64.000 kişinin kafatasını ölçtüler
64.000 kişinin kafatasını ölçtüler

64.000 kişinin kafatasını ölçtüler

64.000 kişinin kafatasını ölçtüler

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

Haydarpaşa Tıp Fakültesi’nde Antropoloji laboratuvarından bir köşe

***

Türkiye’de ilk defa İnönü’nün başbakanlığı döneminde Atatürk’ün manevi kızı ve Türk Tarih Kurumu’nun kurucusu Afet İnan tarafından, Türkiye’nin on bölgeye ayrılarak on ekip tarafından kafatası ölçümü yapıldığı bizzat Afet İnan’ın hatıratlarına yansıdı.

*

**Antropometrik Anket Yapmışlar**

İnönü döneminde yapılan araştırmalar daha sonra Afet İnan tarafından 1947 yılında “Türkiye Halkının Antropolojik Karakterleri ve Türkiye Tarihi” ismiyle kitaplaştırıldı. Kitapta ‘Ari Türk Irkı’nın özellikleri ve kafatası ölçüleri anlatılıyor.

Afet İnan, kafatası ölçülmesine nasıl başlandığını ise şöyle anlatıyor: “1936’da bütün memlekette büyük ölçüde antropometrik bir anket yaptırma arzumu, Atatürk’e anlattım. Uygun gördüler ve beni teşvik ettiler. Bunu hükümetten rica etmemi emir buyurdular. O zamanki Başbakan İsmet İnönü’den rica ettim. Bu iş için; Savunma, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları’na meşgul olmalarını emretti.”

*

**Kafatası ölçmek için mezarları bile açmışlar**

Afet İnan hatıratında, kafatası, boy ve kilo gibi 23 ölçüm için Türkiye’nin 10 bölgeye ayrıldığını ve on ekip oluşturulduğunu, hatta 2 bin kadar mezarın bile açıldığını, bunlar arasında Mimar Sinan’ın dahi bulunduğunu belirterek, “On ekip için İsviçre’den on takım ölçü aleti getirildi. Ekiplere askerlerin yanı sıra, bir doktor ve bir sağlık memuru eşlik etti. Ekipler, Prof. Aziz Kansu’dan ölçüm için kurs alarak yola koyuldu. Araştırma için hazineden ‘mühim bir miktar’ da para ayrıldı. 10 ay süren çalışma ile Anadolu ve Rumeli’nin dört bir tarafından tam 64 bin kişinin kafatası ölçüldü. 20 bin kadın ve 40 bin erkek üzerinde ölçüm yapılırken bazı mezarlar da açılarak 2 bin kafatası çıkartıldı. Mimar Sinan’ın kafatası da çıkarılanlar arasındaydı. Ancak daha sonra kafatası bulunamadı” deniliyor.

Kitaptaki araştırma sonuçlarına göre Laz, Kürt, Çerkez fark etmeksizin Türkiye’de bir ‘ırk birliği’nin bulunduğu ve Türk halkının kafa yapısının ‘Brakisefal’ olduğu, kafa karinesi 80’in altında olanların Türk olamayacağı kanaatine varıldığı belirtiliyor. İşte araştırma sonuçlarına göre Türkler: “Türkiye’de yaşayan halkın çoğunluğu orta boylu, kafa karinesi bakımından yuvarlak (brakhi) kafalıdır. Gözler muntazamdır. Mongoloit tesir pek azdır. Burunlar düzdür. Cilt nadiren çok esmerdir. Gözler açık, hatta ekseriyetle çok açıktır. Saçların çoğunluğu orta yani kestane rengindedir. Şu halde Türkiye halkı umumiyetle ‘Homo Alpinus’ denilen Avrupa’nın büyük beyaz ırkına mensuptur.”[1]

Mimar Sinan’ın kafatasının kayıp olduğunu Ibrahim Hakkı Konyalı da belirtmektedir:

“Öğrendiğimize göre, Türk Tarih Kurumu da Sinanın kafatası üzerinde incelemeler yaptırmak için türbesinde bir kazı yaptırmış, fakat kafatasını bulamamıştır.”[2]

*

**M. Kemal Atatürk önayak oldu**

M. Kemal Atatürk’ün Pittard’ın “Irklar ve Tarih” adlı kitabı üzerinde yaptığı çalışma

***

M. Kemal Atatürk’ün tebrik mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Başkitabeti Ankara 17-11-341
Istanbul Darülfünun Emini Dr. Nureddin Ali Beyefendiye

14 – Teşrin-i sânî – 341 tarihli mektubunuzla irsal buyurulan Antropoloji Müessesesi’nin ilk eserini memnuniyetle aldım. Türk’ü ve Türk hey’et-i ictimaiyyesini tetkik gayesini istihdâf eden müesseseye kıymetli mesaisinde muvaffakiyet temenni ederim Efendim.

Reisicumhur
Gazi M. Kemal

***

Ismet Inönü’nün tebrik mesajı

Azizim Nureddin Beyefendi,
Muhterem müderrislerimizin himmetleriyle teşekkül eden Türk Antropoloji Müessesesi’nin neşrine muvaffak olduğu eseri memnuniyetle aldım. Darülfünun’umuzun bu sahadaki mesaisiyle dahi pek kıymeddar bir hizmet ifa edeceğinden ümidvarım. Temenni-i muvaffakiyyat ederim Efendim.

19 – Teşrin-i sânî – 341
Ismet

***

Bu çalışmalara M. Kemal Atatürk’ün bilfiil önayak olduğu biliniyor.[3]

Nitekim Afet Inan, tarih ve dil ile alakalı bütün çalışmaların Atatürk’ün talimatıyla yapıldığını, kendisinin ise bu talimatları yerine getiren kişi olduğunu birçok defa yazmıştır.[4]

Afet Inan, M. Kemal Atatürk ve hükümetin bu çalışmalara verdiği desteği minnetle anmıştır.[5] Afet Inan’ın verdiği bilgilerden anlaşıldığına göre, dönemin hükümeti bu çalışmalar için devlet bütçesinden önemli miktarda bir para ayırmış[6], hatta başta dönemin Başbakanı olmak üzere Milli Eğitim, Milli Savunma ve Sağlık Bakanları bu işle ilgilenmişlerdir.[7]

Afet Inan, 64 000 kafatasından toplanan verileri doktora tezinde değerlendirdi. Tez, kitap halinde iki kez Fransızca ve bir kez Türkçe olarak yayınlandı. Tezin başlığı Fransızca L’Anatolie, le pays de la ‘race’ turque, yani “Anadolu; Türk ‘Irkı’nın Yurdu” idi.[8]

Dr. Afet Inan’ın (Fransızca) doktora tezi: L’Anatolie, Le Pays De La ‘Race’ Turque.

***

Dr. Afet Inan’ın doktora tezinin Türkçe tercümesi: Türkiye halkının Antropolojik karakteri ve Türkiye tarihi; Türk Irkının vatanı Anadolu, (64.000 kişi üzerinde anket), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1947.

***

En Büyük Anket için yurttaşların ölçümleri yapılırken

***

Devlet Istatistik Müdüriyeti’nde En Büyük Anket’in verileri işlenirken

***

1930’lu yıllarda yapılmış kafatası çizimleri

***

Mimar Sinan’ın kafatasının mezarından çıkarıldığını bildiren 5 Ağustos 1935 tarihli Akşam Gazetesi. Mimar Sinan’ın kafatası kayıp

***

Nermin Aygen, Türklerin Kan Grupları ve Kan Gruplarının Antropolojik Karakterle Ilgisi Üzerine Bir Araştırma

***

Nermin Aygen, Türk Beyinleri Üzerinde Ilk Antropolojik Araştırma

***

Türk Antropoloji Mecmuası

***

**********

 

KAYNAKLAR:

[1] http://www.habervakti.com/?page=news_details&id=32950 (son erişim tarihi: 17 Eylül 2012.)

[2] Ibrahim Hakkı Konyalı, Mimar Koca Sinan, Yayınlayan: Nihat Topçubaşı, Istanbul 1948, sayfa 125.

[3] Tafsilat için bakınız; Zafer Toprak, Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji, Doğan Kitap, Istanbul 2012.

Zafer Toprak’ın, bu çalışmaları “mazur gösterme” çabasının eleştirisi için bakınız;

Prof. Dr. M. Şükrü Hanioğlu, “En asil duygunun tarihçiliğinden apolojetik tarih yazımına”, Sabah Gazetesi, 01 Temmuz 2012: http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/hanioglu/2012/07/01/en-asil-duygunun-tarihciliginden-apolojetik-tarih-yazimina (son erişim tarihi: 17 Eylül 2012.)

[4] Prof. Dr. Afet Inan, Remzi Kitabevi, Istanbul 2006, sayfa 109.

Ayrıca bakınız; Prof. Dr. Afet Inan, Ellinci Yılda Tarihten Geleceğe, Türkiye Iş Bankası Kültür Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1973, sayfa 19.

Prof. Dr. Afet Inan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Türkiye Iş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul 2007, sayfa 260.

Prof. Dr. Afet Inan, Atatürk’ten Mektuplar, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1989, sayfa 12.

[5] Afet Inan, Türkiye halkının Antropolojik karakteri ve Türkiye tarihi; Türk Irkının vatanı Anadolu, (64.000 kişi üzerinde anket), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1947, sayfa 11, 69, 78.

[6] Afet Inan, Türkiye halkının Antropolojik karakteri ve Türkiye tarihi; Türk Irkının vatanı Anadolu, (64.000 kişi üzerinde anket), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1947, sayfa 78.

[7] Afet Inan, Türkiye halkının Antropolojik karakteri ve Türkiye tarihi; Türk Irkının vatanı Anadolu, (64.000 kişi üzerinde anket), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1947, sayfa 69, 78.

[8] Geniş bilgi için bakınız;

Afet Inan, Türkiye halkının Antropolojik karakteri ve Türkiye tarihi; Türk Irkının vatanı Anadolu, (64.000 kişi üzerinde anket), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1947, sayfa 67 – 203.

 

**********

 

Kadir Çandarlıoğlu

 

**********

 

“Belgelerle Gerçek Tarih” isimli 792 sayfalık çalışmamızı ücretsiz indirebilirsiniz:

http://www.mediafire.com/?vgk9k8cozdpy7ez

*

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.wordpress.com

*

*

5 yorum

 1. ismail

  O zamanlar bilimsellik olarak yutturulan kafatasi ölçme işleri şimdi gerizekalilik olarak algilaniyor, dunya guluyor boyle acayip işlere.
  Maksat osmanli yani islam mezarlarini dağitip millete zul vermekse bu işleri yapmaktaki amac onu ne yapacağiz. Kaç osmanli mezarliği dağitildi 1930 larda haberin yok tabiiki. Yunan işgal ediyor 1920-21 doneminde 9 ay kadar kaliyor bizim yörede. Osmanli mezarliğina hiçbir zarar vermiyor. Ezana namazada karişmiyor. Kemalizmin yemediği halt kalmadi. Eleştirene hemen anani neneni sozleriyle kemalist aşağilamalar.
  Bu sozleri soylemek için bu millete duşman olmak lazim. Uygulamalarda sozlerde bunu gosteriyor zaten. Kim koskoca bir millete kendi heykellerine biat ettirir. O toplumu seven hizmet edenmi, ezen sömurenmi.
  İstanbulda haydarpasada ingiliz mezarligi vardir Kirim harbinde ölenler gömülüdur orada. O mustafa kemal oradaki mezarlari sokturup baktiraydi bunlar gerçekmi yoksa çakma ingilizmi diye goreydim bende. Yada çanakkalede ölen ingilizlere yapsaydi bunu. O dönemde daha ingilizler boğazlardaydi. İngilizin teymeni bile arasa sizin en buyuğunuz emret komutanim çeker. İngilizin sayesinde kemalizmin gucu osmanli torunlarina yetti.

 2. WAFFEN SS MERVAN

  Ben antropoloji’ye karşı biri değilim lakin burda mustafa kemal’in amacı araştırma değil türkleri avrupalı beyaz ve medeni bir ırk diye göstermeye çalıştılar türkler turanid ırk’tır yani europid (beyaz ırk) ve mongoloid (sarı ırk) karışımında ortaya çıkan bir ırk ve anadolu türkleri üzerinden çalışma yapıldı peki anadolu türkleri ana yurdumuz olan orta asya’dan anadolu’ya gelen atalarımız sadece kendi kadınları ile mi evlendi hayır ermeni,rum ve diğer etnik gruplar ile karıştı yani brakisefal kafatası yapısına sahip olmaları biz türkler’in melezleşmesi sonucu olmuştur büyük ihtimal.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: