Abdülvehhâb-ı Şa’rânî, Mîzân-ül Kübrâ – Dört Hak Mezhebin Büyük Fıkıh Kitabı ve Tasavvufi Yorumları
Abdülvehhâb-ı Şa’rânî, Mîzân-ül Kübrâ – Dört Hak Mezhebin Büyük Fıkıh Kitabı ve Tasavvufi Yorumları

Abdülvehhâb-ı Şa’rânî, Mîzân-ül Kübrâ – Dört Hak Mezhebin Büyük Fıkıh Kitabı ve Tasavvufi Yorumları

Tavsiye Edilen Kitap: Ârif-i Samedânî ve Kutb-i Rabbânî Abdülvehhâb-ı Şa’rânî, Mîzân-ül Kübrâ – Dört Hak Mezhebin Büyük Fıkıh Kitabı ve Tasavvufi Yorumları, (Tercüme: A. Fârûk Meyân), Furkan Yayınevi, Istanbul 1980, 2 Cild Tek Kitap, 680 sayfa.

http://www.goncakitap.com.tr/mizanul-kubra-imam-sarani-pmu1077

***

Bu Mîzân-ül kübrâ, yahud Mîzân-ı Şa’rânî’yi, elimizden geldiği, anlıyabildiğimiz kadarı ile türkçeye çevirip, dedeleri, asırlar boyu İslâm dîninin bekçiliğini yapmış, yeryüzüne yayılması için kanlarını akıtmaktan çekinmemiş, şehîd Os­manlı Türklerinin torunları, bu günkü Türk gençlerine ve nesline hediye ediyo­rum. Mizân-ül kübrâ, büyük terazi demektir. Bu da İslâm dîni, yânî Şerîat, yanî emir ve yasaklardır. Kitab iki cilddir, ikisi bir aradadır. Birinci cildin başında, din imamlarının büyüklüğünü, dört mezhebin hak olduğunu ve şerîat nehrinin menba’ından çıktıklarını, hiç birisinde gerçek hatâ bulunmadığını çeşit çeşit misâllerle anlatan, ictihad ve istinbâtın ne olduğunu, dîn imamlarının ilim ve halde en ileri­de ve yüksek derecede bulunduğunu, mezhebe uymanın zaruretini, bu müctehid din imamlarından aşağı mertebede bulunan diğer müctehid ve âlimlerin ve mukallidlerin dindeki yer ve konuşmadaki hadlerini bildirmekte, daha sonra, ikinci cildin sonuna kadar, fıkhın taharet babından son babına kadar, her bâbdaki imam­ların icma’, ittifak ve ihtilaflı kavillerini alıp, Mizana koyup dartmakta, teşdîd ve­ya tahfîfden birinde bulunduğunu isbatlamakta, her kavlin ve mes’elenin tevcihi­ni, çıkış nokta-ı nazarını, hikmetini bildirmekte ve müellifin bu kitabı te’lifine ka­dar, bu konuda, böyle bir kitab yazılmış olmadığını beyan etmektedir. Fıkhın, yâ­nî şerîatın en ince mes’elelerine eğilmekte, zekâyı bileyen, aklı arttıran, ilmi enginleştiren, görüş açısını açan, ufku genişleten pek nâdir bir kitabdır. İbâdetlere dâir mes’eleleri, şeriat açısından ve dilinden îzâh ederken, gayr-i ihtiyarî tarikatin inceliklerine, hakikatin sırlarına dalmakta, o kadar mâhirâne ve âlimâne bir te’lifdir ki, zaman zaman sanki bir fıkıh kitabı değil, bir akâid, tasavvuf ve esrar menba’ıdır kanâatini vermektedir. İnsan denen varlığın diğer varlıklar içerisindeki yeri, kalb ve ruhunun özellikleri, Rabbinin emir ve yasaklarına muhatab olmaklığı, îmânın esasları ve sırları, kaza ve kaderin ince bilgileri, İslâm hukukunun te­meli ve daha çok çok faideli ilimleri hâvî, gerçekten İslâmda yazılmış nâdir kitablardandır. Okuyunca, İslâm âlimlerini ve İslâmda kitab te’lîf edenlerin ilimdeki derecelerini iyice anlıyacak, günümüzde âlim denen kimselerin, bu hakikat karşı­sında, ilimden uzak, cehle yakın olduklarını kabul edecek, her ele geçen din kita­bını ne için okumağı tavsiye etmediğimizde bizi haklı bulacaksınız.

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

Abdülvehhab Sarani Imam Sarani Mizanül Kübra Dört hak mezhebin büyük fikih kitabi ve tasavvufi yorumlari kapak resmiAbdülvehhab Sarani Imam Sarani Mizanül Kübra Dört hak mezhebin büyük fikih kitabi ve tasavvufi yorumlari sayfa 2Abdülvehhab Sarani Imam Sarani Mizanül Kübra Dört hak mezhebin büyük fikih kitabi ve tasavvufi yorumlari sayfa 3Abdülvehhab Sarani Imam Sarani Mizanül Kübra Dört hak mezhebin büyük fikih kitabi ve tasavvufi yorumlari sayfa 4Abdülvehhab Sarani Imam Sarani Mizanül Kübra Dört hak mezhebin büyük fikih kitabi ve tasavvufi yorumlari sayfa 5Abdülvehhab Sarani Imam Sarani Mizanül Kübra Dört hak mezhebin büyük fikih kitabi ve tasavvufi yorumlari sayfa 6Abdülvehhab Sarani Imam Sarani Mizanül Kübra Dört hak mezhebin büyük fikih kitabi ve tasavvufi yorumlari sayfa 7Abdülvehhab Sarani Imam Sarani Mizanül Kübra Dört hak mezhebin büyük fikih kitabi ve tasavvufi yorumlari sayfa 8Abdülvehhab Sarani Imam Sarani Mizanül Kübra Dört hak mezhebin büyük fikih kitabi ve tasavvufi yorumlari sayfa 9Abdülvehhab Sarani Imam Sarani Mizanül Kübra Dört hak mezhebin büyük fikih kitabi ve tasavvufi yorumlari sayfa 10Abdülvehhab Sarani Imam Sarani Mizanül Kübra Dört hak mezhebin büyük fikih kitabi ve tasavvufi yorumlari sayfa 11Abdülvehhab Sarani Imam Sarani Mizanül Kübra Dört hak mezhebin büyük fikih kitabi ve tasavvufi yorumlari sayfa 13Abdülvehhab Sarani Imam Sarani Mizanül Kübra Dört hak mezhebin büyük fikih kitabi ve tasavvufi yorumlari sayfa 14Abdülvehhab Sarani Imam Sarani Mizanül Kübra Dört hak mezhebin büyük fikih kitabi ve tasavvufi yorumlari sayfa 15Abdülvehhab Sarani Imam Sarani Mizanül Kübra Dört hak mezhebin büyük fikih kitabi ve tasavvufi yorumlari sayfa 16Abdülvehhab Sarani Imam Sarani Mizanül Kübra Dört hak mezhebin büyük fikih kitabi ve tasavvufi yorumlari sayfa 17Abdülvehhab Sarani Imam Sarani Mizanül Kübra Dört hak mezhebin büyük fikih kitabi ve tasavvufi yorumlari sayfa 18Abdülvehhab Sarani Imam Sarani Mizanül Kübra Dört hak mezhebin büyük fikih kitabi ve tasavvufi yorumlari sayfa 19

**********

 

Kadir Çandarlıoğlu

 

**********

 

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

www.belgelerlegercektarih.com

*

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: