Işte Putçuluğun resmî vesikası – Kamalizm Prensipleri

Işte Putçuluğun resmî vesikası – Kamalizm Prensipleri

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

chp 4 büyük kurultaya kamalizm prensipleri putculugun vesikasi baslik

CHP Dördüncü Büyük Kurultay tutanağının baş kısmı

***

chp 4 büyük kurultaya kamalizm prensipleri putculugun vesikasi baslik sayfa 77

CHP Dördüncü Büyük Kurultay tutanağının 77’inci sayfası (Kamâlizm kelimesine dikkatinizi çekiyorum)

***

Kemalizm kavramının, M. Kemal zamanında kullanılmadığı, kemalizm prensiplerinin M. Kemal’in ölümünden sonra başkaları tarafından M. Kemal’i suistimal etmek suretiyle oluşturulduğu bazı Atatürkçüler tarafından dile getirilir.

Biz de M. Kemal’in hayatta ve iş başında olduğu tarihte, yani 1935 yılında CHP Dördüncü Büyük Kurultayı’nda onaylanan Programın içeriğinde “Kemalizm” ifadesinin yer aldığını kaynağı ile birlikte açıklıyoruz.

Yani Kemalizm teriminin “resmiyet” kazanması, CHP’nin Mayıs 1935 tarihinde toplanan Dördüncü Büyük Kurultayı’nda kabul edilen CHP Programı ile oldu. Programın “Giriş” kısmında Kemalizm ile ilgili yapılan değerlendirme şöyledir:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin programına temel olan ana fikirler, Türk Devrimi’nin başlangıcından bugüne kadar yapılmış olan işlerle, yalın olarak ortaya konmuştur.

Bundan başka, bu fikirlerin başlıcaları, 1927 yılında Parti Kurultayı’nca da kabul olunan tüzüğün genel esaslarında ve Genel Başkanlığın, aynı kurultayca onanmış olan bildiriğinde ve 1931 kamutay seçimi dolayısiyle çıkarılan bildirikte saptanmıştır.

Yalnız birkaç yıl için değil, `geleceği de kapsayan´ tasarılarımızın ana hatları burada toplu olarak yazılmıştır.

Partimizin güttüğü bütün bu esaslar, `Kamâlizm´ prensipleridir.”[1]

***

Ayrıca dikkatinizi çekeriz, orada “K`e´malizm” yazmıyor… “K`a´mâlizm” yazıyor.

 

**********

 

KAYNAK:

[1] CHP Programı, Partinin Dördüncü Büyük Kurultayı Onaylamıştır, Mayıs 1935, Ulus Basımevi, Ankara 1935, sayfa 77.

 

**********

 

Kadir Çandarlıoğlu

 

**********

 

“Belgelerle Gerçek Tarih” isimli 792 sayfalık çalışmamızı ücretsiz indirebilirsiniz:

http://www.mediafire.com/?vgk9k8cozdpy7ez

*

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.wordpress.com

*

*

Reklamlar

Kemalistin dilinden Kamalizm Dini

Kemalistin dilinden Kamalizm Dini

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

Söz konusu kitabın kapağı

***

(Ne olur ne olmaz, okuduktan sonra Kelime-i Şehadet getirip imanınızı tazeleyin. Inşaallah “Müslümanım ama Atatürkçüyüm” diyen kardeşlerimiz de gerçekleri görürler.)

Mehmed Şeref Aykut’un 1936 yılında yayınlanan “Kamalizm” adındaki kitabından birkaç alıntı:

“Kamalizm, bir dindir ki, onun en büyük ve ana sıfatlarından birisi de devrimci olmasıdır.”[1]

“Kamalizm Dini’nin devletçiliği.”[2]

“Kamalizm ise, tam bir erişliğin bütün istediklerini toplayarak ulusu amacına yönleten bir din olmasına göre ne savsacı bir siyasa, ne oportun gündelik bir yönetge gütmez ve güttürmez.”[3]

“Biz, Kamalizm’in inanlı tapkanları (tapıcıları veya müminleri demek istiyor galiba.), şunu çok iyi anlamak kadar inanmak gerekliğini gönlümüzde taşımalıyız ki Türk tarihini Atatürk’e gelinceye kadar kimse içinden eleyerek onun büyük ulusa yüksek bir terbiye kaynağı olduğunu anlayamamıştır.”[4]

Ortaya yeni bir din çıkmış olur da onun bir kitabı olmaz mı? Onu da Şeref Aykut açıklasın;

“Işte bu tarihtir ki, bugün kutsal bir kitap gibi önümüze açılarak, yüce partimizin korucusu Atatürk’ün parti prensiplerini kavrayan şimdi çözelemeğe çalıştığım mushafını yapıyor.”[5]

“Gençlik, Türklüğün dayangacı ve geleceğin biricik umududur. Gençlikte yaşayacak olan her şeyden ve hatta en yüksek uzmanlığa kadar varan bilgiden, bilginlikten önce yalnız, yalnız ülkü ve kültürdür (Islam yok). Işte bize böyle bir gençlik gerektir. Gençlik ruhunun ihtiyacını yerine getirmek. Onun inanını doldurmak, vicdanını doldurmak ister. Bu sebepledir ki, onu Kamalizm dininin hiç şaşmayan, şaşırmayan orunçlu ve coşkun tapkanı (“mümini” anlamında galiba) yapmak, ona bu kutsal, ulusal ve kurtarıcı dini olanca derinliği ve inceliği ile oydamlamak ister… Ta ki, Kamalizm dinine inanı artsın. Işte disiplin altında gençlik böyle olacaktır. Parti, bunu amaçlamış, hazırlamıştır.”[6]

 

**********

 

KAYNAKLAR:

[1] M. Şeref Aykut, Kamalizm, Istanbul 1936, sayfa 15

[2] M. Şeref Aykut, Kamalizm, Istanbul 1936, sayfa 32.

[3] M. Şeref Aykut, Kamalizm, Istanbul 1936, sayfa 17.

[4] M. Şeref Aykut, Kamalizm, Istanbul 1936, sayfa 33.

[5] M. Şeref Aykut, Kamalizm, Istanbul 1936, sayfa 33.

[6] M. Şeref Aykut, Kamalizm, Istanbul 1936, sayfa 79.

 

**********

 

`K. Çandarlıoğlu´

 

**********

 

“Belgelerle Gerçek Tarih” isimli 792 sayfalık çalışmamızı ücretsiz indirebilirsiniz:

http://www.mediafire.com/?vgk9k8cozdpy7ez

*

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.wordpress.com

*

*