Atatürk 89 yıl önce bugünü gördü, Atatürk’ün Ortadoğu halkları kehaneti yalanı, Atatürk’ün Amerikalı Gazeteci Marcosson’a verdiği röportajın tam metni
Atatürk 89 yıl önce bugünü gördü, Atatürk’ün Ortadoğu halkları kehaneti yalanı, Atatürk’ün Amerikalı Gazeteci Marcosson’a verdiği röportajın tam metni

Atatürk 89 yıl önce bugünü gördü, Atatürk’ün Ortadoğu halkları kehaneti yalanı, Atatürk’ün Amerikalı Gazeteci Marcosson’a verdiği röportajın tam metni

Atatürk 89 yıl önce bugünü gördü, Atatürk’ün Ortadoğu halkları kehaneti yalanı, Atatürk’ün Amerikalı Gazeteci Marcosson’a verdiği röportajın tam metni

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

Sözcü Gazetesi’nin asparagas haberi

***

Tam metnine aşağıya eklediğimiz bağlantıdan ulaşabileceğiniz röportajın başlığı

***

Sözcü gazetesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda 1. sayfadan tam sayfa olarak koyduğu ve Atatürk’e atfen “Atatürk bu günleri 89 yıl önce görmüştü” başlığıyla çıkan haberindeki sözlerin Atatürk’e ait olmadığı ortaya çıktı.

Sözcü’nün ‘Atatürk bu günleri 89 yıl önce görmüştü’ başlığıyla birinci sayfasından verdiği haberde “Bir gün, Birinci Cihan Harbi’nden sonra Ortadoğu’da kurulan suni devletlerin halkları ayaklanacaktır… O gün geldiğinde, yeni kurduğumuz cumhuriyetimizin yöneticileri, bu halkların değil, emperyalist güçlerin yanında yer alırsa, aynı akıbete kendileri uğrayacaktır… Ve Kurtuluş Savaşı’nda yedi düvele haddini bildiren Türk halkı, onların da hakkından gelecektir…” denmişti.

İTÜ Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Doğan Sözcü gazetesindeki sözlerin Atatürk’e ait olmadığını ortaya çıkardı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Mehmet Ali Doğan stargazete.com’a yaptığı açıklamada Harvard Üniversitesi’nde araştırma yaptığı yıllarda eline geçen ve Sözcü’nün haberine dayanak teşkil eden The Saturday Evening Post’a ait orjinal metinde Atatürk’e ait böyle bir söz olmadığını dile getirdi.

Atatürk’ün Amerikalı gazeteci Isaac F. Marcosson’la yaptığı röportajın yayınlandığı The Saturday Evening Post adlı gazetenin nüshasının tamamı okunduğunda da Atatürk’ün söz konusu sözleri söylemediği anlaşılıyor.

Söz konusu röportaj 20 Ekim 1923 tarihli “The Saturday Evening Post” gazetesinde “Kemal Pasha – By Isaac F. Marcosson” başlığıyla yayınlanmıştır.

Bu röportajda “Sözcü” gazetesinin iddia ettiği sözler kesinlikle yer almıyor, ancak bu röportajın “Admiration for Washington” (sayfa 144) altbaşlığında M. Kemal Atatürk’ün; “Hayatım boyunca, Washington ve Lincoln’ün hayat ve eserlerinden ilham aldım”[1] dediğini görüyoruz. Yani M. Kemal Atatürk “mason” olduğu bilinen George Washington’un hayat ve eserlerinden “ilham” aldığını söylüyor. Biz de başka bir şey iddia etmiyoruz zaten… Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) Efendimizin değil de, masonların yolundan gittiği için M. Kemal Atatürk’ü ve yolunu reddediyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD’nin) ilk Başkanı mason George Washington

***

Üstelik bu sözün hemen bir önceki paragrafında,  “We have already…” diye başlayan cümlede Amerika’ya “Chester” imtiyazını verdiklerini de belirtiyor: “Amerika’ya olan inanç ve güvenimizin somut bir delilini, Chester Imtiyazını vermek suretiyle gösterdik. Gerçekten bu, Amerikan halkına bir teveccühtür.”

Röportajın orijinalini görmek için alttaki bağlantıya tıklayabilirsiniz:

http://belgelerlegercektarih.com/wp-content/uploads/2012/09/belgelerle-gercek-tarih-sitesi-atatc3bcrkc3bcn-ortadogu-halklari-kehaneti-89-yil-c3b6nce-gc3b6rdc3bc-yalani.pdf

M. Kemal Atatürk’ün Washington’dan ilham aldığı yönündeki sözleri için 144’üncü sayfadaki “Admiration for Washington” altbaşlığına bakmalısınız. Oraya “sarı renkli bir işaret sembolü” ekledik, Chester imtiyazı ile ilgili sözlerini de hemen bir önceki paragrafta göreceksiniz. (Sözcü gazetesi M. Kemal Atatürk’ün söylediğini iddia ettiği sözleri bize bu metinde göstersin)

***

Ayrıca Sözcü gazetesine göre M. Kemal şöyle demiş: “O gün geldiğinde, yeni kurduğumuz cumhuriyetimizin yöneticileri, bu halkların değil, emperyalist güçlerin yanında yer alırsa, aynı akıbete kendileri uğrayacaktır…”

Neymiş; “…yeni kurduğumuz cumhuriyetimizin yöneticileri…”

Peki Tarih kaç?

Röportajın yayınlanma tarihi 20 Ekim 1923.

Peki Cumhuriyet ne zaman kuruldu?

29 Ekim 1923…

Yani M. Kemal Cumhuriyeti henüz daha kurmadan mı “yeni kurduğumuz cumhuriyetimiz” demiş?

“Aman zaten şunun şurasında 8-9 gün var, birkaç gün evvel söyleyivermiştir be…” diyerek laf cambazlığına teşebbüs etmeye kalkacak olanlara da peşinen şu malumatı verelim; Bu röportaj 20 Ekim 1923’te yayınlandı ama M. Kemal bu röportajı 13 Temmuz 1923 tarihinde vermiştir.[2] Yani aylar öncesinden… Üstelik M. Kemal bu röportajda bir kere bile olsun “cumhuriyet” veya “emperyalizm” kelimelerini kullanmamıştır.

Ey “Müslümanım ama Atatürkçüyüm” diyen gafil kardeşlerim! Bu iletişim çağında bile utanmadan ve kızarmadan size yalan söylüyorlar. Gerisini varın siz düşünün.

Kendi batıl davalarını sürdürebilmek için bir asra yakın zamandır sizi aldattılar. Afedersiniz ama sizi “mal” yerine koydular. Yalan söyleyelim, nasıl olsa “yerler” dediler… Nitekim yediniz de… Sizinle böyle alay etmeleri, mal yerine koymaları hiç mi gururunuza dokunmuyor?

M. Kemal Atatürk ne antiemperyalisttir, ne de Islam’a hizmet etmiştir. M. Kemal Atatürk ne bizi kurtarmıştır, ne de 7 düvele karşı savaşmıştır. M. Kemal Atatürk ne Yunanlıları denize dökmüştür, ne de düşmanlarımız geldikleri gibi gitmişlerdir.

M. Kemal’in ordusu Kurtuluş Savaşı’nda yalnızca Yunanlılara karşı savaşmıştır ve bu da aslında “muvazaa”, yani danışıklı idi. Yunanlıların Izmir’i işgal edip Anadolu’yu yakıp yıkarak ilerlemeleri; Osmanlı’yı, Hilafet’i ve Allahu Teala’nın emrettiği Islam kanunları ile yönetilmeyi tarihe gömmek için tertip edilmiş bir oyundu. Anadolu’da kalmak isteyen Yunanlılar neden her yeri yakıp yıksın? Bunun mantıklı bir açıklaması olabilir mi? Anadolu’yu yakıp yıkan Yunanlılardan Lozan’da tamirat parası alınmış mıdır? Lozan’da Yunanistan’dan Harp Tazminatı alınmış mıdır?

Hayır, alınmamıştır. M. Kemal ve adamları Lozan’da bunları almaktan vazgeçmiştir.

Neden vazgeçiyorlar?

Çünkü bu bir oyundu.

Bu gerçek bir savaş değildi, her iki tarafın (Ingiltere ve M. Kemal Atatürk) gizli anlaşmasıyla tertiplenen bir oyundu.

Görünürde düşmana karşı, fakat hakikatte düşman ile işbirliği yapılarak Osmanlı’ya, Hilafet’e, kısaca Islam’a karşı savaşılmıştır.[3]

Işte bu yüzden harp tazminatı istenmedi. Başka bir açıklaması var mı?

Halkın evi, tarlası, bağ ve bahçesi tahrip edilmiş, hayvanları telef olmuş, kadınlara tecavüz edilmiş, hunharca cinayetler işlenmiş ve bunlara rağmen M. Kemal Atatürk ve adamları halkın hakkını bu canilerden almamış. Kimin hakkını hangi hakla bağışlıyorsun? Kimin hakkından hangi hakla feragat ediyorsun? Bunları bağışlamak milletimize ihanet değil de nedir? Kararı siz verin.

Lozan Anlaşması’nın 59. maddesi

***

Lozan Anlaşması’nın 59. maddesi (sadeleştirilmiş) :

“Yunanistan, Anadolu’da, savaş yasalarına aykırı olarak, Yunan ordusu ya da Yunan yönetiminin eylemleriyle işlenmiş zararları onarma yükümünü kabul eder.

Öte yandan, Türkiye, Yunanistan’ın, savaşın uzamasından ve savaş sonuçlarından doğan mali durumunu dikkate alarak, onarımlar karşılığı olarak, Yunan Hükümetine karşı yöneltebileceği her türlü zarar-giderim isteminden kesinlikle vazgeçer.”[4]

**********

KAYNAKLAR:

NOT: Yazının birinci bölümü “Star Gazetesi”nden alıntıdır.

[1] Bu röportaj 20 Ekim 1923 tarihli “The Saturday Evening Post” gazetesinde “Kemal Pasha – By Isaac F. Marcosson” başlığıyla yayınlanmıştır.

Türkçesi için bakınız;

Ergun Özbudun, Türkiye’nin Kuruluş Yıllarında Bir Yabancı Gazeteci’nin Ankara Yolculuğu ve Atatürk’le Görüşmesi, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Ankara 1984, cild 1, sayı 1, sayfa 167 – 191.

[2] Ergun Özbudun, Türkiye’nin Kuruluş Yıllarında Bir Yabancı Gazeteci’nin Ankara Yolculuğu ve Atatürk’le Görüşmesi, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Ankara 1984, cild 1, sayı 1, sayfa 167 – 191.

[3] Bunun bir oyun olduğunu, görünürde düşmana karşı, fakat hakikatte düşman ile işbirliği yapılarak Osmanlı’ya, Hilafet’e, kısaca Islam’a karşı savaşıldığını görebilmeniz için sizi “Atatürkçü” bir yazara yönlendiriyoruz:

http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/28/m-kemal-ataturk-osmanliya-darbe-yapmistir-osmanli-devletini-kemal-ataturk-yikmistir/

[4] Lozan Anlaşması, Madde 59.

***

Diğer yalanlara verdiğimiz cevaplar için bakınız;

M. Kemal Atatürk’ün Yasakladığı, Kapattığı Gazeteler, Basın Sansürü (Atatürk olmasaydı özgürce yorum yapamazdınız yalanı)

http://belgelerlegercektarih.com/2012/05/08/m-kemal-ataturkun-yasakladigi-kapattigi-gazeteler-basin-sansuru/

***

“M. Kemal Atatürk, ‘vekil maaşları öğretmen maaşlarını geçmesin’ dedi” yalanı

http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/21/m-kemal-ataturk-vekil-maaslari-ogretmen-maaslarini-gecmesin-dedi-yalani/

***

Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem) Mezarını Yıkılmaktan Atatürk Kurtardı yalanı

http://belgelerlegercektarih.com/2012/08/06/hz-muhammedin-mezarini-yikilmaktan-ataturk-kurtardi-yalani/

***

M. Kemal Atatürk’le çok partili sisteme geçildi yalanı (7 bölüm)

http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/18/m-kemal-ataturkle-cok-partili-sisteme-gecildi-yalani-7-bolum/

***

“M. Kemal Atatürk’ün son sözü Aleykumüsselam’dı” Yalanı

http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/23/m-kemal-ataturkun-son-sozu-aleykumusselamdi-yalani/

***

Ezan’ı aslından M. Kemal Atatürk uzaklaştırmadı yalanı

http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/25/ezani-aslindan-m-kemal-ataturk-uzaklastirmadi-yalani/

***

Osmanlı’yı kim yıktı? Osmanlı’yı Atatürk yıkmadı yalanı

http://belgelerlegercektarih.com/2012/05/16/osmanliyi-kim-yikti-osmanliyi-ataturk-yikmadi-yalani/

***

Osmanlı Devleti’nde Fabrikalar, Matbaa – Osmanlı geri kaldı yalanı

http://belgelerlegercektarih.com/2012/05/20/osmanli-devletinde-fabrikalar-matbaa-osmanli-geri-kaldi-yalani/

***

Araplar bize ihanet etti, bizi arkadan vurdu yalanı – Şerif Hüseyin meselesi

http://belgelerlegercektarih.com/2012/05/23/araplar-bize-ihanet-etti-bizi-arkadan-vurdu-yalani-serif-huseyin-meselesi/

***

Atatürk olmasaydı halk düşmana karşı savaşmayacaktı yalanı (Izmir’in Işgali)

http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/01/ataturk-olmasaydi-halk-dusmana-karsi-savasmayacakti-yalani-izmirin-isgali/

***

Ezan, anlaşılsın diye Türkçe’ye çevrildi yalanı – Basit hesap

http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/06/ezan-anlasilsin-diye-turkceye-cevrildi-yalani-basit-hesap/

***

“M. Kemal Atatürk Türk Islam Birliği/Hilafet istiyordu” Yalanı

http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/07/m-kemal-ataturk-turk-islam-birligihilafet-istiyordu-yalani/

***

M. Kemal Atatürk Din derslerini ve Imam Hatipleri kaldırmadı yalanı

http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/14/m-kemal-ataturk-din-derslerini-ve-imam-hatipleri-kaldirmadi-yalani/

***
Daha fazla bilgi için sitemizi inceleyebilirsiniz:

http://belgelerlegercektarih.wordpress.com

**********

Kadir Çandarlıoğlu

**********

“Belgelerle Gerçek Tarih” isimli 792 sayfalık çalışmamızı ücretsiz indirebilirsiniz:

http://www.mediafire.com/?vgk9k8cozdpy7ez

*

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.wordpress.com

*

*

31 yorum

 1. Geri bildirim:Atatürk, Amerika’nın Türkiye’yi demir ağlarla örmesini istemişti – Mustafa Armağan « Belgelerle Gerçek Tarih

 2. Geri bildirim:Atatürk: “Filistin’e el sürülemez!” dedi yalanı « Belgelerle Gerçek Tarih

 3. Ergenekon

  Buraya yazmakla TARİH mi yazmış oluyorsunuz?

  Star gazetesi kimin… Kimlerin sözcülüğünü yapıyor? TÜRK düşmanlarının değil mi? Peki Atatürk bir TÜRKÇÜ değil mi? O zaman elbette ki böyle uyduracaklar; siz de bunları ona buna pazarlayacaksınız…

  Gidin osmanlının arşivlerinden okuyun; NUTUK okuyun!

  1. @Ergenekon

   Star Gazetesi uydurmamis. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Mehmet Ali Doğan’in aciklamasi Star Gazetesinde yayinlanmis. Böyle bir sey olmadigini yazmis. Nitekim orijinal röportaji yayinladik ve gercekten de yok. Varsa buyrun getirin. Ayrica Nutuk okuyoruz… Örnegin bu konuda siz de nutuktan bir sey okuyun:

   http://belgelerlegercektarih.wordpress.com/2012/07/16/muslumanligi-bir-yana-birakmak-ne-demek-m-kemal-ataturk-nutukta-ne-demek-istedi/

 4. @seyhan, 30 yil sonra sona erecek olan “rashid” hilafettir. Dolayisiyla 30 yil zarfindaki hilafet “hilafeti kamile”dir, sonrasi da “hilafeti suriye”dir. O hadisin devaminda isirici bir melikiyet gelecek deniyor. Ondan sonra da “zorbalar” dönemi gelecek deniyor, ki bu dönem m. kemalin dönemidir, yani senin bahsettigin hadis m. kemalin dönemini “zorbalar” olarak tavsif ediyor. Hadisin devaminda ise sünnet programi üzere bir hilafet gelecek deniyor. Eger hilafet bitmis olsaydi, bu müjde verilmezdi. Kurtulus savasinda ölenler ise din, seriat ve hilafet icin savasmislardir, mecliste hilafet ve saltanat icin mücadele edildigini m. kemal de ifade ediyordu o dönem, hatta balikesir zaganospasa camiinde Anayasa Kur’andir demisti, yani millet bunlar icin savasmisti ancak m. kemal dizginleri ele alinca tam tersini yapmistir. Iste biz halkin mücadelesini verdigi seyleri dava ediyoruz, bu durumda m. kemali savunanlar ise -bilerek veya bilmeyerek ugruna mücadele verilen seylerin yok edilmesini savunmus oluyorlar. Ayrica firavunlara nemrudlara tapanlar ise Kur’an yerine, yani Allahu Teala’nin kanunlari yerine M. Kemalin dayattigi beseri kanunlari benimseyenler olsa gerek.

  Bu yazilari okumanda fayda var:

  http://belgelerlegercektarih.wordpress.com/2012/05/14/m-kemal-ataturkun-balikesir-hutbesiyle-ilgili/

  http://belgelerlegercektarih.wordpress.com/2012/05/11/m-kemal-ataturk-tarafindan-aldatilan-din-adamlarinin-kurtulus-savasindaki-rolu/

 5. ahmet

  tam bir satılıksınız. ortadoğu sizingibiler yüzünden böyle. sikim sizin gibileri. gerçi çoğalma riski doğar 😀 Nedir bu Atatürk düşmanlığı? Ulan sevmeyebilirsiniz anlarımda nasıl yalan dersiniz. Kurtuluş mücadlesini nasıl senaryo dersiniz. tabi sizin gibilerin dedeleri gemilere binip kaçınca böyle oluyor. Hadi Atatürk’ e saygınız yok orada ölen şehitlere saygınız olsun bari. Yazıklar olsun ki sizin gibiler var

   1. @cihan, tam tersine Istanbul’u Osmanli hükümetinden zorla alip M. Kemale teslim eden ve sonra da trampet cala cala Istanbul’dan giden ingilizleri yenmis gibi göstermek sonra da onlarin arzu ettikleri inkilaplari yapip bunu bir zafermis gibi lanse edenlerdir emperyalistler.

   2. Abdullah Seydi 1978

    Cihan iftira yazacakken itiraf yazmışsın. Allah’ın işine bak. Burada yer alanlar hep itiraftır.
    Müslümanların halifesine orduyu ve milleti isyan ettirmek lazım geliyordu diye itiraf etti birisi söz temsil…

    Kadir Bey burada küfürlü yorumları yayınlama. Adam gibi konuşan varsa yayınla. Kemalistlerin ne olduğunu biliyoruz fakat mukaddesata saldıranlar epey öfkelendiriyor bizi. Dediğim gibi kemalist veya anti kemalist kim olursa olsun küfürsüz yorumlarını yayınla. Küfürlü yorumlarını yayınlama…

 6. Geri bildirim:“Atatürk’ün duruşu Bilge Kağan duruşudur” yalanına cevap | Belgelerle Gerçek Tarih

 7. Geri bildirim:M. Kemal Atatürk Tapınakçı mıydı? Kemalist Türkiye’yi Tapınakçı’lar mı kurdu? | Belgelerle Gerçek Tarih

 8. seda

  Sizin gibi yandaş medyaya inanacak Değiliz Atatürk gibi zeki olamamak sizi cildirtiyor siz bu sozlerle milleti Kandıramazsıniz adam kendini düşünseydi padişah olurdu ama o yapmadı siz kimsiniz Atatürk’ün nutuk kitabini okusun hersey orda siz olurseniz sizin adınız bile kalmaz gün gelip devran bize de döner günün birinde bu yaptıklarınızın cezasını göreceksiniz her iki dünyada ata düşmanı olduğunuzu nasılda belli ediyor sun bu nu yayınlamak ile millet sizemi inanacak ancak beyni basmayan inanır yazıklar olsun size yazıklar o adam sayesinde rahatsiniz açılsın artık o gözleriniz kaniniz bozulmus

  1. Seda hanim, ne demek yandas medya? Size belge sunuyoruz ve buna ragmen inanmiyorsunuz. Ama sözcü gazetesinin kaynaktan yoksun haberine inaniyorsunuz. Sözcü gazetesi ortaya bir iddia atti. Biz de söz konusu iddianin kaynagina indik, yani o dönem M. Kemal ile yapilan röportaja ulastik ve bunu da oldugu gibi paylastik. Röportaj ingilizcedir, lütfen okuyun ve orada sözcü gazetesinin iddia ettigi gibi bir sey yaziyor mu bakin. Eger yaziyorsa yüzümüze vurun, biz de kabul edelim. Yok eger yazmiyorsa, ki yazmiyor, o halde kabul etmekten baska careniz kalmiyor. Ayrica m. kemal padisah olamazdi. Sebebini bu yazida görebilirsiniz:

   http://belgelerlegercektarih.com/2013/08/14/hangi-diktator-halife-ve-padisah-olabilecekken-cumhuriyeti-kurar-diyenlere-cevap/

  2. janissary

   @ seda denen şaşırmış;

   nutuku ben 1 den fazla okudum.Kısım kısım ise incelemelerimin sayısını bile bilmiyorum.kemalist kafaya yandaş ve muhalif çok yayın okudum.Olaylar yaşadım.Emin ol bu konuda bilgi birikimim ve araştırmalarım çok.Eğer nankörlükten görülecek bir ceza varsa ki özellikle öbür dünyadakinden bahsediyorsak biz nankörsek var ya senin kemal ve yalamaları öbür dünyada hiç rahat edeceğinizi sanmıyorum.Hadi iyi kötü mirasına konduğumuz dedemiz Osmanlı yı geçtim savaşta onca gün görmemiş gencecik insanın bedenleri toprak olmuşken halkımız savaş sonrası per perişan iken şehitlerimize ve onların yıkılmış bitmiş ailelerine nazire yaparcasına saraylarda kuş sütünün eksik olmadığı uçsuz bucaksız yemek masalarından sarhoş olup kalkıp müziğin eşliğinde karılarla düşüp kalkacak kadar nankör olamayız emin olun bu kadar nankör değiliz.Padişah olsaydı bu kadar olmazdı artık seda.

   @seda devran dönüyor zaten şu anda halen daha göremiyorsunuz.Biz bunu düşüncelerimizle sorulmayan söylenmeyen şeyleri açıkça ortaya koyarak gösteriyoruz sizin ise sahte rejim propoganda yalanlarınızdan başka bir şeyiniz yok.Zaten sizin gibilerin belgelere ve düşüncelere karşı hiç bir şey ortaya koyamayan buradaki yorumlarınız da yolunda yürüdüğünüz kemalin ahlak ve terbiyesini açıkça gösteriyor.

   kemalin kafasına şapka takıp k.çındaki donuna dek soyduğu,savaşta her şeyini yitirmiş en çokta oğullarını geleceğini kaybetmiş fakir mazlum anadolu halkının tepesine binip sarayda lüks yaşamak için aldığı vergilerle buna karşı en ufak bir itirazda halkın kafasına sopayı bombayı indirmekten çekinmeyen faşistlere, Anadolu insanının ne kemalin kendi dönemimde ne ismetin kemalist baskı döneminde ne de yavaş yavaş bu diktatörlerin etkisinin azalmasıyla şerefli anadolu insanının bunların artığı zihniyet ve partilere sırtını dönmesi en ufak bir destek dahi vermemesini,destek verenlerinizin ağalarınında babalarınında milli manevi değerlerle problemli ermeni rum yahudi dönmesi çoğu ibne lezbiyen etekli teröristler olduğunu gördükçe ve yaşadıkça kimin kime inanmadığını açıkça görüyoruz seda evet devran dönüyor.

  1. janissary

   beyninin kapasitesi aldığı nick name ile belli olan zavallı @bla

   ”kendi nankör münafık düşüncelerini tarih diye yutturmak” sözünüz ve bu düşüncesi doğrultusunda yaptığı icraatlerle en azılı Türk düşmanları ile bile yarışacak halde olma olayı bana birini hatırlattı nedense..

   1. kaleli

    Seni Gavur Siksin , Bu yuz yilda halen GAVUR kelimesini kullaniyorsun yani senin inandigin din dogru benimki yalnis,baslamayim bir liste yazmaya

 9. Naim guven

  Hürmetler. Yazinizda yunan harbinin danışıklı dövüş olduğunu soyluyosunuz ki bu basta kadir mısıroğlu olmak üzere cephemizde pek çok kişinin dillendirdigi bi şey. Elbette ki bunun kitaplarda açık açık yazamanı beklemiyorum. Kadir hoca bile bunu ima yolu ile anlatıyor. Bu danışıklı dövüş iddiasını türkçe hangi kaynakta bulabilirim.

   1. Abbas

    Selamlar arkadaslar.
    Küfürlü konusacaginiza karsilastirin bir.
    Iki Dünya savasinida Almanlar baslatti ve kaybetti.
    Hic birseyleri degismedi.
    Biz ise Parabirimi ,Toprakbütünlügü,Hazine ve Devletbirimleri ve Yaziyi degistirdik.
    Cok zekiydide niye ozaman bütün ülkeyi birgünde cahil ilan etti.
    Latince ögrenilecekse birden kesipatmak yerine , eszamanli ögrenilebilirdi.
    Atatürkte sonucta insandi vede okadar zeki olmadigida da avrupa tarihinde bircok yerde geciyor.
    Ismet pasa zaten tambir Fiyasko, onun aldigi her kararin bedelini hala ödüyoruz zaten .
    Bence gecmisi saklayipta degistirme cabalari yerine acikca egrisi dogrusuyla herkese gösterilmeli.

Bedrettin için bir cevap yazın Cevabı iptal et

%d blogcu bunu beğendi: