M. Kemal, Mehmed Akif’in cenazesine neden sahip çıkmadı?
M. Kemal, Mehmed Akif’in cenazesine neden sahip çıkmadı?

M. Kemal, Mehmed Akif’in cenazesine neden sahip çıkmadı?

M. Kemal, Mehmed Akif’in cenazesine neden sahip çıkmadı?

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

mehmet akif cenaze töreni m. kemal mehmet akif atatürk mehmet akif ersoyun cenazesine neden sahip cikmadi,Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un tabutunun bir kış günü Küllük Kahvesi’nin ortayerine bırakılıp terkedildiğini biliyor muydunuz?..

***

Hatırlanacağı üzere, evvelce yaptığımız bir paylaşımda kemalist rejim kalemşörlerinin Mehmed Akif Ersoy nefretine dair bir nebze de olsa malumat vermiştik.[1] Zaten bu rejimden başka bir şey beklenemezdi. Nitekim Istiklal şairine cenaze töreni bile çok görüldü. Resmi makamlar, cenazesiyle ilgilenmediler. Cenaze 28 Aralık 1936’da şiddetli bir soğukta kaldırılır. Cenazeyi taşıyan otomobili Beyazıt Camii’nde üniversite öğrencileri karşılarlar. Tabutun örtüsüz olduğunu görünce sağa sola koşup Türk bayrağı bulurlar, tabutun üstüne örterler. Bunun üzerine de Kabe örtüsü konur. Ölüm haberini okuyan dostları, öğretim üyeleri, şairler, edebiyatçılar, üniversite ve diğer okulların öğrencilerinden gelenler tabutun etrafını çevirirler. Namaz kılındıktan sonra gençler tabutu elleri üzerine alırlar, iki genç tabutun önünde Edebiyat Fakültesi’nin çelengini taşımaktadır.[2]

Ibrahim Alaaddin Gövsa, Akife karşı ilgi gösterilmeyişinden yakınır ve gençlerin cenaze törenindeki ilgisini över.[3]

Dr. Ihsan Unaner de Akife karşı ilgisizlikten yakınıyordu:

“Çıplak tahtaları bir vefasızlık şahidi gibi sırıtan mühmel (ihmal edilmiş) bir tabutu, Akif’in cenazesi diye musallaya götürdük. Namaz kılınmış ve cenaze harekete hazırlanmıştı. Çelenklere göz gezdirdim. Edebiyyat fakültesininki gözüme ilişti. Aradım: diğer fakülteler galiba göndermemişlerdi. Cenaze kendisini seven birkaç yüz gencin elleri üstünde hareket etti. Onu, son vazifesine koşan bir gençlik kütlesinin hararetli kadirşinaslığından da mahrum etmek istiyen inad ve ısrar, nihayet mağlub olmuş ve mezarlığa otomobille göndertmemişti. Bu hazin merasim içinde gözlerim, resmî şahsiyyetlerin siyah silindirlerini bîhude araştırdı. Şairin ebedî hürmetkârı olan bir kaç kıymetli edebiyyatçıdan, birkaç yüz genç üniversiteliden maada kimse bulamadım.”[4]

*

mehmet akif cenaze töreni m. kemal mehmet akif atatürk mehmet akif***

Mithat Cemal de oradadır. Bırakılan bir cenazede, kimseyi görmeyince bunu kimsesi olmayan bir cenaze sanır. Ancak üniversitedeki bazı öğrencilerin duyması üzerine büyük bir kalabalıkla cenazeye gelirler ve üstü açıldığında Kuntay, üzüntüyle bunun Akif’e ait olduğunu öğrenmiş olur. Çok üzülür:

“Cenaze Beyazıd’dan kalkacak. Oraya gittim. Kimseler yok; bir cenazenin geleceği belli değil. Çok sonra birkaç kişi göründü biraz sonra çıplak bir tabut geldi. Bir fıkara cenazesi olmalı dedim. O anda Emin Efendi Lokantasının sahibi Mahir Usta, elinde bir bayrakla cenazeye koştu. Sebebini anlamadım. Yine o anda yüzlerce genç peyda oldu. Üniversitenin büyük sancağına çıplak tabutu sardılar. Ellerimi yüzüme kapadım. Cenazeyi tanımıştım.”[5]

Milli şaire olan bu ilgisizliğin sebebi neydi acaba?

Mehmet Doğan, üniversite idaresinin Ankara’dan aldığı talimat üzerine gençleri bu “rejim muhalifi, mürteci” şairin cenazesine katılmamaları için uyardığını ileri sürüyor. “Bu cenaze, Cumhuriyet tarihinde maşeri, kendiliğinden bir protestonun dışa vurulduğu ilk hadise olmuştur”[6] diyor.

Burhan Bozgeyik ise bu konuda şunları yazar:

“Mehmed Akif vefat ettiğinde hiçbir resmi teşekkül, hiçbir resmi zevat en ufak alaka göstermemiştir. Merhumun tabutunu dört hamal getirip bir lokantanın önüne bırakmış. Bunu öğrenen gençlik Akif’e sahip çıkıp onun tabutunu Kabe örtüsüne ve ay yıldızlı bayrağa sarmış ve eller üzerinde mezarlığa götürüp defnetmişlerdir. Gençliğin bu ilgisi Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı olan M. Kemal’i kızdırmıştır. Bu tarihi bir gerçektir.”[7]

Ilkadım Dergisi’nde 16 Aralık 1971 tarihli “Babıâlî’de Sabah” gazetesinde Dr. Neşet Adnan Zentürk’e ait yazıdan ibretle okunacak bir anekdot verilir:

Atatürk cenazeye katılmamış, katılan gençleri de kınamıştır. Cenazenin kaldırılmasına üniversite gençliğinin öncülük etmesi M. Kemal’i öfkelendirmişti. Cenazeden sonra Istanbul’a geldiği bir gün Pera Palas’ta Yüksek Ticaret Okulu’nun yıllık balosunda kendisine gösteri yapan ‘yaşa gâzi’ diye tezahürat yapan gençlere, ‘Ben size devrimlerimi emanet ettim. Siz ise benim devrimlerime karşı olan Mehmet Âkif’in cenazesini büyük törenle kaldırdınız’ diye sitemde bulunur ve ağır konuşur.”[8]

Mehmet Akif’in Cenaze namazına bir hukuk fakültesi öğrencisi iken katılan Prof. Dr. Sulhi Dönmezer, Tercüman gazetesinde “Akif’in Cenaze Töreni” başlıklı yazısında o günü şöyle anlatacaktı:

“…O zamanların ülkemizde egemen tek partinin otoriter düzeni içinde kimse idare ile çelişkiye düşmek istemediği için basında Mehmet Akif’in yurda dönüşü ve hastalığının seyri hakkında pek fazla haber yayınlanmazdı….

Bizler alana geldiğimizde, namaz saatinin yaklaşmış bulunmasına rağmen bir tabuta rastlamadık, hep birlikte bekliyoruz. Birden lokantanın ön kısmına bir cenaze otomobilinin geldiğini gördük, iki kişi üzerine örtü dahi konmamış bir tabutu indirdiler. Yoksul bir fakirin cenazesinin getirildiğini düşünerek bir kısım arkadaşlar yardıma teşebbüs ettiler. Fakat tabutun Mehmet Akife ait bulunduğu anlaşılınca bir anda yüzlerce genç ağlamaya başladı. …Gençler hemen Emin Efendi Lokantasının bayrağını alarak tabutun üstüne örttüler. Sonra merhumun bir kısım arkadaşları gelmeye başladı ama ne vali, ne belediye reisi ve ne de tek partinin zimamdarlarından hiç kimse ortalarda yoktu.”[9]

*

mehmet akif cenaze töreni m. kemal mehmet akif atatürk mehmet akif 3***

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Ekmekçi, 23 Ekim 1985 tarihli yazısında, M. Âkif vefat ettiği sırada, hem Cumhurbaşkanı, hem de CHP Genel Başkanı olan M.Kemal’in tavrını şu şekilde nakleder:

“… Cumartesi günkü ‘Arnavut Elçiliğinde…’ başlıklı ‘Ankara Notları’nda Mehmed Akif’e de değinmiş, Atatürk’ün onun cenazesiyle ilgilenmemesine karşılık, ondan bir süre sonra ölen Abdülhak Hamit için yaveriyle birlikte çiçek gönderdiğini yazmıştım. Bu konuyu kurcalamayı sürdürdüm, ilginç şeyler çıktı. Abdülkadir Karahan’ın bana anlattığına göre, Orhan Veli, cenazenin kaldırılacağı gün, Abdülkadir Karahan’a:

‘Âkifin cenazesini dört hamal getirmiş. Emin Efendi lokantasının önüne bırakmışlar. Bu nasıl olur?’ diye haber verir.

Abdülkadir Karahan kolları sıvar. Gidip Âkifin cenazesini Türk bayrağına sararlar. Bir yandan da öğrencileri toplamağa girişirler. 300-400 öğrenci toplaşır. Tıp Fakültesi’nde öğrenci olan Fethi Tevetoğlu’nun da tıplı öğrencileri topladığını öğrenmiştim. Mezarı başında konuşan öğrencilerden biri de Fethi Tevetoğlu muydu?

Öğrencilerin, ‘Istiklal Marşı’ ozanı Âkifin cenaze törenini böyle görkemli bir biçimde kaldırmaları bir açıdan kimine göre doğal karşılanabilir. Ancak yıllar, özellikle 1950’den sonra, Âkifin adı gericilerin, sağcıların bayrak olarak kullanmak isteyecekleri bir ad olacak! Her fırsatta Mehmed Âkif adı, bu açıdan yinelenecektir.

Cenazenin böyle kaldırılışına Mustafa Kemal çok üzülecek. Törenden sonra Istanbul’a geldiği bir gün Pera Palas’ta, Yüksek Ticaret Okulu’nun yıllık balosunda, kendisine gösteri yapan, ‘Yaşa Gazi’ diye bağıran gençlere:

“Ben size devrimleri emanet ettim. Siz ise, benim devrimlerime karşı olan Mehmed Akif’in cenazesini büyük törenle kaldırdınız” diye sitemde bulunur. Ağır konuşur!

Atatürk’ün yanında bulunan Ismail Müştak (Mayakon), Abdülkadir’in (Karahan) mezarı başında konuşma yaptığını söyleyince, Atatürk ‘Getirin onu buraya’ der.

Abdülkadir Karahan, bir arkadaşının haber vermesi üzerine kaçar. Savcı yardımcılarından Karaşıhlı Ahmet Bey’in evinde saklanır. Sonra, emniyette Karahan’a, ‘Senin nene lazım Âkifin mezarında konuşmak?’ diye çıkışırlar…”[10]

Burhan Bozgeyik, Mustafa Ekmekçi’nin bu yazısını okuduktan sonra, Fakülteden hocası olan Abdülkadir Karahan’la görüşmüş ve olup bitenleri bir kere de birinci ağızdan dinlemiş:

“Karahan, Ekmekçi’nin yazdıklarını tasdik etti. ‘Aynen vâki’ olduğunu söyledi.”[11]

*

mehmet akif cenaze töreni m. kemal mehmet akif atatürk mehmet akif 2***

Nitekim o tarihlerde Milli Türk Talebe Birliğinde görevli bulunan Prof. Dr. Abdülkadir Karahan “Akif’in Ebediyete Uğurlanışı ve Sonrası” başlıklı bir yazıda hatıralarını şöyle anlatır:

“…Milli Marşımızın eli öpülecek şairinin kabri başındaki hitabemin takdir yerine adeta tekdirle karşılanmak istenmesini, bugün bile, bir muamma gibi çözemediğimi de işaret etmek isterim. Çünkü üç gün sonra beni Yüksek Öğretmen Okulu’ndan Emniyet Müdürlüğü’ne istediler. Bir şube müdürü beni sorguya çekti. ‘Ne sıfatla, resmî makamların törene gerek görmediği bir şairin kabri başında konuşma yaptığımı’ sormuştu.”[12]

Brüksel’de elçiyken içki sonrası bir kadına sarkıntılık ettiği için diplomat kartı yırtılan ve dayak yiyen, 1914-1922 yılları arasında Meclis-i Ayan üyeliği yapıp, Istanbul’dan dışarı çıkmayan, yani Millî Mücadele’ye katılmayan agnostik şair Abdülhak Hâmid’e Cumhuriyet’in ilânından sonra M. Kemal, emekli aylığı bağlattırıp, öldüğünde devlet töreniyle defnedilmesini sağladığı halde, Millî Mücadele’ye katılan Âkif’in cenazesine sahip çıkmadığı gibi, Içişleri Bakanı Şükrü Kaya’ya yayınlattırdığı resmî tâlimatla “Mehmet Akif’in cenazesinden uzak durulmasını…” emretmiştir.[13]

Islam Ansiklopedisi’nde ise şu malumata rastlıyoruz:

“Resmi şahıs ve makamların ilgi göstermediği Istiklal Marşı şairinin cenazesi, Beyazıt Camii’nden üniversite gençliğinin ve halkın katıldığı büyük bir cemaatle Edirnekapı Mezarlığı’nda dostu Babanzade Ahmed Naim’in kabrinin yanında toprağa verildi.”[14]

Eminim, hala burada yazanlara inanmayanlarınız ve “M. Kemal Atatürk böyle bir şey yapmaz, Akif’i sever” vs. diyenleriniz vardır. Peki M. Kemal Nutuk’unda gerekli gereksiz birçok kişi hakkında övgüde ve sövgüde bulunduğu halde, Istiklal Marşı’nı yazan, üstelik Milli Mücadele’deki faaliyetleri ve vaazlarıyla halkı uyanışa çağıran Mehmed Akif hakkında bir kelimecik olsun bahsetti mi? Ne gezer!.. Acaba neden?

.

**********

.

KAYNAKLAR

.

[1] Kemalistlerin Mehmed Akif hakkındaki hakaretamiz beyanatları için bakınız;

http://belgelerlegercektarih.com/2014/10/04/mehmed-akife-hakaret-eden-kemalistler/

[2] Zeki Sarıhan, Mehmet Akif, Kaynak Yayınları, Istanbul 1996, sayfa 217.

[3] Yedigün, 13 Ikinci Kanun 1937, sayı 201.

[4] Yarımay Mecmuasından aktaran; Hasan Basri Çantay, Akifname-Mehmet Akif, Ahmed Said Matbaası, Istanbul 1966, sayfa 336 ve devamı.

[5] Mithat Cemal Kuntay, Mehmet Akif, Timaş Yayınları, Istanbul 2001, sayfa 179-193.

[6] D. Mehmet Doğan, Camideki Şair: Mehmed Akif, Nehir Yayınları, Istanbul 1989, sayfa 7, 8.

[7] Burhan Bozgeyik, Doğru Tarihe Doğru, 4. Baskı, Tuğra Neşriyat, Istanbul 2013, sayfa 145.

[8] Ilkadım Dergisi, sayı: 270, Ocak 2011. Aktaran: Ahmet Doğan Ilbey, “Mehmed Âkif’in Cenazesinde Cumhuriyetin Şefleri Yoktu”, Habervaktim, 4 Ocak 2014.

[9] Prof. Dr. Sulhi Dönmezer, “Akif’in Cenaze Töreni”, Tercüman Gazetesi, 5 Ocak 1987.

Ayrıca bakınız;

M. Ertuğrul Düzdağ, Mehmed Akif Ersoy, Kaynak Kitaplığı, Istanbul 2004, sayfa 147 ve devamı.

[10] Mustafa Ekmekçi, “Akif Üzerine Çeşitleme”, Cumhuriyet Gazetesi, 23 Ekim 1985.

[11] Burhan Bozgeyik, Meşhurların Ölüm Anları, Cihan Yayınları, Istanbul 2009, sayfa 109.

[12] Türkiye gazetesi, 10 Ocak 1992.

[13] Ahmet Doğan Ilbey, “Mehmed Âkif’in Cenazesinde Cumhuriyetin Şefleri Yoktu”, Habervaktim, 4 Ocak 2014.

[14] M. Orhan Okay-M. Ertuğrul Düzdağ, “Mehmet Akif Ersoy”, TDV Islam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2003, cild 28, sayfa 435.

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

.

**********

.

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

www.belgelerlegercektarih.com

*

25 yorum

 1. Sibel

  Devrimlere karşi oldugu için ona kızdığıni yazmışsiniz.devrimlere karşi oldugu icin yapmış.devrimler sayesinde özgürdük son on yıl öncesine kadar…geri gitmek isteyenler herzaman ülkeye zarardir…osmanliya dönmek isteyenler gibi…osmanli taht icin kendi kardeşlerini babalarini bile öldüren yönetim şeklidir…bazilarina secim hakkı vermiş Atatürk ama bazilari sömürülmeyi seviyor …

  1. @sibel, bu mevzularda cok bilgi eksiginiz var. Devrimler sayesinde özgürlük falan olmadi. Devrimlerle Kur’an okumak yasaklandi. Din dersleri yasaklandi. Müslümanlarin kitabi Kur’an ile yönetilmek yasaklandi. Allahu Ekber demek bile suctu M. Kemal döneminde. Düsünce hürriyeti diye bir sey kalmamisti. Insanlarin ne giyecegine bile M. Kemal karar veriyordu. Bu nasil bir özgürlük? Padisahlar, kardeslerini taht icin öldürmüyorlardi. Kardeslerini öldürerek ihtilale mani oluyorlardi. Dolayisiyla ihtilal neticesinde halkin birbirine düsmesine mani oluyorlardi. Bilip bilmeden bu insanlara iftira atmayin, hesabini veremezsiniz. M. Kemal kimseye secim hakki vermedi. Osmanli’da var olan demokrasi, M. Kemal devrinde tamamen askiya alinmistir. M. Kemal devrinde secimler göstermeliktir, göz boyamadir. M. Kemal’in dostu Falih Rifki Atay bile cumhuriyetin “maske” oldugunu itiraf etmistir. M. Kemal, “sözde” milletvekillerini “kendisi” seciyordu. Demokrasiye ise batinin zorlamasiyla onun ölümünden 12 sene sonra gecilebilmistir.

   Sayet önyargilarinizi kirabilecek iradeye sahip oldugunuzu düsünüyorsaniz, bu yaziyi okuyabilirsiniz:

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/08/06/cok-partili-sisteme-m-kemal-ataturk-ile-gecildi-yalani-tek-parti-rejimi-chp/

   1. mercan cor

    kardeşim bişey anlatmayın bu tiplere ya adamlar öyle büyülenmişki osmanlıya olan öfkelerini nerden çıkaracaklarını bilemiyolar kalkıp adam gibi gerçek osmanlı arşivlerini okuyacak gerçekleri görüp anlayacak kapasiteleri nerde anca ahkam keserler allah muhafaza atatürk olmasa ne yapardık olamazdık ya

   2. Gurbet

    Ne güzel anlattınız .Düşüncelerimize tercüman oldunuz.👏Günümüze kadar gelen ezber basmakalıp bilgileri araştırıp öğrenebilmeyi ve modernlik adı altında gençlerimizi zehirleyen gerçekleri görebilmemiz ümidiyle…

  2. janissary

   hahahaahahha hiç güleceğim yoktu son 10 yıla kadar özgürdük diyor yahu?Ya sen zaten 10 yaşındasın yada siyaseten tarafsın hükümet kafana uymuyor düşmanlık yapma peşindesin.Kemal dünyanın görüp görebileceği en acımasız en kalleş ve en zengin diktatörlerinden biri.Bunu gözlerinizle görseniz inanmazsınız.İşinize gelmeyen insanlar ağzıyla kuş tutsa beğenmez işinize gelmez bahane üretirsiniz.Kemalle kıyaslarsınız.Ölmüş gitmiş bir adamın altında kalır kim olursa olsun yıl 2016 yıl 2500 yıl 3000,5000,10000 bile olsa kemal den daha mükemmel birini analar doğuramaz bu topraklarda hehehe ..

   devrim falan yok.Kemal in ve chp nin ilkeleri olan inkılaplar tamamen bizi biz yapan geleneklerimizi aşağılamak için gerçekleştirilen yüzeysel bir avrupa özenticiliği,demokrasi görünümü verilmiş afrika muz cumhuriyetlerinde görülen güçlünün zenginin zayıf ve fakiri ezdiği diktacı cuntacı faşist jakoben laikçi neocon elitist bir rejimin getirilmesi ve kolaysa sömürüp yönetmek için yalanlar üzerine bina edilmiş propoganda verilerle beyni yıkanmış tek düze insanların robotlaştırılmasını amaçlayan sırf add lere üye ve sırf chp ye oy veren yapay bir halk ve gençlik yaratma amacıyla planlanmış bir toplum muhendisliğinden başka bir şey değil.

   Aha bak ülkeye bırak şimdi son 10 yıl muhabbetini komple bak bu ülkeye kemalin ülkesi kemalin sistemi kemalin kafasının sonucu bu işte.Ulan ben hükümeti de beğenmiyorum ama emin ol senin sırf çekemeyip kıskanarak gocunduğun yaklaşık son 15 yıla damga vuran bu hükümet Türkiye ye gelmiş geçmiş en kapsayıcı bütünleştirici ve öyle böyle doğru işler yapan tek hükümet o nedenle sivil halkın oylarıyla gelen ve üst üste rekor kıran tek hükümet olması..işte tüm bu dediklerim boş şeyler değil.Gerçekçi olmak lazım biraz.Ne olursa olsun ne yapıyorsa yapsın tartışılır ama Bir siyasi akım üst üste rekor kırarken diğer bir siyasi akım yıllardır Anadolu insanı tarafından Türk halkı tarafından iktidar yapılmıyorsa burada militanlık fanatiklik yada alenen belli olan taraftarlık yapmanın bir alemi yok sibel.Dönüp bir bakmak lazım.

   Ben ilk kez 14 yaşında inkılap tarihi dersinde farkına vardım bunun.Kemal i öyle bir anlatıyor öyle bir anlatıyorlarki süpermen haşa insan üstü varlık anasını satayım.Duvarın arkasını görür oda yetmez geleceği görür,uçar kaçar,mermi işlemez,üstün zekalı,çok ahlaklı,yakışıklı,halkçı…vb.

   hep başarılı bu adam hem doğru anasını satayım.Hiç mi yanlışı yok?parti kuruyor cumhuriyet var diye halk chpye değil o partiye oy veriyor diye kapatıyor oraya sebep olarak vatan haini kökü dışarıda ajan diye kapattım yazdırıyor.herkes kötü bi bu kemal iyi.bak silah arkadaşına parti kur diye yalvarıyor o parti baktı oy alıyor kapatıyor kem de vatan hainliği ile yaftalayıp.Ders kitabına yazdığı nutuk a bile koymuş bunu utanmadan.Kemal tartışılmaz süper hata yapmaz en iyi olan eğer ona karşı durulmuşsa o duranlar kötü yanlış hain oluyor ve buna demokrasi diyor kemal.Kemal in yolundakilerde cuntayla darbeyle baskıyla yasaklarla yalanlarla bunu sürdürmeye devam ediyor.Bu halk aptal değil sibel.

   kaç yıl tek başına halktan destek almadan iktidar oldu chp.Yıllarca o kemal dönemi ve sonra gelen ismet dönemi boyunca diktatörlükle silah altında tehditle baskıyla darbeyle iktidar oldu chp.Bu mu özgürlüğün senin?Halk ne zaman ismetin kemalin diktasından kurtuldu demokratik sivil seçimler yapıldı o zamandan beri chp iktidar olamıyor.

   Kemal kral padişah olmak istiyordu ama bu imkansızdı,padişahı kovup saraylarına yerleşti muz cumhuriyeti kurarak diktatör oldu böylece kral olmaktan bile daha rahat pozisyona getirdi kendini.Yatlar mercedesler,çiftlikler,yalılar,villalar,barlarda balolarda operalarda plajlarda saraylarda içki kadın zevk ve sefa içerisinde geçen zenginlik ve lüks içerisinde bir yaşam.Senin kemal paşan böyle yaşarken savaşlardan yeni çıkmış ekonomik çöküntüde olan hiç bir sosyal imkanı olmayan zor şartlardaki Anadolu insanı ne haldeydi acaba hiç düşünüp araştırdın mı sibel?

   kadına seçme seçilme özgürlüğü devrimi.hahaha..kadına seçme hakkı verdi kemal ama sadece chp ye oy verme hakkın vardı hahaha hele bir verme kadın erkek farketmez direk vatan hainisin.Nasıl özgürlük ama?

   Arapları ırkçılık yapıp aşağı gördü arap harflerini kadırdı devrim yaptım dedi ingiliz latin harfi getirdi.Osmanlı arap özentisiyse kemal de ingiliz özentisi hem de kat be kat fazla yaptığı dil devrimini araştırırsanız ingilize uşaklık derecesine getirmiş bizim dilimizi.

   Kendi lüks içinde smokinler pahalı ithal giysiler ayakkabılar giyerken kendi havyar yiyip saraylarda yatarkenbu halkçı dürüst kamal,halkın fakirlikten yokluktan kendi kesip diktiği elbisesini beğenmedi kemal.Peki halka kendi giydiğini yediğini evini mi verdi kemal?hayır.Ne verdi? Hz.İsa nın işkence edip yıldırmak için başına geçirdikleri o iğneli çivili tel başlık var ya aynısını ”şapka ” adı altında fakir zayıf halkın tepesine binerek geçirdi senin kemal.O şapka sadece bir şapka değildi diktatör kemalin ilkelerinin halkın kafasına çivilenmesiydi.Uymayanların sonunu da ne olacağını göstermek amacıyla şapka sadece bir şapka değildi.Bu mu devrim?

   saraylarda içkili danslı müzikli eğlencelerden,aniden böğürerek kıvranarak ölümüne dek zevk içinde yaşayan kemal in devrimleri kısaca ;gardrop devrimi,muz cumhuriyeti devrimi,takvim yaprağı devriminden ileri gitmeyecek kadar ufak kapsamsız mantıksız tamamen kendi diktatörlüğünü perçinlemek ve avrupaya özenmek amacıyla yapılmış boş şeylerdi.Bugün özenticilikle avrupalı gibi giyinip yaşayarak kendini avrupalı moderrn sanan ama bilim teknoloji ekonomi gibi saygınlık gerektiren her şeyde çuvallayan kaale bile alınmayan hatta alay edilen bu ülke kemalin özentici ve kopyacı devrimleri ile yönetilmesi nedeniyle bu haldedir.

   1. ansızın

    Janissary maaşallah daha dün gibi hatırlıyorsun bütün bunları yaş kaçtı sorması ayıp? Askerlik arkadaşı veya oda arkadaşı gibi bahsettin de kemal kemal diye? Bu kemal diye bahsettiğin milletin paralarını İsviçre ‘deki bankada 8 ayrı hesapta milyarlarca dolarları olan birinin kod ismi mi kemal? Hani saraylar falan dedin ya 1000 odalı olanlardan mı o saraylar? Cariyeler de var ha iyiymiş bu devirde. Millet fakirlikten aç karnını doyurmasın bizim koda adı kemal olan devleti yöneten diktatör cariyelerle paraları yesin. Sizler türbanlar şapka mı demeye başladınız. Doğruya artık özgür herkes. Ham paraya bağlıyorsunuz kadınlarımızı hemde başını bağlıyorsunuz ki kadınlarımız o derece özgür. Yakında para vermeden herkese türban takma zorunluluğu getireceklermiş. Bu askerlik arkadaşın kemal kaç yaşında? Bu kemal ‘in gerçek ismi ne? Kendi muz cumhuriyetini kuracak demek ki. Ne zaman kuracak nerde kuracak? Ege Denizindeki 18 ada ve kayalığı verdikten sonra nereleri verip Muz Cumhuriyetini kurmayı düşünüyor. Ne kadar toprağımız kalacak? Malum Kıbrıs ‘ı da vermeyi düşünüyor sanırım kemal arkadaşın.

   2. ismail

    bu ansızzın adıyla yazan ansızın darbe yaparsak ananızı ağlatırız anlamına yazmış olmalı. malum intikam vakti geldi alamıyorlar, ısıramıyorlar eskisi gibi bunun sancıları bütün bunlar. erdoğanın isviçrede 8 ayrı hesapta milyarca doları olduğu nedense ispatlanamıyor. sizin çamur at izi kalsınlarınız. bu sayede genel başkanınızada giriyor tazminatlar. 1058 odalı saray tabiiki can sıkıcı. ama görkemlide ha. sizin taptıklarınız yapamadı çatlamanız bundan. diktatör dediğin suçsuz günahsızları suç uydurup asar 20-30lardaki gibi. bankasına el koyar, evlerini yakar yıkar sürgün eder vs.türbanın çengelli iğnesi nerene battıda uğraşıyon. ne zararı var. islamımı hatırlatıyor değilmi zorunuz ondan. karılar cariyeler derken becerdiği karıyı mebus yapandanmı bahsediyon. yunanistana kaptırılan 18 ada 1918 de ingiltereye kemalinizin kaptırdığı filistin lübnan.suriye ve kuzey ırakın yerini tutmaz ama hoş değil. herkes biliyorki yunanistanı 3 günde alırız. ama bu işin avrupası var amerikası var. yani küfür tek millet. bizi onlara kukla yapan sizin heykellerine taptığınızdır.

  1. bayram gny

   daha neler varda biz mi bilmiyoruz okula gidip atam gelip atam dediğimiz kişiyi biz kim olduğunu yanlış mı anlatıyorla daha doğrusu bu olayı başka yerde anlatsam direk içeri atarlar ama doğrular her zaman saklanır nasıl biri atam dediğimiz m.k zaten mehmetakıf Ersoy olayı eger gerçekse artık bu ülkede bile bize hayır yok demektir.keske olayı bastan asagı anlatacak biri olsa o zmn doğru yolu seçmiş olurdum.

 2. ismail

  mehmet akifin oğlu emin akif askerde bir arkadaşına Kuranı Kerim öğretip izahatmı yapıyormuş. yakalanmış vermişler sopayı ayakları tutmaz yürüyemez olmuş bir dönem. şiirleriyle kemalizmi eşek pisliğine sokup çıkaran akifin öcünü oğlundan almışlar. din afyondur diyenler Kuran okuyana öğretene uyuşturucu yakalatmış muamelesi yapmışlar. birara zulümden hatay cumhuriyetine kaçmış fransızlara getirtip hapse tıkmışlar. emin akife dayakla kafayı tozutturmuşlar. perişan gezermiş sokaklarda. birara 1966 da gazeteci çetin altandan harçlık niyetine yardım almış. ocak 1974te sokakta çöplükte ölüsü bulunmuş.
  bizim yazılardan sebep çocuklarımız hiç alakaları olmadığı halde hatta yazmamızı önlemeye uğraştıkları halde askerde çok daha beter akibete uğramaktan korkuyorlar.

 3. ismailden fıkra

  -beni neden cehenneme gönderiyorsunuz ben devlet kurmuş adamın
  -önüne geleni astırmışsın
  -bizim çocuklara sürekli asmaya adam lazım diyordum getirmiyorlardı. meğer habire adam asarlarmış. ben üzüm bağımdaki asmadan bahsediyordum. yanlış anlamışlar
  -öyledir mutlaka bizde cehennem derken mersin silikedeki obruktan bahsediyorrduk zaten.

 4. ismail

  eskilerden kaç kişiden duymuştum türkiyeyi bi elime geçirsem yarısını asarım diyorlardı. çok meşhurdu o söz. meğer adamlar mustafa kemalli 1920 leri 30 lu yılları yaşamışlar. o zamanlar öyleymiş. yeri geldikçe as kes korkutki susulsun.rezillikler unutulsun.

 5. Murat

  Alçakça bir yaklaşım! Büyük çarpıtmalar dolu!
  Mustafa Kemal ATATÜRK’e ve devrimlerine saldırmak için elinizden gelen alçaklığı yaıpıyorsunuz! Sizler MEHMET AKİF ERSOY’a “ PEZECENK” diyen püskküllünün talebelerisiniz!
  TANRI TÜRKÜ SİZLERİN ŞERRİNDEN KORUSUN!

  1. Yani Murat Efendi, biraz insafli ol. Hem bize, hem de Kadir Misiroglu’na iftira atiyorsun. Evvela yazinin neresinde carpitma var? Bunu aciklayin, böyle yapmadan kesip atamazsin. Bu bir. Ikincisi, Kadir Misiroglu, Mehmed Akif’e pezevenk falan demedi. Oradaki kelime “desene”dir. Buyrun tekrar dinleyin ki önyargilarinin gözlerini nasil kör, kulaklarini ise nasil sagir yaptigina sahit ol: https://www.youtube.com/watch?v=0G5sLF8Nh2g

 6. Doğan

  Tarihi gerçekleri bile sindiremeyen ideolojiden gözleri kalpleri kör olmuş, bir insanın hatası olabileceğini kabullenemeyen, ilahlaştıran zihniyete acıyorum. Vatan şairi Mehmet Akife yapılan ayıp onlarca insanın hatıralarında güneş gibi açıktır görmek isteyen açar okur. Mustafa Kamal gücü eline aldıktan sonra kendisine muhalif, kendisi gibi düşünmeyen kim varsa bertaraf etmiştir. Mehmet Akif, Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy Paşa, Refet Bele, Trabzon Mebusu, İskilipli Atıf Hoca…

 7. Ali Avni

  İslam dinine ve Türk milletinin akidesine “Devrim” tezgahı ile savaş açan bir Jakoben’in Asım’ın neslini ve bu ruhu canlı tutup coşturan harika bir şiir’i yazan şaire sahip çıkmayışı sürpriz değil fakat bu vesile ile M. Kemal’in diktatörlüğü zamanında kendisinin bu kadar cüretkar davranmasına sebep olan, M. Kemal’in afaki ve milli olmayan ülkemizi hala menfi yönde etkileyen sözde devrimlerine müsamaha gösteren zamanın ekabirlerini de aynı azami şekilde yargılamamız gerekiyor.
  M. Kemal’in artık aşina olduğumuz İslam aleyhtarı bir misyonu vardı ve bu misyonunu alenen uyguluyordu fakat zamanın yetkililerinden olan (İlk olarak aklıma gelen) Mareşal Fevzi Çakmak (Namaz kılan bir komutan olarak)gibi kanaat önderi şahsiyetler, bu gayri-islami yapılanmaya karşı neden tavır al(a)madılar, acaba!

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: