Alıntıladığım bir bilginin düzeltilmesi
Alıntıladığım bir bilginin düzeltilmesi

Alıntıladığım bir bilginin düzeltilmesi

Alıntıladığım bir bilginin düzeltilmesi

*

Atatürk’ü Tanrılaştırma Temayülü” başlıklı yazımda komünist yazar Ismail Beşikçi’den yaptığım bir alıntının kaynağı hatalı cıktı.

Beşikçi, “Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Tüzüğü (1927) ve Kürt Sorunu” adlı kitabında M. Kemal’in milletvekili olarak tayin ettiği Aka Gündüz’ün “Yürekten Sesler” başlıklı şiirine yer vermiş fakat kaynağını hatalı olarak kaydetmiş ve kendisini referans gösteren birçok muteber eserde bu hata tekrarlanmıştır. Beşikçi’nin verdiği kaynak şuydu;

“Hakimiyet-i Milliye Gazetesi (Ulus), 4 Ocak 1934.”

Doğrusu ise şu;

“Ulus Gazetesi, 4 Aralık 1934.”

Biz ise bu bilginin referansını “Kaynaklar” kısmında şöyle vermiştik;

“Aka Gündüz, “Yürekten Sesler”, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, 4 Ocak 1934. Aktaran Ismail Beşikçi, Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Tüzüğü (1927) ve Kürt Sorunu, Yurt Kitap-Yayın, Istanbul 1991, 2.basım, sayfa 188.”

Yani özgün kaynağı görmeden, kaynak usulüne uygun bir şekilde “Aktaran”ın Ismail Beşikçi olduğunu belirterek vermiştik.

*

Aka Gündüz’ün “Atatürk’ün tapkınıyız!” diye başlayan “Yürekten Sesler” başlıklı şiiri… “Sapkınıyız!” demiyor da…

***

Esasen büyütülecek bir mesele değildir. Zaten o kadar çok kemalist zırva var ki, sırf naklederken bile bazen bu gibi hatalar olabiliyor. O dönem Aralık ayına “Kanunuevvel” ve “ilkkanun”, Ocak ayına ise “Kanunusani” ve “ikincikanun” deniyordu. 10 Ocak 1945 tarih ve 4696 sayılı “Bazı ay adlarının değiştirilmesi hakkında kanun” ile bu ayların isimleri değişmiş oldu. “Hakimiyet-i Milliye” gazetesinin ise tam da bahsi geçen şiirin neşredildiği 1934 senesinde ismi değiştirilmiş ve “Ulus” adını almıştı. Bu iki bilgi bir arada düşünüldüğünde Ismail Beşikçi’nin evvela ay adlarını sonra da gazetelerin isimlerini karıştırmış olduğu anlaşılmaktadır. Yani bu hata bile gereksiz kemalist inkılabın bir neticesidir. Bir Milletin geçmişiyle bağını koparmak için ay adlarını dahi değiştirip tarihini unutulmaya mahkum bırakmıştır.

Bu sebeple Ismail Beşikçi’nin itham edilmesi asla söz konusu olamaz. Ancak bildiğiniz gibi, bu kemalistler pireden deve yapar. Mesela Birinci Dünya Harbi’nde Filistin Cephesi’nde bulunan “Yıldırım Ordular Grubu”nun ricatini yani geri çekilmesini konu aldığım yazıda bir kroki-harita paylaşmıştım. “Nablus Meydan Muharebesi”nin “19-21 Eylül 1918 Harekatı”nı anlatan “55 numaralı kroki” yerine “24/25 ve 26/28 Eylül 1918 Harekatı”nı anlatan “58 numaralı kroki”yi eklemişim.

Işte bunu gören kemalistler, “harita uydurdu” diye iftira atmışlardı. Bir krokinin yanlış yere kaydırılıp eklenmesini bile “sahtekarlık” zannediyorlar… Sanki bilginin muhtevası yanlışmış gibi… Üstelik krokinin üzerinde doğru tarihler de yazmasına rağmen… Bunlar böyle cahil… Böyle sap…

Halbuki kroki uydurma değildi, yukarıda arzettiğim gibi “58 numaralı kroki”ydi. Nitekim Genelkurmay Başkanlığı’nın “1986”da neşrettiği “Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi / Sina-Filistin Cephesi, Cild 4, Kısım 2” isimli eserin “Krokiler” kısmında 58 numarada verilmiştir.

*

Yazıda verdiğim “55 numaralı kroki” Genelkurmay Başkanlığı’nın “1986”da neşrettiği “Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi / Sina-Filistin Cephesi, Cild 4, Kısım 2” isimli eserin “Krokiler” kısmında “58 numarada” bulunmaktadır… Hani uydurma idi?

***

Kaldı ki krokiyi kitaptan hatalı olarak paylaşan biz değil, Atatürkçü Dr. Cemal Kemal isimli akademisyendir. Zaten yazıda kaynağını da vermiştik.

*

Atatürkçü akademisyen Dr. Cemal Kemal’in 58 numaralı krokinin altına “55 numaralı kroki” yazarak yanlış yere eklediğini gösteren söz konusu makalesinin ilgili sayfası… Makale için bakınız; Dr. Cemal Kemal, Osmanlı’nın Filistin Cephesi’ndeki Son Muharebesi”, Ankara Üniversitesi Türk Inkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 45, Bahar 2010, sayfa 37-69.

***

Bu gibi hatalı ekleme ve eksikleri tespit ve ikaz edenlere her zaman müteşekkir kalırız.

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

https://www.instagram.com/kadir_candarlioglu_gercektarih

https://instagram.com/belgelerlegercektarihcom

.

3 yorum

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: