Türkiye’de Laik Sistemden dolayı uygulanamayan bir Ayet
Türkiye’de Laik Sistemden dolayı uygulanamayan bir Ayet

Türkiye’de Laik Sistemden dolayı uygulanamayan bir Ayet

Türkiye’de Laik Sistemden dolayı uygulanamayan bir Ayet

Müslümanların Kitabı; Kur’an

***

Bu Laik düzende, Cenab-ı Hakkın “Farz” kıldığı bütün ilahi emirleri yerine getiremediğimiz bir gerçek…

Bunlardan biri de “Kısas”tır.

Kısas hükmünün tıpkı “Oruç tutmak” gibi üzerimize Allahu Teala  tarafından “Farz” kılındığını bu başlık altında açıklığa kavuşturmanın dini bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum.

Oruç tutmak Bakara Suresi’nin 183. Ayet-i kerimesinde bütün müslümanlara “Farz” kılınmıştır.[*]

BAKARA SURESI
183 – “Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de **farz kılındı.** Umulur ki korunursunuz.”

ARAPÇA YAZILIŞI:
“Yâ eyyuhellezîne âmenû **kutibe aleykumus** sıyâmu kemâ kutibe alellezîne min kablikum leallekum tettekûn.”

Kutibe; “Yazıldı” anlamına gelir. Yazılan şeye kitab derler. “Farz”dır… Yani Allah’ın (celle celaluhu) yazgısı, hükmü manalarına gelir.

***

Bunları açıklığa kavuşturduktan sonra **Kısas** Ayet-i kerimesini inceleyelim;

BAKARA SURESI
178 – “Ey iman edenler! Öldürmede kısas size **farz kılındı**. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ama her kim, ölenin kardeşi tarafından bir şey karşılığı bağışlanırsa, o zaman örfe uyması, ona diyeti güzellikle ödemesi gerekir. Bu, Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve bir rahmettir. Her kim bunun arkasından yine saldırırsa, artık ona acı veren bir azab vardır.”

ARAPÇA YAZILIŞI:
“Yâ eyyuhellezîne âmenû **kutibe aleykumul** kısâsu fîl katlâ el hurru bil hurri vel abdu bil abdi vel unsâ bil unsâ fe men ufiye lehu min ahîhi şey’un fettibâun bil ma’rûfi ve edâun ileyhi bi ihsân, zâlike tahfîfun min rabbikum ve rahmeh, fe meni’tedâ ba’de zâlike fe lehu azâbun elîm.”

***

Oruç tutmak gibi “Farz” kılınan “Kısas”, haşa adeta Allahu Teala’ya inat haramlaştırılmıştır. Oysa “Kısas”ta birçok hikmetler bulunduğunu akıl sahibi herkes bilmektedir. Kısas, aynıyla karşılık vermek demektir. İslâm hukukunda ise, kasten ve haksız yere bir kimsenin canına kıyma ya da bedenine veya uzvuna zarar verme suçlarını işleyen kimselerin, verdikleri zararın aynıyla cezalandırılmaları demektir. Bu âyette kısas, “cana can” kuralını ifade etmektedir.

Bu Ayetin hemen ardından gelen 179. Ayet-i kerimede, Allahu Teala “Kısas” hakkında şöyle buyurmaktadır:

179 – “Ey temiz akıl sahipleri! Kısasta sizin için bir hayat vardır. Ümit edilir ki, korunursunuz.”

***

“Kısas”ın Hz. Ali (radıyallahu anh) Efendimizin katili olan Ibn Mülcem’e de uygulandığını bilmekteyiz.

Ibn Mülcem tarafından yaralanan Hz. Ali (rh.a) şöyle buyurmuştur;

“Eğer ben bu yaradan ölürsem, bir kılıç darbesi ile **kısas yapın** ki, **kanun-u ilâhî** yerini bulsun. Sakın ona beni öldürdüğünden dolayı eza ve cefa etmeyin”.

Bakınız; Taberi, (M.839-923), Tarih-i Taberi, cild 3, E.O. Yay., sayfa 214-217.

Ayrıca bakınız: Ibnü’l-Esir (M.1160-1234), El-Kamil, cild 3, B. Yay., sayfa 397- 402.

***

“Kısas”ın artık geçerli olmadığını iddia edenler varsa, (ki imkansız) Kısas Ayetini yürürlükten kaldıran bir Ayet veya bir Hadis-i Şerif sunmaları gerekir. Üzerimize farz kılınan Allahu Teala’nın bu hükmü yerine Italya’dan ceza hükümleri alan M. Kemal’i sevmek ve onun yolundan gitmek nasıl bir müslümanlıktır?

MAIDE SURESI
44 – (…) İnsanlardan korkmayın, benden korkun, âyetlerimi az bir paraya satmayın. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.

49 – Aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet. Onların keyiflerine uyma. Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından seni saptırmalarından sakın. Eğer Allah’ın hükmünden yüzçevirirlerse, bil ki Allah, bir kısım günahları sebebiyle onları musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu yoldan çıkanlardır.

50 – Yoksa cahiliyye hükmünü mü arıyorlar? kesinlikle bilen bir toplum için Allah’tan daha güzel hüküm veren kim olabilir?

***

[*] Oruç bütün müslümanlara “Farz” kılınmıştır ancak hasta, yolcu tutamadığı günlerce kaza eder. Devamlı özürlü, iyileşme ümidi olmayan müzmin bir hastalığa yakalanmış bulunanlar üzerinde, yedikleri her oruç yerine bir fidye, yani bir yoksul yiyeceği farzdır.
Allahu Teala ve Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem) daha iyi bilir.

***

Bu konuyla alakalı olarak tavsiye ettiğimiz benzer konularımız:

http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/05/seriat-hukumleri-ve-hikmetleri-kisas-katilin-hukmu/

http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/02/kuran-nizami-hilafetseriathukumkanun-ile-ilgili-bir-kac-ayet-i-kerime/

http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/09/seriat-hukum-kanun-hakkinda-birkac-hadis-i-serif/

***

Tavsiye ettiğimiz bir site:

http://www.ebubekirsifil.com/

 

**********

 

Kadir Çandarlıoğlu

 

**********

 

“Belgelerle Gerçek Tarih” isimli 792 sayfalık çalışmamızı ücretsiz indirebilirsiniz:

http://www.mediafire.com/?vgk9k8cozdpy7ez

*

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.wordpress.com

*

*

5 yorum

  1. Geri bildirim:Atatürk, Elmalılı Hamdi Yazır’a Kuran tefsir ettirdi yalanı « Belgelerle Gerçek Tarih

  2. Geri bildirim:Türkiye’deki Müslümanlar neden tutuklanıyordu « Belgelerle Gerçek Tarih

  3. Geri bildirim:M. Kemal Atatürk’ü savunan “sözde” Hoca’ya Reddiye / Cevap « Belgelerle Gerçek Tarih

  4. Geri bildirim:Bir ayet kabul edilirken diğer bir ayet neden inkar edilir? | Belgelerle Gerçek Tarih

  5. Geri bildirim:Özgecan Aslan’ın katiline nasıl bir ceza verilecek? | Belgelerle Gerçek Tarih

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: