Kemal Kılıçdaroğlu küfürlerinin tarihsel kökeni: Atatürk küfürleri
Kemal Kılıçdaroğlu küfürlerinin tarihsel kökeni: Atatürk küfürleri

Kemal Kılıçdaroğlu küfürlerinin tarihsel kökeni: Atatürk küfürleri

Kemal Kılıçdaroğlu küfürlerinin tarihsel kökeni: Atatürk küfürleri

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

***

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı M. Kemal Atatürk’ü birçok yönden örnek aldığını görüyoruz. Bunlardan biri M. Kemal’in takıyye politikasıdır.[1]

Bir başkası ise M. Kemal Atatürk’ün küfretmesi, hakaret etmesidir.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemde ettiği küfürlerden bazılarını şöyle bir sıralayalım:

“Ileri derecede geri zekâlı”

“Hain”

“Elin parasıyla gerdeğe girmek”

“Angus”

“Herhalde onu dinleyen pek çok ülke affedersiniz kıçıyla gülmüştür”

“Çapsız”

“Hergele”

“Deli”

“Kalpazan”

“Ulan”

“Ana… a… a…”

***

Şimdi de M. Kemal Atatürk’ün eseri “Nutuk”ta[2] geçen küfürlerden bazılarını yazalım:

“Bedbaht” (sayfa 6)

“şuuru milliyi felce uğratmak” (sayfa 7)

“hainane teşebbüsat” (sayfa 7)

“insanlık evsafından mahrum” (sayfa 13)

“menfi ruhlu kimseler” (sayfa 38)

“zavallılar” (sayfa 71)

“zevatı malumenin hıyaneti” (sayfa 120)

“zatı gafil” (sayfa 180)

“her türlü habaset ve hıyanet ve acz ü meskenet” (sayfa 180)

“şeytanetkâr tedbirlerle milleti iğfal etmek” (sayfa 200)

“şahsi hırs ve menfaat veya hiç olmazsa cehalet” (sayfa 201)

“aciz zavallılar” (sayfa 225)

“akıl ve ferasetlerindeki mahdudiyet” (sayfa 225)

“tab’ ve ahlaklarındaki za’ıf ve tereddüt” (sayfa 225)

“akl-ı eblehfiribane” (sayfa 227)

“milleti iğfal ve meskenete irca maksadı güdenler” (sayfa 228)

“nazır (Bakan!) diye toplanmış birtakım sebükmağzan” (sayfa 230)

“alçak bir padişahın deni fikirleri” (sayfa 230)

“heyeti fesadiye” (sayfa 235)

“ahlaksızlıklarıyla tanınmış eşhas” (sayfa 235)

“sakim ve hayvanca bir düşünce” (sayfa 236)

“bihissü idrak insanlar” (sayfa 239)

“eblehane, echelane ve miskinane hareket” (sayfa 239)

“teşebbüsatı melanetkârane” (sayfa 264)

“fesat tohumları” (sayfa 264)

“eşhası muzırra” (sayfa 264)

“hafif” (sayfa 285) Refet Paşaya diyor

“memleketi baştan başa ateşe vermek için olanca vüs u gayretiyle çalışmak” (sayfa 291)

“maksadı mahsusu hainane” (sayfa 325)

“namus ve mukaddesat hakkında laubali ve gayrıhassas” (sayfa 355)

“cebin, imansız, cahil” (sayfa 361) Rauf Beyin de (Orbay) aralarında bulunduğu Milli Mücadele taraftarı olan kendi arkadaşlarına diyor.

“çirkin gururlarını tatmin” (sayfa 361)

“ikbal, haset, vehim ve ila gibi avamil ile hareket edenler” (sayfa 376)

“paralı uşak” (sayfa 501)

“millet meclisine kadar girebilmiş vatansızlar” (sayfa 502)

“hayasız, hadnaşinas” (sayfa 543)

“küstah” (sayfa 543)

“pest ve erzel tıynette” (sayfa 543)

“aciz ve korkak insanlar” (sayfa 637)

“müfsid mikroplar” (sayfa 639)

“mülevves bir tahtın, çürümüş, çökmüş ayakları” (sayfa 688)

“idrakten mahrum, vicdandan mahrum” (sayfa 689)

“sefil” (sayfa 693)

“Âciz, âdi, his ve idrakten mahrum bir mahlûk” (sayfa 694)

“pespaye” (sayfa 694)

“sefil ve caniyane maksat” (sayfa 851)

“gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet” (sayfa 898)

***

Bunları okurken bile insanın kalbi daralıyor, ruhu daralıyor.

Bu arada, Kılıçdaroğlu ile M. Kemal’in küfürleri arasındaki benzerlik şaşırtıcıdır.

M. Kemal Atatürk’ün hakaret ettiği insanların neredeyse tamamına yakını Milli Mücadele’nin önde gelen isimleridir. Örneğin bir yerde Refet Paşa’ya, ki kendisi M. Kemal’le 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkanlar arasında bulunuyordu, “hafif”, başka bir yerde ise Rauf Orbay ve diğer arkadaşlarına “cebin, imansız ve cahil” diyor.

Hakaret ettiği insanlar arasında Cafer Tayyar, Kazım Karabekir ve Nureddin Paşalar da var. Bu insanlar o dönem kendisine cevap verememişlerdir, zira aralarında Karabekir Paşa’nın da bulunduğu bazıları siyasetten uzaklaştırılmışlar… Halide Edip, Adnan Adıvar, Rauf Orbay vs. gibi yine Milli Mücadele’nin önde gelen isimleri yurt dışında sürgün hayatı yaşamak zorunda bırakılmışlardır. Bazıları ise bilindiği gibi Istiklal Mahkemeleri’nde yargılandılar.

Hatırlayacaksınız, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan önceki CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, telefonların dinlemesiyle ilgili yaptığı bir açıklamada “insan, açar telefonu isterse iktidara da küfreder. Şöyle ağız tadıyla küfredemez olduk” diye yakınıyordu.

Siyaset ve devlet adamlarına yakışmayan bu küfürler, CHP’lilerin karakter yapıları hakkında bize bir fikir vermektedir.

Elbette, “kötü söz sahibine aittir.”

 

**********

 

KAYNAKLAR:

[1] http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/20/kemal-kilictaroglunun-degisim-vurgusu-ve-kemal-ataturkun-takiyye-politikasi/

[2] M. Kemal Atatürk, Nutuk, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, 9. Baskı, Milli Eğitim Basımevi, Istanbul 1969.

 

**********

 

Kadir Çandarlıoğlu

 

**********

 

“Belgelerle Gerçek Tarih” isimli 792 sayfalık çalışmamızı ücretsiz indirebilirsiniz:

http://www.mediafire.com/?vgk9k8cozdpy7ez

*

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.wordpress.com

*

*

Bir yorum

  1. Geri bildirim:Atatürk’ün insana verdiği değer « Belgelerle Gerçek Tarih

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: