“M. Kemal Atatürk Türk Islam Birliği/Hilafet istiyordu” Yalanı
“M. Kemal Atatürk Türk Islam Birliği/Hilafet istiyordu” Yalanı

“M. Kemal Atatürk Türk Islam Birliği/Hilafet istiyordu” Yalanı

“M. Kemal Atatürk Türk Islam Birliği/Hilafet istiyordu” Yalanı

Son dönemde özellikle belirli bir kesim tarafından sürekli gündemde tutulan “M. Kemal Atatürk, Türk Islam Birliği ve Hilafet istiyordu” şeklinde bir iddia var… Bu iddia gülünç olmaktan öteye gidemez.

Bu iddiaya mesnet teşkil eden delilleri ise Nutuk’ta geçen şu satırlardır:

“Ortaya atılan görüş şuydu: Avrupa’da, Asya’da, Afrika’da ve diğer kıt’alarda yaşayan Müslüman toplumları, gelecekte herhangi bir gün kendi irade ve arzularını kullanacak bir güç ve özgürlüğe kavuşurlar ve o zaman lüzumlu ve yararlı görürlerse, çağın gereklerine uygun birtakım uyuşma ve birleşme noktaları bulabilirler. Şüphesiz, her devletin, her toplumun biribirinden karşılayabileceği ihtiyaçları vardır. Karşılıklı çıkarları olacaktır.

Tasarlanan bu bağımsız İslâm devletlerinin yetkili temsilcileri bir araya gelip bir kongre yaparlar ve «falan ve filân İslâm devletleri arasında şu veya bu ilişkiler kurulmuştur.

Bu ortak ilişkileri korumak ve bu ilişkilerin gerektirdiği şartlar içinde birlikte hareket sağlamak için, bütün İslâm devletlerinin temsilcilerinden kurulu bir meclis oluşturulacaktır.

Birleşmiş olan İslâm devletleri bu meclisin başkanı tarafından temsil edilecektir» derlerse ve isterlerse, işte o zaman, o «birleşik İslâm devletine hilâfet ve ortak meclisin başkanlığına seçilecek zata da halife ünvanını verirler.”

***

Bu satırları okuduğumuz zaman, “evet M. Kemal Hilafet’e göz kırpmıştır” denilebilir. Fakat bu satırlar Nutuk’tan cımbızlanmıştır. Bu sözlerin yer aldığı sayfanın hemen bir önceki paragrafına bakın ve tablonun nasıl değiştiğini kendi gözlerinizle görün:

“Türkiye’ye musallat olmamak şartıyla, hilâfetçileri ve Panislâmizm taraftarlarını memnun etmek için, bu tasavvur ve tahayyül bir dereceye kadar bizde de tasvir edilmişti.”[1]

***

Işte bu cümleden “sonra” yukarıda iddia sahiplerinin cımbızladığı sözler geliyor. Açıkça görülüyorki, M. Kemal “Türkiye’ye musallat olmamak şartıyla” diye söze başlamış ve Türkiye’yi bu oluşumun içinde düşünmediğini gayet anlaşılır bir dille beyan etmiştir.

Üstelik bu fikir batılılara aittir ve M. Kemal’in de ifade ettiği gibi Hilafetçileri “memnun” etmek gayesi taşımaktadır, dolayısıyla kurgulanmış “yapay” bir Hilafet kurumu söz konusu. Batı’nın her emrine “evet, derhal” diyen kukla bir Hilafet kurumu…

M. Kemal’in gerçek manada bir Hilafet’ten yana olduğu katiyyen söylenemez. Türk Islam Birliği istediği yönündeki iddia da asılsızdır… Zira M. Kemal Inkılâp’larını dini izole etmek için yapmıştır ve bunu da kendisi şöyle ifade etmektedir:

“Türk inkılâbı, kelimenin ilk anda akla getirdiği ihtilâl anlamından başka, ondan daha geniş bir değişmeyi anlatır. Bugünkü devletimizin şekli, yüzyıllardan beri gelen eski şekilleri ortadan kaldıran en gelişmiş tarz olmuştur. Milletin, varlığını devam ettirmek için efradı arasında düşündüğü müşterek bağ, yüzyıllardan beri gelen şekil ve mahiyetini değiştirmiş, <<yani ulus, din ve mezhep bağı yerine kişilerini Türk milliyetçiliği etrafında toplamıştır.>> Türk milleti, milletlerarası genel savaş alanında hayat ve kuvvet sırrı olacak ilim ve vasıtanın, ancak çağdaş uygarlıkta bulunabileceğini değişmez bir gerçek olarak kabul etmiştir. İnkılâpların normal ve zorunlu gereği olarak genel yönetiminin ve bütün kanunlarının ancak dünyevî ihtiyaçlardan ilham alınarak yapılmasını bir hayat şartı saymıştır.”[2]

Burada iki önemli nokta var…

Birincisi, M. Kemal inkılâbı; “din ve mezhep bağı yerine kişilerini Türk milliyetçiliği etrafında toplamak” şeklinde tanımlamaktadır.

Ikincisi; “genel yönetiminin ve bütün kanunlarının ancak dünyevî ihtiyaçlardan ilham alınarak yapılmasını bir hayat şartı saymıştır.” diyerek, Allah’ın (celle celaluhu) Kur’an’daki kanunları yerine, kul yapımı kanunları tercih etmiştir.

Bunun anlamı, “Cenab-ı Hakk’ın kanunlarını beğenmemek”ten başka ne olabilir??

Oysa Islam Birliği nedir??

Müslümanların Kur’an ve Sünnet etrafında birleşerek, Allah’ın (azze ve celle) emrettiği kanunları hayata geçiren bir idare oluşturmaktır.

Uzun lafın kısası, M. Kemal Hilafet veya Türk Islam Birliği taraftarı değildi.

Hatta Hilafet makamının gereksiz, anlamsız, yalnızca zarar ve yıkım getiren bir makam olduğunu söylemiştir.[3]

Üstelik: “Tarihimizin en mutlu dönemi, hükümdarlarımızın halife olmadıkları zamandır”[4] diyecek kadar Hilafet’e karşıydı.

 

**********

 

KAYNAKLAR:

[1] M. Kemal Atatürk, Nutuk, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, 9. Baskı, Milli Eğitim Basımevi, Istanbul 1969, cild 2, sayfa 713. (Bölüm 14: Lozan Barış Konferansı ve Saltanatın Kaldırılmasına İlişkin Gelişmeler, Hilafet Meselesi. Konu 24: Hilafet Konusunda Halkın Şüphe ve Endişesini Gidermek İçin Yaptığım Açıklamalar.)

[2] Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, cild 2, sayfa 240.

Ayrıca bakınız; Behçet Kemal Çağlar, Bugünün Diliyle Atatürk’ün Söylevleri, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara 1968, sayfa 159.

Milli Eğitimle İlgili Söylev ve Demeçler, Ankara, 1946, sayfa 5.

[3] Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yay. 1959, sayfa 173-182.

[4] (1923) Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, cild 3, Ankara 1961, sayfa 69.

 

**********

 

Kadir Çandarlıoğlu

 

**********

 

“Belgelerle Gerçek Tarih” isimli 792 sayfalık çalışmamızı ücretsiz indirebilirsiniz:

http://www.mediafire.com/?vgk9k8cozdpy7ez

*

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.wordpress.com

*

*

2 yorum

  1. Geri bildirim:Atatürk 89 yıl önce bugünü gördü, Atatürk’ün Ortadoğu halkları kehaneti yalanı, Atatürk’ün Amerikalı Gazeteci Marcosson’a verdiği röportajın tam metni « Belgelerle Gerçek Tarih

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: