Yabancı bir tarihçinin Atatürk devrimleriyle ilgili söyledikleri
Yabancı bir tarihçinin Atatürk devrimleriyle ilgili söyledikleri

Yabancı bir tarihçinin Atatürk devrimleriyle ilgili söyledikleri

Yabancı bir tarihçinin Atatürk devrimleriyle ilgili söyledikleri

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

Arnold Toynbee medeniyet yargilaniyor Arnold Toynbee kemal atatürk

***

Atatürk inkılaplarının Islâm’a karşı yapıldığını ve bunun batılıların lehine, bizim ise aleyhimize olduğunu söylediğimizde, kemalist cenah bizi “yobaz” ve “fındık beyinli” olmakla suçluyor. Bu yüzden Atatürk devrimleriyle ilgili Arnold Toynbee’nin, yani batılı bir tarihçinin yazdıklarına yer verelim istiyoruz. Işte M. Kemal’in muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak için yüzünü çevirdiği batının bir tarihçisinin (yani bizim gibi yobaz değil !) Atatürk devrimleriyle ilgili yazdıkları:

“Türkiye’deki bu devrim, bizim Batı’daki başarılı ekonomik, siya­sal, estetik, dinî devrimler gibi bütün alanlarda yapıldığından Türk halkının toplumsal, deney ve tecrübelerini tepeden tırnağa sarstı. Türkler yalnızca anayasalarını değiştirmekle kalmadılar (bu oldukça basit bir iş sayılabilir) fa­kat Islâm inancının koruyucusu durumunda olan Halife’yi ve müessesesini, tekkeleri, medreseleri, kadınların yüzünden, ifade ettiği bütün şeylerle birlikte peçeyi kaldırdılar; Islâm’ın temel direkle­rinden olan, kişinin alnını yere koyarak kıldığı na­mazı, kılan insan için imkânsızlaştıran şapkaları giymek zorunluluğunu getirerek erkekleri inanmayanlarla aynı seviyeye getirdiler; Isviçre Medenî Hukukunu kelimesi kelimesine Türkçeye çevirip, Italyan Ceza Hukukundan alıntılar yaparak şeriatı[1] kaldırdılar ve Meclisin oylarıyla yasallaştırdılar; Osmanlı edebî mirasının büyük bir kısmını yok saymak pahasına Arap harflerini Lâtin alfabesiy­le değiştirdiler.  (…)

1922’den beri Türkler Islâmi inceliklerle alay etmek için ellerinden geleni yaptılar, yine de, Türkleri küstah olarak anons eden diğer müslümanlar arasında bile saygınlıkları arttı. Işte bu yüzden bu­gün Türklerin oldukça kararlı yürüdükleri milli­yetçilik yolunda, yarın diğer müslümanların aynı şekilde yürümesi mümkün gözüküyor. Araplar ve Iranlılar şimdiden gönüllü. Oldukça uzak olmala­rına rağmen ‘Zealot’çu Afganlılar dahi aynı yol­da yürümeye niyetli. Gerçekte, milliyetçilik müslümanların içine düştükleri bir oyun; Müslüman­ların büyük bir çoğunluğu için milliyetçiliğin ka­çınılmaz sonucu, Batı dünyasının proleter kala­balığı içinde erimek olacaktır.

‘Panislâmizm’in bu yeni görünüşü, Halifeliği yeniden diriltme atılımlarının başarısızlıkla sonuç­lanmasıyla doğdu. Ondokuzuncu Yüzyıl’ın ilk çey­reğinde, Halifelik ünvanını Topkapı Sarayı’nın san­dık odasında bulan Sultan ‘Abdülhamid’, onu kendi kişiliğinde ‘Panislâmcı’ duyguyu canlandır­mak için kullandı. 1922’den sonra, Mustafa Kemal ve arkadaşları yeniden diriltilen bu Halifelik müesesesini kendi radikal ‘Herodian’cı siyasal görüş­lerine aykırı bularak, önce Halifeliği lâik bir ku­rum haline getirdiler ve sonra tamamiyle ortadan kaldırdılar. (…)

Panislâmizm uykudadır, ne var ki, Batılılaş­mış dünyanın proleter kalabalığı Batı sömürgeci­liğine karşı ayaklanıp anti-Batıcı bir hareket oluş­turursa, uyuyan devin uyanabileceğini hesaba katmak zorundayız.”[2]

 

**********

 

KAYNAKLAR:

[1] Şeriat; “Kur’ân’daki ayetlere, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem)’in sözlerine dayanan Islâm kanunu, Islâm hukuku”dur. Ayrıntılı bilgi için bakınız;

http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/25/m-kemal-ataturk-neyi-kaldirmis-turk-dil-kurumu-cevaplasin/

[2] Arnold Toynbee, Medeniyet Yargılanıyor, tercüme eden: Ufuk Uyan, Işaret Yayınları, Istanbul 1988, sayfa 188, 200.

***

Benzer konularımız:

http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/18/yabanci-gozuyle-m-kemal-ataturk-inkilaplari/

http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/05/yabanci-gozuyle-lozan-ve-neticesi/

http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/04/amerikali-profesorden-kemalistlere/

http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/24/inkilabin-milleti-gavurlastirmayi-amacladigina-dair-bir-delil/

http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/26/m-kemal-ataturk-inkilabi-milleti-din%c2%b4-yerine-turk-milliyetciligi%c2%b4-etrafinda-toplamak-seklinde-tanimliyor-soylevden/

http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/06/ataturk-inkilaplarinin-amaclari/

http://belgelerlegercektarih.com/2012/10/31/ataturk-inkilaplari-islama-karsi-yapilmistir/

http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/11/hasta-adam-misak-i-milli-kurtulus-savasi-m-kemal-ataturk-ve-kemalizm-afyonu/

 

**********

 

Kadir Çandarlıoğlu

 

**********

 

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.wordpress.com

*

*

 

Bir yorum

  1. Geri bildirim:Harf Inkılabı işe yaradı mı? | Belgelerle Gerçek Tarih

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: