Resmi Tarih Yalanlarına Son, Belgeler Konuşuyor
Resmi Tarih Yalanlarına Son, Belgeler Konuşuyor

Resmi Tarih Yalanlarına Son, Belgeler Konuşuyor

Resmi Tarih Yalanlarına Son, Belgeler Konuşuyor

M. Kemal Atatürk’ün yokluk içinde, beş parasız, bütün imkanlardan mahrum bir şekilde kırık dökük, pusulasız bir vapurla gizlice Samsun’a çıktığını anlatan resmi tarih yalanlarına son…

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivinde bulunan Istiklal Harbi Koleksiyonu’ndaki belgelerde, M. Kemal’in otomobil ve benzinine, hatta gambotların kömürüne varıncaya kadar Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından temin edildiği görülmektedir. M. Kemal’in talebi üzerine tüm karargah mensuplarının 3 aylık maaşlarının peşin ödenmesinden başka, ayrıca bir miktar para da verilmiştir. Diyarbekir, Bitlis vs. gibi vilayetlerin bir “müfettiş” olan M. Kemal’in müracaatlarını dikkate almalarını bildiren yazı da dikkat çekicidir. Aslında Sultan Vahidüddin, M. Kemal’i suni bir memuriyetle, yani resmi olarak “müfettiş”, fakat gerçekte Anadolu’daki kıyamı örgütlemek için Samsun’a göndermiştir.

Bunu, “Atatürk’ü Samsun’a Vahdettin Gönderdi (Belgelerle)” başlıklı yazımızda uzun uzadıya anlatmıştık. Esasen buradaki belgeler sözkonusu yazımıza eklenmeliydi, ancak zaten yazı birçok belge ihtiva ediyor, bunların da eklenmesi halinde konu dağılacak ve okuyucuyu da hiç kuşkusuz sıkacaktı. Bu nedenle aşağıdaki belgelere göz attıktan sonra “Atatürk’ü Samsun’a Vahdettin Gönderdi (Belgelerle)” başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz:

http://belgelerlegercektarih.com/2012/11/24/ataturku-samsuna-vahdettin-gonderdi-belgelerle/

***

Sultan Vahidüddin, işgalci devletlerin sunacağı barış antlaşmasının şartlarını hafifletmek gayesiyle M. Kemal’i Anadolu’ya göndererek elinde bir koz olsun istiyordu. M. Kemal bu sebeple 30 Nisan 1919 tarihinde bu göreve atanmıştır.

M. Kemal’in tayin emri Hicrî 4 Şaban 1337 ve Rumî 5 Mayıs 1335, yani Milâdi 5 Mayıs 1919 tarihli ve 3540 sayılı “Takvim-i Vekayî”nin ilk sayfasında ilk karar olarak yeralıyor ve emirde şöyle deniyor:

“Mülga (lâğvedilmiş, kaldırılmış olan) Yıldırım Grubu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa, Dokuzuncu Ordu Kıtâatı (kıt’aları) Müfettişliği’ne tâyin edilmiştir. İşbu irâde-i seniyyenin (padişah emrinin) icrâsına Harbiye Nâzırı (Savaş Bakanı) memurdur. 29 Receb 1337, 30 Nisan 1335 (30 Nisan 1919). Mehmed Vahideddin (üstte). Harbiye Nâzırı Şakir, Sadrazam Damad Ferid”.

*

m. kemalin samsuna cikis belgesi, atatürkün samsuna cikis belgesi m. kemal takvimi vekayi resmi gazete, m. kemal atatürkün anadoluya gecis sultan vahideddin damat ferid

***

Ancak M. Kemal bir türlü Anadolu’ya hareket etmiyordu. Mesela 6 Mayıs’ta acele Anadolu’ya hareket etmesi için talimat veriliyor. O ise, bir gün sonra, yani 7 Mayıs‘ta ileriye dönük 3 aylık maaşlarının hemen peşin ödenmesini talep ediyordu.

Bir sonraki talebi ise 10 Mayıs tarihlidir. Bu sefer 5 adet otomobil ve 2 adet kamyon istiyordu.

Ama ne hikmetse yine hareket etmiyor. Bu defa ise 12 Mayıs‘ta gönderdiği bir yazıyla daha fazla maaş talep ediyor.

M. Kemal’in bitmek tükenmek bilmeyen taleplerindeki hikmet nedir acaba? Neden bütün taleplerini bir defada sıralamak yerine zaman kazanmaya çalışıyordu? Neden bir an önce Samsun’a hareket etmiyordu?

Çünkü o sırada ingilizlerle pazarlık yapıyor ve bu taleplerle Padişah’ı oyalıyordu. Bu şekilde Ingilizler’in kendisine verdikleri sözde durup durmayacağını görmek istiyordu. Nitekim Ingilizler ile yaptığı anlaşmanın bir neticesi olarak Yunan askeri 15 Mayıs 1919’da Izmir’i işgal etti. Bunun üzerine M. Kemal nihayet 16 Mayıs’ta Samsun’a hareket etti. Evet! Yanlış okumadınız, Yunanlıların Izmir’e çıkmasından sadece 1 gün sonra…

Yani Padişah, M. Kemal eliyle Ingilizler’e oyun oynamak isterken, Ingilizler M. Kemal ile birlikte Padişah’a oyun oynadılar.

Burada 8 adet belge var. Her belgenin altına latinize edilmiş halini de ekledik…

Belge 1 – M. Kemal’in otomobil ve benzin talebi:

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

belge 1 benzin otomobil kemal atatürk kurtulus savasi padisah vahdettin

*

Belgenin latinize edilmiş hali:

belge 1 benzin otomobil kemal atatürk kurtulus savasi padisah vahdettin latinize

***

*

Belge 2 – M. Kemal’in para talebi:

belge 2 tahsisat maas kemal atatürk kurtulus savasi padisah vahdettin

*

Belgenin latinize edilmiş hali:

belge 2 tahsisat maas kemal atatürk kurtulus savasi padisah vahdettin latinize

***

*

Belge 3 – M. Kemal’in istediği paranın verileceğini bildiren yazı:

belge 3 tahsisat maas verilecek kemal atatürk kurtulus savasi padisah vahdettin

*

Belgenin latinize edilmiş hali:

belge 3 tahsisat maas verilecek kemal atatürk kurtulus savasi padisah vahdettin latinize

***

*

Belge 4 – M. Kemal, bir miktar para, en az iki binek otomobil ve tüm karargah mensuplarının 3 aylık maaşlarının peşin verilmesini talep ediyor. Ancak bunlar verildikten üç gün sonra hareket edebileceğini bildiriyor:

belge 4 üc aylik maas verilecek kemal atatürk kurtulus savasi padisah vahdettin kac para verdi

*

Belgenin latinize edilmiş hali:

belge 4 üc aylik maas verilecek kemal atatürk kurtulus savasi padisah vahdettin latinize

***

*

Belge 5 – M. Kemal kömür talep ediyor:

belge 8 kömür kemal atatürk kurtulus savasi padisah vahdettin

*

Belgenin latinize edilmiş hali:

belge 8 kömür kemal atatürk kurtulus savasi padisah vahdettin latinize

***

*

Belge 6 – M. Kemal yine benzin talep ediyor:

belge 5 benzin verilecek kemal atatürk kurtulus savasi padisah vahdettin

*

Belgenin latinize edilmiş hali:

belge 5 benzin verilecek kemal atatürk kurtulus savasi padisah vahdettin latinize

***

*

Belge 7 – Diyarbekir, Bitlis, Mamuretülaziz (Elazığ), Ankara, Kastamonu vilayetlerinin M. Kemal’in müracaatlarını dikkate almaları hususunda 13. Kolordu Kumandanlığına gönderilen yazı:

belge 6 diyarbekir ankara kemal atatürk kurtulus savasi padisah vahdettin

*

Belgenin latinize edilmiş hali:

belge 6 diyarbekir ankara kemal atatürk kurtulus savasi padisah vahdettin latinize

***

*

Belge 8 – M. Kemal’in talep ettiği benzinin gönderileceğine dair yazı:

belge 7 benzin gönderildi kemal atatürk kurtulus savasi padisah vahdettin

*

Belgenin latinize edilmiş hali:

belge 7 benzin gönderildi kemal atatürk kurtulus savasi padisah vahdettin latinize

 

 

**********

 

Kadir Çandarlıoğlu

 

**********

 

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

www.belgelerlegercektarih.com

*

*

9 yorum

  1. Geri bildirim:Atatürk’ü Samsun’a Vahdettin Gönderdi (Belgelerle) | Belgelerle Gerçek Tarih

  2. Geri bildirim:Ahmet Hakan’a Cevap 12 – Sultan Vahideddin ve M. Kemal – Belgelerle Gerçek Tarih

  3. Murad

    Filistin cephesinden kaçan İsmet ve Mustafa kamal Baron otelde kalıyorlar oradan adana ya Adana’dan araç ile İstanbul’a geliyorlar ordusuda konyaya çekiliyor İttihat ve Terakki önderliğinde Abdulhamidi tahtdan indirmek için balkanlarda örgütledikleri Ermeni çetelerini Samsun’a ve Konya’ya yerleştiren daha sonra bir orduyu bunlara bağlayan Samsun’dan ankarayada bu ordu ile girip bu orduyu Refet beleye tesli eden ve Kuvayı milliye namına kim var ise yakalayan öldürenler gerçektende dahiler

  4. Geri bildirim:Atatürk’ü Samsun’a Vahdettin Gönderdi (Belgelerle) – Belgelerle Gerçek Tarih

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: