CHP ve Kürtler, Çerkesler vs.
CHP ve Kürtler, Çerkesler vs.

CHP ve Kürtler, Çerkesler vs.

CHP ve Kürtler, Çerkesler vs.

*

m. kemal sükrü kaya mason üstadi atatürk kürtler, m. kemal kürtler sükür kaya kürtler chp kürtler zulüm chp cerkesler, chp bosnaklar

M. Kemal’in değişmez Içişleri Bakanı ve CHP milletvekili Şükrü Kaya’nın masonluk belgesi…

***

M. Kemal’in değişmez Içişleri Bakanı ve CHP milletvekili mason[1] Şükrü Kaya’nın 1930’da “gayet gizli ve zata mahsustur” ibaresiyle yayınladığı genelgede şöyle denilmektedir:

“Gayet Mahrem ve Zata Mahsustur.
T.C.
Ankara/1/930
Dahiliye Vekaleti
Hususi Kalem Müdürlüğü
Sayı: 1/28
Imza: Şükrü Kaya(Dahiliye Vekili)

Kıyafetin, şarkıların, oyunların, düğün ve cemiyet adet ve ananelerinin de milliyet ve ırk hislerini daima uyanık tutan ve cemaatleri mazilerine (Toplulukları geçmişlerine) bağlayan rabıtalar (bağlar) olduğu unutulmamalı, binaenaleyh lehçeyle beraber bu gibi aykırı adetleri de fena ve zararlı görmek bilhassa kötü göstermek ve hiç bir surette targib ve teşçi edilmeyerek (rağbet edilerek yüceltilmeyerek) adi ve ibtidai mahiyetleri (basit ve ilkel nitelikleri) her vesile ile teşhir olunarak takbih ve ta’yip edilmeli (kötülenip ayıplanmalı), o lehçeyi konuşan zümrelere mensup fertlerin ve ailelerinin isim ve lakaplarını Türkçeleştirmek, nüfustaki kayıtlarını ve künyelerini fırsat düştükçe tashih etmek ve kendilerine hiçbir suretle mesela Boşnak, Çerkes, Laz, Kürt, Abaza, Gürcü, Türkmen, Tatar, Afşar, Pomak lakabı vermemek, köylerinin o lehçedeki isimlerini değiştirmek ve mesela Çerkes köyü ve saire gibi ayrılıklara müsaade etmemek ve ettirmemek ve kendilerini ve yerlileri buna alıştırmak, evlerinde ve aralarında Türkçe konuşturmak ve öz yüreklerinden kendilerine Türküm dedirtmek, hülasa dillerini, adetlerini ve dileklerini Türk yapmak, Türkün tarihine ve bahtına bağlamak, her Türke teveccüh eden milli ve mühim bir vazifedir.”[2]

Adam sanki Ingiliz Sömürge Bakanı… Ancak unutulmamalıdır ki, bu zulümler bütün müslümanlara yapılmıştır. Bu hususta birçok yazı paylaşmıştık. Peki neden böyle yaptılar? Çünkü dinlerin artık vazifelerini tamamladığına inanıyor ve dinsiz bir nesil yetiştirmek istiyorlardı. Nitekim Mason Şükrü Kaya, 3 Aralık 1934’de Meclis’te yaptığı bir konuşmasında dinler hakkında şöyle demiştir:

“Her dinin kavaidi esasiyesi herkesin malumudur. Dinler işlerini bitirmiş vazifeleri tükenmiş yeniden uzviyet ve hayatiyet bulamayan müesseselerdir.”[3]

*

chc3bc-sc3bckrc3bc-kaya-din-bitmistir-icisleri-bakani

CHP’li Içişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın sözleri 3 Aralık 1934 tarihli Meclis tutanağında…

***

Halbuki Osmanlı Devleti, Müslüman olmayanların dahi dil ve dinlerine karışmamıştır.[3]

Bütün bu zulümlere rağmen bugün CHP hangi yüzle Boşnak, Çerkes, Laz, Kürt, Abaza, Gürcü, Türkmen, Tatar, Afşar, Pomak ve bütün müslüman kardeşlerimizden oy isteyebiliyor anlayabilmiş değilim. Zira CHP’nin o yüzü, çamaşır suyu ile yıkansa yine de temizlenemez.

.

**********

.

KAYNAKLAR:
.

[1] Şükrü Kaya’nın masonluk belgesi için bakınız; Mason Dergisi “Tesviye”, Yıl 2, Sayı 11, Nisan 1994, sayfa 19-21.

[2] “Iskâna Tâbi Tutulanların ‘Türkleştirilmesi’ Uygulamasına Ilişkin Gizli Genelge, No. 1/28, Ankara, 1930”, Mehmet Bayrak, Kürtler ve Ulusal Demokratik Mücadeleleri Üstüne Gizli Belgeler-Araştırmalar-Notlar, Özge Yayınları, Ankara 1993, sayfa 506-509.

[3] Şeriat ile yönetilen Osmanlı’nın Gayr-i Müslimlere olan engin hoşgörüsüne dair belgeler için bakınız;

https://belgelerlegercektarih.com/2012/07/12/seriat-ile-yonetilen-osmanlinin-gayr-i-muslimlere-hosgorusu/

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

.

Paylaşım Şartı:

Paylaşmak istediğiniz bir yazı, görsel vs. varsa, alakalı yazıya gidin ve yukarıdaki adres çubuğunda görülen linki kopyalayıp paylaşmak istediğiniz yere yapıştırın. Yani YALNIZCA LİNK PAYLAŞIMINA MÜSAADE EDİYORUZ. Ayrıca yazının sonunda “facebook” veya “twitter”ın sosyal medya paylaşım butonları var. O butonlara tıklayarak da paylaşılabilir. Başka türlüsüne hiçbir surette rızamız yoktur.

*

2 yorum

  1. bir zümreyi devletin ötekileştirmesi, aşağılaması devletin düşman kazanmasına sebep olur. nitekim Türkiye’nin önemli bir bölümünü Kürtler oluşturduğu halde devlet AKPARTİ iktidarına kadar sürekli Kürtleri yok saymaya çalışmış, bunun sonucunda PKK vb. terör oluşumları dış devletlerin desteğini alarak Türkiye’nin başına belâ olmuştur.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: