Andımız ile çocuklarımıza şirk merasimi mi yaptırıyorlar ?
Andımız ile çocuklarımıza şirk merasimi mi yaptırıyorlar ?

Andımız ile çocuklarımıza şirk merasimi mi yaptırıyorlar ?

Andımız ile çocuklarımıza şirk merasimi mi yaptırıyorlar ?

*

okul-andimiz-kemalizm-kemal-atatc3bcrk-chp-sirk-merasimi atatürk andimiz resit galip mason

***

Kemalizm;

– Imanın 6 şartının karşısına “CHP’nin 6 oku”nu,

– Elhamdulillah Müslümanım yerine “Ne mutlu Türküm diyene” sloganını,

– Amentü’nün karşısına ise “Andımız”ı koydu.

Hedef; “Türklük” ambalajına sarılmış “gavurluğu” Müslümanlara pazarlayıp onları Islam’dan uzaklaştırmaktır.

*

ANDIMIZ:

“Varlığım Türk varlığına armağan olsun.”

EL CEVAB:

Enam Suresi:

“162 – De ki: Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allah içindir.”

***

ANDIMIZ:

“Ey bu günümüzü sağlayan, Ulu Atatürk”[1]

EL CEVAB:

Müminun Suresi:

“80 – Ve O, yaşatan ve öldürendir; gecenin ve gündüzün değişmesi O’nun eseridir. Hâlâ aklınızı kullanmaz mısınız? (…)

84 – (Resulüm!) de ki: “Eğer biliyorsanız (söyleyin bakalım), bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir?”

85 – “Allah’a aittir” diyecekler. “Öyle ise siz hiç düşünüp taşınmaz mısınız?” de.

86 – “Yedi kat göklerin Rabbi, azametli Arş’ın Rabbi kimdir?” diye sor.

87 – “(Onlar da) Allah’ındır.” diyecekler. “Şu halde siz Allah’tan korkmaz mısınız?” de.

88 – “Eğer biliyorsanız (söyleyin), her şeyin melekûtu (mülkiyeti ve yönetimi) kendisinin elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan; fakat kendisi korunmayan (buna muhtaç olmayan) kimdir?” diye sor.

89 – “(Bunlar da) Allah’ındır.” diyecekler. “Öyle ise nasıl olur da büyülenirsiniz?” de.

90 – Doğrusu biz onlara hakkı getirdik; onlar ise cidden yalancıdırlar.

91 – Allah evlat edinmemiştir; O’nunla beraber hiçbir ilâh da yoktur. Aksi takdirde her ilâh kendi yarattığını sevk ve idare eder ve bir gün mutlaka onlardan biri diğerine galip gelirdi. Allah, onların yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir.

92 – Allah, gaybı da, açık olanı da bilir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.”

*

Andımız’ın ilk bölümünü 1933’te Reşit Galip yazmıştı. Ikinci bölümü ise 12 Mart darbesinden sonra ara rejim hükümetince ilave edildi.

Reşit Galip masondur.[2] Ayrıca Yahudi okulunda okumuştur. Bunu bizzat kendisi 23 Kasım 1919’da Köycüler cemiyetinde ilk tahsil hayatını anlatırken şöyle ifade etmiştir:

“Rodos’da doğdum. Tahsili iptidaimi evde yaptım. Sonra Alliance Israelite’e (Evrensel Yahudi Birliği Okulu) girdim. Bir sene sonra umumiyetle olduğu gibi Abdülhamid’in emriyle çıkarıldım. Rüştiye ile beş senelik idadiyi Rodos’da ve yedi senelik idadiyi Izmir’de 1324’de ikmal ettim.(..) Sonra iki sene Rodos’da Frerlerin St. Jean Baptiste Kolleji’ne devam ettim.”[3]

Peki bu mason nasıl Eğitim Bakanı oldu dersiniz?

M. Kemal’in dostu Kazım Özalp’ın, “Atatürk’ten Anılar” isimli hatıralarında yazdığına göre, Devrin Eğitim Bakanı Esat Bey, kız talebelerinin kısa etek ve kısa çorap giymelerini doğru bulmadığını ve buna mani olacağını söyleyince Mason Reşit Galip; “bu gericiliktir, batılılaşmalıyız” mealinde sözlerle onu tenkid etmiş. Netice; M.Kemal Esat beyi görevden alıp Reşit Galib’i Bakan yapmış.[4]

Velhasıl Reşit Galip gibi bir masonun yazdığı bir metinle Türklük taslamak cahilliktir… Zira sözde “Türkçülük” için Andımızı okutmak; “benim Filistin, Bosna, Sudan, Musul, Mısır gibi bir davam yok” demektir. “Türkiye sınırlarında sünepe gibi yaşayacağım” demektir. Israil okuluna gitmiş olan Mason Reşit Galip bunu boşuna yazmadı. Unutmayın; Türkiye, Türkiye’den büyüktür. Emperyalistlerin çizdiği mevcut sınırlarında sünepe gibi yaşayamaz… Türkçülük yapamaz, kuşatıcı olmalıdır.

Kaldı ki bizim Türkçüler;

  • “Türk’ün Yeni Amentü”sünü yahudi Moiz Kohen’den,[4]
  • “Öğrenci Andı”nı mason Reşit Galip’ten,
  • “Medeni Kanunu”nu bayrağı haç olan Isviçre’den,
  • “Alfabeyi” ise Latince’den aldı.

Toplama bilgisayar gibi… Bu nasıl Türklük!?

Bu Türklük değil; GAVURLUKTUR ! Uyanın…

Ne demişler; gerçek Atalarını tanımayan, it peşinde gezermiş.

.

**********

.

KAYNAKLAR:

[1] “Ey bu günümüzü sağlayan, Ulu Atatürk” cümlesi 29 Ağustos 1972 tarih ve 14291 sayılı Resmî Gazetede neşredilen ilkokullar yönetmeliğinin 78. Maddesinde “Öğrenci Andı”nda yer alıyordu, ancak daha sonra değiştirilmiştir.

[2] Ilhami Soysal, Dünyada ve Türkiye’de Masonluk ve Masonlar, Der Yayınları, Istanbul 1988, sayfa 13.

Ayrıca Bakınız;

Dr. Zeki Yıldırım, Geçmişten Günümüze Masonluk Tarihi, Kalipso Yayınları, Istanbul, sayfa 168.

[3] A. Şevket Elman, Dr. Reşit Galip, Ankara 1953, sayfa 2-3.

Ayrıca Bakınız;

– Enver Behnan, “Reşit Galip’in Hayatı”, Çığır Dergisi, Reşit Galip Özel Sayısı, Mayıs 1934.

– Saadet Tekin, “Dr. Reşit Galip ve Üniversite Reformu”, DEÜ Atatürk Ilkeleri ve Inkılap Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl 1992, Cild 1, Sayı 2, sayfa 179.

[4] Kazım Özalp-Teoman Özalp, Atatürk’ten Anılar, Iş Bankası Yayınları, Ankara 1994, sayfa 48, 49.

[5] Türkçülük yapan Munis Tekinalp takma adlı Yahudi Moiz Kohen’in yazdığı “Türkün Yeni Amentüsü”nü görmek için tıklayınız;

http://belgelerlegercektarih.com/2014/11/15/munis-tekinalp-turkcu-bir-yahudinin-gercek-yuzu/

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

.

**********

.

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

www.belgelerlegercektarih.com

*

2 yorum

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: