CHP’nin Başbakanı Recep Peker: Din Zehirdir!
CHP’nin Başbakanı Recep Peker: Din Zehirdir!

CHP’nin Başbakanı Recep Peker: Din Zehirdir!

CHP’nin Başbakanı Recep Peker: Din Zehirdir!

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

recep peker meclis konusmasi din komünizm zehirdir din zehirdir sükrü saracoglu, chp din zehirdir, chp Islam kemal atatürk recep peker

M. Kemal ile Recep Peker aynı karede

***

Din düşmanı CHP’nin Başbakanı Recep Peker, Meclis kürsüsünde dini “zehir” olarak tanımladı:

“Komünizm denen bir ictimaî zehirden bünyeyi korumak için onun yanında yavaş yavaş genişleyecek bir şeriat hayatının ikamesi ihtimalini bir tedbir diye düşünmek aşağı yukarı bir öldürücü zehrin lâakal onun kadar öldürücü olan başka bir zehirle tedavi edileceğini zannetmekten ibarettir. (…) Solumuzda kızıl uçurum, sağımızda kara ve karanlık irtica uçurumu. Bu iki uçurumdan birini ötekine tercih etmek veya birini ötekine tedbir saymak manasına gelen bir ifadede isabetli bir müşahadenin hükmü yoktur sanıyorum.”[1]

recep peker meclis konusmasi din komünizm zehirdir din zehirdir sükrü saracoglu, chp din zehirdir, chp Islam

[1] no’lu dipnotla ilgili Meclis tutanağı

***

Maalesef kimse de “sen ne diyorsun?” diye karşısına dikil(e)medi…

Oysa Şeriat, “Kur’an’daki ayetlere, ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellem efendimizin hadislerine dayanan Islam kanunu, Islam hukuku”dur.[2] Imam-ı Azam Ebu Hanife (rahmetullahi aleyh)’ye göre Şeriat’a karşı gelenler kafir olur.[3]

Kur’an’a göre Şeriat, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem efendimize Allah Teala tarafından verilmiştir ve Müslümanların Şeriat’a uyması gerekir.[4]

*

Not: Sosyal medyada bazıları bu sözü Şükrü Saraçoğlu’na atfen yayınlıyor, ancak Saraçoğlu’nun böyle bir sözüne şu ana kadar kaynaklarda rastlamadım.

.

**********

.

KAYNAKLAR:

.

[1] TBMM Zabıt Ceridesi, Ictima 22, cild 3, 24.12.1946, sayfa 445 ve devamı.

[2] Bu tanım, Türk Tarih Kurumu sözlüğünde de geçmektedir: http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/25/m-kemal-ataturk-neyi-kaldirmis-turk-dil-kurumu-cevaplasin/

[3] Imam-ı Azam Ebu Hanife (rahmetullahi aleyh)’nin Şeriat hakkındaki sözleri için bakınız; http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/25/imam-i-azam-ebu-hanife-rh-a-seriat-hakkinda-ne-dedi/

[4] “Sonra (Ey Rasulüm) seni din hususunda apaçık bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin hevâ ve heveslerine uyma.” (Casiye Suresi 18.)

Bu konuda daha fazla Ayet-i Kerime için bakınız:

http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/02/kuran-nizami-hilafetseriathukumkanun-ile-ilgili-bir-kac-ayet-i-kerime/

Bu konuda birkaç Hadis-i Şerif için bakınız:

http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/09/seriat-hukum-kanun-hakkinda-birkac-hadis-i-serif/

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

.

**********

.

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

www.belgelerlegercektarih.com

*

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: