Ismet Inönü Ermeni miydi? Gizli Çehreler-1
Ismet Inönü Ermeni miydi? Gizli Çehreler-1

Ismet Inönü Ermeni miydi? Gizli Çehreler-1

Ismet Inönü Ermeni miydi? Gizli Çehreler-1

*

***

Ismet Inönü’nün Ermeni olup olmadığını bilmiyoruz… Olması halinde dahi bunun kınanmasını icab ettirecek bir sebep olduğunu da düşünmüyoruz. Bizim inancımıza göre bütün insanlar Allah Teala’nın kuludur ve bu itibarla da muhteremdir. Hepimiz Hz. Adem aleyhisselam ile Hz. Havva’nın (a.s) çocuklarıyız. Dolayısıyla bir kimsenin Ermeni veya Yahudi olması bizi asla rahatsız etmez. Kimseye ırkından dolayı bühtan etmeyiz. Biz insanların inancına, ahlakına ve takvasına bakarız. Zulmetmedikçe, harbetmedikçe, bizi aldatmaya çalışmadıkça kimseyle bir meselemiz olamaz. Müslüman olmaları ve hidayete ermeleri için yalnızca tebliğde bulunur ve dua ederiz. Bize düşen vazife budur.

Bizi rahatsız etmesi lazım gelen husus, bir kimsenin aslını gizleyerek insanları aldatmasıdır… “Bizden”miş gibi görünmesidir. Bu asla kabul edilemez.

Işte Ismet Inönü’nün Ermeni olup olmamasının ehemmiyeti de burada ortaya çıkmaktadır. Zira Türkiye adına hareket ettiğini söylüyor ve “bizden” biri olduğu zannediliyordu.

Peki gerçekten öyle miydi?

Kadir Mısıroğlu bir sohbetinde, Inönü’nün ölüm döşeğinde iken “Ermeni harflerini” saydığını söylemişti. Tabii üstadın bu sözü her zaman olduğu gibi kemalist cenah tarafından kaale alınmadı.

Lakin “Ecevit Adında Biri Yahud Ikinci Ismet Inönü” adlı kitapta, “görgü şahidi”nden naklen verilen bir habere atıf yapılarak ve kaynağı da verilerek şöyle denilmektedir:

“Inönü’nün, ölümünden kısa süre sonra Günaydın gazetesinin (06-ANKARA) sütununda önemli bir haber çıktı. Yazar, ölümü sırasında başucunda bulunan Kemal Satır‘dan naklen, Inönü’nün son sözleri olarak Ermeni alfabesinin harflerini saydığını yazıyordu.”[1]

*

“Ecevit Adında Biri Yahud Ikinci Ismet Inönü” adlı kitabın kapağı, iç kapağı ve yukarıda bahsi geçen sözlerin yer aldığı sayfanın görüntüsü…

***

Kemal Satır, Ismet Inönü’nün en yakınlarından biriydi. 1962’den 1966’ya kadar CHP genel sekreterliği yapmış, 1963-1965 yılları arasında ise Ismet Inönü kabinesinde devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Kendisinin bu dehşet bilgiyi tekzip edip yalanladığını işitmedik, görmedik.

Bir hususa daha dikkatinizi çekip yazıyı noktalayalım: Inönü sıradan biri değildir. Uzun yıllar devleti idare etmiş ve başta Lozan olmak üzere mühim kararların altına imza atmıştır. Bu vatanın manevi değerleriyle kabili telif olmayan, taban tabana zıt olan “Atatürk inkılapları”nın uygulayıcılarından biri olmuştur. Halbuki Kur’an-ı Kerim’e göre Müslümanların idarecisi Müslüman olmalıdır[2]. Bir gayrimüslimin, çoğunluğu Müslüman olan bir ülkenin mukadderatı hakkında söz sahibi olmasını kabul etmemiz asla mümkün değildir.

Işte bu sebepledir ki, Ismet Inönü ve benzerlerinin gerçek kimlikleri açıklanmalıdır.

Türkiye’de Genel Seçimler yapılmadan evvel devletimizin ilgili kurumlarına düşen vazife, resmî veya gayri-resmî yollarla bütün “kripto” yani “gizli” Rum, Yahudi, Ermeni ve Sabetayistleri açıklamaktır.

Zira temsilcilerini seçecek olan halkın bunları bilmesi icab eder. Halk; Kimin at, kimin (b)it olduğunu bilmelidir. Mühim vazifelere talip olan gizli çehrelerin ifşa edilmemesi halinde bu ülkeye huzur ve sükunun avdet etmesi hayaldir.

.

**********

.

KAYNAKLAR:
.

[1] Nüzhet Çürüksulu-Şakir Adakaleli, Ecevit Adında Biri Yahud Ikinci Ismet Inönü, Polemika Yayınları, Istanbul 1975, sayfa 252.

[2] Bahsi geçen ayetin meali: “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygambere de itaat edin ve sizden olan emir sahibine de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu, daha iyidir ve sonuç bakımından da daha güzeldir.” (Nisa Suresi 59)

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

https://www.instagram.com/kadir_candarlioglu_gercektarih

https://instagram.com/belgelerlegercektarihcom

.

Paylaşım Şartı:

Paylaşmak istediğiniz bir yazı, görsel vs. varsa, alakalı yazıya gidin ve yukarıdaki adres çubuğunda görülen linki kopyalayıp paylaşmak istediğiniz yere yapıştırın. Yani YALNIZCA LİNK PAYLAŞIMINA MÜSAADE EDİYORUZ. Ayrıca yazının sonunda “facebook” veya “twitter”ın sosyal medya paylaşım butonları var. O butonlara tıklayarak da paylaşılabilir. Başka türlüsüne hiçbir surette rızamız yoktur.

*

5 yorum

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: