Siyon Protokolleri 2
Siyon Protokolleri 2

Siyon Protokolleri 2

Siyon Protokolleri 2

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

yahudi protokolleri siyon protokolleri siyon maddeleri for world conquest fesat programi 2

***

Buraya onbeş maddelik yeni ve evvelce paylaştığımızdan müthiş bir program daha ilâve ediyoruz.  C. Rıfat Atilhan’ın aslından bir nüshayı ele geçirdiği bu prog­ram New York Hahamlar Merkezi tarafından son de­rece mahrem olarak mühim merkezlere yayılmıştır. Evvelce paylaştığımız protokollar için bakınız; http://belgelerlegercektarih.com/2013/04/11/siyonistlerin-protokolleri/

Mukayese ve karar okuyucularımızındır.

PROTOKOLLAR

Dünya hakimiyeti için bütün Yahudilere gayet mahrem tebligaat ve Amerika Yahudilerine “hakimiyetten” evvel son talimat:

1 – Radyo, televizyon, gazeteler, sinema, mec­mular ve kitaplar üzerindeki büyük kontrolümüzü genişletiniz.

2 – Hukuk, Tıp, Kimya ve buna benzer bütün tahsillerden, Yahudi olmıyanları uzaklaştırınız ve Yahudileri bilhassa bu şubelerde tahsile ve okumağa teşvik ediniz.

3 – Gayri Yahudilerin mektep ve kollejlerini birer içtimaî ihtilâl merkezi haline getiriniz.

4 – Gayri Yahudi peygamberleri gülünç şekle sokup onları rezil rüsva edecek mevzular icat ve ay­nı zamanda Yahudi olmıyanlar arasında tefrik ve nifak çıkarınız. Din müesseselerini zayıflatmalı, fakat bizlere karşı da kendilerine kardeşlik (!) hisleri tel­kin ediniz.

5 – Bizden olmıyanların kadın ve çocuklarının ahlâklarını ifsat ediniz.

6 – Kanunları ve anayasaları yanlış şekillerde tefsir ederek mahkemelerini dahi iğlâk edip her ye­re şüphe ilka ediniz.

7 – Içtimaî sınıflar arasında nifak ve mücadele tohumlarını ekiniz. Renkli ırkları diğer ırklara düş­man kılınız.

9 – Çeşitli aşılar ve suya katılan türlü yabancı maddelerle bizden olmıyanları tımarhanelere atarak ve medenî hakları suistimal ederek onları yok edi­niz, tüketiniz.

10 – Devlet adamlarını eliniz altında tutmağa çalışınız.

11 – Memleketlere girmek imkânlarını ve ka­nunlarını kolaylaştırınız.

12 – Her vasıtaya müracaat ederek para üzerin­deki diktatörlüğümüzü takviye ediniz.

13 – Hükümetin, ordunun ve bahriyenin en can noktalarına Yahudileri yerleştiriniz.

14 – Cumhuriyeti ortadan kaldırarak onun ye­rine demokrasiyi ikame ediniz.

15 – Türlü hile ve desise kullanarak işçileri el­de tutunuz. Mitingler tertip ediniz. Grevler yaptırı­nız ve bu mevzuda hiçbir fedakârlıktan çekinmeyi­niz.

Işte bu usuller sayesinde bulunduğumuz memleketi inkıraza, ahlâksızlığa, iflâsa, sivil harbe sürükleyip düşmanlarımızın sayısını azaltacağız ve memleketi istediğimiz istikamete sürükliyeceğiz.

Unutmayın ki: Bolşevik ihtilâli bizi Rusya’nın efendisi yaptı. Son harb ise bizi Asya ve Avrupanın efendisi kıldı. Bundan yalnız Ispanya hariç kaldı. Birleşmiş Milletler teşkilâtı ISRAEL devletini meydana getirdi. Bize bahşedilen bu hazineyi dünyanın merkezi haline getireceğiz.

Eğer Yahudi olmıyanlar tarafından yukarıdaki talimat ve program hakkında sorguya çekilirseniz, yukarıdaki malûmatı tel’in ediniz, bilmemezlikten ve elinizden gelen her çareye başvurarak bu malûmatın doğru olmadığına onları inandırmağa çalışınız. Bu mevzuda yemin edebilirsiniz, TALMUT size böyle emrediyor.

Işbu program ve talimat gayri Yahudilerin eline geçmesinin bizim için asıl bir facia olacağını ayrıca ilâveye lüzum yoktur.

Hahamlar Merkez Komitesi

***

Inanılması güç, normal kafalara ve idraklere sığ­ması imkânsız olan bu fesat programının Amerikalılar tarafından ele geçirilen asıl nüshasının klişesi:

yahudi protokolleri siyon protokolleri siyon maddeleri for world conquest fesat programi

Amerika Hahamlar Merkez Komitesinin gayet mahrem tamiminin aslı

***

 

**********

 

Kadir Çandarlıoğlu

 

**********

 

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.wordpress.com

*

*

Bir yorum

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: