan yaziyorsun bu seyleri. Osmanlida kole gibi yasamayi cok istiyorsun galiba. Arapmisin sen? git arabistana ozaman.

  • Aptal Osmanlı’da kölelik yoktu adalet vardı sen o Zaman’da hıristiyansın ya da başka biri orada 3 ay para ödemeden vergi almadan yaşamak ne güzel Osmanlı Müslümanlığı yaymak için böyle fetihler iskan politikasını oku bakam nedenlerini bide arapmısın diyo Arap’lar senden iyi müslümandır şerefsiz herif içkiyi falan içkiyi her boku pis şeyleri Atatürk oç si çıkardı gidin biraz tarih i öğrenimse gelin siz hala Muhammed (SAS) in dediği ihadisi bilmezsiniz 1000 yıl dur yıkılmayan Bizans elbet yıkılıcak fetheden kişi ne güzel komutan diyor banada inanmazsınız siz lanet olsun size

 8. atatürk neden yıksın yalan söylüyorsunuz atatürk yıksaydı şimdi biz ingizce konuşuyor olurduk hemde atatürk madem yıktı osmanlı devleti bizi neden kurtardı

 9. Belgelerle kanıtladığınız için teşekkür ediyorum. Siteyi yaklaşık 6 aydır takip ediyorum. Atatürk olmasaydı “İngilizlerin işgalinde olurduk, İngilizce konuşurduk, falan filan” diyen salaklar. Size sormak istiyorum, Atatürk niçin Latin alfabesini seçti? Latin alfabesi yunan toplumuna ait değil mi? Sen şuan Latin Alfabesi kullanmasaydın Osmanlı Türkçesi, yani Arapça biliyor olacaktın. Toplumumuz nereye gelmiş ya yazık. Okullarda gerçek tarih verilmemesinden bunlar hep.. Ayrıca paylaştığınız bilgiler için tekrar tekrar teşekkür ediyorum.

 10. Admin kardesim sen ne güzel insansin bee helal olsun henüz yasim daha genc ama tarihle ilgili cok kitap okudum

 11. Beynini sikeyim senin kimin köpeğisin bilmiyorum ama aşıla bakalım bu cahilleri doldur kanına gir ülke düşmanı yap at kafalı yıkılmış dağalmış bir osmanlıyı Atatürk bir daha neden yıksın sarayda cariye kovalamaktan ilimden bilimden ekonomiden sanayiden geri kalmış bir imparatorluk avrupa tarafından zaten işgal edilmemişmiydi toplamışın buraya bim marketin dergisinden başka kitap okumamış sübyanları salla gelsin bak ne dicem sana Atatürk’ün sikini ye sen sonra bütün Atatürkçülerin sikini ye çaktımın ümmetçisi

 12. Nefer anlamadigin konularda yazma. Osmanli yikilmamisti. Hem Osmanliya agiz dolusu bir rum gibi sövüyorsun, hem de Osmanlinin M. Kemal tarafindan yikildigi gercegine karsi cikiyorsun. Osmanlinin ilimde sanayide geri kaldigi falan yok, bunlar bahane. Olsa bile ne yazar? Bugün her devlet sanayide ileride mi? Her geri kalmis bir devletin yikilmasi mi gerekiyor? Madem öyle o zaman Kemalist rejim de yikilmali cünkü o da geri kaldi. Bu sitede Osmanlinin sanayide geri kalmadigi, matbaanin geciktiginin palavra oldugu vs. hepsi anlatiliyor, arayip bulman lazim. Tabi gercekleri ögrenmek istiyorsan. Ama senin öyle bir niyetin yok gibi. Kemalist rejimin geri kaldigina dair de bilgiler var, arayip bul.

 13. mustafa kemali seviyorum ve saygı duyuyorum ama kemalist falan değilim ben müslümanım türküm bu osmanlıda olur türkiye cumhuriyeti de eğer böyle hainlikle kurulmuş olsaydı türkiye cumhuriyeti 1 asır ayakta kalamazdı saçma sapan tarih gerçekliği diye bize gelmiş burda atatürkü kötülüyosunuz o dönemde yaşadınız mı ki burda ahkam kesiyosunuz unutmayın ki osmanlı devletini içerdeki hainler yıkmıştır atatürk kaç defa istifa etmiştir millet için ama yılmamıştır bu cumhuriyeti bu türkiye cumhuriyetini bize emanet etmiştir.unutmayın ki her zaman kazanan biz olacazzzzz islam devleti türkiye cumhuriyeti olacak osmanlının yıkılmasına üzülmedik mi sanıyosunuz.lütfen kulakdan duyma yalanlarla burda insanların aklını bulandırmayın insalar bu sitelere bilge edinmek için giriyorlar saçma sapan kışkırtmalardan yalanlardan iftiralardan uzak durun artık her şeyden önce müslümanız kendi devletimizi kötülemeyelim.

  • Burak kardesim, hem osmanli hem de atatürkcü olunmaz. Bir müslüman, Islam’a savas acmis birini sevemez. Aziz Nesin’in bir sözü var, “gercek müslüman atatürkü sevemez, seviyorsa ya ahmaktir ya da sahtekar.” Ben aziz nesin kadar kaba olamayacagim. Sana ahmak degil ama bilgisiz diyebilirim. M. Kemali ve icraatlarini bilmiyorsunuz. Mesele bundan kaynaklaniyor. Türkiye cumhuriyetinin 1 asir ayakta kalmis olmasi hainlikle kurulmadigi anlamina gelmez. Suudlarin devleti hainlikle kurulmadi mi? Ama hala devam ediyor. Israil hainlikle kurulmadi mi? Ama hala devam ediyor. Allah Teala zalimlere “mühlet” verir. Kaldi ki, Türkiye cumhuriyetinde her 10 yilda bir darbe olmus ve bu Atatürk adina yapilmis. Atatürkcülügü takviye etmek icin yapilmis. Osmanli devletini hainler yikmistir diyorsun. Iste bu dogru. O hainlerin kim oldugunu da altina yorum yazdigin bu yazidan ögrenebilirsin. M. Kemal osmanli devletinin yikilmasina üzülmedi, bilakis sevindi. Eger sitede yanlis bir sey varsa, bizi uyarin, düzeltelim. Saygilar kardesim.

 14. Bu yorumu pozitif ateizmde yazmiştim. Burayada aliyorum.Mustafa kemal dönemini asri saadet gibi göstermeye köy enstitülerini övmeye çalişanlara memleketin halini animsatalim. Köylerde köylulerde asla para bulunmazdi. Bahçesine ektiğiyle geçinmeye uğraşirdi. Kimisinin hayvani olurdu. Mesela ineği. İneğini sağardi köylü tüp yok o dönem yakacakta yoksa çiğ içerdi sütü. Hayvandaki verem olduğu gibi insana geçerdi. Doktora hangi parayla kim gidecek. Verem sevda hastaliği olarak bilinirdi zaten. 20-25 yaşlaeindaki insanlar arabaninda olmadiği o dönemde sirtlanilir doktora götürülurdu. Bağira bağira yayan yada manda arabasinda kasabaya göturulen hasta doktorda ölur cenazesi gelirdi.. At çok pahaliydi. O sebeple kimsenin ati yoktu. Verem 1920-50 doneminde küçücük köylerde bile onlarca kişinın ölümune sebep oluyor pek çok çocuk anasiz babasiz buyuyordu.
  Memlekette 2- 3 yaşina gelen çocuklar hastalanir para yok iyileşir sanilarak doktora götürülmez ölüverirdi. Neden öldügü asla bilinmezdi. Vergi memurlari köylere tahsile çiktiğinda köylüler düşman kuvvetleri gelmiş gibi ormanlara kaçardi. Para uoktu dedik ya. Toprak ağalarinda vardi. Ağalik sisteminin kölesi idi millet çoğu yerde. Parasizliktan yakacak için ormandan kaçak kesim yapilir bu iş için orman askerlerine rüsvet verilirdi. Yinede bu sebeple o dönemlerde cezaevine girmeyen adam yoktur. Bu suçun cezasi idam olsa adamlarin yuzde 95 i idam olurdu. Aziz nesinin yokuşun başi böyle gelmiş böyle gitmez adli eserindede bahsi var. Savaşta babasiz kalmiş kimi erkek çocuklari buyuklerin tecavuzune uğrarmiş. Hal boyle iken devleti yonetenler kiçinda başinda elbise bile olmayan çarikla gezen milletin diniyle imaniyla uğraşirdi.
  İslam veremden ölenler için bu dünyada aciyla öldüklerinden cennete gideceklerini söyler. (Yinede aşilama sistemi islamla bulunmuştur.) Din ile imanla uğraşan kemalizmin sunduğu bir çare kendi insanlarini fakir halktan aldiklariyla rahat yaşatmak. İlmiye çig, semiha özak, halil inalcik o günlerin insanlaridir. Bugun hala hayatta olan bu kişilerden m. İlmiye çiğ 102, diğer ikisi 100 yaşindadir. Ayrica sistemin adamlarindan celal bayar 103.3, fuat bezmen 102 den fazla, chpli eski milletvekili nazmi oğuz 102 yil, semiha es 100 den fazla, keriman halis 99, kazim taşkent 98, nail çakirhan 98, kenan evren 98 yil yaşamişlardir.bu örnekler çoğaltilabilir. Mesela Fahri korutürkun eşide 100 yil yaşamiş geçen yillar ölmüştür.
  Bu arada ata döneminde yendigimizi soylediğimiz devletlere savaş tazminatlari ödüyordu. Ata öldü gitti o borçlar devam etti.

 15. Hani onuncu yil marşinda vardir. Demirâğlarla ördük ana yurdu en baştan diye. Belçika türkiyenin 27 dekadar biraraziye sahip. 1965 e ait bir kitapta yaziyor orada türkiyedekinden çok daha uzun demiryolu aği varmiş. Daha on onbeş sene evveline kadarduyardik. Belçikanin ekonomisi türkiyeden daha büyük diye.
  1920 de bizi işgal edenler arasinda belçikada vardi. Belçikanin on kati buyuk bugunku ingilterede. İngilterenin on kati buyuk bugunki ABD de. Ve daha başka ülkelerde. Yunan fransa italya. Portekiz, hindistan Avustralya yeni zellanda vs. mustafa kemal butun bunlari yenerek atmiş ülkeden. Bizdeyedik. Uyutuyorar milleti

 16. 2011 de posta gazetesinde görmüştüm. Bir çizgi roman yayinlanmiş. Mustafa kemalin harbiyeden mezun olduktan sonra 2. Abdulhamite başarisiz bir suikast düzenlediğini bu sebep ile yakalanip kendisine müthiş dayak ve işkenceler yapildiği ağzindan burnundan kan geldiğini yazdiği yönünde. Bu haber sayesinde onun Osmanli padişahina suikast düzenleyen birisi olduğunu öğrenmiştim.
  Fatih sultan mehmede 1481 in 3 mayisinda yahudi asilli doktoru yakup paşanin gebzede sefer yolunda yemeğine zehir vererek şehit ettiği malum. Bu iş için şu kadar ödül bu kadar ödül. Para ödülu azdir bu işler için adamlar büyuk oynuyor. Osmanliyi kimler yikabiliyorsa ödül onlara. Bu işlerin hesabi ta o zamanlar yapildi. İçimizdeki gizli yahudiler halletti osmanliyi. Devletide onlar kapti. Bu ışte mustafa kemalin müthiş başarisi olduğu açik.( zaten adida 1412-21 döneminde osmanliya isyan etmiş olan gizli yahudi şeyh bedrettinin adamlarimdan börkluce mustafa ve torlak kemalden gelir.) Devletyeni yeni düzelme surecine girdi. Buyük ölçudede düzeldi sayalim.
  Giriyorum bazi sitelere nerede islama küfreden var yüzde doksani kemalist. Ateizme yatiyor gizli din sahipleri islami yikmaya uğraşiyorlar.bu oyun büyük oyun. 1492 de bati ispanyadan kovarak doldurdu onlari bizim içimize. Kizillarda onlarla işbirliği yapti.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s