M. Kemal Atatürk Dilimizi Türkçeleştirmedi, Gavurcalaştırdı
M. Kemal Atatürk Dilimizi Türkçeleştirmedi, Gavurcalaştırdı

M. Kemal Atatürk Dilimizi Türkçeleştirmedi, Gavurcalaştırdı

M. Kemal Atatürk Dilimizi Türkçeleştirmedi, Gavurcalaştırdı

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

atatürk dil inkilabi, atatürk harf inkilabi m. kemal dil devrimi m. kemal dil inkilabi ismet inönü dil inkilabi inönü harf inkilabi inönü dil devrimi

***

Insanlığı sömürerek servetlerine servet katmak isteyen emperyalistler işlerini kolaylaştırmak için her türlü hileye başvuruyorlar… Bu fesatçılar emellerine ulaşmak için bazı kavram ve sloganlar kullanır. Hakikaten insanları bazı kavram ve sloganlarla aldatmak çok kolaydır. Nitekim ABD, Irak topraklarını işgal etmeden evvel Irak’lıların zihinlerini işgal etmiş ve kendine birçok Irak’lı yardımcı da bulmuştu. Buradaki sihirli kavram “Demokrasi” idi. Irak’a “demokrasi götürmek” sloganını iyi kullanan ABD, barbarlara mahsus bir surette 1,5 milyon insanın canına kıymıştı.

Bazı düzenbazlar da, işte tam da bunun gibi, Müslüman Türk ve Kürtleri gavurlaştırıp bölmenin kolay, hızlı ve sağlam olması için Türkleri “Türklük”, Kürtleri de “Kürtlük” sloganlarıyla aldatma yolunu takip etmişlerdir. Bu faaliyetler maalesef hala devam etmektedir.

Bilindiği gibi M. Kemal sadece “harf” inkılabı yapmakla kalmamış, bir de “dil” inkılabı yapmıştır ve bu inkılaplar “Türkçeleştirme” ambalajıyla sunulmuştur. Latin alfabesine “Türk alfabesi”, gavurca kelimelere de “öztürkçe” kelimeler denmiştir. Halbuki aşağıda da görüleceği gibi bunlar “Türkçeleştirme” değil, kelimenin tam manasıyla “gavurlaştırma”ydı.

Dikkat edilirse, Şapka Inkılabı’nda “millileşme” teması işlenmemiş, bu inkılap doğrudan batılılaşma veya tam olarak ifade etmek gerekirse “Uygar ve milletlerarası kıyafet” şeklinde takdim edilmiş ve bunun neticesinde halk bu inkılaba sert tepki göstermişti. Ancak aynı halk -şapkadan daha tahrip edici tesiri olmasına rağmen- harf ve dil inkılaplarına karşı çıkmamıştı. Her iki inkılap da esasen “gavurlaştırma” olmasına rağmen birinde sert tepki gösterilip diğerinde gösterilmemesinin sırrı, işte bu kavram ve sloganlarda yatmaktadır. Kemalist rejim bunun bilinciyle hareket etmiş ve kabullenmesini sağlamak maksadıyla Harf ve Dil inkılaplarını Türklere “Türklük” ambalajıyla sunmuştu.

Aşağıdaki kelimeler, “öztürkçeleştirme” faaliyetlerinin en yoğun olduğu 1935 yılında yayımlanan “Osmanlıca’dan Türkçeye karşılıklar kılavuzu” Ulus gazetesi (M. Kemal’in gazetesi) 26.3.1935-4.5.1935, sayfa 1, 2; “Osmanlıcadan türkçeye karşılıklar kılavuzuna katmalar” Ulus, 9.5.1935, sayfa 3’den, ve aynı gazetenin diğer bazı yazılarından derlenmiştir.

M. Kemal dilimizi “türkçeleştirmiş” mi yoksa “fransızcalaştırmış” (gavurcalaştırmış) mı, görelim!

Osmanlıca                        Türkçe(!)                    Fransızca

A-
Ahenk                                 harmoni                      harmonie
Amil                                    faktör                          facteur
Aksi müddea                      yantitöz                       antithese
Alelade (tabi anlamına)      normal                         normal
Alemşümul (kainat)            evrensel                      üniversel
Ameli                                  pratik                           pratique
Asri                                    modern                        modern
Atikiyat                               arkeoloji                      archeolojie
Aynı                                    identik                         identique

B-
Belde                                 site                                cite
Birinci ferik                        orgeneral                      general
Bitaraf/tarafsız                   nötür                             nötr

C-
Ceddani                             atayık                           atavique
Cemiyet                              sosyete                        societe

D-
Destan                                 epope                          epope
Düstur                                  formül                          formule

E-
Eda                                        ton                               ton
Encümen                               komisyon                     commission
Encümeni daniş                     akademi                       academie

F-
Felsefe                                  filozofi                           philosophie
Fırka                                      parti                              parti

G-
Günlük                                  kronik                            cronik

H-
Had                                       terim                             terme
Hayatiyat                               biyoloji                          biologie
Hendese                                geometri                       geometrie
Heyet                                     delege                           delegate

I-
Içtimai                                    sosyal                             social
Ilahiyat                                   teoloji                             theologie
Ilmüarz                                   jeoloji                             geologie
Ilmi nücum                             astroloji                          astrologie
Iktisad                                    ekonomi                         economie
Iktisadi                                   ekonomik                       economique
Ilmi hesap                              aritmetik                         aritmetique
Irade (kudret anlamına)         enerji                              energie
Iradeli                                    enerjik                            energique
Izzeti nefis (haysiyet)             onur                                honneur (fransızcada okunuş: “onur”dur)

K-
Kaabiliyet                               kapasite                          capacite
Kısım, bap                              parti                                partie

L-
Lehçe                                      diyelek                             dialecte

M-
Maarif                                     kültür                               culture
Mabud/put                              idol                                   idole
Mali                                         finansal                           financiel
Mantık                                     lojik                                  logique
Mektep                                    okula                               ecole
Mesele                                     problem                          probleme
Müdür                                      direktör                           directeur
Müsbet                                     pozitif                              positif
Müfettiş                                    ispektör                          ispekteur

N-
Nahiye                                      kamun                             commune
Nazari                                       teorik                                theorique
Nazariye                                   teori                                  theori
Nihayet vermek                        terminlemek                    terminer

S-
Sanayi                                       endüstri                           indüstrie
Sermaye                                    kapital                             capital
Silsile                                         seri                                  serie
Sigorta akçası                            prim                                 prime
Sınai                                          endüstriyel                      indüstriel

Ş-
Şehadetname                          diploma                             diplome

T-
Takvim                                      almanak                            almanack
Tekamül                                    evrim                                 evolution
Terazi                                        balans                               balance
Teşkilat                                     örgüt                                  organisation
Teşrifat                                      protokol                             protokol
Timsal                                       sembol                               symbol

U-
Umumi                                      genel                                   general
Usul                                          metod                                  methode

***

D. Mehmet Doğan, Dil devriminin çok yönlü tesir ve niteliklerini şu 4 maddede özetlemiştir:

1 – Dil devrimi, toplum fertlerinin kendi aralarında ve yönetici kadroyla haberleşmesini güçleştirmiştir. Toplum katları ve nesilleri arasındaki bağların kopmasına, en azından gevşemesine sebep olmuştur.

2 – Dil devrimi bürokrat-aydın kadronun toplumdan kopuşunu belgeleyen bir yabancılaşma hareketidir. Dil, halk-aydın farklılaşmasını belirleyen ana göstergelerden biri haline gelmiştir.

3 – Dil devrimi halkçı bir hareket olarak kabul edilemez. Halka rağmen yürütülmesi bir yana, halkın dilinden ayrı suni bir dil yaratılmaya çalışılmıştır. Bu dil halk tarafından (zorla benimsetilen bazı kelimeler dışında) benimsenmemiştir. Bu konuda en iyi delil, halkın dili ve düşüncesini yansıtan halk şairlerinden hiç birinin arı dille şiir söylememesidir.

4 – Dil devrimi bir millileşme hareketi olmamıştır. Batılılaşmaya yönelik bir harekettir. Dil devrimi konusunda millilikle ilgili sloganlar kullanılması, geniş kesimin desteğini sağlama çabası olarak belirmektedir. Yani, batıcı aydınlar bu konuda da samimi davranmamışlardır. Dil Kurumu’nun son zamanlarda batı kaynaklı ve dilimize yerleşmiş kelimelere karşılık bulma çabaları, “Bayram geçtikten sonra zurnayı duvara as” atasözünü doğrulamakta ve kurumcuların yargılanma telaşını aksettirmektedir.[1]

.

**********

.

KAYNAK:

Tafsilat için bakınız;

[1] D. Mehmet Doğan, Batılılaşma Ihaneti, Dergah Yayınları, 3. Baskı, Istanbul 1977, sayfa 105, 106, 113 ve devamı.

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

.

**********

.

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

www.belgelerlegercektarih.com

*

13 yorum

 1. Mustafa

  Bu kafayı çok beğendim günümüzde milyonlarca insan bu kafayı bulmak için madde kullanıyor 🙂 Atatürk’ün geometri ve matematiğe kazandırdığı terimler bile Türk diline ne kadar önem verdiğinin belgesidir. Belgelerle tarihse alsana belge oku da gör. Madem gavurcalaştırdığını iddia ediyorsun o getirdiği terimleri yabancı sözcüklerle karşılaştır bakalım yabancı dilden mi getirip sokmuş dilimize. Günümüzde kullanılan ve dilimize dil devriminden kim bilir kaç sene sonra girmiş kelimeleri belge göstermeden örnek vererek belgelerle tarih yaptığını savunmak iyiymiş yalnız.

  1. Yorumun icin tesekkürler Mustafa. Belgesini kaynagini gösterdik kiymetli kardesim. Ulus gazetesinin ilgili nüshalarini tarihiyle beraber zikretmistik. Üstelik bu tarihlerde M. Kemal hayatta idi ve ulus gazetesi M. Kemal’in kontrolündeydi. Gözünden kacmis olacak. Ayrica dil devriminden sonra degil, tam da dil devrimi sirasinda cikan gazete nüshalari bunlar. Dil komisyonunda belirlenen kelimeleri halka ilan ediyorlar. Bu gazete kemalist rejimin yayin organidir. Hayirli aksamlar.

  2. Mustafa

   Evet bu kelimelerden bazılarına bakalım.
   1. Limit: İngilizce’de aynı şekilde aynı anlamda. Yani yabancı kelime
   2. Parabol: Parabola (İngilizce)
   3. Piramit: Pyramid (İngilizce)
   4. Prizma: Prisme (Fransızca)
   5. Dikey: Evet bu biraz kafa karıştırıcı. Türkçe gibi gözüküyor ama -ey eki tamamen uydurma. Halkın konuştuğu Türkçe’de böyle bir şey yok. Çok kullandığımız fiillere bu eki ekleyin bakalım ne oluyor. İçmek-içey, kalkmak-kalkay, gelmek-geley… Saçma sapan karşılığı olmayan kelimeler…

  3. Bilal Hanafi

   Matematik kavramlarının isimleri kendilerine has manalara işaret ederler, türkçe ile bir alakası yoktur. Ayrıca, Fransa’da yaşayan bir matematik fakültesi mezunu olarak, Türkiye’de kullanılan matematik terimlerinin çoğu yabancı dillerden türkçeye girdiğini düşünüyorum.

   Bu site ile ilgilenen kardeşimize çok teşekkür ederim. Fransa’da Türkiye ve Osmanlı aleyhtarlığı çok yaygın, keşke benzer bir fransız site olsa.

 2. Al-i Osman

  Mustafa Bey, ne demek istediğiniz tam anlaşılamamış ya da sizde anlatma kabiliyeti tam gelişmemiş diyebiliriz. Yukarıda belgeleri ile verilen yazıda dilimizin büyük bir tahribe uğradığı, aslında türkçe yerine yabancı kelimelerle kandırılmış olduğu anlatılmıştır. bunuda bizzat atatürk yapmıştır. Geometri ve matematikte terim kazandırmak nedir ya zaten halihazırda bu bilim dallarının çıkması bile müslüman bilim adamlarının eseridir ki terim kazandırmakla sanırsınız bilim dallarını yeniden icade muktedir oldu. halbuki zaten osmanlıca olan terimleri türkçeleştirmiştir. yani bin yıldan fazla olan bir tarihi ortadan kaldırmaya çalışmak ihanet değilde nedir. Size de hak veriyorum, Osmanlıca bilmezseniz öğrenebileceğiniz tarih 1923 den sonra ki inkılap tarihidir. şişirilmiş bir sarhoş,dinsiz bir yaver ve tek dişi kalmış bir medeniyet. Bence bu sorulara adam akıllı verebileceğiniz bir cevap yok.

 3. Bilal Hanafi

  Isterseniz yazdığınız Fransızca kelimelerinde bulunan imla hatalarını düzelteyim, türkçe klavyede bazı Fransızcada kullanılan işaretler yok, düzeltmek için kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
  Aksi müddea yantitöz antithèse
  Alemşümul (kainat) evrensel universel
  Asri modern moderne
  Atikiyat arkeoloji archéologie
  Belde site cité
  Birinci ferik orgeneral général
  Bitaraf/tarafsız nötür neutre
  Cemiyet sosyete société
  Destan epope épopée
  Encümeni daniş akademi académie
  Günlük kronik chronique
  Hendese geometri géométrie
  Heyet delege délégation
  Ilahiyat teoloji théologie
  Ilmüarz jeoloji géologie
  Iktisad ekonomi économie
  Iktisadi ekonomik économique
  Ilmi hesap aritmetik arithmétique
  Irade (kudret anlamına) enerji énergie
  Iradeli enerjik énergique
  Kaabiliyet kapasite capacité
  Mali finansal financier
  Mektep okula école
  Mesele problem problème
  Müfettiş ispektör inspecteur
  Nazari teorik théorique
  Nazariye teori théorie
  Sanayi endüstri industrie
  Silsile seri série
  Sınai endüstriyel industriel
  Şehadetname diploma diplôme
  Takvim almanak almanach
  Tekamül evrim évolution
  Teşrifat protokol protocole
  Timsal sembol symbole
  Umumi genel général
  Usul metod méthode

 4. Geri bildirim:M.Kemal Atatürk’ü eleştirmek, şehitlerimizin kemiklerini sızlatır mı? | Belgelerle Gerçek Tarih

 5. Geri bildirim:Atatürk Türk Alfabesi mi getirdi yoksa Latin Alfabesi mi? | Belgelerle Gerçek Tarih

   1. Mehmet

    Zavallı kemalistler, hakikatler karşısında o kadar mahkum ve acizsiniz ki tek yapabildiğiniz boyuna küfür ve hakaret yağdırmak! Siz ve Ataputunuz ilim ve fenni hiç ağızdan düşürmezsiniz ama “Çok cahilsin, keşke ölsen” dedirtecek kadar bilgisiz ve at gözlüklüsünüz. Size belge göstermek bile çare olmaz. Bir de utanmadan müslümanlara gerici yobaz dersiniz. Sizden ala yobaz mı olur?

 6. Geri bildirim:Harf ve Dil inkılaplarına Benzer Tarihi Bir Vak’a | Belgelerle Gerçek Tarih

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: