Kemalist rejim din kitaplarını bile yasaklamıştır
Kemalist rejim din kitaplarını bile yasaklamıştır

Kemalist rejim din kitaplarını bile yasaklamıştır

Kemalist rejim din kitaplarını bile yasaklamıştır

***

1938’de 3, 1939’da 1, 1944’te 2 ve 1945’de 3 olmak üzere dini propaganda (!) yapan 9 yayın ile 1938’de inkılap aleyhtarı 1 yayına yasak getirilmiştir. Bu bağlamda Istanbul’da basılan ve Ismail Nazım Ergenel tarafından yazılan En’amı Şerif adlı broşür toplattırılmıştır.[1] Yine aynı konuda Istanbul’da Mustafa Kocabaş tarafından yazılmış olan Din Klavuzu isimli eser,[2] Iman ve Amel isimli kitap,[3] Ayet, Hadis ve ahlaki öğütleri içeren Arapça levhalar,[4] Dua Mecmuası adlı broşür,[5] Çocuklarımıza Din Okuma Kitabı adlı eser[6] ve Tam ve Ilaveli Mevlüdü Nebi adlı kitabın satışı yasaklanmıştır.[7] Islam’da kadınların nasıl giyinmesi gerektiğini konu alan ve Halep’te basılan “Islamiyette Tesettürü Nisvan” (Islam’da Kadınların Örtünmesi) adlı bir kitap da 15.07.1936 tarihli ve M. Kemal imzalı bir kararnameyle toplattırılmış ve ülkeye girişi yasaklanmıştır.[8]

inönü kuran okumak yasak chp dönemi din kitaplari kuran okumak yasak atatürk dönemi kuran okumak atatürk din kitaplari chp kuran

[1] no’lu dipnotta bahsi geçen dini broşürün yasaklanmasını öngören kararname

***

atatc3bcrk-carsaf-yasagi-atatc3bcrk-pece-yasagi-atatc3bcrk-tesettc3bcr-yasagi-atatc3bcrk-basc3b6rtc3bcsc3bc-islamiyette-tesettc3bcrc3bc-nisvan-kitap-atatc3bcrk-din-kitaplari-yasa

[8] no’lu dipnot ile ilgili… “Islamiyette Tesettürü Nisvan” (Islam’da Kadınların Örtünmesi) adlı dini kitabın toplattırılmasını ve ülkeye sokulmasının yasaklanmasını öngören M. Kemal imzalı kararname

***

Ahmet Hamdi Akseki tarafından 1934 yılında “Peygamberimiz Hz. Muhammed” (sallallahu aleyhi ve sellem) adlı bir kitap, Sebilürreşad yayını olarak bastırılıp piyasaya çıkarıldıktan sonra sakıncalı (!) bulunarak toplattırılmıştır. Bunun üzerine kitabın yazarı, toplattırılma sebebini öğrenmek üzere müracatta bulunmuştur. Matbuat Umum Müdürü (Basın Genel Müdürü) CHP’li Vedat Nedim Tör imzasıyla gönderilen cevapta,

“Bizler her ne surette olursa olsun, gençlik için dini bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz” denilmektedir.[9]

Aynı şekilde Necip Fazıl Kısakürek tarafından yayınlanan Büyük Doğu Dergisi, Mayıs 1944 tarihli sayısında “Allah’a itaat etmeyene itaat edilmez” hadisini kapak yapınca, hükümet, halkın yöneticiler aleyhine kışkırtıldığı gerekçesiyle dergiyi kapatmıştır. Böylece Necip Fazıl Kısakürek, kemalistlere; “Allah’a itaat etmediklerini” itiraf ettirmiş oldu. Allahu Teala Necip Fazıl Kısakürek’e ve onun gibi kemalist rejimin din aleyhtarı icraatlerine karşı direnenlere rahmet eylesin.

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: kemal-atatc3bcrk-dc3b6neminde-yasaklanan-dini-kitaplar-inc3b6nc3bc-dc3b6neminde-yasaklanan-kitaplar-dini-nesriyat-matbuat-umum-mc3bcdc3bcrc3bc-vedat-nedim-tc3b6r-sebilc3bcrresad1.jpg

[9] no’lu dipnotta bahsi geçen Matbuat Umum Müdürlüğü’nün (Basın Yayın Genel Müdürlüğü) gönderdiği yazı…

.

**********

.

KAYNAKLAR:

.

[1] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA.), 030.18.01.85.97.15.

[2] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA.), 030.18.01.85.97.17.

[3] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA.), 030.18.01.86.14.16.

[4] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA.), 030.18.01.105.28.20.

[5] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA.), 030.18.01.107.80.3.

[6] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA.), 030.18.01.107.103.13.

[7] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA.), 030.18.01.108.43.9.

[8] Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, (BCA), (BKK), Fon Kodu: 030.18, Yer no: 67. 61.2., 15.07.1936.

[9] Sebilürreşad, cild 13, sayı 284, 1959, sayfa 144.

Belgenin tarihlendirilmesi hakkında bakınız; Dücane Cündioğlu, Cumhuriyet Tarihi Vesikalara Istinaden Nasıl Yorumlanabilir, Yeni Şafak, 16 Temmuz 1998.

Ayrıca bakınız; Ordinaryüs Profesör Doktor Ali Fuat Başgil, Din ve Laiklik, Yağmur Yayınları, 8. Baskı, Istanbul 2007, sayfa 13.

***

BENZER KONULARIMIZ:

Kemal Atatürk’ün eseri: Kuran ve Ezan’ın yasaklanması

http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/29/kemal-ataturkun-eseri-kuran-ve-ezanin-yasaklanmasi/

***

Kemalist rejimin hakim olduğu Türkiye’de Hacca gitmek yasaktı

https://belgelerlegercektarih.com/2012/06/15/kemalist-rejimin-hakim-oldugu-turkiyede-hacca-gitmek-yasakti/

***

M. Kemal Atatürk Din derslerini ve Imam Hatipleri kaldırmadı yalanı

http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/14/m-kemal-ataturk-din-derslerini-ve-imam-hatipleri-kaldirmadi-yalani/

***

Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk imzalı birkaç belge

http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/27/tek-parti-doneminde-satilan-camiler-ile-ilgili-m-kemal-ataturk-imzali-birkac-belge/

***

M. Kemal Atatürk’ün Şapka Zulmü ve Istiklal Mahkemesi’nde asılan alimler, hocalar

http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/30/m-kemal-ataturkun-sapka-zulmu-ve-istiklal-mahkemesinde-asilan-alimler-hocalar/

***

Hasta Adam, Misak-ı Milli, Kurtuluş Savaşı, M. Kemal Atatürk ve Kemalizm afyonu

http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/11/hasta-adam-misak-i-milli-kurtulus-savasi-m-kemal-ataturk-ve-kemalizm-afyonu/

***

Atatürk Başörtüsüne Karşı Değil Miydi?

http://belgelerlegercektarih.com/2013/07/01/ataturk-ortunmeye-karsi-degil-miydi/

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

.

**********

.

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.com

*

*

4 yorum

  1. Geri bildirim:Hangi diktatör halife ve padişah olabilecekken Cumhuriyeti kurar diyenlere cevap | Belgelerle Gerçek Tarih

  2. Geri bildirim:Bardakçı’dan Atatürk Ve Ateizm Çıkışı | Belgelerle Gerçek Tarih

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: