Osmanlı’yı kim yıktı? Osmanlı’yı Atatürk yıkmadı yalanı

Osmanlı’yı kim yıktı? Osmanlı’yı Atatürk yıkmadı yalanı

*

***

Günümüzde, özellikle muhafazakar ve milliyetçi gençlerden bazıları M. Kemal’in bir Osmanlı paşası olduğunu, Osmanlı’nın işgalciler tarafından yıkılması üzerine Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunu, dolayısıyla yeni kurulan devletin Osmanlı’nın bir devami olduğunu iddia ediyorlar.

Oysa bu kesinlikle doğru değildir…

Osmanlı Devleti, M. Kemal tarafından yıkılmıştır. Üstelik bununla da övünmektedir:

“Osmanlı Devleti, yazık ki ölmüştür; Babıâli Hükûmeti, yazık ki ölmüştür. Affedersiniz, hata ettim! Yazık ki demeyecektim, iftihara değer ki ölmüştür. Çünkü, onlar ölmeseydi milleti öldüreceklerdi. Sonra, devamlı olarak hakaret ve tecavüze maruz bırakılan meclis-i mebusanlar da ölmüştür. Onun yerini meclis-i mebusan değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi almıştır.”[1]

Milleti öldüreceklermiş… Bu millet Osmanlı Devleti’yle yüzyıllardır Dünya’da süper güç olmuş ve adaletle hükmetmiştir.

M. Kemal emeline ulaşabilmek için Milletvekillerini tehdit etmiş ve Nutuk’ta da bunu övünerek anlatmıştır.

1 Kasım 1922’de “Osmanlı Imparatorluğu münkarizdir” (yıkılmıştır) denmiş ve Saltanat, yani Osmanlı Imparatorluğu resmen sona erdirilmiştir.[2]

M. Kemal, Saltanatın kaldırılması müzakerelerinde şunları söylemiştir:

“Efendiler! Içinde bulunduğumuz şartlara rağmen safsatayla, münakaşayla, nazariyatla vakit geçirdiğimizi görüyorum. Hakimiyet ve saltanat hiç kimseye ilim icabıdır diye münakaşa ile mügalata ile verilmez. Hakimiyet ve saltanat kuvvetle, kudretle, zorla alınır. Türk milleti de hakimiyet ve saltanatı bil fiil isyan ederek kendi eline almıştır. Bu olmuş bitmiş bir durumdur. Mesele, `hakimiyet ve saltanatı bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız´ meselesi değildir. Mesele bu zaten olmuş bitmiş durumu ifade etmekdir. Bu herhalde ve mutlaka olacaktır. Burada toplananlar meclis ve herkes, meseleyi bu şekilde görürlerse fikrimce uygun olur. Aksi takdirde yine hakikat ifade olunucaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir.”[3]

M. Kemal zaten yaptığı her şeyde, diktatörlüğünü maskelemek için; “Millet bunu yapmıştır” der. Burada da yine aynı şekilde “Millet yapmıştır” ifadesini kullanmıştır, fakat Milletin Vekillerini “kafalarını kesmek” ile tehdit eden de kendisidir. O halde nasıl Millet yapmış oluyor??

Demek ki maksat; diktatörlüğünü maskelemektir…

M. Kemal, Nutuk’un hadiseyi anlatan bu bölümünde Saltanatın kaldırılmasının genel ve düşünsel nedenlerine değinmez, ancak bir dizi sert ifade ile Padişah ve Sadrazamın uzaklaştırılmasını haklı gösterir:

“Bütün menfaatlerini mülevves (pis) bir tahtın, çürümüş, çökmüş ayaklarına sarılmakta gören…”, “idrakten mahrum, vicdandan mahrum, birtakım insanlar…”, “ahmakça teklifat…”, “sefil… adi bir mahluk… alçak…”, “Aciz, adi, his ve idrakten mahrum…”[4] diye küfürler savurarak adeta ağzının ishal olduğunu cümle aleme ilan etmiştir.

Halbuki, evvelce gerek Padişah Vahidüddin (rahmetullahi aleyh)’e, gerek Saltanat’a ve gerekse Hilafet’e methiyeler dizen bizzat kendisiydi.

Örneğin TBMM’nin açılışının öncüsü ve en örgütlü son kongrede, Sivas Kongresi’nde, şöyle and içmişti:

“Makam-ı Celil-i Hilâfet ve Saltanata, Islâmiyete, Devlete, millete ve memlekete manen ve maddeten hizmetten başka bir gaye takip etmeyerek… çalışacağıma… namusum ve bilcümle mukaddesatım namına vallah, billâh.”[5]

Desenize ne namus kaldı ne de haysiyet.

Ey Gençler!!

Hala uyanmayacak mısınız?

.

**********

.

KAYNAKLAR:

[1] Atatürk’ün Bütün Eserleri, cild 15, Kaynak Yayınları, Istanbul 2005, sayfa 77. (2 Şubat 1923).

[2] Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hukuk-i hâkimiyet ve hükümranînin mümessil-i hakikisi olduğuna dair heyet-i umumiye kararı. No. 308, 1/2 Kasım 1922. Bk.: Düstur, III. Tertip, 3. cild, sayfa 152, 153.

[3] M. Kemal Atatürk, Nutuk, Devlet Basımevi 1938, sayfa 490-498.

[4] M. Kemal Atatürk, Nutuk, Devlet Basımevi 1938, sayfa 490-498.

[5] Sivas Kongresi Tutanakları, Haz: Uluğ İğdemir, Ankara 1969, sayfa 5, 3.

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

.

**********

.

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.com

*

*

134 comments on “Osmanlı’yı kim yıktı? Osmanlı’yı Atatürk yıkmadı yalanı

 1. Geri bildirim: Atatürk 89 yıl önce bugünü gördü, Atatürk’ün Ortadoğu halkları kehaneti yalanı, Atatürk’ün Amerikalı Gazeteci Marcosson’a verdiği röportajın tam metni « Belgelerle Gerçek Tarih

 2. Geri bildirim: Atatürk’ü tanımayan Atatürkçüler « Belgelerle Gerçek Tarih

 3. Geri bildirim: 10 Kasım’da Atatürk’ü neden hayırla, saygıyla ve minnetle anmıyoruz? « Belgelerle Gerçek Tarih

 4. Geri bildirim: Atatürk’ü Samsun’a Vahdettin Gönderdi (Belgelerle) « Belgelerle Gerçek Tarih

  • şu bilgiyi de eklemek isterim ki, kongrede içilen andla ilgilidir. ilgili and Mustafa Kemal Paşa’nin itirazı ve talebi üzerine bu şekilde değiştirilip kabul edilmiştir: “Makam-ı Celil-i Hilâfet ve Saltanata, Islâmiyete, Devlete, millete ve memlekete manen ve maddeten hizmetten başka bir gaye ve emelimiz olmadığına binaen kongrenin müzakeresi devamı müddetince ihtirasat-ı şahsiye ve siyasiyeden ve fırkacılık amalinden münezzeh bir azim ve iman ile çalışacağıma ve İttihat-Terakki Cemiyeti’nin ihyasına çalışmayacağıma namusum ve bilcümle mukaddesatım namına vallah, billah.”

 5. Geri bildirim: Uluslararası zalimler Böl Parçala Yut stratejisini tekrar uygulamaya koydu | Belgelerle Gerçek Tarih

 6. Atatürk kendi isteklerini millet bunu istemiştir millet bunu yapmıştır diyerek ifade eder.Bunun akademik bir açıklaması vardır.Oda atatürkün sahip olduğu ideolojiye dayanır.Jean-Jacques Rousseaunun ulus devlet milli irade kuvvetler birliği fikirlerine sahiptir.Burdaki milli irade kavramı halk tarafından seçilen değil halkın iyiliğini bilenlerin iradesi demektir.O yüzden Atatürk meclise hilafeti kaldırın milli irade böyle istiyor diyor.2.meclisede lozanı kabul edin yoksa milli iradeye karşı çıkmış olursunuz diyor.Halbuki milli irade meclistir.Fakat bu ideolojiye göre milli irade halkın seçtiği değil halkın iyiliğini bilen kendisinin iradesidir.Jean-Jacques Rousseau bu fikirleriylede fransız ihtilalinde terör devrine sebep olan jakobenlerede ilham kaynağı olmuştur.Atatürkte kuvvetler birliği milli irade fikirlerini savunur ve çok büyük bir fransız ihtilali hayranıdır.Halbuki fransız ihtilali bir gelişme değil bir çalkantıdır.Asıl gelişme ingilterede olmuştur.Türkiyenin demokrasiye çok sonraları geçmesinin ve büyük acılar çekmesinin nedeni kurucularımızın yanlış saplantılar içinde yanlış ideolojileri benimsemeleridir.2.mahmut talebeleri fransa yerine ingiltereye gönderseydi imparatorluğun sonu çok farklı olabilirdi.

  • Sebin gibi cahillerden nefret ediyorum Ataturk zaten osmanli askeriydi o kimliginde babanin ananin adi soyadi yaziyo diye mi Dusmansin senin gibilerin kimliginde oros… co…dur yazmasi lazim

  • Mustafa Kemalin daha 1906 yılında Osmanlı devletini yıkmaya uğraştığının yahudi dönmelerinin yani sabataycıların yuvalandığı şehir olan Selanikte teşkilatlandığı arkadaşlarına söylediği kendi sözleriyle belgesi.
   ‘….. eskimiş olan çürük yönetimi yıkmak, milleti hakim kılmak, özetle vatanı kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum.’
   O tarihlerde ülke yabancı güçlerin işgali altında olmadığına göre Vatan Osmanlı devletinin yönetiminden kurtarılacak. Bunun yolunun ve yönteminin nasıl olacağı da ilerideki yıllarda kesin olarak ortaya çıkacak. Osmanlı devletinin yıkılmasınında bu millete nelere patladığı açıktır.
   Daha o yillarda hiçbir savaş başlamamişken Fransizlarla osmanliyi yikmak ve bu topraklari paylaşmak anlaminada gelen yazişmalar. herkes alacağini alsin birazcikta bana kalsin küçuk olsun benim olsun benim herdediğim olsun. adım en buyuk türk olsun tavirlari.
   Cumhuriyet savaşlarda yenilenlere zoraki olarak dayatilan bir sistemdir. Yenenlerden ingilterede krallik kraliçe halen yerinde duruyor.

  • aynen haklısn kardeş atatürk olmasaydı herkes yunan olurdu örnek veriyorum bak yunanistan a yunanistanda atatürk yoktu hepsi yunan..

  • ne saçmalıyorsunuz cumhuriyet olmasaydı anan baban kim olurdu lan cumhuriyetten önce tarihimiz yokmuydu daha osmanlı kurulmadan önce moğollar obaları katlederken kadınların ırzınamı geçebilmiş yada bizanslar lan biraz insan olun bizim kadınlarımız bir erkek gibi savaşıp ölmüştür asla korkmamıştır siz kendi nenelerinize dedelerinize iftira atıyorsunuz atatürke milli mücadeleyi başlatın diyen vahdettin di (http://belgelerlegercektarih.com/2012/11/24/ataturku-samsuna-vahdettin-gonderdi-belgelerle/) biraz araştırın üstelik 70bin osmanlı askeri ingilizlere filistinde teslim eden 7 kolorduda bilin bakın kim vardı bu askerleri harcayıp ülkeyi zayıflattı ve kazım karabekir istiklal mah. neden asıldı din devletten neden ayrıldı Allah cc kuranda benim kurallarımla yönetin aksi takdirde münafıklardan olursunuz derken gaipten gelen bir kitapla yönetmiyoruz diyen ve videosu youtupta olan atatürkü bi izleyin ‘atatürkün kuran il ilgili sözleri ‘ yazın görürsünz atatürk seçilmiş mükemmel bir ajandır biraz aklınız olsa düşünürdünüz bu ülke cumhuriyetten beri neden hep aç borçlu yoksul batının sömürgesi olmuş batı baktı ki müslümanları bitirmek zor onların cihatlarını durdurabilmek için kurandan ayıralım dediler planlarını soktular

  • be hey gafil;

   balta limanı anlaşmasını biliyor musun?

   hünkar iskelesini, duyun-i umumiyeyi biliyor musun?

   gavurların osmanlı gümrüklerine, vergilerine, madenlerine, tarlalarına kısaca tüm gelirlerine el koymuş olduğunu biliyor musun?

   öyle bir osmanlı türk milletinin değil, gavurların işine yarıyordu.

   osmanlı mustafa kemal doğmadan 50 sene önce ölmüştü.

   • haci ekber, Osmanli’nin öldügü falan yoktu. Sultan II. Abdülhamid durumu kurtariyordu ama m. kemalin mensup oldugu ittihatcilar darbe yapinca ve de birinci dünya harbine sokunca isler iyice karismaya basladi. gavurlarin gümrüklere vergilere el koymasi gayet dogal, borc vardi ve bunlar bu suretle tahsil ediliyordu. Nitekim borc miktari iyice azalmisti. Gavurun isine yarayanin kim oldugunu anlamak icin bir asirdir ortadogu ve burnumuzun önündeki musulun nasil sömürüldügüne bakmak yeterlidir.

   • ben balta limanı anlaşmasından yüzlerce sene evvelinden başlayayım. yahudi dönmeleri olan şeyh bedrettin ve adamları 1412-21 döneminde üç koldan ele geçirmeye çalıştılar devleti en zayıf zamanında ve yenildiler. ama devlet büyük darbe aldı. 1421-51 dönemi olan 2. murad zamanı bir yahudi bahçesinden geçen askerlerin elma çaldığından şikayet ediyor padişaha. bulunuyor asker. çürüklü elma idi. dipten aldim diyor asker parasını ödemeyi teklif ediyor. Yahudi diyorki bu ordu çok temiz. böyle ordu dünyada yok.benim oğlumuda bu orduya alın ne olur diye yalvarıyor. nedir amaç. Osmanlıya sızmak içeriden ele geçirmek. onun oğlu girdimi bllinmez. ama italyan yahudisi hekim maestro jozopo giriyor osmanlı hizmetine ve fatih döneminde padişahın özel hekimi oluyor. maliyecilikte yapıyor müslüman oldum gözükerek. maliyede ele geçti. padişahın heran dibinde herşeyden haberdar olma imkanıda yakalandı. istanbulun aç yahudileri sarayda cirit atar oldu. padişah 1481de sefere çıkıyor orduyla. çayırovaya geliyor. diliskelesinden gemilere binilip italyaya sefer edilecek korkusuyla bi zehir öte aleme gönderiliyor padişah 1481 de. selanik o zamanlar bile yahudilerin gözde şehri. devlet vaadiyle yahudi paşalar osmanlının bütün sırlarını dünyayı alabilme planlarını vatikana verdiler. fatih o sebeple öldürüldü.. o zamana kadar deniz ticaretinin merkezi akdeniz iken türkler dünyayı alacak korkusuyla gözü açılan avrupa büyük denizlere açılmaya başlıyor. 1516-17de mısır seferinde yavuz selim. bu iş için yahudi bankerden borç almiş. sefer dönüşü geri ödeyecek borcu. adam para istemiyor oğlumu orduya al diyor. niyetini biliyorum borçlu olmasam öldürtürdüm seni diyor padişah. kanuni sultan süleyman ve sarı selim dönemlerinde yusuf nasi adlı banker sarayda cirit atıyor. osmanlıya sefer zamanları borç veriyor adamların her şeyden haberi var. rus hürremi dayamiş padişaha. sürekli büyüyen ve doğu avrupadaki türk devletlerini yutan rusa sefer edilmiyor. herhalde hürrem önlüyor. 1571 inebahtı savaşında avrupaya yeniliyoruz donanma yakılıyor. kurtulan sadece uluç ali paşanin gemileri. Ama o adam aslen italyan. ona zarar verilmemiş. ben ne bileyim karşi tarafa çalişmadiğini. adamın aslı italyan nede olsa. 1600 lerde ordu seferlerden istediği zaferleri kazanamıyor. köprülü mehmet paşa bir sünnet kontrolü yaptırıyor. ordu sünnetsiz subaylarla dolu. ele geçirmiş karşı tarafa çalışıyorlar. vuruluyor kafaları. hemen sabetay sevi diye biri çıkıyor piyasaya yahudilik adına peygamberim diyor. osmanlı tutukluyor bunu asarım keseri diyor. hemen muslüman olduk müridlerimle diyor. olmadığı anlaşılınca arnavutluğa sürülüyor. 1675 yada 1676 da ölüyor bu adam. adamları müslümanız iddiasında. 1681 de orduya alınıyor kimisi. 1683 te 2. viyana kuşatmasında tatarlarla birlikte sabetaycıların sürgün yeri olan arnavutluk bölgesinim kuvvetleride çekilerek ihanet ediyor osmanlıya. ve 281 yıldır ilk defa büyük yenilgi alıyor osmanlı. balkanların bir kısmını kaybediyoruz. yahudiler müslümanlar gibi sünnetli hadi bulda ayıkla at ordudan atabilirsen. humbaracı hrıstiyanının 300 kişilik subayla osmanlıya siğinip kabul edilmesi var. Amaç osmanlıyı yıkmak. 1764 te yarim dünyayı sömüren ingiltere artık osmanlıdan güçlü. 1768-1774 deki rusyayla savaşlar (ki tatarların çoğu rus ordusunda savaştı) ruslarinda artık osmanlıdan güçlü olduğunu gösterdi. ordu içindeki gizli din sahipleri sağ olsun. 1798 de napolyon mısırı işgal edince anlaşıldıki fransada artık osmanlıdan güçlü. ama yinede osmanlı hala güçlü ve devasa bir devlet. yani toparlanabilir. 1814 te rus ordusu napolyonun ordusunu yenip parise girdiğinde artık rusyanın çok güçlendiği osmanlıyı yuttuğu taktirde akdenize italya ve fransayı rahatlıkla alabileceğini görüuor avrupa. osmanlı korumaya alınıyor. 1828-29 savaşlarında edirneye kadar gelen rus ordusu ingiltere zoruyla geri gidiyor. ama savaş tazminatları. ingilizin dostluğuna muhtaç rusa karşı osmanlı. o baltalimanı anlaşması ve tanzimat fermanları o yüzden yapılıyor. 1853 de kararlı osmanlının bütün avrupa ve anadolu ırak suriye filistin. ürdün bölgesi olacak şekilde asya topraklarınıda alacak. ingiltere fransa ve italya birlik olup osmanlının yanında rusyaya savaş açıyorlar. ağır şekilde yeniliyor ruslar. yok olabilecek kadar. yok etmiyor batı. savaş öncesi sınırlarını tanıyor rusların. savaş masraflarınıda osmanlıya yüklüyor. işte bu ekonomiyi mahf ediyor. 1870 lerde de balkanlar ingiliz ve rus fitnesiyle hep ayaklanıyor. bastırılıyor isyanlar. osmanlı almanlara yanaştı diye. 1877-78 de ruslarla tekar savaş. bizdeki dönme subaylar batıdan devlet vaadi almiş kaç paşa var bu sebep ile orduyu kasten yediren. isimlerini vermiyeceğim. gazi osman paşa sadık bir kahramandır. bereketki yine ingiltere kolluyor bizi. rus osmanlıyı yutmaksızın geri gidiyor.
    1817 de ecnebi seyyah var. osmanlı için yıkılmaya yuz tutmuş zavallı bir devlet diyor. halbuki 15 milyon km kare. Ama fakir. 1830 da başlıyor batılılar osmanlının avrupa topraklarını işgale. 1890 lara gelindiğinde elde birtek trablusgarp kalıyor. 1908 de bulgaristan bağımsızlık ilan ediyor. savaş açamıyoruz küçücük ülkeye sebep. bütün avrupa ve rusya bu bahaneyle üzerimize çullanacak.
    osmanlı en güçlü oldüğü dönemlerde işlerin tıkır tıkır yürüdüğü dönemlerde kimler düşmanlarımıza çalışmiş. yahudi dönmeleri. onların işbirliği çökertti osmanlıyı. 1923 te osmanlının kalan son kısmı olan anavatan anadolu istanbul ve doğu trakya onlara verildi. ta 500 sene evvelinden şeyh bedrettin isyanından belli osmanlı çökertilince bu devletin kalan kısımlarının kimlere teslim edileceği. sanırım anlaşilmiştir.

   • Haci ekber bir yerde demiş osmanli anadouya çivi çakmadi diye, orhan gazi döneminde 1340 larda bir ara fetihler durduruluyor. İmar çalişmalarina başlaniyor. Camiler, medreseler hanlar hamamlar yaptiriliyor. Yüzlercesi. Trakyaya geçilmemiş daha bütün topraklar anadoluda. O kadar super imar çalişmalari yapiliyorki kendisinsen sonraki 100 hatta 200 yil boyunca bir daha böyle bir ihtiyaç lazim olmamiş.
    Mustafa kemalinde hakkini yemeyelim. Onunda çok buyuk bir eseri var. Neydi o muazzam eser. Anitkabir. Omu yaptirdi derseniz vasiyetidir.
    Anitkabir neydi peki, eski yunan mimarisinde tapinak mabedimi desek. Kral mezarimi. Kemalistlerin ağlanarak birilerini şikayet etme alanimi. Ben bilemedim bilen varsa açiklasin.
    Bu arada 1830 larda avrupa osmanlinin avrupa değil. afrika topraklarini ele geçirmeye başlamişti. Rusdan korur gibi yapip kendi paylaşmaya başlamişti. Şeytani dostluk. Orasini düzeltelim.

 7. Serefsiz seni utanmadan yaziyorsun bu seyleri. Osmanlida kole gibi yasamayi cok istiyorsun galiba. Arapmisin sen? git arabistana ozaman.

  • Aptal Osmanlı’da kölelik yoktu adalet vardı sen o Zaman’da hıristiyansın ya da başka biri orada 3 ay para ödemeden vergi almadan yaşamak ne güzel Osmanlı Müslümanlığı yaymak için böyle fetihler iskan politikasını oku bakam nedenlerini bide arapmısın diyo Arap’lar senden iyi müslümandır şerefsiz herif içkiyi falan içkiyi her boku pis şeyleri Atatürk oç si çıkardı gidin biraz tarih i öğrenimse gelin siz hala Muhammed (SAS) in dediği ihadisi bilmezsiniz 1000 yıl dur yıkılmayan Bizans elbet yıkılıcak fetheden kişi ne güzel komutan diyor banada inanmazsınız siz lanet olsun size

   • osmanlıda rüşvetin adaleti vardı yalan konuşmayın. hepiniz celalilerin torunlarısınız, osmanlının sömürdüğü köylülerin torunlarısınız. dedelerinizin kursağından ekmeğini alan osmanlı anadoluya tek çivi çakmayan osmanlı. cumhuriyet sayesinde insan oldunuz bunu unutmayın.

 8. atatürk neden yıksın yalan söylüyorsunuz atatürk yıksaydı şimdi biz ingizce konuşuyor olurduk hemde atatürk madem yıktı osmanlı devleti bizi neden kurtardı

 9. Belgelerle kanıtladığınız için teşekkür ediyorum. Siteyi yaklaşık 6 aydır takip ediyorum. Atatürk olmasaydı “İngilizlerin işgalinde olurduk, İngilizce konuşurduk, falan filan” diyen salaklar. Size sormak istiyorum, Atatürk niçin Latin alfabesini seçti? Latin alfabesi yunan toplumuna ait değil mi? Sen şuan Latin Alfabesi kullanmasaydın Osmanlı Türkçesi, yani Arapça biliyor olacaktın. Toplumumuz nereye gelmiş ya yazık. Okullarda gerçek tarih verilmemesinden bunlar hep.. Ayrıca paylaştığınız bilgiler için tekrar tekrar teşekkür ediyorum.

 10. Admin kardesim sen ne güzel insansin bee helal olsun henüz yasim daha genc ama tarihle ilgili cok kitap okudum

 11. Beynini sikeyim senin kimin köpeğisin bilmiyorum ama aşıla bakalım bu cahilleri doldur kanına gir ülke düşmanı yap at kafalı yıkılmış dağalmış bir osmanlıyı Atatürk bir daha neden yıksın sarayda cariye kovalamaktan ilimden bilimden ekonomiden sanayiden geri kalmış bir imparatorluk avrupa tarafından zaten işgal edilmemişmiydi toplamışın buraya bim marketin dergisinden başka kitap okumamış sübyanları salla gelsin bak ne dicem sana Atatürk’ün sikini ye sen sonra bütün Atatürkçülerin sikini ye çaktımın ümmetçisi

 12. Nefer anlamadigin konularda yazma. Osmanli yikilmamisti. Hem Osmanliya agiz dolusu bir rum gibi sövüyorsun, hem de Osmanlinin M. Kemal tarafindan yikildigi gercegine karsi cikiyorsun. Osmanlinin ilimde sanayide geri kaldigi falan yok, bunlar bahane. Olsa bile ne yazar? Bugün her devlet sanayide ileride mi? Her geri kalmis bir devletin yikilmasi mi gerekiyor? Madem öyle o zaman Kemalist rejim de yikilmali cünkü o da geri kaldi. Bu sitede Osmanlinin sanayide geri kalmadigi, matbaanin geciktiginin palavra oldugu vs. hepsi anlatiliyor, arayip bulman lazim. Tabi gercekleri ögrenmek istiyorsan. Ama senin öyle bir niyetin yok gibi. Kemalist rejimin geri kaldigina dair de bilgiler var, arayip bul.

 13. mustafa kemali seviyorum ve saygı duyuyorum ama kemalist falan değilim ben müslümanım türküm bu osmanlıda olur türkiye cumhuriyeti de eğer böyle hainlikle kurulmuş olsaydı türkiye cumhuriyeti 1 asır ayakta kalamazdı saçma sapan tarih gerçekliği diye bize gelmiş burda atatürkü kötülüyosunuz o dönemde yaşadınız mı ki burda ahkam kesiyosunuz unutmayın ki osmanlı devletini içerdeki hainler yıkmıştır atatürk kaç defa istifa etmiştir millet için ama yılmamıştır bu cumhuriyeti bu türkiye cumhuriyetini bize emanet etmiştir.unutmayın ki her zaman kazanan biz olacazzzzz islam devleti türkiye cumhuriyeti olacak osmanlının yıkılmasına üzülmedik mi sanıyosunuz.lütfen kulakdan duyma yalanlarla burda insanların aklını bulandırmayın insalar bu sitelere bilge edinmek için giriyorlar saçma sapan kışkırtmalardan yalanlardan iftiralardan uzak durun artık her şeyden önce müslümanız kendi devletimizi kötülemeyelim.

  • Burak kardesim, hem osmanli hem de atatürkcü olunmaz. Bir müslüman, Islam’a savas acmis birini sevemez. Aziz Nesin’in bir sözü var, “gercek müslüman atatürkü sevemez, seviyorsa ya ahmaktir ya da sahtekar.” Ben aziz nesin kadar kaba olamayacagim. Sana ahmak degil ama bilgisiz diyebilirim. M. Kemali ve icraatlarini bilmiyorsunuz. Mesele bundan kaynaklaniyor. Türkiye cumhuriyetinin 1 asir ayakta kalmis olmasi hainlikle kurulmadigi anlamina gelmez. Suudlarin devleti hainlikle kurulmadi mi? Ama hala devam ediyor. Israil hainlikle kurulmadi mi? Ama hala devam ediyor. Allah Teala zalimlere “mühlet” verir. Kaldi ki, Türkiye cumhuriyetinde her 10 yilda bir darbe olmus ve bu Atatürk adina yapilmis. Atatürkcülügü takviye etmek icin yapilmis. Osmanli devletini hainler yikmistir diyorsun. Iste bu dogru. O hainlerin kim oldugunu da altina yorum yazdigin bu yazidan ögrenebilirsin. M. Kemal osmanli devletinin yikilmasina üzülmedi, bilakis sevindi. Eger sitede yanlis bir sey varsa, bizi uyarin, düzeltelim. Saygilar kardesim.

 14. Mustafa kemal dönemini asri saadet gibi göstermeye köy enstitülerini övmeye çalişanlara memleketin halini animsatalim. Köylerde köylulerde asla para bulunmazdi. Bahçesine ektiğiyle geçinmeye uğraşirdi. Kimisinin hayvani olurdu. Mesela ineği. İneğini sağardi köylü tüp yok o dönem yakacakta yoksa çiğ içerdi sütü. Hayvandaki verem olduğu gibi insana geçerdi. Doktora hangi parayla kim gidecek. Verem sevda hastaliği olarak bilinirdi zaten. 20-25 yaşlaeindaki insanlar arabaninda olmadiği o dönemde sirtlanilir doktora götürülurdu. Bağira bağira yayan yada manda arabasinda kasabaya göturulen hasta doktorda ölur cenazesi gelirdi.. Verem 1920-50 doneminde küçücük köylerde bile onlarca kişinın ölümune sebep oluyor pek çok çocuk anasiz babasiz buyuyordu.
  Memlekette 2- 3 yaşina gelen çocuklar hastalanir para yok iyileşir sanilarak doktora götürülmez ölüverirdi. Neden öldüğü asla bilinmezdi. Vergi memurlari köylere tahsile çiktiğinda köylüler düşman kuvvetleri gelmiş gibi ormanlara kaçardi. Para yoktu dedik ya. Toprak ağalarinda vardi. Ağalik sisteminin kölesi idi millet çoğu yerde. Parasizliktan yakacak için ormandan kaçak kesim yapilir bu iş için orman askerlerine rüsvet verilirdi. Yinede bu sebeple o dönemlerde cezaevine girmeyen adam yoktur. Bu suçun cezasi idam olsa adamlarin yuzde 95 i idam olurdu. Aziz nesinin yokuşun başi böyle gelmiş böyle gitmez adli eserindede bahsi var. Savaşta babasiz kalmiş kimi erkek çocuklari buyuklerin tecavuzune uğrarmiş. Hal boyle iken devleti yonetenler kiçinda başinda doğru düzgün elbise bile olmayan çarikla gezen milletin diniyle imaniyla uğraşirdi.
  İslam veremden ölenler için bu dünyada aciyla öldüklerinden cennete gideceklerini söyler. (Yinede aşilama sistemi islamla bulunmuştur.) Din ile imanla uğraşan kemalizmin sunduğu bir çare kendi insanlarini fakir halktan aldiklariyla rahat yaşatmak. İlmiye çig, semiha özak, halil inalcik o günlerin insanlaridir. Bugun hala hayatta olan bu kişilerden m. İlmiye çiğ 102, diğer ikisi 100 yaşindadir. Ayrica sistemin adamlarindan celal bayar 103.3, fuat bezmen 102 den fazla, chp’li eski milletvekili nazmi oğuz 102 yil, semiha es 100 den fazla, keriman halis 99, kazim taşkent 98, nail çakirhan 98, kenan evren 98 yil yaşamişlardir.bu örnekler çoğaltilabilir. Mesela Fahri korutürkun eşide 100 yil yaşamiş geçen yillar ölmüştür.
  Ata döneminde yendik dediğimiz ülkelere savaş tazminatlari ödüyorduk. bu ödemeler 1945 e kadar sürdü.
  Bu yorum neden yayinlanmadi

 15. Hani onuncu yil marşinda vardir. Demirâğlarla ördük ana yurdu en baştan diye. Belçika türkiyenin 27 dekadar biraraziye sahip. 1965 e ait bir kitapta yaziyor orada türkiyedekinden çok daha uzun demiryolu aği varmiş. Daha on onbeş sene evveline kadarduyardik. Belçikanin ekonomisi türkiyeden daha büyük diye.
  1920 de bizi işgal edenler arasinda belçikada vardi. Belçikanin on kati buyuk bugunku ingilterede. İngilterenin on kati buyuk bugunki ABD de. Ve daha başka ülkelerde. Yunan fransa italya. Portekiz, hindistan Avustralya yeni zellanda vs. mustafa kemal butun bunlari yenerek atmiş ülkeden. Bizdeyedik. Uyutuyorar milleti

  • ömrü hayatınızda kadir mısıroğlu haricinde iki tarih kitabı okumuş olsanız,

   -1. dünya savaşında verdun ve somme cephelerinde 5-6 milyon ingiliz fransız almanın öldüğünü,

   -ingilterede açlıktan ölümler olduğunu, halkın asker ölümlerine artık tahammül edemediğini,

   -silah fabrikalarında grev olduğunu,

   -komünistlerin bütün avrupada tehlike yarattığını,

   -ekonomilerin dibe vurduğunu bilirdiniz.

   -başta hindistan olmak üzere bütün kolonilerin kazan gibi kaynadığını,

   bu şartlar altında ingilterenin ankarayı zaptetmek için gönderecek 1 milyon askere ihtiyacı olduğunu, bunu da hayata geçirmenin imkansız olduğunu bilirdiniz.

   bu şartlar altında milletimizin son 300 yılda bağımsız yaşayabildiği bir sürecin 1923’de başladığını bilirdiniz. ta ki 1952’de sizinkiler ülkeyi ABD’ye peşkeş çekene kadar.

   sizin imanınız 6. filoya dönüp secde edecek kadardır.

   • haci ekber, aldigin cevaptan sonra baska dala atlaman dikkatimizden kacmadi. Hindistan’in kazan gibi kaynamasinin sebebi hilafet idi. Ingilizler hintlilerin hilafet merkezi olan Istanbul’a asiri hassas olmalarindan dolayi Istanbul’un bizde kalmasina razi oldu.

    Bir milyon askere ihtiyaci vardi diyorsun. Biz de farkli bir sey demiyoruz. Adamlar savasmadi bizimle, m. kemale ihale ettiler diyoruz. Mesele bu zaten. Bagimsizlik falan yok, bunlar hikaye. 1947’de yani chp döneminde basladi amerikaya bagimlilik. M. Kemal döneminde ingiltereye bagimliydik, ikinci dünya harbinden sonra ise amerikaya.

   • Birinci dunya savaşinda ölen ingiliz 908 bin, fransiz 540000 civaridir. Onlarda çogunlukla somurgelerden getirilen müslüman askerlerdir. Diğer gerekcelerinde hikaye. İngilizin ankarayi zaptetme meselesine gelince mustafa kemali anadoluya yollayan ingilizdir. Samsuna asker çikaranningilizin ankarayi alamayacağini düşunmek. Eylüldeki mustafa kemalin filistin yenilgisinden ve suriyenin elden gitmesinden sonra kasim 1918 de istediği her yeri işgal edebilecek gucu eline geçirmiş. Ankarayi ne zaman istese o zaman alir. Mondrosla ulkeyi teslim almişlik her yerin alindiğini gosterir. Ankarada dahil. Asker gondermese bile. Mustafa kemal onlarin adami. Gir ülkeye kendi adamini getir. O ülkenin kendi çikarina olan kanunlari daya ekonomisi sana çalişsin. Olay budur.
    Madem mustafa kemal ingilizi yendi ne diye 1945 e dek savaş tazminati ödedik onlara.

  • Bakin demiştik hani atanin maaşi 14000 lira, sabetaycilar ülkeye gelince ağir vergilerle halk soyuldu. Sabetaycilara imkanlar sağlanarak onlar muthis zengin edilerek ust sinif yapildi.
   Halkin arasinda salgin hastaliklar muthiş çaptaydi. Özellikle çocuk ve genç yaşlarinda ölen o kadar çok insan vardiki bu hastaliklardan. Eğer bir ülkede çok salgin hastaliklar varsa bu o ülkenin halkinin çok fakir olduğunu gosterir. Devletin başlarindakiler ise yada devleti elinde tutanlar çok zenginse o zenginliklerin karşiliği bu halkin fakirliği ve bu fakirliğin sebep olduğu hastalikladir. Açikcasi bu halk devleti elinde tutan sabetayci eller tarafindan soyuluyordu.

 16. 2011 de posta gazetesinde görmüştüm. Bir çizgi roman yayinlanmiş. Mustafa kemalin harbiyeden mezun olduktan sonra 2. Abdulhamite başarisiz bir suikast düzenlediğini bu sebep ile yakalanip kendisine müthiş dayak ve işkenceler yapildiği ağzindan burnundan kan geldiğini yazdiği yönünde. Bu haber sayesinde onun Osmanli padişahina suikast düzenleyen birisi olduğunu öğrenmiştim.
  Fatih sultan mehmede 1481 in 3 mayisinda yahudi asilli doktoru yakup paşanin gebzede sefer yolunda yemeğine zehir vererek şehit ettiği malum. Bu iş için şu kadar ödül bu kadar ödül. Para ödülu azdir bu işler için adamlar büyuk oynuyor. Osmanliyi kimler yikabiliyorsa ödül onlara. Bu işlerin hesabi ta o zamanlar yapildi. İçimizdeki gizli yahudiler halletti osmanliyi. Devletide onlar kapti. Bu ışte mustafa kemalin müthiş başarisi olduğu açik.( zaten adida 1412-21 döneminde osmanliya isyan etmiş olan gizli yahudi şeyh bedrettinin adamlarimdan börkluce mustafa ve torlak kemalden gelir.) Devletyeni yeni düzelme surecine girdi. Buyük ölçudede düzeldi sayalim.
  Giriyorum bazi sitelere nerede islama küfreden var yüzde doksani kemalist. Ateizme yatiyor gizli din sahipleri islami yikmaya uğraşiyorlar.bu oyun büyük oyun. 1492 de bati ispanyadan kovarak doldurdu onlari bizim içimize. Kizillarda onlarla işbirliği yapti.

 17. – yahu ismet benim silah tutukluk yapti ingilize doğrutuyorum patlamiyor, fransiza doğrultuyorum patlamiyor, italyana rusa yunana ermeniye doğrultuyorum basiyorum tetiğe patlamiyor. Ne yapacağimi bilemiyorum. Bana bir akil ver.
  – Kemal paşam sen o silahi osmanliya dogrult hemen patlar.

 18. Özel tv kanallarindan birinde ataturkcu biri sokak röportaji yapan muhabire soruyor islamin şarti kac diye 5 diyor muhabir
  6 oldu haberin yokmu diyor soruyu soran, muhabir nasil alti oldu deyince sayenizde bu ülkede ataturke küfretmeden müsluman olunmuyor cevabini veriyor.
  Çoğu Ataturkculer bir asirdir islama ne kufürler yağdiriyor. Bizimkilerin dili çozuleli şunun şurasinda ne kadar oldu.

 19. -yahu şu balkan ülkelerinin herbirisi ufacik ufacik. Biz türkiye olarak bunlari teker teker fethetsek ne güzel olur değilmi?
  – öyle ya Avrupa başimiza bela olsun ondan sonra
  -yahu ne korkak adamsin islam ulkeleriyle birlik olur hallederiz avrupayida
  – bütün dünya bize karşi birlik olur, işgale uğrariz. Sonra kör bir yahudiyle sağir bir ermeniyi dikerler başimiza 80-100 sene dinimize kufredenler yönetir bizi. Sabetayci işgalinde yeni kurtuluyoruz başimiza bela arama.

 20. – ulan ne nankor adamlarsiniz eğer ata ve onun gibileri olmasaydi bugun hiç birimiz dunyada olmayacaktik.
  – öyle ya dunya süperi osmanliyla uzayda koloniler kuruyor olurduk buyuk ihtimal ile.

 21. Kurtuluş savaşi yillarinda istanbulda bir ingiliz subayi kaçirilip hamamda tecavuz edilmiş isgal kuvveti komutanlarindan biri sultan vahdettine tel çekip benzeri olay bir daha yaşanirsa bedelini ağir ödetiriz diyor.
  Kemalistlere demiyor böyle.mustafa kemalede. Bu olay kim ingilizlerle dost kim düşman göstermesi bakimindan önemlidir.
  Kurtuluş savaşi yillarinda işgalcilerin paketlediği osmanli silahlarinin başina senegalli askerler dikilir. Kemalist çetecilerin bu silahlari yuklenip gebze yolu uzerinden anadoluya taşimasina gozyumulurdu. Boylece osmanli guç ve imkanlari kemalizme akitilirdi. Amac yunan isgali dumeniyle osmanliyi kemalizme sabetaycilara devretmek.
  Sozumona ingiliz yunan gibi İşgalci guclere karşi gebze yöresinde kurulan karaarlan ve kuçuk aslan çeteleri 1921 de kutluca köyune ismet paşa tarafindan çekilen bir telgraf ile çeteciliği birakiyorlar. Silahlarinida ingilizlere teslim ediyorlar. Daha işgal bitmemiş ama birileri ingilizlerden emir aliyor ve alinan emir uygulaniyor.
  1921 haziran sonunda yunankuvvetleri izmitten atiliyor. Ordu yarimcaya doğru ilerliyor. İngilizler dur emri veriyor kemalist kuvvetler duruyor. İngilize karşi itaatkar tavir açik.
  İngiliz ve Yunan isgal etmeden evvel osmanlinin olan heryer kurtarildi denerek kemalizmin eline geçiyor. İşgal kamuflaji yapilarak osmanlidan kurtariliyoruz gibi bir goruntu var ortada,

 22. Eskiden buyuklerimiz anlatirdi. Bulgarlarin 1913 te çatalca önlerinde ağir bir yenilgisi vardir. Geceden bulgar komutan ile turklerin başindaki komutan buluşmuş. Türklerin başindaki komutan bizim kuvvetleri kasten yedirme sozü vermiş bulgarlara. Bunu bir başçavuş duyup bulgarlar gittikten sonra komutani öldürmüş. Ertesi gun gelen bulgar kuvvetleri hicbirşeyden haberleri yok bir halde ise kurulan pusumuza düşerek vurulup öldurulmüşler. İstanbul böylece işgalden kurtulmuş diye anlatilirdi. Kitaplarda gormedim ben bu bilgiyi. Eğer dogruysa o komutan öldurulmeseydi cumhuriyet doneminde en yuksek rutbeyle emekli olurdu gibi geliyor bana. Neler biliyoruzda yazmaya korkuyoruz. Ne oyunlar buyuk adam olmanin yolunun kimi zaman osmanliya türklüge ihanetten geçtiği. Korkutulup dindirildi bu millet.

  • ah ismail her ne içiyorsan ben de istiyorum. tiner şarap değil bu. akıldan mantıktan zekadan ne kadar uzaksınız. babaannem ne masallar anlatırdı, sen onu geçtin. var mı elinde tek belgen?

   yanlış hesap bağdattan döner. siz masallar üstüne ideoloji kurmuşsunuz, bir asırdır mastürbasyon yapıyorsunuz. gidin az ötede yapın. cumhuriyetin nimetlerini yiyip de hainlik etmeyin.

   yüz gram zekanız olsa aynaya bakarken utanırsınız.

   • Hacı ekber bak kardeşim,1402 ankara savaşinda timurdan kaçarak osmanliya siğinan karatatarlar vardir. Timurla yapilan savaş sirasinda timur tarafina geçip sirplarinda çozulmesini sagladilar. Neticede çok ağir gir yenilgi.Ne bu guzel bir oyun osmanliya.
    Geldik 1683 e viyana duşecek. Kirim tatarlari satiyor orduyu arkadan vurduruyor. Sonra birde arnavutlar savaştan cekilerek satiyor. 1770 de çesmede baştan yendiğimiz ruslari limana gemileri uyarilara rağmen yanliş dizen kaptan paşa yuzunden donanmamiz yakilmiş. Ayni dönemde 30000 kişilik rus ordusunun 180000 lik osmanli ordusunu yenmeside satişi gosterir. Gerilla savaşi yapilir yine yenilirdi o ruslar. Benzerleri o kadar çokturki.
    1913 te olay doğrusur. Dedelerimiz anlatirdi. 2008 de öldü en son yaşli bir komşumuz anlatmişti. Devleti ele geçirenler o zihniyet olup oyunlarla ele geçirdikleri için resmi tarih tarafindan saklaniyor bu rezillikler.

 23. mesela yahudi kökenli bir adam filistinde osmanlı ordusunu satıyor.. sattığı paylaştığı ülkenin merkezi bölgesi kendisine veriliyor. o sayede 1000 senedir devlet göremeyen yahudiler ve yahudi asilli sabetaycilar devlet göruyor. ayrıca filistinde o sayede 2100 senedir devlet göremeyen yahudiler devlet görüyor. sonra onun ilkelerine sahip çıkmadı diye başbakan asıldı ülkede. (ne diye sahip çıksın adamın galiba dayısını asmış.) DP darbeyle kapatilip başbakan asilmasaydi chp nin birdaha iktidar görme şansi asla yoktu. Düzmece yalanlarla sokak eylemleri yaptirildi mason proflarca ögrencilere. İftiralarla darbeye zemin hazirlandi. İsmet yardakcisi omuzu kalabalik bir gurup utanmadi meşru hukumeti darbeyle devirmeye. (Hep demişimdir karabekir paşanin orduya doldurduğu ermeni yetim çocuklar buyudude yuksek rutbeli oldular. Sonra kendilerinden gördukleri birini tekrar başbakan yapabilmek adinami bu darbeyi yaptilar diye. Herşeyin tam ispati yapilamiyor maalesef) bu yetmedi 17 MART 1993 te yakın tarih yalan Osmanlıyı parçalayanlar bozuk para gibi harcayanlar kahraman gösteriliyor diyen cumhurbaskanı turgut özal bir ay içinde hemde hemşosu malatya belediye baskanı hamidonun öldürüldüğünün 15. yıldönümüne denk gelecek şekilde öldü. yada işte siz anlayın ne olduğunu. Zaten daha evvelde başarisiz bir suikaste uğramiş, suikastin arkasindaki kemalist mason guruplar ulkede ayaklanma çikartmasin diye uzerlerine gidilememişti. Daha birkaç sene evvel bir başbakan recep tayyip erdoğan birilerinin kutsallarina 2 ayyaş dedi diye 3 milyon insan ayaklandı ülkede. İç savaş provolari yapildi. Meclis başkani dindar anayasa olsun dedi diye eylemler yapip tehditler eden yenizellanda gezisine korkudan yurt dişina kaçti diyen, Bu memleket şeyhler dervişler ismail k… lar memleketi olamaz pankartlari yazarak meclis başkanina meczup demeye getirenler.işte öyle yapanlardır bugun islamiyeti yıkmaya çalışanlar. yahudilerinde kutsalı o. Çok fazla var bunlardan memlekette. dokundurmuyorlar kutsallarına. milyonlarcası ayaklanıveriyorlar yakıp yıkıyorlar hemen istedikleri yerleri. Onlarin bizim peygamberimize hakaret etmesi serbest. islam garip islam ezik.kendi yurdunda. Kizillar baskin çikiyor heryerde. Arkalarinda hristo ve yahudi alemi var.

 24. – biz iktidar olunca milleti din işlerinden kurtaracağiz din afyondur.
  – bizde dinsizlikte selaniktir diyelim o zaman. Malum 600 yillik muazzam islam imparatorluğu osmanliyi selanik dönmeleri yikti.
  – nasil konuşuyorsun sen. Kimleri kastediyorsun böyle. Kişladakiler hemen çikip namlu doğrultun. Başarili olamaz hapse düserseniz çikişta kumpas der ekonomiyi çokertecek tazminatlar vurursunuz nasilsa korkmaniza gerek yok. Bizim tarafin adamlari sizde geziye çikip dağitin her tarafi yakip yikin ortaliği.
  – işşss bunlar memleket düşmani ekonomiyi çokertmekten memleketi yakip yikmaktan bahsediyorlar.
  – memleket yikilirsa yikilsim orasi muhim değil. Muhim olan kemalisterin firildaklari ortaya dökülmesin.

 25. Mustafa kemali abartanlar onun her yaptiğinin ilahi guç ile olduğunu iddia edenler bile var. Ermeni sevan nişanyanin bir yazisinda görmüştüm 1911 de trablus garp savaşi başladiğinda ittihat ve terakkiciler oraya gönderilmedikleri halde kaçak gitmişler. Orada İtalyanlari yenmişlerdir orada öylemi. Müslüman Arap kiyimi yapmişlar diyenlere ne diyeceğiz peki.. Oraya mustafa kemalde gitmişmiydi. Kemalistler iyi bilir. Trablus garpda iken şeyhin birine diyorlar bu adam istanbuldaki devletin başina gelip türkiyeyi yönetecek diye. Bu demektirki osmanli kalkacak mustafa kemal baş olacak devlete. Şeyh buna Kurani kerime el bastiriyor halifeliğe dokunmayacaksin diye. El basmiş mustafa kemal.Tutarmi sözünü. Niye tutsun inanmiyorki.
  ………….
  Trablusgarp cephesinden döndükten sonra 8 şubat 1913 te bolayirda Bulgarlara karşi alinan 114 e karşi 6000 kişilik yenilgi ve oradada komutan Mustafa Kemal. Arada 50 mislinden fazla fark var. Mustafa kemale bir şey yapilabiliyormu. Asla. sebep 23 ocakta yonetimi zaten M. Kemalinde aralarinda olduğu ittihat ve terakkiciler darbeyle ele geçirmiş. Birde bakmişsin mustafa kemal ayni yil sofyaya ateşe atanmiş. Bulgarlar yenen birisi olsa asla bu yapilmazdi. 1926 li bulgaristan göcmeni bir komşumuz vardi. Mustafa kemal 1938 de öldüğünde bulgar mustafa kemal ölmez Ataturk türkler yalan söylüyor derlermiş. Sebep balkan milletlerine bağimsizlik vererek anadoluya çekilmek mustafa kemalin baş projelerinden. Bulgaristan 5 ekim 1908 de bağimsizlik kazandi. Arnavutluk balkan savaşlari sirasinda. Kimine göre arnavuttur o, kimine göre sirp kimine gore ise makedonyali. Balkanli olan bütün milletler çok sever onu.
  …………
  Gelelim 1915 çanakkale savaşlarina. Çanakkalede nisanin son haftasindan itibaren adı duyulur mustafa kemalin. Şurada burada. duşmani yendiği söylenir ya, askerlerin mermisi bitince hucum emri verirmiş. Bizimkiler mermisiz ingiliz ve fransizlarin silahlari mermi dolu ve siperde pusuda türk bekliyorlar vurmaya. Peki mustafa kemal türkleri hediye paketi olarak yollarmi ingilizlere. Yapmaz değilmi asla. Ama madam korine askerlerin Allah inanci ve Kurana bağliliklari onlari ölüme göndermemi kolaylaştiriyor diyor yazdiği bir mektubunda.
  19 mayista ariburnunda askerlere yarbay mustafa kemal emriyle silah boşalttiriliyor özellikle. İngilizler gecenin uçunde uyurlar baskin vereceğiz uykuda boğacağiz onlari deniyor. Silah patlarsa uyanirlar işimiz bozulur deniyor. O sebeple mermi kontrolude yapiliyor. Kimine göre 21000 kişilik kuvvet var, kimine gore 40000. Gece 3 te hucum emri veriliyor mermisiz askerlere. Hücum başliyor İngilizler tariyorlar bizim mehmetcikleri. En az 10000 şehit olay yerinde, hastanelere kaldirilip orada hayatini kaybedenler yine başka. Onlarda o kadar çokki. Peki ingilizlerin kaybi. 600 kişi. Bu nasil olmuş bakalim. İngilizlerin geridekileri turk öldurebilme adina heyecana kapilip kendi önlerindeki ingilizleri vurmuş.
  Bir başka zaman ölmesi emredilen 57. Alayin hali. Hiç kimse sağ kalmamiş. Bir başka alayinda çoğu bu şekilde telef edilmiş. Mustafa kemal 14000, 16000, 17000 kayipli hucum emirleri, ben uydurmuyorum kendisi anlatiyor. Conkbayiri vardir. Ekrem şama anlatmişti. Oradada pusudaki ingilize hemde mermisiz hucum yapilmiş. Tabiiki ingilizler pusudan atilmiş. İngiliz tarihci diyor belgeselde. Tabiiki her zaferin bir bedeli vardir. Türkler bu bedeli ağir ödedi diye. İngilizlerin kaybi ikibin( bizimkiler 12000 diyor) bizimkilerin herhalde 18000 hastanelerde ölenler dahilmi onu bilmiyorum. Ben gitmedim çanakkaleye kismet olmadi. İngilizlerin ve fransizlarinkendi mezarliklarindaki bir yazida cephedeki toplam kayiplari sadece 30000 olarak belirtilirmiş bize söylenen 251500.
  Peki hal böyle iken çanakkale nasil kurtuldu. Mustafa kemal kendisine gosterilen tepkiler sebebiyle cepheden ayrilmiş zaten. Hani diyor ya kemalistler. Mustafa kemal ingiliz ve fransizlari yendi diye çanakkale geçilemedi. Halbuki çanakkalede rus donanmasida vardi. Neyse mustafa kemalin çanakkale zaferleri sebebiyle düşman donanmalari geri dönmuş guya. Çarlik rusyasina yardim göturulemediğinden iç isyanla çökmüş içeriden rusya 1917 de, boylelikle doğu Anadolu ve doğu karadenizdeki rus işgalindeki şehirlerimizde kurtulmuş mustafa kemal sayesinde. Peki gerçekmi bu durum.hayir. Peki gerçek ne. Almanlar isviçrede surgunde bulunan kominist lenini rusyaya gönderdiler. Iç savaş çikardi. Rusya bu sayede ihtilalciler tarafindan içeriden çökertildi. Doğu anadoluyla doğu karadeniz öyle kurtuldu. Yoksa mustafa kemalin bitlisteki çok ağir kayiplari diyarbakirdaki aniden geri çekilmeleri malum.
  ………….
  Çanakkale nasil kurtuldu bundan bahsetmeyi unuttuk. Bu cephede mehmetciğin butun çabalarina rağmen imkansizliklar belimizi bukuyordu. Zaten çoğunlukla alman silahlariyla savaşiyorduk ama amasi var işte. Almanyayla karasal bağimiz yok. O sebeple Almanya çanakkale çökecek diye çok korkuyor. Çünkü o zaman osmanli çökmüş olacak. Her taraftan sarildiği için Almanyada çökecek. Acilen bulgaristani savaşa girmek üzere sıkıştirdi. Bulgaristan karşiliğindan bizden toprak talep etti. 4000 km2 lik trakya toprağindan verdik. Savaşa girdi böylece. Almanyayla karasal bağimiz kuruldu. Tren yolu bağida kuruldu. Ekim ayi sonunda toplar ve makineli tüfekler yağdi Almanyadan. İngiliz ve fransizlar şunu gördüler. Osmanliyla Almanya tek devlet gibi oldu artik. Almanya çokmeden Osmanli ve istanbul çökmez. Silah kaliteside eşitlendi. Bu cephede savaşmanin anlami kalmadi duşmanlar için çekip gittiler o sebep ile.
  Birde filistin yenilgisi vardi değilmi mustafa kemalin. Suriye ile lubnanin ve antakyaninda elden çiktiği. Sadece bunlarmi kayip. Rusya çoktü diye azerbaycana girmiş ordu. Mecbur geri çekildi. Hemide bakuden bile. Yemende kuzey irakta medinedeki birliklerimizde geri çekilmek zorunda kalindi. Anadolu işgale açildi. Düşmanlarin işgaline. Kimin sayesinde tabiiki mustafa kemalin. Meburen bariş istemek zorunda kaldik. Çanakkalede kuvvetlerimiz varken mondros sonrasi çanakkaleden istanbula geçerek anadoluyu işgal etti o duşmanlar.
  Filistindeki yenilginin nasil olduğunu ağustos 2000 de ergun hiçyilmaz sabah gazetesinin ekinde 102 yaşinda olen bir yedek subayin anılarina dayanarak verdi. Geceden eylence var denmiş bizim kuvvetlere. İngilizlerde eğlenecek savaş yok denmiş. Içmiş bizim kuvvetlerde. Sarhoş edilmiş. Gecenin biryarisi ingilizler çevirip silahlariyla birlikte esir almiş kuvvetleri. Diğer iki ordunun bundan haberi yok. Onlarda gafil avlanmiş cephe çokmuş. Mustafa kemal esir düsermi. Hayir onun dokunulmazliği var. Halebe çekiliyor az bir kuvvetle. Orada araplar tepki gösterip ayaklanmişler kendisine. Makineli tufekle taratmiş araplari diyor sevan nişanyan.
  ………
  Peki istanbula ne zaman geldi mustafa kemal. İngilizlerin istanbulu işgal ettiği gün olan 1918in13 kasiminda. Bir gün evvel gelse. Yada 3 gun evvel. Ya o zaman ingiliz yok. Koruma lazim mustafa kemale öyle değilmi. İngilizler olmasada kimse birşey yapamazdi aslinda. Neredenmi biliyorum.
  1923 te ali şükrü mustafa kemale muhalefet ettiği için topal osman tarafindan öldürüluyor. Emir kimden malum. Olay ortaya çikiyor. Sahiplenmiyor Osmani mustafa kemal, öldürülecek osman. . Kuvvetleriyle Çankayaya baskin verip kendisini sahiplenmeyen mustafa kemali öldürme durumu var. Herkesi bir telaş aliyor. Mustafa kemal ölürse ingilizler bize devlet vermez diye. Haber veriliyor durum mustafa kemale. Çarsaf giyerek kaçmiş çankayadan diye yazmişti ipek çalişlar kitabinda. Öyle bir muhtaç etmişki oyunlariyla milleti kendine. O kadar olur.

 26. Dedem anlatirdi köye gelen bir görevli söylemiş zamaninda. Mustafa kemal döneminde aşilama bahanesiyle butun koyunlara eti yenen hayvanlarin tamamina kasten domuz yaği şiringa edildi diye. Dedem 90 yil yaşadi. Ama öleli çok seneler oldu. Bunu anlatan dedemden çok daha yaşli birisiymiş. Yani hani ispat diyorsaniz
  Türkiye dünyada nüfusda ilk 19 bazen 18 oluyor ama. Biz halki müsluman olan bir ülkeyiz. 10 yili biraz aşti domuz eti yeme meselesi gundeme geldi gazetelerde. Dünyada domuz eti tüketiminde ilk ondayiz diye. Müslumanlikta domuz eti haramdir. Ama yenmiş demekki yaziyor gazeteler. Millet bilerekmi yiyiyor domuz etini. Yidiriyor birileri işte. Siz oyunmu ariyorsunuz bu milletin üzerine öyle oyunlar oynanmişki akliniz şaşar.

 27. Teodor helz meselesi vardir2. Abdulhamitten filistin topraklarinda bir yahudi devleti isteyen. Karşiliğinda osmanli borçlarini ödemeyi taahhut ederler. Zaten bu oyunu kurgulamak uzere kirim harbi sonrasinda içinden çikilmaz borca sokmuştur ya bati osmanliyi. 2. Abdulhamit zaten devletteki sabetaycilarin devlete tamamen egemen olma çabasini bilmektedir. Aslinda gerçek anlamda osmanlinin son hükümdari olduğunuda. Avrupadan filistinde devlet kurma isteği ile gelen yahudileri vereceğim vermeyeceğim, şuradan verelim şunu yapalim bunu edelim diyerek senelerce oyalar. Anlarlar bu işten hiçbir sonuç cikmayacağini. Suikast girişimleri başlar hemde kaç sefer, tutmaz hiçbirisi. Hakkinda muthiş karalama kampanyalari başlar. Yolda yuruyen cocuk tökezleyip duşse abdulhamite kufur edilir duruma gelir memleket. Oda az baski yapmaz ama dönmelere. Bu millete değil. Devletin altini oyanlara.yikim surecine sokulur koskoca imparatorluk. Önce bulgaristan bağimsizliğini ilan eder. 550 yildir osmanliya bağlidir burasi. Savaş açabilirmiyiz. Hayir hemde kücücuk devlete. Ayni gün avusturya macaristan bosna herseke el koyar.onada ancak sozel tepki. Sonra 1909 da selanikten topladiği çapulcularla istanbula gelen dönme hareket ordusu padişahi devirir ve selanike sürgün eder. Balkanlarda arnavut ayaklanmasinin ardindan başlayan balkan savaşlari ve kisacik bir surede balkanlardan atilmamiz. Mesela selanik gibi Savaşsiz verilen bir suru yer. Ardindan ittihat terakkici darbe ile yönetimi ele geçiriyor. Bu yetmiyor peşinden petrol savaşi olarakdabilinen 1. Dunya savaşi ve Almanyanin desteğine rağmen iç ihanetlerinde yardimiyla çok hizli çöküs.
  400 sene dostumuz olan araplarin kimisi ne diye ihanet etti ona bakalim. Yonetim ocak 1913 te yahudi kökenli olarak bilinen sabetaycilarageçti. Bunlar laik uygulamaya geçtiler. Şeriatin sadece adı kaldi. İngilizler türkler islami birakti. Daha onlarla ne işiniz var. Sizin petrolunuzu alacaklar. Onlar dinsiz oldu diye kara propoganda yaptilar. Kimi araplara çil çil altinlarda göndererek onlari bağimsizlik vaadiyle yanlarina çekmeye çaliştilar. Cemal paşa araplarin şihini ingiliz işbirlikcisi diye asinca ipler kopmuş şerif huseyin bizi saymadiği gibi devlet vaadininde etkisiyle isyanda etmiş. Ama buna sabetayci yönetim sebep olmuş. Bunlarin hepsi filistinde yahudilere toprak vermedik diye oluyor aslinda. Sonra çeşitli cephelerde yapilan savaşlarda osmanlinin direnişinin sürmesi can sıkıyor tabiiki. Filistinde bir oyun bir hezimet. Osmanliyi geçtik bulgaristanda almanyada avusturyada savaştan yenilgiyle çikiyorlar. Bu yenilgi sebep oluyor.
  Bariş yapiliyor mondros barişi. Nedir bariş yemenden arabistandan, urdun filistin ve suriye ile kuzeyi dahil ıraktan atildik. Buralari düşmanlarin oldu. Silahla alindiği için. Anadolu istanbul ve trakya osmanliya kalmasi lazim. Çünkü savaş bittiğinde elimizde. Öyle olmuyor işte. Teamüllerin dişina çikarak işgal ediyorlar. Bu işgal geçicidir. Osmanliyi kaldirip Kendi işbirlikcileri olan mustafa kemal başkanliğindaki sabetaycilari işbaşina getirmek amacini taşir. İngiliz kontrollu yalandan bir türk yunan savaş başliyoe. Yunani yenme bahanesiyle osmanli silahlari ve kadrolari anadoludaki mustafa kemale akiyor. Zaten kandirma savaşi. Milyon kayip vererek kaybettik biz arap topraklarini.sadece birkaç bin kayipla atildi yunan Anadoludan. Yunanda birkaç bin kayipla çikiveriyor anadoludan. Böyle uyutuyorlar milleti. Osmanli silahlariyla osmanliya el koyuyor mustafa kemal başkanliğindaki sabetaycilar. (Bizim devlet neden sabetaycilara kaldi dersiniz. ABD de ve ingilterede yahudi lobisi işbaşinda olmasinin etkisi olmasin bunda.)Türkiyeyi balkanlardan göcetme olan dönmeler yonetmeye basliyor. Ustu kapali balkanli işgalinin adı kurtuluş mucizesi oluyor.
  1919 da kurtuluş savaşi gazetesinde ingiliz binbaşi türkleri mustafa kemal ile medenileştireceğiz diyor. Bu o onlarin adami demektir.
  Hiç kimse boşuna demiyor. 20. Yuzyilda iki yahudi devleti kuruldu biri türkiye diğeri israil diye.filistini satmadi Abdulhamit yahudilere bunun acisi çikarildi.
  2000 lerin başlarinda irakta saddam yönetimini çokerten amerika orada iraka atatürk yöntemi uygulamaktan bahsetti. Yani orayada ataarap bir kukla koyacaklardi.bizde olduğu gibi.
  Dinsiz yönetim uygulandi. Neredeyse tamamen. Usulen bir diyanet işleri vardi türkiyede. Muftuler dini kontrol altinda tutmak adina vardi.. İmamlara maaş yok din eğitimi yok. Hocalar eziliyor kimisi asiliyor.
  İngilizler dönüp artik bizden ayrilmiş olan araplara diyorlarki, bakin biz demedikmi size türkler gavur sizi sömurmek için müsluman gözukuyor diye. Adamlar inaniyor bu oyuna türkiye ve türkler hakikatten dinsizmişti. Türkiyede islam bitti diyorlar.
  Bu yazdiklarimizi kemalistler bizden iyi biliyor. Söyletmemek için ellerinden her geleni yapiyorlar. Başbakanlar cumhurbaşkanlari Mustafa kemal konusunda hiçbirşey söyleyemiyorlar. Yaksa başlarina neler geleceği belli değil. Bir asirdir kasti olarak yalan tarih okutuluyor okullarda. Avrupadakiler bize türkler yalanci, üstelik yalan söylediklerinin farkindan bile değiller diyorlar. O kadar uyuşturulmuş millet.
  Yunan 7eylulde izmirden çekip gitmiş ordu 9 eylulde girmiş izmire. Yunani denize dokmekten bahsediyor birileri. Trikopis siradan general yakalaninca mustafa kemalin adı buyusun diye yunan genel kurmay başkanliğina atanmiş adam.
  1960 a ait okullardaokutulan inkilap tarihi var elimde. Mustafa kemal yunani bati anadoludan atinca butun avrupatelase kapilmiş.
  Herhalde hizini alamayip butun avrupayida alirsa korkusuna kapilmislardir.
  Ayip ayip çocuk kandiriyor biriler.

 28. Türkleri mustafa kemalle medenilestireceğiz diyen binbaşi abdli idi.sehven ingiliz yazilmiş. İster koy ister at. Daha yazilacak öyle yazilar varki yazsammi yazmasammi diyorum. Azerbaycana atilan azik ve peşinden gelen rus katliami. Daha neler neler.

 29. -2000 li yillarin başlarinda adamin biri 6 ata heykeline boya atti diye 23 sene hapis verdiler
  – iyi 230 yil vermemişler
  – o kadar yaşayamazki.
  – onlar için farketmiyor ölüyüde cezalandiriyorlar
  – nasil yani?
  -erzincanli bir hoca vardi, ibrahim ethemmi neydi adı, istiklal mahkemelerince basit meseleden hakkinda idam hükmü var. İki gün evvel ölmüş. 1924 te mezardan çikarip asmişlar hocayi

 30. Ankara belediye başkani Melih gokcek sosyal medyada Atatürk sünnetsizdi diye yazmiş. Şaşirdikmi. Yoooo….
  Mustafa kemal 1931 de sünnet gereksiz demiş çocuklara çok aci veriyor. Yasaklansin bu uygulama. Herkeste bir telaş tabii. Gazeteciler hemen Ayasofya camisinin tamirati sirasinde orada bulunan alman görevlileri bulup konuşturmuşlar, almanlar sunnetin sağlik için çok yararli birşey olduğunu açiklamişlar. Yasaklanmasinin yanlişligindan bahsetmişler. Bu haberler gösterilerek ata yalvar yakar vazgeçirilmis bu emrinden.

 31. Mustafa kemal döneminde yerli rum ve ermenilerede gun yuzu gosterilmediğine dair bilgilere ulaşmak mümkun. İstanbuldan gebzeye kadar izinle seyahat edebiliyorlarmişti. Uzak yerlere izin bile verilmiyirmuş. Ev yapilmasi ve işyeri kurulmasinda zorluklar çikariliyormuş hayat zindan ediliyormuş bu insanlara. Onlarda rahat yaşayabilmek adina musluman kimliğine girmek zorunda kalmişlar. Hep gayrimuslimlere musluman kimliği verilmis 1930 lu yillarda.
  Peki bunda sebep ne idi. Bu adamlar musluman olsunlar bumuydu. Hayir. Kim müslüman kim gayrimuslim bilinemesin idi. 1915 te ermeni surgunleri olmuş toplu katliam yaşanmiş soykirim yapilmiş. Geçin bunlari karişiklik donemlerinde iki taraftanda muhakkak az yada çok ölenler olmuştur. Ama ben öyle toplu katliamla şunlar yokedildi bunlar yok edildi. İnanmiyorum tabiiki bu hikayelere. Türkiye nufusunun içinde musluman kimliği altinda milyondan fazla ermeni ve rum yaşiyor bu ülkede. Buna emin olun. Hrand dink cinayete kurban gittiği zaman nasil kalabalikti o cenaze. Şasirip kalmistik. Mesela atanin manevi kizlarindan sabiha gokcenin sinema sanatcisi adile naşitin, sami hazinsesin, vahi özün ve daha islam kimliğindeki pek çok kimsenin aslinda ermeni olduklarini çok sonradan ögrendik.
  Birde ate sitelerinden birisinde var sormuslar admine bu kadar insan islama inanirken yaniliyor olabilirmi diye. Cevap olarak her sinekte boka konuyor şeklinde olmuş. Bu site marksizmi destekliyor. Bu toprakta marksizmi destekleyenler genelde ermeni kokenli. Gidin bakin kimlikleri türktür islamdir. Ama ne türkler nede musluman. Milyonlarcasi böyle. Onlara türk islam kimliği verilmiş olmasaydi ta 80 -85 sene evvelinde gunumuzde en azindan kimin ne olacağini bilecektik.
  Ermeni nufus türk kimliğine girince ne oldu. Ermenistana, lubnan ve suriye yerleşenleri geçtik. Avrupaya abdye göcende çoktur. Ama turkiyede gizli kimlikle yaşayanda çoktur. Suriyeden dönüp tekrar bu topraklara yerlesen. Ne oldu bunlar kimisi gerçekten musluman oldu sonraki dönemlerde. Kimisi nufus kağidi islam kendisi islama duşman olarak yasiyor bu topraklarda. Ama ortalikta görulmeyen ermeni nufusu sebebiyle 1965 ten itibaren türkler ermenilere soykirim yapti damgasi yemeye başladik.
  Rumlar böyle damga vurmadi ama iyi biliyorumki özellikle istanbul ve izmir gibi bazi şehirlerde rum dönmesi öyle çokki.
  Hatta mubadeleyle gelenlerde bile. Riza nurun kitabinda var. Kartala yunanistandan gelenler türkce bilmediklerinden rumca konuşurmuş. Rumlar gitti rumlar geldi desene diyor adam. 1932 de milliyet gazetesinde yaziyor daricadaki yunanistan göcmenleri için rumca konuşurlar yaziyor. Diye. 1959 a ait bir doktora tezindede daricadaki yunanistan gocmenleri icin evlerinde rumca konuşurlar yaziyor. Tabii kimseye illede siz gayrimuslimsiniz diyemeyiz. Biz muslumaniz diyene amenna diyoruz.

 32. Melih gokcek twitirda mustafa kemal için sünnetsiz ve dinsiz şeklinde yazi yazmiş. 18 yaşindan ufak bir çocuk takmiş buna kafayi ana avrat sövermiş. Mahkemeye vermiş gökcek. Mahkemeden karar çocuk hakli ceza verilemez. Neden ataya sünnetsiz demiş bilmedenmi söyledi dersiniz. Hadi onu geçtik, ata kendi diyor benim hiç dinim olmadi o sebeple butun dinlerin denizin dibini boylamasini isterim diye. Çocuga bide altindan madalya taksalardi bari. Ana avrat gidiyor. Hakli olsa bile ceza almasi lazim. Gokceği bari tikmamislar içeriye. Gökcek iktidar partisinden olmasa muhtemelen belediye başkanliğida giderdi kendide hapse girerdi. Nereden biliyorum. 1990 li yillarin ilk yarisindan sonra bizim orda çayirova belediye başkanliğini refah partili biri kazaniyor. Kizillar kaybediyor. Biride komplo olsun diye ata heykelini tikmiş tuvalete. Tvdekonusu oldu. Kadir inanir bulamadinizmi koyacak başka yer deyince bulamadik dedi baskan. Başkanlik gitti. Bir senede hapis,
  Erdoğan iki ayyaş dedi aninda geri aldirdilar. Bozdağ tekkeler açilsin dedi aninda geri aldirdilar. Peki başka, dindar anayasa istedi meclis başkani. Hemen geri aldirdilar. Dişaridan çağirildi belliki yenizellandaya gitti meclis başkani. Ata heykelinin karşisina dikmişler bunu. Bizi ingilize amerikaya, anzaklara ve daha kim varsa bağimli devlet yapmiş ata dedikleri yoksa asla böyle bir aşağilama yapilamazdi. Kimse gikini çikaramiyor. Övünsun ecnebilerin içimizdeki uzantilari. Kina yaksinlar. Onlara guvenip onlardan emir alarak yaptilar gezi eylemlerini zaten.

 33. yalnız birşey söyleyeceğim kardeş o dediğin yazıyı melih gökçek yazmadı hesabını onun yerine bir başkası kullandı yani durum şu o yazı başkası tarafından foto shop yardımıyla o yazı monte edildi melih gökçek bu işi yapan kişiyi mahkemeye verdi ve kazandı

 34. O yaziyi bu ülkede ateizmi yaymaya çalişan fitne sitelerinden birinde gördügüme gore yazdim. SayinGokceke oyun etmişler oyleyse. Atanin sünnetsiz olduğuda yalandir birde. Bu durumda sayin Gökcekten ve kamuoyundan özur diliyorum.

 35. Çok basit yorumlar yayinlaniyor, bana yorum işleri çok zorlaştirilmaya başlandi. Yazi koyduramiyorum. Atiliyor. Diğer sitelerde böyle olmuyor. Çekilelim mademki.

 36. Malum her milli bayramda kemalistler anitkabiri doldurur yaşlilari bulur gazeteciler başlar ataturku gördum palavralari. Geçen sene anitkabire gelen en yaşli kişi 84 yaşinda diye açiklandi. Ondan küçük olan biri gumuşhaneliymiş ata gümüshaneye geldi gördüm dedi. Ata öldüğünde kadin 6 yaşinda. Mayis 1944 lu yakinim var koyde evleri caminin yaninda dedesi imam iken haziran 1950 ye kadar zorunlu turkce ezan okunduğunu hatirlamiyor. 6 yaşindaki kadin bir kere gorduğu atayi hatirliyor?
  Seyfettin sinmaz diye biri çikmişti 2004 te atanin şoföruydum dedi. Ata yanindaki resimlerden birini gosterip bu bendim diyor. Bir inceleme hepsi sallama çikti. Ömer diye biri çikmisti ayni yillarda 1899 luymuş atanin yaninda savaşmiş cephede yunanla. Bir araştirma adam 1919 lu çikti. Siirtli Mehmet esen 1882 li olduğunu soylemiş ata 1916 da diyarbakira geldi grdüm demişti geçen yillar. Am 1913 lü çikti, Geçen yuz yaşindayim diyen semiha isimli biri 1923te konyaya gelen atayi görmuş hatirliyor. Atanin yanindaki kuçuk kizin kendisi olduğunu söyluyor. İspat. Gerek yok atanin adi geçsin yeter. Geçen sene ölen muzeyin senarin atayla resmi diye bir kiz çocuğunun resmini yayinladi posta gazetesi. Ders kitaplarinda ayni kiz çocuğu Ali fethi okyarin kizi olarak geçiyor. Ata öleli 77 yil 6 ayi geçti. Son 19 mayistan sonra gezilere çikamadi zaten ettimi 78 yil. Birileri hala atayi gordum masallari okuyor millete. Kemalist basinda yiyiyor bunlari. Atayi görunce gökten altin yağiyor ya.

 37. Malum her milli bayramda kemalistler anitkabiri doldurur yaşlilari bulur gazeteciler başlar ataturku gördum palavralari. Geçen sene anitkabire gelen en yaşli kişi 84 yaşinda diye açiklandi. Ondan küçük olan biri gumuşhaneliymiş ata gümüshaneye geldi gördüm dedi. Ata öldüğünde kadin 6 yaşinda. Mayis 1944 lu yakinim var koyde evleri caminin yaninda dedesi imam iken haziran 1950 ye kadar zorunlu turkce ezan okunduğunu hatirlamiyor. 6 yaşindaki kadin bir kere gorduğu atayi hatirliyor?
  Seyfettin sinmaz diye biri çikmişti 2004 te atanin şoföruydum dedi. Ata yanindaki resimlerden birini gosterip bu bendim diyor. Bir inceleme hepsi sallama çikti. Ömer diye biri çikmisti ayni yillarda 1899 luymuş atanin yaninda savaşmiş cephede yunanla. Bir araştirma adam 1919 lu çikti. Siirtli Mehmet esen 1882 li olduğunu soylemiş ata 1916 da diyarbakira geldi gördüm demişti geçen yillar. Adam 1913 lü çikti, Geçen yuz yaşindayim diyen semiha isimli biri 1923te konyaya gelen atayi görmuş hatirliyor. Atanin yanindaki kuçuk kizin kendisi olduğunu söyluyor. İspat. Gerek yok atanin adi geçsin yeter. Geçen sene ölen muzeyin senarin atayla resmi diye bir kiz çocuğunun resmini yayinladi posta gazetesi. Ders kitaplarinda ayni kiz çocuğu Ali fethi okyarin kizi olarak geçiyor. Ata öleli 77 yil 6 ayi geçti. Son 19 mayistan sonra gezilere çikamadi zaten ettimi 78 yil. Birileri hala atayi gordum masallari okuyor millete. Kemalist basinda yiyiyor bunlari. Atayi görunce gökten altin yağiyor ya.
  elimizde veriler var. 1912 liler ortalama 48.3 yil yasamiş ata dönemi gençleri. 1924 luler 54.4 yil 1928 lile 55 yil. Oradan bu taraf zaten hatirlamaz. Onlardan evveli çekileli çok olmuş. Hiçmi uzun yaşayan yok. Var ama evden çikamiyorlarki.

 38. Asil bulmam gereken sayfayi bulmayi beceremedim. Buraya yaziyorum yorumu. Hani Araplar osmanli devletine ihanet ettideyip bol bol küfür ediyor ya kemalist siteler. Osmanli ordusunun 1. Dunya savaşindaki kuvvetlerinin 3 tebirinden fazlasi araplardan oluşuyormuş. Araplar 1914 sonlarinda arap topraklarindan toplanip sarikamiş cephesine götürülmüş. Sicak memleketlerin insanlari ya bunlar kişa soğuya alişik değiller. Donup ölmuşler hep. Kimin içinmi bu millet için. Peki rus saflarinda bizim ile savaşanlar kimmiş peki hemen açiklayalim. Orta asya türkleri.muslumzn kardeşlerimiz dediğimiz insanlar. Çanakkaledede çok arap şehit düştü. Arap topraklarindaki savaşlardada bizim hesabimiza savaşan arap çok idi. Ama kemalist tarihciler mesela irakta ingilizlerin safindaki arap kuvvetleriyle savaştiğimiziiddia ederler. Yahudi ihanetlerini ortmek için araplara kasitli olarak iftira atilir.
  Son zamanlarda osmanlinin yenileceği belli olunca araplarda kendi işlerini garantiye almaya uğraşmistir tabi. Ortalik cehenneme dönmuş herkes kendini kurtarmaya uğraşiyor. İhanet yoksada yol ayriliği gozukmeye basladi savaşin son zamanlarinda. Yinede kurtuluş savaşina araplar dunyanin yardimini yapti. Kemalistler görmezden bilmezden geldiler bunlari. Araplar ve hint muslumanlari halifelik işgalden kurtulsun diye dunyanin yardimini yardimini yaptilar bize 1920 lerin başlarinda, yinede kaldirdi mustafa kemal halifeliği. Kandirildi musluman milletler. İslam halifeliği kurtulsun diye gönderilen yardim paralariyla mustafa kemal karun gibi zengin olurken pekçok sabetaycininda hayati kurtuldu

 39. Ali bin dinar sudanin darfur bolgesinin arap yoneticisi. Birinci dunya savaşi başlayinca sirf musluman olduğundan ingilizlerin kendi yanlarina çekme çabalarina ragmen osmanlinin yaninda yer aliyor. Hicaza gelip ingilizlere karşi osmanli devletinin desteğini ariyor. 22 mayis 1916 da yapilan savaşta ordusu guclu ingilizlere karşi imkansizliklar sebebiyle yeniliyor. Kendiside ingilizler tarafindan sehit ediliyor. Biz sudandaki haklarimizi 1923 te lozanda kaybettik. Misirdaki haklarimizida öyle. Araplarin bize ihanet ettiği söylemleri kemalist yalandir.

 40. Ali bin dinar ordusu dağitilarak 22 mayis 1916 da öldürüluyor. Bir ya dolmadan haberi hicaza geliyor. Şerif huseyin akibetinin ayni olmasindan korkmuş olacak. Osmanliya karşi bağimsiz hareket etmeye başlamiş öyle anlaşiliyor.

 41. Biz ABD olarak neden guçluyuz biliyormusunuz. Bizler aramizdaki vatan hainlerini öldürürüz. Diğer ülkelerdeki vatan hainlerini ise birer kahramana dönuştürüp o ulkenin ust yönetim kurumlarina getiririz.
  Henry kissinger (ABD eski dışişleri bakani

 42. Ne zaman kemalist gerçekleri yazsam benim yazilari gömmeye girer bu kemalistler. .Dur bir şey daha yazayimda haydi bunuda gömün. Çerkez ethem meselesinden bahsetmedik hiç ondan bahsedelim. Yunanlilara karşi kurduğu milis kuvvetlerle onlarin ilerlemesini durduran kahraman. Hemen söyleyeyim çerkez falan değilim. Türküm. Ama adamin hakkini vermek lazim. Yunan kuvvetlerine kök söktürmuş adam milis kuvvetlerle. Kemalist tarihci cemal kutay çerkez ethem olmasa yunan kuvvetleri Ankaraya girer meclisi bile esir alirdi benzeri bir söz soyleyerek bu adamin hakkini verir.
  Şurada ayaklanma oldu koş çerkez ethem. Burada isyan oldu yetiş çerkez ethem. Hal böyle iken mustafa kemal bu şahsi Albay rutbesindeki ismet inönünün emrine sokmaya kalkar. Adam koskoca yunan ordusunu dizginlemiş düzenli ordu yokken girermi siradan bir albayin emrine. Takmiyor tabi. Yozgat isyani çikmiş yine çerkez ethemi çağiriyor mustafa kemal, yetişiyor çerkez ethem. Tam isyan bastiriliyor bir kurşun, tamda çerkez ethemin dibinden geçiyor. Az kalsin ölecek adam. Kurşunu sıkan yakalaniyor. Neden yaptin lan bunu diye sorgulaniyor. Ankaradan mustafa kemal paşanin emri diyor adam. Senmisin bu iyiliğime karşi bana bunu yapan. Ben o meclisi Mustafa Kemalin başina yikmazmiyim diyor adam. Tabiiki Ankarada duyuyor bu haberi. Hemen vatan haini ilan ediliyor adam. Mustafa kemal tarafindan. Albayİsmetin birlikleri gönderiliyor uzerine. Yunanada haber saliniyor. İsmetin kuvvetleriyle yunanlilar sıkıştiriyorlar bunu. İki arada kaliyor ethem ve kuvvetleri. Ben mehmetciğe silah çekmem diyor adam. Avrupaya geçme izni alarak yunana teslim olmak zorunda kaliyor. Ankara hukumetinin istemelerine rağmen sözünuze sadik olun diyor ethem. Beni ona vermeyin. Yunan sözünü tutuyor, bir ara ürdüne geçiyor ethem. Hastalanmiş. Hastaliği ilerliyor.

 43. -Soyle bakalim varna zaferini kim kazandi
  -2. Murad
  -otlukbelini
  -fatih sultan mehmet
  -çaldiran,mercidabik ve ridaniyeyi
  – yavuz sultan selim.
  -mohaç, preveze, cerbe gibi zaferler kimin donemindeydi
  – kanuni sultan süleymanin.
  -peki bu zaferlerin ortak özelliği nedir
  – hepsini ve daha pekçogunu osmanli devleti kazanmiştir. O dunyanin en buyuk imparatorluğu idi.
  – peki biz Mustafa Kemal paşaya neden Atatürk diyoruz.
  -öğretmenim biraz ip ucu rica etsem.
  -hani ingilizler, fransizlar, italyanlar ve ABDliler başta olmak uzere yedi duvel bizi işgal etmiştide.
  -tamam şimdi uyandim işe. Onlarla birlik olup Osmanliyi ortadan kaldirdiği içinmi yoksa

 44. Burasi muştur yolu yokuştur
  Giden gelmiyor acep ne iştir.
  Yemen türkusunde vardir bu dizeler.peki yemende muş diye bir yer varmi. Guya muşe daği varmiş. Ama muş değil. Burada sozu edilen muş bizim doğu Anadoludaki olmasin. Malum mustafa kemal komutasindaki ordular ruslarla savaşmisti. Bu arada kemal paşanin her gittiği yerde ne kadar ağir kayiplar verdiği malum. Mesela bitlisteki ağir kayiplar. Bence buradaki muş doğudaki muştur. Bu durum anlaşilsin illede anlayan birileri çikar diye yemen türkusunun içine kakiştirilmiş olmali bu cumleler. Muşa gidip yaşlilara dedelerinden duyduklarini anlattirmak lazim. Aradan 100 sene geçse bile cephede yaşananlari bilen birileri çikar.

 45. -Kizillar nasil insan anlaşilir gibi değil.
  – ne olmuş
  -islamin yuzlerce açik mucizesini gösteriyoruz bilerek inkar ediyorlar.
  -normaldir inanmazlar.
  – ama sari mustafanin kiytirik bir gemiyle istanbuldan hareketle anadoluya çikip ülkeyi işgal eden ABD dahil butun dunya uluslarini yenerek ülkeden attiğina inaniyorlar.
  – bak işte ona inanirlar
  – neden
  -oda onlardanda onun için.

 46. Sarikamiş harekatinda kimisi diyor 90000 kimisi diyor 100000 kimisi diyor 120000 in bile uzerinde.peki gerçek rakamlar ne kadar tv de konusu olmuştu bunun. Gerçek rakam 13000, haydi biz diyelim 23000. Peki bu 90 bin 120000 rakamlari nereden çikiyor. Açiklayalim. Ordu enver paşayi çok seviyor. Ben hiçbirini ama objektif tarih vermek zorundayiz. Mustafa kemalin Filistin hezimetinden sonra mondros imza edilerek ülke duşmanlarin işgaline açiliyor. İttihat ve terakkinin 3 buyuk ismi kimler. Enver, cemal ve talat paşalar. Bunlar ülkeden gitmeli. Çunku ittihat ve terakkinin almanci kanadindanlar. Mustafa kemal ve avanesi ingilizci. Öbur uçlu mustafa kemalden daha buyuk emin olun mustafa kemalin önü açilsin diye bunlar ülkeden kaçmaya zorlandilar.
  Enver paşa her firsatta dönmeye çalişiyordu. Aslinda cemal pasaninda suriyede devlet kurma çabalari yok değildi. Başarili olamadi o baska. Enver paşa dedik ya yurda dönmeye uğraşiyor diye. Batuma gelmiş. Anadoluya girebilse mustafa kemali kim taniyacak. Herkes onu seviyor tabi ingilizlerde mustafa kemali bide orasi var.
  Her neyse enver paşa hakkinda bir karalama kampanyasi sarikamişta doksan yüzbinleri savaşmadan karlara gömerek öldürdü diye. Savaşan asker sayisi 75000 zaten. Yalan aleni. Devleti elimden kaptiracağim korkusu bunlari soyletiyor birilerine. Enver paşa giremiyor Anadoluya. Mustafa kemalin her işi garantidir. Kimlere kiyak yaptiysa onlar garantiye aliveriyor işlerini.
  Cemal paşa 22 temmuz 1922 de tifliste ermenilerce öldürüluyor. Enver paşa 4 agustos 1922 de orta asyada ruslarca. İkisininde ölüm haberi geldikten sonra 26 ağustos 1922 de buyuk taarruz ve eylulde yunan çekilmiş kasimda osmanli kaldirilmiş devlet mustafa kemale kalmis.
  Mustafa kemal ermenilere ve ruslara ne kiyak yapti ona bakalim.26 nisan 1920 de kominist rusyaya lenine çektiği telgrafta yunanla savaşmak için ruslardan silah ve para yardimi istiyor. Karsiliğinda ruslarin azerbaycan politikasina karişmiyacağiz diyor.Azerbaycan 2 senedir bağimsiz devlet.birkac gun sonra işgal ediyor ruslar birde azeri katliami yapiyorlar. Devlet yok olup gidiyor. Türkiye ile azerbaycan arasina ermeniler yerleştitilerek bu iki milletin ileride birleşmesinin önüne geçiliyor. Böyle adami hangi ecnebi sevmez. Neyse Ortaasyadan gelen yardimlar rus eliyle veriliyor Ankaraya, tabi 1921 de batum aliniyor karşiliğinda ruslar tarafindan.
  Azerbaycanda Atatürk ismi koymak yasaktir. Faik dede vardi 1885 yada 1886 doğumlu izmitte yaşayan gazi, mart 1989 da öldü. Sağliğinda babama diyor tek adam olabilme adina yapmayacaği şey yoktur. Gucu eline geçirebilme adina 33 paşayi emekli ederek atti ordudan. Öyle ya kazim karabekir, refet bele, nurettin pasa, suleyman adil bey, halil kut paşa, ali fuat paşa, rauf orbay, cafer tayyar paşa, ali ihsan sabis paşa ve diğerlerinin ne adi kaldi nede sani.
  İsmet paşa ile fevzi çakmak yokmu diyeceksiniz. Riza nur Mustafa kemalin her ikisinide parmağinin ucunda oynattiğini yazar. Giki çikana devletten şutlanma yolu garanti.

 47. Bugün malum 29 mayis istanbulun fatih sultan mehmet han tarafindan fethedilişinin 563. Yil dönümü. Kizillar hemen pay çikariyorlar kendilerine fatihle vahdettin ve atanin ( hemde her zaman atanin) resmini yan yana koyuyor biri fethetti, birisi satti diğeri kurtardi diyorlar.
  Peki gerçek. Dedik zaten filistinde bizim orduyu satan mustafa kemal idi. Yaptiği butun savaşlarda bana devlet versinler diye yaranmak adina hep satti orduyu.
  Filistin hezimetinen sonra lubnan ve suriye elden çikti. Mondrosu imzaladik. Ama o filistin yenilgisi sebebiyle. Anadolu dusman isgaline açildi. Alelacele bariş yapip anadoluyu istanbulu bari garantiye almak maksat.
  Ne diye yolladi vahdettin mustafa kemali filistine. 3 sefer huzura çikti yalvardi mustafa kemal. Hemde butun cephelerdeki ordulari filistinde toplayalim diyerek. Kendi yetkisi altinda. Dinlnmedi son isteği guvenilmediği için. Çunku önsezi ve korku var. Amaci devlet kendisine verilsin diye orduyu ingilizlere satmak. Çaresizlikde var gönderiliyor başa gelecekler biline biline. Gider gitmezde satti. İşgale o ulkenin başina gelsin diye uğradi. Ülkeyi içine duşurduğu caresizliklerden kendine firsatlar yatatan birisiydi o. Yunan çikarildi bati anadoluya hep yazdik bunlari. Gurbetcilere Almanyada soylemişler siz yunani çikarin bati anadoluya ben yenmiş olayim diyerek ingilizlere bu teklifi kendisi yapmiş. Yunanla İlk savaş gediz harekati ve yenilgi hemen ali fuat paşanin uzerine atiliyor. Zafer olsa ankarada bir elinde içki diğerinde sigara arkasinda hatun önünde tavla keyfine bakan mustafa kemale yazilacak.
  1. İnonu savaşi hiç olmadi diyor o zamanlari yaşayanlar. 1988-89 da yada 1990 larin başinda açiklandi bu. Oralarda yaşayanlar tarafindan söylendi. Hani osmanli sögütte kuruluyor ya bizansa karsı. İnonüde bozuyuğun hemen yani. Herşey osmanliya karşi rovanş bunlarda. İkinci inönude kandirma savaşiymiş. Milleti korkut yenildikce zafer kazandik de. Bu savaşta maksat generaller albay inonunun emrine girmiyor diye ona rutbe aldirip general yapmak. Öylesine catismayi muazzam bir zafer gibi gostererek bin misli şişirmek. Boyle yapmasa bolayir, çanakkale, muş,bitlis ve filistin yenilgilerinin uzeri ne ile örtülur. Gelelim sakarya savaşina top sesleri Ankaraya geliyor artik. Yunan Ankaraya girdi girecek korkusu. Atina atliyor mustafa kemal, kaçarken bir duşmuş kaburga kemikleri kirilmiş. Gaziliğinin oradan geldiğini söyleyen tarihciler bile var. Neyse yunana bir yerlerden dur demiş olmali ağababalari ingiliz. Yoksa sonuç malum.hop yenilgi zafere dönüsuyor.
  Buyuk taarruz. Savaş olmamiş önceden açikliyor mustafa kemal onbeşgunde izmirdeyiz. Edirneyi bile alacağiz diye. 26 ağustos 1922 de başliyor savaş 15 gun sonra ordu izmirde. Nereden biliyor. Çunku zaten ingiliz kurgulu savaş. Yunanin çekilme zamani gelmiş mustafa kemal osmanliya el koysun diye oluyor bunlar.
  Savaş tam 26 ağustosta basliyor. 26 ağustos 1071 sonrasi islam şeriati girmişti bu topraklara 26 agustos 1922 den sonra önce şeriat gitti sabetayci yonetim geldi. Sonra islama ait ne varsa ayaklar altina alindi bir dönem. Herşey rövanş bunlarda.
  Peki istanbul kurtarildimi. Lozanda her şeylerini garanti altina aldi işgalciler. Yunanda zafer kazananlarin tarafindaydi. Tazminat yerine ufacik bir toprak verdi. Yunani yendim diyen adalari bati trakyayi ve selaniğide alip kurtarsaydi ya ne kalmişti geriye. İzin yok ingiliz ve diğer işgalilerden. Kandirma savasi olmuyormu bu o zaman. Hani selaniki bile kurtaramadi dedik ya.Selanik donmelerini iyi kurtardi ama ülke neredeyse onlarin oldu, ülkenin en iyi yerlerine konup ağa paşa sanayici, yonetici ve siyasetci kimide prof oldu..
  Neyse 2 ekimde işgalciler çekiliyor ülkeden. 4 ekimde yonetime el koyuyor ankara hukumeti. 6 ekim 1923 te istanbula giriliyor şehir duşman işgalinden kurtariliyor. Duşman zaten gideli kaç gun olmuş, osmanli var sadece hilafet olarak. Omu duşman. Bursadaki kitabede ülkenin resmen neredeyse osmanlidan kurtarildigi anlamina gelen yazilar yaziyordu değilmi. 1925 tarihli kitabede.
  Aslinda boğazlar işgal altinda hala. 20 temmuz 1936 daki montröye kadar. Yabanci guçlerin denetiminde. Boğazlarin sularida uluslararasi deniz yolu sayiliyor gelip geçene karisamiyoruz. Montrö anlaşmasindan sonrada boyle. 2. Dunya savaşinin yolu görundu ya türkiye Almanlara yanaşmasin kiyaği. Nasilsa istedikleri devrimleride dayadilar. Savaş tazminatlarinida aliyorlar.
  İtalyanlar demişti tvde. Biz türkiyeyi islam devletleriyle aramizda tampon devlet yaptik. Yani batinin islama karşi ön karakol ülkesi. Ata doneminde bu gorevin hakkiyla yerine getirildiği malum. İnonu donemindede. Sonra bizimkiler pek dinlememiş şikayet ediyordu italyan siyasetci.
  Kemalizmmi onlar kim anadoluyu istanbulu bogazlari kurtarmak kim. Ancak duşmanlarla işbirliği yaparak osmanliya el koydular. Batinin islama ve islami kanunlara karşi onlarca yil bekciliğini yaptilar. Batili adamlar kendileri açikliyor

 48. Ateist sitelerden birisi benim yazilar çok dokunduğu için bana üç harfli demiş kufur ediyor. Bizde karşiliğini veririz uç harfli alti harfli yada oniki harfli olarak ama uymayalim şeytana. Adamlik bizde kalsin. Ate siteye göre guya kafamiza gore tarih yaziyormuşuz. Onlar çok doğru yaziyorda onun için karşimiza çikip yazişamiyorlar.
  Siteye giren bir okur vermiş cevaplarini yunanlilari yendik attik. Geride şapkalarini biraktilar, giyimlerini, alfabelerini, tarih ve kültürlerini biraktilar hepsinide sahiplendik demiş. Yunani yendik ama yunandan ne farkimiz kaldi demeye getirmiş. İsmet inonüye diyorlar. Şapka yunan işi hiç degılse bizimkine ay yildiz koyalimda gavurdan bir farkimiz olsun diye. Olmasin diye şapka geldi diyor.
  Bu topraklar bize zaten mondrosla osmanlidan kalanlardir. Mondrosun ardindan ingiliz fransizlar ve diğerleri 13 kasimda istanbulu işgal etmişler. 19 mayis 1919 da mustafa kemali anadoluya gondermişler. Erzurum ve sivas kongrelerinden ABD lilerle manda goruşmeleri falan yapiliyor bunlar saklanir. Ata 1919 un sonunda ankaraya geliyor. Civar şehirlerde hep isyan. Tanimiyorlar mustafa kemali duşman işbirlikcisi hain diyen diyene. Tabiiki kendi adamlarida yani taniyanlarda var. Neden tanimiyor millet. Filistindeki yenilgiyi biliyor. Bolayiri çanakkaleyi muşu bitliside bilirlerdir. Bide filistinde yeniliyorsun ingilize herkes esir oluyor. Kemal paşa ne diye serbest oyle değilmi. Yemiyor millet bunlari. İngilizle savaşip yenenler hep ya bekirağa böluğune yada maltaya hapse surgune gittiler.peki herkes yine işgal altindaki istanbulda padişahtan halife hazretlerinden medet umar iken mustafa kemal Ankarada nasil hukumet kuracakta ordu toplayip Anadoluyu yunan işgalinden kurtaracak. Kolayi var. 16 mart 1920 de ingilizler istanbulu işgal uzerine bir daha işgal ederek topa tuttular. Top sesleri bursadan bile duyuluyordu. Şehre girip bir surü insani şehit ettiler. İstanbuldaki meclisi dağittilar. Butun bunlar halk osmanlidan padişahtan ümidi keserek mustafa kemali kurtuluş ümidi gorsunler diye yapildi. İngilizler istese Ankarayada girer mustafa kemal ve ne kadar adami varsa hallederlerdi. Ama bunu ne diye yapsinlarki. O kadar iyiliğini görduler kemal pasanin herşey karşilikli. Bu sayede ordu kurabildi kemal paşa. Para silah ve kadro yardimi yine istanbulda padişahtan. Anadoluyu kurtaran istanbulun padişahin imkanlari. Kizmiş istanbuldakiler kemal paşaya birkac gun telgraf tellerini kesmişlerde kemalistler dunyayla bağlari koptuğu için yalvar yakar olmuşlar istanbula. Acimiş hallerine istanbuldakiler. Açivermisler telleri. Herneyse Lozan yunan işgali ve kemalistlerce kurgu savaşinin ardindan atilmasiyla osmanlinin tasfiyesidir. Osmanlidan kalanlari işbirlikcilerinin yardimlariyla sabetaycilarin aparmasidir.
  Şimdi 30 ekim 1918 de mondros anlaşmasini imzaladik. Musul bizimdi o sirada. Anlaşmadan sonraişgaledildi. Halepte öyleymiş ya musul önemli olan.
  Yunan atildi, osmanli kaldirildi. Lozana gidildi anlaşma için. Vermiyor ingilizler musulu. Birinci mecliste onaylamiyor musulsuz lozani. Ne yapiyor paşa bir askeri darbe meclis fes ediliyor. Askerlerde terhis ediliyor. Bir savaş cikacak olursa yeniden ingilizlerin işi kolaylaşsin. Yani ülkeyi milleti kendi getirmek istediği yada ingilizlerin getirmek istediği noktaya ne yapip edip getiriyor. Peki sonra. Kendisinin isim isim tesbit ettiği yeni vekil listeleriyle seçime gidiyor. İstemediği birkaç kişide vekil oldu diyelim. Seçilse bile yakiyor vekilliklerini. Neyse musul meselesi geri tarihe atilarak lozan imzalaniyor.
  Musul tarafinda ingilizlerin birlikleri var ama bizimde var. İngilizler vermiyorlar o dunyayi yenerek ülkeden attiğini söyleyen mustafa kemale musulu. Alacak gucude yok. Ankara anlaşmasiyla veriyor musulu ingilizlere 5 haziran 1926 da.
  Senmisin bunu yapan muhalefet partisi muthiş eleştiriyor bunu. Muhalif gazeteler rezil ruzvan ediyor chp kadrolarini. Hemen daha iki hafta geçmeden izmirde ataya suikast yapiliyor tertibi. Hepsi kendi duzmeceleri. Amaç musulda yenen kaziği unutturmak. Milletede korku salmak. Butun muhalif partinin ele başlari tutuklaniyor. Mahkemede efendim sućum yok benim alakam yok dinleyen kim. Sallandir gitsin. Kaç kişiyi birden. Kimine hapis kimi ülke dişina kaçiyor. Yani kaçan kurtuluyor. İki milletvekili var galiba onar yil yiyen itiraz ediyorlar suçumuz yok diye sizmisiniz mahkemeye itiraz eden hemen idam. Mesela cavid bey var. Bankasi var adamin iş bankasinin 4 misli. Adamin bankasina el konuyor. Zaten o sebeple idam edilirmiş. Adam asildiği saatte mustafa kemal içkili kokteyl verirmiş muhalifleri yemenin şerefine.
  Tatriri sukun kanunu çikmiş basinda susturuluyor. Susmazsan idam boyle bir kanun. O istiklal mahkemeleri kazim karabekiride asacak, ordu generaller basmiş mahkemeyi astirmiyorlar karabekir paşayi. Mustafa kemal tatbikata çagiriyor paşalari giden yok. Dinlemiyorlar. Yapamiyor mahkeme karabekir paşaya hiçbirşey. Yeniliyor kemal paşa orada. Hayati hep yenilgilerle geçti ya neyse.
  1919 da ayrilmişti kemal paşa istanbuldan. 1 temmuz 1927 ye kadar dönemedi istanbula suikast korkusuna. İzmir suikasti meselesinden halka korku salindi ya kimse bişey yapamaz. Yapanin yedi sulalesi kurutulur öğrendi bunu millet. O tarihten itibaren rahat rahat gitti. Ama 1918 de ölene kadar yirmi yildan uzun bir süre yurt dişina çikamadi hiç. Sebep yine suikast korkusu.oralarda istiklal mahkemeleri işlemediği için peşi sira gidemiyor birileri tabiiki.
  Yani 1920 lerin muthiş baskisi o idamlar falan muthiş korkudandir aslinda.
  Şoyle iyiydi böyle güzel huylari vardi diye anlatanlar varya. Batililarda çok seviyor hep övüyormuş. Hani kemalistler uydurur uydurur yazarlar internette. Türkiyenin o dönemde adi bile söylenmezmiş avrupa ülkelerinde. Diktatör kemal paşanin ülkesi denirmiş.
  O fransizlar atayla çok dosttu denir. Ata 9 kasim 1938 de öldügü zaman fransiz gazeteleri türk diktatör öldü diye yazmislar. tabiiki diğer ulkelerdeki pekçok gazetede öyle.
  Mustafa kemalin cenazesi yurt dişindan gelenler olur diye 13 gun bekletilip 22 kasimda ankarada törenlerla yapiliyor. Avrupanin rusyanin amerikanin devlet başkanlari gelmişmi cenazeye. Umurlari bile olmamiş. Kimisi alt duzeyde birer temsilci göndermiş o kadar. Sen bir ömur yaranmaya uğraş birilerine ölunce cenazene bile dönüp bakmasinlar işe bak. Yanliz cenazeye katilan ingiliz generalin ağladiği söylenir. O kadar çok kiyak yapmişki adamlara o kadarcikta olsun. Oda gerçek ağlama ise. Malum her on kasimda numaradan ağlatilan mehmetciklere aliştik.

 49. Mustafa kemal 1905 yilinin ocak ayinda harbiyeden mezun olduğunda rutbesi kurmay yuzbaşidir.ayni yil içinde adı sultan 2. Abdulhamite suikast girişimine kariştiği için ayrica sonrasindada osmanli imparatorluğuna karşi yikim amaçli gizli teşkilatlar kurduğu için hemide osmanlinin duşmani olan bazi devletlerle yaziştiği için sürgünler yer. Pek rutbede alamaz. Siradan bir subay olduğu içinde maaşi sadece 3 lira 80 kuruştur. yuzbaşiliktan sonra ilk aldiği rütbe ancak yedi yil on ay sonra kasim 1912 de balkan savaşlarinin başlangicinda binbaşi olabilmektir. Yaşi 35 iken ancak binbaşi olabilmiştir.
  Peki sonradan ne olacakta bu rutbeler uçmaya başlayacak. Balkan savaşlari sirasinda askeri darbe yaparak hukumeti ele geçiren ittihat ve terakkiciler ülke yönetimini ele geçirirler. Sabetayci ve mason guruplarindan oluşmaktadir bunlar. Peki bunun mustafa kemale ne faydasi olacak. Oda o gurubun en önde gelen isimlerindendir. Bu sayededirki Nisan 1914 te rutbesi yarbay oluverir. Sonra devam eder rutbe yağma işleri. 1915in ortalarinda albayliğa nisan 1916 dada tuğgeneralliğe erişerek paşa olur. 1917-18 de tümgeneral rutbesiyle goruyoruz kendisini. 1918 de kolordu komutanliği yapsada 1919-20 yazişmalarinda bile rutbesi tumgeneral olarak geçmektedir.
  Anlaşilan 1913 başinda işbasına gelen ittihat ve terakkiciler osmanliyi içine soktuklari birinci dunya savaşinin batağinda zamanindan evvel çokerttikleri için mustafa kemale rutbe yağdirmaya firsat bulamamaktadirlar artik. Neyseki ingiliz kurgulu ittihat ve terakki kadrolu türk yunan savaşi imdada yetişecektir. 1921 yazinda mustafa kemal bu savaşlar bahanesiyle korgeneral ve orgeneral rutbelerini atlayarak mareşal olur. Başkomutandir artik ve gazilik ünvaninida almiştir.
  Bunu savaştan sonra cumhurbaşkanliklari takip eder. Maaşi 1908-10 a göre binlerce misli artarak 1930lara doğru 14000 liraya ulaşir.
  Peki ittihat ve terakkiciler askeri darbe yaparak yonetimi elegeçirmiş olmasalardi durum ne olacakti. Yani işler normal seyrinde gitseydi. Mustafa kemal 1920 ortalarina doğru yarbay olurdu 1927 dede bu rutbeden emekli olurdu siradan bir subay olarak.
  Gizli teşkilatlar darbeler, osmanli duşmanlari devletlerle yazismalar yapilan işbirlikleri bayaği işe yaramiş goruldüğu uzere. Generallikler, mareşallik, cumhurbaşkanliği yağmişda yağmiş rutbe ve makamlar mustafa kemale.
  Doğrusu birileri kendisini zirveye taşiyarak super kahraman olarak gosterecek olan siyasi oyunlari çok iyi biliyormuş.
  Muhalif tarihcilerde aradan 50 değil 75 değil 100 yil bile geçse bulduklari ilk firsatta bu oyunlari ortaya dökmesini çok iyi biliyor doğrusu.

 50. Mustafa kemalin çanakkale savaşlainda goğsundeki saate şarapnel parçasi isabet etmiş.saat parçalanmiş kendiside goğsunden hafif yaralanmiş. Olaydan sonra kirilan saatide alman başkomutan liman von sanderse hediye etmiş. Sanders 1918 de almanyaya döndü. 1929 dada öldü, yani hikaye o öldükten sonra ortaya atildi muhtemelen. Nasilsa ispat edilemez. Sanders ölmeden evvel evvel ortaya atilsa ne olacak kim almanyaya gidip sanderse o olayi soracak. Eskiden baska ulkelerdeki liderlerde savaş donemlerine ait kendilerini abarttiracak övecek hikayeler uydururlarmiş.
  Birde canakkale zaferleri 1930 dan sonra mustafa kemale mal edilmis bu hikayede o zamanlar uydurulmuş olmali. Zaten tarihcilerden kimisi sağ goğsune isabet etti diyor kimisi sola. Yani olayda bir tutarlilik yok.
  Haberlerde işidin kilise attiği roket mermisini gosteriyor. Boş araziye duşmuş, parçalari bir bağ evine geliyor. Delmiş gecmiş duvari kaç yerden.
  Yani bu demek oluyorki mustafa kemalin saatine bin km hizla bir şarapnel parcasi gelse sadece saati parçalamakla kalmaz goğsünude deler geçerdi muhtemelen. Yinede açikca yalanlamiş olmayalim sadece sorgulamiş olalim acabami diyerek. Bu tür meseleler zaten internette tartişiliyor.

 51. Amac vatanı kurtarmaksa , bu gorev Kurtuluş savası ile basarılmıştır. Kurtuluş savası Turkiye için yapılmıştır, Osmanlı hanedanı için değil. Vatan Turkiyedir ve Osmanlı Hanedanı hiç bir zaman bu vatanın bir parçası olmamıştır. Osmanlı hanedanı , kendi yarattığı geri kalmış sistem yuzunden yok olup gitmiştir.

  • @Mehmet Yilmaz, hayir kardesim, vatan kurtarilamamistir. Misak-i Milli hedefine ulasilamamistir. Ayrica kurtulus savasinin hedefi ayni zamanda saltanat ve hilafeti kurtarmak idi, o devirde henüz türkiye diye bir devlet yoktu. Osmanli ve hilafet vardi. Hicbir türk ve müslüman Osmanli hanedani aleyhinde bir sey söylemez.

  • Belki de “geri” kalmak daha iyiydi, kânun zoruyla ilim almaya mâhkûm bırakılan bu ve benzeri zâtlar yarı câhildir.

   Bu yarı câhillerin, hem ülkeye hem de kendilerine zâiyattan gayrî bir fiilî olmaz… Artık tesdi kırıktır, ne su alır, ne su verir…

   Yarım yamalak fikriyle, irfân sâhibi edâsıyla laf yapar ki, bahis ettiği mevzûyu destekleyecek bir kaynak dâhi izâh edemez.

   Zorla ilim sâhibi yapmaya çalışırsanız, olacağı budur. Keşke câhil kalsalardı. Câhil ilmî mevzû sâhibi değildir, bunu bilir. Esâsı işin ehlinden alır. Ehli, kırık tesdi degil, ilim aşkı ile yanıp tutuşan, hakkını veren ve alan kişidir.

   Üstâdın dediği gibi; “Böyle bir devlete ihânetin bedeli, elbette ki îdam olmak lâzım gelir.”

 52. Felakete sokanlar kurtardi diye gosterilenler olmasin sakin.
  1876 dan başlayarak 1900 lerin başlarinda sultan Abdulhamitin son donemlerinde balkan halklari birlik olarak osmanliya karşi birlikte hareket ederek ruslarinda sayesinde bağimsiz olmaya başliyorlar. Bizdeki ittihat ve terakkicilerde aslinda çanak tutuyorlar bu işlere, balkanlarda bosnahersek var osmanliya bağli kalan. Avusturya macaristan once himaye ediyorum diyerek 1878 de işgal ediyor. 1908 de de sabetaycilarin ikinci meşrutiyeti ilan etmelerini bahane ederek el koyduğunu açikliyor. Bosna musluman ama sirplarin gözü var orada.aslinda Osmanliya bağli millet boşnaklar ama osmanli zaten kendi derdi başindan aşkin girip alamiyor orasini. Sirplar alacak guya. Yeralti teşkilati kurup çok ayakli bir suikast girişimi yapiyorlar sirplar eşiyle birlikte gelen saraybosnaya gelen arşidük ferdinanda. İkili saldiridan kurtuluyor arşidük ve eşi.. Birsuru yaralanan varmiş dönüp onlari ziyarete giderken tekrar silahli bir saldiri ikiside ölüyor.
  Avusturya macaristan biliyorsirp hukumetinin işi bu.Almanlarada guvenip ültimatom veriyor sirplara, sirplar ülrimatomum şartlarindan sadece birini kabul etmeyince işgale uğruyor. Rusya buna karşilik avusturya macaristana Almanlarda ruslara savaş açiyor. Sonrasinda hiç alakalari olmadiği halde fransayla ingilterede Almanlara ve avusturya macaristana. Sebep Almanya guçlenmesin. Rus yenilirse Almanya süper guç olacak onlarda baş edemeyecek bu sefer.
  Peki bize ne bu olanlardan. Bir yandan rusya bir yandan ingiltere ve fransa zaten osmanliyi paylaşma hazirliğindalar. Osmanli böyle bir savaşa sokulmazsa ne ingilterenin ne fransanin nede rusyanin savaştan elde edeceği hiç bir şey yok. Savaşin ganimeti olacak osmanli bu savaşa sokulup paylaşilarak. Boylece Almanyanin osmanli ve petrol bölgesi olan arap topraklari üzerindeki emellerininde önüne geçilmiş oralari ingilizlerin kontrolu altina girmiş olacak. Cebeli tarik boğazi ingilterenin kontrolunde ama osmanliya giden iki alman gemisi akdenize sokuluyor çunku onlar Almanlarin türkleri savaşa sokmak uzere osmanliya attiği yem. İngilterede razi buna.
  Adamlar öyle bir ihanet şebekeleri kurmuşlarki içimizde yikim garanti. Birileri devlet sözu almis o sebeple yanaşmiş ingilizlere. İçimizden birileri. Almanlarin olanca yardimlari savaşa giren osmanliyi kurtarmaya yetmiyor. Çunku düşmanlara çalişanlar osmanlinin içinden, koca imparatorluğu paylaşanlar birde kalan kisim kendilerinin olsun diye ülkeyi işgale uğratmişlar. Sabetaycilardir bunlar, yahudi kökenli, başlarida kim malum. sonra çaresiz halkida kullanarak sadece kuçucuk yunanistani osmanli imkanlariyla oda sadece bati anadoludan atmişlar. Ama ülkenin her yerine el konmuş işin sonunda. Ya diğer işgalciler ABD, ingiltere, fransa ve italya ve onlarin somürge kuvvetleri. Onlar alacaklarini aldilar. Onlarin derdi zaten osmanliyi bitirip işbirlikcilerini başa getirmekti. Yani bu durumda yunan savaşi bahanesiyle duşmanlarimizin kullandiği birileri bizi Osmanlidan kurtarmiş oluyor. Bu milletin cani pahasina oluyor butun bunlar. İşbaşina gelenlerde yahudi asilli yani sabetayci..
  Bir fabrika duşunun sahibi bir muduru işe aliyor. Fabrikada buyukce. bir surude şubesi var. Müdür anasinin gozu adam, rakip firmalara çalişip batiriyor fabrikayi şubeler hep elden gidiyor. Kalan son fabrikada sözüm ona ipotekli.Sonra diyorki müdür patrona bu fabrikayi ve diğerlerini kurtarmam için bana vekalet ver, yemin ediyor kurtarip iade edeceğim diye. Vekaleti aliyor. En azindan ana fabrikayi asil patronun yardimlari ve onun sağladiği imkanlarla kurtariyor sözüm ona. Ama kendi hesabina. Vermiyor vekaleti geri. Fabrika onun oluyor. Sonra o fabrikadaki çalişanlari işten atip kendi adamlarini yerleştiriyor işe.
  Ama onlar duşman firmalarin getirdiği adamlar aslinda.
  Önce batir sonra kurtarmiş gibi yap ele geçir. İyi akil. Bunlara anlatiyoruz onlarca örnekle. Basmiyor kafalari anlamak istemiyorlar birtürlü.

 53. İlber ortayli aşaği yukari diyorki ermeni soykirimi olsaydi türkiyedebir tane bile ermeni kalmazdi. Bugün türkiyede her türkun birer evi ya var yada kimisinin yokken ermenilerin uçer evi var. Ermeniler doktor siyasetci, milletvekili avukat şu bu olabiliyorlar böyle soykirima can kurban
  Jane marple cevap yazmiş buna bu söylemler 1950 lerin söylemleriydi ve biz o başbakani astik demiş. Belliki ermeni bunu söyleyen. Peki sözu doğrumu.
  İsmet inönünün kripto ermenisi olduğu iddialari dolanip dururinternette. Malum kendiside 25 aralik1973 te ermeni alfabesini sayarken ölmüstür.
  Kazim karabekirin muhtemelen inonü öyle istedi diye ermeni yetim çocuklarini orduya doldurduğuda biliniyor. Bu çocuklarin zamanla yaşlari ve ordudaki rutbelerininde buyuyup 1960 da darbe yapabilecek guce erişebilecekleride malum. İnönü ister bunlar darbe yapar. Başbakan adnan menderesde asilir. Biz bu konudan daha evvel bu şekilde olduğunu anlaştiracak şekilde bahsetmiştik. Jane marple bizi doğrular bir aciklamada bulunmuş.
  Birileri orduyu ele geçiriyor başbakan asiyorlar hala soykirimdan bahsediyorlar.

 54. Bir tv kanalinda denk geldi. Atatürkden anilari dinliyorum. Findik kabuğunu doldurmayacak şeyler verilmiş. Yokki bi kahramanlik varmiş gibi gosterilenlerin aslini astarini yazdik. Boş hikayelere kaldi meydan.
  Mustafa kemal Alemdar mustafa paşa ile mustafa reşid paşayi çok severmiş bunlar cumhuriyeti ilan etmiş olsalar bana gerek kalmazdi demiş. Olmazdi yine o devletide ele geçirmek için yapmadiğini birakmazdi. Dini ve namusu olanlar diye başlayan o meşhur soz anlastiriyor çok şeyleri
  Her neyse herkez kendisinden olani sevip övüyor. Reşid paşa masondu malum. Alemdar mustafa paşada öyleymiş demekki.
  Peki Alemdar mustafa paşa cumhuriyeti ilan etmiş olsaydi batinin turklerin elindeki topraklarda gozu olmayacakmiydi. Afrikadan, avrupadan ve balkanlardan atmaya ugraşmayacakmiydi bizi. 1682 de ve sonrasinda ortaya koyduklari paylaşim planlarindan vazmi geçeceklerdi. Hayir.1807-1808 in osmanlisi bugunku rusya kadar. Sadece kuzey karadeniz, macaristan ve balkanlarin bir kismi elden çikmiş. İmparatorluk devasa idi. Haydi mustafa resid paşada darbe yapamadi. 1876 da sultan Abdulazize yapildi darbe. Abdulaziz tahttan indirildi. Bu darbeyi zaten batinin yardakcilari yapiyor. Ozaman ilan etselerdi cumhuriyeti. Osmanli 11824000 km2. Batinin daha işi bitmedi. Sürsün osmanli paylaşima ihtiyaç var çünkü. 1909 da abdulhamidi indirdiler o zaman ilan etselerdi bu darbeyi yapanlar. Olmaz daha balkanlar tam duzene girmedi. Ustelik arabistanda türklerin elinde.
  Yahu birileri adam kandiriyor. Biz bati ne dediyse onu yapiyoruz deyin açikca. Osmanliyi çokerten birinci dunya savaşina osmanli 29 ekim 1914 te girdi. O sebeple cumhuriyeti bize bölunme tamamlandiktan sonra 29 ekim 1923 te ilan ettirdiler deyin. Sevr batinin projesi değildi osmanliyi halkin gözunde kuçuk duşurmek için kandirmacaydi. Eğer batinin böyle bir projesi olsaydi bati bunu uygulardi. Kimsede engel olamazdi. Mustafa kemalde dahil, yani sevri mustafa kemal yirtip atti yalanindan vazgeçin.
  Eğerki sevr uygulanmiş olsaydi doğu Anadoluda oluşan kücucuk ermeni devleti ve sevr türkiyesini sscb yutar Akdenizede inerdi. Bati bunun için değil ermeni devleti kürt devletinin kurulmasini bile istemedi yani bizi düşundüğunden değil. Rusa karşi kendi tarafinda orta gucte bir devlet olsun istedi. Rus akdenize ve petrol bölgelerine inemesin diye. Yoksa ruslar osmanlinin avrupa ve suudu bolgesinin kuzeyindeki butun asya topraklarinda gozu olduğunu kirim harbi oncesinde açiklamisyi. Buna set çekilmek için sevr uygulanamazdi. Turkiyenin Çok guclu olmasini istemediğinden petrol bölgelerinide türklerden tamamen aldi.
  Cumhuriyetide bati dayadi. Nereden biliyoruz. Bu karar cumhuriyet ilan edilmeden aylar öncesinde Avustralyada uluslararasi bir toplantida alinan karardir. Atanin kendine kalsa oğluna birakirdi devleti. Oğlunun varliğini bile gizlemek zorunda kaldi. Oğluda öleli 20 yila yaklaşiyor.
  Mustafa kemal devlet rejiminin cumhuriyet olarak seçilmesinin gerekcesini 1355e kadar ankarada varliğini surduren Ahi cumhuriyetine bağlar. O donemde anadoluda cumhuriyet diye bir tabir bile yoktur halbuki. Herşeye uygun bir kilif bulunabiliyor kemalistlerde gorulduğu uzere.
  Örneğin kemalist tarihci sinan meydani okuyanlar onun ve benzerlerinin yapilan herşeye buyuk bir ustalikla nede guzel kiliflar bulunduğunu görebilirler. Sutten çikma akkaşiktir birileri. Ama işte guneş balçikla sivanamiyor gorulduğu uzere. Biz herşeyi açikca yaziyoruz İşte o sebeple o bile bizim girdiğimiz sitelere giremiyor çünkü o kiliflari nasil bozabileceğimizi iyi biliyorlar. Kaçiyorlar o sebep ile.
  Benim yazilarimla osmanliyi kuçuk duşurduğum sanilmasin. Kufur tek millet. Aslinda Dunyayla savaşiyoruz. Birde içimizde işbirlikcileri vardi hemde yuzlerce yildir. Buna rağmen 600 yil ayakta kaldi. Başka devlet olsa 6 yil bile dayanamazdi.

 55. Kemalistlerin elinde bir balon şişirip duruyorlardi onlarca yildir.iğneciler çikti ortaya o balonlar birer birer patlamaya sönmeye başladi. Hiç bir şey surekli olarak gizli tutulamiyor. Gerçeklerin gizli sakli kalmamak mutlaka er yada geç bulduğu ilk firsatta ortaya çikmak gibi bir huyu var öyle değilmi.

 56. İslam araplara gelmiş gibi gözüksede aslinda türklerin dini imiş. Bunuda nereden çikardin demeyin kemalistler demiş bunu vakti zamaninda. Hazreti ibrahim malum sümerler döneminde yaşamiş. Sümerlerde türkmüş. Hz. İsmaili arabistanda terketmiş ya Hz. İbrahim. Hz. Muhammed peygamberimizde 3000 sene sonra Hz ismailin soyundan gelme. Yani türk oluyor bu durumda. Yani dini islam araplara gelmiş gibi gözuksede aslinda türklerin dini.tabiiki islami sahipleneceğiz orasi ayri ama, amasi ne diyeceksiniz şimdi.
  Peki bu kulağa hoş gelen sözleri neden uyduruyor bu kemalistler. İslami türkceleştirmek için. Sadece bunun içinmi. Madem bu din turklerin bizde istediğimiz reformlari yapmak hakkina sahibiz diyerek belkide bozmak için. Mehmet akife kurani kerimi tercume ettirmek istiyorlar. Allaha kufrederek hastanede ölen ziya gokalpin türkce namaz turkce ezani öven bir şiirinden sebep korkuyor adam tercume etmiyor Kurani kerimi. Hristiyan olan ve arapcayi ana dili gibi bilen birine tercume ettirmeye kalkiyorlar. Tepkiler çiğgibi buyumuş hristiyanlik bilgilerini islammiş gibi doldurur diye vaz gecmek zorunda kalmişlar. Bir başkasina veriliyor o sebep ile.
  Kemalistlerin kimisi bazi ayetlerin zamani geçti kalkmasi lazim yerine kurtuluş savaşindan parçalar koyalim derken kimiside camilere masa sandalye koyup musiki eşliğinde din icraa etmekten bahsetmiş. Şeriat Kurani kerimden soyutlanacak selanikli yahudi donmesi sabetayci dini islam diye yutturulacakti millete. Onun için birileri yakin zamana kadar meydanlardakahrolsun şeriat diye az bağirmadi senelerce. Ezanin turkceleştirilmeside milletin camilere gitmesini engellemek içindi. Dini eğitimin ve dini bilgilerin yasaklanmasida dini eğitim kurumlarinin kapatilmasida. çok uzun süre boş kaldi camiler bu ülkede. Gunahi vebali Kemalistleredir.
  Ha unutmadan Ayasofya bati istedi diye ibadete kapatilip muze yapildi ya. Sultan ahmet camisininde ibadete kapatilip sanat galerisi yapilan bir merkeze çevrilmesini istemiş zamanin kemalistleride pek itibar görmemiş bu istek anlaşilan. Sultan ahmet halen cami olduğuna göre.

 57. mustafa kemal paşa beni hatirlamak demek beni putlaştirmak değil bütün gazi ve şehitlerimle kurduğumuz bu vatana sahip çikmak demektir demiş.
  Tamam çok guzel bir söz chp meclise teklif versin. Bütün heykeller halledilsin madem. Böylece gazinin isteğide gerçekleşmiş olur.

 58. Hocam Helal olsun size yani artık ne diyeyim çok iyi bir iş yapıyorsunuz, sitenizi daha önce kesfetmedıgıme yanıyorum ben. Sitenizi kesfettıgım zamandan bu yana kafam bişeye bi konuya falan takılınca ilk sizin sitenizde o konuyla alakalı bişey varmı diye bakıyorum. Bu konularla alakalı o Müslümanım ama Atatürkçüyümculer var ya kemalıstler okulda orda burda gözleri boyanmıs tarihi yanlıs bilen mustafa kemalcıler byle konularda size büyük ihtimalle saydırıyorlar ve saydırcaklarda hep ama hiç birini takmaynız alınmayınız, işinizi çok iyi yapıyorsunuz, başarılarınızın devamını dilerim..

 59. Bunu seneler önce tvde Türk tarih kurumu başkani yusuf hallaçoğlu açiklamişti.ingilizler istanbuldan Ankara hükümetine bir telgraf çekiyorlar. Diyorlarki mustafa kemale istanbul zamani gelince size teslim edilecektir. Siz sadece Ermeni azinliklara zarar vermeyin.
  Ne çikiyor bu telgraftan sonuç olarak. İstanbul Osmanlinin elindeyken işgale uğradi. Ama ingilizler sonrasinda mustafa kemale çektikleri bir telgrafta osmanlinin olan istanbulu mustafa kemalin Ankara hükümetine vermekten bahsediyorlar. Birde ermenilere zarar verirseniz işiniz zorlaşir anlamina gelen bir uyari var telde. Yani techir edildi denen ermenilerin çoğu Anadoluya geri dönmüş aslinda. Onlara asla dokunmayin uyarisi yapiliyor.
  Dedik ya istanbul işgal ile osmanlidan alindi, ingilizler açikliyor. Osmanlinin olan istanbul işin sonunda Mustafa kemale teslim edilecekmiş.
  Anadoluda öyle olmadimi zaten. osmanlinin işgal ile eli kolu bağlandi. Önce yunan salindi ingilizler tarafindan bati anadoluya ertesi günde yunani kovma bahanesiyle mustafa kemal kurtarici olarak Anadoluya yollandi. Şehzade ömer faruk efendide kurtuluş savaşina katilmak üzere 1920 de ineboluya kadar gelmişken gerisin geriye kovuldu mustafa kemalin emriyle. Demiştir biz osmanlidan kurtulmak için çeviriyoruz bu dolaplari adamlar hala bizim yanimiza geliyor diye. Yunanin kovulmasi osmanlinin tasfiyesini meşrulaştirma hikayesiydi diye yazdik kaç sefer. İngiliz telgrafindan anlaşildiğina göre istanbulun işgalide şehrin osmanlidan alinip mustafa kemal baskanliğindaki kemalistlere devr edilmesi içinmiş.
  Birde kemalistler bize bu vatan altin tepsi içinde sunulmadi diyorlar. Sunmuşlar işte işgalciler daha ne yapsin adamlar

 60. Geri bildirim: 10 Kasım’da Atatürk’ü neden hayırla, saygıyla ve minnetle anmıyoruz? | Belgelerle Gerçek Tarih

 61. heryerinden şüphe akan okul tarihine bakmayın biraz aklınızı kullanın lan savaşı kazandıysak adaları neden veriyoruz hatayı neden veriyoruz boğazlar neden bizimdeğil geçip giden gemileri ne kontrol nede verdi alabiliyoruz hainlik anlaşması lozanı bize kakaladılar ayakta uyuyorsunuz musulu şey said yüzünden kaybetmişiz de lan musul hani anlaşmaya göre diplomatik yönden çözülecekti şeh said isyanı çıkmasaymış asker gönderip orayı alacaktık inglzler almış ilk asker gönderip sonra lozana gideydiniz de sonradan asker gönderecektik olmadı demeseydiniz vatan satıldığını buralardan çözün ulan şapka kanunu çıkardılar binlerce sarıklı dedikleri alimleri astılar ilmi öğretecek kimseyi bırakmadılar camiiler ahıra çevirildi bi mahallede iki cami fazla ahır yapacaz dediler Allahta kuranda söylediği gibi ‘ne kadar az düşünüyorsunuz ‘ ve cahilliğiniz sizi cehenneme sürükler

 62. – yahu Ak parti kazik çakti ülkeye 14 senedir gitmiyor. Şu atam kalksada anitkabirden bir daha samsuna çiksa bir daha kurtarsa vatani bir daha gelse memleketin başina
  – güzel söyluyorsunda o zaman ABD lilerin, ingilizlerin, fransizlaein italyanlarin, anzak, hintli ve afrikalilarin ülkemizi bir daha işgal etmesi gerekmezmi.
  -o nedenmiş?
  – onlar getirmese nasil gelecek ata

 63. Tarihci cemalkutay vardi bir zamanlar.şamanist olmasiyla övünürdü. Bir tv programinda demişti Ataturk sadece 57 yil yaşamiş ve bizi işgal eden yarim dunya ingilizi ve diger milletleri ülkemizden sökup atmiştir. Bu kadar az yaşayip bu kadar başarili olabilen kimse peygamberlerin arasinda bile yoktur demişti. Yani Atatürk peygamberlerden ustun demeye getiriyordu adam. Başarilarinin neler olduğunu ve nasil gerçekleştiğini yukarida yazdik bir daha yazmaya gerek yok.
  Cemal kutayi yalanci çikartmak için türk kumandan Ebu muslimin hayatini ele alalim. Dönme değildir, öz türk ve halis müslümandir. hiçyoktan ordu kurarak horosandan hareket ile emevi devletini ortadan kaldirdiğinda sadece 28 yaşindaydi. Abbasi devleti onun sayesinde kurulduğu için aslinda o kurmuş oldu.hz. hasan ve hz. Huseyinin öcunu emevileri ortadan kaldirarak aldi dedi pekçok kimse. Peygamberimizin torunlari emeviler için tehlike sayildiklarindan haysiyetleri devlet nazarinda neredeyse ayaklar altindaydi. Yeniden muthiş sayginlik kazandilar.
  Ebu muslim 751 de 29 yaşindayken talasta çin ordusunu yenerek darmadağin etti. Dünya devi Çine karşi kazandiğimiz son zaferdir denebilir. Ebu muslim başarilarini çekemeyenler tarafindan sadece 32 yaşindayken şehit edildi.
  Bir mustafa kemale bakalim birde ebu müslime. Sizce hangisi gerçek ATATURK

 64. Yil 1997 fehmi dedemin vefat edeceği zamanlar, yanibaşindayim konuşuyoruz. Çanakkale savaşlari sonrasinda 1916 da Yemen cephesine gitmiş orada kalmiş babasi arif . 3 kuçuk çocuk ve anneleri köyde kalmişlar adamsiz fakir fukara bir biçimde. Ne rezillikler çekmişler. Dede dedim size şehitlik maaşi bağlanmadimi. Hayir dedi. Sebep ne peki. Birgün devletten geldiğini söyleyen birisi gelmiş köye memur olduğunu söylemiş size şehitlik maaşi bağlanacak demiş. Toplamiş babasi ve amcasiyla mehmet ile ilgili osmanlinin verdiği şehitlik vesikasi olan resmi evraklari. Adamdan bir daha hiçbir haber çikmamiş. Kandirilmişlar meğerse., şehitlerimiz isimli eser var. Bizim köyden 2 şehidin adi geçiyor. Bende kayitli yirmiden fazla isim var.koskoca koye kazik sokulmuş. Hirsizin birisi yapsa kendine yakinlarina maaş bağlanir o kitapta o isimler yine çikardi. Belliki iptal edilmiş. Kimbilir türkiyenin kaç yerinde yapildi bu numara. Kemalizmmi bunlar işini iyi bilir.

 65. -buyuyunce ne olacaksin evladim.
  – en yuksek rutbeli komutanlardan olacağim ögretmenim.
  – niçin.
  – yunana savaş açip tepelemek için.
  -etme oğlum bizi dunyaya rezil ruzvanmi edeceksin.
  – niye rezil olalimki öğretmenim.
  – bir yunana bakin birde kendinize demezlermi adama.

 66. 26 mart 1922 tarihli paris mukadderatinda boğazlari elinde tutan müttefik guçler paristeki bariş gorüşmelerinde yunan ordularindan izmir dahil butun bati anadoluyu ve tekirdaği boşaltmalarini ve midye enez hatti benzeri bir hatta çekilmelerini istiyor. Yunanlilarda kabul ediyor. Ama yunanlilar buralari osmanlinin iken işgal ettiler şimdi mustafa kemalin kuvvetlerine devretmeyi kabul ediyorlar. Danişikli dövüş. Zaten daha afyonda iken 5 ay evvelden her yeri boşaltmayi kabul eden yunanlilari büyük taarruzda yendik attik demek yunanin zamani geldiği için yapilan çekilme harekatini muazzam bir zafermiş gibi göstermek değilde başka nedir.adet yerini bulsun diye tatbikat gibi savaşlar. Çekilmeyecek olsa adamlar kazar mevzileri gömulurler içine çanakkale benzeri aylarca uğraş düşmanlari mevzilerden sökmeye. daha yunan trakyadan çekilmeden mustafa kemal tarafindan osmanli devletinin kaldirilarak padişah vahdettinide ülkeden kovmuş olmak gerçek yapilanin osmanlinin tasfiyesi olduğunu göstermezde neyi gösterir. Bu kemalistler çevirdikleri her dolapta deli kizin donu gibi binbir yerden açik vermişler.
  Bu arada 1920 sonbaharinda ankara hukumetinin ordulari gumruye girip ermenileri barişa zorlamişlar. Girmişsin gumruye çikma orasi bizde kalsin. Yok birde geri çekilmişler. Silahla alabildiğin her yer senindir. Akil işi degıl bunlarin yaptiklari.

 67. 1940 yilinda ikinci dunya savaşi avrupayi kasip kavuruyor. Chp nin tek parti diktasi yönetimde. Ekonomi krizde o sebep ile. Komşu yunanistanin durumu bizden dahada berbat. O sebeple türkiye yunanistana gemilerle gida yardimi yapiyor. Nasil oluyor bu. Ordu yiyecek denerek halkin mahsulunun yarisina zorbalikla el konuluyor. Saklayana hapis ve dayak. Halkin ektiği diktiği yetiştirdiği mahsul kendisine yetmiyor halbuki. 1941 ilkbaharinda Almanya yunanistan dahil bütün balkanlari işgal etmiş. Türkiye gemilere yüklediği mahsullerimizi yunanistana goturuyor defalarca hemde ve yunanlilari besliyor. Bulgaristanda bir milyon türk aç ve sefil bir halde iken. Azerbaycanli kardeşlerimiz ve ahiskalilar sefalet içinde sürünüriken. Hatta yunanistana bilmem kaç yuz sefer yiyecek taşiyan gemimiz batiyor bu seferler sirasinda. Yardimlar yine devam.
  Türk halki kitlik içinde. Mancar kökü yiyenmi dersin, açliktan kivrananmi ölenmi. Sanki savaşin içindeymişcesine sürünuyor halk. Depolarda çüruyen kimi mahsulatta denize döküldü ha.1946 ya gelene kadar yunanistana gida taşidi o zamanin fakir türkiyesi araliksiz olarak. Sizce bunu çok yardimsever olduklari içinmi yapti chp li kadrolar. Hayir.
  Yunanistana şukran borclari olduğu için. Onlar bati anadoluyu geçici olarak işgal edivermeseler kemalizm hangi gerekceyle gelecekti işbaşina. Osmanliya nasil el koyacakti balkan dönmeleri. Zaten kan bağlari var pek çoğunun yunan ile. Oralardan gelenler yönetiyor çoğunlukla ülkeyi.
  Yunan 1919-22 doneminde 3.5 yil bati anadoluyu yakmiş yikmiş 35000 insanimizi katletmiş ne önemi var. Kemalizm iş başina gelmiş ya mühim olan o.
  Bulgaristandan savaştan kaçan musluman türkler vardi türkiyeye siğinan onlar 1944 te geri kovuldu. Azerbaycandan siğinan 165 kadar azeri türku ismet inönünün emriyle geri kovuldu. Sinirin hemen ötesinde boraltan köprüsünde ruslar hepsini öldürdü onlarin.
  Peki siğinmaci yunanlilara ne yapildi birde ona bakalim. Bunlar kibrisa yerleşmeyi istediler. Belki onbinler hatta yüzbinlercesi ve bu istekleri gerçeklestirildi. Kibrista Türk nufusu ile rum nüfusu neredeyse yariyariya iken türkler azinliğa düstu. Bu ileride türk kesiminin kibristaki haklarinin zarara ziyana uğramasi demekti. 1974 kibris harbinde yariyariya olmasi gereken hakkimiz yuzde yirmibese düşürülerek bu kadarini kurtarmamiza izin verildi. Neyseki ordumuz dinlemedi ve adanin yuzde 36.3 unu kurtardi. Ama o ege bölgesinde siğinan rumlar kibrisa yerleştirilmese adadaki hakkimiz yuzde 47 civarinda olacakti. Kibrisa gitti geçen seneler kardeşim orada rehber demiş tapulamalarda adanin yuzde 47 si türklerin idi diye.
  Bu tek parti diktasi açikca türklüğun başina bela olmuş resmen.

 68. Başka bir sitede biri çok övmüş atayi ona cevap vermiştik. O cevabi burayada aliyorum.
  Atakan
  Turk fedai devrimci geleneginin öncülerindendir en büyük silahi kararliliğidir halkin icinden gelen yükselen mutevazi yasiyan vatanseverdir.
  ….
  Buyur oku
  Çocukmu kandiriyorsun sen birkaç cümlede butun oyunlar ortaya dökülmüş, osmanliya bati tarafindan paylaşilirken birileri duşmanlarla işbirliği yapilmiş bunun ödülü olarak bu topraklara konmuş. 1923 chp den başkasina seçilme hakki yok. Sonrasinda muhaliflere idamlar, hapisler sürgunler. 1927 chp den başka parti seçime giremiyor. 1931 chp den başka parti seçime girememiş, 1935 chp den başka parti seçime giremiyor. Milletvekillerini millet secti gibigözüksede kemal paşa kendisi seçiyor. Adam binbir oyunla ele gecirdiğini bir seçimle kaybetmek istermi. Kuracak dikta sistemini. Birilerini ezecek uzecek yeri gelecek asacak kesecek gemisini yurutecek. Korkudan kimse diktator falanda diyemez. Yaranmak için her tarafa heykellerini dikerler.o zaman kelle garantide demektir. Kandirmacadir. O dönemler ülkemizin cehalet yillaridir. Zorbalik dönemi sonrada sürdu hafifleyerek. 1946 çok partili demokrasi imiş. Hileli sayimla chp kazandirildi. 1950 de dp, 54 te dp 57 de dp kazandi. 61 de yine seçim olsa yine dp kazanacak. Bi kemalist darbe. Parti kapatiliyor, başbakan adnan menderes ve iki bakani asiliyor. Celal bayar yaşindan kurtariyor. Chp seçimlerde ikinci parti ve kemalistdarbeci generaller hukumeti azinliktaki chp li ismet inönuye veriyorlar. Kemalizmde asla utanma yoktur. Kendi çikari için her yol mubah mantiği var.
  Birde mütevazi denmiş türkiye tarihinin açik ara ile en zenginidir.bide mütevazi olmasa kimseye içecek bi yudum su bile kalmayacakti demekki

 69. -siz ataya karşi çok nankörsünuz oyle yada böyle bu vatani kurmuş. Yok içki fabrikasi kurmuşmuş ordudaki uygulamalar hariç kimseye zorla içirmemiş.
  – hizli yaşamina ne diyeceğiz peki.
  – kardeşim latife hanimla evlenerek millete olumlu örnek sergilememişmi.
  -fatmagülün suçu ne diye bir filim vardi o sana birşeyler animsatmiyormu.
  – kimi neyi ne diye animsatsinki.
  – mesela fikriyeyi neden animsatmasinki.

 70. Selanik büyük bir liman.
  Selanik büyük bir şehir
  Balik avlar limanda balikcilar
  Gemiler demir atar
  Yil 1881
  Yaziyor kitapta
  Yedinci babta
  Kizil kiyamet kopacak
  büyuk çapta
  Kurtarici gelecektir
  Seanik büyuk bir liman
  Selanik büyük bir şehir…
  Destan uzun. İlhami bekir tez(1906-1984) yazmiş altin destan mustafa kemal atatürk adiyla ocak 2000 de cumhuriyet gazetesi dağitmiş gün haber ajansi basin ve yayincilik a.ş. adina çağdaş matbaacilik ve yayincilik yayinlamiş.
  Bir kurtarici yani mehdi gelecek deniyor destanda yaziyor, kitapta yedinci babda şeklinde açiklaniyor. Tevrat 7. Babda hakikatten bir kurtaricinin geleceği haber veriliyor. Bu kurtarici mustafa kemalmiş. Ama tevrata göre yani yahudilere gelen kurtarici olmuyormu bu durumda.

 71. Boşuna demiyoruz ışte sabetayci yönetim geldi ülkenin başina. Yahudidir bunlarin asli.Devleti ele gecirdiler. Dindar müslümanlari 80 yil her türlü haksizliği eden bunlardi. İslama ortaçağ karanliği peygamberimize türk düşmani diyenler hep bunlarin arasindan çikti. Besmele yazan araçlari kişlalara sokmuyordu generalin birisi. Hani türklerin dini şamandir numarasina yatip fatih için bu adamin neresi türke benziyor diyen. Böyle diyen bir adama bu millet evlatlarini teslim etti peygamber ocağina yolluyorum diyerek. Neyseki Ak parti gelince ordudan yollandi o şahis.

 72. You tubede gördüm. Esra eronun evlendirme programina çikmiş 63 yaşinda bir adam. Yüce Allaha tanri diyenlerden, adam sormadan söyluyor bir vazgeçilmezi varmiş, atatürkcülukten ve atatürk devrimlerinden asla zerre kadar taviz veremezmiş. Herşeyini atatürke borçluymuş, dinimiz islami, vatanimizi, özgürluğunu vs. Allahtan sonra Atatürk gelir diyor. Allah ile peygamber(imiz hz Muhammed efendimizin) arasindadir Atatürk benim için diyor. Cehalet insana neler söyletiyor değilmi. Biri o adama şu sitenin yolunu öğretse iyi olacak.

 73. Birileri bu yazilari Türkiyeye garezine yazdiğimizi düsünebilir. Hayir. 1920-50 döneminde hakikatten çok kötü bir yönetim vardi ülkede. 1920 leri zaten detayiyla yazdik. 1930 larda bu halk fakirlik içinde süründürülür iken nazi almanyasindan getirilen yahudi prosörler doldurulmuştu ülkeye. Yükseokullarimizda çok yüksek maaşla çalişti bunlar. Oysa 1920 li yillarin ortalarinda bu ülkede medreseler kapatilmis alfabe değiştirilmiş islami eğitimler yasaklanarak islam alimleri işe yaramaz bir hale getirilmişti.1949 başlarinda herhalde israil kurulduğunda ilk taniyan islam ülkesi türkiye idi.içinde neredeyse dindar müsluman birakilmamiş bir türkiye.
  1950 lerde imamhatipler açilip din adamlari yetiştirilmeye başlaniyor. İslam neredeyse geri kurtariliyor büyük ölçude. 1960 larda düzelmeler sürüyor.
  1967 de israil kudüsü tamamen işgal edip mescidi aksaya kendi bayrağini dikiyor. Oradaki türkiyenin büyükelcisi acilen nota veriyor israile. Mescidi aksa bütün islam aleminin ibadethanesidir. Kaldirin o bayraği yoksa bu durum savas sebebidir diyor. O bayrak 2 saat içinde mescidi aksadan iniyor. 1930-40 lardaki adamlar kadrolar yok diye oluyor böyle şeyler. Açikca memleketimiz yavaş yavaşda olsa düzeliyor.

 74. Dünya tarihinin yetiştirdiği en büyük 10 komutana bakiyorum. 2400 senelik zaman dilimini kapsiyor verilen bilgiler. Selahattin eyyübi, halid bin velid, fatih sultan mehmet, anibal, buyuk iskender, timur, cengiz han gibi isimler var. Ayrica mustafa kemalde var siralamada 8. Sirada. Ne yapmiş mustafa kemal bati anadoluyu geçici isgal eden yunanistani yenmiş. Bu sayede dünya tarihinin sekizinci buyuk komutani olmuş. Üstelik butun imkanlar osmanlidan. 10 yaşinda bir çocuğa verin türkiyenin idaresini ve yunanistan ile savaşilsin. Yenemezse adam değilim. Yunanistani yeneceksin sadece son osmanlidan son 3.5 yilda işgal ettiği yerleri geri alacaksin. Ötesi yok. birde osmanliya ait olup yunanistanin işgal edemedigi yuzbinlerce km2 yede el koymuş olacaksin bu sayede. Nedir bu, osmanliya büyük işgalciler- sabetayci- yunan anlasmali bir oyun değilmi.

 75. Kemalistler mustafa kemalin bu vatan için savaşir iken bir gözünü gelen bir şarapnel parçasi ile kaybettiğini iddia ederler. Nerede nasil olmuş bu olay tam cevabi yoktur. Kimisine göre buyuk taarruzda yunani izmirde denize dökerken oldu. Birde derlerki trablusgarpta savaşir iken bir gozüne kireç taşi gelmiş o sebep ile yanan bir gözü görmez olmuş. O dönemde orta yaşli bir subay olan mustafa kemal kendi arkadaşlarina ocak 1912 de yazdigi mektupta anlatiyor bu durumu. Kitaplara bile geçmiştir bu bilgiler. Bu ikiside doğru değildir. Peki nedir bunun cevabi nedir. Ağirdir aslinda bu cevap hemde epeyce ağir. Biz vermesek diyorum bunun cevabini. Merak edenler riza nurun hayatim ve hatiralarim kitabinda arasin bulsun. İllede ip ucu isteyenlere tam olarak acmayalimda hizli yaşarken yapişkan bazi hatunlardan sebep bir kazaya uğramiş olabilirmi acaba diyelimmi. İnsanlik hali kazadir diyelim geçelim ama kahramanlik yoktur bu işlerde onu bilesiniz. sadece işin orasi bile kemalistlerce kahramanlik moduna sokulmuş. .

 76. Hun imparatoru mete han bundan 2213 yil once 320000 kişilik çin ordusunu yenmiş yani çinlileri dize getirmiş, mete hanin kahramanliği o dönemlerin süperleri olan buyuk iskender ve anibalden daha büyük çapta idi.
  Avrupada Atilla 440 li yillarda butun avrupayi yenerek doğu ve bati romayi haraca bağlamiş, papaya diz çöktürmuş,düşmanlari kendisinden ancak suikast ile kurtulabilmişler.
  Ebu muslim gencecik yaşina rağmen emevi devletini ortadan kaldirmiş 750 de ertesi yil talasta çinlileri yenmiş,
  Gaznelli mahmut devasa nüfuslu hindistana 17 sefer etmiş islami o topraklara sokmus
  Selçuklu sultani Alparslan anadolunun kapisini türklere açmiş, misiri alma planlari varmiş suikast sonucu genç yaşinda sehid olmuş.
  Melikşah selçukluyu devasa boyutlara getirmiş Anadolunun fethi tamamlanmis gaznelli ve karahanlilar selçukluya bağlanmiş
  Kiliçarslan sayilari milyonu bulan haçlilarin çogüna mezar etmiş anadoluyu bu topraklari kaptirmamak adina.
  Selahattin eyyübi haçlilari kudüs ve çevresinden söküp atabilen büyük komutan olmuş
  Altinordu hükümdarlari 250 sene ruslara baş eydirmiş oralarda hüküm sürerek bolgeyi yönetmişler. Ruslar kendi güçleiyle kurtulmaya ugraşsalarda 1480 deki dahil her seferinde yenilmişler ancak 1481 de son hukümdar ahmet suikastle öldürülünce bağimsiz olabilmişlerdir.
  1. Murad döneminde haçlilar defalarca yenilerek balkanlara iyice yerleşmişiz.
  Yildirim bayezit haçlilari yenmiş Anadoluda türk birliğini büyuk ölçude sağlamişken timur gibi bir dünya devine yenilmiş olmasi şanini gölgelemiş.
  Timur zalimliğine rağmen son 650 yilin en büyuk türk hükumdaridir. Hatta buna kendisinden evvelki 650 yillik dönemde eklenerek türk islam tarihinin en buyuk hükumdari olduğu söylenebilir.
  Fatih sultan mehmet çok buyuk fetihler yapmiş dünyayi ele geçirme amaçli savaş planlarini ögrenen avrupa dehşete kapilip onu suikast ile 1481 de gebzede şehit etmiş.
  Yavuz sultan selim devasa iran ordusunu yenerek osmanliya karşi tehdit olmaktan çikarmiş devasa memluk devletini fethetmiş, barbaros hayrettin cezayiri onun döneminde türk yurdu yapmiş.
  Afganistan hukümdari babur şah osmanlinin isteği üzerine hindistana inerek imparatorluğunu o bölgede yaymaya başlamiş oğlu ve torunlaei hindistan gibi devasa bir bolgeyi imparatorluk olarak yönetmiştir.
  Kanuni sultan süleyman dönemi büyük zaferler kazanilarak imparatorluk dünyanin merkezi haline gelmiş hindistana serler duzenlenmiştir.
  Sari selim döneminde moskova yağmalanmiş kazan bölgesi alinmiş, afrikada genişleme sürmuş endonezya civarina seferler sürmüştür.
  3. Murad döneminde afrikada zaferler devam etmiş.komor adalarina kadar bolge alinmiştir. Ülke 23 milyon 336bin km karelik alana ulaşmis
  1595-1603 döneminde 3. Mehmed haçova, kanije gibi büyuk zaferler kazanilmiştir.
  1730-47 döneminde türk olan iran hukumdari nadir şah muthiş zaferler kazanmiştir.
  Mustafa kemal paşa, 1918 e kadar çok sayida yenilgi almiştir.1920-22 doneminde tamamen osmanli imkanlariyla ama sirtini osmanli düsmani buyuk işgalciler ve sovyetlere dayayarak dunyanin en kucük devletlerinden olan yunanistani yenmiş ve bati anadoludan atmiş, böylece tarihin en büyük türkü sayilarak kendisine atatürk dedirtmiştir. Hal böyle iken yendik dediğimiz bir sürü devlete onlarca sene savaş tazminati ödenmiş, lozan ile ABD ve buyuk britanyaya bağli manda devlet olduğumuz bu halktan saklanmiştir. Atanin büyüklüğünün sabetaycilarin kutsali olmasindan kaynaklandiğini yazmamiza gerek yok.
  Günümüzden 2550 sene evvelinde bile türk olan iskit ve sakalarin kadin hükümdari tomris o zamanlarin devasa devletlerinden birisi olan persleri kendi gucu ile ve sirtini hiç kimseye yaslamadan yenmiş yukarida saydiğimiz o kadar dünyaca ünlü türk buyuğunun hic birisi kendisine atatürk dedirtmemiş hiç birisi her tarafa heykellerini diktirerek halki heykellerine boyun eydirtmemişti.

 77. Facebook sayfasi açip orada bu bilgileri ne diye yayinlamiyoruz yada bu işin mücadelesini oralarda ne diye vermiyoruz hemen açiklayalim. Bu bilgilerin tamamini kemalistler zaten biliyor ama kabullenmek istemiyor o sebeplede bilmezden geliyorlar. Çünkü atayi kutsallari görüyorlar, belli bir bölümüde kizil ve islam düşmani zaten. Hemen facebookun kurucusu mark a başvuruyorlar. Yok ettiriveriyorlar bizim bilgilerimizi el birliği ile. Yazdiklarimiz da boşa gidiyor. O sebeplede facebooka girmeye gerek duymuyoruz.

 78. -anne bizim hiç kimsemiz yok çokda fakiriz, komşumuzun bütün yakinlari sağ salim dünya kadarda zenginler aramizda neden bu kadar uçurum var.
  – oğlum biz vatan sağ olsun dedik bir sürü yakinlarimiz şimdi yerin altinda onlar atam sağolsun dedi her yer her şey ellerinin altinda.

 79. Bolşevik ruslar para ve silah yardimi yapmalarinin karşiliği olarak koskoca batum vilayetine el koydular 1921 de. Hemde birliklerimizi oradan yaka paça atarak. Kemalistler yunani bir şekilde atiyorlar bati anadoludan. Yakilan yikilan evlerin katledilen insanlarin karşiliği olarak bati trakyayi almamiz en azindan bir şehrine el koymamiz lazimdi öyle değilmi. Yada Anadoluya yakin olan adalara . Nerede. Sadece 8 km2 arazi verildi. Bir ilimizin binde birinden bile çok ufak. Rus alirken vilayet aliyor biz alirken ufacik bir arazi.
  Kemalistler taş atipta kolumu yoruldu. Babalarinin mali değil ya verirler tabi. Haybeden kondular koskoca Osmanli imparatorluğuna. Kurtuluş diye yedirdiler millete osmanliya el koymayi.

 80. Mustafa kemal 16 mayis 1919 da istanbuldan ingilizlerin verdiği izin ile çikti samsuna 19 mayista. Yoksa ingilizler bu gemiyi torpilleyip karadenizin dibine gömerlermiydi hemde nasil. Haydi orada atlatildi ingilizler. 22 mart 1919 dan beri 200 ingiliz askeri var samsunda. Onlar mustafa kemal samsuna çikar çikmaz yakalayamazlarmiydi onu ve arkadaşlarini. Ne diye yakalasinlarki zaten onlar gönderdi.
  Kemalist birisi öyle olsa ABD gemisi karadenize açilip samsunu bombardiman edermiydi diyor. Mustafa kemal ve arkadaşlarina birşey olmuyorsa ne diye bombalamasin adamlar. İllede mustafa kemal sebebiyle bombalandi iddialarina daha m. Kemal samsuna çikmadan ABD li binbaşi mustafa kemal için türkleri mustafa kemal ile medenileştireceğiz demişti. Bu o onlarin adami demektir. Öyle olmasa samsuna çikar çikmaz yakalardi ingilizlerle ABD liler onu.
  Bandirma vapuru 1919 da samsuna uç günde gidiyor. 1888 de ingiliz gemileri 6 günde atlas okyanusunu aşip ABD ye ulaşiyor. Mustafa kemal karadenizin yari yolunu 3 gunde aliyor. İşte birileri boşuna demiyor. Vapur Sinopa demirlendi bir gün orada ingilizlerle gizli görüşmeler yapildi samsuna öyle çikildi diye. Abdurrahman dilipakin eserinde vardi galiba bu sinopa çikma mevzusu.

 81. İnternette yurt dişi ermenilerinin mustafa kemale ağizdolusu hakaretler ettiklerini görüyoruz. Ben ermeni olsam mustafa kemalin elini öper yatar kalkar ona dua ederdim. Sebep daha evvel açiklamiştik atanin eli ermeni kanina bulaşmadi diye emperyalistler onu türkiyenin başina getirdiler. Peki bu kadarcikmi. Eylül 1918 de bizim ordu Azerbaycanin başkenti baküye bile girmişti. Tek devlet gibi olmuştuk. Ayni tarihte Filistinde ordumuz satilip suriyeden çekildiğimizde mondros antlaşmasiyla kasim başinda azerbaycandanda geri çekildik. Filistinde ordumuzu satan kimdi. Malum kimse. Türkiye türkleriyle azeri türkleri bir daha birleşemesin diye iki arada oluşturuldu sovyet Ermenistani. Sovyet rusya oluşturdu. Ankara bu duruma engel olmak şöyle dursun. Bağimsiz azerbaycanin ruslar tarafindan işgaline sessiz kaldi, hatta para karşiliği açikca onay verdi. En büyük türk bazen bu şekilde olunuyor demekki.

 82. Sadece trt nin olduğu dönemlerde tv de dunya tarihi cikardi. Büyük imparatorluklar anlatilirdi. Bir bölümde büyük britanya imparatorluğu anlatiliyordu. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak. İngiltere İmparatorluğunun 1920 deki haritasini gösterdi tv. Bütün türkiye ingiltere imparatorluğuna bağli olarak gösteriliyordu.
  Yunan bati anadoluyu işgal etmiş sakaryaya kadar gelmiş o dönem. O haritada esamesi bile okunmuyordu yunanin ve ankara hükümetinin. Sebep her iki tarafta ingilizin piyonu idi. İngilizler Kedi fare oyunu oynuyor oynatiyordu küçük gördukleri ile.
  1920 de bizi işgal eden uluslarin toplam nufuslari 1 milyari aşiyordu. Bizim nufusumuz 11.5-12 milyon civari. Onunda kaç milyonu işgal altinda. Hal böyle iken mustafa kemal butün duşmanlari yenip atmiş super bir kahraman olarak gösteriliyor.
  O duşmanlar olmasa birileri bu ülkenin başina gelebilecekmiydi acaba. Osmanliyi işgal edenler türkiye kismini kendi işbirlikcileri olan sabetaycilara işbirlikleri sebebiyle teslim edip öyle çekildiler memleketten.
  Tabiiki türkiyenin bir daha hiçbir zaman büyüyemeyeceği eskisi gibi güclü olamayacaği şartlarida hazirlayarak öyle gittiler. Kemalist tarihciler milleti uyutuyor uydurma masalsi tarih anlatarak.

 83. İsmini vermeyecegim eski genel kurmay başkanlarindan birisine mustafa kemalin neden içki içtiği sorulmuştu. Oda içkili iken memleket adina çok cesur kararlar aldiğini söylemişti. Kusuru örtmek için uydurulan hikaye bunlar. Bir arkadaşim demişti seneler evvel içkisinden sozü açilinca. O içince çok cesaretli oluyor duşmanlara hucum ettiği gibi darmadağin ediyordu hepsini dedi. O zaman içim ingiltereyi amerikayi, rusyayi, çini japonyayi avrupayi alsaydida islam dunyasini kurtarsaydi binbirturlu beladan dedim. Hakarete başladi bozuştuk. Halbuki nablusta mustafa kemalin emrindeki birliklere içki içirldi eyleneceğiz düşmanda eylenek denerek. Ama ingilizler çevirdi ordumuzu esir etti. Mustafa kemale dokunmadi. O çok buyuk adam dokunulmazliği var nede olsa.
  Eski bakanlardan namik kemal zeybek atanin evliya olduğunu iddia etmisti gecen yil. Dalga gecmislerdi pekçok kişi, içen evliya tanimiyla. Vahiy aliyor, peygamber diyenler, ilahlaştiranlar vardi bir zamanlar evliyaliga kadar düştü derece. Buda iyi bir gelisme.
  Ata içince muthis cesaretli oluyor dusmanlari öyle atti ülkeden palavralari 1920 lerde atanin içki fabrikasinin satişlarini patlatmak için uydurulmuş bir hikaye olmasin.

 84. -Ata muthiş birisi daha kücücukken tarlalardan kovduğu kargalardan belliydi ne buyuk adam olacaği
  – nasil yani
  – büyüyüncede ulkemize konmaya uğraşan leş kargalarini kovdu
  -bence o leş kargasi dediğin ülkeler sayesinde osmanliyi kovdu
  – neden yapsinki bunu
  – osmanlinin zenginliklerine ve saraylarina birde ülkeye el koymak için olmasin
  -yani napolyon gibi onlarda para para para demiş oylemi diyorsun
  -kemalistler birde arap arap arap dediler.
  – o niye ki
  -çevirdikleri dolaplari onlarin üzerine yikmak için.

 85. Bazen guçlu olmak bile yetmiyor. Genelde karşi taraf olan düşmanin ordusu senin ordunun içinden adam satin alarak seni içeriden ve disaridan olacak şekilde çökertebiliyor. Düşmanin işi odur ya onlarla iş birliği yapanlara ne demeli. Onlarda çok şey kazanmis gibi gözükselerde aslinda bu kazançlari geçicidir. Geçip gitmiştirde. Turkiye aradan yuz sene geçmediği halde artik osmanli gibidir. Her şey aslina donermiş nede olsa. Bu topraklarin asli Türk islamdir.

 86. -ulan mehmet ne işin var senin istanbulda..
  – padişah efendimizi görmeye geldim.
  – padişahlik yikilali çok oldu.
  -deme yahu ben ne bilem anadolunun dağ köylerindeyim dünyadan memleketten hberimiz yokki.
  -ula memleketi amerika, ingiltere, fransa, afrikali, hintli, anzak, italyan, japon, yunan daha kim varsa işgal etti.
  – vallah bilirsin bizim köy dağin doruğunda,zaten kişin alti ay yolu kapali, bize gelen giden olmadi. Peki hani o duşmanlar.
  – mustafa kemal paşa diye birisi çikti hepsini yendi atti ülkeden.
  -işgal olmadan yenseydi ya daha iyi olmazmiydi.
  -o zamanlar savasa isinmadiğindan hep yenilirmiş.
  – kaç devleti yendi bu kemal paşa
  – 7-8 diyorlar ama kücümseme bi ABD var kendi başina 50 devlet. Bir ingiltere yarim dünya.
  -ata bunlarin hepsini o yoklukta yendi atti hemi.
  -askerleride vardi canim
  – vallah bena yalan gibi geliyor.
  – bana kalsa hemen inan
  -yoksa
  – yoksa mahkeme var ipte sallandiriverirler adami
  -desene ülkeyi işgal edenler bizi dişleyecek olanlari başimiza dikip öyle gittiler

 87. 27 ekim 1985 idi. Yeni yetmeyim.Köye gittim dedeme. Dedemin gözleri az göruyordu. O sebeple kahvehaneye çiktiği zaman benide yaninda götürüyordu. Gittik beraber.oturduk iki yaşlinin yanina hoştan beşten konuşurken söz mustafa kemale geldi. Ben sordum. 19 mayis 1919 dan önce mustafa kemal paşa diye birisi biliniyormuydu diye. Dedem 1907 doğumlu. Ben duymadim bilmiyorum dedi. Olabilir yaşi çok kuçukmuş o zamanlar diyebilirsiniz. Yanindaki sami dede 1903 doğumlu idi onada sordum.. Oda öyle birisini duymamiş. Uçuncu kişi osman dede. O 86 yaşindayim dedi ama galiba tam değil. 85 ten fazla 86 dan az.arada bir yerde. Sebep 1899 lu olsa cepheye gider geri dönemezdi. 1900 un martinda doğmuş olmali. Ondan buyukler cepheden dönemediğinden köyde en yaşli adam oydu. Her neyse oda bilmiyormuş 1919 öncesi m. Kemali. Aslinda neredeyse hiç kimse bilmiyor. Neden cepheden haber gelmiyor saklaniyor aci haberler milletten. Haber gelse en buyuk kayiplarda m. Kemalin birliklerinden gelecek halbuki.
  Mustafa kemal çanakkalede bütün duşmanlari denize dökmüşmuş. Bu masallar 1930 larda uydurulip yutturuldu millete. gorulduğu gibi millet onun varliğindan ülke işgal edildikten sonra haberdar olmuş. Mustafa kemale bağli Arnavut çeteleri haziran 1919 dan itibaren rumlarla savaşma bahanesiyle bizim yöredeki köylüleri soymaya başlayinca.yoksa evvelinde esamesi bile okunmuyormuş bizim oralarda.
  Her neyse dün cumhurbaşkanimiz recep tayyip erdoğan demişti. Bize sevri gösterip lozana razi ettiler. İki adim ötede egedeki adalara bizim diyemiyoruz. Ege denizi sorunu 93 yildir halen daha suruyor deyip o zamanki yöneticilerin sorumsuzluğundan beceriksizliğinden dem vurdu. Kimdi ülkenin başi mustafa kemal. Ülkeyi bedava buldular ya osmanlidan. Kim ne koparirsa koparsin kendilerine ille birşeyler kalir nasil olsa.
  Ülkesine el koyduklari vahdettinede hain damgasini vurdummu tamamdir. Herkes onlari süper kurtarici olarak bilir. O 80 lik 85 lik dedeler bile aldanmiş sultan vahdettini hain olarak biliyorlardi. Onlarca sene sonra ben açikladim. Adamin ülkesine konup birde hain damgasi vurdular ülkeden kovdular diye. Tabiiki o zamanlar zorbalik yillari. Fazla açilamadik boğulmayalim diye.

 88. -ata girmiş bir dükkana oturmuş bir koltuğa, adamin biri gelmiş biçağini dayamiş bogazina,
  – eee sonra
  – ata kes demiş adamda kesmiş. Atadan bir damla bile kan akmamiş neden
  – ne yani sen ataya kansizmi demek istiyorsun
  – hayir
  -öyleyse ne bu kustahlik
  -ulan fesatliktan yaniniza varilmiyor ne kustahliği adam atanin ozel berberi hiç kanatmadan duzgunce yapmiş işini.

 89. Ata dönemi başta olmak uzere 1923-60 döneminde insanlar uç sebepten para biriktirirmiş. İş kurmak için, Evlenmek için ve devletlilere ruşvet vermek için. Rüşvet vermek içinmi diyenlere evet diyoruz. Ben bunu tvde özel kanallarda eskileri anlatan 90 lik bir dededen duydum. Adı Ahmet E. Emekli subay.
  Peki neden ruşvet vermek adina para biriktiriyor. Devlet kapisina işi düstummu yolunduğu için. Jandarma basit sebepten aliyor adami nezarete. Veriyor dayaği. İyi paran varsa çikarip verebiliyorsan yirttin işi. Yoksa ömründen on senemi eksilir yirmi senemi Allah bilir. Dayak para kazanma araci. Ya paran ya canin misali.
  Bizim oralarda balçik diye bir köy vardir. Gencin birisi o köyden olup ilçedeki benzin istasyonunda çalişiyor. Arabin biri gelmiş buraya. İşini görmuş ama istanbula giderken çok değerli fotoğraf makinasini unutmuş. 16-17 yaşinda çalişanda bir daha dönmez diye almiş onu evine götürmuş, adam dönüyor bulamayinca karakola başvuruyor. jandarma bu çocuk yapmiştir diye aliyor bunu evinden yermisin yemezmisin. Çocukta hirsiz damgasi yeme korkusuna bir türlü soylemiyor. Tabi dayağin arkasi kesilmiyor. Ölürken damda demiş. Buluyorlar. Ama çocukta ölüyor. İşte duzgun ikna etmek varken vur ölsün.
  Eylul 1933 te Ata trenle izmitten istanbul yönune gidecek. Suikast ihbari yapiliyor. Tavşancilda Raylar sökülmüş. Daha evvelde olmuş böyle birşey. yine yaşandiğindan aliyorlar ihbar eden adami jandarmaya veriyorlar sopayi. adam demiryolu çalişani. ödül almak için kendi söküp kendi ihbar ediyormuş. İtiraf etmiş suçunu. Ama kafayida oynattirmişlar deli divane gezer olmuş bizim oralarda.
  O zamanlar hele atanin aleyhine konustummu yandin gitti. Dayaklardan dayak beyen.
  Tevekkeli bir zamanlar insanlarin ömru çoğunlukla 45-48 yilda doluyormuş.

 90. Can dündarin belgeselini izliyorum. Yil 1938. Atayi ölüme götüren hastalik dönemini anlatiyor. Hastalik ağir döneminde artik. 29 ekime doğru ata istanbuldan kalkip istanbuldan Ankaraya gitmek istiyor. Orada kutlayacak 29 ekimi. Doktorlari izin vermeyince gidemiyorlar. Demekki birileri dinlemeselerde oluyormuş, ama birileri hep o islami ezen devrimleri yaparken dinlediler. Bilerek ve isteyerek.
  Her neyse atanin hastaliği sürerken bir ara cani enginar çekmiş. İstanbulda değil marmara ve içanadolu bölgesinde bile yok demekki istanbuldan 1250 km mesafedeki fransizlarin kontrolundeki hataydan getiriliyor enginar. O arada ata ölmüş zaten. Enginarlar boşu boşuna getiriliyor.
  Ben çocuk iken gebzenin sanayisi meşhur denmezdi. Enginari meşhur denirdi. Ata döneminde gebzede enginer olsa zaten istanbula trenle iki saat mesafedeki gebzeden götürulurdu. Hataya gitmeye ne gerek var. Her neyse ata öldukten sonra Gebze, darica, bayrampaşa enginar bahceleriyle donatilmiş. Sanki ata bidaha dirilecekte bir daha enginar isteyecek. Faniye tapmak diye buna denir.
  Ata için ölürken son sözü aleykumselamdi diyenler onu çok dindar ilan eden özel doktorlari ve etrafindakiler hep masonlardan idi. Neyin ne olduğu ortada değilmi.
  Baskici liderlerin asip kesenlerin adı çok buyuk oluyor maalesef. Bakin lenine, staline, hitlere, musoliniye, polpota, mao ya. Hepsi kafa koparanlardandir. İsimleri o sebep ile çok buyuktur. Bizdekininde ismi çok buyuktur. Askeri başarilarindan sebepmi. Hayir baskici ve idamci olmasindan. Döneminde çok fazla insan asilmasindan sebep. Ne kadar çok sallandirirsan adın o kadar büyür hesabina.. Yada avrupanin 550 sene uğraşipda yikamamadiği dunya tarihinin en buyuk imparatorluklarindan birisi olan osmanliyi 8-10 sene içerisinde yikabilmiş olmasindan. Onun buyukluğude buradan geliyor olmali. Lozan muthiş bir zaferdir. Sabetaycilar açisindan. Osmanlinin duşmanlari ile işbirliği yapip bedavadan devlet sahibi oldular bu topraklara konarak

 91. -Duydunmu Ak parti döneminde 14 senede turkiye 3 misli buyumuş.
  -deme yahu nasil olmuş bu
  -deniz uzerine köpruler barajlar, metro, siteler, otoyollar vs, erdoğan resmen dunya lideri.
  – yinede ata daha buyuk
  – ulan ata döneminde türkiye istanbul kadar birşeydi. Genelde koylerde ilkokul, kazalarda ortaokul, illerin çoğunda lise yoktu. Birkaç buyuk şehirden başka hiçbiryerde elektrik yoktu, araç sayisi çok azdi, asfalt yolda yoktu. Dunyanin en borçlu devletlerinden birisiydik. O zavalli halimizle ata neden erdoğandan daha buyuk olsun.
  – içeride dönmeler dişarida yahudi lobisi öyle istediği için

 92. Ata turkiyeyi işgalden kurtarmiş ya.bakalim 1923 te lozanda turkiyenin dışında kalan türk nüfusun yaşadiği yerlere. Musul, kerkük, erbil, süleymaniye, halep, antakya, iskenderun civari, batum, ahiska, kibris, bazi ege adalari, bati trakya, romanyaya karşiliksiz verilen türk nüfusun yaşadiği dobruca adasi.
  Buralarda toplamda milyona yakin insan yaşiyordu. Nufusun 12500000 olduğu dönemde. Musul meselesi lozanda geri tarihe atilinca. Anlaşmada geri tarihe atmak diye bir şey olmaz musul elden gitti diyen m. Kemal hakkinda yazilanlari ingiliz gazetelerinden okuyup alay eden mebus Ali şükrünun sonu öldürülmek oldu. Bu sebeple m. Kemali katil ilan eden 1990 larin milletvekili hasan mezarcinin sistem işkenceyle hayatini kaydirdi. Mezarci uzun sure cezaevinde yatti. Adam sonradan bozulan kafa sebebiyle kendini peygamber ve mehdi ilan etmişti.
  Neyse dönelim ata dönemine. Meclise darbe yapildi. Yeni seçim yapildi lozani yeni meclise kabul ettirmek üzere demiştik. Lozanin, atanin aleyhine kim konuştuysa birdaha milletvekili yapilmadi. Alayi geçtik yenilgi olduğunu ima eden bile birdaha mebus olamadi. İkinci meclisin mebuslarini ata tek tek kendi seçti ve sectirdi.
  Ata sonraki dönemlerde musulu, kerkükü, selaniki alacağim gibi vaadlerde bulundu millete. Bir kariş toprak bile alamazken 1926 da musul ve kuzeyindeki topraklar, bizim elimizde olan yerler dahi elimizden çikti.
  Atanin adini buyuten sabetayci kutsali olmasi ve döneminde kurulan muthis baski sistemidir.
  Aziz çakmak vardi eski general kasetleri düşmüştü 2012-13 döneminde internete. Ata için Atatürk bir yerde ayaklanma çiktiği zaman çoluk çocuk demeden herkesi götürün dermiş ifadesi vardi orada. İşte bu uygulamalar yayilan korku ve dehşet havasidir onun adini buyuten. Duzce, bolu, konya, yozgat ve kimi doğu illerinde neler neler yaşandi bir bilseniz.dişariya karşi başarisi yoktu. Namlu saltanatlarini korumak uzere çoğu zaman ıçeriye dönüktü. Askeri darbeler bunun delilidir. Ak partiyle duzeldi memleket.

 93. genç diye il varmişti türkiyede. sünni müslüman nufus yaşiyor. 1925 te yerle bir edilmiş. taş üstünde taş kalmamiş. il merkezi çapakçura yani günümüzdeki bingöle taşınmış. bugün bingölde genç ilçesi var ama. orası değildi il merkezi olan genç. esas ıl merkezi olan genç canavarca yok edildi.

 94. Bir kac gun evvel yazdiğim bir yorum yayinlanmadi ağir olunca yayinlanmiyor her neyse. Şimdi biraz hafif yazalim. Yunanistan 1917 de osmanli devletine savaş açti. İngiltere ve fransaya destek olmak olmali amaci. Ekim 1918 sonuna kadar surdu bu savaş. Bize karşi o dönemde hiçbir varlik gosteremedi yunanlilar. Binlercede kayip verdiler. Bu savaştan tarihimizde ne kadar bahsediliyor hiç. Neden çunku savaşta gosterebildiği bir varlik yok.
  1897 savaşlarinda da varlik gosterememişti. Ağir yenilgiler almişti hatta. Atina yolu bize açilmiş yunanistanin tarihe karişmasina an kalmişti. Buyuk devletler siyasi açidan mudahele ettiler savaşa ve yunanistani yok olmaktan kurtardilar. Varmi o donemin kahraman komutanlarina atatürk diyen. Yok. İsimlerini bile bilmez onmilyonlarca insan.
  1919 da bati anadoluya çikan yunan neden başarili olmuş gibi gozuktu. Açiklayalim. Cenin nablus bölgesinde mustafa kemal yenilince suriye lubnanda elden çikti. Anadolu işgale açildiğindan bariş istemek zorunda kaldik. Azerbaycandan, kafkaslardan. Yemenden, arabistandan ve kuzey iraktan çekildik. Butun cepheler bu sebeple çoktu. Bulgaristan ve avusturya macaristan ile almanyada osmanli bariş isteyince savaştan yenilgiyle çikmiş oldular. Yani yahudi asillilarin ihaneti filistin yenilgisi onlarida olumsuz etkileyip çokertmiş oldu.
  Anadoluyu kurtarmak için bariş istedik. Duşmanlar işgal şartli bariş yaptilar. Ordumuz dağildi. Silahlara el kondu. Tren istasyonlari isgal edildi, istanbul izmit gibi pek çok şehirin istasyonlari ve limanlari ingiliz işgaline uğradi. Osmanlinin eli kolu bağlandi. Yunan salindi izmire ingiliz istedi diye. Sozum ona yunani atmaya bir kurtarici yollandi anadoluya. Onuda yollayan ingiliz. Osmanli atamazmiydi yunani. Atar ama attirmiyor. Filistinde kim ingilizlere yenildiyse o atacak yunani. Herşey karşilikli. Asker yok silah yok. Osmanli imkanlari ve padişahin izniyle hepsi olacakti. Her neyse o kucucuk yunan 1920-21 de ilerledide ilerledi. Polatliya kadar. İşgal ne kadar buyuk olusa yunan çekildiğinde m. Kemalin adi o derece buyur. İşte birileti bastan her turlu kolayliği sağladi baştan yunana karşi. Sonra yunan istanbulada gozkoydu yalaniyla ingilizler fransiz ve italyanlar sozumoona yuz çevirdiler yunandan. Butun bati anadolu ve trakya işgaledilmişken millet muthiş zavalli duruma duşmuşken 1922 de mustafa kemal ativerdi birdenbire yunani butun anadoludan ve trakyadan. Böylece tarihin enbuyuk kurtaricisi olmuş oldu. Oyle ya millet o zavalli durumlardan kurtarildi.. Halbuki yunanin işgal bolgelerinden çekilmesi 5-6 ay evvelinde paris mutabakatinda karara baglanmişti. Ama mustafa kemalin filistin yenilgisiydi bizi o durumlara düşüren. Bu unutturuldu. Yunan gitti ama limanlarda ingiliz fransiz ve italyanlar vardi. Onlarla hiç savaşilmadi. Onlar hatta silah yağdirdilar mustafa kemale. Yunani onun atmasina muthiş yardimci oldular. Devlet osmanlinin elinden onlar tarafindan alinip mustafa kemale verildi aslinda. Osmanli ülkeden kovuldu.isgalciler mustafa kemal ile gayet dosttu. Yunan bile. İstiklal savaşi gazetesinde kaç yerde var yunanlilar surekli mustafa kemali övuyorlar..
  Peki 1922 de buyuk devletler gercekten yunandan yuz çevirdimi. Hayir. Adalari bati trakyayi o sebeple alamadik. İşgal ettiği kadarindan kovuldu kurgu savaşiyla, ama lozanda yunan galiplerin yani ingiliz ve fransizlarin safinda yer aldi. Savaş tazminati bile vermedi. Ufacik bir arazi hariç.

 95. İngiliz kemal diye bir film vardi bir zamanlar. İngilizlerin içine sizmiş kemal diye birini anlatiyordu bu film. Ama ne yalan soyleyeyim. İngiliz kemal denince benim aklima mustafa kemalden başkasi gelmiyor hiç. Her dindar muslumanin öyle. neden acaba. Zaten o ingiliz kemal filmi bu algiyi kirmak için çevrilmiş olmali. Kirabildimi peki. Hayir.. peki gerçekten varmi ingiliz kemal. Hemde birden fazla var olmali. Ben öyle biliyorum.

 96. -ulan ne nankör adamlarsiniz bugün emperyalist devletler ülkemizi isgal etmiş olsa ve ata sağ olmuş olsa yinede ondan başkasi kurtaramaz bu ülkeyi.
  – bilmezmiyiz efendim ulke en az on misli kuçulmuş islam 90 senede duzelmek uzere reformize yada deformize olmuş bir şekilde kurtulurduk.

 97. -büyüyünce ne olacaksin evladim.
  – en yuksek rutbeli komutanlardan olacağim ögretmenim.
  – niçin.
  – yunana savaş açip tepelemek için.
  -etme oğlum bizi dunyaya rezil ruzvanmi edeceksin.
  – niye rezil olalimki öğretmenim.
  – bir yunana bakin birde kendinize demezlermi adama
  -dışarida ne dedikleri pekde önemli değil türkiyede Ataturk deyip her tarafa heykellerini dikiyorlar.

 98. Sunucu şovmendi herhalde Cenk Koray vardi bir zamanlar. Kurani Kerimde 19 mucizesi olduğu söylenti ve iddialarina kendisini kaptirmiş bunun uzerinden Mustafa Kemalin hayatindan matematik hesaplari üzerinden bir sürü 19 ve katlarini çikariyor buradan mucizeler uydurarak onun yaptiklari işleri Allahtan emir alarak yaptiğini iddia ediyor paşaya rahmani kutsallik yüklemeye uğraşiyordu.1990 larin ilk yarisindan sonra bu durumu ispatlamak uzere tv lerde bu işin mucadelesini verdi. Bir seferindede İlahiyatci suleyman ateş ile bile bu konuda karşi karşiya gelerek iddialarini siraladi. Ateş Kurani Kerimde 19 mucizesi olmadiğinida açiklayarak 26 ağustos 1922 buyuk taarruzun başlama tarihidir. Haydi buradan 19 mucizesi çikart demiş ve cehennem bekcileri olan zebanilerin sayisinin 19 olduğunu soylemiş yani bu tur iddialarin kendisini öte alemde bu zebanilerle karşi karşiya duşürebileceğini açiklamişti.
  Cenk koray açikca yenildi.ama bu tür iddialarindan ne derece çark etti bilinmez. Gebze bölgesinde Darica bayramoğlunda yazlik bir evi vardi cenk korayin. Her halde 1999 ama deprem öncesinde Bayramoğlunda olduklari bir sirada oğlu sokak magandalari tarafindan çevriliyor. Dövüp burnunu kirmişlar bunun. Genç babasina ait yazlik eve geliyor, sinir krizleri geçiriyor. Evde babasiyla taritişiyor. O sirada cama eliyle bir vuruyor. Damari kesilmiş akan kan durdurulamadi ve o 19 yaşindaki genç hayatini kaybetti, kimi gazeteler bu olayi Cenk Koraya 19 (mucizesi) şoku olarak sayfalarina taşidilar.
  O genç bence babasinin saçma saçma iddialari sebebiyle sokak magandalari tarafindan dövüldü. Yoksa eve gelip ne diye babasiyla kavga edip evinin camini yumruklasin. Allah insani insanliğa hiçbir faydasi olmayan gerçek dışı vehmlerden ve iddialar uretmekten korusun diyoruz. Yoksa bazen bu durumun sonuçlari çok aci olabiliyor.
  Aslinin sabetayci olduğu onun bu iddialariyla anlaşilan cenk koray kendiside hemen ertesi sene yani 2000 de 60 yaşinda iken hayatini kaybetmişti.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s