Vahidüddin Enver paşanın itiraz mektubuna rağmen M. Kemal’i Anadolu’ya göndermiştir
Vahidüddin Enver paşanın itiraz mektubuna rağmen M. Kemal’i Anadolu’ya göndermiştir

Vahidüddin Enver paşanın itiraz mektubuna rağmen M. Kemal’i Anadolu’ya göndermiştir

Sultan Vahidüddin Enver paşanın itiraz mektubuna rağmen M. Kemal’i Anadolu’ya göndermiştir

(Fotoğraf: Enver paşanın Sultan Vahidüddin’e gönderdiği mektup. Bu mektup aynı zamanda, M. Kemal’in “Padişah” tarafından Kurtuluş Savaşı’na gönderildiğine dair bir delildir.)

***

Sultan Vahidüddin, M. Kemal’in kendisini devireceğinden haberdar olduğu halde onu Anadolu’ya göndermiş ve bu hususta yapılan itirazları dahi dinlememiştir. Bu itirazlardan biri olan Enver paşanın mektubu[1] şöyledir:

Harbiye Nezareti

Velinimetimiz, sebeb-i hayatımız, babamız, padişahımız, efendimiz Hazretlerine,

Yapmış olduğum tahkikat neticesi evvelce arzetmiş olduğum veçhile M. Kemal’in Anadolu’ya gönderilmesi badi-i felaketimiz olacaktır. Istanbul’da Kavaklı Sadık, Kadıköylü Kemal ve Karaağaç Fişek Fabrikası Müdürü Kürt Bilal vesaireden müteşekkil bir hey’et kurmuşlar. Fransız nakliye şirketlerinin ve bazı eşhasın maddi yardımları ile aleyhimize isyan hazırlamaktadırlar. Bendenizin hemen Rusya’ya hareketim farz olmuştur. M. Kemal’i vaki davete icabet ettiremedim. Enver benim için Yusuf Izzeddin’e yaptığını bana da yapacak demiş. Emirlerinize intizardayım efendim hazretleri.

Tarih:

Enver

(Imza)

Şifre

21.1435

***

Sultan Vahidüddin’i bu hususta telkin ve tesir altına almak ve bu suretle M. Kemal Paşa’nın Anadolu’ya gönderilmesini önlemeye çalışmak isteyen başka kimseler de vardır. Fakat O, bunların hiçbirini dinelememiş ve M. Kemal Paşa’yı her türlü imkanla teçhiz ederek Anadolu’ya göndermiştir.[2]

 

**********

 

KAYNAKLAR:

 

[1] Kadir Mısıroğlu, Osmanoğulları’nın Dramı, Sebil Yayınevi, 6’ıncı basım (ilk basım 1974), Istanbul 1992, sayfa 84 – 86.

[2] Şeyhulislam Mustafa Sabri, Islam’da Imamet-i Kübra, Yarın Gazetesi, 1 Teşrinisani 1929.

 

**********

 

`K. Çandarlıoğlu´

 

**********

 

“Belgelerle Gerçek Tarih” isimli 792 sayfalık çalışmamızı ücretsiz indirebilirsiniz:

http://www.mediafire.com/?vgk9k8cozdpy7ez

*

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.wordpress.com

*

*

2 yorum

  1. Geri bildirim:Atatürk’ü Samsun’a Vahdettin Gönderdi (Belgelerle) « Belgelerle Gerçek Tarih

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: