Osmanlı’yı kim yıktı? Osmanlı’yı Atatürk yıkmadı yalanı

Osmanlı’yı kim yıktı? Osmanlı’yı Atatürk yıkmadı yalanı

*

***

Günümüzde, özellikle muhafazakar ve milliyetçi gençlerden bazıları M. Kemal’in bir Osmanlı paşası olduğunu, Osmanlı’nın işgalciler tarafından yıkılması üzerine Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunu, dolayısıyla yeni kurulan devletin Osmanlı’nın bir devami olduğunu iddia ediyorlar.

Oysa bu kesinlikle doğru değildir…

Osmanlı Devleti, M. Kemal tarafından yıkılmıştır. Üstelik bununla da övünmektedir:

“Osmanlı Devleti, yazık ki ölmüştür; Babıâli Hükûmeti, yazık ki ölmüştür. Affedersiniz, hata ettim! Yazık ki demeyecektim, iftihara değer ki ölmüştür. Çünkü, onlar ölmeseydi milleti öldüreceklerdi. Sonra, devamlı olarak hakaret ve tecavüze maruz bırakılan meclis-i mebusanlar da ölmüştür. Onun yerini meclis-i mebusan değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi almıştır.”[1]

Milleti öldüreceklermiş… Bu millet Osmanlı Devleti’yle yüzyıllardır Dünya’da süper güç olmuş ve adaletle hükmetmiştir.

M. Kemal emeline ulaşabilmek için Milletvekillerini tehdit etmiş ve Nutuk’ta da bunu övünerek anlatmıştır.

1 Kasım 1922’de “Osmanlı Imparatorluğu münkarizdir” (yıkılmıştır) denmiş ve Saltanat, yani Osmanlı Imparatorluğu resmen sona erdirilmiştir.[2]

M. Kemal, Saltanatın kaldırılması müzakerelerinde şunları söylemiştir:

“Efendiler! Içinde bulunduğumuz şartlara rağmen safsatayla, münakaşayla, nazariyatla vakit geçirdiğimizi görüyorum. Hakimiyet ve saltanat hiç kimseye ilim icabıdır diye münakaşa ile mügalata ile verilmez. Hakimiyet ve saltanat kuvvetle, kudretle, zorla alınır. Türk milleti de hakimiyet ve saltanatı bil fiil isyan ederek kendi eline almıştır. Bu olmuş bitmiş bir durumdur. Mesele, `hakimiyet ve saltanatı bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız´ meselesi değildir. Mesele bu zaten olmuş bitmiş durumu ifade etmekdir. Bu herhalde ve mutlaka olacaktır. Burada toplananlar meclis ve herkes, meseleyi bu şekilde görürlerse fikrimce uygun olur. Aksi takdirde yine hakikat ifade olunucaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir.”[3]

M. Kemal zaten yaptığı her şeyde, diktatörlüğünü maskelemek için; “Millet bunu yapmıştır” der. Burada da yine aynı şekilde “Millet yapmıştır” ifadesini kullanmıştır, fakat Milletin Vekillerini “kafalarını kesmek” ile tehdit eden de kendisidir. O halde nasıl Millet yapmış oluyor??

Demek ki maksat; diktatörlüğünü maskelemektir…

M. Kemal, Nutuk’un hadiseyi anlatan bu bölümünde Saltanatın kaldırılmasının genel ve düşünsel nedenlerine değinmez, ancak bir dizi sert ifade ile Padişah ve Sadrazamın uzaklaştırılmasını haklı gösterir:

“Bütün menfaatlerini mülevves (pis) bir tahtın, çürümüş, çökmüş ayaklarına sarılmakta gören…”, “idrakten mahrum, vicdandan mahrum, birtakım insanlar…”, “ahmakça teklifat…”, “sefil… adi bir mahluk… alçak…”, “Aciz, adi, his ve idrakten mahrum…”[4] diye küfürler savurarak adeta ağzının ishal olduğunu cümle aleme ilan etmiştir.

Halbuki, evvelce gerek Padişah Vahidüddin (rahmetullahi aleyh)’e, gerek Saltanat’a ve gerekse Hilafet’e methiyeler dizen bizzat kendisiydi.

Örneğin TBMM’nin açılışının öncüsü ve en örgütlü son kongrede, Sivas Kongresi’nde, şöyle and içmişti:

“Makam-ı Celil-i Hilâfet ve Saltanata, Islâmiyete, Devlete, millete ve memlekete manen ve maddeten hizmetten başka bir gaye takip etmeyerek… çalışacağıma… namusum ve bilcümle mukaddesatım namına vallah, billâh.”[5]

Desenize ne namus kaldı ne de haysiyet.

Ey Gençler!!

Hala uyanmayacak mısınız?

.

**********

.

KAYNAKLAR:

[1] Atatürk’ün Bütün Eserleri, cild 15, Kaynak Yayınları, Istanbul 2005, sayfa 77. (2 Şubat 1923).

[2] Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hukuk-i hâkimiyet ve hükümranînin mümessil-i hakikisi olduğuna dair heyet-i umumiye kararı. No. 308, 1/2 Kasım 1922. Bk.: Düstur, III. Tertip, 3. cild, sayfa 152, 153.

[3] M. Kemal Atatürk, Nutuk, Devlet Basımevi 1938, sayfa 490-498.

[4] M. Kemal Atatürk, Nutuk, Devlet Basımevi 1938, sayfa 490-498.

[5] Sivas Kongresi Tutanakları, Haz: Uluğ İğdemir, Ankara 1969, sayfa 5, 3.

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

.

**********

.

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.com

*

*

65 comments on “Osmanlı’yı kim yıktı? Osmanlı’yı Atatürk yıkmadı yalanı

 1. Geri bildirim: Atatürk 89 yıl önce bugünü gördü, Atatürk’ün Ortadoğu halkları kehaneti yalanı, Atatürk’ün Amerikalı Gazeteci Marcosson’a verdiği röportajın tam metni « Belgelerle Gerçek Tarih

 2. Geri bildirim: Atatürk’ü tanımayan Atatürkçüler « Belgelerle Gerçek Tarih

 3. Geri bildirim: 10 Kasım’da Atatürk’ü neden hayırla, saygıyla ve minnetle anmıyoruz? « Belgelerle Gerçek Tarih

 4. Geri bildirim: Atatürk’ü Samsun’a Vahdettin Gönderdi (Belgelerle) « Belgelerle Gerçek Tarih

  • şu bilgiyi de eklemek isterim ki, kongrede içilen andla ilgilidir. ilgili and Mustafa Kemal Paşa’nin itirazı ve talebi üzerine bu şekilde değiştirilip kabul edilmiştir: “Makam-ı Celil-i Hilâfet ve Saltanata, Islâmiyete, Devlete, millete ve memlekete manen ve maddeten hizmetten başka bir gaye ve emelimiz olmadığına binaen kongrenin müzakeresi devamı müddetince ihtirasat-ı şahsiye ve siyasiyeden ve fırkacılık amalinden münezzeh bir azim ve iman ile çalışacağıma ve İttihat-Terakki Cemiyeti’nin ihyasına çalışmayacağıma namusum ve bilcümle mukaddesatım namına vallah, billah.”

 5. Geri bildirim: Uluslararası zalimler Böl Parçala Yut stratejisini tekrar uygulamaya koydu | Belgelerle Gerçek Tarih

 6. Atatürk kendi isteklerini millet bunu istemiştir millet bunu yapmıştır diyerek ifade eder.Bunun akademik bir açıklaması vardır.Oda atatürkün sahip olduğu ideolojiye dayanır.Jean-Jacques Rousseaunun ulus devlet milli irade kuvvetler birliği fikirlerine sahiptir.Burdaki milli irade kavramı halk tarafından seçilen değil halkın iyiliğini bilenlerin iradesi demektir.O yüzden Atatürk meclise hilafeti kaldırın milli irade böyle istiyor diyor.2.meclisede lozanı kabul edin yoksa milli iradeye karşı çıkmış olursunuz diyor.Halbuki milli irade meclistir.Fakat bu ideolojiye göre milli irade halkın seçtiği değil halkın iyiliğini bilen kendisinin iradesidir.Jean-Jacques Rousseau bu fikirleriylede fransız ihtilalinde terör devrine sebep olan jakobenlerede ilham kaynağı olmuştur.Atatürkte kuvvetler birliği milli irade fikirlerini savunur ve çok büyük bir fransız ihtilali hayranıdır.Halbuki fransız ihtilali bir gelişme değil bir çalkantıdır.Asıl gelişme ingilterede olmuştur.Türkiyenin demokrasiye çok sonraları geçmesinin ve büyük acılar çekmesinin nedeni kurucularımızın yanlış saplantılar içinde yanlış ideolojileri benimsemeleridir.2.mahmut talebeleri fransa yerine ingiltereye gönderseydi imparatorluğun sonu çok farklı olabilirdi.

  • Sebin gibi cahillerden nefret ediyorum Ataturk zaten osmanli askeriydi o kimliginde babanin ananin adi soyadi yaziyo diye mi Dusmansin senin gibilerin kimliginde oros… co…dur yazmasi lazim

  • Mustafa Kemalin daha 1906 yılında Osmanlı devletini yıkmaya uğraştığının yahudi dönmelerinin yani sabataycıların yuvalandığı şehir olan Selanikte teşkilatlandığı arkadaşlarına söylediği kendi sözleriyle belgesi.
   ‘….. eskimiş olan çürük yönetimi yıkmak, milleti hakim kılmak, özetle vatanı kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum.’
   O tarihlerde ülke yabancı güçlerin işgali altında olmadığına göre Vatan Osmanlı devletinin yönetiminden kurtarılacak. Bunun yolunun ve yönteminin nasıl olacağı da ilerideki yıllarda kesin olarak ortaya çıkacak. Osmanlı devletinin yıkılmasınında bu millete nelere patladığı açıktır.
   Daha o yillarda hiçbir savaş başlamamişken Fransizlarla osmanliyi yikmak ve bu topraklari paylaşmak anlaminada gelen yazişmalar. herkes alacağini alsin birazcikta bana kalsin küçuk olsun benim olsun benim herdediğim olsun. adım en buyuk türk olsun tavirlari.
   Cumhuriyet savaşlarda yenilenlere zoraki olarak dayatilan bir sistemdir. Yenenlerden ingilterede krallik kraliçe halen yerinde duruyor.

  • aynen haklısn kardeş atatürk olmasaydı herkes yunan olurdu örnek veriyorum bak yunanistan a yunanistanda atatürk yoktu hepsi yunan..

 7. Serefsiz seni utanmadan yaziyorsun bu seyleri. Osmanlida kole gibi yasamayi cok istiyorsun galiba. Arapmisin sen? git arabistana ozaman.

  • Aptal Osmanlı’da kölelik yoktu adalet vardı sen o Zaman’da hıristiyansın ya da başka biri orada 3 ay para ödemeden vergi almadan yaşamak ne güzel Osmanlı Müslümanlığı yaymak için böyle fetihler iskan politikasını oku bakam nedenlerini bide arapmısın diyo Arap’lar senden iyi müslümandır şerefsiz herif içkiyi falan içkiyi her boku pis şeyleri Atatürk oç si çıkardı gidin biraz tarih i öğrenimse gelin siz hala Muhammed (SAS) in dediği ihadisi bilmezsiniz 1000 yıl dur yıkılmayan Bizans elbet yıkılıcak fetheden kişi ne güzel komutan diyor banada inanmazsınız siz lanet olsun size

 8. atatürk neden yıksın yalan söylüyorsunuz atatürk yıksaydı şimdi biz ingizce konuşuyor olurduk hemde atatürk madem yıktı osmanlı devleti bizi neden kurtardı

 9. Belgelerle kanıtladığınız için teşekkür ediyorum. Siteyi yaklaşık 6 aydır takip ediyorum. Atatürk olmasaydı “İngilizlerin işgalinde olurduk, İngilizce konuşurduk, falan filan” diyen salaklar. Size sormak istiyorum, Atatürk niçin Latin alfabesini seçti? Latin alfabesi yunan toplumuna ait değil mi? Sen şuan Latin Alfabesi kullanmasaydın Osmanlı Türkçesi, yani Arapça biliyor olacaktın. Toplumumuz nereye gelmiş ya yazık. Okullarda gerçek tarih verilmemesinden bunlar hep.. Ayrıca paylaştığınız bilgiler için tekrar tekrar teşekkür ediyorum.

 10. Admin kardesim sen ne güzel insansin bee helal olsun henüz yasim daha genc ama tarihle ilgili cok kitap okudum

 11. Beynini sikeyim senin kimin köpeğisin bilmiyorum ama aşıla bakalım bu cahilleri doldur kanına gir ülke düşmanı yap at kafalı yıkılmış dağalmış bir osmanlıyı Atatürk bir daha neden yıksın sarayda cariye kovalamaktan ilimden bilimden ekonomiden sanayiden geri kalmış bir imparatorluk avrupa tarafından zaten işgal edilmemişmiydi toplamışın buraya bim marketin dergisinden başka kitap okumamış sübyanları salla gelsin bak ne dicem sana Atatürk’ün sikini ye sen sonra bütün Atatürkçülerin sikini ye çaktımın ümmetçisi

 12. Nefer anlamadigin konularda yazma. Osmanli yikilmamisti. Hem Osmanliya agiz dolusu bir rum gibi sövüyorsun, hem de Osmanlinin M. Kemal tarafindan yikildigi gercegine karsi cikiyorsun. Osmanlinin ilimde sanayide geri kaldigi falan yok, bunlar bahane. Olsa bile ne yazar? Bugün her devlet sanayide ileride mi? Her geri kalmis bir devletin yikilmasi mi gerekiyor? Madem öyle o zaman Kemalist rejim de yikilmali cünkü o da geri kaldi. Bu sitede Osmanlinin sanayide geri kalmadigi, matbaanin geciktiginin palavra oldugu vs. hepsi anlatiliyor, arayip bulman lazim. Tabi gercekleri ögrenmek istiyorsan. Ama senin öyle bir niyetin yok gibi. Kemalist rejimin geri kaldigina dair de bilgiler var, arayip bul.

 13. mustafa kemali seviyorum ve saygı duyuyorum ama kemalist falan değilim ben müslümanım türküm bu osmanlıda olur türkiye cumhuriyeti de eğer böyle hainlikle kurulmuş olsaydı türkiye cumhuriyeti 1 asır ayakta kalamazdı saçma sapan tarih gerçekliği diye bize gelmiş burda atatürkü kötülüyosunuz o dönemde yaşadınız mı ki burda ahkam kesiyosunuz unutmayın ki osmanlı devletini içerdeki hainler yıkmıştır atatürk kaç defa istifa etmiştir millet için ama yılmamıştır bu cumhuriyeti bu türkiye cumhuriyetini bize emanet etmiştir.unutmayın ki her zaman kazanan biz olacazzzzz islam devleti türkiye cumhuriyeti olacak osmanlının yıkılmasına üzülmedik mi sanıyosunuz.lütfen kulakdan duyma yalanlarla burda insanların aklını bulandırmayın insalar bu sitelere bilge edinmek için giriyorlar saçma sapan kışkırtmalardan yalanlardan iftiralardan uzak durun artık her şeyden önce müslümanız kendi devletimizi kötülemeyelim.

  • Burak kardesim, hem osmanli hem de atatürkcü olunmaz. Bir müslüman, Islam’a savas acmis birini sevemez. Aziz Nesin’in bir sözü var, “gercek müslüman atatürkü sevemez, seviyorsa ya ahmaktir ya da sahtekar.” Ben aziz nesin kadar kaba olamayacagim. Sana ahmak degil ama bilgisiz diyebilirim. M. Kemali ve icraatlarini bilmiyorsunuz. Mesele bundan kaynaklaniyor. Türkiye cumhuriyetinin 1 asir ayakta kalmis olmasi hainlikle kurulmadigi anlamina gelmez. Suudlarin devleti hainlikle kurulmadi mi? Ama hala devam ediyor. Israil hainlikle kurulmadi mi? Ama hala devam ediyor. Allah Teala zalimlere “mühlet” verir. Kaldi ki, Türkiye cumhuriyetinde her 10 yilda bir darbe olmus ve bu Atatürk adina yapilmis. Atatürkcülügü takviye etmek icin yapilmis. Osmanli devletini hainler yikmistir diyorsun. Iste bu dogru. O hainlerin kim oldugunu da altina yorum yazdigin bu yazidan ögrenebilirsin. M. Kemal osmanli devletinin yikilmasina üzülmedi, bilakis sevindi. Eger sitede yanlis bir sey varsa, bizi uyarin, düzeltelim. Saygilar kardesim.

 14. Mustafa kemal dönemini asri saadet gibi göstermeye köy enstitülerini övmeye çalişanlara memleketin halini animsatalim. Köylerde köylulerde asla para bulunmazdi. Bahçesine ektiğiyle geçinmeye uğraşirdi. Kimisinin hayvani olurdu. Mesela ineği. İneğini sağardi köylü tüp yok o dönem yakacakta yoksa çiğ içerdi sütü. Hayvandaki verem olduğu gibi insana geçerdi. Doktora hangi parayla kim gidecek. Verem sevda hastaliği olarak bilinirdi zaten. 20-25 yaşlaeindaki insanlar arabaninda olmadiği o dönemde sirtlanilir doktora götürülurdu. Bağira bağira yayan yada manda arabasinda kasabaya göturulen hasta doktorda ölur cenazesi gelirdi.. Verem 1920-50 doneminde küçücük köylerde bile onlarca kişinın ölümune sebep oluyor pek çok çocuk anasiz babasiz buyuyordu.
  Memlekette 2- 3 yaşina gelen çocuklar hastalanir para yok iyileşir sanilarak doktora götürülmez ölüverirdi. Neden öldüğü asla bilinmezdi. Vergi memurlari köylere tahsile çiktiğinda köylüler düşman kuvvetleri gelmiş gibi ormanlara kaçardi. Para yoktu dedik ya. Toprak ağalarinda vardi. Ağalik sisteminin kölesi idi millet çoğu yerde. Parasizliktan yakacak için ormandan kaçak kesim yapilir bu iş için orman askerlerine rüsvet verilirdi. Yinede bu sebeple o dönemlerde cezaevine girmeyen adam yoktur. Bu suçun cezasi idam olsa adamlarin yuzde 95 i idam olurdu. Aziz nesinin yokuşun başi böyle gelmiş böyle gitmez adli eserindede bahsi var. Savaşta babasiz kalmiş kimi erkek çocuklari buyuklerin tecavuzune uğrarmiş. Hal boyle iken devleti yonetenler kiçinda başinda doğru düzgün elbise bile olmayan çarikla gezen milletin diniyle imaniyla uğraşirdi.
  İslam veremden ölenler için bu dünyada aciyla öldüklerinden cennete gideceklerini söyler. (Yinede aşilama sistemi islamla bulunmuştur.) Din ile imanla uğraşan kemalizmin sunduğu bir çare kendi insanlarini fakir halktan aldiklariyla rahat yaşatmak. İlmiye çig, semiha özak, halil inalcik o günlerin insanlaridir. Bugun hala hayatta olan bu kişilerden m. İlmiye çiğ 102, diğer ikisi 100 yaşindadir. Ayrica sistemin adamlarindan celal bayar 103.3, fuat bezmen 102 den fazla, chp’li eski milletvekili nazmi oğuz 102 yil, semiha es 100 den fazla, keriman halis 99, kazim taşkent 98, nail çakirhan 98, kenan evren 98 yil yaşamişlardir.bu örnekler çoğaltilabilir. Mesela Fahri korutürkun eşide 100 yil yaşamiş geçen yillar ölmüştür.
  Ata döneminde yendik dediğimiz ülkelere savaş tazminatlari ödüyorduk. bu ödemeler 1945 e kadar sürdü.
  Bu yorum neden yayinlanmadi

 15. Hani onuncu yil marşinda vardir. Demirâğlarla ördük ana yurdu en baştan diye. Belçika türkiyenin 27 dekadar biraraziye sahip. 1965 e ait bir kitapta yaziyor orada türkiyedekinden çok daha uzun demiryolu aği varmiş. Daha on onbeş sene evveline kadarduyardik. Belçikanin ekonomisi türkiyeden daha büyük diye.
  1920 de bizi işgal edenler arasinda belçikada vardi. Belçikanin on kati buyuk bugunku ingilterede. İngilterenin on kati buyuk bugunki ABD de. Ve daha başka ülkelerde. Yunan fransa italya. Portekiz, hindistan Avustralya yeni zellanda vs. mustafa kemal butun bunlari yenerek atmiş ülkeden. Bizdeyedik. Uyutuyorar milleti

 16. 2011 de posta gazetesinde görmüştüm. Bir çizgi roman yayinlanmiş. Mustafa kemalin harbiyeden mezun olduktan sonra 2. Abdulhamite başarisiz bir suikast düzenlediğini bu sebep ile yakalanip kendisine müthiş dayak ve işkenceler yapildiği ağzindan burnundan kan geldiğini yazdiği yönünde. Bu haber sayesinde onun Osmanli padişahina suikast düzenleyen birisi olduğunu öğrenmiştim.
  Fatih sultan mehmede 1481 in 3 mayisinda yahudi asilli doktoru yakup paşanin gebzede sefer yolunda yemeğine zehir vererek şehit ettiği malum. Bu iş için şu kadar ödül bu kadar ödül. Para ödülu azdir bu işler için adamlar büyuk oynuyor. Osmanliyi kimler yikabiliyorsa ödül onlara. Bu işlerin hesabi ta o zamanlar yapildi. İçimizdeki gizli yahudiler halletti osmanliyi. Devletide onlar kapti. Bu ışte mustafa kemalin müthiş başarisi olduğu açik.( zaten adida 1412-21 döneminde osmanliya isyan etmiş olan gizli yahudi şeyh bedrettinin adamlarimdan börkluce mustafa ve torlak kemalden gelir.) Devletyeni yeni düzelme surecine girdi. Buyük ölçudede düzeldi sayalim.
  Giriyorum bazi sitelere nerede islama küfreden var yüzde doksani kemalist. Ateizme yatiyor gizli din sahipleri islami yikmaya uğraşiyorlar.bu oyun büyük oyun. 1492 de bati ispanyadan kovarak doldurdu onlari bizim içimize. Kizillarda onlarla işbirliği yapti.

 17. – yahu ismet benim silah tutukluk yapti ingilize doğrutuyorum patlamiyor, fransiza doğrultuyorum patlamiyor, italyana rusa yunana ermeniye doğrultuyorum basiyorum tetiğe patlamiyor. Ne yapacağimi bilemiyorum. Bana bir akil ver.
  – Kemal paşam sen o silahi osmanliya dogrult hemen patlar.

 18. Özel tv kanallarindan birinde ataturkcu biri sokak röportaji yapan muhabire soruyor islamin şarti kac diye 5 diyor muhabir
  6 oldu haberin yokmu diyor soruyu soran, muhabir nasil alti oldu deyince sayenizde bu ülkede ataturke küfretmeden müsluman olunmuyor cevabini veriyor.
  Çoğu Ataturkculer bir asirdir islama ne kufürler yağdiriyor. Bizimkilerin dili çozuleli şunun şurasinda ne kadar oldu.

 19. -yahu şu balkan ülkelerinin herbirisi ufacik ufacik. Biz türkiye olarak bunlari teker teker fethetsek ne güzel olur değilmi?
  – öyle ya Avrupa başimiza bela olsun ondan sonra
  -yahu ne korkak adamsin islam ulkeleriyle birlik olur hallederiz avrupayida
  – bütün dünya bize karşi birlik olur, işgale uğrariz. Sonra kör bir yahudiyle sağir bir ermeniyi dikerler başimiza 80-100 sene dinimize kufredenler yönetir bizi. Sabetayci işgalinde yeni kurtuluyoruz başimiza bela arama.

 20. – ulan ne nankor adamlarsiniz eğer ata ve onun gibileri olmasaydi bugun hiç birimiz dunyada olmayacaktik.
  – öyle ya dunya süperi osmanliyla uzayda koloniler kuruyor olurduk buyuk ihtimal ile.

 21. Kurtuluş savaşi yillarinda istanbulda bir ingiliz subayi kaçirilip hamamda tecavuz edilmiş isgal kuvveti komutanlarindan biri sultan vahdettine tel çekip benzeri olay bir daha yaşanirsa bedelini ağir ödetiriz diyor.
  Kemalistlere demiyor böyle.mustafa kemalede. Bu olay kim ingilizlerle dost kim düşman göstermesi bakimindan önemlidir.
  Kurtuluş savaşi yillarinda işgalcilerin paketlediği osmanli silahlarinin başina senegalli askerler dikilir. Kemalist çetecilerin bu silahlari yuklenip gebze yolu uzerinden anadoluya taşimasina gozyumulurdu. Boylece osmanli guç ve imkanlari kemalizme akitilirdi. Amac yunan isgali dumeniyle osmanliyi kemalizme sabetaycilara devretmek.
  Sozumona ingiliz yunan gibi İşgalci guclere karşi gebze yöresinde kurulan karaarlan ve kuçuk aslan çeteleri 1921 de kutluca köyune ismet paşa tarafindan çekilen bir telgraf ile çeteciliği birakiyorlar. Silahlarinida ingilizlere teslim ediyorlar. Daha işgal bitmemiş ama birileri ingilizlerden emir aliyor ve alinan emir uygulaniyor.
  1921 haziran sonunda yunankuvvetleri izmitten atiliyor. Ordu yarimcaya doğru ilerliyor. İngilizler dur emri veriyor kemalist kuvvetler duruyor. İngilize karşi itaatkar tavir açik.
  İngiliz ve Yunan isgal etmeden evvel osmanlinin olan heryer kurtarildi denerek kemalizmin eline geçiyor. İşgal kamuflaji yapilarak osmanlidan kurtariliyoruz gibi bir goruntu var ortada,

 22. Eskiden buyuklerimiz anlatirdi. Bulgarlarin 1913 te çatalca önlerinde ağir bir yenilgisi vardir. Geceden bulgar komutan ile turklerin başindaki komutan buluşmuş. Türklerin başindaki komutan bizim kuvvetleri kasten yedirme sozü vermiş bulgarlara. Bunu bir başçavuş duyup bulgarlar gittikten sonra komutani öldürmüş. Ertesi gun gelen bulgar kuvvetleri hicbirşeyden haberleri yok bir halde ise kurulan pusumuza düşerek vurulup öldurulmüşler. İstanbul böylece işgalden kurtulmuş diye anlatilirdi. Kitaplarda gormedim ben bu bilgiyi. Eğer dogruysa o komutan öldurulmeseydi cumhuriyet doneminde en yuksek rutbeyle emekli olurdu gibi geliyor bana. Neler biliyoruzda yazmaya korkuyoruz. Ne oyunlar buyuk adam olmanin yolunun kimi zaman osmanliya türklüge ihanetten geçtiği. Korkutulup dindirildi bu millet.

 23. mesela yahudi kökenli bir adam filistinde osmanlı ordusunu satıyor.. sattığı paylaştığı ülkenin merkezi bölgesi kendisine veriliyor. o sayede 1000 senedir devlet göremeyen yahudiler ve yahudi asilli sabetaycilar devlet göruyor. ayrıca filistinde o sayede 2100 senedir devlet göremeyen yahudiler devlet görüyor. sonra onun ilkelerine sahip çıkmadı diye başbakan asıldı ülkede. (ne diye sahip çıksın adamın galiba dayısını asmış.) DP darbeyle kapatilip başbakan asilmasaydi chp nin birdaha iktidar görme şansi asla yoktu. Düzmece yalanlarla sokak eylemleri yaptirildi mason proflarca ögrencilere. İftiralarla darbeye zemin hazirlandi. İsmet yardakcisi omuzu kalabalik bir gurup utanmadi meşru hukumeti darbeyle devirmeye. (Hep demişimdir karabekir paşanin orduya doldurduğu ermeni yetim çocuklar buyudude yuksek rutbeli oldular. Sonra kendilerinden gördukleri birini tekrar başbakan yapabilmek adinami bu darbeyi yaptilar diye. Herşeyin tam ispati yapilamiyor maalesef) bu yetmedi 17 MART 1993 te yakın tarih yalan Osmanlıyı parçalayanlar bozuk para gibi harcayanlar kahraman gösteriliyor diyen cumhurbaskanı turgut özal bir ay içinde hemde hemşosu malatya belediye baskanı hamidonun öldürüldüğünün 15. yıldönümüne denk gelecek şekilde öldü. yada işte siz anlayın ne olduğunu. Zaten daha evvelde başarisiz bir suikaste uğramiş, suikastin arkasindaki kemalist mason guruplar ulkede ayaklanma çikartmasin diye uzerlerine gidilememişti. Daha birkaç sene evvel bir başbakan recep tayyip erdoğan birilerinin kutsallarina 2 ayyaş dedi diye 3 milyon insan ayaklandı ülkede. İç savaş provolari yapildi. Meclis başkani dindar anayasa olsun dedi diye eylemler yapip tehditler eden yenizellanda gezisine korkudan yurt dişina kaçti diyen, Bu memleket şeyhler dervişler ismail k… lar memleketi olamaz pankartlari yazarak meclis başkanina meczup demeye getirenler.işte öyle yapanlardır bugun islamiyeti yıkmaya çalışanlar. yahudilerinde kutsalı o. Çok fazla var bunlardan memlekette. dokundurmuyorlar kutsallarına. milyonlarcası ayaklanıveriyorlar yakıp yıkıyorlar hemen istedikleri yerleri. Onlarin bizim peygamberimize hakaret etmesi serbest. islam garip islam ezik.kendi yurdunda. Kizillar baskin çikiyor heryerde. Arkalarinda hristo ve yahudi alemi var.

 24. – biz iktidar olunca milleti din işlerinden kurtaracağiz din afyondur.
  – bizde dinsizlikte selaniktir diyelim o zaman. Malum 600 yillik muazzam islam imparatorluğu osmanliyi selanik dönmeleri yikti.
  – nasil konuşuyorsun sen. Kimleri kastediyorsun böyle. Kişladakiler hemen çikip namlu doğrultun. Başarili olamaz hapse düserseniz çikişta kumpas der ekonomiyi çokertecek tazminatlar vurursunuz nasilsa korkmaniza gerek yok. Bizim tarafin adamlari sizde geziye çikip dağitin her tarafi yakip yikin ortaliği.
  – işşss bunlar memleket düşmani ekonomiyi çokertmekten memleketi yakip yikmaktan bahsediyorlar.
  – memleket yikilirsa yikilsim orasi muhim değil. Muhim olan kemalisterin firildaklari ortaya dökülmesin.

 25. Mustafa kemali abartanlar onun her yaptiğinin ilahi guç ile olduğunu iddia edenler bile var. Ermeni sevan nişanyanin bir yazisinda görmüştüm 1911 de trablus garp savaşi başladiğinda ittihat ve terakkiciler oraya gönderilmedikleri halde kaçak gitmişler. Orada İtalyanlari yenmişlerdir orada öylemi. Müslüman Arap kiyimi yapmişlar diyenlere ne diyeceğiz peki.. Oraya mustafa kemalde gitmişmiydi. Kemalistler iyi bilir. Trablus garpda iken şeyhin birine diyorlar bu adam istanbuldaki devletin başina gelip türkiyeyi yönetecek diye. Bu demektirki osmanli kalkacak mustafa kemal baş olacak devlete. Şeyh buna Kurani kerime el bastiriyor halifeliğe dokunmayacaksin diye. El basmiş mustafa kemal.Tutarmi sözünü. Niye tutsun inanmiyorki.
  ………….
  Trablusgarp cephesinden döndükten sonra 8 şubat 1913 te bolayirda Bulgarlara karşi alinan 114 e karşi 6000 kişilik yenilgi ve oradada komutan Mustafa Kemal. Arada 50 mislinden fazla fark var. Mustafa kemale bir şey yapilabiliyormu. Asla. sebep 23 ocakta yonetimi zaten M. Kemalinde aralarinda olduğu ittihat ve terakkiciler darbeyle ele geçirmiş. Birde bakmişsin mustafa kemal ayni yil sofyaya ateşe atanmiş. Bulgarlar yenen birisi olsa asla bu yapilmazdi. 1926 li bulgaristan göcmeni bir komşumuz vardi. Mustafa kemal 1938 de öldüğünde bulgar mustafa kemal ölmez Ataturk türkler yalan söylüyor derlermiş. Sebep balkan milletlerine bağimsizlik vererek anadoluya çekilmek mustafa kemalin baş projelerinden. Bulgaristan 5 ekim 1908 de bağimsizlik kazandi. Arnavutluk balkan savaşlari sirasinda. Kimine göre arnavuttur o, kimine göre sirp kimine gore ise makedonyali. Balkanli olan bütün milletler çok sever onu.
  …………
  Gelelim 1915 çanakkale savaşlarina. Çanakkalede nisanin son haftasindan itibaren adı duyulur mustafa kemalin. Şurada burada. duşmani yendiği söylenir ya, askerlerin mermisi bitince hucum emri verirmiş. Bizimkiler mermisiz ingiliz ve fransizlarin silahlari mermi dolu ve siperde pusuda türk bekliyorlar vurmaya. Peki mustafa kemal türkleri hediye paketi olarak yollarmi ingilizlere. Yapmaz değilmi asla. Ama madam korine askerlerin Allah inanci ve Kurana bağliliklari onlari ölüme göndermemi kolaylaştiriyor diyor yazdiği bir mektubunda.
  19 mayista ariburnunda askerlere yarbay mustafa kemal emriyle silah boşalttiriliyor özellikle. İngilizler gecenin uçunde uyurlar baskin vereceğiz uykuda boğacağiz onlari deniyor. Silah patlarsa uyanirlar işimiz bozulur deniyor. O sebeple mermi kontrolude yapiliyor. Kimine göre 21000 kişilik kuvvet var, kimine gore 40000. Gece 3 te hucum emri veriliyor mermisiz askerlere. Hücum başliyor İngilizler tariyorlar bizim mehmetcikleri. En az 10000 şehit olay yerinde, hastanelere kaldirilip orada hayatini kaybedenler yine başka. Onlarda o kadar çokki. Peki ingilizlerin kaybi. 600 kişi. Bu nasil olmuş bakalim. İngilizlerin geridekileri turk öldurebilme adina heyecana kapilip kendi önlerindeki ingilizleri vurmuş.
  Bir başka zaman ölmesi emredilen 57. Alayin hali. Hiç kimse sağ kalmamiş. Bir başka alayinda çoğu bu şekilde telef edilmiş. Mustafa kemal 14000, 16000, 17000 kayipli hucum emirleri, ben uydurmuyorum kendisi anlatiyor. Conkbayiri vardir. Ekrem şama anlatmişti. Oradada pusudaki ingilize hemde mermisiz hucum yapilmiş. Tabiiki ingilizler pusudan atilmiş. İngiliz tarihci diyor belgeselde. Tabiiki her zaferin bir bedeli vardir. Türkler bu bedeli ağir ödedi diye. İngilizlerin kaybi ikibin( bizimkiler 12000 diyor) bizimkilerin herhalde 18000 hastanelerde ölenler dahilmi onu bilmiyorum. Ben gitmedim çanakkaleye kismet olmadi. İngilizlerin ve fransizlarinkendi mezarliklarindaki bir yazida cephedeki toplam kayiplari sadece 30000 olarak belirtilirmiş bize söylenen 251500.
  Peki hal böyle iken çanakkale nasil kurtuldu. Mustafa kemal kendisine gosterilen tepkiler sebebiyle cepheden ayrilmiş zaten. Hani diyor ya kemalistler. Mustafa kemal ingiliz ve fransizlari yendi diye çanakkale geçilemedi. Halbuki çanakkalede rus donanmasida vardi. Neyse mustafa kemalin çanakkale zaferleri sebebiyle düşman donanmalari geri dönmuş guya. Çarlik rusyasina yardim göturulemediğinden iç isyanla çökmüş içeriden rusya 1917 de, boylelikle doğu Anadolu ve doğu karadenizdeki rus işgalindeki şehirlerimizde kurtulmuş mustafa kemal sayesinde. Peki gerçekmi bu durum.hayir. Peki gerçek ne. Almanlar isviçrede surgunde bulunan kominist lenini rusyaya gönderdiler. Iç savaş çikardi. Rusya bu sayede ihtilalciler tarafindan içeriden çökertildi. Doğu anadoluyla doğu karadeniz öyle kurtuldu. Yoksa mustafa kemalin bitlisteki çok ağir kayiplari diyarbakirdaki aniden geri çekilmeleri malum.
  ………….
  Çanakkale nasil kurtuldu bundan bahsetmeyi unuttuk. Bu cephede mehmetciğin butun çabalarina rağmen imkansizliklar belimizi bukuyordu. Zaten çoğunlukla alman silahlariyla savaşiyorduk ama amasi var işte. Almanyayla karasal bağimiz yok. O sebeple Almanya çanakkale çökecek diye çok korkuyor. Çünkü o zaman osmanli çökmüş olacak. Her taraftan sarildiği için Almanyada çökecek. Acilen bulgaristani savaşa girmek üzere sıkıştirdi. Bulgaristan karşiliğindan bizden toprak talep etti. 4000 km2 lik trakya toprağindan verdik. Savaşa girdi böylece. Almanyayla karasal bağimiz kuruldu. Tren yolu bağida kuruldu. Ekim ayi sonunda toplar ve makineli tüfekler yağdi Almanyadan. İngiliz ve fransizlar şunu gördüler. Osmanliyla Almanya tek devlet gibi oldu artik. Almanya çokmeden Osmanli ve istanbul çökmez. Silah kaliteside eşitlendi. Bu cephede savaşmanin anlami kalmadi duşmanlar için çekip gittiler o sebep ile.
  Birde filistin yenilgisi vardi değilmi mustafa kemalin. Suriye ile lubnanin ve antakyaninda elden çiktiği. Sadece bunlarmi kayip. Rusya çoktü diye azerbaycana girmiş ordu. Mecbur geri çekildi. Hemide bakuden bile. Yemende kuzey irakta medinedeki birliklerimizde geri çekilmek zorunda kalindi. Anadolu işgale açildi. Düşmanlarin işgaline. Kimin sayesinde tabiiki mustafa kemalin. Meburen bariş istemek zorunda kaldik. Çanakkalede kuvvetlerimiz varken mondros sonrasi çanakkaleden istanbula geçerek anadoluyu işgal etti o duşmanlar.
  Filistindeki yenilginin nasil olduğunu ağustos 2000 de ergun hiçyilmaz sabah gazetesinin ekinde 102 yaşinda olen bir yedek subayin anılarina dayanarak verdi. Geceden eylence var denmiş bizim kuvvetlere. İngilizlerde eğlenecek savaş yok denmiş. Içmiş bizim kuvvetlerde. Sarhoş edilmiş. Gecenin biryarisi ingilizler çevirip silahlariyla birlikte esir almiş kuvvetleri. Diğer iki ordunun bundan haberi yok. Onlarda gafil avlanmiş cephe çokmuş. Mustafa kemal esir düsermi. Hayir onun dokunulmazliği var. Halebe çekiliyor az bir kuvvetle. Orada araplar tepki gösterip ayaklanmişler kendisine. Makineli tufekle taratmiş araplari diyor sevan nişanyan.
  ………
  Peki istanbula ne zaman geldi mustafa kemal. İngilizlerin istanbulu işgal ettiği gün olan 1918in13 kasiminda. Bir gün evvel gelse. Yada 3 gun evvel. Ya o zaman ingiliz yok. Koruma lazim mustafa kemale öyle değilmi. İngilizler olmasada kimse birşey yapamazdi aslinda. Neredenmi biliyorum.
  1923 te ali şükrü mustafa kemale muhalefet ettiği için topal osman tarafindan öldürüluyor. Emir kimden malum. Olay ortaya çikiyor. Sahiplenmiyor Osmani mustafa kemal, öldürülecek osman. . Kuvvetleriyle Çankayaya baskin verip kendisini sahiplenmeyen mustafa kemali öldürme durumu var. Herkesi bir telaş aliyor. Mustafa kemal ölürse ingilizler bize devlet vermez diye. Haber veriliyor durum mustafa kemale. Çarsaf giyerek kaçmiş çankayadan diye yazmişti ipek çalişlar kitabinda. Öyle bir muhtaç etmişki oyunlariyla milleti kendine. O kadar olur.

 26. Dedem anlatirdi köye gelen bir görevli söylemiş zamaninda. Mustafa kemal döneminde aşilama bahanesiyle butun koyunlara eti yenen hayvanlarin tamamina kasten domuz yaği şiringa edildi diye. Dedem 90 yil yaşadi. Ama öleli çok seneler oldu. Bunu anlatan dedemden çok daha yaşli birisiymiş. Yani hani ispat diyorsaniz
  Türkiye dünyada nüfusda ilk 19 bazen 18 oluyor ama. Biz halki müsluman olan bir ülkeyiz. 10 yili biraz aşti domuz eti yeme meselesi gundeme geldi gazetelerde. Dünyada domuz eti tüketiminde ilk ondayiz diye. Müslumanlikta domuz eti haramdir. Ama yenmiş demekki yaziyor gazeteler. Millet bilerekmi yiyiyor domuz etini. Yidiriyor birileri işte. Siz oyunmu ariyorsunuz bu milletin üzerine öyle oyunlar oynanmişki akliniz şaşar.

 27. Teodor helz meselesi vardir2. Abdulhamitten filistin topraklarinda bir yahudi devleti isteyen. Karşiliğinda osmanli borçlarini ödemeyi taahhut ederler. Zaten bu oyunu kurgulamak uzere kirim harbi sonrasinda içinden çikilmaz borca sokmuştur ya bati osmanliyi. 2. Abdulhamit zaten devletteki sabetaycilarin devlete tamamen egemen olma çabasini bilmektedir. Aslinda gerçek anlamda osmanlinin son hükümdari olduğunuda. Avrupadan filistinde devlet kurma isteği ile gelen yahudileri vereceğim vermeyeceğim, şuradan verelim şunu yapalim bunu edelim diyerek senelerce oyalar. Anlarlar bu işten hiçbir sonuç cikmayacağini. Suikast girişimleri başlar hemde kaç sefer, tutmaz hiçbirisi. Hakkinda muthiş karalama kampanyalari başlar. Yolda yuruyen cocuk tökezleyip duşse abdulhamite kufur edilir duruma gelir memleket. Oda az baski yapmaz ama dönmelere. Bu millete değil. Devletin altini oyanlara.yikim surecine sokulur koskoca imparatorluk. Önce bulgaristan bağimsizliğini ilan eder. 550 yildir osmanliya bağlidir burasi. Savaş açabilirmiyiz. Hayir hemde kücücuk devlete. Ayni gün avusturya macaristan bosna herseke el koyar.onada ancak sozel tepki. Sonra 1909 da selanikten topladiği çapulcularla istanbula gelen dönme hareket ordusu padişahi devirir ve selanike sürgün eder. Balkanlarda arnavut ayaklanmasinin ardindan başlayan balkan savaşlari ve kisacik bir surede balkanlardan atilmamiz. Mesela selanik gibi Savaşsiz verilen bir suru yer. Ardindan ittihat terakkici darbe ile yönetimi ele geçiriyor. Bu yetmiyor peşinden petrol savaşi olarakdabilinen 1. Dunya savaşi ve Almanyanin desteğine rağmen iç ihanetlerinde yardimiyla çok hizli çöküs.
  400 sene dostumuz olan araplarin kimisi ne diye ihanet etti ona bakalim. Yonetim ocak 1913 te yahudi kökenli olarak bilinen sabetaycilarageçti. Bunlar laik uygulamaya geçtiler. Şeriatin sadece adı kaldi. İngilizler türkler islami birakti. Daha onlarla ne işiniz var. Sizin petrolunuzu alacaklar. Onlar dinsiz oldu diye kara propoganda yaptilar. Kimi araplara çil çil altinlarda göndererek onlari bağimsizlik vaadiyle yanlarina çekmeye çaliştilar. Cemal paşa araplarin şihini ingiliz işbirlikcisi diye asinca ipler kopmuş şerif huseyin bizi saymadiği gibi devlet vaadininde etkisiyle isyanda etmiş. Ama buna sabetayci yönetim sebep olmuş. Bunlarin hepsi filistinde yahudilere toprak vermedik diye oluyor aslinda. Sonra çeşitli cephelerde yapilan savaşlarda osmanlinin direnişinin sürmesi can sıkıyor tabiiki. Filistinde bir oyun bir hezimet. Osmanliyi geçtik bulgaristanda almanyada avusturyada savaştan yenilgiyle çikiyorlar. Bu yenilgi sebep oluyor.
  Bariş yapiliyor mondros barişi. Nedir bariş yemenden arabistandan, urdun filistin ve suriye ile kuzeyi dahil ıraktan atildik. Buralari düşmanlarin oldu. Silahla alindiği için. Anadolu istanbul ve trakya osmanliya kalmasi lazim. Çünkü savaş bittiğinde elimizde. Öyle olmuyor işte. Teamüllerin dişina çikarak işgal ediyorlar. Bu işgal geçicidir. Osmanliyi kaldirip Kendi işbirlikcileri olan mustafa kemal başkanliğindaki sabetaycilari işbaşina getirmek amacini taşir. İngiliz kontrollu yalandan bir türk yunan savaş başliyoe. Yunani yenme bahanesiyle osmanli silahlari ve kadrolari anadoludaki mustafa kemale akiyor. Zaten kandirma savaşi. Milyon kayip vererek kaybettik biz arap topraklarini.sadece birkaç bin kayipla atildi yunan Anadoludan. Yunanda birkaç bin kayipla çikiveriyor anadoludan. Böyle uyutuyorlar milleti. Osmanli silahlariyla osmanliya el koyuyor mustafa kemal başkanliğindaki sabetaycilar. (Bizim devlet neden sabetaycilara kaldi dersiniz. ABD de ve ingilterede yahudi lobisi işbaşinda olmasinin etkisi olmasin bunda.)Türkiyeyi balkanlardan göcetme olan dönmeler yonetmeye basliyor. Ustu kapali balkanli işgalinin adı kurtuluş mucizesi oluyor.
  1919 da kurtuluş savaşi gazetesinde ingiliz binbaşi türkleri mustafa kemal ile medenileştireceğiz diyor. Bu o onlarin adami demektir.
  Hiç kimse boşuna demiyor. 20. Yuzyilda iki yahudi devleti kuruldu biri türkiye diğeri israil diye.filistini satmadi Abdulhamit yahudilere bunun acisi çikarildi.
  2000 lerin başlarinda irakta saddam yönetimini çokerten amerika orada iraka atatürk yöntemi uygulamaktan bahsetti. Yani orayada ataarap bir kukla koyacaklardi.bizde olduğu gibi.
  Dinsiz yönetim uygulandi. Neredeyse tamamen. Usulen bir diyanet işleri vardi türkiyede. Muftuler dini kontrol altinda tutmak adina vardi.. İmamlara maaş yok din eğitimi yok. Hocalar eziliyor kimisi asiliyor.
  İngilizler dönüp artik bizden ayrilmiş olan araplara diyorlarki, bakin biz demedikmi size türkler gavur sizi sömurmek için müsluman gözukuyor diye. Adamlar inaniyor bu oyuna türkiye ve türkler hakikatten dinsizmişti. Türkiyede islam bitti diyorlar.
  Bu yazdiklarimizi kemalistler bizden iyi biliyor. Söyletmemek için ellerinden her geleni yapiyorlar. Başbakanlar cumhurbaşkanlari Mustafa kemal konusunda hiçbirşey söyleyemiyorlar. Yaksa başlarina neler geleceği belli değil. Bir asirdir kasti olarak yalan tarih okutuluyor okullarda. Avrupadakiler bize türkler yalanci, üstelik yalan söylediklerinin farkindan bile değiller diyorlar. O kadar uyuşturulmuş millet.
  Yunan 7eylulde izmirden çekip gitmiş ordu 9 eylulde girmiş izmire. Yunani denize dokmekten bahsediyor birileri. Trikopis siradan general yakalaninca mustafa kemalin adı buyusun diye yunan genel kurmay başkanliğina atanmiş adam.
  1960 a ait okullardaokutulan inkilap tarihi var elimde. Mustafa kemal yunani bati anadoludan atinca butun avrupatelase kapilmiş.
  Herhalde hizini alamayip butun avrupayida alirsa korkusuna kapilmislardir.
  Ayip ayip çocuk kandiriyor biriler.

 28. Türkleri mustafa kemalle medenilestireceğiz diyen binbaşi abdli idi.sehven ingiliz yazilmiş. İster koy ister at. Daha yazilacak öyle yazilar varki yazsammi yazmasammi diyorum. Azerbaycana atilan azik ve peşinden gelen rus katliami. Daha neler neler.

 29. -2000 li yillarin başlarinda adamin biri 6 ata heykeline boya atti diye 23 sene hapis verdiler
  – iyi 230 yil vermemişler
  – o kadar yaşayamazki.
  – onlar için farketmiyor ölüyüde cezalandiriyorlar
  – nasil yani?
  -erzincanli bir hoca vardi, ibrahim ethemmi neydi adı, istiklal mahkemelerince basit meseleden hakkinda idam hükmü var. İki gün evvel ölmüş. 1924 te mezardan çikarip asmişlar hocayi

 30. Ankara belediye başkani Melih gokcek sosyal medyada Atatürk sünnetsizdi diye yazmiş. Şaşirdikmi. Yoooo….
  Mustafa kemal 1931 de sünnet gereksiz demiş çocuklara çok aci veriyor. Yasaklansin bu uygulama. Herkeste bir telaş tabii. Gazeteciler hemen Ayasofya camisinin tamirati sirasinde orada bulunan alman görevlileri bulup konuşturmuşlar, almanlar sunnetin sağlik için çok yararli birşey olduğunu açiklamişlar. Yasaklanmasinin yanlişligindan bahsetmişler. Bu haberler gösterilerek ata yalvar yakar vazgeçirilmis bu emrinden.

 31. Mustafa kemal döneminde yerli rum ve ermenilerede gun yuzu gosterilmediğine dair bilgilere ulaşmak mümkun. İstanbuldan gebzeye kadar izinle seyahat edebiliyorlarmişti. Uzak yerlere izin bile verilmiyirmuş. Ev yapilmasi ve işyeri kurulmasinda zorluklar çikariliyormuş hayat zindan ediliyormuş bu insanlara. Onlarda rahat yaşayabilmek adina musluman kimliğine girmek zorunda kalmişlar. Hep gayrimuslimlere musluman kimliği verilmis 1930 lu yillarda.
  Peki bunda sebep ne idi. Bu adamlar musluman olsunlar bumuydu. Hayir. Kim müslüman kim gayrimuslim bilinemesin idi. 1915 te ermeni surgunleri olmuş toplu katliam yaşanmiş soykirim yapilmiş. Geçin bunlari karişiklik donemlerinde iki taraftanda muhakkak az yada çok ölenler olmuştur. Ama ben öyle toplu katliamla şunlar yokedildi bunlar yok edildi. İnanmiyorum tabiiki bu hikayelere. Türkiye nufusunun içinde musluman kimliği altinda milyondan fazla ermeni ve rum yaşiyor bu ülkede. Buna emin olun. Hrand dink cinayete kurban gittiği zaman nasil kalabalikti o cenaze. Şasirip kalmistik. Mesela atanin manevi kizlarindan sabiha gokcenin sinema sanatcisi adile naşitin, sami hazinsesin, vahi özün ve daha islam kimliğindeki pek çok kimsenin aslinda ermeni olduklarini çok sonradan ögrendik.
  Birde ate sitelerinden birisinde var sormuslar admine bu kadar insan islama inanirken yaniliyor olabilirmi diye. Cevap olarak her sinekte boka konuyor şeklinde olmuş. Bu site marksizmi destekliyor. Bu toprakta marksizmi destekleyenler genelde ermeni kokenli. Gidin bakin kimlikleri türktür islamdir. Ama ne türkler nede musluman. Milyonlarcasi böyle. Onlara türk islam kimliği verilmiş olmasaydi ta 80 -85 sene evvelinde gunumuzde en azindan kimin ne olacağini bilecektik.
  Ermeni nufus türk kimliğine girince ne oldu. Ermenistana, lubnan ve suriye yerleşenleri geçtik. Avrupaya abdye göcende çoktur. Ama turkiyede gizli kimlikle yaşayanda çoktur. Suriyeden dönüp tekrar bu topraklara yerlesen. Ne oldu bunlar kimisi gerçekten musluman oldu sonraki dönemlerde. Kimisi nufus kağidi islam kendisi islama duşman olarak yasiyor bu topraklarda. Ama ortalikta görulmeyen ermeni nufusu sebebiyle 1965 ten itibaren türkler ermenilere soykirim yapti damgasi yemeye başladik.
  Rumlar böyle damga vurmadi ama iyi biliyorumki özellikle istanbul ve izmir gibi bazi şehirlerde rum dönmesi öyle çokki.
  Hatta mubadeleyle gelenlerde bile. Riza nurun kitabinda var. Kartala yunanistandan gelenler türkce bilmediklerinden rumca konuşurmuş. Rumlar gitti rumlar geldi desene diyor adam. 1932 de milliyet gazetesinde yaziyor daricadaki yunanistan göcmenleri için rumca konuşurlar yaziyor. Diye. 1959 a ait bir doktora tezindede daricadaki yunanistan gocmenleri icin evlerinde rumca konuşurlar yaziyor. Tabii kimseye illede siz gayrimuslimsiniz diyemeyiz. Biz muslumaniz diyene amenna diyoruz.

 32. Melih gokcek twitirda mustafa kemal için sünnetsiz ve dinsiz şeklinde yazi yazmiş. 18 yaşindan ufak bir çocuk takmiş buna kafayi ana avrat sövermiş. Mahkemeye vermiş gökcek. Mahkemeden karar çocuk hakli ceza verilemez. Neden ataya sünnetsiz demiş bilmedenmi söyledi dersiniz. Hadi onu geçtik, ata kendi diyor benim hiç dinim olmadi o sebeple butun dinlerin denizin dibini boylamasini isterim diye. Çocuga bide altindan madalya taksalardi bari. Ana avrat gidiyor. Hakli olsa bile ceza almasi lazim. Gokceği bari tikmamislar içeriye. Gökcek iktidar partisinden olmasa muhtemelen belediye başkanliğida giderdi kendide hapse girerdi. Nereden biliyorum. 1990 li yillarin ilk yarisindan sonra bizim orda çayirova belediye başkanliğini refah partili biri kazaniyor. Kizillar kaybediyor. Biride komplo olsun diye ata heykelini tikmiş tuvalete. Tvdekonusu oldu. Kadir inanir bulamadinizmi koyacak başka yer deyince bulamadik dedi baskan. Başkanlik gitti. Bir senede hapis,
  Erdoğan iki ayyaş dedi aninda geri aldirdilar. Bozdağ tekkeler açilsin dedi aninda geri aldirdilar. Peki başka, dindar anayasa istedi meclis başkani. Hemen geri aldirdilar. Dişaridan çağirildi belliki yenizellandaya gitti meclis başkani. Ata heykelinin karşisina dikmişler bunu. Bizi ingilize amerikaya, anzaklara ve daha kim varsa bağimli devlet yapmiş ata dedikleri yoksa asla böyle bir aşağilama yapilamazdi. Kimse gikini çikaramiyor. Övünsun ecnebilerin içimizdeki uzantilari. Kina yaksinlar. Onlara guvenip onlardan emir alarak yaptilar gezi eylemlerini zaten.

 33. yalnız birşey söyleyeceğim kardeş o dediğin yazıyı melih gökçek yazmadı hesabını onun yerine bir başkası kullandı yani durum şu o yazı başkası tarafından foto shop yardımıyla o yazı monte edildi melih gökçek bu işi yapan kişiyi mahkemeye verdi ve kazandı

 34. O yaziyi bu ülkede ateizmi yaymaya çalişan fitne sitelerinden birinde gördügüme gore yazdim. SayinGokceke oyun etmişler oyleyse. Atanin sünnetsiz olduğuda yalandir birde. Bu durumda sayin Gökcekten ve kamuoyundan özur diliyorum.

 35. Çok basit yorumlar yayinlaniyor, bana yorum işleri çok zorlaştirilmaya başlandi. Yazi koyduramiyorum. Atiliyor. Diğer sitelerde böyle olmuyor. Çekilelim mademki.

 36. Malum her milli bayramda kemalistler anitkabiri doldurur yaşlilari bulur gazeteciler başlar ataturku gördum palavralari. Geçen sene anitkabire gelen en yaşli kişi 84 yaşinda diye açiklandi. Ondan küçük olan biri gumuşhaneliymiş ata gümüshaneye geldi gördüm dedi. Ata öldüğünde kadin 6 yaşinda. Mayis 1944 lu yakinim var koyde evleri caminin yaninda dedesi imam iken haziran 1950 ye kadar zorunlu turkce ezan okunduğunu hatirlamiyor. 6 yaşindaki kadin bir kere gorduğu atayi hatirliyor?
  Seyfettin sinmaz diye biri çikmişti 2004 te atanin şoföruydum dedi. Ata yanindaki resimlerden birini gosterip bu bendim diyor. Bir inceleme hepsi sallama çikti. Ömer diye biri çikmisti ayni yillarda 1899 luymuş atanin yaninda savaşmiş cephede yunanla. Bir araştirma adam 1919 lu çikti. Siirtli Mehmet esen 1882 li olduğunu soylemiş ata 1916 da diyarbakira geldi grdüm demişti geçen yillar. Am 1913 lü çikti, Geçen yuz yaşindayim diyen semiha isimli biri 1923te konyaya gelen atayi görmuş hatirliyor. Atanin yanindaki kuçuk kizin kendisi olduğunu söyluyor. İspat. Gerek yok atanin adi geçsin yeter. Geçen sene ölen muzeyin senarin atayla resmi diye bir kiz çocuğunun resmini yayinladi posta gazetesi. Ders kitaplarinda ayni kiz çocuğu Ali fethi okyarin kizi olarak geçiyor. Ata öleli 77 yil 6 ayi geçti. Son 19 mayistan sonra gezilere çikamadi zaten ettimi 78 yil. Birileri hala atayi gordum masallari okuyor millete. Kemalist basinda yiyiyor bunlari. Atayi görunce gökten altin yağiyor ya.

 37. Malum her milli bayramda kemalistler anitkabiri doldurur yaşlilari bulur gazeteciler başlar ataturku gördum palavralari. Geçen sene anitkabire gelen en yaşli kişi 84 yaşinda diye açiklandi. Ondan küçük olan biri gumuşhaneliymiş ata gümüshaneye geldi gördüm dedi. Ata öldüğünde kadin 6 yaşinda. Mayis 1944 lu yakinim var koyde evleri caminin yaninda dedesi imam iken haziran 1950 ye kadar zorunlu turkce ezan okunduğunu hatirlamiyor. 6 yaşindaki kadin bir kere gorduğu atayi hatirliyor?
  Seyfettin sinmaz diye biri çikmişti 2004 te atanin şoföruydum dedi. Ata yanindaki resimlerden birini gosterip bu bendim diyor. Bir inceleme hepsi sallama çikti. Ömer diye biri çikmisti ayni yillarda 1899 luymuş atanin yaninda savaşmiş cephede yunanla. Bir araştirma adam 1919 lu çikti. Siirtli Mehmet esen 1882 li olduğunu soylemiş ata 1916 da diyarbakira geldi gördüm demişti geçen yillar. Adam 1913 lü çikti, Geçen yuz yaşindayim diyen semiha isimli biri 1923te konyaya gelen atayi görmuş hatirliyor. Atanin yanindaki kuçuk kizin kendisi olduğunu söyluyor. İspat. Gerek yok atanin adi geçsin yeter. Geçen sene ölen muzeyin senarin atayla resmi diye bir kiz çocuğunun resmini yayinladi posta gazetesi. Ders kitaplarinda ayni kiz çocuğu Ali fethi okyarin kizi olarak geçiyor. Ata öleli 77 yil 6 ayi geçti. Son 19 mayistan sonra gezilere çikamadi zaten ettimi 78 yil. Birileri hala atayi gordum masallari okuyor millete. Kemalist basinda yiyiyor bunlari. Atayi görunce gökten altin yağiyor ya.
  elimizde veriler var. 1912 liler ortalama 48.3 yil yasamiş ata dönemi gençleri. 1924 luler 54.4 yil 1928 lile 55 yil. Oradan bu taraf zaten hatirlamaz. Onlardan evveli çekileli çok olmuş. Hiçmi uzun yaşayan yok. Var ama evden çikamiyorlarki.

 38. Asil bulmam gereken sayfayi bulmayi beceremedim. Buraya yaziyorum yorumu. Hani Araplar osmanli devletine ihanet ettideyip bol bol küfür ediyor ya kemalist siteler. Osmanli ordusunun 1. Dunya savaşindaki kuvvetlerinin 3 tebirinden fazlasi araplardan oluşuyormuş. Araplar 1914 sonlarinda arap topraklarindan toplanip sarikamiş cephesine götürülmüş. Sicak memleketlerin insanlari ya bunlar kişa soğuya alişik değiller. Donup ölmuşler hep. Kimin içinmi bu millet için. Peki rus saflarinda bizim ile savaşanlar kimmiş peki hemen açiklayalim. Orta asya türkleri.muslumzn kardeşlerimiz dediğimiz insanlar. Çanakkaledede çok arap şehit düştü. Arap topraklarindaki savaşlardada bizim hesabimiza savaşan arap çok idi. Ama kemalist tarihciler mesela irakta ingilizlerin safindaki arap kuvvetleriyle savaştiğimiziiddia ederler. Yahudi ihanetlerini ortmek için araplara kasitli olarak iftira atilir.
  Son zamanlarda osmanlinin yenileceği belli olunca araplarda kendi işlerini garantiye almaya uğraşmistir tabi. Ortalik cehenneme dönmuş herkes kendini kurtarmaya uğraşiyor. İhanet yoksada yol ayriliği gozukmeye basladi savaşin son zamanlarinda. Yinede kurtuluş savaşina araplar dunyanin yardimini yapti. Kemalistler görmezden bilmezden geldiler bunlari. Araplar ve hint muslumanlari halifelik işgalden kurtulsun diye dunyanin yardimini yardimini yaptilar bize 1920 lerin başlarinda, yinede kaldirdi mustafa kemal halifeliği. Kandirildi musluman milletler. İslam halifeliği kurtulsun diye gönderilen yardim paralariyla mustafa kemal karun gibi zengin olurken pekçok sabetaycininda hayati kurtuldu

 39. Ali bin dinar sudanin darfur bolgesinin arap yoneticisi. Birinci dunya savaşi başlayinca sirf musluman olduğundan ingilizlerin kendi yanlarina çekme çabalarina ragmen osmanlinin yaninda yer aliyor. Hicaza gelip ingilizlere karşi osmanli devletinin desteğini ariyor. 22 mayis 1916 da yapilan savaşta ordusu guclu ingilizlere karşi imkansizliklar sebebiyle yeniliyor. Kendiside ingilizler tarafindan sehit ediliyor. Biz sudandaki haklarimizi 1923 te lozanda kaybettik. Misirdaki haklarimizida öyle. Araplarin bize ihanet ettiği söylemleri kemalist yalandir.

 40. Ali bin dinar ordusu dağitilarak 22 mayis 1916 da öldürüluyor. Bir ya dolmadan haberi hicaza geliyor. Şerif huseyin akibetinin ayni olmasindan korkmuş olacak. Osmanliya karşi bağimsiz hareket etmeye başlamiş öyle anlaşiliyor.

 41. Biz ABD olarak neden guçluyuz biliyormusunuz. Bizler aramizdaki vatan hainlerini öldürürüz. Diğer ülkelerdeki vatan hainlerini ise birer kahramana dönuştürüp o ulkenin ust yönetim kurumlarina getiririz.
  Henry kissinger (ABD eski dışişleri bakani

 42. Ne zaman kemalist gerçekleri yazsam benim yazilari gömmeye girer bu kemalistler. .Dur bir şey daha yazayimda haydi bunuda gömün. Çerkez ethem meselesinden bahsetmedik hiç ondan bahsedelim. Yunanlilara karşi kurduğu milis kuvvetlerle onlarin ilerlemesini durduran kahraman. Hemen söyleyeyim çerkez falan değilim. Türküm. Ama adamin hakkini vermek lazim. Yunan kuvvetlerine kök söktürmuş adam milis kuvvetlerle. Kemalist tarihci cemal kutay çerkez ethem olmasa yunan kuvvetleri Ankaraya girer meclisi bile esir alirdi benzeri bir söz soyleyerek bu adamin hakkini verir.
  Şurada ayaklanma oldu koş çerkez ethem. Burada isyan oldu yetiş çerkez ethem. Hal böyle iken mustafa kemal bu şahsi Albay rutbesindeki ismet inönünün emrine sokmaya kalkar. Adam koskoca yunan ordusunu dizginlemiş düzenli ordu yokken girermi siradan bir albayin emrine. Takmiyor tabi. Yozgat isyani çikmiş yine çerkez ethemi çağiriyor mustafa kemal, yetişiyor çerkez ethem. Tam isyan bastiriliyor bir kurşun, tamda çerkez ethemin dibinden geçiyor. Az kalsin ölecek adam. Kurşunu sıkan yakalaniyor. Neden yaptin lan bunu diye sorgulaniyor. Ankaradan mustafa kemal paşanin emri diyor adam. Senmisin bu iyiliğime karşi bana bunu yapan. Ben o meclisi Mustafa Kemalin başina yikmazmiyim diyor adam. Tabiiki Ankarada duyuyor bu haberi. Hemen vatan haini ilan ediliyor adam. Mustafa kemal tarafindan. Albayİsmetin birlikleri gönderiliyor uzerine. Yunanada haber saliniyor. İsmetin kuvvetleriyle yunanlilar sıkıştiriyorlar bunu. İki arada kaliyor ethem ve kuvvetleri. Ben mehmetciğe silah çekmem diyor adam. Avrupaya geçme izni alarak yunana teslim olmak zorunda kaliyor. Ankara hukumetinin istemelerine rağmen sözünuze sadik olun diyor ethem. Beni ona vermeyin. Yunan sözünü tutuyor, bir ara ürdüne geçiyor ethem. Hastalanmiş. Hastaliği ilerliyor.

 43. -Soyle bakalim varna zaferini kim kazandi
  -2. Murad
  -otlukbelini
  -fatih sultan mehmet
  -çaldiran,mercidabik ve ridaniyeyi
  – yavuz sultan selim.
  -mohaç, preveze, cerbe gibi zaferler kimin donemindeydi
  – kanuni sultan süleymanin.
  -peki bu zaferlerin ortak özelliği nedir
  – hepsini ve daha pekçogunu osmanli devleti kazanmiştir. O dunyanin en buyuk imparatorluğu idi.
  – peki biz Mustafa Kemal paşaya neden Atatürk diyoruz.
  -öğretmenim biraz ip ucu rica etsem.
  -hani ingilizler, fransizlar, italyanlar ve ABDliler başta olmak uzere yedi duvel bizi işgal etmiştide.
  -tamam şimdi uyandim işe. Onlarla birlik olup Osmanliyi ortadan kaldirdiği içinmi yoksa

 44. Burasi muştur yolu yokuştur
  Giden gelmiyor acep ne iştir.
  Yemen türkusunde vardir bu dizeler.peki yemende muş diye bir yer varmi. Guya muşe daği varmiş. Ama muş değil. Burada sozu edilen muş bizim doğu Anadoludaki olmasin. Malum mustafa kemal komutasindaki ordular ruslarla savaşmisti. Bu arada kemal paşanin her gittiği yerde ne kadar ağir kayiplar verdiği malum. Mesela bitlisteki ağir kayiplar. Bence buradaki muş doğudaki muştur. Bu durum anlaşilsin illede anlayan birileri çikar diye yemen türkusunun içine kakiştirilmiş olmali bu cumleler. Muşa gidip yaşlilara dedelerinden duyduklarini anlattirmak lazim. Aradan 100 sene geçse bile cephede yaşananlari bilen birileri çikar.

 45. -Kizillar nasil insan anlaşilir gibi değil.
  – ne olmuş
  -islamin yuzlerce açik mucizesini gösteriyoruz bilerek inkar ediyorlar.
  -normaldir inanmazlar.
  – ama sari mustafanin kiytirik bir gemiyle istanbuldan hareketle anadoluya çikip ülkeyi işgal eden ABD dahil butun dunya uluslarini yenerek ülkeden attiğina inaniyorlar.
  – bak işte ona inanirlar
  – neden
  -oda onlardanda onun için.

 46. Sarikamiş harekatinda kimisi diyor 90000 kimisi diyor 100000 kimisi diyor 120000 in bile uzerinde.peki gerçek rakamlar ne kadar tv de konusu olmuştu bunun. Gerçek rakam 13000, haydi biz diyelim 23000. Peki bu 90 bin 120000 rakamlari nereden çikiyor. Açiklayalim. Ordu enver paşayi çok seviyor. Ben hiçbirini ama objektif tarih vermek zorundayiz. Mustafa kemalin Filistin hezimetinden sonra mondros imza edilerek ülke duşmanlarin işgaline açiliyor. İttihat ve terakkinin 3 buyuk ismi kimler. Enver, cemal ve talat paşalar. Bunlar ülkeden gitmeli. Çunku ittihat ve terakkinin almanci kanadindanlar. Mustafa kemal ve avanesi ingilizci. Öbur uçlu mustafa kemalden daha buyuk emin olun mustafa kemalin önü açilsin diye bunlar ülkeden kaçmaya zorlandilar.
  Enver paşa her firsatta dönmeye çalişiyordu. Aslinda cemal pasaninda suriyede devlet kurma çabalari yok değildi. Başarili olamadi o baska. Enver paşa dedik ya yurda dönmeye uğraşiyor diye. Batuma gelmiş. Anadoluya girebilse mustafa kemali kim taniyacak. Herkes onu seviyor tabi ingilizlerde mustafa kemali bide orasi var.
  Her neyse enver paşa hakkinda bir karalama kampanyasi sarikamişta doksan yüzbinleri savaşmadan karlara gömerek öldürdü diye. Savaşan asker sayisi 75000 zaten. Yalan aleni. Devleti elimden kaptiracağim korkusu bunlari soyletiyor birilerine. Enver paşa giremiyor Anadoluya. Mustafa kemalin her işi garantidir. Kimlere kiyak yaptiysa onlar garantiye aliveriyor işlerini.
  Cemal paşa 22 temmuz 1922 de tifliste ermenilerce öldürüluyor. Enver paşa 4 agustos 1922 de orta asyada ruslarca. İkisininde ölüm haberi geldikten sonra 26 ağustos 1922 de buyuk taarruz ve eylulde yunan çekilmiş kasimda osmanli kaldirilmiş devlet mustafa kemale kalmis.
  Mustafa kemal ermenilere ve ruslara ne kiyak yapti ona bakalim.26 nisan 1920 de kominist rusyaya lenine çektiği telgrafta yunanla savaşmak için ruslardan silah ve para yardimi istiyor. Karsiliğinda ruslarin azerbaycan politikasina karişmiyacağiz diyor.Azerbaycan 2 senedir bağimsiz devlet.birkac gun sonra işgal ediyor ruslar birde azeri katliami yapiyorlar. Devlet yok olup gidiyor. Türkiye ile azerbaycan arasina ermeniler yerleştitilerek bu iki milletin ileride birleşmesinin önüne geçiliyor. Böyle adami hangi ecnebi sevmez. Neyse Ortaasyadan gelen yardimlar rus eliyle veriliyor Ankaraya, tabi 1921 de batum aliniyor karşiliğinda ruslar tarafindan.
  Azerbaycanda Atatürk ismi koymak yasaktir. Faik dede vardi 1885 yada 1886 doğumlu izmitte yaşayan gazi, mart 1989 da öldü. Sağliğinda babama diyor tek adam olabilme adina yapmayacaği şey yoktur. Gucu eline geçirebilme adina 33 paşayi emekli ederek atti ordudan. Öyle ya kazim karabekir, refet bele, nurettin pasa, suleyman adil bey, halil kut paşa, ali fuat paşa, rauf orbay, cafer tayyar paşa, ali ihsan sabis paşa ve diğerlerinin ne adi kaldi nede sani.
  İsmet paşa ile fevzi çakmak yokmu diyeceksiniz. Riza nur Mustafa kemalin her ikisinide parmağinin ucunda oynattiğini yazar. Giki çikana devletten şutlanma yolu garanti.

 47. Bugün malum 29 mayis istanbulun fatih sultan mehmet han tarafindan fethedilişinin 563. Yil dönümü. Kizillar hemen pay çikariyorlar kendilerine fatihle vahdettin ve atanin ( hemde her zaman atanin) resmini yan yana koyuyor biri fethetti, birisi satti diğeri kurtardi diyorlar.
  Peki gerçek. Dedik zaten filistinde bizim orduyu satan mustafa kemal idi. Yaptiği butun savaşlarda bana devlet versinler diye yaranmak adina hep satti orduyu.
  Filistin hezimetinen sonra lubnan ve suriye elden çikti. Mondrosu imzaladik. Ama o filistin yenilgisi sebebiyle. Anadolu dusman isgaline açildi. Alelacele bariş yapip anadoluyu istanbulu bari garantiye almak maksat.
  Ne diye yolladi vahdettin mustafa kemali filistine. 3 sefer huzura çikti yalvardi mustafa kemal. Hemde butun cephelerdeki ordulari filistinde toplayalim diyerek. Kendi yetkisi altinda. Dinlnmedi son isteği guvenilmediği için. Çunku önsezi ve korku var. Amaci devlet kendisine verilsin diye orduyu ingilizlere satmak. Çaresizlikde var gönderiliyor başa gelecekler biline biline. Gider gitmezde satti. İşgale o ulkenin başina gelsin diye uğradi. Ülkeyi içine duşurduğu caresizliklerden kendine firsatlar yatatan birisiydi o. Yunan çikarildi bati anadoluya hep yazdik bunlari. Gurbetcilere Almanyada soylemişler siz yunani çikarin bati anadoluya ben yenmiş olayim diyerek ingilizlere bu teklifi kendisi yapmiş. Yunanla İlk savaş gediz harekati ve yenilgi hemen ali fuat paşanin uzerine atiliyor. Zafer olsa ankarada bir elinde içki diğerinde sigara arkasinda hatun önünde tavla keyfine bakan mustafa kemale yazilacak.
  1. İnonu savaşi hiç olmadi diyor o zamanlari yaşayanlar. 1988-89 da yada 1990 larin başinda açiklandi bu. Oralarda yaşayanlar tarafindan söylendi. Hani osmanli sögütte kuruluyor ya bizansa karsı. İnonüde bozuyuğun hemen yani. Herşey osmanliya karşi rovanş bunlarda. İkinci inönude kandirma savaşiymiş. Milleti korkut yenildikce zafer kazandik de. Bu savaşta maksat generaller albay inonunun emrine girmiyor diye ona rutbe aldirip general yapmak. Öylesine catismayi muazzam bir zafer gibi gostererek bin misli şişirmek. Boyle yapmasa bolayir, çanakkale, muş,bitlis ve filistin yenilgilerinin uzeri ne ile örtülur. Gelelim sakarya savaşina top sesleri Ankaraya geliyor artik. Yunan Ankaraya girdi girecek korkusu. Atina atliyor mustafa kemal, kaçarken bir duşmuş kaburga kemikleri kirilmiş. Gaziliğinin oradan geldiğini söyleyen tarihciler bile var. Neyse yunana bir yerlerden dur demiş olmali ağababalari ingiliz. Yoksa sonuç malum.hop yenilgi zafere dönüsuyor.
  Buyuk taarruz. Savaş olmamiş önceden açikliyor mustafa kemal onbeşgunde izmirdeyiz. Edirneyi bile alacağiz diye. 26 ağustos 1922 de başliyor savaş 15 gun sonra ordu izmirde. Nereden biliyor. Çunku zaten ingiliz kurgulu savaş. Yunanin çekilme zamani gelmiş mustafa kemal osmanliya el koysun diye oluyor bunlar.
  Savaş tam 26 ağustosta basliyor. 26 ağustos 1071 sonrasi islam şeriati girmişti bu topraklara 26 agustos 1922 den sonra önce şeriat gitti sabetayci yonetim geldi. Sonra islama ait ne varsa ayaklar altina alindi bir dönem. Herşey rövanş bunlarda.
  Peki istanbul kurtarildimi. Lozanda her şeylerini garanti altina aldi işgalciler. Yunanda zafer kazananlarin tarafindaydi. Tazminat yerine ufacik bir toprak verdi. Yunani yendim diyen adalari bati trakyayi ve selaniğide alip kurtarsaydi ya ne kalmişti geriye. İzin yok ingiliz ve diğer işgalilerden. Kandirma savasi olmuyormu bu o zaman. Hani selaniki bile kurtaramadi dedik ya.Selanik donmelerini iyi kurtardi ama ülke neredeyse onlarin oldu, ülkenin en iyi yerlerine konup ağa paşa sanayici, yonetici ve siyasetci kimide prof oldu..
  Neyse 2 ekimde işgalciler çekiliyor ülkeden. 4 ekimde yonetime el koyuyor ankara hukumeti. 6 ekim 1923 te istanbula giriliyor şehir duşman işgalinden kurtariliyor. Duşman zaten gideli kaç gun olmuş, osmanli var sadece hilafet olarak. Omu duşman. Bursadaki kitabede ülkenin resmen neredeyse osmanlidan kurtarildigi anlamina gelen yazilar yaziyordu değilmi. 1925 tarihli kitabede.
  Aslinda boğazlar işgal altinda hala. 20 temmuz 1936 daki montröye kadar. Yabanci guçlerin denetiminde. Boğazlarin sularida uluslararasi deniz yolu sayiliyor gelip geçene karisamiyoruz. Montrö anlaşmasindan sonrada boyle. 2. Dunya savaşinin yolu görundu ya türkiye Almanlara yanaşmasin kiyaği. Nasilsa istedikleri devrimleride dayadilar. Savaş tazminatlarinida aliyorlar.
  İtalyanlar demişti tvde. Biz türkiyeyi islam devletleriyle aramizda tampon devlet yaptik. Yani batinin islama karşi ön karakol ülkesi. Ata doneminde bu gorevin hakkiyla yerine getirildiği malum. İnonu donemindede. Sonra bizimkiler pek dinlememiş şikayet ediyordu italyan siyasetci.
  Kemalizmmi onlar kim anadoluyu istanbulu bogazlari kurtarmak kim. Ancak duşmanlarla işbirliği yaparak osmanliya el koydular. Batinin islama ve islami kanunlara karşi onlarca yil bekciliğini yaptilar. Batili adamlar kendileri açikliyor

 48. Ateist sitelerden birisi benim yazilar çok dokunduğu için bana üç harfli demiş kufur ediyor. Bizde karşiliğini veririz uç harfli alti harfli yada oniki harfli olarak ama uymayalim şeytana. Adamlik bizde kalsin. Ate siteye göre guya kafamiza gore tarih yaziyormuşuz. Onlar çok doğru yaziyorda onun için karşimiza çikip yazişamiyorlar.
  Siteye giren bir okur vermiş cevaplarini yunanlilari yendik attik. Geride şapkalarini biraktilar, giyimlerini, alfabelerini, tarih ve kültürlerini biraktilar hepsinide sahiplendik demiş. Yunani yendik ama yunandan ne farkimiz kaldi demeye getirmiş. İsmet inonüye diyorlar. Şapka yunan işi hiç degılse bizimkine ay yildiz koyalimda gavurdan bir farkimiz olsun diye. Olmasin diye şapka geldi diyor.
  Bu topraklar bize zaten mondrosla osmanlidan kalanlardir. Mondrosun ardindan ingiliz fransizlar ve diğerleri 13 kasimda istanbulu işgal etmişler. 19 mayis 1919 da mustafa kemali anadoluya gondermişler. Erzurum ve sivas kongrelerinden ABD lilerle manda goruşmeleri falan yapiliyor bunlar saklanir. Ata 1919 un sonunda ankaraya geliyor. Civar şehirlerde hep isyan. Tanimiyorlar mustafa kemali duşman işbirlikcisi hain diyen diyene. Tabiiki kendi adamlarida yani taniyanlarda var. Neden tanimiyor millet. Filistindeki yenilgiyi biliyor. Bolayiri çanakkaleyi muşu bitliside bilirlerdir. Bide filistinde yeniliyorsun ingilize herkes esir oluyor. Kemal paşa ne diye serbest oyle değilmi. Yemiyor millet bunlari. İngilizle savaşip yenenler hep ya bekirağa böluğune yada maltaya hapse surgune gittiler.peki herkes yine işgal altindaki istanbulda padişahtan halife hazretlerinden medet umar iken mustafa kemal Ankarada nasil hukumet kuracakta ordu toplayip Anadoluyu yunan işgalinden kurtaracak. Kolayi var. 16 mart 1920 de ingilizler istanbulu işgal uzerine bir daha işgal ederek topa tuttular. Top sesleri bursadan bile duyuluyordu. Şehre girip bir surü insani şehit ettiler. İstanbuldaki meclisi dağittilar. Butun bunlar halk osmanlidan padişahtan ümidi keserek mustafa kemali kurtuluş ümidi gorsunler diye yapildi. İngilizler istese Ankarayada girer mustafa kemal ve ne kadar adami varsa hallederlerdi. Ama bunu ne diye yapsinlarki. O kadar iyiliğini görduler kemal pasanin herşey karşilikli. Bu sayede ordu kurabildi kemal paşa. Para silah ve kadro yardimi yine istanbulda padişahtan. Anadoluyu kurtaran istanbulun padişahin imkanlari. Kizmiş istanbuldakiler kemal paşaya birkac gun telgraf tellerini kesmişlerde kemalistler dunyayla bağlari koptuğu için yalvar yakar olmuşlar istanbula. Acimiş hallerine istanbuldakiler. Açivermisler telleri. Herneyse Lozan yunan işgali ve kemalistlerce kurgu savaşinin ardindan atilmasiyla osmanlinin tasfiyesidir. Osmanlidan kalanlari işbirlikcilerinin yardimlariyla sabetaycilarin aparmasidir.
  Şimdi 30 ekim 1918 de mondros anlaşmasini imzaladik. Musul bizimdi o sirada. Anlaşmadan sonraişgaledildi. Halepte öyleymiş ya musul önemli olan.
  Yunan atildi, osmanli kaldirildi. Lozana gidildi anlaşma için. Vermiyor ingilizler musulu. Birinci mecliste onaylamiyor musulsuz lozani. Ne yapiyor paşa bir askeri darbe meclis fes ediliyor. Askerlerde terhis ediliyor. Bir savaş cikacak olursa yeniden ingilizlerin işi kolaylaşsin. Yani ülkeyi milleti kendi getirmek istediği yada ingilizlerin getirmek istediği noktaya ne yapip edip getiriyor. Peki sonra. Kendisinin isim isim tesbit ettiği yeni vekil listeleriyle seçime gidiyor. İstemediği birkaç kişide vekil oldu diyelim. Seçilse bile yakiyor vekilliklerini. Neyse musul meselesi geri tarihe atilarak lozan imzalaniyor.
  Musul tarafinda ingilizlerin birlikleri var ama bizimde var. İngilizler vermiyorlar o dunyayi yenerek ülkeden attiğini söyleyen mustafa kemale musulu. Alacak gucude yok. Ankara anlaşmasiyla veriyor musulu ingilizlere 5 haziran 1926 da.
  Senmisin bunu yapan muhalefet partisi muthiş eleştiriyor bunu. Muhalif gazeteler rezil ruzvan ediyor chp kadrolarini. Hemen daha iki hafta geçmeden izmirde ataya suikast yapiliyor tertibi. Hepsi kendi duzmeceleri. Amaç musulda yenen kaziği unutturmak. Milletede korku salmak. Butun muhalif partinin ele başlari tutuklaniyor. Mahkemede efendim sućum yok benim alakam yok dinleyen kim. Sallandir gitsin. Kaç kişiyi birden. Kimine hapis kimi ülke dişina kaçiyor. Yani kaçan kurtuluyor. İki milletvekili var galiba onar yil yiyen itiraz ediyorlar suçumuz yok diye sizmisiniz mahkemeye itiraz eden hemen idam. Mesela cavid bey var. Bankasi var adamin iş bankasinin 4 misli. Adamin bankasina el konuyor. Zaten o sebeple idam edilirmiş. Adam asildiği saatte mustafa kemal içkili kokteyl verirmiş muhalifleri yemenin şerefine.
  Tatriri sukun kanunu çikmiş basinda susturuluyor. Susmazsan idam boyle bir kanun. O istiklal mahkemeleri kazim karabekiride asacak, ordu generaller basmiş mahkemeyi astirmiyorlar karabekir paşayi. Mustafa kemal tatbikata çagiriyor paşalari giden yok. Dinlemiyorlar. Yapamiyor mahkeme karabekir paşaya hiçbirşey. Yeniliyor kemal paşa orada. Hayati hep yenilgilerle geçti ya neyse.
  1919 da ayrilmişti kemal paşa istanbuldan. 1 temmuz 1927 ye kadar dönemedi istanbula suikast korkusuna. İzmir suikasti meselesinden halka korku salindi ya kimse bişey yapamaz. Yapanin yedi sulalesi kurutulur öğrendi bunu millet. O tarihten itibaren rahat rahat gitti. Ama 1918 de ölene kadar yirmi yildan uzun bir süre yurt dişina çikamadi hiç. Sebep yine suikast korkusu.oralarda istiklal mahkemeleri işlemediği için peşi sira gidemiyor birileri tabiiki.
  Yani 1920 lerin muthiş baskisi o idamlar falan muthiş korkudandir aslinda.
  Şoyle iyiydi böyle güzel huylari vardi diye anlatanlar varya. Batililarda çok seviyor hep övüyormuş. Hani kemalistler uydurur uydurur yazarlar internette. Türkiyenin o dönemde adi bile söylenmezmiş avrupa ülkelerinde. Diktatör kemal paşanin ülkesi denirmiş.
  O fransizlar atayla çok dosttu denir. Ata 9 kasim 1938 de öldügü zaman fransiz gazeteleri türk diktatör öldü diye yazmislar. tabiiki diğer ulkelerdeki pekçok gazetede öyle.
  Mustafa kemalin cenazesi yurt dişindan gelenler olur diye 13 gun bekletilip 22 kasimda ankarada törenlerla yapiliyor. Avrupanin rusyanin amerikanin devlet başkanlari gelmişmi cenazeye. Umurlari bile olmamiş. Kimisi alt duzeyde birer temsilci göndermiş o kadar. Sen bir ömur yaranmaya uğraş birilerine ölunce cenazene bile dönüp bakmasinlar işe bak. Yanliz cenazeye katilan ingiliz generalin ağladiği söylenir. O kadar çok kiyak yapmişki adamlara o kadarcikta olsun. Oda gerçek ağlama ise. Malum her on kasimda numaradan ağlatilan mehmetciklere aliştik.

 49. Mustafa kemal 1905 yilinin ocak ayinda harbiyeden mezun olduğunda rutbesi kurmay yuzbaşidir.ayni yil içinde adı sultan 2. Abdulhamite suikast girişimine kariştiği için ayrica sonrasindada osmanli imparatorluğuna karşi yikim amaçli gizli teşkilatlar kurduğu için hemide osmanlinin duşmani olan bazi devletlerle yaziştiği için sürgünler yer. Pek rutbede alamaz. Siradan bir subay olduğu içinde maaşi sadece 3 lira 80 kuruştur. yuzbaşiliktan sonra ilk aldiği rütbe ancak yedi yil on ay sonra kasim 1912 de balkan savaşlarinin başlangicinda binbaşi olabilmektir. Yaşi 35 iken ancak binbaşi olabilmiştir.
  Peki sonradan ne olacakta bu rutbeler uçmaya başlayacak. Balkan savaşlari sirasinda askeri darbe yaparak hukumeti ele geçiren ittihat ve terakkiciler ülke yönetimini ele geçirirler. Sabetayci ve mason guruplarindan oluşmaktadir bunlar. Peki bunun mustafa kemale ne faydasi olacak. Oda o gurubun en önde gelen isimlerindendir. Bu sayededirki Nisan 1914 te rutbesi yarbay oluverir. Sonra devam eder rutbe yağma işleri. 1915in ortalarinda albayliğa nisan 1916 dada tuğgeneralliğe erişerek paşa olur. 1917-18 de tümgeneral rutbesiyle goruyoruz kendisini. 1918 de kolordu komutanliği yapsada 1919-20 yazişmalarinda bile rutbesi tumgeneral olarak geçmektedir.
  Anlaşilan 1913 başinda işbasına gelen ittihat ve terakkiciler osmanliyi içine soktuklari birinci dunya savaşinin batağinda zamanindan evvel çokerttikleri için mustafa kemale rutbe yağdirmaya firsat bulamamaktadirlar artik. Neyseki ingiliz kurgulu ittihat ve terakki kadrolu türk yunan savaşi imdada yetişecektir. 1921 yazinda mustafa kemal bu savaşlar bahanesiyle korgeneral ve orgeneral rutbelerini atlayarak mareşal olur. Başkomutandir artik ve gazilik ünvaninida almiştir.
  Bunu savaştan sonra cumhurbaşkanliklari takip eder. Maaşi 1908-10 a göre binlerce misli artarak 1930lara doğru 14000 liraya ulaşir.
  Peki ittihat ve terakkiciler askeri darbe yaparak yonetimi elegeçirmiş olmasalardi durum ne olacakti. Yani işler normal seyrinde gitseydi. Mustafa kemal 1920 ortalarina doğru yarbay olurdu 1927 dede bu rutbeden emekli olurdu siradan bir subay olarak.
  Gizli teşkilatlar darbeler, osmanli duşmanlari devletlerle yazismalar yapilan işbirlikleri bayaği işe yaramiş goruldüğu uzere. Generallikler, mareşallik, cumhurbaşkanliği yağmişda yağmiş rutbe ve makamlar mustafa kemale.
  Doğrusu birileri kendisini zirveye taşiyarak super kahraman olarak gosterecek olan siyasi oyunlari çok iyi biliyormuş.
  Muhalif tarihcilerde aradan 50 değil 75 değil 100 yil bile geçse bulduklari ilk firsatta bu oyunlari ortaya dökmesini çok iyi biliyor doğrusu.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s