Atatürk Hz. Ali’yi tenkid etti

Atatürk Hz. Ali’yi tenkid etti

*

***

Alevi vatandaşlarımızın kemalist sisteme entegre edilebilmesi için on yıllarca M. Kemal ile Hz. Ali (kerremallahu vecheh) hiçbir dayanağı olmamasına rağmen özdeşleştirilmeye çalışıldı. Halbuki Aleviliği yasaklayan bizzat M. Kemal Atatürk idi. Onun döneminde Alevilere hakaretin bini bir paraydı.[1] Nitekim Hz. Ali’nin M. Kemal tarafından şiddetle tenkid edildiğini CHP’li Şemseddin Günaltay’ın anılarından öğreniyoruz.

Türk Tarih Kurumu eski Başkanı ve CHP’li eski Başbakanlardan Prof. Şemseddin Günaltay, 1930 yılında tarih çalışmalarına katılmak üzere M. Kemal tarafından Yalova’ya davet edildiğini anlatıyor… Devamını kendisinden dinleyelim:

“Toplantılardan birinde Islam tarihinde Hülefayı Raşidin devrine ait bir yazı okundu, dikkatle dinleyen Atatürk, Peygamberin ölümünü müteakip beliren durumu özetledi. Beni Haşim’in (Hz. Ali’nin mensup olduğu Haşimoğullarının), Mekkelilerle Medinelilerin Peygambere kendilerinde olmayanları halef göstermek yolundaki cevaplarından müteessir olarak, başkalarına haber vermeksizin nâşını defneylemek yolundaki teşebbüslerini ve bunlara önayak olan Ali’nin hareketini şiddetle tenkid etti ve şöyle devam buyurdu:

‘Büyük bir inkılap yaratan (Hz. demiyor) Muhammed’e karşı beslenilen sevgi, ancak onun ortaya koyduğu fikirleri, esasları korumakta tecelli etmek gerektir. Peygamber ölür ölmez düşünülecek şey, onu bir an evvel toprağa tevdi etmek değil, yaratmış olduğu inkılabı emniyet altına almaktır. Bu da yerine evvela inkılabı kavramış en yakın bir arkadaşını geçirerek baş gösterecek tehlikeleri önlemekle olurdu. Inkılabı kavramış ve ona bütün varlığı ile bağlanmış böyle bir halef seçtikten sonradırki onun defni düşünülebilirdi. O zaman, beş on akraba ile değil, bütün kendisine bağlananların iştirakiyle ve şanına layık bir törenle fâni nâşı ebedi istirahat yerine tevdi olunurdu… Ne Ali, ne de diğer Haşim oğulları bunu düşünmediler.”[2]

Prof. Günaltay, M. Kemal’in Hz. Ali’yi şiddetle tenkid ettikten sonra bu sözleri dile getirdiğini ifade ediyor. O anlatılmayan “şiddetli tenkid”ler neydi bilemiyoruz. Ancak bildiğimiz bir şey varki, o da M. Kemal’in bu meselede Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Ebu Übeyde’yi haklı, Hz. Ali’yi ise haksız bulmasıdır.

Böylece bazı Alevilerin, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimizin defninde hazır bulunamayan Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’e yönelik tenkidleri, M. Kemal tarafından çürütülmüş oldu. (Allah bütün sahabelerden razı olsun).

Bu paylaşımı hem “Hz. Ali Atatürk olarak döndü” diyen bazı Alevi önderlerinin dikkatini çekmek ve hem de Alevi vatandaşlarımızın hassasiyetlerini istismar ederek onları kemalizmin müridi yapmaya çalışan karanlık odakların yalanlarını deşifre etmek gayesiyle yaptık.

NOT: M. Kemal’in inancını merak edenler, aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirler:

http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/30/ataturk-ve-din-ataturk-ve-islam-ataturk-ateist-mi-kemal-ataturk-musluman-mi-ataturk-tabiata-mi-tapiyor/

.

**********

.

KAYNAKLAR:

.

[1] Alevilerin M. Kemal devrinde maruz kaldıkları haksızlıklar için bakınız;

http://belgelerlegercektarih.com/2016/07/23/cumhuriyet-aleviligi-yasakladi/

M. Kemal Alevileri kendine bağlamak için Istihbarat Teşkilatı’nı kullandı. Tafsilat için bakınız;

http://belgelerlegercektarih.com/2013/03/11/ataturk-ve-aleviler/

[2] Kemal Arıburnu, Atatürk’ten Anekdotlar-Anılar, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1960, sayfa 167.

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

.

**********

.

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

www.belgelerlegercektarih.com

*

 

Reklamlar

Atatürk ve Aleviler

Atatürk ve Aleviler

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

atatürk ve aleviler atatürk alevilik atatürk alevi mi atatürk bektasi mi atatürk kizilbas mi

Atatürk resmi Cem evlerine neden sokuldu? Alevileri kemalizme bağlamak için mi?

***

M. Kemal Atatürk emeline ulaşmak için devletin istihbarat örgütlerini kullanarak mezheplere ve aşağıda da görüleceği üzere özellikle de Alevilere yönelik çalışmalar yapmıştır. Bu konuda kendisi de bir Bektâşî olan Hüsameddin Ertürk, anılarında şunları yazar:

“Ankara’da Erkanı Harbiye’nin gizli istihbaratında çalışıyordum. M. Kemal Paşa hazretleri beni Çankaya’daki köşklerine çağırmışlardı.

– Hüsameddin Bey diye buyurmuşlardı: Büyük Millet Meclisi’nde Ikinci gruba mensup mebuslar muhalefeti artırdılar, her türlü akıl ve havsalanın almayacağı şeylere kadar dillerini uzatıyorlar. Bu sebeple, nazik devirde meclisi yenilemeye karar verdim. (Sanki babasının çiftliği) Yakında intihabata girişeceğiz. Fakat Istanbul’daki din mensuplarını, Bektaşiler, medrese hocalarını, kürsu vaizlerini bu Kırşehirli Cemaleddin Efendi kandırmış. (Cemaleddin Efendi o sırada Hacıbektaş’ta postnişin idi.) Bütün Alevilerin oylarını ona vereceklerini haber aldım. Sen Bektaşi’sin. Göreyim senin Bektaşiliğini, hemen kalk Istanbul’a git, bunların arasına gir, bizim maksadımızı anlat, onları bizim tarafa kazan.”[1]

Görüldüğü gibi M. Kemal, muhaliflerin güçlenmesini önlemek maksadıyla Genelkurmay’ın gizli istihbaratında vazifeli bir subaya siyasi bir görev veriyor. Üstelik Alevileri “kazanmak” adına veriyor…

Hani Aleviler başından beri M. Kemal ve rejiminin destekçisiydi? Bu tarihi bir yalandır. M. Kemal, rejimine destek vermeyen Alevileri, Genelkurmay karargahının siyasi istihbaratını devreye sokarak kendine bağlamıştır. Böylece kemalist rejime Alevilerin bugün de devam eden sarsılmaz desteğinin ardında devletin istihbarat örgütlerinin yönlendirmesi olduğu açık bir surette anlaşılmaktadır.

Atatürk resminin Cem evlerine sokulması, acaba bu oyunun bir parçası mıydı? Cem evlerine Atatürk resmini sokan Derin Devlet miydi?

Bizce evet…

Zira normal şartlarda Alevilerin, Tekke ve Dergahlarını kapatan M. Kemal Atatürk ve rejimini desteklemeleri mümkün görünmüyor.

 

**********

 

KAYNAK:

[1] Hüsamettin Ertürk, Iki Devrin Perde Arkası, Yayına Hazırlayan: Semih Nafiz Tansu, sayfa 524.

 

**********

 

Kadir Çandarlıoğlu

 

**********

 

“Belgelerle Gerçek Tarih” isimli 792 sayfalık çalışmamızı ücretsiz indirebilirsiniz:

http://www.mediafire.com/?vgk9k8cozdpy7ez

*

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.wordpress.com

*

*