Türkiye’deki Müslümanlar neden tutuklanıyordu
Türkiye’deki Müslümanlar neden tutuklanıyordu

Türkiye’deki Müslümanlar neden tutuklanıyordu

Türkiye’deki Müslümanlar neden tutuklanıyordu

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

Müslümanca yaşamak isteyenlere reva görülen zulümlerden sadece birini gösteren Milliyet Gazetesi’nin 31 Aralık 1962 tarihli haberi

***

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi, nurculuk ithamıyla mahkeme huzuruna getirilen 2 vatandaşı 17.4.1964’de berat ettirmişti. Müddei Umumi (Savcı) bu beraat kararını temyiz etmiş, temyiz 1.Ceza Dairesi de bu kararı bozmuştu. Mahkeme davaya yeniden bakmış ve beraat kararında ısrar kararı vermişti. Dosya tekrar temyize gitmiş ve Temyiz Ceza Genel Kurulu uzun bir esbab-ı mucibe şerhederek beraat kararını bozmuştur. (20.9.1965) Mahkeme artık bu karara uyarak, maznunları mahkum etmek mecburiyetindedir.

Temyiz Ceza Genel Kurulunu’nun kararındaki belli-başlı suç unsuruları şunlardır (Bu suçlamalara parantez içinde kısaca cevap verdik. KAYNAKLAR kısmına da cevaplarımızın kaynaklarını ya hemen yazdık, ya da birçok kaynağı ihtiva eden konuların bağlantılarını ekledik.) :

1. Said-i Nursi Atatürk düşmanıdır.  (Her Müslüman dinimizin aleyhinde olanlara düşman olmalıdır)

2. Ayasofya’nın müze olmasını takbih etmiştir (Kınamıştır). (Her Müslümanın kınaması gerekir.)

3. Kendisine keramet isnad etmektedir.

(M. Kemal aleyhinde olup ve buna rağmen kelleyi kurtarabilmesi keramet olsa gerek. Şaka bir yana, keramet sahibi olduğuna inanmasak da olur. [“Kelle” tabiri için affedersiniz] )

4. Şapka giymemiştir ve şapka giymeyi kafirlere benzemek olarak tavsif etmiştir.

(Neden şapka giysin? Şapka giymeyeni değil, şapkayı zorla millete dayatanı dava etmek lazım aslında. Böyle bir mecburiyet dünyanın neresinde görülmüş? Üstelik doğrudur, zaruretsiz şapka giyen kafir olur, zira yahudi dininin sembolüdür, şiarıdır, alametidir. Alamette taklid ise insanı kafir eder.)

5. Radyoyu kudret-i ilahiyenin bir cilvesi olarak izah etmiştir. (Ne var bunda?)

6. Laikliğe cephe almıştır. (Her Müslümanın laikliğe cephe alması gerekir.)

7. Devrimlere karşıdır. (Her Müslümanın Atatürk devrimlerine karşı olması gerekir.)

8. Atatürk idaresini, hadiselerde gösterilen dehşetli ahir zaman, dinsizlik, komünistlik, ifsat komitelerinin faaliyet yılları olarak göstermiştir. (Çok da güzel yapmış. )

9. Islamiyete uymayan devrimlerin gayrı meşru olduğunu iddia etmiştir. (Islamiyete uymayan bir şey gayrı meşru değil midir?)

10. Türk devletinin dini, din-i Islam’dır demiştir. (Müslümanların kurduğu devlet, Islam Devleti olmalıdır zaten. Zira Müslümanların kitabı Kur’an-ı Kerim’de Devletin uyması gereken kanunlar vardır.)

11. Kur’an dışında anayasaya lüzum yoktur demiştir. (Evet, öyledir. Müslümanların kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Bu kitap, kendisine uyulması için gönderilmedi mi?)

12. Milliyetçi düşmanıdır.

(Müminler ancak kardeştirler, ayetle sabittir. Arap, Kürt, Türk olması önemli değil. Türk olup Müslüman olmayanlar Müslüman Türkün kardeşi olamaz. Kürt olup Müslüman olanlar Müslüman Türkün kardeşidir.)

13. Islam devleti için tek milliyet, Islam milletidir demiştir. (Cevabını yukarıda verdik.)

14. Islam birliğine taraftardır. (Hangi Müslüman karşı olabilir?)

15. Kadınların örtünmesine taraftardır. (Kur’an’ın emridir. Bu durumda suçlu -haşa- Allah mı oluyor?)

16. Faizin kaldırılmasını istemektedir. (Kur’an’ın emridir.)

17. Şeriat taraftarıdır. (Kur’an’ın emridir.)

18. Ayetlere batını indi manalar vermiştir.

(Sizin şapka giyeceksiniz diye halka dayattığınız gibi bu manaları başkasına dayatmış mıdır?)

19. Kürtçülük propagandası yapmıştır.

(12’inci maddede “Milliyetçi düşmanı” olmakla suçlanmıştı. O halde nasıl Kürtçülük yapıyor?)

20. Hilafet ve saltanatı geri getirmek istemiştir. (Her Müslümanın görevidir Hilafeti getirmek.)

 

**********

 

KAYNAKLAR:

Temyiz Ceza Genel Kurulunu’nun kararındaki belli-başlı suç unsurularının yer aldığı bu liste için bakınız;

Yeni Istiklal Gazetesi, 15 Aralık 1965, sayı 27, sayfa 3.

Ayrıca bakınız; Yargıtay Onursal 1. Başkanı Imran Öktem’in 1966-1967 Adli Yıl Açılış Konuşması.

***

Listedeki suçlamalara parantez içinde verdiğimiz cevapların kaynakları:

**1. M. Kemal Atatürk’ü her Müslüman reddetmelidir:

http://belgelerlegercektarih.com/buraya2/

**2. Bakara Suresi

114 – Allah’ın mescitlerini, içlerinde Allah’ın isminin anılmasından meneden ve onların harap olmalarına çalışan kimselerden daha zâlim kim olabilir! İşte bunlar, oralara korka korka girmekten başka birşey yapmazlar. Bunlara dünyada perişanlık, ahirette de büyük bir azap vardır.

**3. M. Kemal Atatürk muhaliflerinin başına gelenler için bakınız;

http://belgelerlegercektarih.com/2012/09/26/istiklal-mahkemeleri/

http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/30/m-kemal-ataturkun-sapka-zulmu-ve-istiklal-mahkemesinde-asilan-alimler-hocalar/

**4. Şapka giymenin kafir edeceğine dair bakınız;

http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/05/seyhulislamin-sapka-fetvasi/

http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/05/sapka-takmanin-kafir-edecegine-dair-iskilipli-atif-hoca/

**5.

**6. Her Müslümanın laikliğe cephe alması gerekir. Çünkü Islamiyet laiklikle bağdaşmaz:

http://belgelerlegercektarih.com/2012/10/05/islamiyetle-laiklik-bagdasir-mi-babanzade-ahmed-naim/

http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/26/prof-dr-ilber-ortayli-islamda-laiklik-olmaz/

http://belgelerlegercektarih.com/2012/10/02/laiklik-nedir-cesur-bir-laikin-agzindan-laikligin-gercek-yuzu/

http://belgelerlegercektarih.com/2012/09/28/turkiyede-ve-avrupada-laiklik-anlayisi/

https://belgelerlegercektarih.com/2012/06/15/ahmed-hamdi-basar-da-bizdeki-laiklige-dinsizlik-diyor/

**7. Her Müslümanın Atatürk devrimlerine karşı olması gerekir. Örneğin tatil gününün Cuma’dan Pazar’a kaydırılması:

http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/06/m-kemal-ataturk-kendini-ele-veriyor-cuma-ve-pazar-tatili-konusunda-bu-kadar-da-olmaz/

**8. Said-i Nursi’nin bu çalışması için bakınız;

http://belgelerlegercektarih.com/2012/09/07/bediuzzaman-said-i-nursinin-rh-a-deccal-islam-deccali-sufyan-calismasi-ve-m-kemal-ataturk/

**9.

**10, 11, 17 ve 20. Şeriat ve Hilafet için bakınız;

http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/25/imam-i-azam-ebu-hanife-rh-a-seriat-hakkinda-ne-dedi/

http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/02/kuran-nizami-hilafetseriathukumkanun-ile-ilgili-bir-kac-ayet-i-kerime/

http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/09/seriat-hukum-kanun-hakkinda-birkac-hadis-i-serif/

http://belgelerlegercektarih.com/2012/08/11/turkiyede-laik-sistemden-dolayi-uygulanamayan-bir-ayet/

**12, 13 ve 14. Milliyetçilik hakkında bakınız;

http://belgelerlegercektarih.com/2012/05/31/ataturk-milliyetcilerine-ithaf-olunur/

**15. Örtünmek hakkında Elmalılı mealinden iki ayet meali:

Nur Suresi

31 – Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları (mümin kadınlar), ellerinin altında bulunan (köleleri), erkeklerden, kadına ihtiyacı kalmamış (cinsî güçten düşmüş) hizmetçiler, yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye, ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birden Allah’a tevbe ediniz ki, kurtuluşa eresiniz.

***

Ahzab Suresi

59 – Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına hep söyle de cilbablarından (dış elbiselerinden) üzerlerini sımsıkı örtsünler. Bu onların tanınmalarına, tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olandır. Bununla beraber Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

**16. Faiz haramdır. Elmalılı mealinden:

Bakara Suresi

275 – Riba (faiz) yiyen kimseler, şeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa ancak öyle kalkarlar. Bu ceza onlara, “alışveriş de faiz gibidir” demeleri yüzündendir. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi de haram kılmıştır. Bundan böyle her kim, Rabbinden kendisine gelen bir öğüt üzerine faizciliğe son verirse, geçmişte olanlar kendisine ve hakkındaki hüküm de Allah’a kalmıştır. Her kim de yeniden faize dönerse işte onlar cehennem ehlidirler ve orada süresiz kalacaklardır.

Ayetin tefsiri için Ehl-i Sünnet alimlerinin tefsirlerine bakılmalıdır. Örneğin Ömer Nasuhi Bilmen’in, Imam Kurtubi’nin veya Elmalılı tefsirlerine bakılabilir.

**17. 10’uncu maddede cevabını verdik.

**18.

**19.

**20. 10’uncu maddede cevabını verdik.

******

Said-i Nursi ve talebeleri, veya onların şahsında Türkiye’deki bütün Müslümanlar neden suçlanıyordu? Islam’ın emirlerine uydukları için mi?

 

**********

 

Kadir Çandarlıoğlu

 

**********

 

“Belgelerle Gerçek Tarih” isimli 792 sayfalık çalışmamızı ücretsiz indirebilirsiniz:

http://www.mediafire.com/?vgk9k8cozdpy7ez

*

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.wordpress.com

*

Bir yorum

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: