Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmed’in peşinden giden Millete serseri dedi mi?
Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmed’in peşinden giden Millete serseri dedi mi?

Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmed’in peşinden giden Millete serseri dedi mi?

M. Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmed’in peşinden giden Millete serseri dedi mi?

*

Gazi m. kemal pasa izmir yollarinda Matbuat Müridiyet-i Umûmiyesi Nesriyati M. Kemal Atatürk Fatihe serseri dedi mi, M. Kemal atatürk Fatih Sultan Mehmed Kemal atatürk Osmanli Izmir

[1] no’lu dipnotta sözü edilen kitabın kapağı…

***

M. Kemal 17 Şubat 1923’te Izmir Iktisat Kongresi’ni Açış Nutkunda, Fatih Sultan Mehmed ve diğer Padişahların peşinden giden Millete “serseri” demiştir. M. Kemal’in bu sözleri aynı yıl Matbuat Müridiyet-i Umûmiyesi tarafından neşredilmiştir. Yani “Resmi Yayın”dır. Dolayısıyla inkar edilmesi mümkün değildir.

Işte M. Kemal’in o sözleri:

“Millet hayati gerekleriyle uğraşmaktan yasaklanmış olarak diyar diyar dolaştırılıyor ve bu yeni diyarlar halkı, birçok ayrıcalıklara sahip olarak çalışılıyordu. Yani fatihler, ana unsuru peşine takarak kılıçla fetihler yaparken, kılıç sallarken zaptolunan memleket halkı kazandıkları ayrıcalıklarla sabana yapışıyorlar; toprak üzerinde çalışıyorlardı. Arkadaşlar, kılıç ile fetih yapanlar, sabanla fetih yapanlara yenilmeye ve sonuçta yerlerini bırakmaya mecburdurlar. Nitekim Osmanlı saltanatı da böyle olmuştur. Bulgarlar, Sırplar, Macarlar, Romenler sabanlarına yapışmışlar, varlıklarını korumuşlar, kuvvetlenmişler; bizim milletimiz de böyle fatihlerin arkasında serserilik etmiş ve kendi ana yurdunda çalışmamış olmasından dolayı bir gün onlara yenilmiştir.”[1]

*

M. Kemal Atatürk Fatihe serseri dedi mi, M. Kemal atatürk Fatih Sultan Mehmed M. Kemal atatürkün Osmanli hakkindaki sözleri Izmir Iktisad Kongresinin Acis Nutku 17 Subat 1923

[1] no’lu dipnota dair… M. Kemal’in, Fatihlerin arkasından giden Millete “serseri” dediğini gösteren ve o hayatta iken neşredilen Resmi yayın…

***

Bu necip Millete “serseri” diyerek hakaret etmek kimsenin haddi değildir!.. Bu sözler Millete olduğu kadar Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed’e de hakarettir.

Halbuki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Istanbul’u fethedecek komutanı da orduyu da methetmiştir; “Istanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.[2]

Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de 34. sûre olan Sebe Suresi’nin 15. âyetinde geçen “BELDET’ÜN TAYYİBETÜN” (Çok Güzel Belde) ifadesi hakkında, Elmalılı Hamdi Yazır Efendi şöyle demektedir:

“Çok güzel bir tesadüftür ki بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ (Beldetün Tayyibetün) “Hoş bir belde” ifadesi ebced hesabıyla Istanbul’un fethine tarih düşmüştür. (857) Molla Cami rahmetlinin bir hediyesi olmak üzere meşhurdur ve bilinmektedir.”[3]

“Beldetün Tayyibetün” ifadesinin Ebced karşılığı Hicri 857, Miladi 1453 yapıyor.

Tahsin Emiroğlu da “Esbab-ı Nüzul” adlı eserinde şunları söyler:

“Beldetün Tayyibetün” lafz-ı celilî Sebe kıssasında, Sebe kavminin beldesini vasıf için irad buyurulmakla beraber, bu terkibin Istanbul şehrine ve bu şehrin mü’minler tarafından fethedileceğine işaret olduğu da, bazı tefsir kitaplarında beyan edilmiştir. Ez cümle, meşhur âlim Molla Cami, Ebced harflerini hece usulü ile hesap etmiş ve bunların toplamının Istanbul’un fetih yılına tevafuk ettiğini bulmuştur. Bunda ittifak vardır. Molla Cami bunu fetihten evvel hesaplayarak 857 bulmuş ve bu tarihte de Istanbul feth edilmiştir. Bu buluşta ayetteki “Belde-i Tayyibe”nin Istanbul şehri olduğuna işaret vardır. Doğrusunu Allah bilir…”[4]

.

**********

.

KAYNAKLAR:

.

[1] Gazi M. Kemal Paşa Hazretleri Izmir Yollarında, Istihbarat Matbaası, Matbuat Müridiyet-i Umûmiyesi Neşriyatı, Ankara 1339 (1923), sayfa 108.

NOT: Yazıda, “Atatürk Araştırma Merkezi” tarafından sadeleştirilmiş metni kullandık. Aşağıdaki yazının 6. paragrafı:

http://www.atam.gov.tr/ataturkun-soylev-ve-demecleri/turkiye-iktisat-kongresini-acis-soylevi-izmir

Orijinal metni ise eklediğimiz görselden okuyabilirsiniz.

[2] Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 335; Buharî, et-Tarihu’l-Kebir, I, 81; et-Tarihu’s-Sağîr, I, 306; el-Bezzâr, el-Müsned, el-Müsned, c. II, s. 308; Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebir, II, 38; Hakim, Müstedrek, IV, 422; Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, VI, 219.

[3] Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Zehraveyn Azim Dağıtım, cild 6, sayfa 359. (Sadeleştirilmiş metin) Orijinal metin: “Ittifakâtı bedîadandır ki بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ (Beldetün Tayyibetün) lâfzı ebced hisabiyle Istanbulun fethine tarih düşmüştür. Molla Camî merhumun bir hediyyesi olmak üzere ma’ruftur.”

[4] http://endulushan.blogcu.com/mananin-avucundaki-sehir-istanbul-beldet-un-tayyibetun/7775605

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

.

**********

.

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

www.belgelerlegercektarih.com

*

7 yorum

 1. yaşar balcan

  KENDİSİ SERSERİLİK EDİP MÜCAHİD İSLAM BAYRAKTARI FATİHLERE HAKARET EDİYOR..OYSA KENDİSİ BEDİÜZZAMANIN İFADESİYLE ARAP DÜŞMANLIĞI PERDESİ ALTINDA HZ.MUHAMMED ASM DÜŞMANLIĞI YAPARAK TAĞUTLARIN VE KAFİRLERİN EN BÜYÜĞÜ OLMA ÜNVANINI ALANDIR…

 2. emin abdulhamid

  M.Kemal’in müslümanlığını, hatta “seyit, hafız, evliya” olduğu efsanelerini yaymakla meşhur hale gelen Haydar Baş’ın katıksız bir kemalist olduğu ve M.kemal’in izinden şaşmadan gittiği, hatta İskilipli Atıf Hoca’yı eline geçirirse “diriltip diriltip tekrar asacağını” söylediği, şehit edilmiş merhum bir insanı ağzından köpükler fışkırarak andığını biliyoruz!

  Alevi/şii ekolünden gelen bu kemalizm savunucusunun aynı zamanda katı bir Osmanlı düşmanı olduğu malüm. M.Kemal’i sağlam bir müslüman ilan eden bu şahsın aynı esnada Atamız Sultan Fatih’i DİNSİZ ve Hristiyan ilan ettiği de açığa çıktı! İşte kendi ağzından yazdıkları;

  “Bakınız Fatih hakkında neler yazılmış:

  “Fatih’in, Patrik Gennadios’tan İncil’in yirmi bölümünün çevirisini yaptırdıktan sonra İslamiyet’ten şüphe duymaya ve içinde Hıristiyan dinine yönelik bir eğilim başladığı söylentilerinin yaygınlığı dikkat çekmektedir.

  Buna göre Fatih’in Hıristiyan annesi, o daha çocukken bu ilginin tohumlarını attığı, sultanın Pater Noster’i ezbere okuyabildiği, hatta gizlice İslam’ı reddedip Hıristiyanlığa geçmiş olduğu söylenmekteydi. Bu iddiaların Venedikli diplomatların raporlarında yer alması da dikkate değer bir durumdur.” (Franz Babinger, Fatih Sultan Mehmet ve zamanı, İstanbul, sayfa 86.)
  ……………….
  http://www.yenimesaj.com.tr/ataturk-ve-fatih-sultan-mehmet-makale,12020509.html

  Osmanlı’ya düşmanlık ve küfür konusunda hızını alamayan bu “evliya kemalist” ecdadımıza af buyurun “eşşeoğlu eşşek” diyecek kadar da alçalmış ve belli ki meydanı tamamen boş bulmuş! Peki kimin izinden gidiyor bu Fatih düşmanı?

  Eeee.. adamlar kendi tarihlerini 5816 sayılı yasa ile Koruma altına almışlar, kimseye tek kelime laf ettirmiyorlar. kendilerinin aksini söylemeye “cüret edenleri” yasayı kullanarak susturuyor linç ediyorlar!
  Bizim tarihimize ve Atalarımıza da ağız dolusu küfürler yağdırıyor bunun verdiği rahatlıkla, hakaret ve küfür özgürlüğünden asla taviz vermiyor! Osmanlı’yı ne kadar gözden düşürürlerse kendilerinin o kadar yüceleceğini hesaplıyor küfürbaz Osmanlı Düşmanları! Peki bu adaletsiz düzene bu pervasızlığa bu arsız küfürlere kim son verecek?

  Kanıyla canıyla İstanbul’u fethedip bize miras bırakan Sultan Fatihlere hakaret etme özgürlüğünü ve arkasına sığındıkları koruma kalkanlarını kemalist geçinenlerin elinden kim alacak?

 3. ismail

  fatih türk islam tarihinin son 613 yılın en büyüğüdür. öyle büyük planları vardıki dünyayı tek din islam tek millet türk tek devlt osmanlı haline getirme hesapları yapıyor bunları gerçekleştirmek için her adımıda atıyordu. ne yazıkki saraya yahudi dönmelerinin soktuğu casuslar bu planları öğrendi ve fatih vatikan eliyle alelacele zehilenerek 3 mayı 1481de sefer yolunda iken gebzede şehit edildi. böylece tarihin kışı aleyhimize olacak şekilde değişti. osmanlı ilerleyişi ilk 100 yılda durduruldu. 200. yüzyılda gerilemeye gidildi. 300 yıl sonra artık dünya lideri biz değildik. fatihten 400 küsür yıl sonra ise çöküş yıllarına sokulduk.
  fatih, zaferlerini hileli yollarla halleden ve türk dünyasına müthiş zararlar veren timur kadar büyük değildir. ama hileli yollardan ölümüne engellendiği için bu durum böyledir. misal 90 yıl yaşamış olsa ve işleride tıkırında yürümüş olsaydı dünyada yine sadece 3 yada 4 tane süper devlet olurdu. ama en büyükleri biz olurduk. fatih ozaman cengizdende timurdanda çok daha şöhretli olacaktı. islam peygamberi bir adamı övüyorsa bu boşuna değildir.
  ingilizler öyle istediği için sürekli olarak osmanlıya türklüğe ve islama kazık sokarak hileli yollarla ve cambazlıkla sabetay yahudiliği hesabına memleket ele geçiren mustafa kemal fatihin kendisinden binlerce kat daha büyük olduğunu bilerek çekemediğinden saldırıyor. malum kıskançlık krizleri.
  fatih istanbulu aldı deyip orda kalanlar onun aynı anda avrupanın 25 devletiyle savaşabildiğini gizleyenler mustafa kemali başımıza getirmek için bizi işgal eden milyarlık ecnebi milletlerini m. kemalin yenip attığı palavrasını yumurtlarken asla yüzleri kızarmıyor.
  nedir fitne türklerin en çok sevdiği lider kimse (Fatih)onu gavurmuş gibi göstermek. şimdilerde benzeri yalanlar erdoğan için söyleniyor. erdoğan gizli yahudi fitneleri yayılmaya çalışılıyor. kemalist ahlaktan her oyun beklenir. işlerine gelmediği yerde bizi batıdaki ağababalarına şikayet eden içimize doldurulmuş ecnebi uzantıları.

 4. ismail

  mert, celal bayar 103, kenan evren, 98, demirel 91, inönü 89.3, fahri korutürk 85i aşkın yaşamış.bizde fatih için 90 dedik 85 i az aşmış olsun. 49un üstüne daha 36 yıl var. osmanlı italyayla ve memlukla savaş halinde. altınorduyu 1480de itaat altına almış. timuroğullarıyla iranı paylaşmak üzere yazışıyor. nedir amaç türk dünyasıyla birleşip hindistana inmek. memluğuda alıp arapllarladda birlik olup islamı tek devlet yapmak hindistandaki nüfusuda kullanarak bütün avrupayı işgal etmek. 36 yıl buna yeterde artar bile. batı bunu ancak fatihi şehit ederek engelledi. portekiz 1481de coğrafi keşiflere başladığında amaç hindistana türklerden önce varmaktı. kolomp 1492de amerikaya ulaştığında hindisrana geldiğinii düşündüğünden antillere batı hindistan adaları dedi. ama gerçek hindistana 1498de ulaşıldı. çoğrafi keşifler islam bizi yok edecek korkusuna yapılan karşı ataktır. timur imparatorluğunun babür ismiyle hindistana taşınmasıda osmanlı istedi diyedir. onlara hindistan yolunu osmanlı topları açtı. daha evvel çok geniş yazmıştım ara bul.

 5. Geri bildirim:M. Kemal-Enver Paşa ilişkisi ve Turancılık – Belgelerle Gerçek Tarih

 6. Geri bildirim:Ahmet Hakan’a Cevap 10 – Sen daha saygısızlık ve seviyesizlik görmemişsin! – Belgelerle Gerçek Tarih

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: