CHP’nin Din Düşmanlığı

CHP’nin Din Düşmanlığı

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

atatürkün din düsmanligi chpnin din düsmanligi atatürk müslüman miydi, atatürk dinsiz miydi, chp zulmü tekkelerin kapatilmasi

Dönemin Içişleri Bakanı Şükrü Kaya tarafından, CHP Genel Sekreteri Recep Peker’e gönderilen yazı

***

Bu olay M. Kemal Atatürk’ün döneminde oluyor, dikkatle okuyalım:

Dahiliye Vekaleti (Içişleri Bakanlığı)
Hususi Kalem Müdürlüğü

17/6/1935

Sayın Recep Peker C.H.P. Genel Sekreteri

Erzurumun Çırçır mahallesinde Şerif oğlu Fevzi adında biri Sivas Vilayetinin Kayadibi nahiyesine bağlı Savcun köyünde başına topladığı on iki kişi ile kapatılmış tekkeyi açarak tekkede köy odasında ve camide zikir çektikleri ve yağmur duası yaptıkları haber alınarak yakalanan suçlular adliyeye verilmiş ve bunlardan başta Fevzi olmak üzere beşi tevkif edilerek diğerlerinin gayri mevkuf mahkemeleri yapılmak üzere serbest bırakıldıkları vilayetin bildirişinden anlaşılmıştır.
Keyfiyetin önemle takip edilmekte olduğunu bildirir saygılarımı sunarım.

Dahiliye Vekili (Içişleri Bakanı) Şükrü Kaya[1]

Suça bakın; Camide Allah’ı zikretmek ve Yağmur duası yapmak!

Oysa yağmur duası Islam’da vardır. Hz. Ömer’in, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem efendimizin amcası Hz. Abbas ile yağmur duasına çıktıkları başta Ibn Kesir’in tarihinde olmak üzere neredeyse bütün hadis ve tarih kitaplarında bildirilmektedir. Kaldı ki, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem efendimiz Tebük Sefer’nde bizzat Hz. Ebu Bekir’den (radıyallahu anh) yağmur duası yapmasını istemiştir. Bu da başta Taberi tarihi olmak üzere neredeyse bütün tarih kitaplarında kayıtlıdır.

Yani Islam’da yağmur duası yoktur, bu yüzden yasaklanmıştı denilemez.

Allah’ı zikretmek de Islam’da vardır. Hatta Allah’ı zikretmekle emrolunduk. Zikrin nasıl olacağı hususu ise konumuzun dışındadır.

Nedense aklıma Bakara suresinde geçen bir ayet geldi:

114 – “Allah’ın mescitlerini, içlerinde Allah’ın isminin anılmasından meneden ve onların harap olmalarına çalışan kimselerden daha zâlim kim olabilir! İşte bunlar, oralara korka korka girmekten başka birşey yapmazlar. Bunlara dünyada perişanlık, ahirette de büyük bir azap vardır.”

Ayetin tarif ettiği “zalim” tipine ne kadar da benziyorlar, değil mi?

Zikirle ilgili birkaç ayet meali (Elmalılı Hamdi Yazır meali) yazmak faydalı olacaktır:

Ahzab Suresi
21 – “Şanım hakkı için muhakkak ki size Resullulah’da pek güzel bir örnek vardır. Allah’a ve son güne ümit besler olup da Allah’ı çok zikreden kimseler için.”

***

Nur Suresi
37 – “Birtakım insanlar (Allahı tesbih ederler = an zikrillâhi) ki, ne ticaret ne de alış veriş onları Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar.”

***

Ahzab Suresi
41 – “Ey iman edenler! Allah’ı çokça anın. (uzkurû/zikren kesîrâ)

42 – Ve O’nu sabah akşam tesbih edin. (sebbihû-hu)

43 – Sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için melekleri ile birlikte üzerinize rahmet ve bereket indiren O’dur ve O, müminlere çok merhametlidir.”

***

Cum’a Suresi
10 – “Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan (nasibinizi) arayın. Allah’ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.” (vezkurûllâhe kesîren)

***

Müzzemmil Suresi
8 – “Rabbinin adını an ve bütün gönlünle O’na yönel.” (Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtîlâ)

Böyle daha birçok ayet sıralayabiliriz.

Islam’da var olan şeyleri yasaklamak; Islam’a savaş açmaktır. Nitekim belgede adı geçen Şükrü Kaya, “dinlerin işinin bittiğini” meclis kürsüsünde söyleyebilmiştir.[2] Zaten ATA’sı da aynı kürsüde “gökten indiği sanılan kitaplar”[3] dememiş miydi? Yani o da Islam’a savaş açmamış mıydı?

Islam’a savaş açanlarla mücadele etmek ise her Müslümanın vazifesidir.

 

**********

 

KAYNAKLAR:

 

[1] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Cumhuriyet Halk Partisi Kataloğu, 490 01/587245.

[2] Şükrü Kaya’nın hezeyanı:

http://belgelerlegercektarih.com/2013/04/14/chpli-icisleri-bakani-sukru-kaya-din-bitmistir/

[3] M. Kemal’in sözleri ve itirazlara verilen cevaplar için bakınız;

http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/24/m-kemal-ataturkun-gokten-indigi-sanilan-kitaplar-sozunu-savunanlarin-iddialarina-reddiye-cevap/

 

**********

 

Kadir Çandarlıoğlu

 

**********

 

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.com

*

*

Reklamlar

Tek Partili Rejim döneminde “Irtica” ile ilgili Gazete Haberi

Tek Partili Rejim döneminde “Irtica” ile ilgili Gazete Haberi

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

naksibendi-din-islam-irtica-kemalizm-chp-kemal-atatc3bcrk-tanin-gazetesi-yilan

6 Kasım 1947 tarihinde, yani tek parti rejiminin iktidarı CHP döneminde yayınlanan “Tanin” gazetesinin manşeti;

“IRTICA YILANI UYANIYOR”.

Neymiş bu irtica okuyalım… Haber şöyle:

“Şafi ve Nakşi(bendi) aşiretlerin bölgelerindeki hocalar şimdiden takkelerle geziyor ve hususi höcrelerde vatan çocuklarını arapça (Kur’an/din ilimleri) okutup Cumhuriyet aleyhinde zehirliyorlarmış.”

***

Gördüğünüz gibi bu ülkede Kur’an okutmak ve takke giymek irtica sayılıyor. Bu zorbalığı komünist Rusya yapmış mıdır acaba?

“Yunanlılara esir olsaydık müslüman olmazdık” diyenler bu haberi defalarca okusun. Yunanistan’daki okullarda müslümanlara Kur’an dersi veriliyordu… Fakat bizde okul dışında bile yasaktı.

Üstelik “Takke” giymek bile yasaktı… Ya hu, insanın ne giyeceğine karışan bir rejim “Cumhuriyet” olabilir mi?

Böyle bir yobazlık dünyanın neresinde görülmüş?

 

**********

 

KAYNAK: Tanin Gazetesi, 6 Kasım 1947.

 

**********

 

Kadir Çandarlıoğlu

 

**********

 

“Belgelerle Gerçek Tarih” isimli 792 sayfalık çalışmamızı ücretsiz indirebilirsiniz:

http://www.mediafire.com/?vgk9k8cozdpy7ez

*

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.wordpress.com

*

*