Tag Archive: Ingiliz

M. Kemal Atatürk’ün Padişah Vahidüddin’den Para ve Otomobil talebinde bulunduğuna dair Belge

M. Kemal Atatürk’ün Padişah Vahidüddin’den Para ve Otomobil talebinde bulunduğuna dair Belge * Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız Işte o Vesika (Belge) *** M. Kemal Atatürk’ün yokluk içinde, beş parasız, bütün… Okumaya devam et

Hasta Adam, Misak-ı Milli, Kurtuluş Savaşı, M. Kemal Atatürk ve Kemalizm afyonu

Hasta Adam, Misak-ı Milli, Kurtuluş Savaşı, M. Kemal Atatürk ve Kemalizm afyonu * Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız *** Batı, Birinci Dünya Harbi’yle “hasta adam” teşhisi koyduğu Osmanlı’yı öldürmeye teşebbüs etmişti.… Okumaya devam et

Yabancı Gözüyle Lozan ve Neticesi

Yabancı Gözüyle Lozan ve Neticesi Ey Atatürkçüler! Bize inanmıyorsunuz, o halde alın size yabancı gözüyle Lozan ve neticesi… 1922-1923 yılları arasında Sovyetler Birliği’nin Türkiye büyükelçisi olarak Ankara’da bulunan Semyon Ivanoviç Aralov’un, Lozan Konferansı’nın… Okumaya devam et

Masallara son: Işte M. Kemal Atatürk’ün Samsun’a gidebilmesi için Ingilizlerin verdiği izin belgesi

Masallara son: Işte M. Kemal Atatürk’ün Samsun’a gidebilmesi için Ingilizlerin verdiği izin belgesi * Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız M. Kemal Atatürk’e verilen 16 Mayıs 1919 tarihli Ingiliz geçiş izni ***… Okumaya devam et

Sultan Vahidüddin (rh.a.) : “M. Kemal bize ihanet etti”

Sultan Vahidüddin (rh.a.) : “M. Kemal bize ihanet etti” Murad Bardakçı’nın eserinden sadeleştirerek veriyoruz: “Mütâlalarından ortaya çıkacağı gibi, Mütareke (ateşkes) günlerinde (1918) I. Cihan Harbinin neticelerinden sorumlu olan suçlulardan (Devleti harbe sokan Ittihâdcıları… Okumaya devam et

Ey Hilafeti yıkanları savunan gaflet uykusundakiler!

Ey Hilafeti yıkanları savunan gaflet uykusundakiler! * Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız Yahudi, hıristiyan, dinsiz ve ateistlerin birleşip Hilafeti yıkmaları bir müslüman olarak size hiç mi dokunmuyor? Hadi dini bir yana… Okumaya devam et

Sultan Vahidüddin: “M. Kemal bize ihanet etti”

Sultan Vahidüddin: “M. Kemal bize ihanet etti”   Murad Bardakçı’nın eserinden sadeleştirerek takdim ediyoruz: “Mütâlalarından ortaya çıkacağı gibi, Mütareke (ateşkes) günlerinde (1918) I. Cihan Harbinin neticelerinden sorumlu olan suçlulardan (Devleti harbe sokan Ittihâdcıları… Okumaya devam et

Şeyh Said Ingiliz ajanı mıydı? Musul’u niçin kaybettik? Şeyh Said Isyanı Gerçeği

Şeyh Said Ingiliz ajanı mıydı? Musul’u niçin kaybettik? Şeyh Said Isyanı Gerçeği Bu konuyu 10 bölüm halinde paylaşmayı uygun gördük… Bu çalışmada meseleyi muteber kaynaklar ışığında ele almakla beraber, M. Kemal Atatürk başta… Okumaya devam et

Neden Müslüman Milletin başına şapka geçirmek istediler?

Neden Müslüman Milletin başına şapka geçirmek istediler? (Fotoğraf: Lozan anlaşmasından sonra Ismet Inönü’nün şapkayı başına geçirdiği görülüyor) “M. Kemal Atatürk olmasaydı” diyenlere sesleniyorum, eğer M. Kemal Atatürk sayesinde kurtarılanlar varsa, bunlar; Kur’an nizâmından… Okumaya devam et

Şeyh-ül Islam Mustafa Sabri Efendi, M. Kemal ve Ingiliz oyununu deşifre ediyor

Şeyh-ül Islam Mustafa Sabri Efendi, M. Kemal ve Ingiliz oyununu deşifre ediyor Şeyh-ül Islam Mustafa Sabri Efendi şöyle demektedir: “Ingilizlerle M. Kemal muvazaasının asarını (danışıklı döğüşünün eserlerini), Lozan müzâkeratı zamanına kadar te’hir etmeyerek… Okumaya devam et