Ahmed Şevki gibi M. Kemal Atatürk’e övgü dolu şiirler yazan Arap şairler meselesi
Ahmed Şevki gibi M. Kemal Atatürk’e övgü dolu şiirler yazan Arap şairler meselesi

Ahmed Şevki gibi M. Kemal Atatürk’e övgü dolu şiirler yazan Arap şairler meselesi

Ahmed Şevki gibi M. Kemal Atatürk’e övgü dolu şiirler yazan Arap şairler meselesi

Şair Ahmed Şevki

***

Kemalistler, Arap şairlerin bile M. Kemal Atatürk’e methiyeler dizdiğini ve onun için “Islam’ın kılıcı” veya (meşhur Halid ibn Velid’e benzeterek) “Türkler’in Halid’i” dediklerini göğüslerini kabartarak dile getiriyorlar. (Hor gördükleri Araplardan medet ummalarındaki tezat konumuz dışındadır.)

Ancak göz ardı ettikleri veya etmek istedikleri bir şey var… Bu methiyeler “Hilafet ve Padişah”ı kurtarmak maksadıyla savaştığını söyleyen M. Kemal içindir. Oysa daha sonra “ipleri ele alan” M. Kemal Atatürk Hilafet ve Saltanat’ı kaldırmıştır.

M. Kemal Atatürk’e “Türkler’in Halid’i” diyen Mısırlı şair Ahmed Şevkî, M. Kemal’in Hilafet’i kaldırmasından sonra bakın nasıl bir şiir yazdı (Bilhassa son 3 mısrayı okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz) :

Hilafet Mersiyesi

Düğün türküleri, ağlayanların hıçkırıklarına dönüştü,
Düğün-dernek kaybolup gitti.

Hilafet, zifaf gecesinde gelinlik elbiseleriyle kefenlendi,
Sabah karanlığıyla kabre konuldu.

Çığlıklar içinde her tarafta sırıtan bir ibretle,
Bir sarhoşluk içinde uğurlandı.

Ey Hilafet, minare ve minberler senin için feryad etti.
Hürler ve köleler sana ağladı.

Hindistan ah-ü vah ile doldu, Mısır üzüntüye garkoldu..
Yağmur gibi dökülen gözyaşları ile sana ağladı!..

Şam, Irak Acemistan sorar;
Yeryüzünden Hilafeti kim sildi?

Senin o büyük topluluğun mateme büründü,
Ağlayıp gözyaşı dökenlere dönüştü.

Eyvah efendiler! Vah o diri diri gömülene,
Suçsuz ve günahsız katledilene..

Savaşarak seni yenemeyen kimseler,
Sulh masasında seni katlettiler!..

Müslümanlar fetihlerin madalyalarıyla süslenen,
Yorganlarını elleriyle parçaladılar.

Boyunlarına takılan madalyalarını çıkartıp attılar,
Omuzlarından en güzel nişanlarını söküp aldılar.

Uzun süre devam eden o şeref,
Yatsıyla sabah arasında kaybolup gitti.

Bütün canlılara gösterilen en merhametli alaka,
Bir anda beli kırılıp gitti.

Hilafet her toplu harekette müslümanları,
Birleştirip saflarını düzeltir yürüyüşlerini nizama koyardı.

Namazlar bile inledi bu bir fitne idi,
Şeriatle oynıyanın, sarhoş hayasızın fitnesiydi.

Gülünç fetvalar verdi, sapık sözler söyledi,
Memlekete apaçık bir küfür getirdi.

Ne yazık ki, hükmettiği insanlar,
Önderlik ve iyilik için yaratılmışlardı.

Şevki-i Mısrî

***

Ahmed Şevki, 1927 yılında çeşitli Arap ülkelerinden gelen heyetlerin de katıldığı bir törende edip ve şairler tarafından “Şairlerin Emiri” anlamına gelen “Emîrü’ş-şuarâ” payesi ile onurlandırılmıştır.

.

**********

.

KAYNAKLAR:

Ahmed Şevki, Divan, Kahire, cild 1, sayfa 402-408.

Şiiri Aktaran: Kadir Mısıroğlu, Geçmişi ve Geleceği İle Hilafet, [İlk Baskı 1993], Sebil Yayınevi, genişletilmiş dördüncü basım, Istanbul 2010, sayfa 451-453.

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

.

**********

*

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.wordpress.com

*

*

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: