Atatürk Iran’dan toprak satın aldı mı?
Atatürk Iran’dan toprak satın aldı mı?

Atatürk Iran’dan toprak satın aldı mı?

Atatürk Iran’dan toprak satın aldı mı?

*

***

Kemalizmin sözcüsü mevkiinde bulunan “Sözcü” gazetesi yine yalanın dibini bulmuş. Daha evvel de bazı yalanlarını ifşa ettiğimiz gazete, bu sefer de kemalist Türkiye’nin Iran’dan toprak satın aldığını iftiharla sütunlarına taşımış. Hızını alamayan Sözcü, söz konusu toprak parçası için M. Kemal’in kendi cebinden ödeme yaptığını yazmış… Sanki mahalle manavı Hamdi abiden bir poşet muz alıyor. Aslında bu uydurmasyona cevap vermek vakit israfıdır, fakat bu gazeteyi hala ciddiye alıp okuyan bir kitle olduğunu da hesaba katmamız lazım. Buna rağmen “M. Kemal devletten aldığı maaşla bu parayı nasıl ödedi” gibi beyin yakıcı sualler sorup meseleyi mantıki yolla halle kalkışmayacağız. Zira adı geçen gazetenin okur kitlesinin büyük bir kısmı mantıkla alış-verişi kesmiş vaziyettedir.

*

Sözcü’nün palavraları…

***

Meseleyi adetimiz olduğu üzere belgelerle halledeceğiz.

CHP Tek parti döneminde Iran’dan toprak aldığımız doğrudur. Fakat bunun karşılığında para ödediğimiz, üstelik bu paranın M. Kemal’in cebinden verildiği ise yalandır. Hatta kuyruklu yalan. “Türkiye – Iran hudut hattının tayini hakkında Tahranda 23 Kânunusani (Ocak) 1932 tarihinde imzalanan itilâfnamenin tasdikına dair kanun” ile toprağa karşılık toprak verdik.

Bu antlaşmaya göre bir kısmı Iran topraklarında bulunan Ağrı Dağı’nın tamamı Türkiye’ye kalacak ve buna mukabil Van’ın Kotur havalisinden Iran’a arazi verilecektir. Çünkü isyan eden bazı aşiretler Ağrı Dağı’nda toplanıyor, Türk Silahlı Kuvvetleri harekat yapınca da Iran tarafına kaçıyorlardı. Dolayısıyla Türkiye’nin güvenliği için Ağrı Dağı’nın tamamı hudutlarımız dahilinde olmalıydı. Işte buna karşılık Kotur’dan arazi verilerek bir nevi takas yapılmıştır. Mesele bundan ibarettir. Ama kemalist uydurma tarihçiliği şu hadiseden bile bir efsane üretmeye kalkışacak kadar acizdir.

Iran Hükümeti’nin 26 Ocak 1932 tarihli resmi tebliğinde hududun belirlenmesiyle alakalı olarak şu hususlar açıklanmıştır:

“Bu itilaf (anlaşma) mucibince, üç sene evvel Ankara’da kararlaştırılan hudut hattında hiçbir değişiklik olmayacaktır. Ağrıdağ mıntıkasında Iran hükumeti Türkiye’ye dar ve uzun bir arazi parçası bırakmaktadır. Buna mukabil (karşılık) Türkiye hükumeti Bajerghuch mıntıkasında arazisinden bir kısmını Iran’a terketmektedir. Türkiye hükumeti (Van) Kotour havalisinde münaziünfih (ihtilaflı olan) araziden bir kısmını Iran’a bırakmaktadır.”[1]

*

[1] no’lu dipnotta yer alan Iran Hükumeti’nin resmi tebliği, 27 Ocak 1932 tarihli Cumhuriyet gazetesinde böyle haber olmuştu…

***

Bu kanun TBMM’nin 18 Haziran 1932 tarihli ictimaında kabul edilmiş[2] ve 23 Haziran 1932 tarihli Resmi Gazete’de neşredilip meriyyete girmiştir.[3]

*

[2] no’lu dipnotta bahsi geçen;“Türkiye – Iran hudut hattının tayini hakkında Tahranda 23 Kânunusani (Ocak) 1932 tarihinde imzalanan itilâfnamenin tasdikına dair kanun”un TBMM’nin 18 Haziran 1932 tarihli ictimaında kabul edildiğini gösteren Meclis tutanağı…

***

Toprak taksiminin teferruatını ve hududun nereden geçtiğini merak edenler için “Resmi Gazete”nin ilgili nüshasını aşağıya alıyorum:

*

[3] no’lu dipnotta sözü edilen;“Türkiye – Iran hudut hattının tayini hakkında Tahranda 23 Kânunusani (Ocak) 1932 tarihinde imzalanan itilâfnamenin tasdikına dair kanun”un metni 23 Haziran 1932 tarihli Resmi Gazete’de böyle neşredildi…

***

Işte belgeler, işte gerçek tarih… Yalanlarla sadece bir müddet yol alırsınız ama asla menzile varamazsınız. Buna rağmen uydurkçuluğa devam edecekseniz edin, biz de bütün rezilliklerinizi tek tek açıklamaya devam edeceğiz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize neyi hatırlatmıştı;

“Ilk peygamberlerden itibaren halkın hatırında kalan bir söz vardır: Utanmadıktan sonra dilediğini yap!”

.

**********

.

KAYNAKLAR:
.

[1] Cumhuriyet Gazetesi, 27 Ocak 1932.

[2] TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 4, Cild 9, Içtima 65, 18 Haziran 1932, sayfa 166 ve devamı.

[3] 18.6.1932 tarih ve 2011 numaralı “Türkiye – Iran hudut hattının tayini hakkında Tahranda 23 Kânunusani 1932 tarihinde imzalanan itilâfnamenin tasdikına dair kanun”, 23.6.1932 tarih ve 2132 sayılı Resmi Gazete.

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

https://www.instagram.com/kadir_candarlioglu_gercektarih

https://instagram.com/belgelerlegercektarihcom

.

Paylaşım Şartı:

Paylaşmak istediğiniz bir yazı, görsel vs. varsa, alakalı yazıya gidin ve yukarıdaki adres çubuğunda görülen linki kopyalayıp paylaşmak istediğiniz yere yapıştırın. Yani YALNIZCA LİNK PAYLAŞIMINA MÜSAADE EDİYORUZ. Ayrıca yazının sonunda “facebook” veya “twitter”ın sosyal medya paylaşım butonları var. O butonlara tıklayarak da paylaşılabilir. Başka türlüsüne hiçbir surette rızamız yoktur.

*

2 yorum

  1. Ayetullah Polat

    Türkiyede bir tarihçilik, bir ilim ahlakı olmadığı gibi, bu tür uydurmaları kontrol eden bir kurum da olmadığı için, her türlü yalan yanlış bilginin yayılmasında bir mahsur yok.
    Yazık.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: