Erol Mütercimler ve Fatih Altaylı’nın Yalanı / Cehaleti: M.Kemal Meclis’i kapatmak istemiyor muydu?
Erol Mütercimler ve Fatih Altaylı’nın Yalanı / Cehaleti: M.Kemal Meclis’i kapatmak istemiyor muydu?

Erol Mütercimler ve Fatih Altaylı’nın Yalanı / Cehaleti: M.Kemal Meclis’i kapatmak istemiyor muydu?

Erol Mütercimler ve Fatih Altaylı’nın Yalanı / Cehaleti: M.Kemal Meclis’i kapatmak istemiyor muydu?

*

***

Erol Mütercimler ve Fatih Altaylı isimli kemalistler, M. Kemal’in Meclis’e saygı duyduğunu ve hiçbir zaman kapatmayı düşünmediğini söylüyorlar, halbuki Ismet Inönü “Hatıraları”nda, M. Kemal’in “birkaç defa” Meclis’i kapatmayı düşündüğünü yazar.

M. Kemal’in sağ kolu Inönü; “Gayet iyi hatırladığıma göre, Atatürk muharebeler esnasında, Meclis ile beraber çalışmanın artık mümkün olmayacağı kanaatine varmış ve ümidini kaybetmiş duruma birkaç defa gelmişti. Bunlardan birini anlatacağım…” dedikten sonra şöyle devam ediyor:

“Ben böyle bir zamanda, Atatürk’ten bir telgraf aldığımı bilirim:

‘Artık Meclis ile beraber çalışmamız mümkün olmayacak, Meclisin faaliyetine nihayet verdikten sonra orduda ve memlekette hasıl olacak vaziyet hakkında mütalaan nedir?’ Benden bunu soruyordu.

Kendisine cevap verdim:

‘Bu kadar emek çekilmiştir. Bizim kudretimiz -ben daima bu kanaatte idim- karşımızda bulunan Yunan ordusunu ve Yunan devletini bugünkü mahrumiyetler içinde bile mağlup etmeye yeter. Bunu tecrübe etmeden hiçbir şey yapamayız. Bütün imkânları kullanacağız ve yapacağız. Orduya bu kanaati anlatabiliriz. Orduda subayların geçimlerinden ve askerin iaşesinden dolayı çok sıkıntı vardır. Eğer bir karar verecekseniz, ordunun maaşı ve iaşesi için bir hazırlık yapmak lazımdır. Maaş için muvakkat, diğeri için daha esaslı tedbirler düşünmeliyiz. Bunu temin ederseniz orduyu muhafaza etmek ve düşündüğümüz taarruzu yapmak mümkün olur. Yalnız bilmek gerekir ki, şimdiye kadar bir Millet Meclisi’ne dayanılarak millet namına muharebe etmenin bu mücadelede bize çok itimat veren tarafı vardır. Şimdiye kadar buna dayanarak bu mücadeleye devam edebildik. İstanbul hükümeti, padişah, bunların hepsi düşman elindedir. Meclis dağıtılırsa millet namına, milletin kararı ile mücadele ediyoruz tezi, elimizden gitmiş olacaktır. (Yani elimizdeki koz gider demek istiyor. Meclis onlar için bir paravan, bir tiyatro! : Kadir Çandarlıoğlu). Bunu tamir etmek lazımdır.’

Benim mütalaam bundan ibaretti. Atatürk’ün 1922 Martında meclisi dağıtmak istediğini bildiren ve mütalaamı soran telgrafına verdiğim cevabın sonunda dedim ki:

‘Ne karar verirsiniz, bunu tayin edemiyorum. Bunu tayin etmek benim için mümkün değildir. Şartları siz biliyorsunuz. Biz vereceğiniz kararı tatbik ederiz. Mülahazalarım bundan ibarettir.’

Cevap geldi. Hallolunmuştur, çalışmaya devam ediyoruz, diyordu. Bu bir.

Ondan sonra bir defa da Atatürk Ankara’da bizi toplamıştı. Yine Meclis’te çalışmak artık mümkün olmuyor, bir çare bulamıyoruz, tarzında şikâyette bulundu ve meseleyi aramızda uzun boylu konuştuktan sonra, Meclis’i devam ettirebilmek için çare bulmamız lazımdır, kanaatine varmıştık.

Şimdi, üçüncü defa oluyor.”[1]

Gördüğünüz gibi, M. Kemal birkaç defa Meclis’i kapatmayı düşünmüş, fakat Inönü’nün, o halde; “ordunun maaşı ve iaşesi için bir hazırlık yapmak lazımdır” demesi üzerine geri adım atmıştır. Zira Meclis sayesinde halktan vergi toplayabiliyorlardı.

Evet!

Gerçekler bundan ibarettir…

Ama işte bu kemalistler sürekli TV ekranlarına çıkarak Milleti aldatmaya çalışıyorlar.

.

**********

.

KAYNAK:
.

[1] Ismet Inönü, Hatıralar, (Yayına Hazırlayan Sabahattin Selek), Bilgi Yayınevi, 3. Baskı, Istanbul 2009, sayfa 377, 378.

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

.

Paylaşım Şartı:

Paylaşmak istediğiniz bir yazı, görsel vs. varsa, alakalı yazıya gidin ve yukarıdaki adres çubuğunda görülen linki kopyalayıp paylaşmak istediğiniz yere yapıştırın. Yani YALNIZCA LİNK PAYLAŞIMINA MÜSAADE EDİYORUZ. Ayrıca yazının sonunda “facebook” veya “twitter”ın sosyal medya paylaşım butonları var. O butonlara tıklayarak da paylaşılabilir. Başka türlüsüne hiçbir surette rızamız yoktur.

*

Bir yorum

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: