Ermeni Soykırımı yapıldı mı?
Ermeni Soykırımı yapıldı mı?

Ermeni Soykırımı yapıldı mı?

Ermeni Soykırımı yapıldı mı?

Sözde Ermeni Soykırımı hakkında bir çalışma yapmayı gerçekten çok isterdik, ancak bu işi hakkıyla yapabilmek için ermenice, rusça ve kürtçe de bilmek gerektiğini düşünüyoruz. Her ne kadar Necip Milletimize atılan bu çirkin iftiralara karşı bir çalışma yapamasak da, yapmak isteyenlere bir nebze olsun katkı sağlamak amacıyla konuyla alakalı birkaç kitabı istifade edilebilmesi için sitemize yükledik, ücretsiz indirebilirsiniz:

Ermenilerle ilgili Kitap

Ermeniler tarafindan yapilan katilam belgeleri 1

Ermeniler tarafindan yapilan katliam belgeleri 2

Armenian violence and massacre in the Caucasus and Anatolia Based on Archives Kafkasya ve Anadolu da Ermeni mezalimi 1

Armenian violence and massacre in the Caucasus and Anatolia Based on Archives Kafkasya ve Anadolu da Ermeni mezalimi 2

Ermeni Komiteleri 1891 1895

***

Biz yine de birkaç belge ekleyelim:

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

Moskof tahrik ve teşviklerini ispatlayan vesikalardan biri!..

Harpte cesaret (!) gösteren Ermeni çetecilerine verilmek üzere Ruslar tarafından çıkarılan madalya

KAYNAK: Kadir Mısıroğlu, Moskof Mezalimi, Sebil Yayınevi, Istanbul 1970, sayfa 334.

***

***

Soykırım yapacak olan bir devlet ekmek yardımı yapar mı?

***

Ermeniler için muhâcirîn tahsîsatından sarfiyat icrası ile ekmek ihzârına dâir Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti’nden İzmit, Eskişehir, Kütahya, Karahisar, Hüdavendigâr, Konya, Ankara, Adana ve Haleb’e çekilen telgraf.
1333.L.20

***

Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet i Umûmiye Müdîriyeti
Umûmî
Husûsî
5396
Şifre
Mahrem

İzmit, Eskişehir, Kütahya, Karahisâr, Hüdâvendigâr, Konya, Ankara, Adana, Haleb’e

İstasyonlarda bulunan ve yukarı mevkaflardan oraya gelecek olan Ermeniler için Muhâcirîn Tahsîsâtı’ndan sarfiyât icrâsıyla üç-dört günlük ekmek ihzârı ve esnâ-yı hareketlerinde dûçâr ı sefâlet olmamaları esbâbının istikmâli.

18 Ağustos 1331
Nâzır

***

KAYNAK: DH. ŞFR, 55/341 Belge No: 1

***

Soykırım yapacak olan bir devlet hasta ermenilerin tedavi edilmesine izin verir mi?

***

“Re’sü’l-Ayn’a gelen Ermenilerden hastalanlarını tedavi etmek üzere belediye doktorunun i’zâmı câizdir.” şeklinde Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti’nden Halep Vilâyeti’ne çekilen cevâbî telgraf.
1333.N.I6

***

DH. ŞFR, 54-A/153

Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet i Umûmiye Müdîriyeti
Şifre

Haleb Vilâyetine

C[evâb-ı] 11 Temmuz sene [1]331 Re’sü’l-ayn’a gelen Ermenilerden hasta olanlarını tedâvi etmek üzere beledî doktorlarının i‘zâmı câ’izdir.
Fî 15 Temmuz sene [1]331

Nâzır
Talat

***

KAYNAK: DH.ŞFR 54-A/153 Belge No: 1

***

Soykırım yapacak olan bir devlet, bunların korunmasına dair emir verir mi?

***

Sevk olunan Ermenilerin yolda istirahatlarının teminiyle tecavüzden korunmaları için gerekli inzibatî tedbirlerin alınmasına dâir Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti’nden Konya Vilâyeti’ne çekilen cevâbî telgraf.
1333.Z.4

***

DH. ŞFR, 56/381
Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet i Umûmiye Müdîriyeti
Husûsi: 107
Şifre

Konya Vilâyetine

C[evâb-ı] 27 Eylül sene [1]331 Sevk olunan ve olunacak Ermenilerin karadan gönderildiği anlaşılıyor. Yolda esbâb ı istirâhatlarının te’mîniyle bir tecâvüze uğramalarını mâni‘ tedâbir ittihâzı.
Fî 30 Eylül [1]331

Nâzır
Talat

***

KAYNAK: DH.ŞFR 56/381 Belge No: 1

***

Bir de sohbet ekleyelim:

 

**********

 

Kadir Çandarlıoğlu

 

.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: