Osmanlı’yı kim yıktı? Osmanlı’yı Atatürk yıkmadı yalanı

Osmanlı’yı kim yıktı? Osmanlı’yı Atatürk yıkmadı yalanı

*

***

Günümüzde, özellikle muhafazakar ve milliyetçi gençlerden bazıları M. Kemal’in bir Osmanlı paşası olduğunu, Osmanlı’nın işgalciler tarafından yıkılması üzerine Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunu, dolayısıyla yeni kurulan devletin Osmanlı’nın bir devami olduğunu iddia ediyorlar.

Oysa bu kesinlikle doğru değildir…

Osmanlı Devleti, M. Kemal tarafından yıkılmıştır. Üstelik bununla da övünmektedir:

“Osmanlı Devleti, yazık ki ölmüştür; Babıâli Hükûmeti, yazık ki ölmüştür. Affedersiniz, hata ettim! Yazık ki demeyecektim, iftihara değer ki ölmüştür. Çünkü, onlar ölmeseydi milleti öldüreceklerdi. Sonra, devamlı olarak hakaret ve tecavüze maruz bırakılan meclis-i mebusanlar da ölmüştür. Onun yerini meclis-i mebusan değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi almıştır.”[1]

Milleti öldüreceklermiş… Bu millet Osmanlı Devleti’yle yüzyıllardır Dünya’da süper güç olmuş ve adaletle hükmetmiştir.

M. Kemal emeline ulaşabilmek için Milletvekillerini tehdit etmiş ve Nutuk’ta da bunu övünerek anlatmıştır.

1 Kasım 1922’de “Osmanlı Imparatorluğu münkarizdir” (yıkılmıştır) denmiş ve Saltanat, yani Osmanlı Imparatorluğu resmen sona erdirilmiştir.[2]

M. Kemal, Saltanatın kaldırılması müzakerelerinde şunları söylemiştir:

“Efendiler! Içinde bulunduğumuz şartlara rağmen safsatayla, münakaşayla, nazariyatla vakit geçirdiğimizi görüyorum. Hakimiyet ve saltanat hiç kimseye ilim icabıdır diye münakaşa ile mügalata ile verilmez. Hakimiyet ve saltanat kuvvetle, kudretle, zorla alınır. Türk milleti de hakimiyet ve saltanatı bil fiil isyan ederek kendi eline almıştır. Bu olmuş bitmiş bir durumdur. Mesele, `hakimiyet ve saltanatı bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız´ meselesi değildir. Mesele bu zaten olmuş bitmiş durumu ifade etmekdir. Bu herhalde ve mutlaka olacaktır. Burada toplananlar meclis ve herkes, meseleyi bu şekilde görürlerse fikrimce uygun olur. Aksi takdirde yine hakikat ifade olunucaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir.”[3]

M. Kemal zaten yaptığı her şeyde, diktatörlüğünü maskelemek için; “Millet bunu yapmıştır” der. Burada da yine aynı şekilde “Millet yapmıştır” ifadesini kullanmıştır, fakat Milletin Vekillerini “kafalarını kesmek” ile tehdit eden de kendisidir. O halde nasıl Millet yapmış oluyor??

Demek ki maksat; diktatörlüğünü maskelemektir…

M. Kemal, Nutuk’un hadiseyi anlatan bu bölümünde Saltanatın kaldırılmasının genel ve düşünsel nedenlerine değinmez, ancak bir dizi sert ifade ile Padişah ve Sadrazamın uzaklaştırılmasını haklı gösterir:

“Bütün menfaatlerini mülevves (pis) bir tahtın, çürümüş, çökmüş ayaklarına sarılmakta gören…”, “idrakten mahrum, vicdandan mahrum, birtakım insanlar…”, “ahmakça teklifat…”, “sefil… adi bir mahluk… alçak…”, “Aciz, adi, his ve idrakten mahrum…”[4] diye küfürler savurarak adeta ağzının ishal olduğunu cümle aleme ilan etmiştir.

Halbuki, evvelce gerek Padişah Vahidüddin (rahmetullahi aleyh)’e, gerek Saltanat’a ve gerekse Hilafet’e methiyeler dizen bizzat kendisiydi.

Örneğin TBMM’nin açılışının öncüsü ve en örgütlü son kongrede, Sivas Kongresi’nde, şöyle and içmişti:

“Makam-ı Celil-i Hilâfet ve Saltanata, Islâmiyete, Devlete, millete ve memlekete manen ve maddeten hizmetten başka bir gaye takip etmeyerek… çalışacağıma… namusum ve bilcümle mukaddesatım namına vallah, billâh.”[5]

Desenize ne namus kaldı ne de haysiyet.

Ey Gençler!!

Hala uyanmayacak mısınız?

.

**********

.

KAYNAKLAR:

[1] Atatürk’ün Bütün Eserleri, cild 15, Kaynak Yayınları, Istanbul 2005, sayfa 77. (2 Şubat 1923).

[2] Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hukuk-i hâkimiyet ve hükümranînin mümessil-i hakikisi olduğuna dair heyet-i umumiye kararı. No. 308, 1/2 Kasım 1922. Bk.: Düstur, III. Tertip, 3. cild, sayfa 152, 153.

[3] M. Kemal Atatürk, Nutuk, Devlet Basımevi 1938, sayfa 490-498.

[4] M. Kemal Atatürk, Nutuk, Devlet Basımevi 1938, sayfa 490-498.

[5] Sivas Kongresi Tutanakları, Haz: Uluğ İğdemir, Ankara 1969, sayfa 5, 3.

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

.

**********

.

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.com

*

*

788 Comments »

  • şu bilgiyi de eklemek isterim ki, kongrede içilen andla ilgilidir. ilgili and Mustafa Kemal Paşa’nin itirazı ve talebi üzerine bu şekilde değiştirilip kabul edilmiştir: “Makam-ı Celil-i Hilâfet ve Saltanata, Islâmiyete, Devlete, millete ve memlekete manen ve maddeten hizmetten başka bir gaye ve emelimiz olmadığına binaen kongrenin müzakeresi devamı müddetince ihtirasat-ı şahsiye ve siyasiyeden ve fırkacılık amalinden münezzeh bir azim ve iman ile çalışacağıma ve İttihat-Terakki Cemiyeti’nin ihyasına çalışmayacağıma namusum ve bilcümle mukaddesatım namına vallah, billah.”

 1. Atatürk kendi isteklerini millet bunu istemiştir millet bunu yapmıştır diyerek ifade eder.Bunun akademik bir açıklaması vardır.Oda atatürkün sahip olduğu ideolojiye dayanır.Jean-Jacques Rousseaunun ulus devlet milli irade kuvvetler birliği fikirlerine sahiptir.Burdaki milli irade kavramı halk tarafından seçilen değil halkın iyiliğini bilenlerin iradesi demektir.O yüzden Atatürk meclise hilafeti kaldırın milli irade böyle istiyor diyor.2.meclisede lozanı kabul edin yoksa milli iradeye karşı çıkmış olursunuz diyor.Halbuki milli irade meclistir.Fakat bu ideolojiye göre milli irade halkın seçtiği değil halkın iyiliğini bilen kendisinin iradesidir.Jean-Jacques Rousseau bu fikirleriylede fransız ihtilalinde terör devrine sebep olan jakobenlerede ilham kaynağı olmuştur.Atatürkte kuvvetler birliği milli irade fikirlerini savunur ve çok büyük bir fransız ihtilali hayranıdır.Halbuki fransız ihtilali bir gelişme değil bir çalkantıdır.Asıl gelişme ingilterede olmuştur.Türkiyenin demokrasiye çok sonraları geçmesinin ve büyük acılar çekmesinin nedeni kurucularımızın yanlış saplantılar içinde yanlış ideolojileri benimsemeleridir.2.mahmut talebeleri fransa yerine ingiltereye gönderseydi imparatorluğun sonu çok farklı olabilirdi.

  • Sebin gibi cahillerden nefret ediyorum Ataturk zaten osmanli askeriydi o kimliginde babanin ananin adi soyadi yaziyo diye mi Dusmansin senin gibilerin kimliginde oros… co…dur yazmasi lazim

   • Atatürk islam düşmanıydi nasil şimdi feto 60 yildir müslüman gibi gösteriyorlar oda ondan bir farki yoktur bu bir ingiliz oyunu sonu na bak nasil 15 temmuz da ülkemizi yikmaya çalıştilarsa o da aynidir bir kere biz 100 80 müslüman olan bir ülke yiz senin Atatürk islam min hilafeti ni tehdit ve zoraki iftira yla yalan kaldirti yazacak çok şey var ama bu kadarini yaziyorum Atatürk bir hain dir

   • Özlem okumaya devam ediyorsundur inşallah. Biz cahiller yaziyoruz bunlari. Diploma sahibi sozumona kültürlülerin verdiklerini kabullenmiyor neyin neden olduğunu tam olarak çözüp cehaletten kurtulalim istiyoruz. Butun derdimiz bu. Yuksek diplomali kimilerimi onlar yakin tarih konusunda sistemin gonüllu cahilleri
    Bu arada kullanilan dil kişinin aynasidir. O yazini tekrar tekrar oku. Bizim bilgilerle değerlendir. kendin anlarsin neyin ne olduğunu artik. Belki yazdiğindan utanirsin

  • atatürk dünya lideridir sizin gibilerde ölenin arkasından komuşan zavallı müslümanım diye geçinenlersiniz ne yapsanız ne yazsanız boş

   • abdulhamide suikast düzenleyen, osmanlıyı çökerten kasti yenilgilerini devlet zoruyla söylettirmeyen, azerbaycanın rus işgaline onay verip arada ermenistanın kurulmasını sağlayan, işgalcilere kendini getirttiren, islam imparatorluğu osmanlıyı kaldıran. 10 -12yıl önceye dek dünya petrollerinin büyük çoğunluğu elimizde iken bunlardan musulu bile kurtaramayan, halifeliği islami kurum ve kanunlarıkaldırıp din eğitimini yasaklayan. asıp kesme sistemiyle yöneten. say say bitmez. ata çok böyükmüş hakikatten. nemrutla firavun çatlıyordur kıskancından.

   • hüseyin azcık Kur-an’ı Kerim oku ve maeline de bak bazı ayetlerde
    Nisa Suresi -2
    Allah’ın “nimet verdiği mutlu kimselerin yoluna” uyulması gerekiyor. Bunlar şüphesiz, “müslüman olmayanlar” değildir.
    Nisa Suresi -59
    Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygambere de itaat edin ve sizden olan emir sahibine de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu, daha iyidir ve sonuç bakımından da daha güzeldir.
    Ve bundan başka Hadis-i Şerif ve başka ayetlerde var istersen buraya yazarım merak etme

   • Bu kadar kudurmana gerek yok ama biz müslümanız ama sizin gibiler bizi zavallı zanediyorlar asıl Sizin gibi olanlar zavallısınız çünkü Müslümanlıktan korkuyorsunuz yazıık Bu kadar korkuttuysak ya çok pardon ama sizin gibi insanlar ancak korkutarak anlayabilirler

   • ingiltere 1755-1763savaşlarında yani Fransız ihtilali öncesinde Fransayı hemde her tarafta yenmişti. daha önceleride yenmişti. ingiltere türk islam düşmanı devlettir ama ingiltere olmasa Almanya Fransayı bir lokmada yutardı. ingiltere çok güçlüdür ama bunun sebebi asırlar boyu dünyayı soyan azılı hırsız olmasıdır. o sebeple Darvinizm tamda o ülkeden çıkmıştır. şeytanın dini masonlukda bu ülkeden çıkmadır.

  • Mustafa Kemalin daha 1906 yılında Osmanlı devletini yıkmaya uğraştığının yahudi dönmelerinin yani sabataycıların yuvalandığı şehir olan Selanikte teşkilatlandığı arkadaşlarına söylediği kendi sözleriyle belgesi.
   ‘….. eskimiş olan çürük yönetimi yıkmak, milleti hakim kılmak, özetle vatanı kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum.’
   O tarihlerde ülke yabancı güçlerin işgali altında olmadığına göre Vatan Osmanlı devletinin yönetiminden kurtarılacak. Bunun yolunun ve yönteminin nasıl olacağı da ilerideki yıllarda kesin olarak ortaya çıkacak. Osmanlı devletinin yıkılmasınında bu millete nelere patladığı açıktır.
   Daha o yillarda hiçbir savaş başlamamişken Fransizlarla osmanliyi yikmak ve bu topraklari paylaşmak anlaminada gelen yazişmalar. herkes alacağini alsin birazcikta bana kalsin küçuk olsun benim olsun benim herdediğim olsun. adım en buyuk türk olsun tavirlari.
   Cumhuriyet savaşlarda yenilenlere zoraki olarak dayatilan bir sistemdir. Yenenlerden ingilterede krallik kraliçe halen yerinde duruyor.

   • O cumle milli eğitim bakanliği tarafindan basilan ve butun okullarda okutulan kitaplardan alinma ve orada mustafa kemalin ne dediği o soylenen cumlededen hangi sonuçlarin çiktiği gayet açik. Ona buna yobaz damgasi vuracağina aç gozunude dönen firildaklari anla. Sizde biliyorsunuz ya işinize gelmiyor bazi şeyler.

  • aynen haklısn kardeş atatürk olmasaydı herkes yunan olurdu örnek veriyorum bak yunanistan a yunanistanda atatürk yoktu hepsi yunan..

   • Klaospao bana yazmamiş o yaziyi. O kasim 2015 ben mayis 2016 da yazmişim. Arada alti ay var. Oda öğrenmiştir bu kadar yazidan sonra. Sesi soluğu çikmadiğina göre. Tabiiki işine gelmeyene anlatamazsin orasi başka.

   • osmanlı zamanında herkezin babası belliydi cumhuriyet kurulduktan sonra zinalar meyhaneler kerhaneler serbes olldu cami avlularına çöp bidonlarına piçini brakan brakana.

  • ne saçmalıyorsunuz cumhuriyet olmasaydı anan baban kim olurdu lan cumhuriyetten önce tarihimiz yokmuydu daha osmanlı kurulmadan önce moğollar obaları katlederken kadınların ırzınamı geçebilmiş yada bizanslar lan biraz insan olun bizim kadınlarımız bir erkek gibi savaşıp ölmüştür asla korkmamıştır siz kendi nenelerinize dedelerinize iftira atıyorsunuz atatürke milli mücadeleyi başlatın diyen vahdettin di (https://belgelerlegercektarih.com/2012/11/24/ataturku-samsuna-vahdettin-gonderdi-belgelerle/) biraz araştırın üstelik 70bin osmanlı askeri ingilizlere filistinde teslim eden 7 kolorduda bilin bakın kim vardı bu askerleri harcayıp ülkeyi zayıflattı ve kazım karabekir istiklal mah. neden asıldı din devletten neden ayrıldı Allah cc kuranda benim kurallarımla yönetin aksi takdirde münafıklardan olursunuz derken gaipten gelen bir kitapla yönetmiyoruz diyen ve videosu youtupta olan atatürkü bi izleyin ‘atatürkün kuran il ilgili sözleri ‘ yazın görürsünz atatürk seçilmiş mükemmel bir ajandır biraz aklınız olsa düşünürdünüz bu ülke cumhuriyetten beri neden hep aç borçlu yoksul batının sömürgesi olmuş batı baktı ki müslümanları bitirmek zor onların cihatlarını durdurabilmek için kurandan ayıralım dediler planlarını soktular

  • be hey gafil;

   balta limanı anlaşmasını biliyor musun?

   hünkar iskelesini, duyun-i umumiyeyi biliyor musun?

   gavurların osmanlı gümrüklerine, vergilerine, madenlerine, tarlalarına kısaca tüm gelirlerine el koymuş olduğunu biliyor musun?

   öyle bir osmanlı türk milletinin değil, gavurların işine yarıyordu.

   osmanlı mustafa kemal doğmadan 50 sene önce ölmüştü.

   • haci ekber, Osmanli’nin öldügü falan yoktu. Sultan II. Abdülhamid durumu kurtariyordu ama m. kemalin mensup oldugu ittihatcilar darbe yapinca ve de birinci dünya harbine sokunca isler iyice karismaya basladi. gavurlarin gümrüklere vergilere el koymasi gayet dogal, borc vardi ve bunlar bu suretle tahsil ediliyordu. Nitekim borc miktari iyice azalmisti. Gavurun isine yarayanin kim oldugunu anlamak icin bir asirdir ortadogu ve burnumuzun önündeki musulun nasil sömürüldügüne bakmak yeterlidir.

   • ben balta limanı anlaşmasından yüzlerce sene evvelinden başlayayım. yahudi dönmeleri olan şeyh bedrettin ve adamları 1412-21 döneminde üç koldan ele geçirmeye çalıştılar devleti en zayıf zamanında ve yenildiler. ama devlet büyük darbe aldı. 1421-51 dönemi olan 2. murad zamanı bir yahudi bahçesinden geçen askerlerin elma çaldığından şikayet ediyor padişaha. bulunuyor asker. çürüklü elma idi. dipten aldim diyor asker parasını ödemeyi teklif ediyor. Yahudi diyorki bu ordu çok temiz. böyle ordu dünyada yok.benim oğlumuda bu orduya alın ne olur diye yalvarıyor. nedir amaç. Osmanlıya sızmak içeriden ele geçirmek. onun oğlu girdimi bllinmez. ama italyan yahudisi hekim maestro jozopo giriyor osmanlı hizmetine ve fatih döneminde padişahın özel hekimi oluyor. maliyecilikte yapıyor müslüman oldum gözükerek. maliyede ele geçti. padişahın heran dibinde herşeyden haberdar olma imkanıda yakalandı. istanbulun aç yahudileri sarayda cirit atar oldu. padişah 1481de sefere çıkıyor orduyla. çayırovaya geliyor. diliskelesinden gemilere binilip italyaya sefer edilecek korkusuyla bi zehir öte aleme gönderiliyor padişah 1481 de. selanik o zamanlar bile yahudilerin gözde şehri. devlet vaadiyle yahudi paşalar osmanlının bütün sırlarını dünyayı alabilme planlarını vatikana verdiler. fatih o sebeple öldürüldü.. o zamana kadar deniz ticaretinin merkezi akdeniz iken türkler dünyayı alacak korkusuyla gözü açılan avrupa büyük denizlere açılmaya başlıyor. 1516-17de mısır seferinde yavuz selim. bu iş için yahudi bankerden borç almiş. sefer dönüşü geri ödeyecek borcu. adam para istemiyor oğlumu orduya al diyor. niyetini biliyorum borçlu olmasam öldürtürdüm seni diyor padişah. kanuni sultan süleyman ve sarı selim dönemlerinde yusuf nasi adlı banker sarayda cirit atıyor. osmanlıya sefer zamanları borç veriyor adamların her şeyden haberi var. rus hürremi dayamiş padişaha. sürekli büyüyen ve doğu avrupadaki türk devletlerini yutan rusa sefer edilmiyor. herhalde hürrem önlüyor. 1571 inebahtı savaşında avrupaya yeniliyoruz donanma yakılıyor. kurtulan sadece uluç ali paşanin gemileri. Ama o adam aslen italyan. ona zarar verilmemiş. ben ne bileyim karşi tarafa çalişmadiğini. adamın aslı italyan nede olsa. 1600 lerde ordu seferlerden istediği zaferleri kazanamıyor. köprülü mehmet paşa bir sünnet kontrolü yaptırıyor. ordu sünnetsiz subaylarla dolu. ele geçirmiş karşı tarafa çalışıyorlar. vuruluyor kafaları. hemen sabetay sevi diye biri çıkıyor piyasaya yahudilik adına peygamberim diyor. osmanlı tutukluyor bunu asarım keseri diyor. hemen muslüman olduk müridlerimle diyor. olmadığı anlaşılınca arnavutluğa sürülüyor. 1675 yada 1676 da ölüyor bu adam. adamları müslümanız iddiasında. 1681 de orduya alınıyor kimisi. 1683 te 2. viyana kuşatmasında tatarlarla birlikte sabetaycıların sürgün yeri olan arnavutluk bölgesinim kuvvetleride çekilerek ihanet ediyor osmanlıya. ve 281 yıldır ilk defa büyük yenilgi alıyor osmanlı. balkanların bir kısmını kaybediyoruz. yahudiler müslümanlar gibi sünnetli hadi bulda ayıkla at ordudan atabilirsen. humbaracı hrıstiyanının 300 kişilik subayla osmanlıya siğinip kabul edilmesi var. Amaç osmanlıyı yıkmak. 1764 te yarim dünyayı sömüren ingiltere artık osmanlıdan güçlü. 1768-1774 deki rusyayla savaşlar (ki tatarların çoğu rus ordusunda savaştı) ruslarinda artık osmanlıdan güçlü olduğunu gösterdi. ordu içindeki gizli din sahipleri sağ olsun. 1798 de napolyon mısırı işgal edince anlaşıldıki fransada artık osmanlıdan güçlü. ama yinede osmanlı hala güçlü ve devasa bir devlet. yani toparlanabilir. 1814 te rus ordusu napolyonun ordusunu yenip parise girdiğinde artık rusyanın çok güçlendiği osmanlıyı yuttuğu taktirde akdenize italya ve fransayı rahatlıkla alabileceğini görüuor avrupa. osmanlı korumaya alınıyor. 1828-29 savaşlarında edirneye kadar gelen rus ordusu ingiltere zoruyla geri gidiyor. ama savaş tazminatları. ingilizin dostluğuna muhtaç rusa karşı osmanlı. o baltalimanı anlaşması ve tanzimat fermanları o yüzden yapılıyor. 1853 de kararlı osmanlının bütün avrupa ve anadolu ırak suriye filistin. ürdün bölgesi olacak şekilde asya topraklarınıda alacak. ingiltere fransa ve italya birlik olup osmanlının yanında rusyaya savaş açıyorlar. ağır şekilde yeniliyor ruslar. yok olabilecek kadar. yok etmiyor batı. savaş öncesi sınırlarını tanıyor rusların. savaş masraflarınıda osmanlıya yüklüyor. işte bu ekonomiyi mahf ediyor. 1870 lerde de balkanlar ingiliz ve rus fitnesiyle hep ayaklanıyor. bastırılıyor isyanlar. osmanlı almanlara yanaştı diye. 1877-78 de ruslarla tekar savaş. bizdeki dönme subaylar batıdan devlet vaadi almiş kaç paşa var bu sebep ile orduyu kasten yediren. isimlerini vermiyeceğim. gazi osman paşa sadık bir kahramandır. bereketki yine ingiltere kolluyor bizi. rus osmanlıyı yutmaksızın geri gidiyor.
    1817 de ecnebi seyyah var. osmanlı için yıkılmaya yuz tutmuş zavallı bir devlet diyor. halbuki 15 milyon km kare. Ama fakir. 1830 da başlıyor batılılar osmanlının avrupa topraklarını işgale. 1890 lara gelindiğinde elde birtek trablusgarp kalıyor. 1908 de bulgaristan bağımsızlık ilan ediyor. savaş açamıyoruz küçücük ülkeye sebep. bütün avrupa ve rusya bu bahaneyle üzerimize çullanacak.
    osmanlı en güçlü oldüğü dönemlerde işlerin tıkır tıkır yürüdüğü dönemlerde kimler düşmanlarımıza çalışmiş. yahudi dönmeleri. onların işbirliği çökertti osmanlıyı. 1923 te osmanlının kalan son kısmı olan anavatan anadolu istanbul ve doğu trakya onlara verildi. ta 500 sene evvelinden şeyh bedrettin isyanından belli osmanlı çökertilince bu devletin kalan kısımlarının kimlere teslim edileceği. sanırım anlaşilmiştir.

   • Haci ekber bir yerde demiş osmanli anadouya çivi çakmadi diye, orhan gazi döneminde 1340 larda bir ara fetihler durduruluyor. İmar çalişmalarina başlaniyor. Camiler, medreseler hanlar hamamlar yaptiriliyor. Yüzlercesi. Trakyaya geçilmemiş daha bütün topraklar anadoluda. O kadar super imar çalişmalari yapiliyorki kendisinsen sonraki 100 hatta 200 yil boyunca bir daha böyle bir ihtiyaç lazim olmamiş.
    Mustafa kemalinde hakkini yemeyelim. Onunda çok buyuk bir eseri var. Neydi o muazzam eser. Anitkabir. Omu yaptirdi derseniz vasiyetidir.
    Anitkabir neydi peki, eski yunan mimarisinde tapinak mabedimi desek. Kral mezarimi. Kemalistlerin ağlanarak birilerini şikayet etme alanimi. Ben bilemedim bilen varsa açiklasin.
    Bu arada 1830 larda avrupa osmanlinin avrupa değil. afrika topraklarini ele geçirmeye başlamişti. Rusdan korur gibi yapip kendi paylaşmaya başlamişti. Şeytani dostluk. Orasini düzeltelim.

  • Cumhuriyet olmasaydı babam islam devleti olarak adlandırılan Osmanlı devletinin içinde yaşıyor olacaktı. Bu cevap net olmuştur umarım..

 2. Serefsiz seni utanmadan yaziyorsun bu seyleri. Osmanlida kole gibi yasamayi cok istiyorsun galiba. Arapmisin sen? git arabistana ozaman.

  • Aptal Osmanlı’da kölelik yoktu adalet vardı sen o Zaman’da hıristiyansın ya da başka biri orada 3 ay para ödemeden vergi almadan yaşamak ne güzel Osmanlı Müslümanlığı yaymak için böyle fetihler iskan politikasını oku bakam nedenlerini bide arapmısın diyo Arap’lar senden iyi müslümandır şerefsiz herif içkiyi falan içkiyi her boku pis şeyleri Atatürk oç si çıkardı gidin biraz tarih i öğrenimse gelin siz hala Muhammed (SAS) in dediği ihadisi bilmezsiniz 1000 yıl dur yıkılmayan Bizans elbet yıkılıcak fetheden kişi ne güzel komutan diyor banada inanmazsınız siz lanet olsun size

   • osmanlıda rüşvetin adaleti vardı yalan konuşmayın. hepiniz celalilerin torunlarısınız, osmanlının sömürdüğü köylülerin torunlarısınız. dedelerinizin kursağından ekmeğini alan osmanlı anadoluya tek çivi çakmayan osmanlı. cumhuriyet sayesinde insan oldunuz bunu unutmayın.

  • Sence bir devlet bizim dinimiz olan İslam dininden daha mı değerli bir gavurun arkasında durmak daha mı değerli dinimizden osmanlı das en azından Teokrasi denilen yönetim şekli yani Din işlerinin devlet işlerine göre yönetilmesi ve atatürk denilen herif olmasaydı şuan osmanlı devletinde dini kurallara göre yaşıyor olurduk ve arabistan da teokrasi var Din işleri Devlet işlerine göre yönetiliyor ve kafirlerin arkasında olmak kötü bir şey bunla ilgili Kur’an-ı Kerim’ de ayetler var buda benden olsun bir kişiyi kafirin yolundan saptırdıysam ne mutlu bana

  • kimliğini açmaya bile utanmışsın. maskeli şeytanlık deniyor buna. ayyaş mundar cenabet gezme özgürlüğü varken kim ne yapsın islamı diyorsun yanlış anlamıyorsam. eksilikte hayvanlardan bile üstünsünüz. onlar sadece cenabet olabiliyor.

 3. atatürk neden yıksın yalan söylüyorsunuz atatürk yıksaydı şimdi biz ingizce konuşuyor olurduk hemde atatürk madem yıktı osmanlı devleti bizi neden kurtardı

  • Atatürk ingilizceyi getirmedi fakat Türkiyeden arapçayı bitirip türkçeyi getirdi arapça kuran dilidir. Arapçayı bitirmekle amacını belli etmiştir. Hem Atatürk bizi kurtarmadı bunlar bir oyun Atatürk komutan yapanlar gösterişten savaş açıp kaybetmişlerden tabi yine gösterişten çünkü Atatürkü bu ülkede kahraman ilan edeceklerdi ve sonrasında olanlar olacaktı şapka kıyafet devrimi arapçanın kaldırılması laikliği getirmesi şeyh ve hocaların asılması ve bunun gibi bir çok şey yaptı yani İngilizler fransızlar Türkiyede istediklerini elde etti çünkü başa gelen Atatürk onların adamıydı.

 4. Belgelerle kanıtladığınız için teşekkür ediyorum. Siteyi yaklaşık 6 aydır takip ediyorum. Atatürk olmasaydı “İngilizlerin işgalinde olurduk, İngilizce konuşurduk, falan filan” diyen salaklar. Size sormak istiyorum, Atatürk niçin Latin alfabesini seçti? Latin alfabesi yunan toplumuna ait değil mi? Sen şuan Latin Alfabesi kullanmasaydın Osmanlı Türkçesi, yani Arapça biliyor olacaktın. Toplumumuz nereye gelmiş ya yazık. Okullarda gerçek tarih verilmemesinden bunlar hep.. Ayrıca paylaştığınız bilgiler için tekrar tekrar teşekkür ediyorum.

 5. Beynini sikeyim senin kimin köpeğisin bilmiyorum ama aşıla bakalım bu cahilleri doldur kanına gir ülke düşmanı yap at kafalı yıkılmış dağalmış bir osmanlıyı Atatürk bir daha neden yıksın sarayda cariye kovalamaktan ilimden bilimden ekonomiden sanayiden geri kalmış bir imparatorluk avrupa tarafından zaten işgal edilmemişmiydi toplamışın buraya bim marketin dergisinden başka kitap okumamış sübyanları salla gelsin bak ne dicem sana Atatürk’ün sikini ye sen sonra bütün Atatürkçülerin sikini ye çaktımın ümmetçisi

  • nefer nikli arkadaş o sana yurtturulan larla burda yorum yapma gerçi siz padişahlar padişahı abdulhamiti bize kızıl sultan diye okutanların torunlarındansınız ayrıca o terbiyesiz sözün için ana yesin atatürk dediğinkini

  • sen dalga mı geçiyorsun çaktığımın ümmetçisi derken admin de Müslüman bende Elhamdülillah Müslümanım ama senin olduğunu sanmıyorum bir Müslüman için her zaman Din bir Devletden daha önce gelmelidir devleti asla dinden önde görme kafir

 6. Nefer anlamadigin konularda yazma. Osmanli yikilmamisti. Hem Osmanliya agiz dolusu bir rum gibi sövüyorsun, hem de Osmanlinin M. Kemal tarafindan yikildigi gercegine karsi cikiyorsun. Osmanlinin ilimde sanayide geri kaldigi falan yok, bunlar bahane. Olsa bile ne yazar? Bugün her devlet sanayide ileride mi? Her geri kalmis bir devletin yikilmasi mi gerekiyor? Madem öyle o zaman Kemalist rejim de yikilmali cünkü o da geri kaldi. Bu sitede Osmanlinin sanayide geri kalmadigi, matbaanin geciktiginin palavra oldugu vs. hepsi anlatiliyor, arayip bulman lazim. Tabi gercekleri ögrenmek istiyorsan. Ama senin öyle bir niyetin yok gibi. Kemalist rejimin geri kaldigina dair de bilgiler var, arayip bul.

 7. mustafa kemali seviyorum ve saygı duyuyorum ama kemalist falan değilim ben müslümanım türküm bu osmanlıda olur türkiye cumhuriyeti de eğer böyle hainlikle kurulmuş olsaydı türkiye cumhuriyeti 1 asır ayakta kalamazdı saçma sapan tarih gerçekliği diye bize gelmiş burda atatürkü kötülüyosunuz o dönemde yaşadınız mı ki burda ahkam kesiyosunuz unutmayın ki osmanlı devletini içerdeki hainler yıkmıştır atatürk kaç defa istifa etmiştir millet için ama yılmamıştır bu cumhuriyeti bu türkiye cumhuriyetini bize emanet etmiştir.unutmayın ki her zaman kazanan biz olacazzzzz islam devleti türkiye cumhuriyeti olacak osmanlının yıkılmasına üzülmedik mi sanıyosunuz.lütfen kulakdan duyma yalanlarla burda insanların aklını bulandırmayın insalar bu sitelere bilge edinmek için giriyorlar saçma sapan kışkırtmalardan yalanlardan iftiralardan uzak durun artık her şeyden önce müslümanız kendi devletimizi kötülemeyelim.

  • Burak kardesim, hem osmanli hem de atatürkcü olunmaz. Bir müslüman, Islam’a savas acmis birini sevemez. Aziz Nesin’in bir sözü var, “gercek müslüman atatürkü sevemez, seviyorsa ya ahmaktir ya da sahtekar.” Ben aziz nesin kadar kaba olamayacagim. Sana ahmak degil ama bilgisiz diyebilirim. M. Kemali ve icraatlarini bilmiyorsunuz. Mesele bundan kaynaklaniyor. Türkiye cumhuriyetinin 1 asir ayakta kalmis olmasi hainlikle kurulmadigi anlamina gelmez. Suudlarin devleti hainlikle kurulmadi mi? Ama hala devam ediyor. Israil hainlikle kurulmadi mi? Ama hala devam ediyor. Allah Teala zalimlere “mühlet” verir. Kaldi ki, Türkiye cumhuriyetinde her 10 yilda bir darbe olmus ve bu Atatürk adina yapilmis. Atatürkcülügü takviye etmek icin yapilmis. Osmanli devletini hainler yikmistir diyorsun. Iste bu dogru. O hainlerin kim oldugunu da altina yorum yazdigin bu yazidan ögrenebilirsin. M. Kemal osmanli devletinin yikilmasina üzülmedi, bilakis sevindi. Eger sitede yanlis bir sey varsa, bizi uyarin, düzeltelim. Saygilar kardesim.

   • ilayda kardeş biz aptalısız lozanın maddelerini okudukta dedelerimin cepe kazandıklarını masada nasıl peşkeş çekildiğini okuduk tavsiyem sende oku

 8. Bu yorumu pozitif ateizmde yazmiştim. Burayada aliyorum.Mustafa kemal dönemini asri saadet gibi göstermeye köy enstitülerini övmeye çalişanlara memleketin halini animsatalim. Köylerde köylulerde asla para bulunmazdi. Bahçesine ektiğiyle geçinmeye uğraşirdi. Kimisinin hayvani olurdu. Mesela ineği. İneğini sağardi köylü tüp yok o dönem yakacakta yoksa çiğ içerdi sütü. Hayvandaki verem olduğu gibi insana geçerdi. Doktora hangi parayla kim gidecek. Verem sevda hastaliği olarak bilinirdi zaten. 20-25 yaşlaeindaki insanlar arabaninda olmadiği o dönemde sirtlanilir doktora götürülurdu. Bağira bağira yayan yada manda arabasinda kasabaya göturulen hasta doktorda ölur cenazesi gelirdi.. At çok pahaliydi. O sebeple kimsenin ati yoktu. Verem 1920-50 doneminde küçücük köylerde bile onlarca kişinın ölümune sebep oluyor pek çok çocuk anasiz babasiz buyuyordu.
  Memlekette 2- 3 yaşina gelen çocuklar hastalanir para yok iyileşir sanilarak doktora götürülmez ölüverirdi. Neden öldügü asla bilinmezdi. Vergi memurlari köylere tahsile çiktiğinda köylüler düşman kuvvetleri gelmiş gibi ormanlara kaçardi. Para uoktu dedik ya. Toprak ağalarinda vardi. Ağalik sisteminin kölesi idi millet çoğu yerde. Parasizliktan yakacak için ormandan kaçak kesim yapilir bu iş için orman askerlerine rüsvet verilirdi. Yinede bu sebeple o dönemlerde cezaevine girmeyen adam yoktur. Bu suçun cezasi idam olsa adamlarin yuzde 95 i idam olurdu. Aziz nesinin yokuşun başi böyle gelmiş böyle gitmez adli eserindede bahsi var. Savaşta babasiz kalmiş kimi erkek çocuklari buyuklerin tecavuzune uğrarmiş. Hal boyle iken devleti yonetenler kiçinda başinda elbise bile olmayan çarikla gezen milletin diniyle imaniyla uğraşirdi.
  İslam veremden ölenler için bu dünyada aciyla öldüklerinden cennete gideceklerini söyler. (Yinede aşilama sistemi islamla bulunmuştur.) Din ile imanla uğraşan kemalizmin sunduğu bir çare kendi insanlarini fakir halktan aldiklariyla rahat yaşatmak. İlmiye çig, semiha özak, halil inalcik o günlerin insanlaridir. Bugun hala hayatta olan bu kişilerden m. İlmiye çiğ 102, diğer ikisi 100 yaşindadir. Ayrica sistemin adamlarindan celal bayar 103.3, fuat bezmen 102 den fazla, chpli eski milletvekili nazmi oğuz 102 yil, semiha es 100 den fazla, keriman halis 99, kazim taşkent 98, nail çakirhan 98, kenan evren 98 yil yaşamişlardir.bu örnekler çoğaltilabilir. Mesela Fahri korutürkun eşide 100 yil yaşamiş geçen yillar ölmüştür.
  Bu arada ata döneminde yendigimizi soylediğimiz devletlere savaş tazminatlari ödüyordu. Ata öldü gitti o borçlar devam etti.

 9. Mustafa kemal dönemini asri saadet gibi göstermeye köy enstitülerini övmeye çalişanlara memleketin halini animsatalim. Köylerde köylulerde asla para bulunmazdi. Bahçesine ektiğiyle geçinmeye uğraşirdi. Kimisinin hayvani olurdu. Mesela ineği. İneğini sağardi köylü tüp yok o dönem yakacakta yoksa çiğ içerdi sütü. Hayvandaki verem olduğu gibi insana geçerdi. Doktora hangi parayla kim gidecek. Verem sevda hastaliği olarak bilinirdi zaten. 20-25 yaşlaeindaki insanlar arabaninda olmadiği o dönemde sirtlanilir doktora götürülurdu. Bağira bağira yayan yada manda arabasinda kasabaya göturulen hasta doktorda ölur cenazesi gelirdi.. Verem 1920-50 doneminde küçücük köylerde bile onlarca kişinın ölümune sebep oluyor pek çok çocuk anasiz babasiz buyuyordu.
  Memlekette 2- 3 yaşina gelen çocuklar hastalanir para yok iyileşir sanilarak doktora götürülmez ölüverirdi. Neden öldüğü asla bilinmezdi. Vergi memurlari köylere tahsile çiktiğinda köylüler düşman kuvvetleri gelmiş gibi ormanlara kaçardi. Para yoktu dedik ya. Toprak ağalarinda vardi. Ağalik sisteminin kölesi idi millet çoğu yerde. Parasizliktan yakacak için ormandan kaçak kesim yapilir bu iş için orman askerlerine rüsvet verilirdi. Yinede bu sebeple o dönemlerde cezaevine girmeyen adam yoktur. Bu suçun cezasi idam olsa adamlarin yuzde 95 i idam olurdu. Aziz nesinin yokuşun başi böyle gelmiş böyle gitmez adli eserindede bahsi var. Savaşta babasiz kalmiş kimi erkek çocuklari buyuklerin tecavuzune uğrarmiş. Hal boyle iken devleti yonetenler kiçinda başinda doğru düzgün elbise bile olmayan çarikla gezen milletin diniyle imaniyla uğraşirdi.
  İslam veremden ölenler için bu dünyada aciyla öldüklerinden cennete gideceklerini söyler. (Yinede aşilama sistemi islamla bulunmuştur.) Din ile imanla uğraşan kemalizmin sunduğu bir çare kendi insanlarini fakir halktan aldiklariyla rahat yaşatmak. İlmiye çig, semiha özak, halil inalcik o günlerin insanlaridir. Bugun hala hayatta olan bu kişilerden m. İlmiye çiğ 102, diğer ikisi 100 yaşindadir. Ayrica sistemin adamlarindan celal bayar 103.3, fuat bezmen 102 den fazla, chp’li eski milletvekili nazmi oğuz 102 yil, semiha es 100 den fazla, keriman halis 99, kazim taşkent 98, nail çakirhan 98, kenan evren 98 yil yaşamişlardir.bu örnekler çoğaltilabilir. Mesela Fahri korutürkun eşide 100 yil yaşamiş geçen yillar ölmüştür.
  Ata döneminde yendik dediğimiz ülkelere savaş tazminatlari ödüyorduk. bu ödemeler 1945 e kadar sürdü.
  Bu yorum neden yayinlanmadi

 10. Hani onuncu yil marşinda vardir. Demirâğlarla ördük ana yurdu en baştan diye. Belçika türkiyenin 27 dekadar biraraziye sahip. 1965 e ait bir kitapta yaziyor orada türkiyedekinden çok daha uzun demiryolu aği varmiş. Daha on onbeş sene evveline kadarduyardik. Belçikanin ekonomisi türkiyeden daha büyük diye.
  1920 de bizi işgal edenler arasinda belçikada vardi. Belçikanin on kati buyuk bugunku ingilterede. İngilterenin on kati buyuk bugunki ABD de. Ve daha başka ülkelerde. Yunan fransa italya. Portekiz, hindistan Avustralya yeni zellanda vs. mustafa kemal butun bunlari yenerek atmiş ülkeden. Bizdeyedik. Uyutuyorar milleti

  • ömrü hayatınızda kadir mısıroğlu haricinde iki tarih kitabı okumuş olsanız,

   -1. dünya savaşında verdun ve somme cephelerinde 5-6 milyon ingiliz fransız almanın öldüğünü,

   -ingilterede açlıktan ölümler olduğunu, halkın asker ölümlerine artık tahammül edemediğini,

   -silah fabrikalarında grev olduğunu,

   -komünistlerin bütün avrupada tehlike yarattığını,

   -ekonomilerin dibe vurduğunu bilirdiniz.

   -başta hindistan olmak üzere bütün kolonilerin kazan gibi kaynadığını,

   bu şartlar altında ingilterenin ankarayı zaptetmek için gönderecek 1 milyon askere ihtiyacı olduğunu, bunu da hayata geçirmenin imkansız olduğunu bilirdiniz.

   bu şartlar altında milletimizin son 300 yılda bağımsız yaşayabildiği bir sürecin 1923’de başladığını bilirdiniz. ta ki 1952’de sizinkiler ülkeyi ABD’ye peşkeş çekene kadar.

   sizin imanınız 6. filoya dönüp secde edecek kadardır.

   • haci ekber, aldigin cevaptan sonra baska dala atlaman dikkatimizden kacmadi. Hindistan’in kazan gibi kaynamasinin sebebi hilafet idi. Ingilizler hintlilerin hilafet merkezi olan Istanbul’a asiri hassas olmalarindan dolayi Istanbul’un bizde kalmasina razi oldu.

    Bir milyon askere ihtiyaci vardi diyorsun. Biz de farkli bir sey demiyoruz. Adamlar savasmadi bizimle, m. kemale ihale ettiler diyoruz. Mesele bu zaten. Bagimsizlik falan yok, bunlar hikaye. 1947’de yani chp döneminde basladi amerikaya bagimlilik. M. Kemal döneminde ingiltereye bagimliydik, ikinci dünya harbinden sonra ise amerikaya.

   • Birinci dunya savaşinda ölen ingiliz 908 bin, fransiz 540000 civaridir. Onlarda çogunlukla somurgelerden getirilen müslüman askerlerdir. Diğer gerekcelerinde hikaye. İngilizin ankarayi zaptetme meselesine gelince mustafa kemali anadoluya yollayan ingilizdir. Samsuna asker çikaranningilizin ankarayi alamayacağini düşunmek. Eylüldeki mustafa kemalin filistin yenilgisinden ve suriyenin elden gitmesinden sonra kasim 1918 de istediği her yeri işgal edebilecek gucu eline geçirmiş. Ankarayi ne zaman istese o zaman alir. Mondrosla ulkeyi teslim almişlik her yerin alindiğini gosterir. Ankarada dahil. Asker gondermese bile. Mustafa kemal onlarin adami. Gir ülkeye kendi adamini getir. O ülkenin kendi çikarina olan kanunlari daya ekonomisi sana çalişsin. Olay budur.
    Madem mustafa kemal ingilizi yendi ne diye 1945 e dek savaş tazminati ödedik onlara.

   • hacı ekber senin atatürk dediğinin ödediği 5 milyon ingiliz sterleniyle ingilizler gıçlarını kurtardılar asıl sen oku

  • Bakin demiştik hani atanin maaşi 14000 lira, sabetaycilar ülkeye gelince ağir vergilerle halk soyuldu. Sabetaycilara imkanlar sağlanarak onlar muthis zengin edilerek ust sinif yapildi.
   Halkin arasinda salgin hastaliklar muthiş çaptaydi. Özellikle çocuk ve genç yaşlarinda ölen o kadar çok insan vardiki bu hastaliklardan. Eğer bir ülkede çok salgin hastaliklar varsa bu o ülkenin halkinin çok fakir olduğunu gosterir. Devletin başlarindakiler ise yada devleti elinde tutanlar çok zenginse o zenginliklerin karşiliği bu halkin fakirliği ve bu fakirliğin sebep olduğu hastalikladir. Açikcasi bu halk devleti elinde tutan sabetayci eller tarafindan soyuluyordu.

 11. 2011 de posta gazetesinde görmüştüm. Bir çizgi roman yayinlanmiş. Mustafa kemalin harbiyeden mezun olduktan sonra 2. Abdulhamite başarisiz bir suikast düzenlediğini bu sebep ile yakalanip kendisine müthiş dayak ve işkenceler yapildiği ağzindan burnundan kan geldiğini yazdiği yönünde. Bu haber sayesinde onun Osmanli padişahina suikast düzenleyen birisi olduğunu öğrenmiştim.
  Fatih sultan mehmede 1481 in 3 mayisinda yahudi asilli doktoru yakup paşanin gebzede sefer yolunda yemeğine zehir vererek şehit ettiği malum. Bu iş için şu kadar ödül bu kadar ödül. Para ödülu azdir bu işler için adamlar büyuk oynuyor. Osmanliyi kimler yikabiliyorsa ödül onlara. Bu işlerin hesabi ta o zamanlar yapildi. İçimizdeki gizli yahudiler halletti osmanliyi. Devletide onlar kapti. Bu ışte mustafa kemalin müthiş başarisi olduğu açik.( zaten adida 1412-21 döneminde osmanliya isyan etmiş olan gizli yahudi şeyh bedrettinin adamlarimdan börkluce mustafa ve torlak kemalden gelir.) Devletyeni yeni düzelme surecine girdi. Buyük ölçudede düzeldi sayalim.
  Giriyorum bazi sitelere nerede islama küfreden var yüzde doksani kemalist. Ateizme yatiyor gizli din sahipleri islami yikmaya uğraşiyorlar.bu oyun büyük oyun. 1492 de bati ispanyadan kovarak doldurdu onlari bizim içimize. Kizillarda onlarla işbirliği yapti.

 12. – yahu ismet benim silah tutukluk yapti ingilize doğrutuyorum patlamiyor, fransiza doğrultuyorum patlamiyor, italyana rusa yunana ermeniye doğrultuyorum basiyorum tetiğe patlamiyor. Ne yapacağimi bilemiyorum. Bana bir akil ver.
  – Kemal paşam sen o silahi osmanliya dogrult hemen patlar.

 13. Özel tv kanallarindan birinde ataturkcu biri sokak röportaji yapan muhabire soruyor islamin şarti kac diye 5 diyor muhabir
  6 oldu haberin yokmu diyor soruyu soran, muhabir nasil alti oldu deyince sayenizde bu ülkede ataturke küfretmeden müsluman olunmuyor cevabini veriyor.
  Çoğu Ataturkculer bir asirdir islama ne kufürler yağdiriyor. Bizimkilerin dili çozuleli şunun şurasinda ne kadar oldu.

 14. -yahu şu balkan ülkelerinin herbirisi ufacik ufacik. Biz türkiye olarak bunlari teker teker fethetsek ne güzel olur değilmi?
  – öyle ya Avrupa başimiza bela olsun ondan sonra
  -yahu ne korkak adamsin islam ulkeleriyle birlik olur hallederiz avrupayida
  – bütün dünya bize karşi birlik olur, işgale uğrariz. Sonra kör bir yahudiyle sağir bir ermeniyi dikerler başimiza 80-100 sene dinimize kufredenler yönetir bizi. Sabetayci işgalinde yeni kurtuluyoruz başimiza bela arama.

 15. – ulan ne nankor adamlarsiniz eğer ata ve onun gibileri olmasaydi bugun hiç birimiz dunyada olmayacaktik.
  – öyle ya dunya süperi osmanliyla uzayda koloniler kuruyor olurduk buyuk ihtimal ile.

  • Ya of atatürk olmasaydı biz olmayacaktık ne ya atatürk olmasaydı başka biri kurtaracaktı bizi 90 bin asker değilde atatürk kurtardı sizi he ha atatürk ha sütçü imam gibi mehmetçikler ne fark eder atatürkte asker yönetti onlarda asker yönetti hepsi tarihimize altın harflerle yazıldı ama siz böyle atatürk olmasaydı biz omazdık diyerek diğer şehitlerimizi yok sayıyosunuz ve atatürke tapmış oluyosunuz yapmayın böyle yanlışlar lütfen!!!

 16. Kurtuluş savaşi yillarinda istanbulda bir ingiliz subayi kaçirilip hamamda tecavuz edilmiş isgal kuvveti komutanlarindan biri sultan vahdettine tel çekip benzeri olay bir daha yaşanirsa bedelini ağir ödetiriz diyor.
  Kemalistlere demiyor böyle.mustafa kemalede. Bu olay kim ingilizlerle dost kim düşman göstermesi bakimindan önemlidir.
  Kurtuluş savaşi yillarinda işgalcilerin paketlediği osmanli silahlarinin başina senegalli askerler dikilir. Kemalist çetecilerin bu silahlari yuklenip gebze yolu uzerinden anadoluya taşimasina gozyumulurdu. Boylece osmanli guç ve imkanlari kemalizme akitilirdi. Amac yunan isgali dumeniyle osmanliyi kemalizme sabetaycilara devretmek.
  Sozumona ingiliz yunan gibi İşgalci guclere karşi gebze yöresinde kurulan karaarlan ve kuçuk aslan çeteleri 1921 de kutluca köyune ismet paşa tarafindan çekilen bir telgraf ile çeteciliği birakiyorlar. Silahlarinida ingilizlere teslim ediyorlar. Daha işgal bitmemiş ama birileri ingilizlerden emir aliyor ve alinan emir uygulaniyor.
  1921 haziran sonunda yunankuvvetleri izmitten atiliyor. Ordu yarimcaya doğru ilerliyor. İngilizler dur emri veriyor kemalist kuvvetler duruyor. İngilize karşi itaatkar tavir açik.
  İngiliz ve Yunan isgal etmeden evvel osmanlinin olan heryer kurtarildi denerek kemalizmin eline geçiyor. İşgal kamuflaji yapilarak osmanlidan kurtariliyoruz gibi bir goruntu var ortada,

 17. Eskiden buyuklerimiz anlatirdi. Bulgarlarin 1913 te çatalca önlerinde ağir bir yenilgisi vardir. Geceden bulgar komutan ile turklerin başindaki komutan buluşmuş. Türklerin başindaki komutan bizim kuvvetleri kasten yedirme sozü vermiş bulgarlara. Bunu bir başçavuş duyup bulgarlar gittikten sonra komutani öldürmüş. Ertesi gun gelen bulgar kuvvetleri hicbirşeyden haberleri yok bir halde ise kurulan pusumuza düşerek vurulup öldurulmüşler. İstanbul böylece işgalden kurtulmuş diye anlatilirdi. Kitaplarda gormedim ben bu bilgiyi. Eğer dogruysa o komutan öldurulmeseydi cumhuriyet doneminde en yuksek rutbeyle emekli olurdu gibi geliyor bana. Neler biliyoruzda yazmaya korkuyoruz. Ne oyunlar buyuk adam olmanin yolunun kimi zaman osmanliya türklüge ihanetten geçtiği. Korkutulup dindirildi bu millet.

  • ah ismail her ne içiyorsan ben de istiyorum. tiner şarap değil bu. akıldan mantıktan zekadan ne kadar uzaksınız. babaannem ne masallar anlatırdı, sen onu geçtin. var mı elinde tek belgen?

   yanlış hesap bağdattan döner. siz masallar üstüne ideoloji kurmuşsunuz, bir asırdır mastürbasyon yapıyorsunuz. gidin az ötede yapın. cumhuriyetin nimetlerini yiyip de hainlik etmeyin.

   yüz gram zekanız olsa aynaya bakarken utanırsınız.

   • Hacı ekber bak kardeşim,1402 ankara savaşinda timurdan kaçarak osmanliya siğinan karatatarlar vardir. Timurla yapilan savaş sirasinda timur tarafina geçip sirplarinda çozulmesini sagladilar. Neticede çok ağir gir yenilgi.Ne bu guzel bir oyun osmanliya.
    Geldik 1683 e viyana duşecek. Kirim tatarlari satiyor orduyu arkadan vurduruyor. Sonra birde arnavutlar savaştan cekilerek satiyor. 1770 de çesmede baştan yendiğimiz ruslari limana gemileri uyarilara rağmen yanliş dizen kaptan paşa yuzunden donanmamiz yakilmiş. Ayni dönemde 30000 kişilik rus ordusunun 180000 lik osmanli ordusunu yenmeside satişi gosterir. Gerilla savaşi yapilir yine yenilirdi o ruslar. Benzerleri o kadar çokturki.
    1913 te olay doğrusur. Dedelerimiz anlatirdi. 2008 de öldü en son yaşli bir komşumuz anlatmişti. Devleti ele geçirenler o zihniyet olup oyunlarla ele geçirdikleri için resmi tarih tarafindan saklaniyor bu rezillikler.

   • Sen sanırım solcusun yaptığın yorumlara bakarsak şimdi sana söylüyor ey ahmak ataput ingiltereye gitti zaferle geri geldi dediler ataput İngilizler ne verdi bunları biliyomusun osmanli çayı neden kaldırıp türkçe denen alfabesi getirdi çünkü millet tarihini bilmesin ve bunuda başardı takı 2002 kadar 2002 önce ataput okula başlayan bir öğrenciye öyle asiladilarki çocukların beyninde güzel yiğit ve kurtarıcı olarak gösterdiler ataputu zihinlerimizi yikadilar ama tarih 2002 olduktan sonra sosyal medya olsun tarihin gizli belgeleri olsun ortaya çıktı şimdi ataput ne iben olduğunu ve onu savunanlar yahudi ve Ermeni pici olduğunu anladım bir Müslüman dediğin ölünce toprağa gömülür bu ataput müslüman değildir boşuna ataput denmiyor ibneye buna inanan da putperesdir vesselâm.

 18. mesela yahudi kökenli bir adam filistinde osmanlı ordusunu satıyor.. sattığı paylaştığı ülkenin merkezi bölgesi kendisine veriliyor. o sayede 1000 senedir devlet göremeyen yahudiler ve yahudi asilli sabetaycilar devlet göruyor. ayrıca filistinde o sayede 2100 senedir devlet göremeyen yahudiler devlet görüyor. sonra onun ilkelerine sahip çıkmadı diye başbakan asıldı ülkede. (ne diye sahip çıksın adamın galiba dayısını asmış.) DP darbeyle kapatilip başbakan asilmasaydi chp nin birdaha iktidar görme şansi asla yoktu. Düzmece yalanlarla sokak eylemleri yaptirildi mason proflarca ögrencilere. İftiralarla darbeye zemin hazirlandi. İsmet yardakcisi omuzu kalabalik bir gurup utanmadi meşru hukumeti darbeyle devirmeye. (Hep demişimdir karabekir paşanin orduya doldurduğu ermeni yetim çocuklar buyudude yuksek rutbeli oldular. Sonra kendilerinden gördukleri birini tekrar başbakan yapabilmek adinami bu darbeyi yaptilar diye. Herşeyin tam ispati yapilamiyor maalesef) bu yetmedi 17 MART 1993 te yakın tarih yalan Osmanlıyı parçalayanlar bozuk para gibi harcayanlar kahraman gösteriliyor diyen cumhurbaskanı turgut özal bir ay içinde hemde hemşosu malatya belediye baskanı hamidonun öldürüldüğünün 15. yıldönümüne denk gelecek şekilde öldü. yada işte siz anlayın ne olduğunu. Zaten daha evvelde başarisiz bir suikaste uğramiş, suikastin arkasindaki kemalist mason guruplar ulkede ayaklanma çikartmasin diye uzerlerine gidilememişti. Daha birkaç sene evvel bir başbakan recep tayyip erdoğan birilerinin kutsallarina 2 ayyaş dedi diye 3 milyon insan ayaklandı ülkede. İç savaş provolari yapildi. Meclis başkani dindar anayasa olsun dedi diye eylemler yapip tehditler eden yenizellanda gezisine korkudan yurt dişina kaçti diyen, Bu memleket şeyhler dervişler ismail k… lar memleketi olamaz pankartlari yazarak meclis başkanina meczup demeye getirenler.işte öyle yapanlardır bugun islamiyeti yıkmaya çalışanlar. yahudilerinde kutsalı o. Çok fazla var bunlardan memlekette. dokundurmuyorlar kutsallarına. milyonlarcası ayaklanıveriyorlar yakıp yıkıyorlar hemen istedikleri yerleri. Onlarin bizim peygamberimize hakaret etmesi serbest. islam garip islam ezik.kendi yurdunda. Kizillar baskin çikiyor heryerde. Arkalarinda hristo ve yahudi alemi var.

 19. – biz iktidar olunca milleti din işlerinden kurtaracağiz din afyondur.
  – bizde dinsizlikte selaniktir diyelim o zaman. Malum 600 yillik muazzam islam imparatorluğu osmanliyi selanik dönmeleri yikti.
  – nasil konuşuyorsun sen. Kimleri kastediyorsun böyle. Kişladakiler hemen çikip namlu doğrultun. Başarili olamaz hapse düserseniz çikişta kumpas der ekonomiyi çokertecek tazminatlar vurursunuz nasilsa korkmaniza gerek yok. Bizim tarafin adamlari sizde geziye çikip dağitin her tarafi yakip yikin ortaliği.
  – işşss bunlar memleket düşmani ekonomiyi çokertmekten memleketi yakip yikmaktan bahsediyorlar.
  – memleket yikilirsa yikilsim orasi muhim değil. Muhim olan kemalisterin firildaklari ortaya dökülmesin.

 20. Mustafa kemali abartanlar onun her yaptiğinin ilahi guç ile olduğunu iddia edenler bile var. Ermeni sevan nişanyanin bir yazisinda görmüştüm 1911 de trablus garp savaşi başladiğinda ittihat ve terakkiciler oraya gönderilmedikleri halde kaçak gitmişler. Orada İtalyanlari yenmişlerdir orada öylemi. Müslüman Arap kiyimi yapmişlar diyenlere ne diyeceğiz peki.. Oraya mustafa kemalde gitmişmiydi. Kemalistler iyi bilir. Trablus garpda iken şeyhin birine diyorlar bu adam istanbuldaki devletin başina gelip türkiyeyi yönetecek diye. Bu demektirki osmanli kalkacak mustafa kemal baş olacak devlete. Şeyh buna Kurani kerime el bastiriyor halifeliğe dokunmayacaksin diye. El basmiş mustafa kemal.Tutarmi sözünü. Niye tutsun inanmiyorki.
  ………….
  Trablusgarp cephesinden döndükten sonra 8 şubat 1913 te bolayirda Bulgarlara karşi alinan 114 e karşi 6000 kişilik yenilgi ve oradada komutan Mustafa Kemal. Arada 50 mislinden fazla fark var. Mustafa kemale bir şey yapilabiliyormu. Asla. sebep 23 ocakta yonetimi zaten M. Kemalinde aralarinda olduğu ittihat ve terakkiciler darbeyle ele geçirmiş. Birde bakmişsin mustafa kemal ayni yil sofyaya ateşe atanmiş. Bulgarlar yenen birisi olsa asla bu yapilmazdi. 1926 li bulgaristan göcmeni bir komşumuz vardi. Mustafa kemal 1938 de öldüğünde bulgar mustafa kemal ölmez Ataturk türkler yalan söylüyor derlermiş. Sebep balkan milletlerine bağimsizlik vererek anadoluya çekilmek mustafa kemalin baş projelerinden. Bulgaristan 5 ekim 1908 de bağimsizlik kazandi. Arnavutluk balkan savaşlari sirasinda. Kimine göre arnavuttur o, kimine göre sirp kimine gore ise makedonyali. Balkanli olan bütün milletler çok sever onu.
  …………
  Gelelim 1915 çanakkale savaşlarina. Çanakkalede nisanin son haftasindan itibaren adı duyulur mustafa kemalin. Şurada burada. duşmani yendiği söylenir ya, askerlerin mermisi bitince hucum emri verirmiş. Bizimkiler mermisiz ingiliz ve fransizlarin silahlari mermi dolu ve siperde pusuda türk bekliyorlar vurmaya. Peki mustafa kemal türkleri hediye paketi olarak yollarmi ingilizlere. Yapmaz değilmi asla. Ama madam korine askerlerin Allah inanci ve Kurana bağliliklari onlari ölüme göndermemi kolaylaştiriyor diyor yazdiği bir mektubunda.
  19 mayista ariburnunda askerlere yarbay mustafa kemal emriyle silah boşalttiriliyor özellikle. İngilizler gecenin uçunde uyurlar baskin vereceğiz uykuda boğacağiz onlari deniyor. Silah patlarsa uyanirlar işimiz bozulur deniyor. O sebeple mermi kontrolude yapiliyor. Kimine göre 21000 kişilik kuvvet var, kimine gore 40000. Gece 3 te hucum emri veriliyor mermisiz askerlere. Hücum başliyor İngilizler tariyorlar bizim mehmetcikleri. En az 10000 şehit olay yerinde, hastanelere kaldirilip orada hayatini kaybedenler yine başka. Onlarda o kadar çokki. Peki ingilizlerin kaybi. 600 kişi. Bu nasil olmuş bakalim. İngilizlerin geridekileri turk öldurebilme adina heyecana kapilip kendi önlerindeki ingilizleri vurmuş.
  Bir başka zaman ölmesi emredilen 57. Alayin hali. Hiç kimse sağ kalmamiş. Bir başka alayinda çoğu bu şekilde telef edilmiş. Mustafa kemal 14000, 16000, 17000 kayipli hucum emirleri, ben uydurmuyorum kendisi anlatiyor. Conkbayiri vardir. Ekrem şama anlatmişti. Oradada pusudaki ingilize hemde mermisiz hucum yapilmiş. Tabiiki ingilizler pusudan atilmiş. İngiliz tarihci diyor belgeselde. Tabiiki her zaferin bir bedeli vardir. Türkler bu bedeli ağir ödedi diye. İngilizlerin kaybi ikibin( bizimkiler 12000 diyor) bizimkilerin herhalde 18000 hastanelerde ölenler dahilmi onu bilmiyorum. Ben gitmedim çanakkaleye kismet olmadi. İngilizlerin ve fransizlarinkendi mezarliklarindaki bir yazida cephedeki toplam kayiplari sadece 30000 olarak belirtilirmiş bize söylenen 251500.
  Peki hal böyle iken çanakkale nasil kurtuldu. Mustafa kemal kendisine gosterilen tepkiler sebebiyle cepheden ayrilmiş zaten. Hani diyor ya kemalistler. Mustafa kemal ingiliz ve fransizlari yendi diye çanakkale geçilemedi. Halbuki çanakkalede rus donanmasida vardi. Neyse mustafa kemalin çanakkale zaferleri sebebiyle düşman donanmalari geri dönmuş guya. Çarlik rusyasina yardim göturulemediğinden iç isyanla çökmüş içeriden rusya 1917 de, boylelikle doğu Anadolu ve doğu karadenizdeki rus işgalindeki şehirlerimizde kurtulmuş mustafa kemal sayesinde. Peki gerçekmi bu durum.hayir. Peki gerçek ne. Almanlar isviçrede surgunde bulunan kominist lenini rusyaya gönderdiler. Iç savaş çikardi. Rusya bu sayede ihtilalciler tarafindan içeriden çökertildi. Doğu anadoluyla doğu karadeniz öyle kurtuldu. Yoksa mustafa kemalin bitlisteki çok ağir kayiplari diyarbakirdaki aniden geri çekilmeleri malum.
  ………….
  Çanakkale nasil kurtuldu bundan bahsetmeyi unuttuk. Bu cephede mehmetciğin butun çabalarina rağmen imkansizliklar belimizi bukuyordu. Zaten çoğunlukla alman silahlariyla savaşiyorduk ama amasi var işte. Almanyayla karasal bağimiz yok. O sebeple Almanya çanakkale çökecek diye çok korkuyor. Çünkü o zaman osmanli çökmüş olacak. Her taraftan sarildiği için Almanyada çökecek. Acilen bulgaristani savaşa girmek üzere sıkıştirdi. Bulgaristan karşiliğindan bizden toprak talep etti. 4000 km2 lik trakya toprağindan verdik. Savaşa girdi böylece. Almanyayla karasal bağimiz kuruldu. Tren yolu bağida kuruldu. Ekim ayi sonunda toplar ve makineli tüfekler yağdi Almanyadan. İngiliz ve fransizlar şunu gördüler. Osmanliyla Almanya tek devlet gibi oldu artik. Almanya çokmeden Osmanli ve istanbul çökmez. Silah kaliteside eşitlendi. Bu cephede savaşmanin anlami kalmadi duşmanlar için çekip gittiler o sebep ile.
  Birde filistin yenilgisi vardi değilmi mustafa kemalin. Suriye ile lubnanin ve antakyaninda elden çiktiği. Sadece bunlarmi kayip. Rusya çoktü diye azerbaycana girmiş ordu. Mecbur geri çekildi. Hemide bakuden bile. Yemende kuzey irakta medinedeki birliklerimizde geri çekilmek zorunda kalindi. Anadolu işgale açildi. Düşmanlarin işgaline. Kimin sayesinde tabiiki mustafa kemalin. Meburen bariş istemek zorunda kaldik. Çanakkalede kuvvetlerimiz varken mondros sonrasi çanakkaleden istanbula geçerek anadoluyu işgal etti o duşmanlar.
  Filistindeki yenilginin nasil olduğunu ağustos 2000 de ergun hiçyilmaz sabah gazetesinin ekinde 102 yaşinda olen bir yedek subayin anılarina dayanarak verdi. Geceden eylence var denmiş bizim kuvvetlere. İngilizlerde eğlenecek savaş yok denmiş. Içmiş bizim kuvvetlerde. Sarhoş edilmiş. Gecenin biryarisi ingilizler çevirip silahlariyla birlikte esir almiş kuvvetleri. Diğer iki ordunun bundan haberi yok. Onlarda gafil avlanmiş cephe çokmuş. Mustafa kemal esir düsermi. Hayir onun dokunulmazliği var. Halebe çekiliyor az bir kuvvetle. Orada araplar tepki gösterip ayaklanmişler kendisine. Makineli tufekle taratmiş araplari diyor sevan nişanyan.
  ………
  Peki istanbula ne zaman geldi mustafa kemal. İngilizlerin istanbulu işgal ettiği gün olan 1918in13 kasiminda. Bir gün evvel gelse. Yada 3 gun evvel. Ya o zaman ingiliz yok. Koruma lazim mustafa kemale öyle değilmi. İngilizler olmasada kimse birşey yapamazdi aslinda. Neredenmi biliyorum.
  1923 te ali şükrü mustafa kemale muhalefet ettiği için topal osman tarafindan öldürüluyor. Emir kimden malum. Olay ortaya çikiyor. Sahiplenmiyor Osmani mustafa kemal, öldürülecek osman. . Kuvvetleriyle Çankayaya baskin verip kendisini sahiplenmeyen mustafa kemali öldürme durumu var. Herkesi bir telaş aliyor. Mustafa kemal ölürse ingilizler bize devlet vermez diye. Haber veriliyor durum mustafa kemale. Çarsaf giyerek kaçmiş çankayadan diye yazmişti ipek çalişlar kitabinda. Öyle bir muhtaç etmişki oyunlariyla milleti kendine. O kadar olur.

 21. Dedem anlatirdi köye gelen bir görevli söylemiş zamaninda. Mustafa kemal döneminde aşilama bahanesiyle butun koyunlara eti yenen hayvanlarin tamamina kasten domuz yaği şiringa edildi diye. Dedem 90 yil yaşadi. Ama öleli çok seneler oldu. Bunu anlatan dedemden çok daha yaşli birisiymiş. Yani hani ispat diyorsaniz
  Türkiye dünyada nüfusda ilk 19 bazen 18 oluyor ama. Biz halki müsluman olan bir ülkeyiz. 10 yili biraz aşti domuz eti yeme meselesi gundeme geldi gazetelerde. Dünyada domuz eti tüketiminde ilk ondayiz diye. Müslumanlikta domuz eti haramdir. Ama yenmiş demekki yaziyor gazeteler. Millet bilerekmi yiyiyor domuz etini. Yidiriyor birileri işte. Siz oyunmu ariyorsunuz bu milletin üzerine öyle oyunlar oynanmişki akliniz şaşar.

 22. Teodor helz meselesi vardir2. Abdulhamitten filistin topraklarinda bir yahudi devleti isteyen. Karşiliğinda osmanli borçlarini ödemeyi taahhut ederler. Zaten bu oyunu kurgulamak uzere kirim harbi sonrasinda içinden çikilmaz borca sokmuştur ya bati osmanliyi. 2. Abdulhamit zaten devletteki sabetaycilarin devlete tamamen egemen olma çabasini bilmektedir. Aslinda gerçek anlamda osmanlinin son hükümdari olduğunuda. Avrupadan filistinde devlet kurma isteği ile gelen yahudileri vereceğim vermeyeceğim, şuradan verelim şunu yapalim bunu edelim diyerek senelerce oyalar. Anlarlar bu işten hiçbir sonuç cikmayacağini. Suikast girişimleri başlar hemde kaç sefer, tutmaz hiçbirisi. Hakkinda muthiş karalama kampanyalari başlar. Yolda yuruyen cocuk tökezleyip duşse abdulhamite kufur edilir duruma gelir memleket. Oda az baski yapmaz ama dönmelere. Bu millete değil. Devletin altini oyanlara.yikim surecine sokulur koskoca imparatorluk. Önce bulgaristan bağimsizliğini ilan eder. 550 yildir osmanliya bağlidir burasi. Savaş açabilirmiyiz. Hayir hemde kücücuk devlete. Ayni gün avusturya macaristan bosna herseke el koyar.onada ancak sozel tepki. Sonra 1909 da selanikten topladiği çapulcularla istanbula gelen dönme hareket ordusu padişahi devirir ve selanike sürgün eder. Balkanlarda arnavut ayaklanmasinin ardindan başlayan balkan savaşlari ve kisacik bir surede balkanlardan atilmamiz. Mesela selanik gibi Savaşsiz verilen bir suru yer. Ardindan ittihat terakkici darbe ile yönetimi ele geçiriyor. Bu yetmiyor peşinden petrol savaşi olarakdabilinen 1. Dunya savaşi ve Almanyanin desteğine rağmen iç ihanetlerinde yardimiyla çok hizli çöküs.
  400 sene dostumuz olan araplarin kimisi ne diye ihanet etti ona bakalim. Yonetim ocak 1913 te yahudi kökenli olarak bilinen sabetaycilarageçti. Bunlar laik uygulamaya geçtiler. Şeriatin sadece adı kaldi. İngilizler türkler islami birakti. Daha onlarla ne işiniz var. Sizin petrolunuzu alacaklar. Onlar dinsiz oldu diye kara propoganda yaptilar. Kimi araplara çil çil altinlarda göndererek onlari bağimsizlik vaadiyle yanlarina çekmeye çaliştilar. Cemal paşa araplarin şihini ingiliz işbirlikcisi diye asinca ipler kopmuş şerif huseyin bizi saymadiği gibi devlet vaadininde etkisiyle isyanda etmiş. Ama buna sabetayci yönetim sebep olmuş. Bunlarin hepsi filistinde yahudilere toprak vermedik diye oluyor aslinda. Sonra çeşitli cephelerde yapilan savaşlarda osmanlinin direnişinin sürmesi can sıkıyor tabiiki. Filistinde bir oyun bir hezimet. Osmanliyi geçtik bulgaristanda almanyada avusturyada savaştan yenilgiyle çikiyorlar. Bu yenilgi sebep oluyor.
  Bariş yapiliyor mondros barişi. Nedir bariş yemenden arabistandan, urdun filistin ve suriye ile kuzeyi dahil ıraktan atildik. Buralari düşmanlarin oldu. Silahla alindiği için. Anadolu istanbul ve trakya osmanliya kalmasi lazim. Çünkü savaş bittiğinde elimizde. Öyle olmuyor işte. Teamüllerin dişina çikarak işgal ediyorlar. Bu işgal geçicidir. Osmanliyi kaldirip Kendi işbirlikcileri olan mustafa kemal başkanliğindaki sabetaycilari işbaşina getirmek amacini taşir. İngiliz kontrollu yalandan bir türk yunan savaş başliyoe. Yunani yenme bahanesiyle osmanli silahlari ve kadrolari anadoludaki mustafa kemale akiyor. Zaten kandirma savaşi. Milyon kayip vererek kaybettik biz arap topraklarini.sadece birkaç bin kayipla atildi yunan Anadoludan. Yunanda birkaç bin kayipla çikiveriyor anadoludan. Böyle uyutuyorlar milleti. Osmanli silahlariyla osmanliya el koyuyor mustafa kemal başkanliğindaki sabetaycilar. (Bizim devlet neden sabetaycilara kaldi dersiniz. ABD de ve ingilterede yahudi lobisi işbaşinda olmasinin etkisi olmasin bunda.)Türkiyeyi balkanlardan göcetme olan dönmeler yonetmeye basliyor. Ustu kapali balkanli işgalinin adı kurtuluş mucizesi oluyor.
  1919 da kurtuluş savaşi gazetesinde ingiliz binbaşi türkleri mustafa kemal ile medenileştireceğiz diyor. Bu o onlarin adami demektir.
  Hiç kimse boşuna demiyor. 20. Yuzyilda iki yahudi devleti kuruldu biri türkiye diğeri israil diye.filistini satmadi Abdulhamit yahudilere bunun acisi çikarildi.
  2000 lerin başlarinda irakta saddam yönetimini çokerten amerika orada iraka atatürk yöntemi uygulamaktan bahsetti. Yani orayada ataarap bir kukla koyacaklardi.bizde olduğu gibi.
  Dinsiz yönetim uygulandi. Neredeyse tamamen. Usulen bir diyanet işleri vardi türkiyede. Muftuler dini kontrol altinda tutmak adina vardi.. İmamlara maaş yok din eğitimi yok. Hocalar eziliyor kimisi asiliyor.
  İngilizler dönüp artik bizden ayrilmiş olan araplara diyorlarki, bakin biz demedikmi size türkler gavur sizi sömurmek için müsluman gözukuyor diye. Adamlar inaniyor bu oyuna türkiye ve türkler hakikatten dinsizmişti. Türkiyede islam bitti diyorlar.
  Bu yazdiklarimizi kemalistler bizden iyi biliyor. Söyletmemek için ellerinden her geleni yapiyorlar. Başbakanlar cumhurbaşkanlari Mustafa kemal konusunda hiçbirşey söyleyemiyorlar. Yaksa başlarina neler geleceği belli değil. Bir asirdir kasti olarak yalan tarih okutuluyor okullarda. Avrupadakiler bize türkler yalanci, üstelik yalan söylediklerinin farkindan bile değiller diyorlar. O kadar uyuşturulmuş millet.
  Yunan 7eylulde izmirden çekip gitmiş ordu 9 eylulde girmiş izmire. Yunani denize dokmekten bahsediyor birileri. Trikopis siradan general yakalaninca mustafa kemalin adı buyusun diye yunan genel kurmay başkanliğina atanmiş adam.
  1960 a ait okullardaokutulan inkilap tarihi var elimde. Mustafa kemal yunani bati anadoludan atinca butun avrupatelase kapilmiş.
  Herhalde hizini alamayip butun avrupayida alirsa korkusuna kapilmislardir.
  Ayip ayip çocuk kandiriyor biriler.

 23. Türkleri mustafa kemalle medenilestireceğiz diyen binbaşi abdli idi.sehven ingiliz yazilmiş. İster koy ister at. Daha yazilacak öyle yazilar varki yazsammi yazmasammi diyorum. Azerbaycana atilan azik ve peşinden gelen rus katliami. Daha neler neler.

 24. -2000 li yillarin başlarinda adamin biri 6 ata heykeline boya atti diye 23 sene hapis verdiler
  – iyi 230 yil vermemişler
  – o kadar yaşayamazki.
  – onlar için farketmiyor ölüyüde cezalandiriyorlar
  – nasil yani?
  -erzincanli bir hoca vardi, ibrahim ethemmi neydi adı, istiklal mahkemelerince basit meseleden hakkinda idam hükmü var. İki gün evvel ölmüş. 1924 te mezardan çikarip asmişlar hocayi

 25. Ankara belediye başkani Melih gokcek sosyal medyada Atatürk sünnetsizdi diye yazmiş. Şaşirdikmi. Yoooo….
  Mustafa kemal 1931 de sünnet gereksiz demiş çocuklara çok aci veriyor. Yasaklansin bu uygulama. Herkeste bir telaş tabii. Gazeteciler hemen Ayasofya camisinin tamirati sirasinde orada bulunan alman görevlileri bulup konuşturmuşlar, almanlar sunnetin sağlik için çok yararli birşey olduğunu açiklamişlar. Yasaklanmasinin yanlişligindan bahsetmişler. Bu haberler gösterilerek ata yalvar yakar vazgeçirilmis bu emrinden.

 26. Mustafa kemal döneminde yerli rum ve ermenilerede gun yuzu gosterilmediğine dair bilgilere ulaşmak mümkun. İstanbuldan gebzeye kadar izinle seyahat edebiliyorlarmişti. Uzak yerlere izin bile verilmiyirmuş. Ev yapilmasi ve işyeri kurulmasinda zorluklar çikariliyormuş hayat zindan ediliyormuş bu insanlara. Onlarda rahat yaşayabilmek adina musluman kimliğine girmek zorunda kalmişlar. Hep gayrimuslimlere musluman kimliği verilmis 1930 lu yillarda.
  Peki bunda sebep ne idi. Bu adamlar musluman olsunlar bumuydu. Hayir. Kim müslüman kim gayrimuslim bilinemesin idi. 1915 te ermeni surgunleri olmuş toplu katliam yaşanmiş soykirim yapilmiş. Geçin bunlari karişiklik donemlerinde iki taraftanda muhakkak az yada çok ölenler olmuştur. Ama ben öyle toplu katliamla şunlar yokedildi bunlar yok edildi. İnanmiyorum tabiiki bu hikayelere. Türkiye nufusunun içinde musluman kimliği altinda milyondan fazla ermeni ve rum yaşiyor bu ülkede. Buna emin olun. Hrand dink cinayete kurban gittiği zaman nasil kalabalikti o cenaze. Şasirip kalmistik. Mesela atanin manevi kizlarindan sabiha gokcenin sinema sanatcisi adile naşitin, sami hazinsesin, vahi özün ve daha islam kimliğindeki pek çok kimsenin aslinda ermeni olduklarini çok sonradan ögrendik.
  Birde ate sitelerinden birisinde var sormuslar admine bu kadar insan islama inanirken yaniliyor olabilirmi diye. Cevap olarak her sinekte boka konuyor şeklinde olmuş. Bu site marksizmi destekliyor. Bu toprakta marksizmi destekleyenler genelde ermeni kokenli. Gidin bakin kimlikleri türktür islamdir. Ama ne türkler nede musluman. Milyonlarcasi böyle. Onlara türk islam kimliği verilmiş olmasaydi ta 80 -85 sene evvelinde gunumuzde en azindan kimin ne olacağini bilecektik.
  Ermeni nufus türk kimliğine girince ne oldu. Ermenistana, lubnan ve suriye yerleşenleri geçtik. Avrupaya abdye göcende çoktur. Ama turkiyede gizli kimlikle yaşayanda çoktur. Suriyeden dönüp tekrar bu topraklara yerlesen. Ne oldu bunlar kimisi gerçekten musluman oldu sonraki dönemlerde. Kimisi nufus kağidi islam kendisi islama duşman olarak yasiyor bu topraklarda. Ama ortalikta görulmeyen ermeni nufusu sebebiyle 1965 ten itibaren türkler ermenilere soykirim yapti damgasi yemeye başladik.
  Rumlar böyle damga vurmadi ama iyi biliyorumki özellikle istanbul ve izmir gibi bazi şehirlerde rum dönmesi öyle çokki.
  Hatta mubadeleyle gelenlerde bile. Riza nurun kitabinda var. Kartala yunanistandan gelenler türkce bilmediklerinden rumca konuşurmuş. Rumlar gitti rumlar geldi desene diyor adam. 1932 de milliyet gazetesinde yaziyor daricadaki yunanistan göcmenleri için rumca konuşurlar yaziyor. Diye. 1959 a ait bir doktora tezindede daricadaki yunanistan gocmenleri icin evlerinde rumca konuşurlar yaziyor. Tabii kimseye illede siz gayrimuslimsiniz diyemeyiz. Biz muslumaniz diyene amenna diyoruz.

 27. Melih gokcek twitirda mustafa kemal için sünnetsiz ve dinsiz şeklinde yazi yazmiş. 18 yaşindan ufak bir çocuk takmiş buna kafayi ana avrat sövermiş. Mahkemeye vermiş gökcek. Mahkemeden karar çocuk hakli ceza verilemez. Neden ataya sünnetsiz demiş bilmedenmi söyledi dersiniz. Hadi onu geçtik, ata kendi diyor benim hiç dinim olmadi o sebeple butun dinlerin denizin dibini boylamasini isterim diye. Çocuga bide altindan madalya taksalardi bari. Ana avrat gidiyor. Hakli olsa bile ceza almasi lazim. Gokceği bari tikmamislar içeriye. Gökcek iktidar partisinden olmasa muhtemelen belediye başkanliğida giderdi kendide hapse girerdi. Nereden biliyorum. 1990 li yillarin ilk yarisindan sonra bizim orda çayirova belediye başkanliğini refah partili biri kazaniyor. Kizillar kaybediyor. Biride komplo olsun diye ata heykelini tikmiş tuvalete. Tvdekonusu oldu. Kadir inanir bulamadinizmi koyacak başka yer deyince bulamadik dedi baskan. Başkanlik gitti. Bir senede hapis,
  Erdoğan iki ayyaş dedi aninda geri aldirdilar. Bozdağ tekkeler açilsin dedi aninda geri aldirdilar. Peki başka, dindar anayasa istedi meclis başkani. Hemen geri aldirdilar. Dişaridan çağirildi belliki yenizellandaya gitti meclis başkani. Ata heykelinin karşisina dikmişler bunu. Bizi ingilize amerikaya, anzaklara ve daha kim varsa bağimli devlet yapmiş ata dedikleri yoksa asla böyle bir aşağilama yapilamazdi. Kimse gikini çikaramiyor. Övünsun ecnebilerin içimizdeki uzantilari. Kina yaksinlar. Onlara guvenip onlardan emir alarak yaptilar gezi eylemlerini zaten.

 28. yalnız birşey söyleyeceğim kardeş o dediğin yazıyı melih gökçek yazmadı hesabını onun yerine bir başkası kullandı yani durum şu o yazı başkası tarafından foto shop yardımıyla o yazı monte edildi melih gökçek bu işi yapan kişiyi mahkemeye verdi ve kazandı

 29. O yaziyi bu ülkede ateizmi yaymaya çalişan fitne sitelerinden birinde gördügüme gore yazdim. SayinGokceke oyun etmişler oyleyse. Atanin sünnetsiz olduğuda yalandir birde. Bu durumda sayin Gökcekten ve kamuoyundan özur diliyorum.

 30. Çok basit yorumlar yayinlaniyor, bana yorum işleri çok zorlaştirilmaya başlandi. Yazi koyduramiyorum. Atiliyor. Diğer sitelerde böyle olmuyor. Çekilelim mademki.

 31. Malum her milli bayramda kemalistler anitkabiri doldurur yaşlilari bulur gazeteciler başlar ataturku gördum palavralari. Geçen sene anitkabire gelen en yaşli kişi 84 yaşinda diye açiklandi. Ondan küçük olan biri gumuşhaneliymiş ata gümüshaneye geldi gördüm dedi. Ata öldüğünde kadin 6 yaşinda. Mayis 1944 lu yakinim var koyde evleri caminin yaninda dedesi imam iken haziran 1950 ye kadar zorunlu turkce ezan okunduğunu hatirlamiyor. 6 yaşindaki kadin bir kere gorduğu atayi hatirliyor?
  Seyfettin sinmaz diye biri çikmişti 2004 te atanin şoföruydum dedi. Ata yanindaki resimlerden birini gosterip bu bendim diyor. Bir inceleme hepsi sallama çikti. Ömer diye biri çikmisti ayni yillarda 1899 luymuş atanin yaninda savaşmiş cephede yunanla. Bir araştirma adam 1919 lu çikti. Siirtli Mehmet esen 1882 li olduğunu soylemiş ata 1916 da diyarbakira geldi grdüm demişti geçen yillar. Am 1913 lü çikti, Geçen yuz yaşindayim diyen semiha isimli biri 1923te konyaya gelen atayi görmuş hatirliyor. Atanin yanindaki kuçuk kizin kendisi olduğunu söyluyor. İspat. Gerek yok atanin adi geçsin yeter. Geçen sene ölen muzeyin senarin atayla resmi diye bir kiz çocuğunun resmini yayinladi posta gazetesi. Ders kitaplarinda ayni kiz çocuğu Ali fethi okyarin kizi olarak geçiyor. Ata öleli 77 yil 6 ayi geçti. Son 19 mayistan sonra gezilere çikamadi zaten ettimi 78 yil. Birileri hala atayi gordum masallari okuyor millete. Kemalist basinda yiyiyor bunlari. Atayi görunce gökten altin yağiyor ya.

 32. Malum her milli bayramda kemalistler anitkabiri doldurur yaşlilari bulur gazeteciler başlar ataturku gördum palavralari. Geçen sene anitkabire gelen en yaşli kişi 84 yaşinda diye açiklandi. Ondan küçük olan biri gumuşhaneliymiş ata gümüshaneye geldi gördüm dedi. Ata öldüğünde kadin 6 yaşinda. Mayis 1944 lu yakinim var koyde evleri caminin yaninda dedesi imam iken haziran 1950 ye kadar zorunlu turkce ezan okunduğunu hatirlamiyor. 6 yaşindaki kadin bir kere gorduğu atayi hatirliyor?
  Seyfettin sinmaz diye biri çikmişti 2004 te atanin şoföruydum dedi. Ata yanindaki resimlerden birini gosterip bu bendim diyor. Bir inceleme hepsi sallama çikti. Ömer diye biri çikmisti ayni yillarda 1899 luymuş atanin yaninda savaşmiş cephede yunanla. Bir araştirma adam 1919 lu çikti. Siirtli Mehmet esen 1882 li olduğunu soylemiş ata 1916 da diyarbakira geldi gördüm demişti geçen yillar. Adam 1913 lü çikti, Geçen yuz yaşindayim diyen semiha isimli biri 1923te konyaya gelen atayi görmuş hatirliyor. Atanin yanindaki kuçuk kizin kendisi olduğunu söyluyor. İspat. Gerek yok atanin adi geçsin yeter. Geçen sene ölen muzeyin senarin atayla resmi diye bir kiz çocuğunun resmini yayinladi posta gazetesi. Ders kitaplarinda ayni kiz çocuğu Ali fethi okyarin kizi olarak geçiyor. Ata öleli 77 yil 6 ayi geçti. Son 19 mayistan sonra gezilere çikamadi zaten ettimi 78 yil. Birileri hala atayi gordum masallari okuyor millete. Kemalist basinda yiyiyor bunlari. Atayi görunce gökten altin yağiyor ya.
  elimizde veriler var. 1912 liler ortalama 48.3 yil yasamiş ata dönemi gençleri. 1924 luler 54.4 yil 1928 lile 55 yil. Oradan bu taraf zaten hatirlamaz. Onlardan evveli çekileli çok olmuş. Hiçmi uzun yaşayan yok. Var ama evden çikamiyorlarki.

 33. Asil bulmam gereken sayfayi bulmayi beceremedim. Buraya yaziyorum yorumu. Hani Araplar osmanli devletine ihanet ettideyip bol bol küfür ediyor ya kemalist siteler. Osmanli ordusunun 1. Dunya savaşindaki kuvvetlerinin 3 tebirinden fazlasi araplardan oluşuyormuş. Araplar 1914 sonlarinda arap topraklarindan toplanip sarikamiş cephesine götürülmüş. Sicak memleketlerin insanlari ya bunlar kişa soğuya alişik değiller. Donup ölmuşler hep. Kimin içinmi bu millet için. Peki rus saflarinda bizim ile savaşanlar kimmiş peki hemen açiklayalim. Orta asya türkleri.muslumzn kardeşlerimiz dediğimiz insanlar. Çanakkaledede çok arap şehit düştü. Arap topraklarindaki savaşlardada bizim hesabimiza savaşan arap çok idi. Ama kemalist tarihciler mesela irakta ingilizlerin safindaki arap kuvvetleriyle savaştiğimiziiddia ederler. Yahudi ihanetlerini ortmek için araplara kasitli olarak iftira atilir.
  Son zamanlarda osmanlinin yenileceği belli olunca araplarda kendi işlerini garantiye almaya uğraşmistir tabi. Ortalik cehenneme dönmuş herkes kendini kurtarmaya uğraşiyor. İhanet yoksada yol ayriliği gozukmeye basladi savaşin son zamanlarinda. Yinede kurtuluş savaşina araplar dunyanin yardimini yapti. Kemalistler görmezden bilmezden geldiler bunlari. Araplar ve hint muslumanlari halifelik işgalden kurtulsun diye dunyanin yardimini yardimini yaptilar bize 1920 lerin başlarinda, yinede kaldirdi mustafa kemal halifeliği. Kandirildi musluman milletler. İslam halifeliği kurtulsun diye gönderilen yardim paralariyla mustafa kemal karun gibi zengin olurken pekçok sabetaycininda hayati kurtuldu

 34. Ali bin dinar sudanin darfur bolgesinin arap yoneticisi. Birinci dunya savaşi başlayinca sirf musluman olduğundan ingilizlerin kendi yanlarina çekme çabalarina ragmen osmanlinin yaninda yer aliyor. Hicaza gelip ingilizlere karşi osmanli devletinin desteğini ariyor. 22 mayis 1916 da yapilan savaşta ordusu guclu ingilizlere karşi imkansizliklar sebebiyle yeniliyor. Kendiside ingilizler tarafindan sehit ediliyor. Biz sudandaki haklarimizi 1923 te lozanda kaybettik. Misirdaki haklarimizida öyle. Araplarin bize ihanet ettiği söylemleri kemalist yalandir.

 35. Ali bin dinar ordusu dağitilarak 22 mayis 1916 da öldürüluyor. Bir ya dolmadan haberi hicaza geliyor. Şerif huseyin akibetinin ayni olmasindan korkmuş olacak. Osmanliya karşi bağimsiz hareket etmeye başlamiş öyle anlaşiliyor.

 36. Biz ABD olarak neden guçluyuz biliyormusunuz. Bizler aramizdaki vatan hainlerini öldürürüz. Diğer ülkelerdeki vatan hainlerini ise birer kahramana dönuştürüp o ulkenin ust yönetim kurumlarina getiririz.
  Henry kissinger (ABD eski dışişleri bakani

 37. Ne zaman kemalist gerçekleri yazsam benim yazilari gömmeye girer bu kemalistler. .Dur bir şey daha yazayimda haydi bunuda gömün. Çerkez ethem meselesinden bahsetmedik hiç ondan bahsedelim. Yunanlilara karşi kurduğu milis kuvvetlerle onlarin ilerlemesini durduran kahraman. Hemen söyleyeyim çerkez falan değilim. Türküm. Ama adamin hakkini vermek lazim. Yunan kuvvetlerine kök söktürmuş adam milis kuvvetlerle. Kemalist tarihci cemal kutay çerkez ethem olmasa yunan kuvvetleri Ankaraya girer meclisi bile esir alirdi benzeri bir söz soyleyerek bu adamin hakkini verir.
  Şurada ayaklanma oldu koş çerkez ethem. Burada isyan oldu yetiş çerkez ethem. Hal böyle iken mustafa kemal bu şahsi Albay rutbesindeki ismet inönünün emrine sokmaya kalkar. Adam koskoca yunan ordusunu dizginlemiş düzenli ordu yokken girermi siradan bir albayin emrine. Takmiyor tabi. Yozgat isyani çikmiş yine çerkez ethemi çağiriyor mustafa kemal, yetişiyor çerkez ethem. Tam isyan bastiriliyor bir kurşun, tamda çerkez ethemin dibinden geçiyor. Az kalsin ölecek adam. Kurşunu sıkan yakalaniyor. Neden yaptin lan bunu diye sorgulaniyor. Ankaradan mustafa kemal paşanin emri diyor adam. Senmisin bu iyiliğime karşi bana bunu yapan. Ben o meclisi Mustafa Kemalin başina yikmazmiyim diyor adam. Tabiiki Ankarada duyuyor bu haberi. Hemen vatan haini ilan ediliyor adam. Mustafa kemal tarafindan. Albayİsmetin birlikleri gönderiliyor uzerine. Yunanada haber saliniyor. İsmetin kuvvetleriyle yunanlilar sıkıştiriyorlar bunu. İki arada kaliyor ethem ve kuvvetleri. Ben mehmetciğe silah çekmem diyor adam. Avrupaya geçme izni alarak yunana teslim olmak zorunda kaliyor. Ankara hukumetinin istemelerine rağmen sözünuze sadik olun diyor ethem. Beni ona vermeyin. Yunan sözünü tutuyor, bir ara ürdüne geçiyor ethem. Hastalanmiş. Hastaliği ilerliyor.

 38. -Soyle bakalim varna zaferini kim kazandi
  -2. Murad
  -otlukbelini
  -fatih sultan mehmet
  -çaldiran,mercidabik ve ridaniyeyi
  – yavuz sultan selim.
  -mohaç, preveze, cerbe gibi zaferler kimin donemindeydi
  – kanuni sultan süleymanin.
  -peki bu zaferlerin ortak özelliği nedir
  – hepsini ve daha pekçogunu osmanli devleti kazanmiştir. O dunyanin en buyuk imparatorluğu idi.
  – peki biz Mustafa Kemal paşaya neden Atatürk diyoruz.
  -öğretmenim biraz ip ucu rica etsem.
  -hani ingilizler, fransizlar, italyanlar ve ABDliler başta olmak uzere yedi duvel bizi işgal etmiştide.
  -tamam şimdi uyandim işe. Onlarla birlik olup Osmanliyi ortadan kaldirdiği içinmi yoksa

 39. Burasi muştur yolu yokuştur
  Giden gelmiyor acep ne iştir.
  Yemen türkusunde vardir bu dizeler.peki yemende muş diye bir yer varmi. Guya muşe daği varmiş. Ama muş değil. Burada sozu edilen muş bizim doğu Anadoludaki olmasin. Malum mustafa kemal komutasindaki ordular ruslarla savaşmisti. Bu arada kemal paşanin her gittiği yerde ne kadar ağir kayiplar verdiği malum. Mesela bitlisteki ağir kayiplar. Bence buradaki muş doğudaki muştur. Bu durum anlaşilsin illede anlayan birileri çikar diye yemen türkusunun içine kakiştirilmiş olmali bu cumleler. Muşa gidip yaşlilara dedelerinden duyduklarini anlattirmak lazim. Aradan 100 sene geçse bile cephede yaşananlari bilen birileri çikar.

 40. -Kizillar nasil insan anlaşilir gibi değil.
  – ne olmuş
  -islamin yuzlerce açik mucizesini gösteriyoruz bilerek inkar ediyorlar.
  -normaldir inanmazlar.
  – ama sari mustafanin kiytirik bir gemiyle istanbuldan hareketle anadoluya çikip ülkeyi işgal eden ABD dahil butun dunya uluslarini yenerek ülkeden attiğina inaniyorlar.
  – bak işte ona inanirlar
  – neden
  -oda onlardanda onun için.

 41. Sarikamiş harekatinda kimisi diyor 90000 kimisi diyor 100000 kimisi diyor 120000 in bile uzerinde.peki gerçek rakamlar ne kadar tv de konusu olmuştu bunun. Gerçek rakam 13000, haydi biz diyelim 23000. Peki bu 90 bin 120000 rakamlari nereden çikiyor. Açiklayalim. Ordu enver paşayi çok seviyor. Ben hiçbirini ama objektif tarih vermek zorundayiz. Mustafa kemalin Filistin hezimetinden sonra mondros imza edilerek ülke duşmanlarin işgaline açiliyor. İttihat ve terakkinin 3 buyuk ismi kimler. Enver, cemal ve talat paşalar. Bunlar ülkeden gitmeli. Çunku ittihat ve terakkinin almanci kanadindanlar. Mustafa kemal ve avanesi ingilizci. Öbur uçlu mustafa kemalden daha buyuk emin olun mustafa kemalin önü açilsin diye bunlar ülkeden kaçmaya zorlandilar.
  Enver paşa her firsatta dönmeye çalişiyordu. Aslinda cemal pasaninda suriyede devlet kurma çabalari yok değildi. Başarili olamadi o baska. Enver paşa dedik ya yurda dönmeye uğraşiyor diye. Batuma gelmiş. Anadoluya girebilse mustafa kemali kim taniyacak. Herkes onu seviyor tabi ingilizlerde mustafa kemali bide orasi var.
  Her neyse enver paşa hakkinda bir karalama kampanyasi sarikamişta doksan yüzbinleri savaşmadan karlara gömerek öldürdü diye. Savaşan asker sayisi 75000 zaten. Yalan aleni. Devleti elimden kaptiracağim korkusu bunlari soyletiyor birilerine. Enver paşa giremiyor Anadoluya. Mustafa kemalin her işi garantidir. Kimlere kiyak yaptiysa onlar garantiye aliveriyor işlerini.
  Cemal paşa 22 temmuz 1922 de tifliste ermenilerce öldürüluyor. Enver paşa 4 agustos 1922 de orta asyada ruslarca. İkisininde ölüm haberi geldikten sonra 26 ağustos 1922 de buyuk taarruz ve eylulde yunan çekilmiş kasimda osmanli kaldirilmiş devlet mustafa kemale kalmis.
  Mustafa kemal ermenilere ve ruslara ne kiyak yapti ona bakalim.26 nisan 1920 de kominist rusyaya lenine çektiği telgrafta yunanla savaşmak için ruslardan silah ve para yardimi istiyor. Karsiliğinda ruslarin azerbaycan politikasina karişmiyacağiz diyor.Azerbaycan 2 senedir bağimsiz devlet.birkac gun sonra işgal ediyor ruslar birde azeri katliami yapiyorlar. Devlet yok olup gidiyor. Türkiye ile azerbaycan arasina ermeniler yerleştitilerek bu iki milletin ileride birleşmesinin önüne geçiliyor. Böyle adami hangi ecnebi sevmez. Neyse Ortaasyadan gelen yardimlar rus eliyle veriliyor Ankaraya, tabi 1921 de batum aliniyor karşiliğinda ruslar tarafindan.
  Azerbaycanda Atatürk ismi koymak yasaktir. Faik dede vardi 1885 yada 1886 doğumlu izmitte yaşayan gazi, mart 1989 da öldü. Sağliğinda babama diyor tek adam olabilme adina yapmayacaği şey yoktur. Gucu eline geçirebilme adina 33 paşayi emekli ederek atti ordudan. Öyle ya kazim karabekir, refet bele, nurettin pasa, suleyman adil bey, halil kut paşa, ali fuat paşa, rauf orbay, cafer tayyar paşa, ali ihsan sabis paşa ve diğerlerinin ne adi kaldi nede sani.
  İsmet paşa ile fevzi çakmak yokmu diyeceksiniz. Riza nur Mustafa kemalin her ikisinide parmağinin ucunda oynattiğini yazar. Giki çikana devletten şutlanma yolu garanti.

 42. Bugün malum 29 mayis istanbulun fatih sultan mehmet han tarafindan fethedilişinin 563. Yil dönümü. Kizillar hemen pay çikariyorlar kendilerine fatihle vahdettin ve atanin ( hemde her zaman atanin) resmini yan yana koyuyor biri fethetti, birisi satti diğeri kurtardi diyorlar.
  Peki gerçek. Dedik zaten filistinde bizim orduyu satan mustafa kemal idi. Yaptiği butun savaşlarda bana devlet versinler diye yaranmak adina hep satti orduyu.
  Filistin hezimetinen sonra lubnan ve suriye elden çikti. Mondrosu imzaladik. Ama o filistin yenilgisi sebebiyle. Anadolu dusman isgaline açildi. Alelacele bariş yapip anadoluyu istanbulu bari garantiye almak maksat.
  Ne diye yolladi vahdettin mustafa kemali filistine. 3 sefer huzura çikti yalvardi mustafa kemal. Hemde butun cephelerdeki ordulari filistinde toplayalim diyerek. Kendi yetkisi altinda. Dinlnmedi son isteği guvenilmediği için. Çunku önsezi ve korku var. Amaci devlet kendisine verilsin diye orduyu ingilizlere satmak. Çaresizlikde var gönderiliyor başa gelecekler biline biline. Gider gitmezde satti. İşgale o ulkenin başina gelsin diye uğradi. Ülkeyi içine duşurduğu caresizliklerden kendine firsatlar yatatan birisiydi o. Yunan çikarildi bati anadoluya hep yazdik bunlari. Gurbetcilere Almanyada soylemişler siz yunani çikarin bati anadoluya ben yenmiş olayim diyerek ingilizlere bu teklifi kendisi yapmiş. Yunanla İlk savaş gediz harekati ve yenilgi hemen ali fuat paşanin uzerine atiliyor. Zafer olsa ankarada bir elinde içki diğerinde sigara arkasinda hatun önünde tavla keyfine bakan mustafa kemale yazilacak.
  1. İnonu savaşi hiç olmadi diyor o zamanlari yaşayanlar. 1988-89 da yada 1990 larin başinda açiklandi bu. Oralarda yaşayanlar tarafindan söylendi. Hani osmanli sögütte kuruluyor ya bizansa karsı. İnonüde bozuyuğun hemen yani. Herşey osmanliya karşi rovanş bunlarda. İkinci inönude kandirma savaşiymiş. Milleti korkut yenildikce zafer kazandik de. Bu savaşta maksat generaller albay inonunun emrine girmiyor diye ona rutbe aldirip general yapmak. Öylesine catismayi muazzam bir zafer gibi gostererek bin misli şişirmek. Boyle yapmasa bolayir, çanakkale, muş,bitlis ve filistin yenilgilerinin uzeri ne ile örtülur. Gelelim sakarya savaşina top sesleri Ankaraya geliyor artik. Yunan Ankaraya girdi girecek korkusu. Atina atliyor mustafa kemal, kaçarken bir duşmuş kaburga kemikleri kirilmiş. Gaziliğinin oradan geldiğini söyleyen tarihciler bile var. Neyse yunana bir yerlerden dur demiş olmali ağababalari ingiliz. Yoksa sonuç malum.hop yenilgi zafere dönüsuyor.
  Buyuk taarruz. Savaş olmamiş önceden açikliyor mustafa kemal onbeşgunde izmirdeyiz. Edirneyi bile alacağiz diye. 26 ağustos 1922 de başliyor savaş 15 gun sonra ordu izmirde. Nereden biliyor. Çunku zaten ingiliz kurgulu savaş. Yunanin çekilme zamani gelmiş mustafa kemal osmanliya el koysun diye oluyor bunlar.
  Savaş tam 26 ağustosta basliyor. 26 ağustos 1071 sonrasi islam şeriati girmişti bu topraklara 26 agustos 1922 den sonra önce şeriat gitti sabetayci yonetim geldi. Sonra islama ait ne varsa ayaklar altina alindi bir dönem. Herşey rövanş bunlarda.
  Peki istanbul kurtarildimi. Lozanda her şeylerini garanti altina aldi işgalciler. Yunanda zafer kazananlarin tarafindaydi. Tazminat yerine ufacik bir toprak verdi. Yunani yendim diyen adalari bati trakyayi ve selaniğide alip kurtarsaydi ya ne kalmişti geriye. İzin yok ingiliz ve diğer işgalilerden. Kandirma savasi olmuyormu bu o zaman. Hani selaniki bile kurtaramadi dedik ya.Selanik donmelerini iyi kurtardi ama ülke neredeyse onlarin oldu, ülkenin en iyi yerlerine konup ağa paşa sanayici, yonetici ve siyasetci kimide prof oldu..
  Neyse 2 ekimde işgalciler çekiliyor ülkeden. 4 ekimde yonetime el koyuyor ankara hukumeti. 6 ekim 1923 te istanbula giriliyor şehir duşman işgalinden kurtariliyor. Duşman zaten gideli kaç gun olmuş, osmanli var sadece hilafet olarak. Omu duşman. Bursadaki kitabede ülkenin resmen neredeyse osmanlidan kurtarildigi anlamina gelen yazilar yaziyordu değilmi. 1925 tarihli kitabede.
  Aslinda boğazlar işgal altinda hala. 20 temmuz 1936 daki montröye kadar. Yabanci guçlerin denetiminde. Boğazlarin sularida uluslararasi deniz yolu sayiliyor gelip geçene karisamiyoruz. Montrö anlaşmasindan sonrada boyle. 2. Dunya savaşinin yolu görundu ya türkiye Almanlara yanaşmasin kiyaği. Nasilsa istedikleri devrimleride dayadilar. Savaş tazminatlarinida aliyorlar.
  İtalyanlar demişti tvde. Biz türkiyeyi islam devletleriyle aramizda tampon devlet yaptik. Yani batinin islama karşi ön karakol ülkesi. Ata doneminde bu gorevin hakkiyla yerine getirildiği malum. İnonu donemindede. Sonra bizimkiler pek dinlememiş şikayet ediyordu italyan siyasetci.
  Kemalizmmi onlar kim anadoluyu istanbulu bogazlari kurtarmak kim. Ancak duşmanlarla işbirliği yaparak osmanliya el koydular. Batinin islama ve islami kanunlara karşi onlarca yil bekciliğini yaptilar. Batili adamlar kendileri açikliyor

 43. Ateist sitelerden birisi benim yazilar çok dokunduğu için bana üç harfli demiş kufur ediyor. Bizde karşiliğini veririz uç harfli alti harfli yada oniki harfli olarak ama uymayalim şeytana. Adamlik bizde kalsin. Ate siteye göre guya kafamiza gore tarih yaziyormuşuz. Onlar çok doğru yaziyorda onun için karşimiza çikip yazişamiyorlar.
  Siteye giren bir okur vermiş cevaplarini yunanlilari yendik attik. Geride şapkalarini biraktilar, giyimlerini, alfabelerini, tarih ve kültürlerini biraktilar hepsinide sahiplendik demiş. Yunani yendik ama yunandan ne farkimiz kaldi demeye getirmiş. İsmet inonüye diyorlar. Şapka yunan işi hiç degılse bizimkine ay yildiz koyalimda gavurdan bir farkimiz olsun diye. Olmasin diye şapka geldi diyor.
  Bu topraklar bize zaten mondrosla osmanlidan kalanlardir. Mondrosun ardindan ingiliz fransizlar ve diğerleri 13 kasimda istanbulu işgal etmişler. 19 mayis 1919 da mustafa kemali anadoluya gondermişler. Erzurum ve sivas kongrelerinden ABD lilerle manda goruşmeleri falan yapiliyor bunlar saklanir. Ata 1919 un sonunda ankaraya geliyor. Civar şehirlerde hep isyan. Tanimiyorlar mustafa kemali duşman işbirlikcisi hain diyen diyene. Tabiiki kendi adamlarida yani taniyanlarda var. Neden tanimiyor millet. Filistindeki yenilgiyi biliyor. Bolayiri çanakkaleyi muşu bitliside bilirlerdir. Bide filistinde yeniliyorsun ingilize herkes esir oluyor. Kemal paşa ne diye serbest oyle değilmi. Yemiyor millet bunlari. İngilizle savaşip yenenler hep ya bekirağa böluğune yada maltaya hapse surgune gittiler.peki herkes yine işgal altindaki istanbulda padişahtan halife hazretlerinden medet umar iken mustafa kemal Ankarada nasil hukumet kuracakta ordu toplayip Anadoluyu yunan işgalinden kurtaracak. Kolayi var. 16 mart 1920 de ingilizler istanbulu işgal uzerine bir daha işgal ederek topa tuttular. Top sesleri bursadan bile duyuluyordu. Şehre girip bir surü insani şehit ettiler. İstanbuldaki meclisi dağittilar. Butun bunlar halk osmanlidan padişahtan ümidi keserek mustafa kemali kurtuluş ümidi gorsunler diye yapildi. İngilizler istese Ankarayada girer mustafa kemal ve ne kadar adami varsa hallederlerdi. Ama bunu ne diye yapsinlarki. O kadar iyiliğini görduler kemal pasanin herşey karşilikli. Bu sayede ordu kurabildi kemal paşa. Para silah ve kadro yardimi yine istanbulda padişahtan. Anadoluyu kurtaran istanbulun padişahin imkanlari. Kizmiş istanbuldakiler kemal paşaya birkac gun telgraf tellerini kesmişlerde kemalistler dunyayla bağlari koptuğu için yalvar yakar olmuşlar istanbula. Acimiş hallerine istanbuldakiler. Açivermisler telleri. Herneyse Lozan yunan işgali ve kemalistlerce kurgu savaşinin ardindan atilmasiyla osmanlinin tasfiyesidir. Osmanlidan kalanlari işbirlikcilerinin yardimlariyla sabetaycilarin aparmasidir.
  Şimdi 30 ekim 1918 de mondros anlaşmasini imzaladik. Musul bizimdi o sirada. Anlaşmadan sonraişgaledildi. Halepte öyleymiş ya musul önemli olan.
  Yunan atildi, osmanli kaldirildi. Lozana gidildi anlaşma için. Vermiyor ingilizler musulu. Birinci mecliste onaylamiyor musulsuz lozani. Ne yapiyor paşa bir askeri darbe meclis fes ediliyor. Askerlerde terhis ediliyor. Bir savaş cikacak olursa yeniden ingilizlerin işi kolaylaşsin. Yani ülkeyi milleti kendi getirmek istediği yada ingilizlerin getirmek istediği noktaya ne yapip edip getiriyor. Peki sonra. Kendisinin isim isim tesbit ettiği yeni vekil listeleriyle seçime gidiyor. İstemediği birkaç kişide vekil oldu diyelim. Seçilse bile yakiyor vekilliklerini. Neyse musul meselesi geri tarihe atilarak lozan imzalaniyor.
  Musul tarafinda ingilizlerin birlikleri var ama bizimde var. İngilizler vermiyorlar o dunyayi yenerek ülkeden attiğini söyleyen mustafa kemale musulu. Alacak gucude yok. Ankara anlaşmasiyla veriyor musulu ingilizlere 5 haziran 1926 da.
  Senmisin bunu yapan muhalefet partisi muthiş eleştiriyor bunu. Muhalif gazeteler rezil ruzvan ediyor chp kadrolarini. Hemen daha iki hafta geçmeden izmirde ataya suikast yapiliyor tertibi. Hepsi kendi duzmeceleri. Amaç musulda yenen kaziği unutturmak. Milletede korku salmak. Butun muhalif partinin ele başlari tutuklaniyor. Mahkemede efendim sućum yok benim alakam yok dinleyen kim. Sallandir gitsin. Kaç kişiyi birden. Kimine hapis kimi ülke dişina kaçiyor. Yani kaçan kurtuluyor. İki milletvekili var galiba onar yil yiyen itiraz ediyorlar suçumuz yok diye sizmisiniz mahkemeye itiraz eden hemen idam. Mesela cavid bey var. Bankasi var adamin iş bankasinin 4 misli. Adamin bankasina el konuyor. Zaten o sebeple idam edilirmiş. Adam asildiği saatte mustafa kemal içkili kokteyl verirmiş muhalifleri yemenin şerefine.
  Tatriri sukun kanunu çikmiş basinda susturuluyor. Susmazsan idam boyle bir kanun. O istiklal mahkemeleri kazim karabekiride asacak, ordu generaller basmiş mahkemeyi astirmiyorlar karabekir paşayi. Mustafa kemal tatbikata çagiriyor paşalari giden yok. Dinlemiyorlar. Yapamiyor mahkeme karabekir paşaya hiçbirşey. Yeniliyor kemal paşa orada. Hayati hep yenilgilerle geçti ya neyse.
  1919 da ayrilmişti kemal paşa istanbuldan. 1 temmuz 1927 ye kadar dönemedi istanbula suikast korkusuna. İzmir suikasti meselesinden halka korku salindi ya kimse bişey yapamaz. Yapanin yedi sulalesi kurutulur öğrendi bunu millet. O tarihten itibaren rahat rahat gitti. Ama 1918 de ölene kadar yirmi yildan uzun bir süre yurt dişina çikamadi hiç. Sebep yine suikast korkusu.oralarda istiklal mahkemeleri işlemediği için peşi sira gidemiyor birileri tabiiki.
  Yani 1920 lerin muthiş baskisi o idamlar falan muthiş korkudandir aslinda.
  Şoyle iyiydi böyle güzel huylari vardi diye anlatanlar varya. Batililarda çok seviyor hep övüyormuş. Hani kemalistler uydurur uydurur yazarlar internette. Türkiyenin o dönemde adi bile söylenmezmiş avrupa ülkelerinde. Diktatör kemal paşanin ülkesi denirmiş.
  O fransizlar atayla çok dosttu denir. Ata 9 kasim 1938 de öldügü zaman fransiz gazeteleri türk diktatör öldü diye yazmislar. tabiiki diğer ulkelerdeki pekçok gazetede öyle.
  Mustafa kemalin cenazesi yurt dişindan gelenler olur diye 13 gun bekletilip 22 kasimda ankarada törenlerla yapiliyor. Avrupanin rusyanin amerikanin devlet başkanlari gelmişmi cenazeye. Umurlari bile olmamiş. Kimisi alt duzeyde birer temsilci göndermiş o kadar. Sen bir ömur yaranmaya uğraş birilerine ölunce cenazene bile dönüp bakmasinlar işe bak. Yanliz cenazeye katilan ingiliz generalin ağladiği söylenir. O kadar çok kiyak yapmişki adamlara o kadarcikta olsun. Oda gerçek ağlama ise. Malum her on kasimda numaradan ağlatilan mehmetciklere aliştik.

 44. Mustafa kemal 1905 yilinin ocak ayinda harbiyeden mezun olduğunda rutbesi kurmay yuzbaşidir.ayni yil içinde adı sultan 2. Abdulhamite suikast girişimine kariştiği için ayrica sonrasindada osmanli imparatorluğuna karşi yikim amaçli gizli teşkilatlar kurduğu için hemide osmanlinin duşmani olan bazi devletlerle yaziştiği için sürgünler yer. Pek rutbede alamaz. Siradan bir subay olduğu içinde maaşi sadece 3 lira 80 kuruştur. yuzbaşiliktan sonra ilk aldiği rütbe ancak yedi yil on ay sonra kasim 1912 de balkan savaşlarinin başlangicinda binbaşi olabilmektir. Yaşi 35 iken ancak binbaşi olabilmiştir.
  Peki sonradan ne olacakta bu rutbeler uçmaya başlayacak. Balkan savaşlari sirasinda askeri darbe yaparak hukumeti ele geçiren ittihat ve terakkiciler ülke yönetimini ele geçirirler. Sabetayci ve mason guruplarindan oluşmaktadir bunlar. Peki bunun mustafa kemale ne faydasi olacak. Oda o gurubun en önde gelen isimlerindendir. Bu sayededirki Nisan 1914 te rutbesi yarbay oluverir. Sonra devam eder rutbe yağma işleri. 1915in ortalarinda albayliğa nisan 1916 dada tuğgeneralliğe erişerek paşa olur. 1917-18 de tümgeneral rutbesiyle goruyoruz kendisini. 1918 de kolordu komutanliği yapsada 1919-20 yazişmalarinda bile rutbesi tumgeneral olarak geçmektedir.
  Anlaşilan 1913 başinda işbasına gelen ittihat ve terakkiciler osmanliyi içine soktuklari birinci dunya savaşinin batağinda zamanindan evvel çokerttikleri için mustafa kemale rutbe yağdirmaya firsat bulamamaktadirlar artik. Neyseki ingiliz kurgulu ittihat ve terakki kadrolu türk yunan savaşi imdada yetişecektir. 1921 yazinda mustafa kemal bu savaşlar bahanesiyle korgeneral ve orgeneral rutbelerini atlayarak mareşal olur. Başkomutandir artik ve gazilik ünvaninida almiştir.
  Bunu savaştan sonra cumhurbaşkanliklari takip eder. Maaşi 1908-10 a göre binlerce misli artarak 1930lara doğru 14000 liraya ulaşir.
  Peki ittihat ve terakkiciler askeri darbe yaparak yonetimi elegeçirmiş olmasalardi durum ne olacakti. Yani işler normal seyrinde gitseydi. Mustafa kemal 1920 ortalarina doğru yarbay olurdu 1927 dede bu rutbeden emekli olurdu siradan bir subay olarak.
  Gizli teşkilatlar darbeler, osmanli duşmanlari devletlerle yazismalar yapilan işbirlikleri bayaği işe yaramiş goruldüğu uzere. Generallikler, mareşallik, cumhurbaşkanliği yağmişda yağmiş rutbe ve makamlar mustafa kemale.
  Doğrusu birileri kendisini zirveye taşiyarak super kahraman olarak gosterecek olan siyasi oyunlari çok iyi biliyormuş.
  Muhalif tarihcilerde aradan 50 değil 75 değil 100 yil bile geçse bulduklari ilk firsatta bu oyunlari ortaya dökmesini çok iyi biliyor doğrusu.

 45. Mustafa kemalin çanakkale savaşlainda goğsundeki saate şarapnel parçasi isabet etmiş.saat parçalanmiş kendiside goğsunden hafif yaralanmiş. Olaydan sonra kirilan saatide alman başkomutan liman von sanderse hediye etmiş. Sanders 1918 de almanyaya döndü. 1929 dada öldü, yani hikaye o öldükten sonra ortaya atildi muhtemelen. Nasilsa ispat edilemez. Sanders ölmeden evvel evvel ortaya atilsa ne olacak kim almanyaya gidip sanderse o olayi soracak. Eskiden baska ulkelerdeki liderlerde savaş donemlerine ait kendilerini abarttiracak övecek hikayeler uydururlarmiş.
  Birde canakkale zaferleri 1930 dan sonra mustafa kemale mal edilmis bu hikayede o zamanlar uydurulmuş olmali. Zaten tarihcilerden kimisi sağ goğsune isabet etti diyor kimisi sola. Yani olayda bir tutarlilik yok.
  Haberlerde işidin kilise attiği roket mermisini gosteriyor. Boş araziye duşmuş, parçalari bir bağ evine geliyor. Delmiş gecmiş duvari kaç yerden.
  Yani bu demek oluyorki mustafa kemalin saatine bin km hizla bir şarapnel parcasi gelse sadece saati parçalamakla kalmaz goğsünude deler geçerdi muhtemelen. Yinede açikca yalanlamiş olmayalim sadece sorgulamiş olalim acabami diyerek. Bu tür meseleler zaten internette tartişiliyor.

 46. Amac vatanı kurtarmaksa , bu gorev Kurtuluş savası ile basarılmıştır. Kurtuluş savası Turkiye için yapılmıştır, Osmanlı hanedanı için değil. Vatan Turkiyedir ve Osmanlı Hanedanı hiç bir zaman bu vatanın bir parçası olmamıştır. Osmanlı hanedanı , kendi yarattığı geri kalmış sistem yuzunden yok olup gitmiştir.

  • @Mehmet Yilmaz, hayir kardesim, vatan kurtarilamamistir. Misak-i Milli hedefine ulasilamamistir. Ayrica kurtulus savasinin hedefi ayni zamanda saltanat ve hilafeti kurtarmak idi, o devirde henüz türkiye diye bir devlet yoktu. Osmanli ve hilafet vardi. Hicbir türk ve müslüman Osmanli hanedani aleyhinde bir sey söylemez.

  • Belki de “geri” kalmak daha iyiydi, kânun zoruyla ilim almaya mâhkûm bırakılan bu ve benzeri zâtlar yarı câhildir.

   Bu yarı câhillerin, hem ülkeye hem de kendilerine zâiyattan gayrî bir fiilî olmaz… Artık tesdi kırıktır, ne su alır, ne su verir…

   Yarım yamalak fikriyle, irfân sâhibi edâsıyla laf yapar ki, bahis ettiği mevzûyu destekleyecek bir kaynak dâhi izâh edemez.

   Zorla ilim sâhibi yapmaya çalışırsanız, olacağı budur. Keşke câhil kalsalardı. Câhil ilmî mevzû sâhibi değildir, bunu bilir. Esâsı işin ehlinden alır. Ehli, kırık tesdi degil, ilim aşkı ile yanıp tutuşan, hakkını veren ve alan kişidir.

   Üstâdın dediği gibi; “Böyle bir devlete ihânetin bedeli, elbette ki îdam olmak lâzım gelir.”

 47. Felakete sokanlar kurtardi diye gosterilenler olmasin sakin.
  1876 dan başlayarak 1900 lerin başlarinda sultan Abdulhamitin son donemlerinde balkan halklari birlik olarak osmanliya karşi birlikte hareket ederek ruslarinda sayesinde bağimsiz olmaya başliyorlar. Bizdeki ittihat ve terakkicilerde aslinda çanak tutuyorlar bu işlere, balkanlarda bosnahersek var osmanliya bağli kalan. Avusturya macaristan once himaye ediyorum diyerek 1878 de işgal ediyor. 1908 de de sabetaycilarin ikinci meşrutiyeti ilan etmelerini bahane ederek el koyduğunu açikliyor. Bosna musluman ama sirplarin gözü var orada.aslinda Osmanliya bağli millet boşnaklar ama osmanli zaten kendi derdi başindan aşkin girip alamiyor orasini. Sirplar alacak guya. Yeralti teşkilati kurup çok ayakli bir suikast girişimi yapiyorlar sirplar eşiyle birlikte gelen saraybosnaya gelen arşidük ferdinanda. İkili saldiridan kurtuluyor arşidük ve eşi.. Birsuru yaralanan varmiş dönüp onlari ziyarete giderken tekrar silahli bir saldiri ikiside ölüyor.
  Avusturya macaristan biliyorsirp hukumetinin işi bu.Almanlarada guvenip ültimatom veriyor sirplara, sirplar ülrimatomum şartlarindan sadece birini kabul etmeyince işgale uğruyor. Rusya buna karşilik avusturya macaristana Almanlarda ruslara savaş açiyor. Sonrasinda hiç alakalari olmadiği halde fransayla ingilterede Almanlara ve avusturya macaristana. Sebep Almanya guçlenmesin. Rus yenilirse Almanya süper guç olacak onlarda baş edemeyecek bu sefer.
  Peki bize ne bu olanlardan. Bir yandan rusya bir yandan ingiltere ve fransa zaten osmanliyi paylaşma hazirliğindalar. Osmanli böyle bir savaşa sokulmazsa ne ingilterenin ne fransanin nede rusyanin savaştan elde edeceği hiç bir şey yok. Savaşin ganimeti olacak osmanli bu savaşa sokulup paylaşilarak. Boylece Almanyanin osmanli ve petrol bölgesi olan arap topraklari üzerindeki emellerininde önüne geçilmiş oralari ingilizlerin kontrolu altina girmiş olacak. Cebeli tarik boğazi ingilterenin kontrolunde ama osmanliya giden iki alman gemisi akdenize sokuluyor çunku onlar Almanlarin türkleri savaşa sokmak uzere osmanliya attiği yem. İngilterede razi buna.
  Adamlar öyle bir ihanet şebekeleri kurmuşlarki içimizde yikim garanti. Birileri devlet sözu almis o sebeple yanaşmiş ingilizlere. İçimizden birileri. Almanlarin olanca yardimlari savaşa giren osmanliyi kurtarmaya yetmiyor. Çunku düşmanlara çalişanlar osmanlinin içinden, koca imparatorluğu paylaşanlar birde kalan kisim kendilerinin olsun diye ülkeyi işgale uğratmişlar. Sabetaycilardir bunlar, yahudi kökenli, başlarida kim malum. sonra çaresiz halkida kullanarak sadece kuçucuk yunanistani osmanli imkanlariyla oda sadece bati anadoludan atmişlar. Ama ülkenin her yerine el konmuş işin sonunda. Ya diğer işgalciler ABD, ingiltere, fransa ve italya ve onlarin somürge kuvvetleri. Onlar alacaklarini aldilar. Onlarin derdi zaten osmanliyi bitirip işbirlikcilerini başa getirmekti. Yani bu durumda yunan savaşi bahanesiyle duşmanlarimizin kullandiği birileri bizi Osmanlidan kurtarmiş oluyor. Bu milletin cani pahasina oluyor butun bunlar. İşbaşina gelenlerde yahudi asilli yani sabetayci..
  Bir fabrika duşunun sahibi bir muduru işe aliyor. Fabrikada buyukce. bir surude şubesi var. Müdür anasinin gozu adam, rakip firmalara çalişip batiriyor fabrikayi şubeler hep elden gidiyor. Kalan son fabrikada sözüm ona ipotekli.Sonra diyorki müdür patrona bu fabrikayi ve diğerlerini kurtarmam için bana vekalet ver, yemin ediyor kurtarip iade edeceğim diye. Vekaleti aliyor. En azindan ana fabrikayi asil patronun yardimlari ve onun sağladiği imkanlarla kurtariyor sözüm ona. Ama kendi hesabina. Vermiyor vekaleti geri. Fabrika onun oluyor. Sonra o fabrikadaki çalişanlari işten atip kendi adamlarini yerleştiriyor işe.
  Ama onlar duşman firmalarin getirdiği adamlar aslinda.
  Önce batir sonra kurtarmiş gibi yap ele geçir. İyi akil. Bunlara anlatiyoruz onlarca örnekle. Basmiyor kafalari anlamak istemiyorlar birtürlü.

 48. İlber ortayli aşaği yukari diyorki ermeni soykirimi olsaydi türkiyedebir tane bile ermeni kalmazdi. Bugün türkiyede her türkun birer evi ya var yada kimisinin yokken ermenilerin uçer evi var. Ermeniler doktor siyasetci, milletvekili avukat şu bu olabiliyorlar böyle soykirima can kurban
  Jane marple cevap yazmiş buna bu söylemler 1950 lerin söylemleriydi ve biz o başbakani astik demiş. Belliki ermeni bunu söyleyen. Peki sözu doğrumu.
  İsmet inönünün kripto ermenisi olduğu iddialari dolanip dururinternette. Malum kendiside 25 aralik1973 te ermeni alfabesini sayarken ölmüstür.
  Kazim karabekirin muhtemelen inonü öyle istedi diye ermeni yetim çocuklarini orduya doldurduğuda biliniyor. Bu çocuklarin zamanla yaşlari ve ordudaki rutbelerininde buyuyup 1960 da darbe yapabilecek guce erişebilecekleride malum. İnönü ister bunlar darbe yapar. Başbakan adnan menderesde asilir. Biz bu konudan daha evvel bu şekilde olduğunu anlaştiracak şekilde bahsetmiştik. Jane marple bizi doğrular bir aciklamada bulunmuş.
  Birileri orduyu ele geçiriyor başbakan asiyorlar hala soykirimdan bahsediyorlar.

 49. Bir tv kanalinda denk geldi. Atatürkden anilari dinliyorum. Findik kabuğunu doldurmayacak şeyler verilmiş. Yokki bi kahramanlik varmiş gibi gosterilenlerin aslini astarini yazdik. Boş hikayelere kaldi meydan.
  Mustafa kemal Alemdar mustafa paşa ile mustafa reşid paşayi çok severmiş bunlar cumhuriyeti ilan etmiş olsalar bana gerek kalmazdi demiş. Olmazdi yine o devletide ele geçirmek için yapmadiğini birakmazdi. Dini ve namusu olanlar diye başlayan o meşhur soz anlastiriyor çok şeyleri
  Her neyse herkez kendisinden olani sevip övüyor. Reşid paşa masondu malum. Alemdar mustafa paşada öyleymiş demekki.
  Peki Alemdar mustafa paşa cumhuriyeti ilan etmiş olsaydi batinin turklerin elindeki topraklarda gozu olmayacakmiydi. Afrikadan, avrupadan ve balkanlardan atmaya ugraşmayacakmiydi bizi. 1682 de ve sonrasinda ortaya koyduklari paylaşim planlarindan vazmi geçeceklerdi. Hayir.1807-1808 in osmanlisi bugunku rusya kadar. Sadece kuzey karadeniz, macaristan ve balkanlarin bir kismi elden çikmiş. İmparatorluk devasa idi. Haydi mustafa resid paşada darbe yapamadi. 1876 da sultan Abdulazize yapildi darbe. Abdulaziz tahttan indirildi. Bu darbeyi zaten batinin yardakcilari yapiyor. Ozaman ilan etselerdi cumhuriyeti. Osmanli 11824000 km2. Batinin daha işi bitmedi. Sürsün osmanli paylaşima ihtiyaç var çünkü. 1909 da abdulhamidi indirdiler o zaman ilan etselerdi bu darbeyi yapanlar. Olmaz daha balkanlar tam duzene girmedi. Ustelik arabistanda türklerin elinde.
  Yahu birileri adam kandiriyor. Biz bati ne dediyse onu yapiyoruz deyin açikca. Osmanliyi çokerten birinci dunya savaşina osmanli 29 ekim 1914 te girdi. O sebeple cumhuriyeti bize bölunme tamamlandiktan sonra 29 ekim 1923 te ilan ettirdiler deyin. Sevr batinin projesi değildi osmanliyi halkin gözunde kuçuk duşurmek için kandirmacaydi. Eğer batinin böyle bir projesi olsaydi bati bunu uygulardi. Kimsede engel olamazdi. Mustafa kemalde dahil, yani sevri mustafa kemal yirtip atti yalanindan vazgeçin.
  Eğerki sevr uygulanmiş olsaydi doğu Anadoluda oluşan kücucuk ermeni devleti ve sevr türkiyesini sscb yutar Akdenizede inerdi. Bati bunun için değil ermeni devleti kürt devletinin kurulmasini bile istemedi yani bizi düşundüğunden değil. Rusa karşi kendi tarafinda orta gucte bir devlet olsun istedi. Rus akdenize ve petrol bölgelerine inemesin diye. Yoksa ruslar osmanlinin avrupa ve suudu bolgesinin kuzeyindeki butun asya topraklarinda gozu olduğunu kirim harbi oncesinde açiklamisyi. Buna set çekilmek için sevr uygulanamazdi. Turkiyenin Çok guclu olmasini istemediğinden petrol bölgelerinide türklerden tamamen aldi.
  Cumhuriyetide bati dayadi. Nereden biliyoruz. Bu karar cumhuriyet ilan edilmeden aylar öncesinde Avustralyada uluslararasi bir toplantida alinan karardir. Atanin kendine kalsa oğluna birakirdi devleti. Oğlunun varliğini bile gizlemek zorunda kaldi. Oğluda öleli 20 yila yaklaşiyor.
  Mustafa kemal devlet rejiminin cumhuriyet olarak seçilmesinin gerekcesini 1355e kadar ankarada varliğini surduren Ahi cumhuriyetine bağlar. O donemde anadoluda cumhuriyet diye bir tabir bile yoktur halbuki. Herşeye uygun bir kilif bulunabiliyor kemalistlerde gorulduğu uzere.
  Örneğin kemalist tarihci sinan meydani okuyanlar onun ve benzerlerinin yapilan herşeye buyuk bir ustalikla nede guzel kiliflar bulunduğunu görebilirler. Sutten çikma akkaşiktir birileri. Ama işte guneş balçikla sivanamiyor gorulduğu uzere. Biz herşeyi açikca yaziyoruz İşte o sebeple o bile bizim girdiğimiz sitelere giremiyor çünkü o kiliflari nasil bozabileceğimizi iyi biliyorlar. Kaçiyorlar o sebep ile.
  Benim yazilarimla osmanliyi kuçuk duşurduğum sanilmasin. Kufur tek millet. Aslinda Dunyayla savaşiyoruz. Birde içimizde işbirlikcileri vardi hemde yuzlerce yildir. Buna rağmen 600 yil ayakta kaldi. Başka devlet olsa 6 yil bile dayanamazdi.

 50. Kemalistlerin elinde bir balon şişirip duruyorlardi onlarca yildir.iğneciler çikti ortaya o balonlar birer birer patlamaya sönmeye başladi. Hiç bir şey surekli olarak gizli tutulamiyor. Gerçeklerin gizli sakli kalmamak mutlaka er yada geç bulduğu ilk firsatta ortaya çikmak gibi bir huyu var öyle değilmi.

 51. İslam araplara gelmiş gibi gözüksede aslinda türklerin dini imiş. Bunuda nereden çikardin demeyin kemalistler demiş bunu vakti zamaninda. Hazreti ibrahim malum sümerler döneminde yaşamiş. Sümerlerde türkmüş. Hz. İsmaili arabistanda terketmiş ya Hz. İbrahim. Hz. Muhammed peygamberimizde 3000 sene sonra Hz ismailin soyundan gelme. Yani türk oluyor bu durumda. Yani dini islam araplara gelmiş gibi gözuksede aslinda türklerin dini.tabiiki islami sahipleneceğiz orasi ayri ama, amasi ne diyeceksiniz şimdi.
  Peki bu kulağa hoş gelen sözleri neden uyduruyor bu kemalistler. İslami türkceleştirmek için. Sadece bunun içinmi. Madem bu din turklerin bizde istediğimiz reformlari yapmak hakkina sahibiz diyerek belkide bozmak için. Mehmet akife kurani kerimi tercume ettirmek istiyorlar. Allaha kufrederek hastanede ölen ziya gokalpin türkce namaz turkce ezani öven bir şiirinden sebep korkuyor adam tercume etmiyor Kurani kerimi. Hristiyan olan ve arapcayi ana dili gibi bilen birine tercume ettirmeye kalkiyorlar. Tepkiler çiğgibi buyumuş hristiyanlik bilgilerini islammiş gibi doldurur diye vaz gecmek zorunda kalmişlar. Bir başkasina veriliyor o sebep ile.
  Kemalistlerin kimisi bazi ayetlerin zamani geçti kalkmasi lazim yerine kurtuluş savaşindan parçalar koyalim derken kimiside camilere masa sandalye koyup musiki eşliğinde din icraa etmekten bahsetmiş. Şeriat Kurani kerimden soyutlanacak selanikli yahudi donmesi sabetayci dini islam diye yutturulacakti millete. Onun için birileri yakin zamana kadar meydanlardakahrolsun şeriat diye az bağirmadi senelerce. Ezanin turkceleştirilmeside milletin camilere gitmesini engellemek içindi. Dini eğitimin ve dini bilgilerin yasaklanmasida dini eğitim kurumlarinin kapatilmasida. çok uzun süre boş kaldi camiler bu ülkede. Gunahi vebali Kemalistleredir.
  Ha unutmadan Ayasofya bati istedi diye ibadete kapatilip muze yapildi ya. Sultan ahmet camisininde ibadete kapatilip sanat galerisi yapilan bir merkeze çevrilmesini istemiş zamanin kemalistleride pek itibar görmemiş bu istek anlaşilan. Sultan ahmet halen cami olduğuna göre.

 52. mustafa kemal paşa beni hatirlamak demek beni putlaştirmak değil bütün gazi ve şehitlerimle kurduğumuz bu vatana sahip çikmak demektir demiş.
  Tamam çok guzel bir söz chp meclise teklif versin. Bütün heykeller halledilsin madem. Böylece gazinin isteğide gerçekleşmiş olur.

 53. Hocam Helal olsun size yani artık ne diyeyim çok iyi bir iş yapıyorsunuz, sitenizi daha önce kesfetmedıgıme yanıyorum ben. Sitenizi kesfettıgım zamandan bu yana kafam bişeye bi konuya falan takılınca ilk sizin sitenizde o konuyla alakalı bişey varmı diye bakıyorum. Bu konularla alakalı o Müslümanım ama Atatürkçüyümculer var ya kemalıstler okulda orda burda gözleri boyanmıs tarihi yanlıs bilen mustafa kemalcıler byle konularda size büyük ihtimalle saydırıyorlar ve saydırcaklarda hep ama hiç birini takmaynız alınmayınız, işinizi çok iyi yapıyorsunuz, başarılarınızın devamını dilerim..

 54. Bunu seneler önce tvde Türk tarih kurumu başkani yusuf hallaçoğlu açiklamişti.ingilizler istanbuldan Ankara hükümetine bir telgraf çekiyorlar. Diyorlarki mustafa kemale istanbul zamani gelince size teslim edilecektir. Siz sadece Ermeni azinliklara zarar vermeyin.
  Ne çikiyor bu telgraftan sonuç olarak. İstanbul Osmanlinin elindeyken işgale uğradi. Ama ingilizler sonrasinda mustafa kemale çektikleri bir telgrafta osmanlinin olan istanbulu mustafa kemalin Ankara hükümetine vermekten bahsediyorlar. Birde ermenilere zarar verirseniz işiniz zorlaşir anlamina gelen bir uyari var telde. Yani techir edildi denen ermenilerin çoğu Anadoluya geri dönmüş aslinda. Onlara asla dokunmayin uyarisi yapiliyor.
  Dedik ya istanbul işgal ile osmanlidan alindi, ingilizler açikliyor. Osmanlinin olan istanbul işin sonunda Mustafa kemale teslim edilecekmiş.
  Anadoluda öyle olmadimi zaten. osmanlinin işgal ile eli kolu bağlandi. Önce yunan salindi ingilizler tarafindan bati anadoluya ertesi günde yunani kovma bahanesiyle mustafa kemal kurtarici olarak Anadoluya yollandi. Şehzade ömer faruk efendide kurtuluş savaşina katilmak üzere 1920 de ineboluya kadar gelmişken gerisin geriye kovuldu mustafa kemalin emriyle. Demiştir biz osmanlidan kurtulmak için çeviriyoruz bu dolaplari adamlar hala bizim yanimiza geliyor diye. Yunanin kovulmasi osmanlinin tasfiyesini meşrulaştirma hikayesiydi diye yazdik kaç sefer. İngiliz telgrafindan anlaşildiğina göre istanbulun işgalide şehrin osmanlidan alinip mustafa kemal baskanliğindaki kemalistlere devr edilmesi içinmiş.
  Birde kemalistler bize bu vatan altin tepsi içinde sunulmadi diyorlar. Sunmuşlar işte işgalciler daha ne yapsin adamlar

 55. heryerinden şüphe akan okul tarihine bakmayın biraz aklınızı kullanın lan savaşı kazandıysak adaları neden veriyoruz hatayı neden veriyoruz boğazlar neden bizimdeğil geçip giden gemileri ne kontrol nede verdi alabiliyoruz hainlik anlaşması lozanı bize kakaladılar ayakta uyuyorsunuz musulu şey said yüzünden kaybetmişiz de lan musul hani anlaşmaya göre diplomatik yönden çözülecekti şeh said isyanı çıkmasaymış asker gönderip orayı alacaktık inglzler almış ilk asker gönderip sonra lozana gideydiniz de sonradan asker gönderecektik olmadı demeseydiniz vatan satıldığını buralardan çözün ulan şapka kanunu çıkardılar binlerce sarıklı dedikleri alimleri astılar ilmi öğretecek kimseyi bırakmadılar camiiler ahıra çevirildi bi mahallede iki cami fazla ahır yapacaz dediler Allahta kuranda söylediği gibi ‘ne kadar az düşünüyorsunuz ‘ ve cahilliğiniz sizi cehenneme sürükler

 56. – yahu Ak parti kazik çakti ülkeye 14 senedir gitmiyor. Şu atam kalksada anitkabirden bir daha samsuna çiksa bir daha kurtarsa vatani bir daha gelse memleketin başina
  – güzel söyluyorsunda o zaman ABD lilerin, ingilizlerin, fransizlaein italyanlarin, anzak, hintli ve afrikalilarin ülkemizi bir daha işgal etmesi gerekmezmi.
  -o nedenmiş?
  – onlar getirmese nasil gelecek ata

 57. Tarihci cemalkutay vardi bir zamanlar.şamanist olmasiyla övünürdü. Bir tv programinda demişti Ataturk sadece 57 yil yaşamiş ve bizi işgal eden yarim dunya ingilizi ve diger milletleri ülkemizden sökup atmiştir. Bu kadar az yaşayip bu kadar başarili olabilen kimse peygamberlerin arasinda bile yoktur demişti. Yani Atatürk peygamberlerden ustun demeye getiriyordu adam. Başarilarinin neler olduğunu ve nasil gerçekleştiğini yukarida yazdik bir daha yazmaya gerek yok.
  Cemal kutayi yalanci çikartmak için türk kumandan Ebu muslimin hayatini ele alalim. Dönme değildir, öz türk ve halis müslümandir. hiçyoktan ordu kurarak horosandan hareket ile emevi devletini ortadan kaldirdiğinda sadece 28 yaşindaydi. Abbasi devleti onun sayesinde kurulduğu için aslinda o kurmuş oldu.hz. hasan ve hz. Huseyinin öcunu emevileri ortadan kaldirarak aldi dedi pekçok kimse. Peygamberimizin torunlari emeviler için tehlike sayildiklarindan haysiyetleri devlet nazarinda neredeyse ayaklar altindaydi. Yeniden muthiş sayginlik kazandilar.
  Ebu muslim 751 de 29 yaşindayken talasta çin ordusunu yenerek darmadağin etti. Dünya devi Çine karşi kazandiğimiz son zaferdir denebilir. Ebu muslim başarilarini çekemeyenler tarafindan sadece 32 yaşindayken şehit edildi.
  Bir mustafa kemale bakalim birde ebu müslime. Sizce hangisi gerçek ATATURK

 58. Yil 1997 fehmi dedemin vefat edeceği zamanlar, yanibaşindayim konuşuyoruz. Çanakkale savaşlari sonrasinda 1916 da Yemen cephesine gitmiş orada kalmiş babasi arif . 3 kuçuk çocuk ve anneleri köyde kalmişlar adamsiz fakir fukara bir biçimde. Ne rezillikler çekmişler. Dede dedim size şehitlik maaşi bağlanmadimi. Hayir dedi. Sebep ne peki. Birgün devletten geldiğini söyleyen birisi gelmiş köye memur olduğunu söylemiş size şehitlik maaşi bağlanacak demiş. Toplamiş babasi ve amcasiyla mehmet ile ilgili osmanlinin verdiği şehitlik vesikasi olan resmi evraklari. Adamdan bir daha hiçbir haber çikmamiş. Kandirilmişlar meğerse., şehitlerimiz isimli eser var. Bizim köyden 2 şehidin adi geçiyor. Bende kayitli yirmiden fazla isim var.koskoca koye kazik sokulmuş. Hirsizin birisi yapsa kendine yakinlarina maaş bağlanir o kitapta o isimler yine çikardi. Belliki iptal edilmiş. Kimbilir türkiyenin kaç yerinde yapildi bu numara. Kemalizmmi bunlar işini iyi bilir.

 59. -buyuyunce ne olacaksin evladim.
  – en yuksek rutbeli komutanlardan olacağim ögretmenim.
  – niçin.
  – yunana savaş açip tepelemek için.
  -etme oğlum bizi dunyaya rezil ruzvanmi edeceksin.
  – niye rezil olalimki öğretmenim.
  – bir yunana bakin birde kendinize demezlermi adama.

 60. 26 mart 1922 tarihli paris mukadderatinda boğazlari elinde tutan müttefik guçler paristeki bariş gorüşmelerinde yunan ordularindan izmir dahil butun bati anadoluyu ve tekirdaği boşaltmalarini ve midye enez hatti benzeri bir hatta çekilmelerini istiyor. Yunanlilarda kabul ediyor. Ama yunanlilar buralari osmanlinin iken işgal ettiler şimdi mustafa kemalin kuvvetlerine devretmeyi kabul ediyorlar. Danişikli dövüş. Zaten daha afyonda iken 5 ay evvelden her yeri boşaltmayi kabul eden yunanlilari büyük taarruzda yendik attik demek yunanin zamani geldiği için yapilan çekilme harekatini muazzam bir zafermiş gibi göstermek değilde başka nedir.adet yerini bulsun diye tatbikat gibi savaşlar. Çekilmeyecek olsa adamlar kazar mevzileri gömulurler içine çanakkale benzeri aylarca uğraş düşmanlari mevzilerden sökmeye. daha yunan trakyadan çekilmeden mustafa kemal tarafindan osmanli devletinin kaldirilarak padişah vahdettinide ülkeden kovmuş olmak gerçek yapilanin osmanlinin tasfiyesi olduğunu göstermezde neyi gösterir. Bu kemalistler çevirdikleri her dolapta deli kizin donu gibi binbir yerden açik vermişler.
  Bu arada 1920 sonbaharinda ankara hukumetinin ordulari gumruye girip ermenileri barişa zorlamişlar. Girmişsin gumruye çikma orasi bizde kalsin. Yok birde geri çekilmişler. Silahla alabildiğin her yer senindir. Akil işi degıl bunlarin yaptiklari.

 61. 1940 yilinda ikinci dunya savaşi avrupayi kasip kavuruyor. Chp nin tek parti diktasi yönetimde. Ekonomi krizde o sebep ile. Komşu yunanistanin durumu bizden dahada berbat. O sebeple türkiye yunanistana gemilerle gida yardimi yapiyor. Nasil oluyor bu. Ordu yiyecek denerek halkin mahsulunun yarisina zorbalikla el konuluyor. Saklayana hapis ve dayak. Halkin ektiği diktiği yetiştirdiği mahsul kendisine yetmiyor halbuki. 1941 ilkbaharinda Almanya yunanistan dahil bütün balkanlari işgal etmiş. Türkiye gemilere yüklediği mahsullerimizi yunanistana goturuyor defalarca hemde ve yunanlilari besliyor. Bulgaristanda bir milyon türk aç ve sefil bir halde iken. Azerbaycanli kardeşlerimiz ve ahiskalilar sefalet içinde sürünüriken. Hatta yunanistana bilmem kaç yuz sefer yiyecek taşiyan gemimiz batiyor bu seferler sirasinda. Yardimlar yine devam.
  Türk halki kitlik içinde. Mancar kökü yiyenmi dersin, açliktan kivrananmi ölenmi. Sanki savaşin içindeymişcesine sürünuyor halk. Depolarda çüruyen kimi mahsulatta denize döküldü ha.1946 ya gelene kadar yunanistana gida taşidi o zamanin fakir türkiyesi araliksiz olarak. Sizce bunu çok yardimsever olduklari içinmi yapti chp li kadrolar. Hayir.
  Yunanistana şukran borclari olduğu için. Onlar bati anadoluyu geçici olarak işgal edivermeseler kemalizm hangi gerekceyle gelecekti işbaşina. Osmanliya nasil el koyacakti balkan dönmeleri. Zaten kan bağlari var pek çoğunun yunan ile. Oralardan gelenler yönetiyor çoğunlukla ülkeyi.
  Yunan 1919-22 doneminde 3.5 yil bati anadoluyu yakmiş yikmiş 35000 insanimizi katletmiş ne önemi var. Kemalizm iş başina gelmiş ya mühim olan o.
  Bulgaristandan savaştan kaçan musluman türkler vardi türkiyeye siğinan onlar 1944 te geri kovuldu. Azerbaycandan siğinan 165 kadar azeri türku ismet inönünün emriyle geri kovuldu. Sinirin hemen ötesinde boraltan köprüsünde ruslar hepsini öldürdü onlarin.
  Peki siğinmaci yunanlilara ne yapildi birde ona bakalim. Bunlar kibrisa yerleşmeyi istediler. Belki onbinler hatta yüzbinlercesi ve bu istekleri gerçeklestirildi. Kibrista Türk nufusu ile rum nüfusu neredeyse yariyariya iken türkler azinliğa düstu. Bu ileride türk kesiminin kibristaki haklarinin zarara ziyana uğramasi demekti. 1974 kibris harbinde yariyariya olmasi gereken hakkimiz yuzde yirmibese düşürülerek bu kadarini kurtarmamiza izin verildi. Neyseki ordumuz dinlemedi ve adanin yuzde 36.3 unu kurtardi. Ama o ege bölgesinde siğinan rumlar kibrisa yerleştirilmese adadaki hakkimiz yuzde 47 civarinda olacakti. Kibrisa gitti geçen seneler kardeşim orada rehber demiş tapulamalarda adanin yuzde 47 si türklerin idi diye.
  Bu tek parti diktasi açikca türklüğun başina bela olmuş resmen.

 62. Başka bir sitede biri çok övmüş atayi ona cevap vermiştik. O cevabi burayada aliyorum.
  Atakan
  Turk fedai devrimci geleneginin öncülerindendir en büyük silahi kararliliğidir halkin icinden gelen yükselen mutevazi yasiyan vatanseverdir.
  ….
  Buyur oku
  Çocukmu kandiriyorsun sen birkaç cümlede butun oyunlar ortaya dökülmüş, osmanliya bati tarafindan paylaşilirken birileri duşmanlarla işbirliği yapilmiş bunun ödülü olarak bu topraklara konmuş. 1923 chp den başkasina seçilme hakki yok. Sonrasinda muhaliflere idamlar, hapisler sürgunler. 1927 chp den başka parti seçime giremiyor. 1931 chp den başka parti seçime girememiş, 1935 chp den başka parti seçime giremiyor. Milletvekillerini millet secti gibigözüksede kemal paşa kendisi seçiyor. Adam binbir oyunla ele gecirdiğini bir seçimle kaybetmek istermi. Kuracak dikta sistemini. Birilerini ezecek uzecek yeri gelecek asacak kesecek gemisini yurutecek. Korkudan kimse diktator falanda diyemez. Yaranmak için her tarafa heykellerini dikerler.o zaman kelle garantide demektir. Kandirmacadir. O dönemler ülkemizin cehalet yillaridir. Zorbalik dönemi sonrada sürdu hafifleyerek. 1946 çok partili demokrasi imiş. Hileli sayimla chp kazandirildi. 1950 de dp, 54 te dp 57 de dp kazandi. 61 de yine seçim olsa yine dp kazanacak. Bi kemalist darbe. Parti kapatiliyor, başbakan adnan menderes ve iki bakani asiliyor. Celal bayar yaşindan kurtariyor. Chp seçimlerde ikinci parti ve kemalistdarbeci generaller hukumeti azinliktaki chp li ismet inönuye veriyorlar. Kemalizmde asla utanma yoktur. Kendi çikari için her yol mubah mantiği var.
  Birde mütevazi denmiş türkiye tarihinin açik ara ile en zenginidir.bide mütevazi olmasa kimseye içecek bi yudum su bile kalmayacakti demekki

 63. -siz ataya karşi çok nankörsünuz oyle yada böyle bu vatani kurmuş. Yok içki fabrikasi kurmuşmuş ordudaki uygulamalar hariç kimseye zorla içirmemiş.
  – hizli yaşamina ne diyeceğiz peki.
  – kardeşim latife hanimla evlenerek millete olumlu örnek sergilememişmi.
  -fatmagülün suçu ne diye bir filim vardi o sana birşeyler animsatmiyormu.
  – kimi neyi ne diye animsatsinki.
  – mesela fikriyeyi neden animsatmasinki.

 64. Selanik büyük bir liman.
  Selanik büyük bir şehir
  Balik avlar limanda balikcilar
  Gemiler demir atar
  Yil 1881
  Yaziyor kitapta
  Yedinci babta
  Kizil kiyamet kopacak
  büyuk çapta
  Kurtarici gelecektir
  Seanik büyuk bir liman
  Selanik büyük bir şehir…
  Destan uzun. İlhami bekir tez(1906-1984) yazmiş altin destan mustafa kemal atatürk adiyla ocak 2000 de cumhuriyet gazetesi dağitmiş gün haber ajansi basin ve yayincilik a.ş. adina çağdaş matbaacilik ve yayincilik yayinlamiş.
  Bir kurtarici yani mehdi gelecek deniyor destanda yaziyor, kitapta yedinci babda şeklinde açiklaniyor. Tevrat 7. Babda hakikatten bir kurtaricinin geleceği haber veriliyor. Bu kurtarici mustafa kemalmiş. Ama tevrata göre yani yahudilere gelen kurtarici olmuyormu bu durumda.

 65. Boşuna demiyoruz ışte sabetayci yönetim geldi ülkenin başina. Yahudidir bunlarin asli.Devleti ele gecirdiler. Dindar müslümanlari 80 yil her türlü haksizliği eden bunlardi. İslama ortaçağ karanliği peygamberimize türk düşmani diyenler hep bunlarin arasindan çikti. Besmele yazan araçlari kişlalara sokmuyordu generalin birisi. Hani türklerin dini şamandir numarasina yatip fatih için bu adamin neresi türke benziyor diyen. Böyle diyen bir adama bu millet evlatlarini teslim etti peygamber ocağina yolluyorum diyerek. Neyseki Ak parti gelince ordudan yollandi o şahis.

 66. You tubede gördüm. Esra eronun evlendirme programina çikmiş 63 yaşinda bir adam. Yüce Allaha tanri diyenlerden, adam sormadan söyluyor bir vazgeçilmezi varmiş, atatürkcülukten ve atatürk devrimlerinden asla zerre kadar taviz veremezmiş. Herşeyini atatürke borçluymuş, dinimiz islami, vatanimizi, özgürluğunu vs. Allahtan sonra Atatürk gelir diyor. Allah ile peygamber(imiz hz Muhammed efendimizin) arasindadir Atatürk benim için diyor. Cehalet insana neler söyletiyor değilmi. Biri o adama şu sitenin yolunu öğretse iyi olacak.

 67. Birileri bu yazilari Türkiyeye garezine yazdiğimizi düsünebilir. Hayir. 1920-50 döneminde hakikatten çok kötü bir yönetim vardi ülkede. 1920 leri zaten detayiyla yazdik. 1930 larda bu halk fakirlik içinde süründürülür iken nazi almanyasindan getirilen yahudi prosörler doldurulmuştu ülkeye. Yükseokullarimizda çok yüksek maaşla çalişti bunlar. Oysa 1920 li yillarin ortalarinda bu ülkede medreseler kapatilmis alfabe değiştirilmiş islami eğitimler yasaklanarak islam alimleri işe yaramaz bir hale getirilmişti.1949 başlarinda herhalde israil kurulduğunda ilk taniyan islam ülkesi türkiye idi.içinde neredeyse dindar müsluman birakilmamiş bir türkiye.
  1950 lerde imamhatipler açilip din adamlari yetiştirilmeye başlaniyor. İslam neredeyse geri kurtariliyor büyük ölçude. 1960 larda düzelmeler sürüyor.
  1967 de israil kudüsü tamamen işgal edip mescidi aksaya kendi bayrağini dikiyor. Oradaki türkiyenin büyükelcisi acilen nota veriyor israile. Mescidi aksa bütün islam aleminin ibadethanesidir. Kaldirin o bayraği yoksa bu durum savas sebebidir diyor. O bayrak 2 saat içinde mescidi aksadan iniyor. 1930-40 lardaki adamlar kadrolar yok diye oluyor böyle şeyler. Açikca memleketimiz yavaş yavaşda olsa düzeliyor.

 68. Dünya tarihinin yetiştirdiği en büyük 10 komutana bakiyorum. 2400 senelik zaman dilimini kapsiyor verilen bilgiler. Selahattin eyyübi, halid bin velid, fatih sultan mehmet, anibal, buyuk iskender, timur, cengiz han gibi isimler var. Ayrica mustafa kemalde var siralamada 8. Sirada. Ne yapmiş mustafa kemal bati anadoluyu geçici isgal eden yunanistani yenmiş. Bu sayede dünya tarihinin sekizinci buyuk komutani olmuş. Üstelik butun imkanlar osmanlidan. 10 yaşinda bir çocuğa verin türkiyenin idaresini ve yunanistan ile savaşilsin. Yenemezse adam değilim. Yunanistani yeneceksin sadece son osmanlidan son 3.5 yilda işgal ettiği yerleri geri alacaksin. Ötesi yok. birde osmanliya ait olup yunanistanin işgal edemedigi yuzbinlerce km2 yede el koymuş olacaksin bu sayede. Nedir bu, osmanliya büyük işgalciler- sabetayci- yunan anlasmali bir oyun değilmi.

 69. Kemalistler mustafa kemalin bu vatan için savaşir iken bir gözünü gelen bir şarapnel parçasi ile kaybettiğini iddia ederler. Nerede nasil olmuş bu olay tam cevabi yoktur. Kimisine göre buyuk taarruzda yunani izmirde denize dökerken oldu. Birde derlerki trablusgarpta savaşir iken bir gozüne kireç taşi gelmiş o sebep ile yanan bir gözü görmez olmuş. O dönemde orta yaşli bir subay olan mustafa kemal kendi arkadaşlarina ocak 1912 de yazdigi mektupta anlatiyor bu durumu. Kitaplara bile geçmiştir bu bilgiler. Bu ikiside doğru değildir. Peki nedir bunun cevabi nedir. Ağirdir aslinda bu cevap hemde epeyce ağir. Biz vermesek diyorum bunun cevabini. Merak edenler riza nurun hayatim ve hatiralarim kitabinda arasin bulsun. İllede ip ucu isteyenlere tam olarak acmayalimda hizli yaşarken yapişkan bazi hatunlardan sebep bir kazaya uğramiş olabilirmi acaba diyelimmi. İnsanlik hali kazadir diyelim geçelim ama kahramanlik yoktur bu işlerde onu bilesiniz. sadece işin orasi bile kemalistlerce kahramanlik moduna sokulmuş. .

 70. Hun imparatoru mete han bundan 2213 yil once 320000 kişilik çin ordusunu yenmiş yani çinlileri dize getirmiş, mete hanin kahramanliği o dönemlerin süperleri olan buyuk iskender ve anibalden daha büyük çapta idi.
  Avrupada Atilla 440 li yillarda butun avrupayi yenerek doğu ve bati romayi haraca bağlamiş, papaya diz çöktürmuş,düşmanlari kendisinden ancak suikast ile kurtulabilmişler.
  Ebu muslim gencecik yaşina rağmen emevi devletini ortadan kaldirmiş 750 de ertesi yil talasta çinlileri yenmiş,
  Gaznelli mahmut devasa nüfuslu hindistana 17 sefer etmiş islami o topraklara sokmus
  Selçuklu sultani Alparslan anadolunun kapisini türklere açmiş, misiri alma planlari varmiş suikast sonucu genç yaşinda sehid olmuş.
  Melikşah selçukluyu devasa boyutlara getirmiş Anadolunun fethi tamamlanmis gaznelli ve karahanlilar selçukluya bağlanmiş
  Kiliçarslan sayilari milyonu bulan haçlilarin çogüna mezar etmiş anadoluyu bu topraklari kaptirmamak adina.
  Selahattin eyyübi haçlilari kudüs ve çevresinden söküp atabilen büyük komutan olmuş
  Altinordu hükümdarlari 250 sene ruslara baş eydirmiş oralarda hüküm sürerek bolgeyi yönetmişler. Ruslar kendi güçleiyle kurtulmaya ugraşsalarda 1480 deki dahil her seferinde yenilmişler ancak 1481 de son hukümdar ahmet suikastle öldürülünce bağimsiz olabilmişlerdir.
  1. Murad döneminde haçlilar defalarca yenilerek balkanlara iyice yerleşmişiz.
  Yildirim bayezit haçlilari yenmiş Anadoluda türk birliğini büyuk ölçude sağlamişken timur gibi bir dünya devine yenilmiş olmasi şanini gölgelemiş.
  Timur zalimliğine rağmen son 650 yilin en büyuk türk hükumdaridir. Hatta buna kendisinden evvelki 650 yillik dönemde eklenerek türk islam tarihinin en buyuk hükumdari olduğu söylenebilir.
  Fatih sultan mehmet çok buyuk fetihler yapmiş dünyayi ele geçirme amaçli savaş planlarini ögrenen avrupa dehşete kapilip onu suikast ile 1481 de gebzede şehit etmiş.
  Yavuz sultan selim devasa iran ordusunu yenerek osmanliya karşi tehdit olmaktan çikarmiş devasa memluk devletini fethetmiş, barbaros hayrettin cezayiri onun döneminde türk yurdu yapmiş.
  Afganistan hukümdari babur şah osmanlinin isteği üzerine hindistana inerek imparatorluğunu o bölgede yaymaya başlamiş oğlu ve torunlaei hindistan gibi devasa bir bolgeyi imparatorluk olarak yönetmiştir.
  Kanuni sultan süleyman dönemi büyük zaferler kazanilarak imparatorluk dünyanin merkezi haline gelmiş hindistana serler duzenlenmiştir.
  Sari selim döneminde moskova yağmalanmiş kazan bölgesi alinmiş, afrikada genişleme sürmuş endonezya civarina seferler sürmüştür.
  3. Murad döneminde afrikada zaferler devam etmiş.komor adalarina kadar bolge alinmiştir. Ülke 23 milyon 336bin km karelik alana ulaşmis
  1595-1603 döneminde 3. Mehmed haçova, kanije gibi büyuk zaferler kazanilmiştir.
  1730-47 döneminde türk olan iran hukumdari nadir şah muthiş zaferler kazanmiştir.
  Mustafa kemal paşa, 1918 e kadar çok sayida yenilgi almiştir.1920-22 doneminde tamamen osmanli imkanlariyla ama sirtini osmanli düsmani buyuk işgalciler ve sovyetlere dayayarak dunyanin en kucük devletlerinden olan yunanistani yenmiş ve bati anadoludan atmiş, böylece tarihin en büyük türkü sayilarak kendisine atatürk dedirtmiştir. Hal böyle iken yendik dediğimiz bir sürü devlete onlarca sene savaş tazminati ödenmiş, lozan ile ABD ve buyuk britanyaya bağli manda devlet olduğumuz bu halktan saklanmiştir. Atanin büyüklüğünün sabetaycilarin kutsali olmasindan kaynaklandiğini yazmamiza gerek yok.
  Günümüzden 2550 sene evvelinde bile türk olan iskit ve sakalarin kadin hükümdari tomris o zamanlarin devasa devletlerinden birisi olan persleri kendi gucu ile ve sirtini hiç kimseye yaslamadan yenmiş yukarida saydiğimiz o kadar dünyaca ünlü türk buyuğunun hic birisi kendisine atatürk dedirtmemiş hiç birisi her tarafa heykellerini diktirerek halki heykellerine boyun eydirtmemişti.

 71. Geçen seneler yeni şafak gazetesi yazmişti mustafa kemalin ismet inönü ve ekibinin suikastine uğrayarak öldüğünü. Yalanladi kemalistler. Hatta inönünün kizi mahkemeye verdi gazeteyi. Yayin belgeli denerek reddedildi bu başvuru. Yani mustafa kemalin ölümünde ismet inönünün parmaği olduğu mahkemece onaylanmiş oldu. O zamanlarin bir analizini yapalim. Hatay konusunda inönüyle mustafa kemal anlaşamamiş bu sebep ile aralari açilmiş ikisinin.Atada kendisine karşi gelen ınönüyu görevden almiş. Çunku ata savaş taraftariymiş guya inönü engel oluyormuş bu duruma. İnönüyü 1 kasim 1937 de görenden aldi. Fransaya savaş açilarak hataya ne diye girilmiyor. Çunkü gerekce bu değil. Peki ne.
  Dersim vergi veremiyor fakirlikten. Bunu otoriteye karşi gelmek sayiyor birileri.çunku servetten kayipti bu. Daha evvel şapka giymiyor vergi vermiyor davasina rize iki gun bombalanmamişmiydi. Dersimemi aciyacaklardi. Her ay 14000 lirayi denkleştirmek kolaymiydi öyle. Önce yollari yapiliyor oralarin. Sonra bazi hareketlenmeler bahane edilerek askeri harekat yapiliyor 1937 de ayaklanmanin ele başilari yakalaniyor her neyse. Ama bununla kalmak istemiyor kemal paşa butün dersimi dümdüz edip ahalisini sürmek orayida boşaltmak istiyor. Sebep yüzde 90 i ermeni kökenli deniyor başimiza bela olur korkusu, dağitalim gitsin hesaplari. Şimdi böyle bir harekat dokunmazmi inonüye. muhtemelen karşi çikiyor. Tersleşiyor paşayla. Tabiiki görevdende şutlaniyor.
  Yerine celal bayar getiriliyor. İnönü bir daha devlet yonetiminde büyük yerlere gelebilirmi artik. Asla geçti o günler.çünkü ataya ters düştü
  Sonra 1938 yazinda dersime bir hareket hemde olay falan yokken 14000 e yakin ölü, onbinlerce sürgün..
  Biz yine dönelim inönüye. Ama osmanliya atayla birlikte kazik atilip bu vatan osmanlidan birlikte kurtarilmiş değilmi idi. Şimdi kendisinede kazik atilip tasfiye edilmisti. Yapilacak işmiydi şimdi bu inönüye. Yinede dostluklari suruyordu ha. En azindan öyle gorunuyordu. Neyse ata takip aylarda rahatsizlanmaya başladi. Rahatsizliği gun geçtikce iyice artti. İlaçlar hiç fayda vermemeye başladi. 1938 yazinda öleceği belli oldu artik. Doktorlar ne gerekiyorsa onu yaptilar ataya. Tabiiki chp nin ağir toplari için ne gerekiyorsa o yapildi demekki. Sonbaharindada kurtarilamayarak öte dunyaya yollandi kemal paşa.
  Ve ertesi gunu ismet inönü cumhurbaşkani.
  Hemen takip eden haftalarda bu sayede dersim harekati sonlandirilip kalan dersimliler yok olmaktan kurtariliyor adeta. Dersimliler anlamaz bilmez ama inonuye can borçlari vardir denebilir aslinda.
  Bakmayin siz aslinda kinci adam denerek ikinci adam gibi gorunduğune aslinda birinci adamdir inonü. işini ayarlamasini çok iyi bilir. Hani 1950 de iktidari demokrat partiye reisicumhurluğuda celal bayara kaptirmişladi. 1960 ve sonrasinda hukumeti geri almasini çok iyi bildi inonu başkanliğindaki chp ve isbirlikci generaller. İşi öyle bir sağlama aldilarki basbakan menderes değil bir daha siyaset yuzu görmek dunya yüzü bile göremedi adam.sallandirdilar darağacinda 2 bakaniyla birlikte..

  • Ismail, inönü’nün parmagi oldugunu düsünmüyorum. M.Kemalin hasta oldugu cok evvel belliydi. Doktorlarin önerilerine uydugu vakit sagligi düzelmisti ama sonra yine ickiye baslayinca bu onun kacinilmaz sonu oldu. Bununla alakali bir yazi nesredecegiz insaallah.

   • Aslinda bende öyle biliyor ve düşünüyorum. Ama hastaliğinin başlamasi inonunün 1 kasim 1937 de gorevden alinmasinin hemen sonrasi. Belki tesaduftur. Fransiz doktorlari 1938 sonbaharinda 2 sene kadar daha yaşayabilir hemende ölebilir gibi laflar ediyorlar. Buda ölümü cabuklaştirilmiş düşuncesini akla getiriyor. İnönu direk kendi değil ekibinden 3 kişinin adi geçiyordu yenişafakin haberinde. Karaciğer sirozu sait faik abasiyaniktada vardi. 1946 da tesbit edildi. Adam 8 sene yaşadi.Ya mustafa kemalin sirozu çabuk öldürdü. Yada bir ayar çekildi. Yoruma açik bir konu.

   • @Ismail, hastaligi cok daha evvel basliyor. Asabilesti, iste bu hastaligin belirtilerindendi. Zaten asabilestigi icin Inönüyle tartisiyor. Dönemin hatiratlarinda M. Kemalin cok asabilestigi sürekli vurgulanir. Bu hususta paylasim yapilacak insaallah. Yorumunuz icin tesekkürler.

 72. Facebook sayfasi açip orada bu bilgileri ne diye yayinlamiyoruz yada bu işin mücadelesini oralarda ne diye vermiyoruz hemen açiklayalim. Bu bilgilerin tamamini kemalistler zaten biliyor ama kabullenmek istemiyor o sebeplede bilmezden geliyorlar. Çünkü atayi kutsallari görüyorlar, belli bir bölümüde kizil ve islam düşmani zaten. Hemen facebookun kurucusu mark a başvuruyorlar. Yok ettiriveriyorlar bizim bilgilerimizi el birliği ile. Yazdiklarimiz da boşa gidiyor. O sebeplede facebooka girmeye gerek duymuyoruz.

 73. -anne bizim hiç kimsemiz yok çokda fakiriz, komşumuzun bütün yakinlari sağ salim dünya kadarda zenginler aramizda neden bu kadar uçurum var.
  – oğlum biz vatan sağ olsun dedik bir sürü yakinlarimiz şimdi yerin altinda onlar atam sağolsun dedi her yer her şey ellerinin altinda.

 74. Bolşevik ruslar para ve silah yardimi yapmalarinin karşiliği olarak koskoca batum vilayetine el koydular 1921 de. Hemde birliklerimizi oradan yaka paça atarak. Kemalistler yunani bir şekilde atiyorlar bati anadoludan. Yakilan yikilan evlerin katledilen insanlarin karşiliği olarak bati trakyayi almamiz en azindan bir şehrine el koymamiz lazimdi öyle değilmi. Yada Anadoluya yakin olan adalara . Nerede. Sadece 8 km2 arazi verildi. Bir ilimizin binde birinden bile çok ufak. Rus alirken vilayet aliyor biz alirken ufacik bir arazi.
  Kemalistler taş atipta kolumu yoruldu. Babalarinin mali değil ya verirler tabi. Haybeden kondular koskoca Osmanli imparatorluğuna. Kurtuluş diye yedirdiler millete osmanliya el koymayi.

 75. Mustafa kemal 16 mayis 1919 da istanbuldan ingilizlerin verdiği izin ile çikti samsuna 19 mayista. Yoksa ingilizler bu gemiyi torpilleyip karadenizin dibine gömerlermiydi hemde nasil. Haydi orada atlatildi ingilizler. 22 mart 1919 dan beri 200 ingiliz askeri var samsunda. Onlar mustafa kemal samsuna çikar çikmaz yakalayamazlarmiydi onu ve arkadaşlarini. Ne diye yakalasinlarki zaten onlar gönderdi.
  Kemalist birisi öyle olsa ABD gemisi karadenize açilip samsunu bombardiman edermiydi diyor. Mustafa kemal ve arkadaşlarina birşey olmuyorsa ne diye bombalamasin adamlar. İllede mustafa kemal sebebiyle bombalandi iddialarina daha m. Kemal samsuna çikmadan ABD li binbaşi mustafa kemal için türkleri mustafa kemal ile medenileştireceğiz demişti. Bu o onlarin adami demektir. Öyle olmasa samsuna çikar çikmaz yakalardi ingilizlerle ABD liler onu.
  Bandirma vapuru 1919 da samsuna uç günde gidiyor. 1888 de ingiliz gemileri 6 günde atlas okyanusunu aşip ABD ye ulaşiyor. Mustafa kemal karadenizin yari yolunu 3 gunde aliyor. İşte birileri boşuna demiyor. Vapur Sinopa demirlendi bir gün orada ingilizlerle gizli görüşmeler yapildi samsuna öyle çikildi diye. Abdurrahman dilipakin eserinde vardi galiba bu sinopa çikma mevzusu.

 76. İnternette yurt dişi ermenilerinin mustafa kemale ağizdolusu hakaretler ettiklerini görüyoruz. Ben ermeni olsam mustafa kemalin elini öper yatar kalkar ona dua ederdim. Sebep daha evvel açiklamiştik atanin eli ermeni kanina bulaşmadi diye emperyalistler onu türkiyenin başina getirdiler. Peki bu kadarcikmi. Eylül 1918 de bizim ordu Azerbaycanin başkenti baküye bile girmişti. Tek devlet gibi olmuştuk. Ayni tarihte Filistinde ordumuz satilip suriyeden çekildiğimizde mondros antlaşmasiyla kasim başinda azerbaycandanda geri çekildik. Filistinde ordumuzu satan kimdi. Malum kimse. Türkiye türkleriyle azeri türkleri bir daha birleşemesin diye iki arada oluşturuldu sovyet Ermenistani. Sovyet rusya oluşturdu. Ankara bu duruma engel olmak şöyle dursun. Bağimsiz azerbaycanin ruslar tarafindan işgaline sessiz kaldi, hatta para karşiliği açikca onay verdi. En büyük türk bazen bu şekilde olunuyor demekki.

 77. Sadece trt nin olduğu dönemlerde tv de dunya tarihi cikardi. Büyük imparatorluklar anlatilirdi. Bir bölümde büyük britanya imparatorluğu anlatiliyordu. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak. İngiltere İmparatorluğunun 1920 deki haritasini gösterdi tv. Bütün türkiye ingiltere imparatorluğuna bağli olarak gösteriliyordu.
  Yunan bati anadoluyu işgal etmiş sakaryaya kadar gelmiş o dönem. O haritada esamesi bile okunmuyordu yunanin ve ankara hükümetinin. Sebep her iki tarafta ingilizin piyonu idi. İngilizler Kedi fare oyunu oynuyor oynatiyordu küçük gördukleri ile.
  1920 de bizi işgal eden uluslarin toplam nufuslari 1 milyari aşiyordu. Bizim nufusumuz 11.5-12 milyon civari. Onunda kaç milyonu işgal altinda. Hal böyle iken mustafa kemal butün duşmanlari yenip atmiş super bir kahraman olarak gösteriliyor.
  O duşmanlar olmasa birileri bu ülkenin başina gelebilecekmiydi acaba. Osmanliyi işgal edenler türkiye kismini kendi işbirlikcileri olan sabetaycilara işbirlikleri sebebiyle teslim edip öyle çekildiler memleketten.
  Tabiiki türkiyenin bir daha hiçbir zaman büyüyemeyeceği eskisi gibi güclü olamayacaği şartlarida hazirlayarak öyle gittiler. Kemalist tarihciler milleti uyutuyor uydurma masalsi tarih anlatarak.

 78. İsmini vermeyecegim eski genel kurmay başkanlarindan birisine mustafa kemalin neden içki içtiği sorulmuştu. Oda içkili iken memleket adina çok cesur kararlar aldiğini söylemişti. Kusuru örtmek için uydurulan hikaye bunlar. Bir arkadaşim demişti seneler evvel içkisinden sozü açilinca. O içince çok cesaretli oluyor duşmanlara hucum ettiği gibi darmadağin ediyordu hepsini dedi. O zaman içim ingiltereyi amerikayi, rusyayi, çini japonyayi avrupayi alsaydida islam dunyasini kurtarsaydi binbirturlu beladan dedim. Hakarete başladi bozuştuk. Halbuki nablusta mustafa kemalin emrindeki birliklere içki içirldi eyleneceğiz düşmanda eylenek denerek. Ama ingilizler çevirdi ordumuzu esir etti. Mustafa kemale dokunmadi. O çok buyuk adam dokunulmazliği var nede olsa.
  Eski bakanlardan namik kemal zeybek atanin evliya olduğunu iddia etmisti gecen yil. Dalga gecmislerdi pekçok kişi, içen evliya tanimiyla. Vahiy aliyor, peygamber diyenler, ilahlaştiranlar vardi bir zamanlar evliyaliga kadar düştü derece. Buda iyi bir gelisme.
  Ata içince muthis cesaretli oluyor dusmanlari öyle atti ülkeden palavralari 1920 lerde atanin içki fabrikasinin satişlarini patlatmak için uydurulmuş bir hikaye olmasin.

 79. -Ata muthiş birisi daha kücücukken tarlalardan kovduğu kargalardan belliydi ne buyuk adam olacaği
  – nasil yani
  – büyüyüncede ulkemize konmaya uğraşan leş kargalarini kovdu
  -bence o leş kargasi dediğin ülkeler sayesinde osmanliyi kovdu
  – neden yapsinki bunu
  – osmanlinin zenginliklerine ve saraylarina birde ülkeye el koymak için olmasin
  -yani napolyon gibi onlarda para para para demiş oylemi diyorsun
  -kemalistler birde arap arap arap dediler.
  – o niye ki
  -çevirdikleri dolaplari onlarin üzerine yikmak için.

 80. Bazen guçlu olmak bile yetmiyor. Genelde karşi taraf olan düşmanin ordusu senin ordunun içinden adam satin alarak seni içeriden ve disaridan olacak şekilde çökertebiliyor. Düşmanin işi odur ya onlarla iş birliği yapanlara ne demeli. Onlarda çok şey kazanmis gibi gözükselerde aslinda bu kazançlari geçicidir. Geçip gitmiştirde. Turkiye aradan yuz sene geçmediği halde artik osmanli gibidir. Her şey aslina donermiş nede olsa. Bu topraklarin asli Türk islamdir.

 81. -ulan mehmet ne işin var senin istanbulda..
  – padişah efendimizi görmeye geldim.
  – padişahlik yikilali çok oldu.
  -deme yahu ben ne bilem anadolunun dağ köylerindeyim dünyadan memleketten hberimiz yokki.
  -ula memleketi amerika, ingiltere, fransa, afrikali, hintli, anzak, italyan, japon, yunan daha kim varsa işgal etti.
  – vallah bilirsin bizim köy dağin doruğunda,zaten kişin alti ay yolu kapali, bize gelen giden olmadi. Peki hani o duşmanlar.
  – mustafa kemal paşa diye birisi çikti hepsini yendi atti ülkeden.
  -işgal olmadan yenseydi ya daha iyi olmazmiydi.
  -o zamanlar savasa isinmadiğindan hep yenilirmiş.
  – kaç devleti yendi bu kemal paşa
  – 7-8 diyorlar ama kücümseme bi ABD var kendi başina 50 devlet. Bir ingiltere yarim dünya.
  -ata bunlarin hepsini o yoklukta yendi atti hemi.
  -askerleride vardi canim
  – vallah bena yalan gibi geliyor.
  – bana kalsa hemen inan
  -yoksa
  – yoksa mahkeme var ipte sallandiriverirler adami
  -desene ülkeyi işgal edenler bizi dişleyecek olanlari başimiza dikip öyle gittiler

 82. 27 ekim 1985 idi. Yeni yetmeyim.Köye gittim dedeme. Dedemin gözleri az göruyordu. O sebeple kahvehaneye çiktiği zaman benide yaninda götürüyordu. Gittik beraber.oturduk iki yaşlinin yanina hoştan beşten konuşurken söz mustafa kemale geldi. Ben sordum. 19 mayis 1919 dan önce mustafa kemal paşa diye birisi biliniyormuydu diye. Dedem 1907 doğumlu. Ben duymadim bilmiyorum dedi. Olabilir yaşi çok kuçukmuş o zamanlar diyebilirsiniz. Yanindaki sami dede 1903 doğumlu idi onada sordum.. Oda öyle birisini duymamiş. Uçuncu kişi osman dede. O 86 yaşindayim dedi ama galiba tam değil. 85 ten fazla 86 dan az.arada bir yerde. Sebep 1899 lu olsa cepheye gider geri dönemezdi. 1900 un martinda doğmuş olmali. Ondan buyukler cepheden dönemediğinden köyde en yaşli adam oydu. Her neyse oda bilmiyormuş 1919 öncesi m. Kemali. Aslinda neredeyse hiç kimse bilmiyor. Neden cepheden haber gelmiyor saklaniyor aci haberler milletten. Haber gelse en buyuk kayiplarda m. Kemalin birliklerinden gelecek halbuki.
  Mustafa kemal çanakkalede bütün duşmanlari denize dökmüşmuş. Bu masallar 1930 larda uydurulip yutturuldu millete. gorulduğu gibi millet onun varliğindan ülke işgal edildikten sonra haberdar olmuş. Mustafa kemale bağli Arnavut çeteleri haziran 1919 dan itibaren rumlarla savaşma bahanesiyle bizim yöredeki köylüleri soymaya başlayinca.yoksa evvelinde esamesi bile okunmuyormuş bizim oralarda.
  Her neyse dün cumhurbaşkanimiz recep tayyip erdoğan demişti. Bize sevri gösterip lozana razi ettiler. İki adim ötede egedeki adalara bizim diyemiyoruz. Ege denizi sorunu 93 yildir halen daha suruyor deyip o zamanki yöneticilerin sorumsuzluğundan beceriksizliğinden dem vurdu. Kimdi ülkenin başi mustafa kemal. Ülkeyi bedava buldular ya osmanlidan. Kim ne koparirsa koparsin kendilerine ille birşeyler kalir nasil olsa.
  Ülkesine el koyduklari vahdettinede hain damgasini vurdummu tamamdir. Herkes onlari süper kurtarici olarak bilir. O 80 lik 85 lik dedeler bile aldanmiş sultan vahdettini hain olarak biliyorlardi. Onlarca sene sonra ben açikladim. Adamin ülkesine konup birde hain damgasi vurdular ülkeden kovdular diye. Tabiiki o zamanlar zorbalik yillari. Fazla açilamadik boğulmayalim diye.

 83. -ak parti dönemi türkiye en az 3 misli buyumuş. Dunyanin en buyuk 17. Devletiyiz. Dünya lideri erdoğan sağolsun.
  – yinede atadan büyük olamaz.
  – ulan ata doneminde ozellikle 1920 lerde ulkede köylerde ilkokul ilçelerde ortaokul illerdede lise yoktu. Asfalt yol yoktu. Araç sayisi tek tukdu. Nufus bugunki istanbul kadardi. Ülkenin yuzde 90 indan coğunda elektrik yoktu. Dunyanin en fakir ve borçlu ulkelerindendik. Ata niye buyuk olsunki.
  -disarida yahudi lobisine içeridede dönmelere ayip olmasin diye.

 84. Atatürk’ün Büyük İskender hakkındaki düşüncesi
  İskender’in doğum yerinin de Selanik yöresi olduğu (yabanci konuklar tarafindan) kendisine hatırlatıldığı zaman söyledikleri:
  Karşılaştırma burada sona erer. İskender dünyayı fethetmişti; ben böyle bir şey yapmadım! O dünyayı istilâ edeyim derken kendi vatanını unutmuştu; ben vatanımı hiçbir zaman unutmayacağım!
  (Hasan Rıza Soyak, Sümerbank Dergisi, Sayı:41, 1964, s.151)
  Atatürkcu sitelerden birisinde var bu yazi, ata gibi makedonyali olan buyuk iskender tarihin en buyuk komutanlarindan birisidir. Ama ata asla o hemşehrisine benzetilmekten hoşlanmaz. Neden acaba.
  İskender benim bildiğim gay olduğu bilinen en buyuk komutandir. Sebep bu olsa gerektir.

 85. -ata girmiş bir dükkana oturmuş bir koltuğa, adamin biri gelmiş biçağini dayamiş bogazina,
  – eee sonra
  – ata kes demiş adamda kesmiş. Atadan bir damla bile kan akmamiş neden
  – ne yani sen ataya kansizmi demek istiyorsun
  – hayir
  -öyleyse ne bu kustahlik
  -ulan fesatliktan yaniniza varilmiyor ne kustahliği adam atanin ozel berberi hiç kanatmadan duzgunce yapmiş işini.

 86. Ata dönemi başta olmak uzere 1923-60 döneminde insanlar uç sebepten para biriktirirmiş. İş kurmak için, Evlenmek için ve devletlilere ruşvet vermek için. Rüşvet vermek içinmi diyenlere evet diyoruz. Ben bunu tvde özel kanallarda eskileri anlatan 90 lik bir dededen duydum. Adı Ahmet E. Emekli subay.
  Peki neden ruşvet vermek adina para biriktiriyor. Devlet kapisina işi düstummu yolunduğu için. Jandarma basit sebepten aliyor adami nezarete. Veriyor dayaği. İyi paran varsa çikarip verebiliyorsan yirttin işi. Yoksa ömründen on senemi eksilir yirmi senemi Allah bilir. Dayak para kazanma araci. Ya paran ya canin misali.
  Bizim oralarda balçik diye bir köy vardir. Gencin birisi o köyden olup ilçedeki benzin istasyonunda çalişiyor. Arabin biri gelmiş buraya. İşini görmuş ama istanbula giderken çok değerli fotoğraf makinasini unutmuş. 16-17 yaşinda çalişanda bir daha dönmez diye almiş onu evine götürmuş, adam dönüyor bulamayinca karakola başvuruyor. jandarma bu çocuk yapmiştir diye aliyor bunu evinden yermisin yemezmisin. Çocukta hirsiz damgasi yeme korkusuna bir türlü soylemiyor. Tabi dayağin arkasi kesilmiyor. Ölürken damda demiş. Buluyorlar. Ama çocukta ölüyor. İşte duzgun ikna etmek varken vur ölsün.
  Eylul 1933 te Ata trenle izmitten istanbul yönune gidecek. Suikast ihbari yapiliyor. Tavşancilda Raylar sökülmüş. Daha evvelde olmuş böyle birşey. yine yaşandiğindan aliyorlar ihbar eden adami jandarmaya veriyorlar sopayi. adam demiryolu çalişani. ödül almak için kendi söküp kendi ihbar ediyormuş. İtiraf etmiş suçunu. Ama kafayida oynattirmişlar deli divane gezer olmuş bizim oralarda.
  O zamanlar hele atanin aleyhine konustummu yandin gitti. Dayaklardan dayak beyen.
  Tevekkeli bir zamanlar insanlarin ömru çoğunlukla 45-48 yilda doluyormuş.

 87. Can dündarin belgeselini izliyorum. Yil 1938. Atayi ölüme götüren hastalik dönemini anlatiyor. Hastalik ağir döneminde artik. 29 ekime doğru ata istanbuldan kalkip istanbuldan Ankaraya gitmek istiyor. Orada kutlayacak 29 ekimi. Doktorlari izin vermeyince gidemiyorlar. Demekki birileri dinlemeselerde oluyormuş, ama birileri hep o islami ezen devrimleri yaparken dinlediler. Bilerek ve isteyerek.
  Her neyse atanin hastaliği sürerken bir ara cani enginar çekmiş. İstanbulda değil marmara ve içanadolu bölgesinde bile yok demekki istanbuldan 1250 km mesafedeki fransizlarin kontrolundeki hataydan getiriliyor enginar. O arada ata ölmüş zaten. Enginarlar boşu boşuna getiriliyor.
  Ben çocuk iken gebzenin sanayisi meşhur denmezdi. Enginari meşhur denirdi. Ata döneminde gebzede enginer olsa zaten istanbula trenle iki saat mesafedeki gebzeden götürulurdu. Hataya gitmeye ne gerek var. Her neyse ata öldukten sonra Gebze, darica, bayrampaşa enginar bahceleriyle donatilmiş. Sanki ata bidaha dirilecekte bir daha enginar isteyecek. Faniye tapmak diye buna denir.
  Ata için ölürken son sözü aleykumselamdi diyenler onu çok dindar ilan eden özel doktorlari ve etrafindakiler hep masonlardan idi. Neyin ne olduğu ortada değilmi.
  Baskici liderlerin asip kesenlerin adı çok buyuk oluyor maalesef. Bakin lenine, staline, hitlere, musoliniye, polpota, mao ya. Hepsi kafa koparanlardandir. İsimleri o sebep ile çok buyuktur. Bizdekininde ismi çok buyuktur. Askeri başarilarindan sebepmi. Hayir baskici ve idamci olmasindan. Döneminde çok fazla insan asilmasindan sebep. Ne kadar çok sallandirirsan adın o kadar büyür hesabina.. Yada avrupanin 550 sene uğraşipda yikamamadiği dunya tarihinin en buyuk imparatorluklarindan birisi olan osmanliyi 8-10 sene içerisinde yikabilmiş olmasindan. Onun buyukluğude buradan geliyor olmali. Lozan muthiş bir zaferdir. Sabetaycilar açisindan. Osmanlinin duşmanlari ile işbirliği yapip bedavadan devlet sahibi oldular bu topraklara konarak

 88. -Duydunmu Ak parti döneminde 14 senede turkiye 3 misli buyumuş.
  -deme yahu nasil olmuş bu
  -deniz uzerine köpruler barajlar, metro, siteler, otoyollar vs, erdoğan resmen dunya lideri.
  – yinede ata daha buyuk
  – ulan ata döneminde türkiye istanbul kadar birşeydi. Genelde koylerde ilkokul, kazalarda ortaokul, illerin çoğunda lise yoktu. Birkaç buyuk şehirden başka hiçbiryerde elektrik yoktu, araç sayisi çok azdi, asfalt yolda yoktu. Dunyanin en borçlu devletlerinden birisiydik. O zavalli halimizle ata neden erdoğandan daha buyuk olsun.
  – içeride dönmeler dişarida yahudi lobisi öyle istediği için

 89. Ata turkiyeyi işgalden kurtarmiş ya.bakalim 1923 te lozanda turkiyenin dışında kalan türk nüfusun yaşadiği yerlere. Musul, kerkük, erbil, süleymaniye, halep, antakya, iskenderun civari, batum, ahiska, kibris, bazi ege adalari, bati trakya, romanyaya karşiliksiz verilen türk nüfusun yaşadiği dobruca adasi.
  Buralarda toplamda milyona yakin insan yaşiyordu. Nufusun 12500000 olduğu dönemde. Musul meselesi lozanda geri tarihe atilinca. Anlaşmada geri tarihe atmak diye bir şey olmaz musul elden gitti diyen m. Kemal hakkinda yazilanlari ingiliz gazetelerinden okuyup alay eden mebus Ali şükrünun sonu öldürülmek oldu. Bu sebeple m. Kemali katil ilan eden 1990 larin milletvekili hasan mezarcinin sistem işkenceyle hayatini kaydirdi. Mezarci uzun sure cezaevinde yatti. Adam sonradan bozulan kafa sebebiyle kendini peygamber ve mehdi ilan etmişti.
  Neyse dönelim ata dönemine. Meclise darbe yapildi. Yeni seçim yapildi lozani yeni meclise kabul ettirmek üzere demiştik. Lozanin, atanin aleyhine kim konuştuysa birdaha milletvekili yapilmadi. Alayi geçtik yenilgi olduğunu ima eden bile birdaha mebus olamadi. İkinci meclisin mebuslarini ata tek tek kendi seçti ve sectirdi.
  Ata sonraki dönemlerde musulu, kerkükü, selaniki alacağim gibi vaadlerde bulundu millete. Bir kariş toprak bile alamazken 1926 da musul ve kuzeyindeki topraklar, bizim elimizde olan yerler dahi elimizden çikti.
  Atanin adini buyuten sabetayci kutsali olmasi ve döneminde kurulan muthis baski sistemidir.
  Aziz çakmak vardi eski general kasetleri düşmüştü 2012-13 döneminde internete. Ata için Atatürk bir yerde ayaklanma çiktiği zaman çoluk çocuk demeden herkesi götürün dermiş ifadesi vardi orada. İşte bu uygulamalar yayilan korku ve dehşet havasidir onun adini buyuten. Duzce, bolu, konya, yozgat ve kimi doğu illerinde neler neler yaşandi bir bilseniz.dişariya karşi başarisi yoktu. Namlu saltanatlarini korumak uzere çoğu zaman ıçeriye dönüktü. Askeri darbeler bunun delilidir. Ak partiyle duzeldi memleket.

 90. genç diye il varmişti türkiyede. sünni müslüman nufus yaşiyor. 1925 te yerle bir edilmiş. taş üstünde taş kalmamiş. il merkezi çapakçura yani günümüzdeki bingöle taşınmış. bugün bingölde genç ilçesi var ama. orası değildi il merkezi olan genç. esas ıl merkezi olan genç canavarca yok edildi.

 91. Bir kac gun evvel yazdiğim bir yorum yayinlanmadi ağir olunca yayinlanmiyor her neyse. Şimdi biraz hafif yazalim. Yunanistan 1917 de osmanli devletine savaş açti. İngiltere ve fransaya destek olmak olmali amaci. Ekim 1918 sonuna kadar surdu bu savaş. Bize karşi o dönemde hiçbir varlik gosteremedi yunanlilar. Binlercede kayip verdiler. Bu savaştan tarihimizde ne kadar bahsediliyor hiç. Neden çunku savaşta gosterebildiği bir varlik yok.
  1897 savaşlarinda da varlik gosterememişti. Ağir yenilgiler almişti hatta. Atina yolu bize açilmiş yunanistanin tarihe karişmasina an kalmişti. Buyuk devletler siyasi açidan mudahele ettiler savaşa ve yunanistani yok olmaktan kurtardilar. Varmi o donemin kahraman komutanlarina atatürk diyen. Yok. İsimlerini bile bilmez onmilyonlarca insan.
  1919 da bati anadoluya çikan yunan neden başarili olmuş gibi gozuktu. Açiklayalim. Cenin nablus bölgesinde mustafa kemal yenilince suriye lubnanda elden çikti. Anadolu işgale açildiğindan bariş istemek zorunda kaldik. Azerbaycandan, kafkaslardan. Yemenden, arabistandan ve kuzey iraktan çekildik. Butun cepheler bu sebeple çoktu. Bulgaristan ve avusturya macaristan ile almanyada osmanli bariş isteyince savaştan yenilgiyle çikmiş oldular. Yani yahudi asillilarin ihaneti filistin yenilgisi onlarida olumsuz etkileyip çokertmiş oldu.
  Anadoluyu kurtarmak için bariş istedik. Duşmanlar işgal şartli bariş yaptilar. Ordumuz dağildi. Silahlara el kondu. Tren istasyonlari isgal edildi, istanbul izmit gibi pek çok şehirin istasyonlari ve limanlari ingiliz işgaline uğradi. Osmanlinin eli kolu bağlandi. Yunan salindi izmire ingiliz istedi diye. Sozum ona yunani atmaya bir kurtarici yollandi anadoluya. Onuda yollayan ingiliz. Osmanli atamazmiydi yunani. Atar ama attirmiyor. Filistinde kim ingilizlere yenildiyse o atacak yunani. Herşey karşilikli. Asker yok silah yok. Osmanli imkanlari ve padişahin izniyle hepsi olacakti. Her neyse o kucucuk yunan 1920-21 de ilerledide ilerledi. Polatliya kadar. İşgal ne kadar buyuk olusa yunan çekildiğinde m. Kemalin adi o derece buyur. İşte birileti bastan her turlu kolayliği sağladi baştan yunana karşi. Sonra yunan istanbulada gozkoydu yalaniyla ingilizler fransiz ve italyanlar sozumoona yuz çevirdiler yunandan. Butun bati anadolu ve trakya işgaledilmişken millet muthiş zavalli duruma duşmuşken 1922 de mustafa kemal ativerdi birdenbire yunani butun anadoludan ve trakyadan. Böylece tarihin enbuyuk kurtaricisi olmuş oldu. Oyle ya millet o zavalli durumlardan kurtarildi.. Halbuki yunanin işgal bolgelerinden çekilmesi 5-6 ay evvelinde paris mutabakatinda karara baglanmişti. Ama mustafa kemalin filistin yenilgisiydi bizi o durumlara düşüren. Bu unutturuldu. Yunan gitti ama limanlarda ingiliz fransiz ve italyanlar vardi. Onlarla hiç savaşilmadi. Onlar hatta silah yağdirdilar mustafa kemale. Yunani onun atmasina muthiş yardimci oldular. Devlet osmanlinin elinden onlar tarafindan alinip mustafa kemale verildi aslinda. Osmanli ülkeden kovuldu.isgalciler mustafa kemal ile gayet dosttu. Yunan bile. İstiklal savaşi gazetesinde kaç yerde var yunanlilar surekli mustafa kemali övuyorlar..
  Peki 1922 de buyuk devletler gercekten yunandan yuz çevirdimi. Hayir. Adalari bati trakyayi o sebeple alamadik. İşgal ettiği kadarindan kovuldu kurgu savaşiyla, ama lozanda yunan galiplerin yani ingiliz ve fransizlarin safinda yer aldi. Savaş tazminati bile vermedi. Ufacik bir arazi hariç.

 92. İngiliz kemal diye bir film vardi bir zamanlar. İngilizlerin içine sizmiş kemal diye birini anlatiyordu bu film. Ama ne yalan soyleyeyim. İngiliz kemal denince benim aklima mustafa kemalden başkasi gelmiyor hiç. Her dindar muslumanin öyle. neden acaba. Zaten o ingiliz kemal filmi bu algiyi kirmak için çevrilmiş olmali. Kirabildimi peki. Hayir.. peki gerçekten varmi ingiliz kemal. Hemde birden fazla var olmali. Ben öyle biliyorum.

 93. -ulan ne nankör adamlarsiniz bugün emperyalist devletler ülkemizi isgal etmiş olsa ve ata sağ olmuş olsa yinede ondan başkasi kurtaramaz bu ülkeyi.
  – bilmezmiyiz efendim ulke en az on misli kuçulmuş islam 90 senede duzelmek uzere reformize yada deformize olmuş bir şekilde kurtulurduk.

 94. -büyüyünce ne olacaksin evladim.
  – en yuksek rutbeli komutanlardan olacağim ögretmenim.
  – niçin.
  – yunana savaş açip tepelemek için.
  -etme oğlum bizi dunyaya rezil ruzvanmi edeceksin.
  – niye rezil olalimki öğretmenim.
  – bir yunana bakin birde kendinize demezlermi adama
  -dışarida ne dedikleri pekde önemli değil türkiyede Ataturk deyip her tarafa heykellerini dikiyorlar.

 95. Sunucu şovmendi herhalde Cenk Koray vardi bir zamanlar. Kurani Kerimde 19 mucizesi olduğu söylenti ve iddialarina kendisini kaptirmiş bunun uzerinden Mustafa Kemalin hayatindan matematik hesaplari üzerinden bir sürü 19 ve katlarini çikariyor buradan mucizeler uydurarak onun yaptiklari işleri Allahtan emir alarak yaptiğini iddia ediyor paşaya rahmani kutsallik yüklemeye uğraşiyordu.1990 larin ilk yarisindan sonra bu durumu ispatlamak uzere tv lerde bu işin mucadelesini verdi. Bir seferindede İlahiyatci suleyman ateş ile bile bu konuda karşi karşiya gelerek iddialarini siraladi. Ateş Kurani Kerimde 19 mucizesi olmadiğinida açiklayarak 26 ağustos 1922 buyuk taarruzun başlama tarihidir. Haydi buradan 19 mucizesi çikart demiş ve cehennem bekcileri olan zebanilerin sayisinin 19 olduğunu soylemiş yani bu tur iddialarin kendisini öte alemde bu zebanilerle karşi karşiya duşürebileceğini açiklamişti.
  Cenk koray açikca yenildi.ama bu tür iddialarindan ne derece çark etti bilinmez. Gebze bölgesinde Darica bayramoğlunda yazlik bir evi vardi cenk korayin. Her halde 1999 ama deprem öncesinde Bayramoğlunda olduklari bir sirada oğlu sokak magandalari tarafindan çevriliyor. Dövüp burnunu kirmişlar bunun. Genç babasina ait yazlik eve geliyor, sinir krizleri geçiriyor. Evde babasiyla taritişiyor. O sirada cama eliyle bir vuruyor. Damari kesilmiş akan kan durdurulamadi ve o 19 yaşindaki genç hayatini kaybetti, kimi gazeteler bu olayi Cenk Koraya 19 (mucizesi) şoku olarak sayfalarina taşidilar.
  O genç bence babasinin saçma saçma iddialari sebebiyle sokak magandalari tarafindan dövüldü. Yoksa eve gelip ne diye babasiyla kavga edip evinin camini yumruklasin. Allah insani insanliğa hiçbir faydasi olmayan gerçek dışı vehmlerden ve iddialar uretmekten korusun diyoruz. Yoksa bazen bu durumun sonuçlari çok aci olabiliyor.
  Aslinin sabetayci olduğu onun bu iddialariyla anlaşilan cenk koray kendiside hemen ertesi sene yani 2000 de 60 yaşinda iken hayatini kaybetmişti.

 96. Atatürkcu siteler bizim gibileri atatürk ve cumhuriyet duşmani olarak ilan ediyor ya bakalim bu millet atayi ne kadar seviyormuşbir analizini yapalim.
  Kasim 1922 de daha önce kurtarmak üzere Kurani Kerime el basarak yemin ettiği osmanli devletini kaldirmayi isteyince meclis bu durumu kabul etmemiş osmanli ille kalkacak bazi kafalarda kesilecek tehdidiyle osmanliyi zorla kaldirmis. Meclise rağmen. Yani aslinda meclistekiler onun arkasindan gitmiyor.
  İkinci meclisin milletvekillerini kendisi seçti. Teker teker. 29 ekim 1923de cumhuriyet ilan edilecek. Meclisin 334 milletvekili var. Oylamaya 158 i katiliyor. Yuzde 53 u katilmiyor.
  1927 deki genel seçimlere halkin sadece yuzde 23 u katiliyor. Diğerlerindede katilim az.
  1950 seçimlerinde Chp Adalet partisi karşisinda seçimleri kaybedince halk kemalist diktanin bittiğini zannederek heykellere hucum ederek yerle bir ediyor. Halbuki sabetayci ordu duruyor. Hemen baskiyla hukumete koruma kanunu çikarttiriyorlar.
  Bütün bunlar bu milletin mustafa kemali benimsemediğini gösterir. Çunkü sabetayci isgalidir ve baski rejimidir. 1988 de bile atanim aleyhine konuştu diye 14 yaşinda iki çocuk polislerce alinarak mahkemeye sevkedildi bu ülkede.milletin dili bir çozulurse neler neler dökülecek ortaya. Bunu bilmiyormu ecnebi kuklasi sabetayci yönetim.
  Kemalizm ve mustafa kemal bize işgalcilerin dayatmasidir. Mustafa kemalin islama ne getirisi olmuştur. Hiç. Göturusu dunya kadar. Kadir misiroğlunun bir sözu var. Firavun Allahin dini gelemesin diye mucadele vermiştir.. mustafa kemal Allahin yururlukte olan dinini yok etmeye uğraşmiştir der. Firavundan daha ağir gösterir onu ve yaptiklarini. guzel bir tesbit.
  Aziz nesin kendiside islama inanmazdi ama bazen güzel tesbitler yapardi. Mustafa kemal islamiyeti kurtardi diyenlere Onun hitler bile islama ataturkden daha fazla hizmet etmiştir sözu meşhurdur.
  Kimi solcular dönmeler sevsin atayi sözümüz yok.
  Ata öleli 78 sene yani bir ömür oldu. Halen daha kaldirilamiyor koruma kanunlari. Halen daha açilamiyor arşivler. Açilirsa o işgalcilerle osmanliya yani bu millete karşi yapilan işbirlikleri ortaya dökülmezmi. Kalkmaz o kanunlar. Çunku sadece m. Kemalin yaptiklari değil arkasindaki sabetayci ve isbirlikci kizillarin oyunlarida ortaya dökülür.

 97. 1920li 30 lu yillarda doğu illerinde yaşanan olaylari yazsakmi yazmasakmi, hakkari, van. diyarbakir, muş, bingöl, ağri, tunceli vs. Bunu çok düşundüm. Şu genç ili meselesinden azicik bahsettik. Haberlerde dinledim. Gençde bir polis şehit edildi diye.
  Bundan 20 sene evvelinde dükkanima 1908 doğumlu bir dede gelirdi. Kafa kağidina gore 1910 lu imiş. Askere irice gitsin diye babasi kafa kagidini iki sene geç almiş. Bu adam 1930-32döneminde dersimde yani şimdiki tuncelide askerlik yapmiş seyyar jandarma olarak. O zamanda terör varmiş oralarda oda terörle mucadele etmiş. Öyle şeyler anlattiki bana. Adam 2000 i başlarinda öldü. 2008 de köylülerine anlattim onun anilarini sakin bir yerde yazma yaktirirsin buralari dediler. Kendisinin yaptiği bir şey yok. Ordumuzun yaptiklarida normal ama türkiyenin duşmani içeride. Yinede yazilamaz. Terörun işine yarar. Vanda yaşananlar 1938 dersim olaylarinida detayiyla biliyoruz. Biz ata böyle yapti diye yazariz birileri Türkiye bize bunlar yapti der teröre adam toplamaya ugrasir. Vaz geciyoruz dogu olaylarini yazmaktan.

 98. 1920li 30 lu yillarda doğu illerinde yaşanan olaylari yazsakmi yazmasakmi, hakkari, van. diyarbakir, muş, bingöl, ağri, tunceli vs. Bunu çok düşundüm. Şu genç ili meselesinden azicik bahsettik. Haberlerde dinledim. Gençde bir polis şehit edildi diye.
  Bundan 20 sene evvelinde dükkanima 1908 doğumlu bir dede gelirdi. Kafa kağidina gore 1910 lu imiş. Askere irice gitsin diye babasi kafa kağidini iki sene geç almiş. Bu adam 1930-32döneminde dersimde yani şimdiki tuncelide askerlik yapmiş seyyar jandarma olarak. O zamanda terör varmiş oralarda oda terörle mucadele etmiş. Öyle şeyler anlattiki bana. Adam 2000 i başlarinda öldü. 2008 de köylülerine anlattim onun anilarini sakin bir yerde yazma yaktirirsin buralari dediler. Kendisinin yaptiği bir şey yok. Ordumuzun yaptiklarida normal ama türkiyenin duşmani içeride. Yinede yazilamaz. Terörun işine yarar. Vanda yaşananlar 1938 dersim olaylarinida detayiyla biliyoruz. Biz ata böyle yapti diye yazariz birileri Türkiye bize bunlari yapti der teröre adam toplamaya ugrasir. Vaz geciyoruz dogu olaylarini yazmaktan.

 99. 1920li 30 lu yillarda doğu illerinde yaşanan olaylari yazsakmi yazmasakmi, hakkari, van. diyarbakir, muş, bingöl, ağri, tunceli vs. Bunu çok düşundüm. Şu genç ili meselesinden azicik bahsettik. Haberlerde dinledim. Gençde bir polis şehit edildi diye.insan ustune aliniyor.
  Bundan 20 sene evvelinde dükkanima 1908 doğumlu bir dede gelirdi. Kafa kağidina gore 1910 lu imiş. Askere irice gitsin diye babasi kafa kağidini iki sene geç almiş. Bu adam 1930-32döneminde dersimde yani şimdiki tuncelide askerlik yapmiş seyyar jandarma olarak. O zamanda terör varmiş oralarda oda terörle mucadele etmiş. Öyle şeyler anlattiki bana. Adam 2000 i başlarinda öldü. 2008 de köylülerine anlattim onun anilarini sakin bir yerde yazma yaktirirsin buralari dediler. Kendisinin yaptiği bir şey yok. Ordumuzun yaptiklarida normal ama türkiyenin duşmani içeride. Yinede yazilamaz. Terörun işine yarar. Vanda yaşananlar 1938 dersim olaylarinida detayiyla biliyoruz. Biz ata böyle yapti diye yazariz birileri Türkiye bize bunlari yapti der teröre adam toplamaya uğrasir. Vaz geciyoruz doğu olaylarini yazmaktan.

 100. ABD misyoner okullari açiyor osmanli topraklarinda. İstanbulda robert koleji açiliyor 1860 larda. Okulun açilişinda bir yetkili fatihten öcümüzu bu okullarla alacağiz diyor. Merzifonda tarsusta daha kimbilir kaç yerde yabanci okullar açilip osmanliyi yikmak yeni türkiyeyi masonik olarak kurmak uzere kadrolar yetiştiriliyor.
  Ahmet cevdet paşa anlatiyor fransa osmanli ulkesini yikip buralara cumhuriyeti getirmek uzere çalişmalara başlamiş ta 1880-90 larda. Kendilerinin yönetim şeklini. Hurriyet adi altinda sabetaycilari teşkilatlandirip osmanliyi içeriden yikma çabalari ta 1900 lu yillarin başlarinda kuvvet kazandi. Yeni türkiyede Cumhuriyet ilaninin kararlari 1920 lerin ilk yillarinda avustralyada uluslar arasi ulkeler tarafindan alindi ve onlarin isteği uzerine uygulamaya konukdu demiştik.
  Neymiş mustafa kemal atatürk cumhuriyeti ilan etmiş. Kendisine kalsa imparator olurdu. Çoluğuna cocuğuna birakirdi devleti. Çocuklarinin varliğini bile saklamak zorunda kaldi bazi şeyler kendi elinde olmadiği için. Ecnebi devletler cumhuriyeti bu topraklarda mustafa kemalin eliyle ilan ettiler.

 101. Ateist cafede gördüm resmini atatürk heykelinin baş kismini yuzunu karaya boyamişlar. Mermer kisminada put gavur yazmişlar. Sevgi selini göruyorsunuz. Yazi şik durmuyor orasi açik. Ama bir kişi bir ülkeyi butun duşmanlarin işgalinden kurtarmiş olsun ve halk onun hakkinda böyle sözler yazsin olacak işmi şimdi bu.
  Galiba ters giden birşeyler var. Gavurlarla o kadar savaştik guya gavurlari ülkeden attik. Peki biz ne diye zoraki olarak gavurlara birebir benzetildik ve bunun adinada uygarlik çağdaşlik ve medeniyet denildi.
  6 eylul 1980 de türkiyede israil protesto edildi diye ordu ne diye darbe yapti bu ülkede. Yada sincanda 1997 de israilin protesto edildiği gece sebebiyle ne diye post modern darbe yapti birileri. Bizdeki omuzu kalabaliklar ne diye yahudi israil için darbe yapiyorlar hukumetlere, yoksa türkiyeyide buyuk israil olarakmi goruyorlardi.
  Ata yahudi olurda peşinden gidenler ondan baskami olacak.islamin adini irtica olarak değiştiren zamanin paşalarindan başka ne beklenirki.
  Eski genel kurmay başkanlarindan birisi ordu islama sicak bakmiyordu benzeri bir âciklama yapti. biz bu ülkede pkk ile savaşirken birakin sünni askerler ölsün diyen generalleri bile gördük. Kemalist değilmi bunlar her rezillik beklenir.
  Sonra atatürk neden sevilmiyor. Yakin geçmişte bu millete karşi neler yapildiğina bakarsaniz anlarsiniz, Kuran okuyup namaz kilani eşi başortülü olani atatürkcüluk adina ordudan atanlar yuzu kizarmadan bu milletten Atatürkcu olmasini bekliyor.

 102. – ataya sordum tarihteki en buyuk türk kimdir diye
  – e ne cevap verdi
  – timurdur dedi
  – sebebinide söyledimi
  – sordum onuda söyledi. Timur yaptiği savaşlarda zaferi önceden garanti eder öyle savaşirmiş. Mesela yildirim bayezit ile savaşinda osmanli ordusunun içine kendi adamlarini doldurarak bazi beyliklerin kuvvetlerinide kendi tarafina çekerek zaferi baştan garantilemiş
  – en büyük türkün timur olduğunu biliyordunda ne diye kendine Atatürk dedirtiyorsun diye sormadinmi.
  – sorardimda sonra darağacinda sallandirirlar biliyorsun.
  – ulan o sebepten adammi sallandirilir.
  -o sebepten sallandirmazlar tabiiki başka bir bahaneyle vatan haini damgasini vurup öyle sallandirirlar.

 103. Reisi cumhurumuz ikide bir lozani musul ve adalar meselesini kaşiyip duruyor. İki adim ötedeki adalar bizim değil diyor. Lozana imza atanlari bu ülkeye ihanet etmiş olmakla itham ediyor dolayli yollardan. Tabiiki medya bu eleştirileri ismet inönuye yapiliyor gibi gosteriyor. Halbuki ülkenin başinda mustafa kemal var. Onaylamaz lozani olur biter. Ne diye onayliyor biliyormusunuz. Onu kimler getirdiyse bu ulkenin başina onlar devirirler yerine başkasi atatürk olurdu. Paşa çok iyi bilir bu işleri.
  Reisi cumhurumuz ataya ne diye laf dokundurmuyor acaba. Bilin bakalim muthiş Saygisindanmi yoksa türkluğe avrupanin kakiştirdiklari ayaklanip ortaliği yakip yikmasinlar diyemi.

 104. Atanin okuduğu okul hangisi, yahudi simon zvinin yahudi okulu, atanin inancinin asli yahudilik deniyor, atanin manevi kizi ülkü kiminle eli idi, yahudi iş adamiyla, anitkabiri kimler yapti yahudiler, koruma kanunu yazan yahudi, ülkede medreseler kapatilip islam alimleri işsiz birakilirken avrupadan getirilen binletce yahudi milli eğitime sokuldu. Atanin 1918 de yenildiği topraklarda kurulan devlet yahudi israil.bu ülkede şeriatten nefret eden ilahiyatcilar yetiştirdi m. Kemal ve avanesi.
  Musluman bir ulkeyi müsluman olan kurtarir. Balkanlardan doluşan başka inançtan insanlar kurtarirsa bunun adi gizli işgaldir.

 105. Hala atayi savunan insanlara hayret etmemek elde değil. Bakin bir kissayla neyin ne olduğunu anlaştirayim.
  -duydunmu teröristler anitkabire saldiracakken yakalanmişlar.
  -Deme yahu bir bombalasalardi mahfolmuştuk ülkece.
  – sen atayi sevmezdin ne bu telaş
  -oğlum ben memleketi düşünüyorum. ABD ye, ingiltereye, anzaklara, israile, yahudi lobisine rezil olurduk
  -öyle ya hepsi birlik olup başimiza bin türlü bela yağdirirlardi.
  ……….
  Bizi işgal edenler getirdi atayi.

 106. – yahu neredesin sen yirmibeş seneyi geçti görünmüyorsun.
  -2. Meşrutiyet ilan edildiği siralarda ermeni arkadaşin birisi beni işbulmam için arjantine götürmüştude.
  – buldunmu işi.
  – çok şükür işide bulduk parayida vurduk. İlk firsattada yurda döndük. Ee anlat bakalim ben yokken neler oldu memlekette.
  – balkanlardan atildik bu yetmedi osmanlinin elindeki arabistan petrolleri yuzunden dunya savaşi çikti. Arap bolgelerini kaybettik hep bu savaşlarda. Bununlada yetinmediler Anadoluyu istanbulu trakyayi hep isgal etti düşmanlar.
  -osmanli ne oldu
  – batti gitti. Saltanatta bitti hilafette gitti.
  – memleket nasil kurtuldu
  – mustafa kemal diye birisi çikti. Atti bütün düşmanlari memleketten. Sonra dini islam yuzunden yiktilar bizi diyerek islami kanunlari hep kaldirdi. İslami okullari kapatti. Bir daha işgal olmasin diye yapmiş olmali.
  -nasil birisiymiş bu adam.
  – çok ilerici çok moderen.
  – neler yapti
  – dini mektepleri kapatti avrupadan yahudi alimleri getiripyuksek okullara koydu. Yahudi işadamina şapka getirtti evrupalardan. Takmayanin karşi gelenin kelleyi uçurdu. Sonra vergileri yukselltti. Sabetaycilami ne vamiş onlada yahudi islam arasi bişeymis. onlara imkanna sağladi. Kimi fabrikator oldu, kimi profesör, kimi paşa kimi mebus, kimi sanatci. Aydinlatti memleketi ileriye götüdü. Cümle ecnebi milleti taktir etti hep yaptiklarini.
  Velhasil memleketi kutadi canim hakkini yemeyelim paşamizin.
  – valla arkadaş anlattiklarindan anladiğim kadariyla yahudileri çok iyi kurtarmiş. İhya olmuş adamlar.

 107. Halen daha osmanlidan bize kalan topraklarda yaşiyoruz. Yunan işgali danişikli dövüş mustafa kemali ulkenin başina getirmek için gerekce olsun diye ingiliz kurgulu bir savaşcilik oyunu idi. Osmanli bu bahaneyle tasfiye edilerek bu topraklar buyuk işgalciler tarafindan sabetayci mustafa kemal ve ekibine verildi.
  ……..
  İttihat ve terakki cemiyeti 1889 da osmanliyi yikmak amaçli terör orgütu olarak kuruldu. Osmanli düşmani İngiltere ve fransa tarafindan destek görüp guçlendirildi. Yillar geçtikce Askeriyede ve siyasette yuvalanarak gelişti. 1913 darbesini yaparak hukumeti elegeçirdiler. Mustafa kemalde bu örgutten idi. Kurtuluş savaşi yillarinda mustafa kemalin askeri kadrolari hep ittihat ve terakkici idi. Bu örgütünün Osmanliyi çokertme yani memleketi batirma sebebiyle adı boklandiği için iş bitiminde tarihin çöplüğüne atildi.

 108. Hani diyorlar ya Atatürk ölmedi kalbimizde yaşiyor diye. Öylesine söylenen bu soz şeytanin insana vahyi gibidir. İnsanlari yuce Allah yaratmiştir ve kalbinin uzerine arapça Allah yazar. kalp her atişinda bu yazi belirginleşir. Kalp Allah diyerek atar.
  Şimdi mecazende olsa atamiz ölmedi kalbimizde yaşiyor diyenler atayi haşa Allahin yerine koyuyorlarmi koymuyorlarmi bir düşunsunler.

 109. Hani başkent 1920 lerde istanbuldan ankaraya taşindi ya. Zoraki taşinmadir bu. Mustafa kemal asla istememiştir bunu. Sebep anadolunun ortasinda çukurluk bataklik alandaki Ankara istanbulun binde biri kadar guzellikte bile değildir. Kışın sobalar yakildiğinda duman basardi şehri. İstanbul ise kaç taraftan denizlerle çevrili, limanlari sahilleri kumsallari olan bir dünya şehri. Dunyanin her yanindan gelen gemilerin uğrak yeri. Ankara o donemlerde resmen anadolunun orta yerini dağlari denecek bir yerde.
  Mustafa kemal ve kemalistlere öyle dokunmuşki bu durum. Ankaraya deniz getirmeye bu şehirde liman açmaya karar vermişler. Ne saçmaliyor bu diyecek olanlara hemen açiklayalim. Sakarya nehrinin yataği genişletilerek bu yol ile karadenizden gemilerin Ankara il sinirina kadar gelmesi sağlanacakti. Orada liman kurularak şehrin ticaretinin kalkinmasi sağlanacakti. Bu proje maalesef akillara zarar bir proje idi. O 1930 lu yillarin fakir türkiyesinin bu işe gucunun yetmiyeceği anlaşilarak vazgeçildi bu projeden.
  1900 senedir var sapanca gölunun marmara denizine bağlanmasi projesi. Sakarya nehriylede karadenize yeni bir deniz yolu açilmasi projesi.Güc yetmedigi için gerçeklestirilemedi. Ankara neresi karadeniz neresi. Arada yuzlerce km var.
  Neticede ingilizler mustafa kemale başkenti ankaraya taşitarak bu millete iyi bir kazik atmiş oldular.tabii sonraki dönemlerde alişildi bu duruma orasi ayri.

 110. Timurtaş hoca varmiş bir zamanlar mustafa kemal ve inonu donemini ağir şekilde eleştiren. Sistemin islama karşi yaptiği haksizliklari dile getiren. 1980 de 12 eylul darbesi sirasinda aliyorlar bunu evinden darbeciler uç ay işkence etmişler. Jop, elektrik vermek aklina ne gelirse. Aylar sonra salmişlar adami akli başina gelmiştir diye. Eve geliyor adam yari ölü. Ocak 2000 de 55 yaşini birkac ay geçe öldü bu hoca. 1944 doğumluydu. 1944 doğumlularin ortalama 2020 ye kadar ömrü var. Kaç sene çalinmiş adamin ömründen görün.
  …….
  Ahmet pempegullu vardi gebze belediyesinin refah partili belediye başkani. İrtica bahanesiyle 28 şubat doneminde aliyorlar bunu irtica bahanesiyle. İstanbulda sorguluyorlar. Vermişler işkenceyi. 2001 de gozaltina alinan başkan 13 ay sonra serbest birakildi. 2007 nin ağustosunda 57 yaşinda vefat etti. Bu örnekleri okadar çoğaltabilirizki.
  Cumhuriyet düşmani ilan et kendin gibi düşunmeyene ver işkenceyi. Kimse cumhuriyet düşmani değil. Atatürkcu laik olmak zorundada değil.
  Ah kemalizm gunahin çoktur senin.

 111. Timurtaş hoca vardi bir zamanlar. Kemalizmi ismet inonu ve mustafa kemal dönemlerini kiyasiya eleştiren. Düzenin islama haksizliklarini dile getiren. 1980 de 12 eylul darbesi olunca darbeciler aliyor bunu evinden nezarete, vermisler dayaği ışkenceyi buna. Aylarca. Aylar sonra artik akillanmiştir diye serbest birakmişlar. Evine geliyor adam. Kilolar gitmiş yari ölü vaziyette. Timurtas hoca ocak 2000 de 55 yaşini bir kaç ay geçe öldü. 1944 doğumluydu. 1944 doğumlular halen duruyor ve 2020 lere kadar ömür beklentileri var. Görum ömrunden ne kadar götürmuşler adamin.
  Gebze belediye başkani vardi refah partisinden. Ahmet pembegulluydu adı. Bunu 28 şubat doneminse 2001 de irtica bahanesiyle aliyorlar gözlatina. İstanbula nezarete götürüp aylarca işkence etmişler. 13 ay sonra serbest kaliyir. Adam ağustos 2001 de 57 yaşinda iken öldü.
  Hiç kimse cumhuriyet duşmani değil. Kemalist ve laik ve ataturkcu olmak zorundada değil. Kendi gibi olmayanlara ölümune iskenceyi layik görenlerin gunah defterleri öyle kabarikki yazmakla bitmez

 112. Galiba 2000 li yillarin başlariydi. Atv yi seyrediyorum. Ali kircaya konuşan bir italyan diplomat. Biz kemalist türkiyeye islam ülkeleriyle aramizda tampon bir devlet olma gorevini vermiştik Lozanda. demişti,. Aslinda türkiye müsluman olmasin diğer dinler serbest anlami da çikabilir bu sözlerden. Çunkü hristiyanlik yada yahudilik uzerinde yaptirim hakkimiz yoktu. Turkiye onlarin dinine karişamiyordu. Orneğin halifeliği kaldirabiliyor ama patrikhaneye dokunamiyordu. Cami uzerinde istediği kararlari alabiliyor kilise yada havralara karisamiyordu. İtalyan diplomat Göruyoruz ki türkiye bu gırevinde başarili olamadi kemalistler bu görevi yerine getiremediler demişti. Yani bu işlerin kaziği ta lozan göruşmeleri sirasinda sokulmuş bize demekki. Hatta lozan anlaşmasi imzalanmadan birkaç gun önce 18 temmuz 1923 te mecliste türkiye hristiyan olsunmu olmasinmi gorüsmeleri yapilmiş. İslam ilerlemeye engel ( haşa) biz Allah diye diye geri kaldik diyen mebuslar olmuş ilerleyebilmemiz için medeniyet seviyesine ulaşabilmemiz için hristiyan olmamiz gerektiğini savunanlar bile olmuştu. Meclis goruşmelerinde soz alan kazim karabekirin mustafa kemale siz bu işlere islami kurtaracağiz hilafeti kurtaracağiz diye girdiniz. Bizde size destek verdik şimdi ne oluyorda böyle goruşmeler yapiliyor çikişiyla bu gorusmeler kesildi. Ama 9 nisan 1928 de türkiyenin anayasasindan devletin dini islamdir ibareside çikarildi. Dini eğitim zaten 1924 ten itibaren yasaklanmaya yapilan devrimlere karşi gelenler asilmaya başlanmişti bile. Satilan, yikilan harabeye dönen camiler öyle çoktuki. Yeni baskent Ankara camisiz şehir idi. Osmanlidan kalan birkac cami varsa hepsi o.
  Türkiyede dini islam uzerine kemalist baski öyle bir ağirca uygulaniyorduki 1950 baslarina gelindiğinde ülkede ölülerin cenaze namazini kildirabilecek insan kalmamişti neredeyse. Namaz kilanda yok gibiydi. Hac zaten 1948 e dek yasak. Peki sonradan neden dine dönüş denebilecek düzelmeler oldu ona bakalim.
  1934 te trakya olaylari sirasinda nasil olduysa devlet desteğiyle bir gurup yahudi trakya ve çanakkaleden kovuldu. Filistinde kurulacak israil devleti için oraya yahudi nufusu lazimdi. Bu sebeple yapildi bu olaylar. Zorla goç ettirildi adamlar. 1948 de israil kurulunca türkiyeden yahudi göçler öyle hizlandiki hatta 1960 da ismet inonünun kayinbiraderi bile israile göç ederek yerleşti. Bu yahudi göçu asillari yahudi olan sabetaycilara guc kaybettirdi.
  Ayrica 1945 te bazi avrupa devletlerinin baskisi ile çok partili sisteme geçildi. Yoksa türkiyeye maddi destek yapilmayacaği söylendi. Çok partili sistemde bir parti kazanabilmesi için halkin sesine kulak vermesi lazimdi. Halkin seside dini islamdi. Demokrat parti bu sese kulak verdi. Aslinda 1946 da muhtemelen kazandiği seçimler sandik hileleriyle kaybettirildi. Chp tarafindan. Ama 1950 seçimlerinde Dp açik ara önde götürdu seçimleri. Vatandaşa verdiği sozleri tutabildiği kadar tuttu menderes. Ezan aslina döndü. İmam hatipler kuran kurslari açildi. Din eğitimi ve ibadet serbestliği tam olarak sağlandi. Yinede dine baski hiç yok değildi ama chp doneminden bin kat iyiydi yine. Tabii bunun bir bedeli vardi. Bir askeri darbe bir başbakan ve iki bakani kurban verildi bu işlere. Binlercede hapis. Ama yinede islam kurtulmuştu.
  İşte italyan parlementerin biz sizi cami ile kilise arasinda tampon millet yaptik sözlerine bu sebeple uyulamadi. Halkin gucu kemalizmin din üzerindeki baskisina baskin geldi. Bir darbe uç darbe dort darbe derken islam öyle guçlendi halk öyle bilinçlendiki birilerinin artik darbe yapamayacaği bu millete tahakkum edemeyeceği zamanlarda geldi çok şukur.

 113. -atamizi gördünmü ne kadar moderen birisi.
  – ne yapmiş anlatta bizde öğrenelim.
  -istanbula gelişinde şikayet ediyorlar deniz sahilinde yariuryan gezen ve denizde cibildak yüzen kadinlari. Osmanli bitti artik böyle şeyler serbest sizde alışın böyle şeylere demiş.
  – bukadarcikmiydi.
  – yok yahu insan haklarina muthiş saygisi var atamizin, falih rifkiyi şikayet ediyorlar yunanli bir kadinla düşüp kalkiyor diye.
  -Eeee ne cevap veriyor?
  – beni onun beyni ilgilendirir belden aşağisi kendisine aittir demiş,
  -dini meselelerdede özellikle islam hakkinda Kurani kerim hakkindada bu kadar duyarli olsaydi ne iyi olurdu değilmi.
  – ne diyorsun sen yahu galiba bizi ortaçağa götürmek istiyorsun.
  -sizinkiler taşlari yontup şekil vererek heykeller yapiyorlar ve bunlari her tarafa dikiyorlar öyle değilmi.
  – evet öyle ne olmuş
  – memleketi yontma taş devrine götürdükleri çok açik değilmi.

 114. İki kişi kahvehanede konuşuyor
  – atam nasil tek başina yedi düveli yenerek söktü atti memleketten
  – haydi ulan oradan ingiliz valisi idi işte.
  -ey millet duydunuzmu atamiza neler diyor delirmiş bu adam
  -delirmiş birileri varsa oda çevirdikleri firildaklarin gun gelip ortaliğa dökülmeyeceğini sananlardir.

 115. İki kişi kahvehanede konuşuyor
  – atam nasil tek başina yedi düveli yenerek söktü atti memleketten
  – haydi ulan oradan ingiliz valisi idi işte.
  -ey millet duydunuzmu atamiza neler diyor delirmiş bu adam
  -delirmiş birileri varsa oda çevirdikleri firildaklarin gun gelip ortaliğa dökülmeyeceğini sananlardir.

 116. Ata ölmüş ahrette meleklerin karşisina gelmiş.böbürlenerek şoyle demiş
  – ben Atatürküm türkiyeyi kuran büyük adam. Cennetten en guzel yeri ayarlarsiniz artik.
  – iyide senin kadinlar hep cehennemde ne yapacaksin sen cennette
  – yahu boş verin o kadinlari şimdi bana koskoca cennette bir yer bulamayacakmisiniz.
  – yer çok, bolayir şehitlerinin yaninami, çanakkalede ariburnu yada ölmeyi emrettiğin 57. Alay şehitlerinin yaninami gönderelim. İstersen daha muş ve bitlis yada nablus şehitleri var.

 117. Tvde gösterdi geçen seneler. Eski bir görüntu.1930 lu yillara ait. Adanada milli bayramlardan birisi kutlaniyor. Motorlu araç yok. Kutlamalar manda arabalari ve atlı sivariler eşliğinde yapiliyor. Atada var orada. Konuşmaci olan kimse konuşmasinin bitiminde Atam damarlarimizdaki asil kan size feda olsun diyor.
  Bir insan nasil hiç yuzu kizarmadan kendisi için böyle bir övgü sozu söyletirki. Bir millet ancak bu kadar kuçumsenebilir. O konuşmalar bugünün nesilleri için ibret vesikasi niteliğindedir.

 118. Ata 10 kasimda değil 9 kasim 1938 de öldü. 1 gün sakladilar ölümünü. Tipki atayi genç gostermek adina 1877 değil 1881 gostermeleri gibi. Yâşi geçmiş askere yazilmaya 1890 larda askeri okula girebilmek adina yaşini küçülttürmüş. Kücültülmüs yaşi bile 1880 li. Yinede doğumu 19 mayis 1881 miş. Ne yapsinlar küçültmeyip latife 1902 li. Onuda buyuk gösterdiler. 1897 li diye. O her oyunu ettıkleri osmanlinin sarayinda öldü ata. Zaten o saraylara konmak için ülkeden kovuldu osmanli soyu.

 119. Ahaaa italyan, ingiliz, fransiz işgalleri anadoludaki işgal bolgelerin halki mustafa kemali indirmek uzere teşkilatlanamasinlar diye olmasin. Bunlar zaten mustafa kemale silah gonderen işgalcilerdi. Osmanli sikahlarinida paketleyip bunlar gonderdi. Olurmu olur rusda dahil butun osmanli duşmanlari mustafa kemal ike can ciğer kuzu sarmasi idi. Adam ne ballimişti. Ne kiyaklar yaptida kendisine böyle kiyaklar yapiliyor malum.

 120. -söyle bakalim çocuğum 10 kasimlarda anitkabire neden gideriz.
  – ataturkün ölum yildönümünü kutlamak için öğretmenim.

 121. Mustafa kemal bizi işgal eden yunani ve yedi düveli atti ülkeden. Onlarca sene bu masallar dinletildi bu millete. 1961 de türkiyedekilere almanyada işçi olabilmenin yolu açildi. Oraya çalişmaya gitti yuzbinlerce insanimiz. Orada neyi öğrendiler biliyormusunuz. Filistinde bilerek ingilizlere yenilen mustafa kemal kendini kahraman yaptirmak için onlara yunani anadoluya çikartin ben onlari yenmis olayim demiş. Almanlar açiyor bizimkilerin gözünü.
  Merhum cumhurbaşkani turgut özal. Bize bu ülkeyi koskoca imparatorluğu bozdurup bozdurup harcayanlar vatan ve hurriyet kahramani olarak belletildi. İşin aslini yurt dişina çikinca öğrendik. Gerçek kahramanlara imparatorluğu ayakta tutmaya uğraşanlar hain ilan edildi dedi. Bir ay içinde faili meçhule kurban gitti. Cumhurbaskanimiz iki ayyaş dedi diye aylarca ayaklanma oldu bu ülkede. Birileri asla isteselerde türk olamazlar. Türk gibi gosterilip islama sokulan kazik olabilirler ancak.
  1948 e kadar bu ulkede hacca gitmek neden yasak çok iyi anlasiliyor. Millet yurt dişina çikarak oralarda kemalist gerçekleri öğrenemesin diye. 1953 e kadar çanakkale şehitliğini ziyaret etmek bile yasakti bu ulkede. Hangi birlikler nerelerde kimlere kasten yedirildi devlet alabilme adina bunlari oğrenemesin bu millet. Bakarsiniz anlatan birileri çikar.
  Bize kufredenlere haksiz kufurler bin kere bin milyon kere milyon misliyle sahibine gitsin.

 122. Yurt dişindan avrupadan ecnebi heyet gelmiş yeni başkent ankaraya. Gelenlerin kim olduğunu anlayip dinlemeden bizimkiler başlamişlar atayi övmeye
  – atamiz son bin yilin en buyuk insanidir. Bizi işgal eden ingiliz, fransiz, italyan, abd, anzak, japon daha kim varsa yenip atti ülkeden.
  – bilmezmiyiz çok takdir ederiz kendisini
  – pardon sormayi unuttuk siz kimdiniz
  – biz yenilen ülkelerin temsilcileriyiz bu seneki savaş tazminatlarini almaya geldik.

 123. – söyle bakalim fransiz napolyonmu buyuk atatürkmu
  – tabiiki napolyon
  – nesi buyuk napolyonun bütün avrupayi yendi aldi gibi gozuksede sonunda yenildi ve bütün topraklar elinden çiktigi gibi fransa bile işgal edildi. Ata öylemi yendi atti hepinizi ülkeden
  – ulan atayi ingiltere ve somurgeleriyle birlik olup ulkenizi isgal ederek biz getirdik ülkenizin başina. Devrimleri biz yaptirdik. 1918 den 1936 nin ortalarina kadar boğazlarda kaldik. Ata bizim dediklerimizi yaptiğina göre onun yendigi birileri varsa oda sizin millettir.

 124. – oh ortaasyadaki türk devletleri bağimsizliğina kavustu, aradaki irani yedimmi afganistan pakistan, ortaasyadi türk devletleri ve azerbaycanla birlesip devasa bir imparatorluk olacagiz.
  -avrupadanda buyuk olamazsiniz ya
  – ne diyorsun sen yahu bir vurdummu avrupaya kiminizi akdenize kiminizi atlas okyanusuna dokeriz.
  -bana bak avrupanin birde amerikasi var. Avustralyasi var. Bir kere isgal ettik bir ataturk diktik basiniza 70 senede zor kendinize geldiniz. Birdaha dikersek ikincisi 770 senelik olur.
  ……..
  Amaç asla ülkemizi aşagilamak degil. Birileri bizi isgal edenlerin adami idi bunu iyice belletmek.

 125. Geçen yuzyilin başlarinda bizim bölgedeki her köye arnavut yerleştirildi. Bunlar köylerde kimde para var, kim duğun yapacak, kimin altinlari var kim hayvan yada arazi satti hepsinden haberdar oluyor mustafa kemale bağli arnavut çetelerine bildirdiler. Onlarda 1919-22 donemideki otorite bosluğundan yararlanip zengin köyluleri soydu. İhbarcilarda soygundan payini aliyordu.
  Bu arnavut yada kimi balkan kökenlilerin evleri cumhuriyet doneminde mustafa kemalin aleyhine konuşanlari devlete bildirip işkence görmelerini yada hapise duşmelerini sağladi. Öyle bir fitne yapiliyorduki bir tek içkili eylencelerine karişiliyor diye kimisi haşa Allah yok din yalan yaygarasini yaparak köylerde fitneye kavga dovuşlere sebep oluyor bu fitnelerden dindarlari mustafa kemalin aleyhine konuşuyor diyen kemalist guruplar galip geliyor milleti mahkemelerde surunduruyorlardi. Din aleyhine konuşanlara ise hicbir yaptirim uygulanmiyordu.

 126. – hani ulan defterimi dürecektin. Gel dürde görelim.
  – geleceğim ulan neredesin?
  – Atatürkün oradayim.
  – heykelininmi, ilkokulununmu, lisesininmi, caddesininmi, bulvarininmi, stadininmi, kültür merkezinimmi yoksa mahallesininmi?
  – orasinida sen bul
  – nereden bulayim ulan her yerin adı ataturk
  – devletimizin ataturkden başka bir şey bilmemesi sayesinde can guvenliğim garantide.
  – ulan köftehor yine yirttin.

 127. Mustafa kemal 13 kasim 1918 de istanbula ingilizlerle ayni gun gelmiş. Yanindaki yaveri cevad abbas boğaza demirleyen ingiliz gemilerini gostermiş ve bu durumdan dert yanmiş.
  -Ataya ne olacak halimiz diyor.
  Atada cevap veriyor
  -geldikleri gibi giderler
  Cevad abbasda balkanli mason. Namaz kilanlar için mezar taşlari gibi birbiri üzerine yikilan bunaklar surusu diyor. İngilizden yada diğerlerinden ne farki var.
  Atayi şışirmek için bu masali o uydurmuş olmali.

 128. – gel bakalim tarim bakani soyad kanunu çikti biliyorsun
  – evet biliyorum paşam
  – senin soyadin eşek olsun
  -aman paşam ayip değilmi
  – tarim bakanina eş ek soyadi gider.
  – anladim paşam sizin soyadinizda eşoleşek olsun mademki
  – ne diyorsun sen yahu delirdinmi ne
  – yok paşam yanliş anladiniz eş oğul eş ek diyorum
  – ben senin oğlunmuyum
  – canim hiçmi babaniz yok.
  O sirada olaya tanik olan kel alinin sesi gürler
  – lan karaali gel buraya sallandirilacak bir enayi var burada
  – adamin suçu neki
  – sen önce sallandir bilahere suç uydurmasi kolay.

 129. Çok değil yüz yila kalmadan bazi kişiler bazi cemaatler bir araya gelerek bizlerin din düşmani olduğunu öne sürecek ve sizlerin oyunu alarak başa geçecek ama sira devleti bölüşmeye geldiğinde birbirlerine düşeceklerdir.
  M. Kemal- 17 aralik 1927 Ankara
  ……..
  Sabetaycilar kendi yaptiklarini nede güzel biliyorlar. İttihat ve terakkiyi kurdular. Osmanli imparatorluğunu içeriden çökerttiler. Sonra yeni türkiyede koltuk ve rant paylaşimi kavgasina düşerek birbirlerini dinsiz imansiz ilan ettiler. Sonrasindada kimisi idam sehpasinda can verdi, kimisi yurt dişina kaçti. Kimisi sürgün oldu, kimiside ağir hapisler yiyerek ceza evlerinde süründü.

   • İnançsiz bir siteden aldim ben o sözü, kendi uydurduklarini Mustafa kemal söylemiş gibi yaziyorlar. Ben diyorum siz bu konularda benden ustunsunuz. İnanç olmayinca yalan serbest oluyor demekki. Daha neler neler var öyle hep biliyoruzda boşveriyoruz

 130. -Neden atatürkle uğraşirlar internette tvlerde bilmiyorum. Yaptiğida birşeyde yok ha.
  -bir şey yapmadiği için olabilirmi öğretmenim. Yaptiklarina bak soyadina bak
  -ne diyorsun açik söylesene
  -Atatürk dedirtmiş kendisine
  – ne varmiş bunda
  – bir zamanlar bir liraya bir milyon dememize pek benziyorda.
  – oğlum adam devlet kurmuş olacak o kadar.
  – Corç waşhinton ataamerikan, mao ataçin, lenin atarus diye birşeyler duydunuzmu siz onlarda devlet kurdular.
  -oğlum böyle yaparak atayi aşağilamiş olmuyormusun.
  -öğretmenim biz boşverelim geçmişi yükseltelim atanin adini diyoruzda ateistler birtürlü izin vermiyorlar.
  – ne yapiyorlar
  -internette heryerde islamiyetin aleyhine sözler yaziyorlar
  -onlar ne yazarsa yazsin kime ne
  – öylede o sözleri atatürkten vecizeler olarak veriyorlar.

 131. – mustafa kemal için sakarya savaşindan kaçarken attan düşerek gazi oldu diyorlar doğrumudur sence.
  – ben olaya iyimser olarak bakiyorum. Olay tamamen atin salakliğindan kaynaklaniyor olmali.
  – nasil yani.
  – mustafa kemal ata atladi. İstikamet ilk anda kaçiş guzergahi gibi gözüksede ata atin yönünu yunan kuvvetlerine doğru çevirmek üzereydi.
  – eeee sonra
  – şoyle bağirdi. Ey yunan kaç geliyorum. Ben mustafa kemal atatürk dedi. At bu son sözu at at ürk şeklinde alguladi ve ürküp şahlanarak paşayi yere düşürdü.
  – o zamanlar soyadi kanunu yoktuki.
  – o kendi kafasinda soyadi kanunundan çeyrek asir önce koymuştur kendine böyle dedirtmeyi kafasina. Soyadi kanununu bile o sebeple çikartmiştir.
  – ata ne oldu dersin. İstiklal mahkemelerine mi gönderdiler yoksa kasabin birinemi teslim ettiler
  – bence deterjan atölyesine göndermişlerdir sabun yapilmak üzere.
  -öyleyse tam isabet oldu desene
  – neden
  -Osmanliya oyun eden cenabetler hiç değilse o sabunlarla yikanip paklanirlar.

 132. Fehmi dedem sağliğinda anlatirdi. 1997 de vefat etti. Eskiden askerler kendi vilayetlerinde görev yaparlarmiş genelde, 1926-1936 döneminde gebzelilerde genelde yeni il merkezleri olan izmitte yapiyorlar vatani görevlerini..Tabiiki hafta sonu çarşi izni olunca atladiklari gibi trene doğru Gebzeye. Oradanda köylerindeki evlerine. Geceyi evlerinde geçiriyorlar. O zaman gebze küçük yer. 1927 de bir ilçe merkezi 42 de köyü var. Toplam nufus 25686. Yani her yeri köy aslinda. Her neyse biz yine mevzuya dönelim. Kaçan askerler geceyi köylerinde geçirdiler ya mecbur ertesi günü birliklerine dönüyorlar. Komutan çağirip soruyor bu askerlere neredeydiniz siz diye. Hafta sonu köyümüze gittik orada kaldik diyorlar. Ben size izin vermedim kimden izin aldiniz diyor komutan. O sirada orada bulunan atatürk büstü yada resmi varsa onu gosteriyor askerler atamdan paşamdan aldik komutanim diyorlar. Komutan korku bokuna hiçbirşey diyemiyor. Bir dahaki sefere bendende izin alin emi diyor.
  Bunu ben 2012 nin yazinda internet sitelerinden birinde yazdim. Misiroğlu hoca değiştirerek youtuba koymus. Olsun helal olsun.

 133. Bu arada önemli gördüğum bir konuyu ele alayim. Orhan gazi dönemi osmanli devleti dönemin sonunda bile marmara bölgesi kadar gosteriliyor bu yanlistir. En az anadolunun yarisi osmanliya bağliydi. Trakyaninda buyuk bölümü alinmişti. Gebze 1329 da fethediliyor bizanstan. Orada çerkeşli köyü vardir savaş oluyor orada çerkeş bölügünden 4 asker şehit düşüyor, o bölgeye gomuluyorlar. Sonradan o asker aileleri bu bolgeye gelip köy kuruyorlar. Çankiri çerkeş o dönem başka beyliğe bağli ama o beylikte Osmanliya bağli işte. İstediği zaman asker veriyorlar. Karaman hariç hepsi böyledir. Meydan larusta gördüm kirşehir orhan gazi döneminde osmanlinindi yaziyor. Ankaradan bile ötede. Trakyada orhangazi dönemi sadece gelibolu yarimadasi türk topraği gosterilir. Edirne 1352 den itibaren bizimdi. Bati trakyada bile arazilerimiz vardi.
  Neden osmanli küçuk gosterilse bile çok çabuk büyüyüverdi onuda izah edelim. Bizansa karşi kazandiği zaferler butun anadoluda taktir topluyordu. Çunkü osmanli beylik, bizans imparatorluk idi. Arkasina avrupayi alan imparatorluk. Avrupa devletleri 1359 da osmanliya haçli seferleri duzenlediler piyer komas komutasinda. Amaç osmanliyi ortadan kaldirmak. Bozguna uğrayip gerisingeriye döndüler.

 134. – ismet çok hastayim öleceğim galiba
  -yok paşam çok fazla gezdiniz yorgun düşmüşsünüzdür iyileşirsiniz.
  – ne gezmesi yahu gözümün gördüğüne bile gidemiyorum senelerdir.
  -atlayalim otomobile hemen götüreyim.
  -olmaz sen yapamazsin o işi
  -paşam görevden alali bir sene oldu hala kiziyorsunuz bana öyle değilmi
  – ne kizmasi yahu gözümün önünde ay duruyor haydi götürde görelim
  -öyle ya aya gitmek Osmanliyi yikmak kadar kolay olmasa gerek.

 135. -Hocam yaşiniz kaç oldu?
  -106 amma yolun sonunada geldik.
  -anlatin bakalim osmanli ve kemal paşa zamanlarini.
  -Osmanli zamaninda çok küçüktüm. Babam seferberlikte kaldi, uzun süren savaşlar sebebiyle din eğitimi alamadim.
  – sonra ne oldu?
  -kemal paşa cumhuriyeti kurdu. Osmanli soyunu halifeliği hep kaldirdi. Din eğitimlerini hep yasakladi. İnönü dönemindede sürdü bu yasaklar. Yine din eğitimi göremedik.
  – size ne diye hoca diyorlar
  – rahmetli annem çok dindardi o biraz bir şeyler ögretebildi.
  – dini tahsil bile görmediniz ama sizin için herkes cennetliktir o diyor bunu nasil izah edeceksiniz.
  – eğer ben cennete gider isem bu o zamanin kemalistlerinin sayesinde olacak.
  – yahu hocam bu hem kemalistler dini ve dini eğitimleri yasakladi diyorsunuz hem onlar sayesinde cennete gitmekten bahsediyorsunuz. Bu ne yaman çelişkidir böyle.
  – ne çelişkisi evlat hep onlari takip ettim ne yaptiklarina baktim. Onlar ne yaptiysa ben tam tersini yaptim. Bulduysam bu şekilde ama yine onlar sayesinde buldum cennetin yolunu.

 136. – arkadaşlar kimi kendini bilmezler atatürkü kuçuk düşürmek adina yunani yenmekte ne var diyorlar. Bakin atatürk ülkeyi kaç sefer kurtardi açiklayayim. Balkanlarda bulgarlari yenerek istanbulun düşmesini önledi. Istanbul duşse ülke düşmüş olacakti.
  – o zaferi gazi paşa kazandi diyorlar
  – ayni kişi evladim. Çanakkalede ingiliz fransiz anzak ve dığer muttefikleri yenerek istanbulu dolayisiyla ülkeyi bir daha kurtardi.
  – onud büyük önder yapti diyorlar
  – oğlum ayni kişi, muş ve bitliste rus ordularini yenerek ruslarin butun ülkeyi işgalini önledi.
  – onuda sari pâşa yapti diyorlar.
  -ayni kişi diyoruz sana, atatürkün çanakkalede düşmanlari yenmesi ruslarin içerden çökmesini sağladi, doğudan çekildiler.böylece ülke bir daha kurtulmuş oldu.
  – yahu onuda kemal paşa yapmiş
  – ulan ayni kişi demedikmi hasta etme adami. Filistinde bir firsatini bulan ingilizler ilerleyip halep onlerine kadar geldiler. Atatürk buradada onlari bozguna uğratarak vatani tekrat kurtardi.
  – örtmenim onuda selanikli bir paşa kazanmiş diyorlar siz hepsini atatürke malediyorsunuz
  – oğlum sen benimle dalga geçiyorsun galiba
  – asil siz bizimle dalga geçiyorsunuz,, bahsettiklerinizin hepsi en ağirindan yenilgidir. Bugün ulkemiz varsa dişardan ve içeriden birileri bizi öldüre öldürte bitiremedikleri içindir. Bunu mustafa kemal türkluğu siz kurtardiniz diyene şöyle itiraf etti. Hayir türkü kendi kani kurtardi.

 137. – siz ne kadar cahil insanlarsiniz yahu atam duşmanlarin yerle bir ettiği ülkeyi yeni bastan kurdu
  – sonrada o ulkede sabetaycilari ihya etti.
  – herkesi ileri medeniyetler seviyesine çekmeye uğraşti.
  – bunu milyonlari onmilyonlari heykellerine biat ettirerekmi yapti dersin
  – yeni alfabe getirdi. Bu millete baştan öğretti okuma yazmayi Birde dindar geçinirsiniz hz Ali bile bana bir harf öğretene 40 yil köle olurum demiş. O bize 29 harf öğretti.
  – buda kemalizmin 1160 yil milleti kendine köle yapmayi garantilemesinin bir parçasi olmali

 138. Millet sabahtan akşama kadar çalişiyor günlük 50 lirayi göremeyen milyonlar var bu ülkede. Gazetede okuyorum aslen selanikten gelmelerin soyundan olan bayan bir film sanatcisi film başina 55000 lira aliyormuş. Bizim orali bayan bir sanatcida var öyle onunda asli selanikli. Dizilerdi reklamlardi iyi vuruyorlar parayi. Mustafa kemalden torpilli bunlarin soyu sulalesi. Milletin kazancinin bin mislini bir kerede götürenler. Millet borç batağinda surunurken saltanat surenler.bu ülke sabetaycilarin cenneti emin olun. Ama o sabetaycilar bu memlekete yunanistandan baldiri çiplak geldiler bu milletten zorla alinarak onlara peşkeş çekildi imkanlar. Bir zamanlar bu ulkeye dişaridan doluşarak hiç yoktan servet sahibi edildi bunlar.Milleti sefalete sürukleyerek saltanat suren bir avuç azinlik olan birileri bu dunyada cenneti yaşiyor. Sanatcinin birisi saçi reklamlarda izinsiz kullanildi diye 715 binlira tazminat aldi bu ülkede. Başkasinin kusuru sebebiyle hayatini kaybeden çocuğa ise 60000 lira değer biçildi.
  Selanik yunanistanda bile olsa halki burada ve bu ülkenin gizli başkentide selanik olsa gerek.

 139. Krt de şimdi adamin birisi anlatiyor osmanli balkan savaşlari oncesi 3 milyon km2 imiş balkan sonrasi 1.5 km2 ye duşmuş. Biz balkanlarda 275000 km2 kaybettik 1.5 milyon km2 değil. Sevrle 250000 km2 ye duşmuşüz. Vahdettinde imzalamiş sevri. Mustafa kemal ülkeyi 780000 km2 ye çikartmiş. İttihat ve terakkiciler bilerek batirdi osmanliyi. 7.338000 km2 den 762000 e duşurdu onlar, m. Kemalde ittihat ve terakkici idi. Sonradan tek adam oldu. Sevr osmanliyi gozden duşurup mustafa kemali umut yapmak için ingiliz oyunuydu. Sevri Padişahta imzalamadi. Hiçde uygulanmaya konmadi.
  Adam diyorki fetö darbesini dinciler çikartti kemalistler kemalist ordu bastirdi. Kemalistler Ak parti yikilsin diye bakti.dindar halk tanklarin onune yatarak onledi darbeyi. Birilerinin sermayesi yalan.

 140. Ulan ataputu osmanli hanedanindaki Köpeklerle bile kiyaslayamazsiniz ataput kim osmanli yla kıyaslamak ne demek Atatürk müslümanların başına gelen en büyük felaketir namussuzluk hainlik zaten ataput müslüman olsa toprağa gömülür du mumyalanmis duruyo öteki tarafa da …….. görür bana bakın osmanli ya kim kötü laf yazarsa onun amina korum birde bazıları yazmış ataput olmasaydı bilmem ne olurduk olum mayan sağlama olduğun gibi kalırsın mayan bozuksa ataput deyil frenkestanda gelse seni kurtaramamaz zaten milletimiz neyin ne olduğunu biliyo vesselâm. ….

 141. Anitkabirde gelen yabanci bir konuğa Mustafa kemal ve kazandiği zaferler hakkinda bilgiler verilmektedir.
  – paşamiz çok buyuk dahi bir komutandir. Gerek çanakkalede gerek işgal yillarinda yarim dunya ingiliz dahil yedi duveli ülkemizden yenerek söküp atmiştir.
  – kurtuluş savaşinda sadece yunanlilarla savaşmadimi.
  – olurmu efendim ingilizlerlede savaşildi. Musulda yendik ingilizleri.
  – hani musul nerede şimdi.
  – cephede yen masada kaybet bizim işler böyle
  – inonu savaşlari var birisi hiç olmamiş diğeride yenilgiymiş zafer diye gösterilmiş deniyor. İnönü adinda geçen zaferler mustafa kemalinmi oluyor
  – iki savaşda oldu ikiside zaferdir efendim. Başkomutan mustafa kemaldir. Kazananda o sayiliyor.
  – sizinkiler kibris zaferini bile mustafa kemale malediyorlar. Kibrislilar neredeyse tapiyor paşaniza
  – efendim türkiyenin zaferleri mustafa kemalin ya kibrisda türkiye sayesinde kurtulduğuna göre anormal bir durum yok ortada.
  – bu mantikla dandanakan, malazgirt, miryakefalon, varna, kosova, otlukbeli, çaldiran, mercidabik, ridaniye, mohaç, haçova, kanije, hatta dömeke zaferleri bile mustafa kemalin zaferidir demektir.
  – o kadarda değil efendim.
  o sirada kabirden bir bağirtidir kopar
  -aptal herif onlarda benim.

 142. -hey saf köylü acemi asker git çavuşa haber ver mustafa kemal paşa geliyor ilimize. 21 parça top atişi yapilacak hazirlikli olsun.
  – bir kişi için o kadar top atişi israf değilmi komutanim. Kimse o kişi gösterin bana bir mermide bitireyim işini
  ……..
  Bu arada fikra olduğunu unutmayin mizah her şekilde değerlendirilir.

 143. Dönme tahakkumudur kemalizm. Kimisi hiç gusül bile almayanlarin illede bizim dediğimiz olacak asil millet bize boyun eymek zorunda diyenlerin. Başbakana bile milyonlarla ayaklanip geri adim attirdilar. Mahkeme heyetlerine onbinlerle yuzbinlerle baski yaparak tutuklu adamlarini serbest biraktirdilar. Kanunlar bunlara çalişir çunku arkalarinda kemalizmi başimiza getiren bütün ecnebi dunyasi var. Onlarca sene vergi odettikleri dindarlara devlet kapisindan ekmek yedirtmedi bunlar islama irtica yani gericilik bunlarada irticaci yani gerici damgasini vurarak. Bizim yarinimiz yok bile bile yakiyoruz kendimizi. Biz yanmasak millet uyanmayacak. Bunu biliyoruz.

 144. -çocuğum sen ne diye hiç su içmıyorsun
  – atatürk boğulup ölmesin diye anneciğim
  -oda nereden çikti ne alakasi var su içmekle atatürkün
  – öğretmenimiz hergün çocuklar atatürk ölmedi içimizde yaşiyor diyorda.

 145. -arkadaş 20 kasim tarihli gazeteyi okudunmu atanin cenazesi istanbuldan ankaraya götürülur iken oluşan izdihamda 11kişi hayatini kaybetmiş
  – garibandir hep onlar atanin yanina giderek kurtuldular desene önümüzdeki kişin kiyametin soğuğundan
  -kurtulmazlarmi hiç atanin gittiği yerde öyle sicaktirki

 146. 13yaşinda cocuk elinde sapan kuş avina cikar. Bir okulun bahcesine duser yolu. Birde bakarki okulun bahcesindeki atatürk bustunun uzerinde bir guvercin vardir.sapanini doğrulttuğu gibi bir taş atar kuşa.ancak hedefi tutturamaz. Taş bustun gözune gelir. Kuşda uçup gider zaten. Okulun hademesi olayi gormuşdür. Çocuğa fark ettirmeden arkasindan dolanip onu yakalar. İki tokat atar çocuğa aferin almak adinada doğru karakola göturur. İfadesi alinan çocuk hademeyle birlikte mahkemeye sevkedilir.
  Hakim sorar
  – çocuğum buste ne diye taş attin. Zarar vermişsin
  – buste atmadim taşi bustun başinda guvercin vardi buste siçar korkusuyla kovalamak amaciyla taş attim taş buste geldi kuşda kaçti. Amacim bustu korumakti
  – hademe birde sen anlat bakalim
  Hademe aferin almak adina otomatik yalan makinasi olarak çalişir.
  – hakim bey bunlar yobaz insanlar babasida torba sakalli ataturk duşmani.bustte ne kuş vardi ne bişey. Bilerek atamiza taş atti, taş gözun birini yok etti
  Hakim çocuğa dönerek sorar
  -hademeyi duydun kuş yokmuş buste bilerek atmissin taşi. Bir gozunu korlemişsin
  Çocuk şaşkin ve telaşli bi şekilde cevap verir
  – babam söyler durur atatürkün bir gözü zaten körmuş taş tamda o gözüne denk geldi ben suçsuzum hakim bey

 147. – şu dindar geçinenler ne kadar cahil insanlar öyle değilmi
  – neden öyle duşunuyorsun
  -atatürkun oruçluyken neden hiç fotoğrafi yok diyorlar, böyle birşey nasil anlaşilabilirki
  – sözkonusu ataysa hemen anlaşilir
  – nasil olacak bu iş
  – bir elinde sigara bir elinde raki etrafinda bir düzine kari

 148. Acemi şoför şehir içinde gider iken aracinin direksiyon hakimiyetini kaybeder. Araç bir atatürk büstune toslar. Tabiiki araç hurda bustte paramparça. Şofor ağlamaya başlar. Olay yerine toplananlardan birisi buna teselli için şöyle der
  – arkadaş bu araba zaten 5-6 binliralik birşey erkek adam bu sebeple ağlarmi ya
  – ne arabasi kardeşim görmuyormusun bust kirildi. Bir taş yuzunden 3.5 yil hapis yatacağim
  Birisi hemen mudahele eder
  – sus ulan sivil polis vardir 3.5 senede çenenden yersin.

 149. Fehmi dedem anlatiyor Fevzi paşa kurtuluş savaşi yillarinda nisan 1920 de istanbuldan Ankaraya geçiyor. Yaninda yaveri ve başka bazi rutbeliler var. Yolculuk gebzenin gerisindeki köyler uzerunden yapiliyor. Dedemin yaşadiği köyede uğrayip köylülerle sohbet etmişler. Tabiiki çocuklarla gençlerde toplanmiş onlari görmeye. O zamanlar 13 yaşinda olan dedemin ifadesine göre fevzi paşa orada bulunan ve dedemden iki yaş buyuk olan çocuğa soruyor
  – söyle bakalim evladim Allah kaç tanedir.
  Çocuk suskun. Paşanin yaveri sözde çocuğa yardima koşuyor. Parmaklariyla ikiyi gösteriyor çocuk iki diyor yaver üçü gösterince çocuk üç diyor 5 i gösterincede çocuk 5 cevabini veriyor yaver boyle yaparak kendince eyleniyormuş çocukla.
  Yetişkin adamlar uzun süren savaş yillarinda hep şehit yada duşmanlara esir düşmüşler. Çocuklar sahipsiz kalmiş. Tabiiki savaş ve kitlik yillarinda ekmek aş derdine düştüklerinden dini eğitimdende mahrum kalmişler. Normaldir ülke ocak 1913 ten beridir koca imparatorluğu kendi çikarlari uğruna batiran ittihat ve terakkicilerin elinde. Öyle anlaşiliyorki bu dönemde sabetaycilar nasil bir felakete uğrattilarsa bu memleketi çoluk çocuğu ve gençliğide tam kendi istedikleri kivama getirmişler.

 150. Savaşlar yeni bitmiş padişahlik henuz kalkmiştir. Mustafa kemal anadoludaki bir askeriyeyi teftişe gidecektir. Askeriye alaydir ve alay komutanini bir telaştir alir. Yuzbaşiya hazirlikli olun paşa gelince acilen bana bildirin der. Yuzbaşida aynisini başcavuşa söyler. Başcavuşda onbaşiya. Onbaşi nizamiyedeki acemi eri uyarir gazi mustafa kemal paşa gelecek gelir gelmez bana bildir der. Acemi er olur der ama onbaşi gorev kusuru korkusuna ikidebir nöbetciye gidip geldimi diye sorar. Gelmedi cevabini alir. Gelince acilen haber ver tembihinide yapar.
  Neyse vakit epey geçtikten sonra nizamiyeye bir otomobil gelir. Paşa yaveri cevad abbasla birlikte iner araçtan. Nizamiye kapisina gider. Acemi er siz kimsiniz diye sorar
  – ben mareşal gazi mustafa kemal paşayim der gelen kişi.
  Acemi er birden bire gürler
  – demek o sensin bu vakte kadar nerede kaldin. bizim onbaşi saatlerdir seni ariyor öyle birde dayakciki yandin gitti.

 151. Mustafa kemal köy okullarini tebdil kiyafet ile teftişe gider. O donem basin o kadar yaygin değil kitaplardada pek fotoğrafi yoktur. Tv zaten yok. Paşanin gittiği okullardan birinde girdiği sinifta bayan öğretmen vardir.cani onunla eylenmek ister biraz
  – öğretmen hanim ben müfettiş beyim. Aramizda kalsin mustafa kemali zerre kadar sevmem. Onun hakkindaki duşuncelerinizi bana doğru sekilde anlatin sizi istanbul yada ankaranin göbeğine tayin ettireyim.
  -peki mufettiş bey herkes ankaranin paşasi ingilizin maşasi diyor
  – başka
  -osmanliyi satip duşmanlarla paylaşti diyorlar.
  -başka ne diyorlar
  – ülkeye gavur kanunlarini getirdi derdi islami yikmak diyorlar. İslam kuran alfabesini kaldirip gavur yazilarinida getirecekmiş deniyor.
  – başka
  -içkici ve kadin duşkünu diyorlar
  – başka ne diyorlar
  – o biçimmiş diyen bile var
  – siz inaniyormusunuz bunlara
  – herkesin bildiği şey bunlar.
  Paşa çocuklardan birine müdür beyi çağirtir. Müdür gelir
  – buyrun gazi paşam beni emretmişsiniz der
  – bakin öğretmen hanim benim için neler söyledi. Tekrar edermisiniz hanimefendi.
  Öğretmen oyuna gelmenin şaşkinliğiyla savunmaya geçer
  -söylemedi demeyin benim kocam başkomiser.

 152. – yaver bu nedir böyle
  – yilbaşi hindiniz paşam
  – çatal biçak kaşik yok hindi bütün nasil yiyeceğiz bunu git götür şunu parçalat öyle getir
  Yaveri bir homurtudur alir
  – adam koskoca imparatorluğu paramparça etmişde bir hindiyi parçalayamiyor.

 153. -mustafa kemal saraya sultan vahdettine gider ve şöyle bir teklifte bulunur.
  -sultanim gel seninle zar atalim kim kazanirsa devlet onun olsun kaybeden çekilsin olurmu
  – olur bir deneyelim bakalim.
  Zarlar atilir mustafa kemalin zarlari bire bir gelir vahdettinin zarlari işe alti altidir.
  – kaybettin der vahdettin mustafa kemale çekil artik gölge etme
  – ne çekilmesi der mustafa kemal gelin sarayin camindan denize bakalim isterseniz.
  Sultan vahdettin kalkar camdan dişariya bakar. Butun duşman gemileri boğazdadir ve toplarinin namlulari saraya bakmaktadir. Bunun ne demek oldugunu hemen anlar bilge padişah ve mustafa kemale dönerek şöyle der.
  -tamam bir gelen zarlar benim alti gelenler senin olsun. Cephelerdede hep öyle oldu zaten sen kaybettikce kazandin. Sen o şekilde kazandikca biz battik.

 154. -şu kizi göruyorsun değilmi dünya güzeli Allah özenmiş bezenmişde yaratmiş
  -o kiz universiteli sen boş gezenin boş kalfasi o kiz sana yüz vermez boşuna övgü düzme.
  – sen beni adam yerine koymuyorsun ama ben siyasal bilgilerden kaymakam olarak mezun oluyordum yani ileride vali bile olacaktim son anda tahsilimi yaktilar.
  – nasil oldu bu iş?
  – tam mezun diplomasini alacağim ama oncesinde ne olur ne olmaz diye mulakata aldilar.
  – eeee sonra ne oldu..
  – siniflarin birisinde evrim dersleri varmiş. Okula maymun getirmişler. Maymun kafesten kaçmiş fakultenin koridorlarinda koşuyor. Bana mulakat sirasinda koş yakala şunu dediler. Koştum gittim. Maymun oradan oraya ziplarken ataturk bustunun baş kismina çikti
  – yahu ne uzatip duruyorsun sözü sadede gel.
  – maymunu elimle yakalasam isiracak. Vurup bayiltarak yakalayayim diye çikardim ayakkabimi maymuna firlattim. Hem maymuna hem büste çarpti ayakkabi.
  – atamiza saygisi sevgisi olmayanin milletede saygisi sevgisi olmaz diyerek yaktilar tahsilimi attilar beni okuldan. Bir maymun yuzunden yandi tahsilimiz.
  – ulan maymun yuzundenmi
  – tabii ya insanin atasiymiş o zaman bu zamandir ne zaman bir maymun gorsem esas duruşa geçerim.
  – ulan salak attiğin ayakkabi ataturk bustune gelmiş o sebeple atmişlar seni okuldan.
  – sahiden öyledir. ben maymun sebebiyle atildim saniyorum. Ne bileyim ben yahu bunlarda herşeye atamiz diyor. Bileydim kaç bust parasi verirdim onlara

 155. -Ata arkadaşlariyla uçurumun kenarinda oturuyormuş birden toprak kaymiş yanindaki herkes toprak altinda kalarak ölmüş ataya sapasağlam duruyormuş neden
  – en bileyim ben sen söyle
  – toprak kabul etmemiş
  ………
  – atayla ayni baloda eğleniyordum. Atada gencecik kizla dans ediyordu. Şampanyayi patlattiğim gibi atanin uzerine boca baştan aşağiya sirilsiklam oldu
  – kimadimi sana
  – köpürdü köpürdü
  …….
  – mustafa kemal sultan ikinci abdulhamide nw diye suikast duzenledin.
  – ne suikasti ben sultanimizi cok severim. Onun için 7 evliya kudretinde seyyidi kuttub kurşun falan işlemez ona dediler bende dogru oldugunu bildigimden bu durumu ispatlamak istedim.
  – biliyoruz senin kötü giri olmadiğini. Hem demir gibide sağlam adamdir diyorlar. Bizde tecrube edeceğiz bakalim öylemi.
  ……..
  -Ulan ne salak adamlar var memlekette tuvaletin kapisina bile atam izindeyiz yazmişlar.
  – iyi işte ne var bunda
  – iyide kalemle yazmamişlarki.

 156. -Ata cümhuriyeti ilan etmiş vatandaşlara yönelik bâlkon konuşmasi yapiyormuş ‘ benki ulkemizi işgal eden abd, ingiliz, anzak, hintli fransiz afrikali italyan yunan ermeni ve daha kim varsa bu ülkeden atarak vatanimizi kurtardim’ diyormuş.Tam bu sirada balkon çokmuş ataya hicbirşey olmamiş nedendir sence.
  -bilmem sen söyle
  – o sirada yuksekten uçuyormuşda ondan

 157. Malum 1930 dan itibaren paralarda mustafa kemalin fotoğraflari basilmaya başlanir. 1938 de o ölünce yerine geçen cumhurbaşkani ismet inönünün fotoğraflari çok önemli. Ondan sonra seçilen cumhurbaşkani celal bayar. Onun paralara resmi basilamiyor. Mustafa kemal sabetayci yani dönme. İsmet inonü ermeni alfabesini sayarken öldüğune gore oda dönme. Celal bayar tatar kökenli bile olsa türk. Mason olsa bile islama alenen garezi yok. Muslumanlari az buçuk kolladiğida biliniyor. Üstelik chp yi bölerek sağ parti kurmuş. Onun resmi paralara basiilamaz arkadaş çünkü dönme tahakkumu ortadan kalkmiş olur o zaman. Paralara mehmet akifin, mimarsinanin, cahit arfin, mimar kemalin. Fatma aliyenin resimleri kondu. Hatta 1971 deki 50 kuruşa siradan bir kadinin resmi kondu. Ama seçilmiş cumhurbaşkanlarinin konmadi. Turgut özalin, süleyman demirelin, abdullah gulun ve mustafa kemalden hemde binlerce misli olacak şekilde çok daha buyuk olduğu aleni olan recep tayyip erdoğanin resimleri basilamadi. Dönme tahakkumu kirilamadi. Özala 1988 de yapilan suikast girişiminin arkasindaki isimler dönmeler ayaklanip ülkeye zarar vermesin diye saklandi. 1993 teki cinayet bile saklandi.
  Birileri kirsin şu sabetayci zincirlerini. Son bulsun bu kizil saçmaliklar. Biz paralarda abdullah gul, turgut özal ve recep tayyip erdoğana ait resimleri görmek istiyoruz, biktik dönme tahakkumundan.

 158. Minibus ile aydinlidan tuzlaya iniyorum. İki yaşli kişi konuşuyor. Sohbet hep chp uzerine. Siz yunanistan göçmenisiniz değilmi dedim. Öyle dediler. Selaniklilermiş. Tapar bunlar mustafa kemale. Selanikten geldiklerinde türkce bilmez rumca konuşurdu bunlar. Türkceyi bilmeyen islami nereden bilecek burada öğrendiler herşeyi. Daricadan kadiköye kadar hep bizans artiği rum idi. Onlari postaladilar yunanistana yunanistandan yine rumca konuşanlar getirildi. Memleketin en güzel yerleri onlara verildi.Kimisi namazda kiliyor ha.
  Daricada, gebzedede var böyleleri. Birde müthiş atatürkculer.
  Daricada hacı tahir kavala vardi selanik kavaladan. 1950 de kasabaya cami ve kuran kursu yaptirdi. Yani arada muthiş dindarlarida yok değil ama atatürkcu idiyise yazik. Değildir. Ama zora dusmemek adina kendini öyle gösterebilir. Malum sabetaycilarin 80 hatta ittihatci dönemle 90 sene suren zorbalik duzeni mecbur birakiyor kamuflaja insanlari.
  Rahmetli dedem anlatirdi 1970 li yillarda Ali nabi hoca diye birisi islami anlatiyor içkinin eylence işlerinin kötülüğunden namaza sarilmanin öneminden bahsediyor. Adamin biri toplum nereye biz oraya topluma gitmeli topluma diyor, dedem soruyor kim toplum diye. Ecevitmiş. Ulan ecevite oy verilirmi diyor. Ecevitciler namaz kilmiyormu demiş adam. Şimdi namaz kilarsin ama ecevit gelince zor kilarsin kildirmazlar adami diyor dedemde.
  Ecevitin mecliste başörtüsu sebebiyle merve kavakciya neler ettiği daha dun kadar yakin. 28 şubat döneminde Sakalli diye devletten, namaz kiliyor diye memuriyetten ordudan atilanlar. Birde o muthiş işkenceler. Ecevit öldü gitti mezar taşinda ruhuna fatiha yazisi yok. İnanmiyordu belkide.
  Chp nin kurmaylari genelde islamdan uzak oldular. İstisna varsa bilmem. Ama askeri darbeleri bile islama darbe olarak yaptirdilar. İnanmayan 27 mayis ihtilalinden hemen sonrasi 20 haziran 1960 tarihli cumhuriyet gazetesine baksin. Manşet 7 nurcu namaz kilarken suç üstü yakalandi yaziyor. O darbe askerlerce yapilsada chpliler istedi diye oldu.
  Ah o namaz kilipta chp ye oy verenler. Var bizim mahallede. 5 vakit namaz kilar adam chp li imiş. Anlattim atanin inonunun marifetlerini selami sabahi kesti benden. Neymiş bunlar vatani düşmanlardan kurtarmişmiş. Milleti bu masallarla uyuttular onlarca sene. Birileri uyansin artik diye yaziliyor bunlar

 159. – yahu sizin taraf ne kadarda saftorik, yeşil sariklilar çikmişda bir eliyle on yunani diğer eliyle on yunani birbirine çarpip öldürmuş yunan boyle yenilmiş deniyor buna inaniyorlar. Sence böyle şey oldumu
  – böyle şeylerin ispati olmaz Allah bilir. Ama yinede o yeşil sariklilarin camilerden çağiri yaparak topladiklari askerlerle atilmiştir o yunanlilar.
  – her masala inanirsiniz zaten
  – sizin kemalistler dahada beter ya.
  – nasil yani.
  -yunan askerleri ve rumlar ege denizinde boğuldu masalina mesela tamamen uydurmadir. Adamlar gemilere bindiler şapkalarini denize attilar. Kemalist ordu ertesi gun girdi izmire. Şapka kayniyor deniz şapka var düşman yok. Hemen hepsini denizde boğduk masali uydurdular.
  – kardeşim boğulmuşlar işte.
  – ulan boğulanlarin cesedi sonradan su yuzune vurmazmi
  – baliklar bayram yapmiş olmali
  -bence kendi uydurduklari masalla kendilerini avutan aliklar yapti o bayrami

 160. Kemalist birisi kurtuluş savaşinda yaptiği süper kahramanliklari anlatiyordu.
  – düsmanlari mermim bitene kadar tarayarak onlardan makinali tufek ve yüzlerce belkide binlerce mermi ele geçirdim.
  – eeee sonra.
  – o makinali tüfekle o kadar çok düşmani kirdimki kafamdaki saçlar solda sifir kalir yaninda.
  – deme kardeşim hiçmi mermin bitmedi.
  – bitti ama bir el bombam vardi. Son kalan 40 kadar yunan askeri üzerime gelmeye başladi. Çektim o bombayi firlattim uzerlerine hepsi yiğilip kaldi.
  – ulan bomba 32 parça her parça bir yunani öldürse sekiz kişi gene sağ kalir. Merminde bombanda bitti. Sen nasil kurtuldun onlarin elinden onu anlat bize.
  Bizim palavraci kemalist bunada bir çikiş yolu bulmakta gecikmez..
  – yataktan düşüp uyanarak.

 161. Norveçte 77 kişiyi katleden brevik ne demişti
  ‘Ataturk islami yikmaya çalişti ama islam dirençli çikti.’
  Şimdi diyecekki birileri bir teroristin dediğiylemi olacak
  Birde rus lider viladimir putine bakalim
  ‘Türkiye gittikçe islamlaşiyor. Atatürk mezarinda ters dönüyor.’
  Şu söylemlerden hangi anlamin çiktiği gayet açik değilmi. Birileri kemalizmi islami yiksin diye getirmiş başimiza. Peki kemalizm başarili olabilmişmi. Muthiş tahribata rağmen hayir.
  Yani norveç saldirgani doğru söylüyor.

 162. – paşam memleket dört bir yandan işgal edildi. Ordularimiz dağitildi. Elde ne silah var nede cephane. Bu yetmiyor gibi bütün dünya bize duşman. Ne olacak halimiz.
  -güvenin bana kurtaracağim memleketi.
  – osmanli imparatorluğuda güvenmişti, size paşalik bile verdi. Şimdi düştüğü hallere bir bakarmisiniz

 163. – ulan ne salak adamsin. Dur sana biraz akilvereyimde aklin başina gelsin.
  – ne akli vereceksin.
  – ne uğraşip duruyon lan atatürkle. Senin yazip çizdiklerini başkalari bilmiyormu saniyorsun. Hiç kimse senin gibi yapmiyor.
  – bilmeyende çoktur öğretiyoruz.
  – demedi deme kirk yerden kanca takarlar surundururler. Deli raporu almadan yirtamazsin. Onuda timarhaneye tikmadan vermezler.
  – ne yapayim sen söyle
  – atatürk bu vatani gurtardi. Duşmanlarin hepsini tepeleyip atti memleketten diyecesin. Medeni yapti ihya etti memleketi diyeceksin. Ozaman darami duştun gidecen onlarin kapisina ne dilesen verirler. Hiç sıkıntiya komazlar adami. O sabetaycilar donsuz geldi memlekete. Nasi ihya oldula saniyosun.kaç bintanesi fabrikatör. İşini bilecen aslanim.
  – onca olani görmezdenmi gelelim.
  – sanane yahu sendenmi soruluyor.
  – sizin çiftlikteki çomar misali.
  – ne olmuş çomara
  – senin hayvanlarin sutune su katmana hiç karişmiyor. Sana yaltaklanarak kendi yiyip içeceğini kopardiğina bakiyor.

 164. – mustafa kemal açiliş zamanlarinda mecliste çok ateşli bir konuşma yapti
  -Ne dedi
  – yunan ordusu çikti izmire habire ilerliyor atilmasi lazim memleketten. siz bana yardim etmezseniz ben onlarla tek başina silahimin son kurşunu bitene kadar vuruşur en nihayetinde ölürüm diyor.
  – birisi çikip filistinde ne diye öyle yapmadinda orduyu satip çukurovaya cekildin diyemedimi,
  – diyen ille çikiyor canim. Hele birisi varki hem daha neler dedi bir bilsen
  – hay ağzina sağlik çok yaşasin her kimse o
  – bizde öyle diyordukda adamin ölüsünü buldular. Topal osmana hallettirmiş.

 165. Babacan Öğretmen
  ……
  – çocuğum ne diye ağliyorsun annen yada babanmi öldü
  – hayir öğretmenim
  – kardeşlerinmi hasta
  – hayir
  – eee anlat bana ne olduğunu derdini söylemeyen derman bulamaz.
  – müdür bey okulun çatisini temizletiyordu.tek kalmiş büyük ağirca bir tuğla varmiş orada. İşe yaramaz diye attim dördüncü kattan aşağiya
  – birisinin kafasinami düştü yoksa
  – hayir atatürk büstünün uzerine düştü büst parçalandi.
  – sersem çocuk. Ali, veli, ahmet, mehmet tutun şunu kaçmasin. Polis yokmu polissssss

 166. Efsunlu adam
  ……..
  Adamin birisi elinde silah ormanda ava çikmiş. Uçan kuşa kaçan tavsana ateş ederken farkina varmadan mermisi tükenmiş. Aracina giderken bir arslan gurubuna rast gelmiş. Aslanlardan birisi son hizla bunun uzerine koşmuş tam yakalayacaği sirada vazgeçerek yavrularinin yanina geri dönmüş. Yavrulardan birisi sormuş
  – ne guzel yerdik ne diye biraktin o adami.
  – tam yakalarken ingiliz ve amerikan yahudi lobisinin adamlari gozumun önüne gelip yedi sulaleni kuruturuz dediler. Adam atatürkmüdür nedir.

 167. Şimdi biliyorum bir suru saydiran var bana. Ama yazdiklarimiz gerçek. Türkiyeyi mustafa kemal kurmuş deniyor bakiyoruz başkenti ankaraya zoraki taşitan ingilizler, ayasofyayi selatin camileri istanbullulara yeter deyip kapattiran yada kilise yapmaktan son anda vazgecilip ara formul ile muze yaptiran ingilizler ve abd liler, bati türü devrimleri yaptiranda ingiliz zorlamasi, mustafa kemalde ayni kafada ayri mesele ama guç ingilizden geliyor. Şimdi türkiyeyi mustafa kemal kurdu diyenlere bakalim. Bütün dunya osmanli derken ingiltere 1500 lü yillarda bile törki diyordu. Hatta sirf giciklik olsun diye hindiye bile bu ismi verdiler. Amerikadan Avrupaya hindi ve benzeri hayvanlari taşiyan şirketede bu ismi vermisler ya. Bu demek oluyorki sınırlarinin belirlenmesi dahil her şeyiyle ingiltere Abd ikilisi kurmuş türkiyeyi. Zaten onlarin korumasinda manda olarak kurulmuş. Yoksa sovyetler birliği çoktan yutardi. Peki mustafa kemal, ingiliz valisi diyorlar ya hani. Galiba öyle birşey. Riza nur mustafa kemal için ingilizlerin onay tasdik makinasi diyor. Zaten demiştik daha evvel 1920 nin dunya haritasinda gunumuz turkiyesi buyuk britanyaya yani ingiltereye ait olarak gosteriliyor diye. Herşey ayan beyan aslinda. Biz kemal pasaya ingiliz valisi diyoruz ama milletin parasiyla saraylardan buyuk mezar yaptirmiş kendisine.
  Hemde en buyuğunden. Bence ölü yatirim.
  Tabiiki türkiyeye garezimiz yok. Bizim vatanimiz sonuçta. Ama 1920 li-30 lu yillar diye bir gerçek var.
  Haa tesadufmudur bilemem. Osmanlinin bunyesine kattiği en buyuk devlet memluk sultanliği idi. Ocak 1517 de fetih tamamlandi. Bu devletin resmi adi türkiyye idi.

 168. -Çocuğum ödevini yapsana
  – azicik televizyon izliyeyim yapacağim baba
  – sen ödevini önemsemiyorsun ama geçmışde ödevini yapmiyor diye bir şehir yerle bir edilmiş diye anlatilir.
  – nerede olmuş bu
  – türkiyede.
  – ne zaman olmuş
  – dedem ataturk zamaninda derdi. İbreti alem için ödevim katliamlari denirmiş bu olaylara
  -baba 1937-38 deki Dersim olaylari olmasin sakin bahsettiğin şey.
  -Ha dersim ha ödevim ayni şey değilmi

 169. – neredeydin bir aydir gözukmuyordun.
  – hastanede yatiyordum
  -geçmiş olsun hayrola neden?
  – 10 kasimda anitkabire gitmiştimde
  – hastaneyle anitkabirin nasi bir baği olabilir. Bulmaca çözdürme adama anlat ne olduğunu.
  – atami mezari başinda ziyarete gitmiştim. İstiklal marşi sonrasi ellerimi açtim fatiha okuyacağim. Arkamdan enseye bir tane indirdiler. Hazirola geçirdiler bir dakika. Sonra ben dua edeceğim karişmayin bitene kadar dedim. Bitene kadar mudahele etmeyin ben sizi dinledim dediğinizi yaptim. Sizde beni dinleyin.
  – eee sonra ne oldu.
  – başladim duaya atam sen olmasaydin gavurlar bu ülkede hocalari asar, Kuranlari yakardi. Ezani değiştirirler yoktur tanridan başka tapacak dedirtirlerdi. Kadinlarimizi kizlarimizi açarlardi. Bunlari diyorum ama arkadan habire öksurukler. Üşütmüş garibanlar diyorum ne bilem meğer dertleri başkaymiş.
  – anlat anlat heyecenli oluyor
  -devam ettim duaya islamin adi ortaçağ karanliği olurdu. Kokanalar sokaklarda kahrolsun şeriat diye bağirirdi. Musluman hukumetleri devirip başbakan ve bakanlari asarlardi, din eğitımlerini yasak ederlerdi, başörtülü diye kizlari okullara memuriyete almazlardi. Kuran okuyor namaz kiliyor içip siçmiyor diye memuriyetten ordudan atilirdi adamlar. Duanin niyazin yerini şarki türkü dans vals alirdi. Keraneler kumarhaneler olurdu şehirlerde. Cenabet gezenlerin gavurlarin gudumu altinda olurduk İyiki kurtardin vatani dedim. Yeni tokat gelir korkusuna Fatihayi okumaya korktum. Ellerimi yuzume gavuşturup bitirdim duayi. Haydi enseme bi tokat daha.
  – eee sonra
  – atam senin yokluğunda onlar buralara bile dolmuş kalk kov şunlari bida kurtar bizi dedim
  – ulan salak öldürmedilermi seni.
  -az galdi ölüyodum. on gun komada kalmişim.

 170. – ne oldu çocuklar ne diye ağliyorsunuz
  -ahmet ataya saygi duruşu sirasinda yellendide
  -onun sorunu o sizler neden ağliyorsunuz ben onu soruyorum
  – o zaman çok gülmüştükde

 171. – çocuklar bir duşünün ülke dört bir yandan duşmanlarca işgal edilmiş ve ata bir gemiyle bir kaç yurekli insanla samsuna çikip kurtuluş mucadelesini başlatarak vatani kurtariyor bu nasil olmuştur sizce o yokluk kitlik yillarinda.
  -öğretmenim ülkede onca düşman varken atanin elinde sihirli deynek yoktu herhalde. Biz izahini bulamiyoruz siz açiklarmisiniz.
  – iman gucuyle iman
  – öğretmenim atatürk sık sık içki içermiydi
  – evet kederlenip içtiği söylenir neden sordun bu soruyu
  – din dersi öğretmenimiz içki içenin 40 gun imani olmaz bu ikisi bir arada durmaz diyorda
  -oğlum kariştirma oralari işin suyunu çikartma

 172. – çocuklar eski toplumlarda zalim hukumdarlar her tarafa heykeklerini diktirip halki bu heykellere biate zorlarlarmiş. Yuce Allahin dinini bozmak için kendi heykellerini diker onlara taptirirlarmiş halki.
  – öğretmenim bunu nasil başariyorlar.
  – tabiiki zulüm ile astiği astik kestiği kestik davranarak.
  – Selçuklu sultanlari yada Osmanli padişahlarida yaptimi bunu
  – Onlar çok asil insanlardi asla böyle bir seye tevessul etmediler.
  – peki kim yapti?

 173. -ulen ne biçim adamlarsiniz Ataturkun kurduğu ülkede onun getirdiği demokrasi sayesinde istediğiniz gibi eyleniyorsunuz atam ile. O getirmeseydi böyle bir demokrasi siz bunlari zor yazardiniz. Faydalanin dilediğiniz kadar atanin getirdiği demokrasinin nimetlerinden.
  – biz değil Ali kemal, Ali şukru bey,iskilipli atif hoca, şeyh sait, ataya casusluğu kabul etmediğinden şeyh riza, babaeski muftusu aliriza, yozgat muftusu, ismail canbolat, ziya hurşit, cavid bey, Adnan menderes ile iki bakani ve daha yuzlercesi yararlandi bu demokrasinin nimetlerinden. Darağaçlari şahittir buna. Biz şimdi ak partinin diktatorluk zulmunde eziliyoruz. Sizinkiler darbe yapip daragaçlarinda sallandiramiyor ya artik. Cezasini biz çekiyoruz. İstediğimizi yazabiliyoruz internette

 174. Türkiyede inkilap tarihlerinde 1936-39 doneminde 3 sene kadar hukum suren Hatay cumhuriyetinin varliğindan bahsedilir. Sonra türkiyeye katilmistir bu devlet.
  Birde Kars devleti vardir 1918-20 doneminde. 1.5 yil kadar hüküm sürmuş. Sonra Ankara hukumeti bunyesine katmiş. Bundan ne diye bahsedilmez. Kars devleti şeriat ile yönetildigi için olmasin. Çünkü şeriat öcüdür kimisine göre. Mustafa Kemal Osmanliyi kaldirdiği gün şeriatida kaldirdi. Zaten osmanlinin kaldirilmasinin sebebi islam şeriati ile yönetiliyor olmasi olmali. Birilerinin islama olan garezi açik.
  Kadir misiroğlu hoca anlatiyor. Erzurum kadisi duymuş mustafa kemal cumhuriyeti ilan edecek diye öyleyse biz erzurumu bağimsiz edeceğiz demiş. Mustafa kemal haber salmiş. Yok böyle birşey padişahlikta hilafette devam edecek diye.
  Peki devam etmişmi. Bilmem.

 175. Sarhoşlar çarşidan eve dönüşte bana keyfi saldirdilar 2005 mart başinda. Polis çağirdik yakalandilar. O saldirganlardan biri karakolda polislere ve polislerin yaninda ataya ana avrat dumduz gitti. Polisler şikayetci oldu. Savciliğa sevkedildi ataya söven o şahis. Serbest kaldi.
  1980 li yillarda uzak bir akrabamiz kahvehane duvarindaki atatürk resmini eskimiş diyerek indirip çöpe atti. Şikayetci oldular. Yenisini alip asacaktim dedi dinletemedi. 5.5 ay hapis yatti o akraba. Cezaevinde hep aç kalmiş.
  Askerde şiir defterini kaptirdim komşu karakolun assubayina. Ata hakkindada bişeyler yaziyordu defterde. Çanakkalede ölmeyi emretmesi ve daha neler. Assubay okudu onlarin hepsini. Bizim komutanada soyledi. Başka askerde söyledi beni komutana. Duymazdan geldi o komutan. Adamlar kimin neyin ne olduğunu bizden iyi biliyor. Türklüğe islama varmi bir düşmanliğimiz. yok. Gerisini boşver meselesi.

 176. 1916 da muş ve bitlisi ruslardan aliyor mustafa kemal paşa. Ama ertesi gunu ruslar ani baskinla iki şehride geri aliyor. Bizim birliklerde muthiş kayip mustafa kemale olan hiçbir şey yok. Sanki askerleri birakip çekildi birileri başsiz kalan askerler yem oldu karşi saldiriya geçen ruslara. Yoksa ne diye aldin iki şehri ertesi gun ne diye kaptiriyorsun geriye. Açik açik askerlerimizi bu şekilde düşmanlara yedirme oyunu kokusu geliyor burnumuza. Yoksa o muthiş kayiplar ardindan yakilan giden gelmiyor turkuleri ne diye olsun.belgeler açilsada anlasak ne oldugunu diyeceğim ama birileri belgeleri bile kendi işine geldiği gibi doldurtur. Bazi şeylerin kesin cevabi mahşere kalacak gibi gozukuyor.
  İnkılap tarihlerimiz mustafa kemalin muş ve bitlisi aldiğini yazar ertesi gunu geri kaptirdiğini saklar. Ornegin balkan savaşlarindada enver pasanin bulgarlardan geri aldiği edirnenin kurtuluşu mustafa kemale maledilir. Koskoca bir millet yalan tarih masallariyla uyutulur.

 177. 1915 yilinda çanakkale savaşlari sirasinda firka komutani askerleri çok sıkarmiş. Korksun elini ayağini denk alsin diye gebzenin balçik köyünden mustan çavuş ile tavsancil koyünden ishak çavuş gece pusuya yatarak o komutan bölgelerine geldiğinde ateş etmişler. İsteseler öldürürlermiş. Amaçlar korkutmakmiş. Kaçmiş o komutan. Gebzeli olduğu söylenen yuzbaşi selahattini çagirtmiş o firka komutani. Bul bana ateş esenleri teslim et demiş. Bulmuş o yuzbaşi bu ikisini. Sizi teslim edersem ikinizide aninda infaz ederler diyerek teslim etmemiş. Bulamadik cevabini vermiş. Bunu balçik köyünden 90 yaşindaki mehmet dede 1990 larin sonlarinda anlatmişti. Bu komutan mustafa kemalmiydi diye çok sordum. Kim olduğunu söyletememişler mustan çavuşa.

 178. – ben suudi arabistandan ariyorum kralim. Atanin sağlik durumu nasildir.
  -çok ağir
  – nesi var?
  – karnindan su çektik uç teneke çikti.
  – vah vah yazik
  -sizin orada ne var ne yok
  -öyle bir kuraklik varki toprağa sondaj yapiyoruz aylardir 3 teneke bile su çikmiyor

 179. Mustafa kemale atatürk soy adini asli ermeni olan agop dilaçar bulmuş. Asil soyadi martayan. 1895 doğumlu. 12 eylul 1979 da ölmüş. Türk diline yabanci kelimeleri o doldurmuş. İçine etmiş türkcenin.
  Bu gunku sabah gazetesinde var. Mustafa kemale atatürk soyadini ermeni olan birisi veriyor. Aslinda öz soyadi verilecekken vazgeçilmiş. Türk milletine sorulmadan bir ermeni yuzunden dikte ediliyor ataturk soy ismi millete. Agopada dilaçar soyadini mustafa kemal vermiş.
  Ata ermeniyle, ingilizle, fransizla, rusla, italyanla, yunanla, almanla gayet ahbab çavuş. papayla bile. Haci hocalari sevmem diye kendi söylüyor. O söylemese darağaçlarinda sallananlarin goruntuleri söyler zaten. Araplari zaten pek sevmiyor. Türklüğun dini islam. Kutsal kitabi Kurani Kerim. Hal böyle iken Kurani Kerime arabin yavesi diyen birisine Atatürk dedirtilmiş bu millete. İlginç değilmi

 180. -efendim türk diyarindan bir gurup gelmiş kemalistlermiş. Türkleri kurtardik ingiliz işgalinden isterseniz sizi ve butun arap dunyasinida kurtaralim diyorlar.
  – olmaz de kov gitsin.
  – yahu ayip olur adamlar ciddi ciddi kurtarma teklif ediyor.
  – ulan dangalak onlar türkleri osmanlidan kurtardi bizide ancak islamdan kurtarirlar.
  -peki gelenlere ne cevap vereyim.
  – biz hz. İsmailin torunlariyiz. O gelmedi kör şeytanin oyununa. bizde gelmeyiz de.

 181. Daha evvel başka bir sitede bir kemalist beni mustafa kemal konusunda cahil olmak ile suçlamişti. (Ben bunu daha evvel duymadim. Yani bilgim yok bende yalan yok.) Sebep o samsuna çiktiği gun abd donanmasi şehri denizden bombardiman etmiş. Bu durumda mustafa kemalin onlarin adami olmadiğini gosterirmiş. Bombardimanda mustafa kemale birşey olmuşmu hayir. Birşeyler olduysa samsunlulara oldu. Bu konunun analizini yapalim. Mustafa kemal 13 kasim 1918 de çukurovadan istanbula ingiliz treniyle geliyor. İngilizlerin istanbulu işgal ettiği gun. Koruma açik.istanbul şislide kaldiği ev ingiliz karargahinin yanibaşindaydi. Buradada korunuyor.samsuna çikacaği siralarda abd li binbaşi türkleri mustafa kemal ile medenileştireceğiz diyor.bu o bizim adamimiz demektir. Bu arada abd ile ingiliz ikiz kardeş sayilir. Her neyse mustafa kemal samsuna gitmek uzere izin almak için saraya sultan vahdettinin yanina çikiyor. Denizdeki duşman gemilerinin top namlusu hep saraya bakiyor. Sanki gondermede sarayi başiina yikalim der gibi. Ata samsuna çikiyor. Annesinin evi istanbulda ingiliz kararrgahinin dibinde.yani onlar koruyor.
  Bu durumda onun samsuna çikişinda şehre denizden yapilan abd bombardimani mustafa kemal bizi adamimiz dokunursaniz yanarsiniz anlamini taşir. Herşey açik.

 182. Tv lerden birisinde cuma gunu bayan sunucunun birisi suudi arabistanda kanunlar hep erkeklerden yana diye dert yanarken Ataturkten Allah razi olsun o kadinlarimiza haklarini verdi dedi..
  O bayan kendi gizlesede aslen sabetayci ve arnavut asilli yani balkanli. İsmini vermeyelim. Ataturku bir zamanlar haşa Allah yerine koyanlar bugün ondan Allah razi olsun diyorlar. İyi bir gelişme. Ama sabetayci olduğu söylenen ve bektaşi kokenli olduğunu kendisi açiklayan bir tarihci bile televizyonlarda atatürk ateist idi. Allaha inanmazdi diyor. Ama birileri ki duymamiş olmalari imkansiz olduğuna göre bu durumu bile bile Allah ondan razi olsun diyor. Karişamayiz tabiiki.
  Şu kadin haklari meselesine gelelim. Turkiyede kadin erkek eşitliği kanun nezdinde 2000 li yillarin başlarinda sağlandi, mustafa kemal öldükten yaklaşik 64 sene sonra. Medeni kanun kadina eşit miras hakki tanidi diyorsaniz. Herkes biliyorki babalar mallarini allem edip kullem edip yine genelde hemde tamamini erkek çocuklara birakiyor devlet engel olmuyor yada olamiyor. Oysa islamda Kurani Kerim kadinin miras hakkini garanti eder. Hariçten kadin çalişmak zorunda değildir. Çalişirsa ya çok az çocuk yapar yada belkide hiç yapmaz. Kadinin görevi çocuk yetiştirmektir. Çalişan kadinin kocada durmama örnekleri, kadin çalişirsa kimi erkeğin çalişmayip yattiği gerçeği. Yurumeyen evlilikler örnek dolu, islamda kadin çalismak zorunda değil, kocasi çalişip ona bakacak. Kocasi yok, ağabeyi yada babasi bakmak zorunda. Onlarda yok o zaman devlet bakacak. İslamdaki kolayliğa rağmen yinede çalişiyor kadin. Geliri kendisinin ben öyle biliyorum.
  1926 da gelen medeni kanun ile tek eşlilik durumuna geçildi. Birinci kadin şikayet ederse osmanli doneminden evli olan ikinci eş zinakar duruma duştü. Namuslu olduğu halde, erkek kadini aldatarak zina yaparsa görmezden gelindi. Kadin ayni durumda vesikalandirildi.
  Şu kemalistler her süperliği olumlu gördükleri her gelişmeyi hemen mustafa kemale mal etmeye bayilirlar. 1930 da genelevler açilmiş ülkede. Birde kapatilamasin diye ruhsat işi içişleri bakanliğina bağlanmiş. Bunuda görün bi zahmet.

 183. Osmanli malum 1514-1764 döneminde dunyanin en kuvvetli devleti. Hal böyle iken batiyla osmanliya karşi ittifak yapan irana karşi 1600-1700 ve 1800 lu yillarda verdiği savaşlar kendisine hiçbir fayda vermedi. Bunun 160 kusur yili dunya superi olduğu halde böyleydi. Bu durumu iranda farketmiş olacakki 1822 den 1922 ye yani osmanli bitene kadar bir daha hiç savaşmadi osmanli devleti ile. Şimdi 1922 de osmanli çoktü artik yok.
  Ki 1900 lu yillardaki çoküş yillarinda bile dunyanin en buyuk on devleti arasinda idi.
  Ama 1923 te artik turkiye cumhuriyeti var. Mustafa kemali kim ne kadar abartirsa abartsin türkiye siradan bir dunya devleti artik. Petrol bölgeleride elden çikti. Batmandada petrol bulunmamiş daha. Muthiş fakir bir devlet. İran arazi olarak türkiyenin 2 mislinden daha buyuk. Petrol kaynaklarida var. Osmanli super guçte iken basedemedi iran ile. Hal böyle iken iran mustafa kemal dönemindeki türkiyeye bir savaş ilan etse ne olurdu halimiz. Muhtemelen ne Ankara kalirdi elimizde nede istanbul. Dua etsinlerki bati böyle birşeye izin vermez. Yoksa duman olurduk.
  Bakin mustafa kemal abartidir. İranla ara bozulmasin diye uğraşti hep. Savaş cikarsa ne olacagı belli. Kemalist diktanin zaferlerinin fiyasko olduğu ortaya çikacak.iran şahi türkiyeye geldiğinde aramiz duzgun olsun diye kendisine uçak bile hediye edilmiştir.

 184. Yumurtaci bir dukkan kiracimiz vardi bizim. 10-13 sene evvelinde. Tavuk çiftlikleri vardi. Solcuydu bunlar. Laz uşaği. Müthişte atatürkculer. Şimdi bunlarla sohbet ediyorum. Atatürk şoyle buyuk vatani şöyle kurtardi böyle kurtardi. Anlatiyor adam. Bana anlatilirmi böyle şeyler bilmeyen insan olsak neyse. Yok kurtarmadi kandirmaca dedim. Hadi oradan falan dedi. Getir kağit kalem ispat edeyim dedim. Tamam dedi. Dunya haritasi çizdim. Üzerine ingiltere ve fransanin egemen olduğu yerleri gosterdim. Afrika bunlarca paylasilmiş. Avustralya ve çevresi ingilterenin, hindistan ve çevresi ingiltere öteside fransanin. Kanada ingilterenin. Abd ingilizle muttefik. Rusya avrupanin ortasindan başliyor asya bitene dek. İtalya, yunan, belçika, portekiz, japon vs yine ayri. Osmanlinin arap bolgeleri tamamen elinden çikmişken. Anadoluda işgale uğramiş zaten. M. Kemalin hakimiyet alani ufacik. Hal böyle iken tarihteki en zavalli halimizde bu işgalci ulkeleri ata yendi atti. Sen buna inaniyormusun. Yoksa onlarmi getirmistir mustafa kemali dedim. Okumuş adam gozleri fal taşi gibi açildi. Devlet koskoca milleti kandirmiş dedi. Anlatmasini bilirsen millet anliyor, kasten anlamak istemeyenleri kendi haline birakmakalim avutsunlar kendi kendilerini uydurduklari kahraman ile hayal dunyalarinda.

 185. – yahu ata muthiş akilli birisi hayranim şu adamin zekasina
  – anlatta bizde anlayalim ne kadar zekiymiş.
  – ata bir odada haci hoca tayfasiyla oturuyor hocalara demiş siz keramet sahibi evliya gurubundansinizdir şu elektriği yerinizden kalkmadan söndüründe görelim.
  – eee sonra
  – tabiiki hicbiri yapamiyor bunu. ben yapabilirim diyor atada çekiyor tabancasini ampulu patlativeriyor. Hepsi morarip kalmiş
  – iyide şimdi beyenmediğin ampulun donemi, o ampul döneminin getirdiği serbestlikle o dönemlerin öyle kirli oyunlari patlatildiki. Resmen ampul intikamini aldi

 186. – ulan o kadar yolsuzluk yaptin başkanken belediyeyi soydun soğana çevirdin sen nasil serbest geziyorsun böyle
  -Atatürküm sayesinde
  -Ataturk öleli 50 seneye geliyor o ne yapacakta kurtaracak seni
  -kendi öldüyse heykeli sağolsun
  – ulan heykelin arkasina saklandin seni bulamadilar öylemi
  – onun gibi birşey oldu
  – ne olduğunu tam açiklada bizde bilelim.
  – yahu bizim kasabada Ataturk heykeli yoktu belediyenin imkanlariyla ben yaptirdim. O sayede yolsuzluğun lafi bile olmazken kaç yerden ödül plaket geldi. Yilin başkani bile seçtiler.

 187. Hani izmiri mustafa kemal kurtardi deniyor ya emekli tümgeneral sakalli nurettin pasa bursa tarafindan milletvekilliğine aday oluyor. Eylul 1922 de izmire ilk onun birlikleri girdi ya seçim çalismalarinda izmiri kurtaran komutan olarak lanse etmiş kendini. Kin bağliyor buna mustafa kemal. Nutukta sayfalarca verip veriştirmiş. Nurettin paşa ögrenememiş bu ulkede kim iyi bir iş yapsa m. Kemal yapmiş sayilir. Saymadin çarpiverirler adami. Nurettin paşanin seçilmişken milletvekilliği yakildi.1932 de belirsiz yani supheli bir şekilde hayatini kaybediyor.
  Bugunku sabah gazeteside bahsetmiş daha öncelere ethen mahcupyan yazmişti. 1922 de izmiri yunan değil kemalist ordu yakti diye. Meğer izmirde de az bi az azinlik hariç kimsenin umrunda değilmiş birileri. Kurtarici olarakda gorulmezmiş. O sebeple kemal paşanin partisi serbest firka karşisinda az oy almiş. Tabiiki hemen partiyi kapatip menemenide bu sebep ile cezalandirmişlar. 3-5 neyse olay yerinde halledilmiş 30 a yakinda idam. Yunandan insafli davranmislar yinede. Yunan 100 kişiyi öldürmüştü.
  Adnan menderesde ege bölgesinin insani. Sen egeyi kurtardim diyeceksin. Ama seçimlerde senin partine değil karşi muhalif partiye oy verip onu kazandiracaklar. Sonragelsin darbe gelsin idamlar hapisler.
  Millet yememiş kurtuluş hikayelerini. O sebeplede mustafa kemalin partisine oy vermemiş.secımlerde chp darbe yesede askeri darbelerle almişlar öclerini zorbalik heveslileri.
  Bu gunku gazetede var.rizede ataturk heykeli geçici bir sebeple az ötede biyere taşinmiş, sozcu ve benzeri gazeteler depoya kaldirildi diye haber yapmiş add ce chpliler olay çikartmiş, polis mudahele etmiş.
  Böylelerinin dedeleri 1576 da istanbulda osmanli rasathane yaptirdi diye ayaklanip o rasathaneyi yiktiranlardir. Hezarfen ahmet çelebi kanat takip uçtu diye ayaklanip onu zorla cezayire surdurenlerdir emin olun.
  Dişaridan emir alir türklük ilerlemesin diye her oyunu ederler.

 188. – senin gibi bir adam nasil sabikali olur anlaşilir gibi değil.
  – kariştirma belamizi aradik
  – 5 vakit abdestinde namazinda. Hiç kimseyle dalaşmaz. Borc takmaz laf taşimaz. Devlete duşmanlik etmez diyorlar.
  -devlete sozumuz yokta. Birilerine vardi belki onun cezasidir.
  – yahu ne yaptin ne olur söyle
  -suçum yok kardeşim zorbalik var.
  – ne oldu söyle işte
  – havadan para geldi bir yerden. Evimin bahcesine ataturk bustu yaptirdim, bust benim bahce benim balyoz benim dedim zevkine vurup kirdim. Kalan parçalarida söktüm attim. Meğer ata heykeli birkere dikilir birdaha asla sokulemez ilelebet orada kalirmiş. İnek bile kirsa hesap sorulurmuş ne bileyim ben. Tiktilar kodese

 189. İttihat ve terakki döneminde ermeniler ulkeden atilip mallarina mulklerine el kondu. Hakli gerekcesi vardi bunun doğu illerinde devlet kurmaya uğraşiyorlardi. Mucadeleyi sabetayciilar kazandi devleti onlar kurdu.
  Cumhuriyet kuruldu. Ata cumhuriyeti gençlige emanet etti denir ya. Rodos tarafinin insani yunus nadiye emanet edildi. El konan ermeni matbaasi ona verilerek kuruldu gazete. İslami degerleri deforme etsin diye. Ettimi derseniz hemde nasil. Onun donemindede oldu sonrasindada gazete öyle aşağiladiki zaman zaman öyle duşmanliklar ettilerki islama. Başortulu domuz çizmek peygamberimize hakaret eden karikatur koymak falan.
  Ama ermeni matbaasi sayesinde oldu bu. Peki ermeniler seyircimi kaldi kendilerine yapilan haksizliklara. Hayir onlarda öyle bir oc aldilarki. 1930 da genelev kanunu çikinca bir ermeni ailesi genelevler açti istanbulda. Öyle zenginledilerki bu yol ile istanbulun vergi rekortmeni oldular onlarca sene. denirki iki hristiyan kadin gelmis genelevde çalişmaya. Manukyan once musluman olun oyle girin çalişin demiş bunlara. Hristiyan olanin çalişmasina izin bile verilmezmiş. Ne oyunlar dönmuş bu memlekette.

 190. Bulgaristan 1930 larda ülkesindeki türklere yönelik katliam hazirliğindaymiş mustafa kemal gir bulgaristanz demiş general salih omurtaka oda orduyla girmiş bulgaristana. Bulgar kralinin kici tutuşmuş hemen kemal paşayi aramiş ne oluyor savaşmi var diye. Yok demiş paşa türkleri rahat birakin. Onlarda birakmiş guya korkudan. Kuçucuk bulgaristana höt desen tavuk misali sinecek tabiiki. Boyle katliam hikayeleri yoktur böyle şeyler ya ata onlarida kurtardi demek adina danisikli olarak ayarlanmiştir.
  1920 li yillarda yugoslavya öyle zulumler ettiki o topraklarda kalan son türklere. Onbinlercesini mallarina mülklerine el koyarak kovdu türkiyeye. ata hiçbirşey yapamadi. Dünyayi yenen ata. 1921 de arazisi türkiyenin ucde biri kadar yugoslavya 12541000 nufuslu, bizim 1923 teki nufusumuz 12516000 densede kimine göre şişik rakam bunlar. 9-10 milyon ancak. Yugoslavyanin diş borcu yok. Biz savaş tazminatlari öduyoruz yendik dediğimiz yedi duvele. Dunyayi yenmek kim kemalizm kim. 1.9 milyarlik dunyanin yarisindan fazlasi bize duşmandi. Ama Mustafa kemale değil. O sebeple gelebildi başa.
  Ama işte yugoslavya ayarina duştük.
  Her neyse dönelim bulgaristan meselesine. 1936 da bulgaristandan turkiyeye gelmeye çalişanlar gelemedi. 1941 de 2. dunya savaşindan kaçarak turkiyeye multeci olarak siğinanlar 1944 te biz oralari geri kurtaracağiz yalaniyla geri kovuldu. 1946 da 7 milyonluk ülkede 1milyondan türk bulgarlarin insafina kaldi. Sabetayci olsalardi hepsi doldurulurdu ülkeye. Yada rumca konuşsalardi. Malum yunanistandan gelenler hep rumca konuşuyordu.
  O bulgaristandan göçenler özellikle 1970 ve sonrasinda gelenler hepsi muthiş ataturkcu. Sanki ata getirdi onlari.. Yugoslavyadan, yunanistandan romanyadan (tatarlar) göçen göceneydi ata döneminde. Bulgaristan türklerine kapilar duvar oldu. Esas türk olmakmiydi kusurlari.
  1950 de dp li Adnan menderes 250000 kadarini türkiyeye getirtti. Yoksa asamile olacakti çoğu. Menderesin akibetine bakalim. Askeri darbe ve sonrasinda İdam. Suçu memlekete en iyi şekilde hizmet ederek chp nin birdaha seçilebilme şansini sifira indirmek.
  Anitkabir için inönu döneminde çivi bile çakilmamiş orasinida dp ye yaptirmişlar. Askeri dikta baskisi sağolsun. Bunlar anitkabiri yaptirdiklari adamlari hiç utanmadan astirdilar.

 191. Dedem 90 yil yaşadi ve 1997 şubatinda vefat etti. Ömrü hep atatürk baskisi altinda geçti. Sanki işgal altindayiz. Beni ata aleyhine hiç doldurmadi. Türk olan muslumansa onun yaptiklarinin bir seylere ters duştugunu görur. Özellikle kurani kerim okuyanlar hemen fark eder bu terslikleri. Bizde fark ettik zaten. Tarihe olan yatkinliğim olaylarin gerçek yuzunu çozmemi kolaylastirdi. Dedem bu konudan çok korkardi çunku onun donemlerinde bu konuda işkence arti hapis vardi o sebeple bana omru boyunca ata aleyhine ağzindan birşeyler kaçirma çok hapis yatarsin derdi. 2000 e kadar bilir susardim. 2005 e doğru çozuldu dilim. Heryerde herşeyi anlattim, galiba Ak parti gerçekten demokrasi getirdi ve artik böyle şeyler anlatilabiliyor. Ondan öncesi ya deli damgasi ardindan timarhane yada vatan haini damgasiyla hapis yatmakti sonuç. Artik İsgal altinda gibi yaşamiyoruz, yazilacak pek birsey kaldiginida düşünmuyorum.

 192. Kemalistler mustafa kemali abartmak için öyle argumanlar geliştiriyorlarki şaşar kalirsiniz. Mesela ingilizler lozanda istanbulu vermeseler zorla alacakmişiz. Nasil olacak bu derseniz. Subaylari sivil kiyafet ile istanbula doldurmuş mustafa kemal eğer istanbul bize verilmezse halk silahlandirilacak sivil kiyafetli askerlerle birlik olunarak ingilizler diğer işgalciler istanbuldan atilacakmiş.
  Bu numarayi ancak vahdettine yapar bunlar. Ustelik ingilizin bir dediğini iki edemezler. Askeri dehasi duşmanlari tarafindan bile kabul edilen ali ihsan sabis paşa 1922 eylulunde birinci ordu izmitte iken istanbulun ani bir hucum ile ingilizlerin elinden nasil alinacağini şöyle anlatiyor.
  Eğer bu esnada ( Buyuk taarruz sonrasinda ) izmit tarafindaki birinci ordu kuvvetleri gebze uzerinden yakacik sirtlarina, kayişdağina, alemdaği ormanlarinim garp kenarlarina, polenez köyüne doğru ilerlemiş olsalar idi, ingiliz kuvvetlerinin çamlica tepelerine çekilmeleri ve ( daha elverişli) bir mutareke için muracaatta bulunmalari şuphesiz gibi idi. İngiliz harp gemileri dağinik kara kuvvetlerinin hareketlerine mani olamazdi diyor.
  Ama mustafa kemal bunu yapamadi.
  Mustafa kemal butun imkanlari elinden alinan sultan vahdettine esip gurler. İngilizlere ses çikartabilirmi. Hayir. İngiliz valisi diye boşuna demiyorlar. Aliverirler adami görevden iş biter. İngilizler 2 ekimde sozum ona istanbulu boşalttilar ama aslinda boğazlar 20 temmuz 1936 ya kadar onlarin kontrolu altinda kaldi. Ne yapabildi mustafa kemal, onlarin verdiği talimatlara gore devrimleri yapti, yeni türkiyeyi şekillendirdi.
  Almanya avrupa için tehlikeli olmaya başlayinca yeni türkiye Almanyayla yakinlaşmasin diye bogazlari devrimler tamamlandiktan sonra turkiyeye teslim ettiler. Ama ne kadar. Boğaz sulari uluslararasi deniz yolu yani türkiyenin değil.
  Bu durum bile zamanin gazetelinde savaş yapilip dahiyane bir zafer kazanilmişcasina coşkuyla karşilandi. Bu mustafa kemalin super başarisi olarak lanse edildi

 193. Hafiz abdullh şerif 1835 doğumlu, 1930 a dek 95 yil ömür sürdü. Muderrislik yapmiş osmanlida. 1910 da olsa gerek emekliye ayrilmiş. Doğduğu köy olan gebze demirciler Köyunde dedesinin yaptirdiği 1825 tarihli konakta yaşiyor. Köyde imamlik yapiyor. Padişah vahdettini peygamber postunda oturan halife efendimiz diyerek seviyor övuyor.
  Karaaslan var. Arnavut, mustafa kemalin çetecisi. Uskudardan at yada manda arabalarina ingiliz depolarindan yuklediği osmanlinin silahlarini getiriyor demircilerde depoluyor. Oradan ya izmite yada körfezin karşi yakasina hersek tarafina geçiriyor. Ankaraya gitmek uzere. Her koyde olduğu gibi demircilerdede var arnavutlar ve mustafa kemale çalişiyorlar. Duyurmuşlar köy imaminin sultan vahdettini çok övdüğünü kemalist komutanlara. Meşhur subaylardan Salih omurtak geliyor köye bunu ziyarete. Köylerde edirne mudafii şükrü paşanin oğlu olarak biliniyor. Guven veriyor bu bilgi köylulere. Asli varmi yok. Şukru paşa erzurumlu omurtak selanikli. Salih omurtak imama neden vahdettini çok övdügünu sorarak onun devrinin geçtiğini fitneye sebep olunmamasi gerektiğini söyluyor.
  Geri aldirir adama sözlerini. Çunku vahdettin ülkeden kovulacaktir. Peki geri almasa ne olurdu. Belki hiçbirşey olmazdi ama 1919 da yarimca köyünden çerkez mehmet, yahya kaptan tarafindan gebze mezarliğinda öldurülmüştü padişahci olduğu gerekcesiyle.
  Mansur kemalizme ters duştüğu için ingiliz casusu denerek eskihisarda öldurülmüştü. Mansurdan once darica ile eskihisar arasinda yahudi tercumani deyin vardi. Kim vurduya gitti. Muhtemelen mansur eskihisarda osmanhamdi yalisinda konaklayan ingiliz subayi ile gebze kaymakami arasinda tercumanlik yapan Deyini darica eskihisar arasinda öldurdu. Kemalistlerin işleri bozuldu ve mansuru kartalin yayalar köyünden kartalli kazim olarak bilinen seyitoğlu ibrahime eskihisarda öldurttuler. Öyle kahraman yapildiki kartalli kazim. Nazim hikmet kurtuluş destaninda bile övgüyle bahsetti ondan.
  Kutluca köyünde üç kişilik bir arada ceset bulundu, bunlar belliki haberciydi belliki ama kim neden öldürdü, yada kargali yolu siğirlik ormanlarinda bulunan iki ceset. Kim neden öldürdu. At izi it izine karişmiş kim kimi neden öldürdü belli değil.
  Ama kemalistlerin amaçlarina engel olanlari harcadiklari açik.istanbulda zeynalabidin çikiyor. Molla tayfasindan. İttihatcilar memleketi batirdi. Öldürülmeleri gerekir gibi laflar ediyor. Mustafa kemalin adamlarindan ittihatci albay yenibahceli şukrü oğuz ile doktor fahri can adami kaçirip öldürecekler. Sonrada gebzeye kacacaklar. Önce mustafa kemale başvuruyorlar. Takip etmek yeterlidir diyor. Malum yahya kaptan kaç kişiyi öldürdu. Sonra karargahi olan tavşancil köyünü basarak onuda öldürdüler. Bu caydirmiştir paşayi.
  Hintliler doluşmuş istanbula ve bizim bölgelere. Hintlilerden birinin cesedi bulunuyor. Kemalistler öldürmuş. Meğer adam kemalizme çalişmak uzere ta hindistandan getirilmiş. Kim getirir ingilizler. Dilini anlamadiklarindan kendi adamlarini öldürmüş kemalistler.
  Herekeli terzi mehmet var anadoluyu kariş karis gezerek her yerde kemalizmin aleyhine konuşan çalişan. Akibeti ne oldu bilmiyoruz. Ancak hain damgasi vurulduğu açik. Herkes kemalizme çalişmak zorunda. Öyle bi donem.
  Daha kimbilir neler var. Bilemiyoruz. Bilsekte teferruatta boğulmayalim.
  Neticede hafiz abdullah serif neden vahdettini övme işlerinden rucu etmistir belli değilmi. 85i aşmiş yaşina rağmen kelle koltukta yaşamamak soyunun sopunun can guvenliği için denebilirmi.

 194. -türkiyeyi kurtarmiş atamizin hakkinda neler soyluyorsunuz boyle
  – atami kurtardi türkiyeyi
  – başka kim kurtardi ya
  – galiba menderes kurtaracakti az kaldi ama onu astilar, turgut özal kutaracak oldu onu zehirlediler, erbakan kurtaracak oldu onuda namlu zoruyla indirdiler. Galiba erdoğan kurtardi.

 195. Bu bilgileri Ahmet kabaklinin yazdiği kitaptan alip başka sitede kullanmiştim. Şimdi buraya aliyorum.
  Suat Tahsinin Türkiye Cumhuriyeti devleti ve haliki Mustafa Kemal isimli eserden
  Milli Peygamber Atatürk
  Muhammed büyük mürşid, aristo Alemşumul bir filozof, İskender muhteşem asker, Bismark yaman bir siyasetci, Lenin dehşetli bir ınkılapçı, Danton büyüleyici bir hatip ve Mustafa Kemal bir fevkeddehadır (dehaüstüdeha)
  Çünkü Muhammed ve Aristo, İskender, Bismark, Lenin, Dantonden vücut bulmuş ve mucizeli Türk milletinin sülbünden yaratılmış bir varlıktır.
  ——-
  1925 te Atatürkle 3ay kitabını yazan Ahmet Hamdi Başar kitapta şunları anlatıyor
  Mürteci ve dindar gözükmemek için herkes elinden geleni yapıyordu. İki eski hoca mebus vardıki dalkavuklukta herkesten ileriye gidiyordu. Bunlardan biri Allaha küfrediyor öteki cami ve mescitlere umum bütceden verilen tahsisatın (kaldırılıp) halkevlerine verilmesini istiyordu.
  —–
  kasım 1922 de padişahlık, şeyhülislamlık, şeriat, 1924 te halifelik, sonra tekke ve zaviyeler, 1928 de ülkenin resmi dini islamdır ibaresi kaldırıldı. 1932 de ilahiyat fakülteleri kapatıldı. 5 şubat 1937de laiklik ilkesi getirildi.
  ——
  Sen takıl peşine baldırı çıplak arabın
  Koyma gir kanına hikmetin aşkın şarabın. (Osman Nuri Çermen)
  Bir başka şairden
  Tan gibi görünüyor her yerde
  Topraklarda denizlerde göklerde
  Gönül tapar kendisinden geçerde
  Hangi yana göz bakarsa Atatürk
  Yazarlardan Abdulhak Hamit Tarhan Milliyet gazetesinde yazdığı dalkavukluk makalelerinde Mustafa Kemal paşayı haşa Allah derecesine çıkartıyor. Daha öncedende İsmail Enver paşa için bu tür methiyeler düzmüş. 80 küsür yaşındaki piri fani kimden ne bekliyorsa hala dalkavukluk peşindeymiş.
  Tek parti dönemide çokca söylenen bir şiire bakalım
  Atatürk İnönü gelmese idi
  Camiler mescidler kilise idi
  Azimkar kahraman bir kimse idi
  Öğretti bizlere irfan Atatürk
  Demokrat parti döneminde bu şiire karşı başka şiir yazılmış
  Kral öldü put kırıldı
  Halas olduk cehaletten
  Zulmün sarayı yıkıldı
  Kurtulduk biz esaretten
  Çıktı Mehdi demokrasi
  Zalimin kesildi sesi
  Allahuekber nidası
  Bugün indi semavatten

  Ismail said

  11 Temmuz 2012 3:35 pm
  Mısırda yayınlanan Müslüman kardeşlerden daha aşırı guruplarca yayınlanan El itisam dergisinin ağustos 1988 tarihli yazısında şöyle demektedir.
  Laik şeytani ve yahudi dönmesi Atatürk Türkiyeye her şeyini kaybettirdi. Bu kayıp öylesine büyük olduki Türkler tarihlerini ve batıyı kahrederek İslamiyeti Avrupanın kalbine götüren Fatih Sultan Mehmetlerini bile elden çıkarttılar.
  Ama Müslüman Türkiye şimdi çağdaş kaçlılara ve bütün dünyaya sessiz bir mesaj gönderiyor. Bugün İslamiyet Fatihin topraklarından yeniden yükseliyor. Türkler Allahın izniyle kimliklerini yenileyecek kardeş oldukları Müslüman ülkelerle çok daha yakın ilişki içine girecekler

 196. 1990 larin ilk yarisindan sonra kardeşlerimle evdeyiz. Atanin gerçeklerini anlattim bunlara. İkiside universite mezunu. Okul hayatinda hiç duymamislar. Okullarda dönen dumenler saklaniyo tabiiki. Kardeşlerimden birisi muhendis diğeri mali muşavir. İnanmadilar. Delirmiş bu uydurup uydurup soyluyor dediler. Bazi yaptiklari bize ters gelsede senin dediğin kadarda olmaz dediler. Gel zaman git zaman internet çikti. Tvlerdede anlatilmaya başlandi bazi şeyler. Gorduler duydular benim her dediğimin doğru olduğunu. Birisi beni yalanlamaya kalksa bizde zamaninda yalanladik ama herşey onun dediği gibi çikti demeye başladilar.

 197. Turkiye gazetesinde okumuştum çok eski yillarda. Kemalizm osmanlidan kalan mezarlara ve islam yazili sarikli mezar taşlarina bile tahammul edemeyip bozdurmuş. Bu bozulma kimi yerlerde tarihi çeşmelerin türbelerin yok edilmesine kadar surmuş.
  Sonra evde yaptim bahsini. Gebzedede varmiş meğer 600 yillik bir osmanli mezarliği. 1935 te gomü durduruluyor. Bir kismi dağitiliyor. 1965 te tamamen yok ediliyor.
  Hilmiye özbek vardi 1909 doğumlu. 2008 de öldü. Onun dediğine gore üskudardaki karacaahmet mezarliği kadarmiş burasi o zamanlar. Birileri keyfi olarak kaldirmiş ve böylece muhtemelen bu mezarlikta olan bazi ünlülerin mezarlarida kayboluyor. Kim bunlar 1505 te gebzede ölen kaptani derya kuçuk davut paşa, mart 1635 te gebzede attan duşerek ölen vakanivus mehmet nergisi, 1750 li yillarda ölen gebizeli şeyh cemal, 1897 de gebzede ölen devlet şurasi aza muvavini mehmet mansur efendinin, 1329 da gebzede yonetici iken ölen gündüz beyin mezarlari kayboldu. 1955-1965 doneminde dağitilan mezarliktaki insan kemikleride oraya buraya atildi. On onbeş sene tarlalardan insan kemikleri çikti denir. Garipler mezarliğida o civardaydi yokedildi.
  Bu mezarliğa ait az sayidaki mezar taşi korundu.
  Başka ne kayboldu. Horosanli şeyh kutbettin ali efendinin turbesi 1970 de yokedildi.
  Gebzede meydan çeşmesi, kadinlar çeşmesi, memişoğlu çesmesi gibi onlarca tarihi osmanli çeşmesi zamanla yok edildi.

 198. Ben türküm ve türklüğum ile gurur duyuyorum. Devletimizin şu günkü durumuda gayet iyi. Kim türklüğe ihanet etmiş. Balkanlardan doluşan gizli din sahipleri olmasin. Balkanli olup gerçekten Türk ve islamdan olanlarada hiçbir sözümüz yok. Hatta türklüğe kazik sokmayan diğerlerinede dediğimiz pek bir şey yok.

 199. Guleni o kadar seviyordum. Devlete ihanetinden sonra en ağir yazan yine ben oldum. Hemde ne biçim. Kim bu devlete ve millete kendisinin ve yandaşlarinin çikarini gözeterek hoş olmayan bir takim dayatmalar yaparsa tarih bunu yazar. Asla atlamaz. Ben yazmam birileri yazar. Herkes işini duzgun yollardan yapacak. Biz bunlari yaziyoruzki bundan sonra böyle uyaniklik hareketlerine girişecek olanlarin yaptiklarinin mutlaka ilk firsatta butun detaylariyla ortaya dökuleceğini bilmelerini baskilara sonu ölüm bile olsa boyun eymeyecek insanlarin bulunabileceğini anlayip idrak etmeleri ve ona göre hareket etmeleri gerektiğini kendileride iyice bellemiş olsun.
  Eğer ben bu vatana ihanet edecek olsam yazdiklarim 1920-50 arasiyla sınırlı kalmazdi yazilarim her yönuyle kötülerdim. Övdüklerimde ortadadir. İşini duzgun yapan eli öpülesi liderlerimizde olmadi değil. Ama onlarda geçmişde zorbalik heveslileri tarafindan ezildi ve uzuldu. Bizde öyle yapanlari üzmüş olsak bunun adı ajanlik olmaz herhalde. Devletin askeri sırlarini satmiyoruz. Dunya biliyor bunlari sadece bu milletten saklaniyor.

 200. 2000 li yillarin başlarinda bir tanidiğim bak dedi ataturk hakkinda bunlari diyorsun ama ülke işgale uğramiş, ata nasil kurtarabildiyse öyle kurtarmiş olmali.surekli isgal altinda kalmaktan iyidir olaya birde bu yonden bak dedi. Tamam öylede yapariz dedim. Arkadaş gurubundayiz 4 kişilik masada. Atanin mevzusu açildi. Şöyle boyle etti dediler. Yahu ülke kurtulmuşmu ona bakalim ata nasil kurtarabildiyse öyle kurtarmis olmali işgal altinda kalsak dahami iyiydi dedim. Haydi ulan oradan bilmediğimiz adammi deyip kalkip gittiler masadan. Yani savunmayida denedik. Cok zor yapilamiyor. Neden
  Batiyla savaşimiz 30 ekim 1918 de bitmiş, işgaller ve ingiliz kurgulu türk yunan savaşi osmaniyi tasfiye ederek mustafa kemali ulkenin başina getirmek için yapilmiş. Şu kadar adam kaybetmişizkatliamlar olmuş ne önemi var. Önemli olan sabetaycilarin çikarlari.

 201. 28 şubatin ilk yillarinda yani 1990 li yillarin sonlarina doğru Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Buyukşehir belediye başkani. Bir şiir okudu. Camilerimiz kışla minarelerimiz sungü diye. Yalansa bu 1941-46 doneminde chp camileri ne diye askeri kisla olarak kullandi. Daha evvel sultan alparslan ile ziya gokalpta okumuş bu şiiri. Ama Erdoğani nahkemelik ettiler bir şiir yuzunden. Belediye başkanligini yakarak tiktilar cezaevine. Erdoğanin suçu neydi. Hiç. Kemalizmin sahte ilahlari kendilerine kurban şeçmislerdi onu. Tek sebep keyfi olarak adam yemek istemeleriydi. Bu zorbaliklari yaziyor diye hiç kimse ajan olmaz. Sadece birilerinin oyunlari ortaya dokulür.

 202. -şu adami ne diye polisler götürüyor
  – bozmuş kafayi atayi vuracağim dermiş, silah bile almiş o yuzden.
  – vah yazik oynatmiş demek, vurabilmişmi bari
  – ata şehir meydanina gelince bir iki asilmiş tetiğe ama silah tutukluk yapmiş
  – desene ata iyi kurtuldu
  – bence o adamin yedi sulalesi kurtuldu.

 203. – ne yani ata en buyuk komutan falan değil, yedi duveli değil onlarin sayesinde osmanliyi atti ülkeden diyorsunuz öylemi
  -öyle tabi senelerdir siz ata ata büyüttünüz. Himencilik oynadiniz o sayede.

 204. Girmeyen yorumlarin akibetini merak ediyorum. Neden girmediğininde açiklanmasi lazim malum aylarca denetim olmaz. Bu arada geçmişte fetö hakkinda iyi izlenimim varmiş, neticede o doymaza kuruş para kaptirmadim. Yani beni sömüremediler. başbakan dahil herkesin fetö hakkindaki izlenimi öyleydi. Adam o bu vatani satmak istedi ecnebilere vatan elde. Kendini satmiş oldu.

 205. Kemalizm Gebzeyede çok haksizlik etmiştir. Malumya Mustafa Kemalin adamı Yahya Kaptan 8 ocak 1920de Gebzenin tavşancıl köyünde ittihat ve Terakkici Gebze jandarması tarafından soyguncu eşkiya olduğu gerekçesiyle öldürüldü. Mustafa Kemal Gebzeden soğudu İstanbuldan anadoluya silahlar gebze yolu üzerinden gitmesine rağmen. Cumhuriyet ilan edildikten sonra 1926da Gebze İstanbuldan alınıp Kocaeline bağlandi. 1928 de şimdi Derincede kalan birkısım topraklar İzmite verildi. Gebze 1160 km2 den 1095 km2 ye düştü. Sanki Gebzeye inat yapar gibi hemen Körfezin karşısındaki Yalovaya orman çiftliğini kuran Mustafa Kemal ocak 1929 da 25 km karelik arazisi olan Yalovayı Karamürselden ayırıp ilçe yapti Yalovanın arazisi 492 km2ye çıktı. Küçücük köy 66 yıllık ilçe olan Gebzeyle aynı statüye kavuştu.1931 de İstanbulla arada marmara denizi olduğu halde Kocaeliden alınan Yalova İstanbula bağlandı. 1934 te Gebzenin Yarımca ve Tütünçiftlik bölgesi İzmite verilerek arazisi 1036 km2ye düştü. Yetmedi 1936 da Taşköprünahiyesi dağıtılıp kimi köyleride İzmite verilerek Gebzenin arazisi düştü 836 km2 ye. Bu yetmedi 1952 de Tuzla ve civarındaki köyler ve şimdi pendikte olan (gocbeyli, esenyali ve guzelyali) bazi yerler Gebzeden alınarak İstanbulun Kartal kazasına bağlandı. Gebzenin arazisi 736.11 km2ye düştü. Gebze hala Yalovadan çok daha büyüktü. 410 km2lik ormanları bile Yalovanın yüzde 80 i kadardı. 1987-88 döneminde Hereke ve Kuzeyindeki köylerde Gebzeden ayrılıp yeni oluşturulan Körfez ilçeye verildi. Gebze 568 km 2ye düştü. Ama nüfusu il olacak kadar büyüktü. Toplam nüfusu 250000i buluyordu. 1985 ten beri siyasiler il sözü veriyorlardıda. 1989 da daha önce ayrılan 2köyü geri kurtaran Gebze 604 km2 oldu. Eylül 1991 de Süleyman Demirel ki oda Ata gibi arnavut asıllı ve mason teşkilatlarına üye idi. Gebzede yaptığı konuşmada Gebzeye il sözü verip 77 plakasınıda verdi. 1994 tede Yalovaya il sözü verildi. 1991de Gebzeye verilen il sözü tutuılmazken 1995te Yalova il yapılarak Gebzeye vadedilen 77 plaka numarası oraya verildi. Yalovaya Kocaeli ve Bursadan topraklar verilerek arazisi 839 km2ye çıktı. 66 yıl evvelinin köyü Gebzeyi geçti. Yalovanın il nüfusu 181000iken Gebzenin ilçe nüfusu 360000i çok aşıyordu yinede ilçe olarak kaldı. İl olma vaadleri kesilen Gebze 2004 te Kocaeli Büyükşehir belediyesi kapsamına alınarak Kocaelinin mahallesi durumuna sokuldu il olma hayalleride suya düştü. Buda yetmedi 2008de Darıca, Çayırova ve Dilovası aynı anda ilçe yapılarak Gebzeden ayrıldı. Arazimiz 438.65 km2ye( kimi kaynaklarda 424 km2) yani Yalovanın yaklaşık yarisına nüfusuda 525000 den 300000e düştü.
  Yalova surekli ödüllendirilirken Gebze sürekli cezalandırıldı. Hakları Yalovaya verildi. Halbuki zaten eskiden Gebzenin olan Tuzla Körfez, Derince gibi yöreler tekrar Gebzeye verilerek kuzeyde Şilede buna ilave edilerek Gebze 2000 km2lik milyon nüfuslu bir il yapılabilirdi. Hatta yalova ilçe olarak kalir osmangazi köprusu sebebiyle 2016 da gebze iline baglanirdi. Bunlar yapılmadı aksine gebze sürekli olarak idari yapilanmada parçalanıp cezalandırıldi.

 206. Çocuk iken duymuştum 15 yaşindayken 1909 da selanikten gelen hareket ordusu medrese öğrencilerini katletti diye. Sonra internettede gördüm bu bilgiyi. Mustafa kemalde hareket ordusundan. Tarihci yilmaz öztuna yunan, bulgar, romen, sabetayci, sirp, arnavut, makedon, ulah, çingene, yahudi, türk olmayan yada turk duşmani olan kim varsa doluştuklari bir çapulcu surusu diyor bu ordu için.
  Mustafa kemalin cephelerdeki o kadar yenilgileri bilindiği halde 1919 da işgal edilmiş ülkeyi kurtarici olarak ortaya çikariliyor. Millet bilmiyormu böyle olduğunu. Biliyor ama milletin elinden ne geliyor azicik tepki gosterseler doğrayiverecek turk duşmanlari. Kim bunlar malum. Başta ingilizler ve diğerleri.
  Mustafa kemal şubat 1923 te Balikesir zağnos paşa camisinde anayasamiz Kurandir diyor. Ama cok geçmiyor birkaç sene sonra orjinal Kurani Kerimler toplatilip askerlerinin atlarinin ayaklari altinda çiğneniyor. İslama ait ne varsa rafa kaldiriliyor. Yinede var olan halkin dini yapilanmalari kontrol edebilmek adina kontrol için usulen diyanet kuruluyor.
  Ama dindarlar surekli olarak ezilip uzuluyor. Kemalizm tek parti döneminde burada yazilanlardan çok daha beterdi. Mesela menemen tezgahindan sonra olaylarla hiç alakasi olmayan nakşibendi şeyhi muhammed esad erbili gözaltina aliniyor oğluyla birlikte. Suç yikiliyor bu ikisininde uzerine. Oğlu idam ediliyor. Esad hoca 84 yaşinda. O sebep ile asilamiyor. Ama gözaltina alindiğindan sonra 1 ay içinde 4 şubat 1931 de cezaevinde ölüyor. Zehirlenerek öldürüldüğunu yaziyor birçok tarihci.
  Bu arada menemende ölen kubilay uzerinden irticanin başini ezeceğiz gericiliğe izin vermeyeceğiz diye nutuk olan o kemalistler kubilayin geride kalan ailesine dönüpte bakmamişlar bile. Hep fakirlik içinde yaşamişlar. Oğlu vedat bir ara zabitalik yapmiş o kadar.
  Kubilay adı uzerinden olaylarla alakasi olmayan irticaci dedikleri dindarlari aşağilayan 80 kusur yil boyunca onlara aba altindan sopa gosteren sistemin borazanlari pkk terörunun yediği yuzlerce binlerce Kubilay için sebep olanlara böyle aşagilamalarda bulundularmi acaba.
  ……..
  Tv reklamlarinda var ilk uçak uretimini biz yapmişiz guya. Tabiyki öyle değil. 1902 de ecneilerce bulunan uçaği nasil ilk biz uretelimki. ABD si Avrupasi var bunun. 1926 da galiba Turkiyedede uretime geçildi. Araba kadar bir şeydi o uçaklar. Halktan toplanan yardim paralariyla yapiliyordu. 1927 de gebzelilerde böyle para toplayip tsk ya teslim ettiler. O paralarla Gebze isimli bir uçak yapildi. 3 sene sonra 1930 da Gebze gaziler dağina çakilarak parçalandi o. Uçak. Ne kadar uzun ömürlü olduklari ortada değilmi.

 207. – anne Osmanliyla padişahla uğraşma yanarsin diyordun. Seni dinlemedim. iyikide dinlememişim. Bak Osmanlida bitti padişahta gitti banada hiç bir sey olmadi.
  – oğlum ben yanarsin derken öte alemden bahsediyordum

 208. -boyle olur olmaz konuştuğunuza göre siz atanin ne kadar buyuk birisi olduğunu daha öğrenememişsiniz anlaşilan.
  – sizden daha iyi öğrendik. 1.70 boyunda 73-74 kg ağirliğinda.

 209. Osmangazi 1270 li yillarin sonlarinda gittiği bir evde duvara asili bir Kurani Kerim buluyor. Aliyor butun gece uyumaksizin okuyor. Bitince uyuyakaliyor. Uykusunda melekler tarafindan devletle mujdeleniyor. Osmangazi o gunun kit imkanlarinda arapcayi ana dili gibi bilecek değil. O Kurani Kerimin arap alfabesiyle yazilmiş türkce tercume olduğunu anlamak icin alim olmaya gerek yok. Anadoluda Mayis 1277 den itibaren resmi dil türkce idi. Buda onemli Arapça eserlerin tercumesini gerektiren bir durumdur. Buda yapilmiş olmali. En önemli eserde Kurani Kerimdir.
  Kurani Kerimi ilk Mustafa Kemal tercume ettirdi diyenler şu olay uzerinde biraz kafa yorsunlar.

 210. Mustafa armağan sevdiğim bir tarihcidir. Yanliz bir kusuru vardi. Yorumlarimi yani bilgilerimi çok geç onaylardi. Buda can sıkıcı bir durumdu benim için. O siteden kaçmama sebep oldu sitenin bu tutumu. Ben sabirsiz bir insanim.bilginiz olsun.

 211. Osmanliya turkluğe ve islama oynanan her oyunu yazdim. O kadar çok oyun varki. Bazilari girmedi. Kanunlar musaade etmiyor demekki. Ama çok şeyide gayet iyi anlaştirdiğimi iyi biliyorum.

 212. -üçbuçuk lira maaşla çalişiyoruz, kazancimiz içkiye yetmiyor, eylence dunyamiza para kalmiyor resmen fukarayiz buna bir çare bulalim.
  -öyle ya içki fabrikamiz olsa urettiğimiz içkileri satar eylence dunyasinada para buluruz.
  -ingilizlere yanaşalimmi ne dersin
  – onlar bi kuruş para vermez adama
  -para istemeyiz bizde
  – o zaman ne diye yanaşiyorsun
  – devlet istemek için

 213. – ben memleket kurtarmiş adamim siz beni cehennememi göndereceksiniz
  – her yerde ateistim demişsin biz ne yapalim.
  – yanliş anlaşilmiş ben atıezdim dedim
  – savaştan kaçarken attan düşmüşsün bu atı ezmekmi oluyor
  -o atı sonradan arabamla ezdim.
  -gunahsiz hayvani keyfı öldüren de cehenneme gider

 214. 12 ekim 1922de mudanya ateşkesinden hemen sonra ordu gebzeye giriyor, peki nereye kadar. Çayirovaya kadar. Orasi o zamanlar boş arazi. Tuzla, Aydinli. Tepeören ve Orhanlida idari açidan gebzeye bağli. Peki oralara girilebiliyormu. Hayir, ingiliz ne kadarina izin verirse o kadarina. 1921 haziraninin sonunda yunan izmitte yenilmişti. Ordu yarimca köyune doğru ilerliyordu. Gebze bölgesinde yunan vardi o zaman. İzmiti yunandan kurtaran ordu gebzeyide yine onlardan kurtaracakti. Ama yarimcaya ilerleyen orduya ingilizler dur çekince durdu kemalistler. Niye duruyorsun oradaki muhatap yunan. İngiliz getiriyor kemalistleri. Onlarin ağababasi ingilizler. Bir dediklerinden dişari çikamazlar.
  dönelim tekrar 1922 ekimi sonrasina. 1923 yili 17-18 ocakta gebze bölgesinde askeri tatbikat var. Mustafa kemalde geliyor. Neymiş ingilizlere gozdaği vermekmiş amaç. İngiliz uçaklarindan atilan buradan öteye geçmeyin yazilarini dinlemeselerdi o zaman. İstanbula girmeyi deneselerdi. Öyle bir dinledilerki. Dinlemeselerdi alirdi onlarin elinden devleti ingilizler kime istiyorlarsa ona verirlerdi.
  Balçik köyunden 1908 doğumlu mehmet erver anlatmişti sağliğinda. Türk tarafinda bir okka ekmek 25 kuruş idi. Bir kaç km ötede ingilizler vardi onlarin tarafta ekmek 11 kuruştu. Oradan ekmek alir askere 20 kuruşa verirdik diyor.
  Balçikli dedenin anlattiğindan şu anlaşiliyor. İngiliz tarafinda11 kuruşa satan vergisinide ödüyor karinida yapiyor. Kemalistlerin tarafta 25 kuruşa ayni ekmek. Bunun 4 te 3 ü vergidir. Bunlar milleti soymaya gelmiş. Sabetaycilar nesil zengin olacak yoksa. 2 ekim 1923 de ingilizler istanbuldan gidiyor ekmek daha doğrusu herşey 2.5 misli zamlanacak diye ağlamiştir bu gariban millet.
  Mustafa kemal şöyle kahraman böyle kahraman geçin onlari. Olay Kemalistlerin Osmanliyi ecnebilerle birlikte paylaşmasi olaydir. Herşey aleni olarak ortada. Kizillarin hayal dunyalarindaki süper kahramanla gerçeği asla birbirini tutmuyor.

 215. -osmanli bilecik tarafina 1230 da yerleşti. Kendi ifadeleri 1248 de devlet ilan etmişlerde, görunurde bişey yok. 1284 te bizansla ilk savaşlarini yapmişlar. İlhanliya bağlilarmiş, 1335 te ilhanli hukumdari ebu sait bahadir han ölünce bağimsizlik ilan etmişler. 1336 da ilk parayi basarak bağimsiz olmuşlar. Avrupa bu bağimsizliği 1357 de tanimiş. 100 yili aşmiş bir devleti zor kurmuşlar.
  – sen bunlari ne diye anlattin şimdi.
  -ata türkiye cumhuriyetini bir kaç yilda kurduda. Buyukluğunu anlayin diye soyluyorum.
  – benim dedemde 60 senede dunyanin variyetini edindi. Apartmanlari işhanlari vardi. Yaşlandi işlerini takip edemez oldu. Erkek evladi yoktu.komşu bana vekalet ver ben göreyim işlerini dedi. Dedemde verdi. Bir senede herşeyi harami komşunun oldu. Olay budur.

 216. – az evvel yanimiza mustafa kemal geldi.
  – deme yahu biz daha evvel hiç gormedik onu, nereden anladin onun olduğunu
  – merminiz tükenince hemen haber verin demesinden
  -ne kadar düşünceli göruyormusunuz hemen yeni mermileri gönderecek herhalde
  -bence sungu taktirip ingilizlerin uzerine mermisiz hucuma gonderecek.

 217. Fikriye 1924 te mustafa kemal kendisini birakip latife ile evlendi diye çankayada olay çikariyor. Kimine göre mustafa kemal tarafindan densede ekseri söyleme gore onun başyaveri rusuhi bey tarafindan silahla vurulup öldüruluyor. Fikriye için intihar etti denerek olay kapatiliyor. Rusuhi bey ceza almiyor.
  1925 te mecliste çikan kavgada deli halit paşa ali çetinkaya yada rauf bey tarafindan silahla vuruluyor. Halit paşa ölüyor. Olay nefsimudafaaya sokulup hiç kimseye ceza verilmiyor.
  Mustafa kemal paşanin tetikcisi recep zuhtu medeniye isimli bir kadinla gayrimeşru iliski yaşiyor.kadina nikah yapmadiğindan kadin bunu yahudi birisiyle aldatiyor. Kadini buluyor recep zuhtu sokakta vurup öldürüyor. O sirada milletvekilidir. Kendisine deli raporu aldirip hapis yatmiyor vekilliğide devam ediyor.
  Babaeski muftusu Aliriza, islam alimi iskilipli atif hoca, yozgat muftusu şapkaya muhalefet sebebiyle asilmişlardi. 21yâsindaki hafiz ibrahim ethem camide tesetturun önemini anlatiyor. Bu konuda kitapcik bastiriyor. Devletin guvenliğini tehdit ediyor guya. Bir dava ve 1 yil hapis. 1.5 ay sonra afla serbest. Sonra urfaya gitti diye şeyh sait isyaninin teşfikcisi sayilip 22 yaşindayken istiklal mahkemelerinin verdiği kararla 1925 te idam.sanki tamda şu yapilmiş bu adamin bir asmak için yeterli suçu yok hapisten salalim bunu suç uydurup asalim takdigi uygulanmiş. Kendi adamlari olan katillere bir gun bile ceza vermeyen gizli yahudiler iş islam alimlerine gelince suçsuz yere meydanlarda sallandirmişlar.

 218. – bak bizim kemalistlerin sizinle ortak bir noktasi var iki tarafta çanakkalenin buyuk bir zafer olduğunu kabul ediyor.
  – öyle ya büyük türk milletinin zaferi.
  – bence buyuk atanin zaferi o olmasaydi düşmanlar çok rahat geçecekti çanakkaleden
  -bence onun sayesinde geçtiler.
  – hadi lan ordan geçemediler yenilip gittiler işte.
  -3 yil dolmadan mustafa kemalin 19 eylul 1918de filistinde ordumuzu birakip gitmesi sayesinde butun cepheler çöktü. 2 ay olmadan butun düşmanlar çanakkaleden geçti.

 219. Kemalist kafa
  ……….
  -Herkese şartli tahliye vurdu saliverildiler hapisten bu adam neden halen daha içeride.
  -ona af falan vurmaz suçlarini bir bilsen sende hak verirdin bize
  -dur tahmin edeyim
  – et bakalim
  – kamyonla kasten pazar yerine daldi, miting alaninda insanlari bombaldi, eylence mekanlarinda insanlari taradi
  – bilemedin
  – daha ne yapmiş olabilirki
  – atanin heykeline boya atti. Ata resmi olan gazeteyi yirtti, atanin fotosuna kalemle çizik atti
  – böyle suçmu olurmuş
  – haaa birde ata için düşman işbirlikcisi diyerek iftira atmiş
  – ingilizlerle fransizlarla işbirliği yapmadimi herkes biliyor bunu
  -iyide onlar bizim en iyi dostumuz, Osmanliyla işbirliği yapsa dediği doğru

 220. Fikra gibi geliyor evet atanin aleyhine basitte olsa tek kelime edenin senesi hapiste geçiyordu, gazetedeki resmini önemsemeyip yirtan hapisde surunuyordu. Ata neler yapmiş doğru söylemek hapiste yatmak için gerekce idi. Devletten birileri islama orta çağ karanliği diyordu. Bunlar bu millettenmidir yoksa işgal gucumu anlayabilirsen anla

 221. Hani kemalistler diyorlar ya kadina seçme ve seçilme hakkini ilk olarak aralik 1934 te mustafa kemal (ataturk?) Verdi diyorlar ya. A haberde var şimdi hangi kadinlara bu hakkin verildiği anlatiliyor. Başi açik kadinlara. Başörtülü olanlara asla. Onlar degil meclise girebilmek yada belediye başkani olabilmek devlette işe bile giremiyorlardi. Okullarada giremiyorlar girenler zulmen atiliyordu. Sebep Kurani Kerimde nur suresi 31. Ayette başortusu emri olmasa kemalizm bu zulmu yapmazdi bu vatanin bayan evlatlarina.
  …………
  Hani şapka kanunu çikarilmisti. Herkes şapkaya gavur işi diyordu. Bir gorevli geliyor ismet inönüye bu şapkalarla iyice gavurlara benzedik bari bizim şapkalara ay yildiz koyalimda benzemeyelim şu gavurlara diyor.
  Benzeyelim diye geldi sapka diyor inönü.
  Hah iste başortusundede mesele bu. Kiçina kadar açmak modernlik tesettur gericilik sayiliyordu.
  2006 da Daniştayda devlet memuru bayanlar sokakta bile başortulu gezemez karari çikti. Çok agirdi bu karar. Tabiiki asla onaylamiyoruz ama daniştaya silahli saldiri yapildi. 1 üye öldü diğerleride yaralandi. Ölen danistay uyesinin evinde Kurani kerim okunuyordu, yani gunah kararini devlet zoruyla vermişti o görevli.
  Devlette sabetaycilarin kafasina birşeyler dankladi. Bu zulmun gereksizliği anlaşildi. 81 yil sonra başortulu kadinlara özgürlük kapilari açilmaya başlandi

 222. Ağzınıza sağlık. Bazı insanlar uyansa artık Atatürkü putlaştırmasa mesela çok güzel olacak. Adam herşeye kendi adını vermiş paraya resmini bastırmış her yere resmini astırmış. Ülkeyi etkisi altına almış. Koskoca 600 yıllık bir devleti bir gece de silip atmış. Bazıları da kalkmış Atatürk olmasa olmazdık. Atatürk mü belirliyor kaderimizi haşaa.

 223. Mustafa kemal basbakan ismet paşayla bir mevzuyu konuşuyor. Soz arada ingilizlere geliyor. İngilizler beni çok sever diyor mustafa kemal, benim hatirima loyd corcu bile (1922 de)gorevden aldilar diyor.inönude işi biliyor ya. Onun gorevden alinmasinin sizinle bir alakasi yok başarisiz oldugu için kendisi gorevden çekildi diyecek oluyor. Köpuruyor mustafa kemal inönüyu kendisini cezalandirmakla tehdit ediyor.
  Her şeyi kendine mal etme huyu var maalesef. Ve bunlar gerçekmiş gibi kemalist kitaplara geçmiş, gerçekmiş gibi koskoca bir millete yutturulmuş. Birde zorbalik yönetimi. Sıkıyorsa aksini söyle. Kodesemi alirlar 6 ay 1 sene polis takibindemi yaşarsin yoksa vatan haini damgasinimi yersin Allah bilir.

 224. – yaa atamin ne kadar buyuk olduğunu kabul etmek istemesenizde yedi duveli söktü atti bu memleketten
  – onun yaptiğini 1200 sene evvelinde battal gai tek başina yapiyor. Malatyadan hareketle butun anadoluyu aliyor uskudari hatta istanbulu bile ele geçiriyordu.
  – yahu çocukmu kandiriyorsun sen masal onlar masal.
  – iyide senin anlattiklarinda öyle.

 225. Gözume soktuğun yaziyi goruyorum. Birileri saltanat sursun diye bu millet borç batağinda yaşadi. Kiçi dizi yamali pantolonlarla sirtinda kirk yerden delik paltolarla gezdi. Hal boyle iken zorla yahudi mali şapkayi hemde kazik fiyata satin alip başina takmak zorunda birakildi. Millet kendi karnini doyuramaz halde iken bizden olmayan birilerini zoraki olarak bu millete milyoner yaptirildi.
  Var internette ata ölümüne yakin hatta ölüm döşeğinde iken ingiliz buyukelçisi sir perey loraineyi çağirtmiş ve türkiyenin yönetimini üzerine almasini istemiş. Ben emaneti sizden aldim size geri iade ediyorum eğer kabul etmezseniz ülke eski haline döner der gibi.
  Ben ömrumde hiç zengin olmadim çunkü hiçbir şekilde başkasinin malinda gozum olmadi. Hiç kimseye karsi mal hirsiyla kirli oyunlarim olmadi.
  Hep şerli insanlarin fenaliklarina karşi tedbirli yaşamakla geçti ömrüm. Milleti borç batağina sokarak milyoner milyarder olup bu paralari oralara buralara yada dişarilardaki bankalara saklayanlar makami şu yada bu olmuş önemli değil ben demeyeyimde siz ….
  Yakin tarihin kahraman gosterilen oyuncularinin oyunlarini bilmezden gelerek yalan dunyasinda hayal dunyasinda yaşayacak değiliz. Gerçekler neyse onlari yaziyoruz. Çunkü gercek tarihciler gorevlerinden olmamak için yakin tarihi yalan yazmak zorunda birakiliyor. Gerçek tarihte aslinda başka işle meşgul olanlarin eline kaliyor bu sebeple..

 226. Belki şimdiki yöneticilerde dokundurdum gibi gelir. Ben ak partiye oy veriyorum. Çok hizmet ediyor. Ama amasi var. Rantiye kazaniyor parayi. Vatandaş bile bile her yonden köleleştiriliyor. Evvelden bir kişi çalişip arazi satin aliyor çifter daireden 3-5 katli ev yapabiliyordu. Şimdi yerinde sayiyor. Hatta geriye sariyor. Çunku öyle bir atlama sistemi varki zaten az kazan onuda banka borcuna kaptir. Herşey borç. Evini yerini ver mutahite yarici olsun. Vatandaş yapabilmesi lazim. Vatandaşin yapabileceği kesime el konuyor. Buda milleti köle yapiyor. Herşey muthiş zorlastiriliyor. Okullar sabahtan akşama kadar ve 25 yaşina kadar. Zaten ömrun 3 te biri bitiyor. Genclik devlet gudumunde yaniyor. Devleti elinde tutan buyuk başlar muthiş zengin.

 227. -baba kemalistlerden duydum mustafa kemalin mucizeleri varmiş
  – neymiş söylede bizde bilelim
  – mesela kurtuluş savaşi mucizesi
  – neresi mucize onun
  – yedi duvel işgalci gucleri yenip atmadimi ülkeden
  – onlar zaten kendisini getirmek için işgal ettiler bizi, onlarin sayesinde osmanliyi atti. Böyle mucize olmaz. Atanin mucizesi falan yok
  – osmanlidan kimse kalmişmidir gunumuze
  -sultan reşat doneminden birkac bin kişi, vahdettin dönemindende 15-20000 kişi varsa hepsi o kadar.
  – daha öncesi yokmudur.
  – belki bikaç kişide 2.abdulhamit döneminden
  -iyide ben orhan gazi döneminin insanini gördüm
  -hadi lan ordan delirdinmi ne
  – ne delirmesi baba adamin kafa kağidini gördüm doğumu 1337 yaziyordu
  – pardon oğlum kemal paşanin mucizesi varmiş ben unutmuşum
  – neymiş o
  -gavura yaranmak için bizim tarihi bir gecede 1300 lerden 1900 lere atlatti.

 228. – şu sultan vahdettin ile halife abdulmecidin ne gunahlari varda mezarlari bir türlü gurbetellerden yurdumuza getirilemiyor.
  – onlar büyük dedelerinin cezasini çekiyor
  – ne cezasiymiş o?
  -Başka ülkelerin topraklarina göz koyup ele geçirmek
  – dunya bu düzen uzerine kuruluydu önceden
  – işte ellerin ülkelerini ele geçirenler zaman gelir kendi yurtlarindan olup gurbet ellerde yatarlar.
  – ata nerede yatiyor peki
  – onun mezari Türkiyede değilmi?
  – öylede makedonya neresi Türkiye neresi

 229. Ate sitelerden birisinde var. Mustafa Kemal gulerek iskilipli atif hocaya selamun aleyküm anlaminda kisaca sa diyor. Oda cevap olarak ( aleyküm selam anlaminda) as diyor. Tamam anlaminda tm diyor kemal paşa ve atif hocanin meydanlarda sallandirilan resmi konmuş
  Yorumlar şöyle
  M. Çoban: tipe bak ….. gorende adam sanirmiş bunu, kancik ingiliz ajani az bile yapmiş bunlar gibi soysuza
  Loris maracco:emrin başim üstune demiş atatürk yani sonuçta sakala saygi var adam as demiş oda asmiş
  Mert Kiraç Olum yapmayin böyle şeyler kuşbeyinliler gelecek şimdiAllahin selamini aldi diye asildi, dinsiz kemal dicekler.
  ……
  Atif hoca mustafa kemale hain demenin cezasini çekti. İngiliz ajanliği onu sallandirmak için vurulan damga. Kimin ingiliz kuklasi olduğunu biz gayet açik olarak döküyoruz ortaya.Atif hocanin yolu islam yoludur. Atelerin yolu şeytani yoludur. Şeytanlik gucu ele geçirdiği andan itibaren hak olarak yutturulur. Bu her zaman böyle olmuştur. Deccallar hep kurtarici olarak lanse edilmişler tarih boyunca. Ama kurtardim dedikleri millete kazik atmişlardir. Misal Habib burgiba.
  Hak ila batil gayet kesin çizgilerle ayrilmiştir birbirinden. Atif hocayi peygamberimiz yanina çağirmiş oda gitmiştir. Yeri bellidir. Onu asanlar düşünsün.

 230. Ben bu kadar boktan girilmesi zor bir site daha gormedim. İsterseniz duzenlersiniz. Her yere giriyoruz böyle olmuyor

 231. – sen ne diye kaçtin yurtdişina on sene gurbet ellerde sürundün
  -düğün konvoyunda rast gele ateş ediyordum. Mermilerden birisi atanin başini siyirip geçmiş, o sebeple kaçtim.
  -atanin elini öpüp özür dileseydim
  – nerede göreceğim atayi ben istanbuldayim o ankarada.
  – mermi nasil kafasini siyirdi o zaman
  – heykelinin canim
  – bir taş yuzundenmi kaçtin yurt dişina
  -öyle deme çarpilirsin
  -neden
  -senin taş dediğine sabetaycilar tapiyorda ondan

 232. – nereye gidiyoruz biliyorsun değilmi?
  – bilmez olurmuyuz samsuna çikacağiz paşam
  – ABD gemisi peşimize takilmiş yetışip topa tutmasalar bari
  -sizde beni çocuk sandiniz onlar olmasa topa tutuluruz asıl

 233. – ben almanyadan gözlemci olarak geldim siz ne diye gunahsiz yere adam asip duruyorsunuz
  – yeni sistem getiriyoruzda onlar bizim için çok tehlikeli
  – adamlarin bişey yaptiği yok. Biz izliyoruz her hareketi
  -ya onlar gerici zaten asalim gitsin.
  -sizin gerinizden zarar verecekler diyemi korkuyorsunuz
  – firsatinin bulursalar hemen yaparlar ha
  – iyide zaten sizin aranizda bir suru tapinakci var.

 234. Ben denk gelemedim birkaç sene evvelinde bizimkiler dinlemiş tvde. Cepheye gidecek erzak goturecek olan trenleri yollamazmiş mustafa kemal başkanliğindaki sabetaycilar. Trenler erzak dolu beklermiş istanbulda.1913 te Asker balkanlarda açliktan kirilirmiş, çoğu savaşmadan ölürlermiş açliktan.şoyle bir şey dinlemiş tvde bizimkiler açliktan ölmüş bizim askerler, bir tanesini sağ bulmuş bulgar askerleri haline aciyarak kendileri yiyecek verip karnini doyurmuşlar bizim askerin. Çanakkaledende hemen yakinda olan geliboluya erzak gönderme işlerinde hep sıkıntı çekilirmiş.
  Devletler boyle şeyler yapilarak çokerrilerek ele geçiriliyor demekki.

 235. Askerler cephede aç birakilirsa neler oluyor onuda yazalim.Gebze balçik köyünden 1908 doğumlu Mehmet erver anlatiyordu sağliğinda. Onada cephelerden dönebilenler anlatmiş. İngiliz ve fransizlar bizim kasten aç birakilan askerlere kumanya atiyorlar. Siz âçsiniz yemeginiz bile yok. Bizim burasi cennet. Teslim olun doyuralim sizi deyip çeşitli vaadlerle bizim askerleri teslim olmaya zorluyorlarmiş. Esir aldiklari bazi askerlerin kacmasina göz yumarak kendilerine iyi davranildiğini çok guzel etli yemeklerle doyurulduklarini anlattiriyorlar. Peki askerlerimiz kanarak düşmanlara teslim olurlarsa ne oluyor onuda yazalim. Hindistan ve Birmanya taraflarina surgune gönderiliyorlar. Orada köleden bin beter çaliştirilip bol bol dayak yiyiyorlar 3 yada 4 sene içindede ölüyorlardi.

 236. Beyaz tvde nihat doğan mustafa kemale eleştiri yazanlari ağir eleştirdi. Cumhurbaşkani erdoğaninda bu tur davranişlara karşi olduğunu söyledi. Birileri kemalizme tutunarak islami yikmaya uğraşan kizillarin ateist siteleri halletsinler biz çenemizi kendiliğimizden kapatiriz.

 237. Bizi ağir eleştiriyorlar. Atayi fazla methediyoruz diye olmali. Biz çenemizi kapatalim kimi ataturkcu ateler peygamberimize islama versinler ayari. Arkadaş diyorki ataturkun aleyhine yazanlar adnan menderesin sonunu hazirlayanlardir.
  Özala kötüluk yapanlardir. Bu kötülük ak partiyide devirecek korkusu bu herhalde tvdeki arkadaşin.
  Menderes islama ve memlekete cok hizmet etti.onu chp birdaha gelemeyecek diye astilar. Özal kendisi osmanliyi bozdurup bozdurup harcayan hainler kahraman gosteriliyor dediği için öldürüldü. Biz hiçbir yerde yazmiyorduk internette yoktu ozamanlar.
  Aynisi Ak partiye olur korkusu, guçleri yetseydi asla affetmezlerdi. Yetmedi. Kötüluk ille gun gelir kazanir bumudur korku. Kötülüğe karşi susalimda bizimkiler namlunun ucunda olmasin. Mesele bu herhalde. Yazi olsa elimde hiç affedermiydim. Zaten yok. Bikaç fikra var onlarda girmiyor. Fazla gerçekci olduğundan.

 238. Kadir misiroğlunun buyukluğunu çok iyi anliyorum. O zulüm yillarinda yilmadi verdi mustafa kemal yalanlarina karşi mucadelesini. Bu uğurda hapis yatti senelerce. Oda gider televizyonlardan ayet okur, süper dini bilgiler verirdi. Birde mustafa kemali överdi müthiş şekilde. Kemalistlerede şirin gözükür milletvekili bile olurdu bu sayede. Ama öyle yapmadi uğrunda hapis yatti ama bildiği doğru yoldan şâşmadi. Öyle yapsaydi bu dunyada kazanirdi ama ahrettehusrana uğrayanlardan olurdu.
  Bir yandan kendisini süper dindar göstererek tvlerde ayet okuyanlar sonra dunyalik istikbalinde yukselebilmek için orada burada islami ezen kemalizmi ve onun putlaştirilmiş liderini övenler tvden sunulan imkanlarin gucunu kullanarak bizleri tehdit edenler bu dunyada kazanir ama ahrette husrana uğrayanlardan olur. Amelleri boşa gider bizden söylemesi. Ata ahrette yanindan ayirmayacak onlari.
  Resmi yollardan bizi telefon ile evi arayanlar internet babamin uzerine, babam 78 yaşinda ve alzaymir hastasi. Devlet utanmasinda tutuklasin.

 239. Kemalistlere göre kemalistler türkmuş osmanli karmakarişik bişey. Bakalim gerçek neymiş.
  Hemen bir değerlendirmesini yapalım bu meseleninde ne imiş ne değilmiş ortaya dökülsün.
  Önce Türklüğün ve Osmanlı imparatorluğunun ezeli düşmanlarını bir tanıyalım.
  Rusya, Hakikattende Türk düşmanıydı. Doğu Avrupadaki Türk devletlerinden Kazan, Astarhan, Kasım, Sibir hanlıklarını ele geçirdi. Sonra Osmanlıya bağlı Kırım Hanlığını ve Azerbaycan ile Orta Asyadaki Türk devletlerinide ele geçirdi. Osmanlı Rus savaşları aralıklarla 260 yıl kadar sürdü. 1918 de sona erdi. Bizimle işi bitsede 1920 de türk azerbaycani ezdi gecti. Katliam yapti.
  İngiltereye gelelim. Azılı Türk düşmanı idi. Osmanlıdan önce 1700 lü yıllarda Türk islam hakimiyetinde olan Hindistanı ele geçirmeye uğraştı. 1764ten 1858 e kadar uğraşarak ele geçirdi. Ülkedeki ayrılıkçı güçleri kullanarak nüfüsü 100 milyonları bulan hindistana egemen oldu. Sonra Osmanlıya çevirdi yüzünü. 1668 de Osmanlıya bağlı olan Cezayire saldırıp zarar verdi. Ama o kadar egemenlik yok. 1770 de Osmanlı devletiyle savaşmakta olan Rus donanmasına lojistik destek vererek çeşmede donanmamızın yakılmasına sebep oldu. Bu çok büyük bozgun oldu. Ama burada donanmamızın başındaki Osmanlı paşasınında devlete ihanetinden söz edebiliriz. İngiltere 1807 de Rusyayla birlikte Osmanlı devletine savaş açtı. Mısırda Mehmet Ali paşanın kuvvetlerine yenildi. 1808 de Osmanlıyla barış yaptı. 1827 de Navarin deniz savaşında İngiliz ve Rus donanmaları Osmanlı gemilerini yaktı. Ancak İngiliz donanmasınında burada aslında yenildiği yönünde bir bilgiye rastladım. 1853-55 Kırım savaşında Rusa karşı Osmanlı yanında savaşan İngilizler barış sonrası savaş tazminatı olarak Rusdan alacağı paryı savaş masrafı olarak Osmanlıya yükledi. Yemene çıkarma yapan İngilizler Osmanlıya yenildi. Sudanda Türk düşmanlığı yaptılar. 1882 de Mısırı işgal ettiler. Aşağı Somaliyide aldılar. 1. Dünya savaşında Osmanlıyı çökertip işgal ettiler.
  Fransa. Osmanli duşmanlarinda kurtardiği için Kanunı Süleyman döneminden itibaren Osmanlıyla iyi geçindi. Ama 1645_69 döneminde Osmanlının Girit seferleri sırasında Venedike yardım etti. 1798 de Napolyon Mısıra kuvvet çıkartsada İngilizlerin yardımıyla Mısırdan atıldı. Akkadada Türk kuvvetlerine yenilmişti. 1821-29 dönemindeki Yunan isyanları sırasında Yunanistan bölgesine kuvvet göndererek onları destekledi. 1840lı yıllardan itibaren Lübnandaki Hıristiyan ayaklanmalarına destek vererek Osmanlı aleyine çalıştı. Buralara askeri kuvvet göndersi. 1830-32 döneminde Osmanlı elindeki Cezayire borcunu ödememek için saldırıp işgal etti. 1914-18 dönemi Osmanlıyla savaşarak savaş sonunda buraları işgal etti.
  İtalya 1480 de Fatihin Otranto çıkarması üzerine papa Avrupayı Osmanlıya karşı ayağa kaldırdı. İtalya Avrupayı arkasına alarak Osmanlıya karşı ayakta kaldı. Bu sayede Osmanlı İtalyayı ele geçirmekten vazgeçti. Ancak orada eyvah Türkler geliyor korkusu yüzyıllarca sürdü. Analar çocuklaını sözdinlemezsen seni Türklere vereceğim tehdidiyle büyüttü. İtalya Osmanlıyı genelde arkadan vurmaya zor zamanını kollamaya çalışan bir devlet idi.1890 larda Osmanlı topraklarından Somalinin bir kısmını ve Eritreyi işgal etti. Osmanlının çöküş yılları olan 1911-12 dönemnde Trablusgarbı aldı. 1. Dünya savaşında Osmanlıya karşı pek etkisi olmasada savaş sonrası bu toprakları işgal eden ülkeler arasında idi.
  ABD. bize uzak olmasına rağmen düşmandı. Osmanlı ülkesinde Anerikan okulları açarak Osmanlı düşmanı kadrolar yetiştirdi. Fatih senen öcümüzü böyle alacağız diyen yöneticiler yeni Türkiyenin kadrolarınıda bu okulda yetiştirdi. ABD Son dönem Osmanlısındaki Ermeni isyanlarına destek verdi. 1. Dünya savaşı sonrası İstanbula kuvvet gönderdi.
  Şimdi bu ülkelerin bize düşman olduğu çık. Rusya Kemalistlere silah yardımı yaptı 1919-22 döneminde. İtalya, aynı dönemde silah yardım ve satışını yaptı. Fransa top sattı. Fransız gemileri İstanbuldan anadoluya silah taşıdılar Kemalist kuvvetlere. İngiltere istanbulda el koyduğu Osmanlı silahlarını paketleyip anadoluya Kemalist kuvvetlere gönderdi senelerce Türk Yunan savaşında kullanılsın diye. ABD devletinin temsilcileri ise Osmanlıyı tanımazken Mustafa Kemal için o bizim adamımızdır diyerek her hareketini desteklediler. Bu devletler sadece Hıristiyan azınlığa zarar vermeyin tembihlerinde bulundular Kemalistlere. Azinliklar güvendeydi zira, Kemalizm ağırlıklı olarak sabatayist yapılanma idi. Gizli yahudiler yada yahudi dönmeleride denirdi bunlara. Hal böyle iken Makedonyalı Mustafa Kemal paşa ve pek çoğu o bölgeden olan silah arkadaşlarının Türklüğünden ne kadar bahsedebiliriz. Değil demeye gucum yetmesede britanika ansiklopedisinde kemal pasa için dönme deniyor. Balkan dönmesi.Dava arkadaslarinin çoğunun Arnavut yada Makedon asıllı olduğu biliniyor. Görüldüğü üzere bütün ezeli düşmanlarımız bu savaşlar sırasında Kemalizme destek vermiş. Hemde her şekilde. Osmanlı çöksün diye.
  Kemalistler Osmanlıyı kötülemek için Osmanlıaldığı bütün toprakları kaybetti sadece Anadolu bize kaldı. Oda işgal edildi biz kurtardik derler. Biz buralari kendi vatanimiz oldugundan canla başla çalişarak can verip kan dokerek kurtardik. Ama parsayi bizden gibi gözuken kemalistler götürdü.. 1919-22 döneminde doğuda Kürtlerin bize oyun etmemeleride büyük şanstı. Zaten nüfuslarida 1milyonu bile geçmiyordu

 240. 2013 te özgür sitede yazdiğim bir yaziyi gördüğüm luzum üzerine burayada aliyorum.
  Kemalistlerin 1922-24 döneminde bu topraklardan kovduğu Osmanli soyu Afrikada devlet yönetiyormuş. Sultanlari meğer Osmanli padisahlarindan geliyormuş. 21 ekim 2013 tarihli zaman gazetesinin yazdiği habere gore 1390 larda nijer kabileleri arasinda liderlik kavgasi başlayinca kabileler Osmanliyi ziyarete gelirler. Çare ararlar, dönemin padisahi Yildirim Bayezit Afrika kokenli cariyesinddn olma yunusu Nijeryanin Agadez bölgesine gönderiyor, Yunus orada sultan ilan edilip sorun cozuluyor, Sultanlik o gunden bu gune babadan oğula geçiyor, Simdiki sultan ibrahim Oumarou Yildirim Bayezitin oglu yunus sultanin soyundan geliyormuş. O sebeple agadez bolgesinin halki kendilerini Osmanli soyundan sayiyormuş, Osmanli 1570 li yillarda bolgeye geldiğinde bu devlet Osmanliya bağli oldugunu aciklamiş. Osmanli bu devletle hiç savasmamis bu devlette Osmanliya sonuna kadar sadik kalmiş.

 241. – yahu biliyorsun ben avcilar derneği başkaniyim. Ava gittik arkadaşlarla afrika ormanlarina. Ben kayboldum. Karşima aslan., kaplan ayi, domuz, kurt ,sirtlan, leopar dana ne varsa surusuyle çikti. Ben bi garip adem, silahin tetigine bastim tik o kadar. Oraya buraya çok mermi yaktiğimdan hepsini bitirmisim meğer. Biçaği çektiğim gibi bi birine bi birine bi ötekine bi berikine hepsinin leşini serip kurtardim kendimi.
  – yahu ne utanmaz adamsin iki saattir bu kaçinci palavra
  – sende kemalist derneğin başkaniydin değilmi
  – ulan siz yuz senedir ne palavralar sıkıyorsunuz millete biz sesimizi çikartiyormuyuz.

 242. Fikrayi batirmişiz bidaha yazalim. Altina ikinci bi fikra iş duzelir.
  – yahu biliyorsun ben avcilar derneği başkaniyim. Ava gittik arkadaşlarla afrika ormanlarina. Ben kayboldum. Karşima aslan., kaplan ayi, domuz, kurt ,sirtlan, leopar daha ne varsa surusuyle çikti. Ben bi garip adem, silahin tetigine bastim tik o kadar. Oraya buraya çok mermi yaktiğimdan hepsini bitirmisim meğer. Biçaği çektiğim gibi bi birine bi birine bi ötekine bi berikine hepsinin leşini serip kurtardim kendimi.
  – yahu ne utanmaz adamsin iki saattir bu kaçinci palavra
  – sende kemalist derneğin başkaniydin değilmi
  – öyle ne olmuş
  – ulan siz yuz senedir ne palavralar sıkıyorsunuz millete biz sesimizi çikartiyormuyuz.
  ………..
  -Ataya iftira atiyorlar öyle iyi birisiki
  – bildiğin birşey varsa anlat bizde bilelim.
  – çanakkalede cephede alaydayiz ben çavuşum savaşta mermimiz bitti. Bekliyoruz komutanimiz gelsin mermi versin yoksa öleceğiz.
  – e sonra
  – çikti geliyor, daha yarbay, ben çiktim önüne elini öptüm aman paşam dedim siz memleketin dunyanin en buyuk adamisiniz, onbin yuzbin heykeliniz dikilse azdir mermimiz bitti kurtar bizim dedim. Gel benimle dedi.
  – ulan nediyon sen, muthiş bi hikaye devam et
  – götürdu beni cephaneliğe istediğin kadar mermi al ayrilma buradan ben geleceğim dedi.
  – netice
  – onun sayesinde hayattayim işte.
  – alaydan ne haber
  – bilmem hiç sormadim.

 243. Nihat …. beyaz tvde Ata gerçeklerini yazanlari topa tuttu. Neymiş öbür tarafin kutsalina dokunuyorsunuz islami hukumete duşmanlik yaratiyorsunuz. Böylelikle darbeye zemin hazirlaniyor anlaminda sözler söyledi. Menderes bu sebeble idam edilmişmiş özal busebeple öldurülmüşmüş anlamina gelen sözler.
  Kemalistlerin internette kirktan fazla belkide ate sitesi var. Amaç islami yikmak. Peygamberimize neler yazdilar. Bunlar biz yazmadan öncede vardi. Biz dunyada yokkende boyleydi bunlar. Biz dunyaya hiç gelmemiş olsak yine ayni davranacaklar. Çunku çoğu islamin dolayisiyla islami hukumet duşmani. Firsatini bulsalar ak partiye yapamayacaklari hiçbisey yok. gezi olaylari şahitidir bunun. Bizden sebep olmadi. Erdoğan atayi eleştirdi diye oldu.
  Demokrat partiden menderes ve özal tesbitleride yanliş nihatin.biz bunlari yazmasak dindarlar uyanmayak. Camiye giden adam bana Atatürk olmasa bugun hiçbirimiz dunyada yoktuk demişti. İlahlaştirmadir bu şirktir. Biz uyandirmasak böyleleri heykellere taparcasina saygi duyacak. Bu kalksin istiyoruz. Yalanda yazmiyoruzki. Nihat bizi birilerine gammazliyor.biz uyandirmasak bunlar fitneyle oyunla öyle işler çevirirki. Arkadaş belki bu millet şirke düşmemiş olsun istiyoruz. Herkese hak ettiği kadar değer verilsin. Uyutulmasin millet. Hakaret yok bilgi var.

 244. Birkaçgun evvel adini soyadiyla birlikte yazmiştik. Duşmanlik olmasin diye adini açmadim. N. Doğan. Bunlar isimlerini buluyor internette duşman oluyorlar sonra.
  Dur bir fikraya bağlayalim işi.
  – yahu bir hayvan varmiş bir kaç saniyede renk değistiren.
  -Bukalemunumu diyorsun.
  – evet tamam işte o. Muthiş bişey değilmi.
  – ben ondan çok daha hizli renk değiştiren bir insan biliyorum.
  – olmaz öyle şey yalan atiyorsun
  – ne atmasi sabahlari beyaz tvyi izle gör yalanmi doğrumu
  – ne oluyor orada
  – şovmen islami muthiş savunurken aninda kemalist oluveriyor.

 245. Bunu ne diye soruyorsun. Beyenmediğini koymazsin olur biter. Bu adam bizi hukumete fitliyor, kemalistler darbe yaparsa bizim yuzumuzden olacakmis, alin tikin bunlari içeriye demeye getiriyor. Bu kişi topcu, türkücü., televizyonda magazin programina çikiyor, sörvayvirci, ne ararsan var.

 246. Tamam yazilar devamda şu fikra geçsin. Ne diye engelleniyor. Atayi dunyanin en buyuğu yapma çabasindaki kemalist oyunlari sergiliyor ne guzel
  ………
  – ataturk mucize bir isim. Torbaya yuz isim koyduk dunya tarihinin en buyuk komutanini belirlemek uzere.
  – eeee sonra ne oldu.
  -Yaptiğimiz butun çekilislerde onun adi çikti.
  – çocukmu kandiriyorsunuz siz. Torbaya koyduğunuz yüz isimde ataturk olursa başka ne sonuç çikacak.
  – ne saçmaliyorsun sen
  – ne saçmalamasi, ataya nasil taptiğiniz bilmiyoruzsanki. Her taraf onun heykelleriyle bustleriyle resimleriyle dolu.. Torbaya konacak ikinci bir ismi bile şirk sayarsiniz siz.

 247. Mehmed zahit kevseri1879 yılında Düzce’de doğdu. Babası Hasan Hilmi Efendi (1831 – 1929), Kafkasya’da doğmuş Çerkez asıllı bir müderristi. Kevserî, ilk dini eğitimini babasından aldı. 1893 yılında İstanbul’a geldi. Burada Kazasker Hasan Efendi Dârülhadis Medresesi ve Fatih Medresesi’nde eğitimine devam etti. 1904’te medrese eğitimini tamamladı ve 1906 yılında icazetini aldı.
  İcazetini aldıktan sonra Fatih Camii’nde müderrislik yaptı. Darülfunun sınavlarını kazanmasına rağmen buraya ataması yapılmadı. Kastamonu’da açılısını sağladığı medresede 3 yıl görev yaptı. Sonrasında İstanbul’a dönerek Süleymaniye Medresesi’nde çalışmaya başladı. İttihatçılarla arası iyi olmadığından 3 Kasım 1922 tarihinde İskenderiye’ye gitti. Bir süre Şam’da kaldıktan sonra Kahire’ye dönerek Ezher’de ünlü hocalardan ders almaya başladı. Burada Türkçe eserleri Arapça’ya çevirmekle görevli kurumda çalışmaya başladı.
  Uzun yıllar Kahire’deki evinde öğrenci yatiştiren ve kitap yazan Kevseri, burada da siyasi tartışmalardan uzak durmadığı için sınır dışı edilmek istendi. Türkiye’ye dönmek istese de 1952 yılında bu şehirde hayatını kaybetti.
  ………..
  Bu vatandaşin hayat hikayesini neden aldim buraya açiklayayim. Adam osmanli kaldirilir kaldirilmaz kaçiyor, ittihat ve terakkiden densede kaçiş ulkeyi ele geçirmiş olan kemalist canavarliktan. Can derdine düstuğunden. O dönemde, suriyeye, arabistana, misira, ürdüne kaçan islam alimlerinin sayisi o kadar çokturki. Siradan dindarlarda kaçti böyle. Avrupaya kaçanda çoktu. Hayatta kalabilmek adina. Bugun suriyeden kaçanlari görün o zamanlari anlayin. Maalesef tarihler herşeyi yazmiyor. Biz yaşamadik o zamanlari, kesin bilemiyoruz yinede.

 248. – osmanli çok buyuk devlet idi ilimdede çok ileri idi.
  -hadi oradan sende
  – kardeşim 1569 da gök dürbünü osmanli tarafindan bulundu. İstanbulda rasathane kuruldu gökyuzunu incelemek için
  – e sonra ne oldu
  – ayaklanan dönmeler yiktirdi. Bak lagari hasan çelebi roketle havaya yukseldi. Hezarfen ahmet çelebi ilk uçan insanlardandir
  – onuda cezayire sürdü osmanli değilmi
  – emin ol ayaklanan gavur dönmeleri istanbulu yakip yikmasin diyedir.
  – bu kadarcikmi.
  – 1719 da sultan 3. Ahmedin oğullarinin sunnetinde timsah şeklinde gemiler denize dalip su içinde duruyordu. Bunlar ilk denizaltilar sayilir
  – palavra bunlarin hepsi
  – sizin ata ne yapabilmiş onu bi anlatsana sen
  – ulan ülkeyi işgal eden yedi düveli sökup atmadimi.
  -hayir onlar atayi getirmek için geldi. Sonra çekip gittiler
  – hiçkimseyi atmadi diyorsun öylemi
  -atmaz olurmu hiç fikriyeyle latifeyi başindan atti.

 249. – osmanliyi kemalistler denen sabetayci bir gurup ele geçirmiş yeni duzen kurmuşlar dunyanin gelmiş geçmiş en buyuk lideri mustafa kemal o butun dunyayi yeniyor derlermiş, gidip şu kemalistlerin derslerini verelimmi görsünler kimmiş büyük.
  – bence hiç bulaşmayalim.
  – 500 milyonluk çin bir avuç kemalistten korktu demezlermi sonra
  – biz gider oralari vururuz o ülkeyi en az on misli küçültürüz ama
  – amasi ne
  – türkler mustafa kemal yenildi dedikce kemalistler ülkede önüne asip keserler mustafa kemal çin ordusunu yendi atti dedirtene kadar.

 250. Geçen yillarda facebook sitelerinden birisinde okumuştum. Yalansa gunahi yazanin boynuna. Sabetaycilarin şoyle bir adedi varmiş. Bir odaya kapanir mumsondu yaparlarmiş. Kimkime dumduma şeklinde. Oradan gayrimesru yol ile dünyaya gelen çocuğa kendilerince peygambermişcesine kutsallik yuklerler, dakka dukka yollarla elde edebildikleri başarilarida o mumsöndüden dunyaya gelen şahsa mal ederlermiş. Halen Bulgaristanda, polonya ve türkiyede çok sayida sayida sabetayci varmiş. Bizdekiler böyle işler yapmişmidir acaba.

 251. – Ataturku övüp duruyorlardi asli varmi diye bizim oradaki atatürk kutuphanesine gidip araştirma yaptim.
  – sonuç
  -ismini fazlasiyla hak eden muhteşem birisiymiş
  – ben zerre kadar ataturkcu değilim ama sana katiliyorum
  – başarilarinimi takdir ediyorsun
  – hayir
  – o halde bana katilman neden
  – gülmekten

 252. – yahu sana muthiş birini anlatacaktim ismi aklima gelmedi bir turlu
  -kimmiş o tarifini yap ben anlarim
  – hani hep tvlerde çikiyor ya
  – biraz daha bilgi ver.
  – veren var ya veren
  – anladim fetoyu anlatan nuri vereni diyorsun
  – yok yahu
  – öyleyse kimden bahsediyorsun çatlatma adamida söyle
  – tamam adı aklima geldi mustafa kemal.
  – delirdimi lan sen ne vermesinden bahsediyorsun.
  – kardeşim ingilizlere filistinin kuzeyini lubnani suriyeyi vermedimi
  – ha yenilgi, belki gerçektende yenilmistir o zaman aleni vermek sayilmaz.
  – sonrasinda musulu vermesi, lozanda sudan ve misirdaki haklarimizdan vazgeçmesi, kibrisi vermesi, ruslara batumu vermesine ne demeli.
  – neden yapsinki böyle şeyleri.
  – malum almadan vermek yuce Allaha mahsus. öncesinde buralari versinler diye sonrasindada verdikleri için olmasin sakın.

 253. – yahu sana muthiş birini anlatacaktim ismi aklima gelmedi bir turlu
  -kimmiş o tarifini yap ben anlarim
  – hani hep tvlerde çikiyor ya
  – biraz daha bilgi ver.
  – veren var ya veren
  – anladim fetoyu anlatan nuri vereni diyorsun
  – yok yahu
  – öyleyse kimden bahsediyorsun çatlatma adamida söyle
  – tamam adı aklima geldi mustafa kemal.
  – delirdimi lan sen ne vermesinden bahsediyorsun.
  – kardeşim ingilizlere filistinin kuzeyini lubnani suriyeyi vermedimi
  – ha yenilgi, belki gerçektende yenilmistir o zaman aleni vermek sayilmaz.
  – sonrasinda musulu vermesi, lozanda sudan ve misirdaki haklarimizdan vazgeçmesi, kibrisi vermesi, ruslara batumu vermesine ne demeli.
  – neden yapsinki böyle şeyleri.
  – öncesinde buralari versinler diye sonrasindada verdikleri için olmasin sakın.

 254. Üstteki iptal dedik bilerek koydun yine. Ayip ayip. Daha ben yazarken goruyor oynuyorsun beni salak yerine koymak için. Yayinlsma ben kaç yerde yayinlatacagim bak. İnsan utanir

 255. Tamam gitsin oyle, oyun etmeyin, sakin. Aslinda yazmayacağim. Tahammul edilemeyecek kadar salakca yazilari gorup dayanamiyorum. Allah yok diyebilmek adina birilerine tapmak. Birilerinin analari babalari atalari var etmedi bu kainati. Onlarda kendileri için hazirlanmiş olarak buldular. Ay milyarlarca yildir dunyanin etrafinda dönüyorda yörungeden çikip çarpmiyor dunyamiza. Dunya yalpalayip guneşe doğru kayip gitse kavrulup yok olacağiz göremiyorlar bu gerçekleri. Ve daha binlerce mucizeyi. Hevesleri uğruna bilerek inkar ve kendilerinden görduklerine tapmak. Muthiş cehalet.

 256. Hadi diyelim oyle oldu ataturk yikti elinde imkan var iken neden padisah koltuguna oturup saltanata hakim olmadi senin elinde oyle bir guc olsa ve sana kimse bir sey demese sen cumhuriyeti kurarmisin ne kadar kuyruk acin dahi olsa yunanlimisin ingilizmi yoksa ermenimi karar veremedim ama aklimizdan ve gonlumuzden zor cikartirsin sen ataturk soyle yapti boyle yapti diyecegine padisahlarin devlet bekasi adi altinda nasil kardeslerini babalarini kesip dogradigini zehirlediginide anlat eger musluman isan islamda ve kitabimizda nerde yaziyor onu goster osmanlidan sonra surgun edilen ve senin beyincigin ile yaptigin yorumlara gore osmanlinin son kalanlari herhangi bir yasak olmamasina ragmen neden fransa ingilterede yasiyor onlari anlat ama mirasa gelince dolmabahce sarayini istemesini galatasaray adasini istemeyi biliyorlar osmanli cokmus bitmis canakkalaede kurtulus savasinda bu halk ataturk onderliginde bir destan daha yazmis irkina has olarak bununla gurur duyman gerekirken sende kadir puskullu hoca gibi yunanlilari biz yenmedik yendik diye denize doktuk diye sevinmeyin de sizz bu ulkenin en kotu dusmanlarisiniz siz israilin usaklari ermenilerin tohumusunuz milleti zehirlemeye calisiyorsunuz

  • Murat kardesim senin kafan baya bir karismis… Elimizden geldigince yardimci olmaya calisalim.
   1 – Padisah elindeki bütün kuvveti eline ferman vererek M. Kemal’e bagladi. Bu yüzden Sultan Vahideddin’in eli kolu baglanmis ve Istanbul’un banliyö hududlarindan öteye söz ve hükmü dahi gecmiyordu. M. Kemal’in dostu Rauf beyin imzaladigi mondros ateskesi sebebiyle de acikca Milli mücadele taraftari oldugunu söyleyemiyordu. Söyledigi anda ingilizler yunan ordusuna Istanbul’u isgal ettireceklerdi. Ayrica Cumhuriyetin kurulmasi 300 civarinda olan milletvekillerinin 158’inin oyuyla olmustu. Digerlerinin evinin önlerine polis dikilmis ve meclise gelmelerine mani olunmustu. Milli mücadelenin önde gelen pasalarina haber dahi verilmemisti. Osmanlinin kaldirilmasi ise ilk etapta kabul edilmemis, ancak M. Kemal’in Nutuk’ta anlattigina göre vekilleri “kafalarini kesmekle” tehdit edince is degismis.

   2 – Biz neden ermeni, rum veya yahudi olalim? Bunlar da zaten Osmanli’nin yikilmasini istiyorlardi. Olsa olsa kemalistlere ermeni rum ve yahudi denmesi icab eder. Yunan cani sürüsünün basbakani Venizelos Sultan Vahideddin’i degil, M. Kemal’i nobel’e aday gösterdi. Bu durumda kim yunan, ermeni ve yahudi oluyor bir düsünün.

   3 – Padisahlar, devletin bekasi icin, pesine insanlari takip kardes kardesi öldürmesin diye kendi kardeslerini öldürüyorlardi. Yani millet icin kardeslerini feda ediyorlardi. Yoksa m. Kemal gibi kendi rejimi icin halki degil. Peygamberin hadisinde halife belli olduktan sonra ikinci biri cikip halife olmak istiyorsa boynunu vurun buyuruluyor.

   4 – Sürgün edilen Osmanogullarinin bir kismi geri döndü, bir kismi ise hayatlarini yurt disinda kurmuslar, bircogu da gözlerini yurt disinda kurulu bir hayata acmislar. Kurulu bir düzeni birakip baska bir yere gitmek zordur.

   5 – Kiymetli kardesim, sen daha canakkale savasini kurtulus savasi zannediyorsun. Hal böyleyken neden M.Kemal’i müdafaa etmeye calisiyorsun? Cünkü kemalist rejimin propagandasinin etkisiyle, dogru sandigin yanlislari müdafaa etme hissiyle hareket ediyorsun. Bunu anlayisla karsiliyorum. Ama bir yere kadar. Canakkale’nin kurtulus savasi olmadigi gercegini ögrenince, senin bir defa “dur! ben yanlis biliyormusum, neden yanlisi müdafaa ediyorum?” diye kendi kendine sorman ve savunma psikolojisinden cikman gerekiyor. Eger bunu yapmayip hala savunma icgüdüsüyle hareket edersen, senin iyi niyetli biri olmadigin ortaya cikar. Ayrica Osmanli devleti bitmemisti. M. Kemal yikti, yukarida izahat verdik.

   6 – Kadir Misiroglu’nun kitaplari delillerle dolu. Okumadigin icin bilmiyorsun… Kac kitabini okudun?

   7 – Israilin “tohumu” kimdir sence? Israil devletini ilk taniyan (halki müslüman olan) devlet kemalist Türkiye’dir. Ayrica Israilliler M. Kemal’i cok severler, heykelini bile yapmislar orada.

   Simdi yazdiklarimi okuduktan sonra önyargini bir kenara koy ve düsün.

 257. Gece saat 1- 2 civari baktim birisi bir kisikta bina duvari boyuyor. Gittim yanina. Abi polise duyurma ceza kesiyor dedi. Haram iş yapiyorsun dedim dinlemedi. Neticede boya parasi ondan çikiyor. 15 kağit. Oradan burdan konuşurken söz ataya geldi. Ben önceden seviyordum artik sevmiyorum dedi. Sebebini sordum. İnternetteki rezillikleri okumuş. Çoğunu ben yazdim dedim inanmadi. Çokda önemli değil.
  Fetoyada geldi söz ben aralarinda bulundum dedi. Amaçlari dunyayi ele geçirmekmiş. İslam için olsa feto neden mason. İslam duşmani ABD, avrupa ve yahudi lobisi neden koruyor onu ve adamlarini, 250 şehit. Binden fazla yarali, 80 lik bir kişinin ihtirasinin kurbani.
  Ak partininde maalesef çok yanlişlari var. 18 yaşinda milletvekili olmak askerden muaf olmak, bu milletin 25 yaşina kadar okul hapsi yaşayan askerde şehit olan evlatlarina hakarettir. Milleti borç batağina sokarak şantiye rantiye işlerini hizmet diye yutturmak. Vatandaşin parasiyla yapip vatandaşi kazik fiyata geçirmek. Falanca filanca dağa tunel açilsin diye vatandaşda açilan tüneller. Yazik. İlk dönem çok iyiydi bunlar. Sonra gozleri açildi.

 258. Murat şizofrenik kurgularini doldurmuşsun. Mustafa kemal ingilizler başta olmak uzere işgalciler ne dediyse onu yapti. Kendine kalsa imparator olurdu. İpler başkalarinin elindeydi. Onun ihtiraslari vardi diyelim devlet ele geçirmek adina her yol mubah olur misali. böyle oyunlarda mubah. Kardeşim islama edilen zulümlere asilan hocalara, yakilan orjinal Kurani Kerimlere, arapca eserlere, kapatilan satilan ahir yapilan camilere, kapatilan dini kurumlara, kaldirilan islam alfabesine, dini eğitimin yasaklanmasina, dinden çikartacak kadar değıştirilecek şekilde anlam yuklenerek turkceleştirilen ezana ne diyeceğiz peki. O zamanki birilerinin haşa Allahi kullar yaratti propogandasina ne diyeceğiz
  Bu dilleri tek kelime bile bilmediğimiz halde bize ermeni rum yada israilli benzetmesi yapanlara daha evvel cevabini vermiştik. Atanin manevi kizi sabihanin ermeni yetimi olduğunu daha evvel hrant dink açiklamişti. Kinci adamda denen ikinci adamin ermeni alfabesini sayarken ölmesi. O dönemde Okullarda yunan tarih medeniyet ve kültürunun okutulmasi, eğer biz israil uşagi isek ne diye onlari savunmuyoruz. İslami bozmaya uğraşan kimisi gizli yahudi ate sitelere karşi neden mucadele veriyoruz. Atanin ingilize karşi en buyuk yenilgisi israilin kurulduğu topraklardadir. İngiliz hiç kayip vermezken bizim ordunun neredeyse tamami silahlariyla birlikte ingilize esir duşmuştur. Ama ataya hiçbirşey olmamiştir her ne hikmetse. O esirler hiçbir zaman kurtarilamadi saliverilen pek azi hariç. Bu yenilgi israilin kurulabilmesine giden yolu açmiş olmasin.İsrailli eski bir cumhurbaşkani mustafa kemalin sabetayist yani yahudi kökenli olduğunu buyuk gurur duyarak kendileri açikladi. Yada atanin yahudi asilli olduğunu biliyormusunuz sorusuna evet tabiiki cevabini verdi. Ata kendiside açiklamistir ben sabetay seviye inananlarin soyundan geliyorum diye.israilliler Minnet duyarlar ona. İsrailde atanin heykeli vardir. Türkiyeyide sabetaycilar ele geçirdi onun sayesinde. Onlarda ataya kutsallik derecesinde minnet duyarlar. Neden duymasinlarki filistinde 2100 senedir dunyadada 960 senedir bağimsiz devlet yuzu gormemis yahudi milleti. Bize yazinki atanizi daha iyi taniyin..

 259. Balkan savaşlari sirasinda bulgarlara karşi Edirne mudafaa eden Mehmet şükrü pasa meğer Osmanliyi yikip cumhuriyeti ilan eden kemalizm tarafindan vatan haini ilan edilmiş ve bu damga 1960 li yillara kadar surmuş. Bulgar ordusunca kuşatilan ve yardim dahi alamayan Edirneyi butun yokluklara rağmen en iyi şekilde savunan paşa halkin gönlunde taht kurmuş birisiydi. Bu savaşa sivil paşa kimliğiyle katilan mehmet talat paşa ittihat ve terakkinin önde gelen isimlerinden idi. Osmanliyi yikip yeni turkiyeyi masonik olarak kurmaya çalişan mason teşkilatinin en önde gelen adamlarindandi. Mustafa kemal ile ayni guruptandi. Bu cephede askerlere boşuna savaşiyorsunuz teslim olun yada kaçin evinize gidin boşuna ölmeyin diyordu. Selimiye camisini yikalimda bulgarlar pisleyemesin diyerek muazzam eseri yiktirmaya ugraşiyordu. Şair eşrefin edirne çingenesi dediği talat paşanin askerin arasina fitne sokmaya çaliştigini duyan şukrü paşa asarim sallandiririm seni diyerek onu cepheden kovmuştu. Birkaç ay sonra yokluk yuzunden bulgarlara teslim olmak ve şehri teslim etmek zorunda kalan şükrü paşa koskoca balkanlari birilerine peşkeş çeken sabetayci cumhuriyet kadrolari tarafindan herhalde talat paşa ve benzerlerine karşi olan tutumlarindan sebep vatan haini damgasi yemiş, edirnede bulgarlara karşi savaşirken hastalanan şukru paşa edirne mudafasindan sonra önemli görevde bulunmamiş ve 1916 da birkac ay eksigiyle 70 yaşinda vefat etmiş

 260. İttihatcilarmi. Mustafa kemal neydi, başlari. Kurtuluş savaşi ittihatcilarin kontrolunde olmadimi. Doktor Fahri can sıkı mustafa kemalci. Onun adami olan komitaci. İstanbulda karakola çekiyorlar bunu. İttihatcimisin diye soruyor başkomser. Elhamdulilah diyor. Memleketi batirdiniz bide utanmadan soyluyorsun diyor başkomser. Bu karari siz değil tarih verecek cevabini veriyor fahri can. Her gun gel karakola imza ver diyor görevli. Onun zoruna gittiğinden gebzeye tayinini çikartarak yirtiyor imza işinden. İttihatci Yahya kaptanin istanbul hukumetinin emri uzerine gebze jandarmasinca öldurulmesi olayinda yahya kaptanin arkadaşi olarak geçiyor nutukda adi. Fahri can mustafa kemalin hesabina bursada adam astirdi, geyve bogazinda savaş bile yapti. Kendi anilarinda var.

 261. Bakin 1920- 30 lardaki durum. Memleketin acinasi hali. Tamda mustafa kemalin döneminde.vergiler öyle agirki mesela bir ökuzun senelik vergisi kendi değeri kadar. Ödeyemiyor millet elinden aliniyor hayvani. Arazisininde vergisi çok ağir. Milletin elindeki avucundaki kemalizmin doymazlarina gidiyor. Devlet dairesine yolunmu duştu. Ruşvetsiz iş görduremezsin. Birileri vatandaşi yolunacak enayi goruyor. Fakirlik var dedik ya hemde muthiş. Bu sebeple akraba evliliği çok fazla. Hemde dinen yasak olanindan. Çocuk oluyor gorunurde hicbir sakatlik yok. Ama akraba evliliğinin yol açtiği durum sonradan belli oluyor. Dünyaya gelen çocuk genetik sorunlu. Buyuyor. adam ölmeyen cinsinden kuduz canavar. Allahin yaratmasinda tabiiki kusur yok ama. Fakirlik dinin yasakladiği evliliği getirdi ya. Sorun orada. Bu kişi evlenince Çoluğuna çocuguna evine zulmeden bir canavar. Sorun beyinde. Eziyor herkesi. Çocuk harclik istese veriyor dayagi. Evlilik çagi gelse sorumluluk ustlenmesiği neyse birde ölduresiye engel oluyor. Çocuklarina kara sevda yaşatiyor. Evde surekli canavarca kavgadan çocuk kiz bile olsa gece yarisi evden kaçiyor. Biri gorduğu zamanda cinler kaçirdi yalani. O çocuklar insandan korkar hale geldiğinden hayvanati arkadas edindiler. Memleket veremden geçilmedi.
  Hep sabetaycilari zengin etmek için halkin soyulmasinin fukara yaşamak zorunda birakilarak bu durumun getirdiği yakin akraba evliliğinin getirdiği rezillikti bunlar.
  Bu milleti fakirlik içinde surundurenler kendilerini manda gormuş kurbağa misali habire şişirenlerdir.
  Şu cinler meselesi olur olmaz herşeyde özellikle bu tur deli evlerinde yalan kurgu uzerine adi çok geçer bu cinlerin. O sebeple deli evlerine cinlenmişler denir. Devletlilerin herşeyden haberi vardir.
  Gazetecilik yaptim ben. 1992 de adliyeye gittim bir haber için. Evli adam kiz kaçirip tecavuz ediyor. Kiz tarafi kizima buyu yaptida kaçirdi diye ifade verdi. Cinlere inaniyor bunlar diye ifadeleri kayda deger gorulmedi. O tecavuzcu serbest kaldi.
  Buyu nedir. Kiza birşeyler ikram ederek kendini onun aklina yazdirmak. Kendine hayran birakmak. Adam bu durumu kullanarak kizi kaçiriyor ve yararlaniyor.
  Kemalizm Cin yok din yok mantiğiyla hareket etti. Tabiiki cin kesin vardir. Böyle işlerde yoktur.

 262. Televizyonlarda 1920 lerin zulumleri anlatiliyor, idamlar yasaklar falan. Mustafa kemale toz kondurulmuyor. Chp ye ismet inonuye veriyorlar ayari. Koruma kanunlarindan sebepmi yokda bir yerlere yalakaliktanmi bilemiyorum ismetin islama kismi garezi olsa bile inanmasa bile bazi şeylere islamin lehine olacak şekilde engel olmuştur. Mustafa kemale yalvararak. Bunu belki oy için milletin yuzune bakabilmek için yapmiştir. Yinede iyi yapmistir. Bazi kanallar M. Kemalide muthiş övüyorlar. Sanki evliya ötesi bir seyyidi kutup. Zulumler idamlar, islami ezen kanunlar hep mustafa kemalin eli ve emriyle yapilmiştir. Hem kendini muthiş dindar gosterip hemde mustafa kemali muthiş dindar islamin kurtaricisi gibi sunanlar bazi konularda uç maymunu oynayanlar munafik durumundadir, kendi imanlari ile oynuyorlar. Bizden soylemesi.

 263. Turk kadini kağnisiyla cepheye top mermisi taşimiştir. Toplar ve mermileri sovyet parasiyla fransadan alinmistir ama zarari yok. Bu sahne çoğu zamanda mermiyi sirtinda taşirken resmedilir. Lakin o baci o mermiyi kanun emriyle taşimiştir. Tekalifi milliye kanununa gore her hane bilmem kaç kat iç çamasiri çorap ve hatta çarik vermek malzemeyi ve cephaneyi yuz km de taşimak zorundaydi. Umursamayanin cezasida idamdi.buda birtek sakarya muharebesi oncesinde uygulanmistir. Buyuk taarruzda hiç duymadik. Kurtuluş savasi bir halk savaşi değildir. TBMM hukumetinin askere aldiği erkeklere verilmiş bir duzenli ordu savaşidir. Aksini soylemek çerkez ethemi hakli çikartmaktir. Birkac kadin yok değil halide edip, hani şu ataturke diktator deyip yurdu terk eden. Ancak onun ölumunden sonra dönebilen ve anilarini ingilizceden turkceye tercume ettirirken Ataturk aleyhine olan bölumleri çikartan kadin. Nezahat onbaşi iatiklal madalyasini alamadan gitti.karafatma diyecekseniz darulacazede öldü. Chp ne kadar iyi bakmiş kadin kahramanlarimiza. Gördesli makbule ile kastamonulu şerife şehit olup kurtuldular. Yaşasalardi onlarida aç birakirdiniz siz.
  Bu gunku sabah gazetesindeki engin ardiçin yazisinin bir bolumü bu. Ardic tarihten iyi anlar, özellikle bu yazinin ilk satirlarinda kemalizmin mustafa kemalin nasil zorbalikla işlerini yuruttuğu alenen anlaştirilmiş. Şu şurada şehit olmuş bu burada sakat kalmiş, ne önemi var. Önemli olan m. Kemalin kendini en buyuk insan gosterebilme çabasi. Ve sabetayci saltanati.

 264. Geçen a haberde 1920 lerde binden fazla hocanin islam aliminin istiklal mahkemelerinde asildiğini soyledi. Bu rakami 10000 olarak gosterenlerde var ya neyse. Hani mustafa kemalin hocalari toptan kaldirmali sozu, ben hocalari sevmem gibi laflari varya asarak keserekmi kaldiracakti hocalari. Yokmu edecekti hepsini birden. Onun doneminde hocalara devletten maas verilmediğini soylerdi buyuklerimiz. Halk yardimiyla geçinirlermiş. Hocalara gideceğini sabetaycilara gitsin paralar. Bumudur olay.
  Hep diyoruz bunlar yahudi asilli sabetayci guruplar. Hocalari sallandiracaklarki ehli islam urksün sindirilmiş olsun. Boylelikle sabetayci saltanati sursun. Yoksa bunlar bir firsatini buldummu bu yahudi donmelerini tepetaklak ediverirler oyle değilmi.
  Bu kamalistler usta oyuncudur. Her dumeni kendi gemilerinin yolculuğunu garantiye almak adina döndürmesini iyi bilirler. Başkalari ezilmiş üzülmüş önemi yoktur. Acirlarsa acinacak duruma duşmak korkusu vardir bunlrda.
  Birilerinin acimak yok 200000 kişiyi göturun dediği 2000 lerin başindaki darbe planlarini hatirlayanlar benim dediğimin doğruluğunu anlarlar.

 265. – ulan her firsatta kazik attin bana. Dunya kadar zarara uğrattin beni. Malimin beşte dördünu kaybettim sen ve senin gibiler yuzunden çekip vurmam lazim aslinda seni.
  – vurda gorelim bakalim.
  – ulan silahin yok biçagin yok çekip vursam ne yapabilirsin.
  – arkana bak avrupadan amerikadan kaç arkadaşim var orada. Hepside silahli indiriverirler seni.
  – hakikattende öyleymişti yandik desene
  – şimdi ver bakalim silahini.
  – benim silahimla benimi vuracaksin.
  – hayir karşidan bakiyor seninde benimde duşmanim oda silahli onu vuracağim.
  – ben vurayim
  – olmaz ben vuracağim.
  – sen beni vurursun
  – dinime imanima yeminle vurmam.
  – tamam al silahi.
  Gümmmmmm
  -duşmani vurdum şimdi sira senin beynini dağitmaya geldi.
  – ulan onu kolundan vurdun beni beynimdenmi vuracaksin
  – aynen öyle
  – ettiğin yemin ne olacak
  -yeminmi oda ne dini ve namusu olanlar surunmeye mahkumdur.
  – kim öğretti sana bu oyunlari
  – tarih okusaydin sende bilirdin.
  – sahi ya osmanliya yapilan sabetayci oyunun aynisini sen bana yaptin.

 266. İstanbulda fener rum patrikhanesinde bir kin kapisi vardir. 1821 de morada yunan isyani patlak verir. O sirada istanbuldaki fener rum partiği olan gregorius rus çarina mektup yazarak türklerin kanaatkar ve kadere razi gelen dayanmasini bilen insanlar olduğunu, dinlerine bağli oldugunu. Onlarin maneviyatlarinin yikilmadikca osmanliyi yikmanin zorluğundan bahsediyor. Diyorki turklerin maneviyati diş borca aliştirmakla yikilir.bunu yapin. Maddi menfaateri inanclarinin önune geçsin. O zaman yikilirlar.diyor. Tabiiki bu ihanet mektubu ele geçince patrik patrikhanenin kapisi onunde asilir. O kapi bugun kin kapisi olarak adlandirilir ve kullanilmaz. Sebep olarak şu yorum yapilir. Orada ayni olçude bir turk islam buyuğu asilmadikca bu kapi açilmayacak.
  Mustafa kemal 1923 ocağinda patrikhane için şer yuvasi demiş. Ülkeden atilmasi gerektiğini savunmuş. Peki atilmişmi. Patrikhane olduğu gibi yerinde duruyor, atilan padişahlik yok edilense halifelik. Gavur milleti asil olan biziz demiş oluyor islam olanlar çekip gitsin. Dilde değil ama uygulamada tamda boyle. Patrikhane atilmali diyen ata kimleri atmiş.
  Osmanli tarihin derinliğine gidiyor, halifelik bitiyor, 1920 lerde hicbir papaza dokunulmayip o kadar hoca asiliyor islam alimi sallandiriliyor. Adamlar bunlari saymiyorlar. Kendileri o kapinin önünden alacaklarmis oclerini. 200 senedir bunun için firsat kolluyorlarmiş, öyle söyleniyor. Resmi olarak dillendirmeselerde neyin neden olduğu malumunuz.
  Ata ata, yok işte öyle superlik falan sirf sabetayci abartisi

  • Hasan Mezarcı da benim ülkemde müslümanların başı halife yok ama ortodoksların başı patrik var. Görüyor musunuz ihaneti dedi.
   Üstad ne doğru demiş.

 267. -bilim çok hizli ilerliyor mezardaki ölüler bile canlandirilsa şaşirmayacağim artik.
  – atamizi canlardirsalar ne guzel olur değilmi.
  – nerede bulacaklar onu
  – anitkabirde yatmiyormu
  – sanmam baksana internettekiler yedi kat yerin dibine geçirmişler.

 268. Anlatiyor tv de super akillinin birisi. Ata ingilizlere filistinlilere dokuursaniz yanarsiniz demiş, orada israilin kurulmasina asla musaade etmemiş. İngilizler sizin elinizde hilafetin gucu duruyor deyip izin istemişler israilin kurulmasi hakkinda. Olmaz demiş. Bu sebeple turkiyedeki mason dernekleri duşman olmuşlar ataya. Ata bu duşmanliği farkedip kapatmiş butun mason localarini, onlarda atayi zehirleyip öldürmüşler.
  Mason localari inönü zamaninda tekrar hizmete açilmiş. İsrailde onun son dönemlerinde kurulabilmiş.
  Ne diyelim biz şimdi bunlara. Bir yerlere yalakalik yapmak için kurgulanan binbir ata masallari.

 269. – bu işler bana çok ufak geliyor. Ben ata gibi çok buyuk isim olmak devlet kurmak istiyorum ne yapayim bana bir yol goster
  – yanaş abd ye ingiltereye onlarin bi dedigini iki etme ayarlayiversinler sana bi devlet.
  -tamam dedigini yapalimda ne derler arkamdan
  – butun devletliler seni over her yerde resimlerin olur paralarda kitaplarda, istersen her yere heykellerini diktirirsin.
  – millet ne der
  – muhtemelen sabah akşam annene methiyeler duzer

 270. -paşa beni aramiş görüşmeye geldim
  -bir kaç saat evvelinde korumalarini atlatip yanliz başina çikti gitti.
  – nasil birisi ben daha evvel hiç goruşmedimde
  – öyle bir uyanikki kisacik sürede muthiş zengin oldu.
  -kendisini nerede bulabilirim.
  -az evvel haramiderenin civarlarinda görenler olmuş

 271. -Yahu bu tek parti dönemi kemalizm nasil bir zorbalikmiş böyle o kadar hoca asmişlar yetmemiş birde erzincanda iki ay önce olen birisini mezardan çikarip asmişlar.
  – oda bişeymi yuzlerce sene evvel ölen birisinin kelleyi bile götürdüler.
  – suçu neymişti adamin
  – islama hizmet olmali camiler falan yapti yada yaptirdiysa
  – bu yalan oldu galiba
  – yalansa Mimarsinanin kafasini çikart goster

 272. Çelik gulersoy istanbulun tarihini anlatiyordu muhtemelen 2000 de yada az evelinde tv de. Sohbetin bir yerinde dediki kirim harbi sirasinda silah tuccarliğindan zenginler turedi. Bir oda dolusu altini vardi kimisinin. Silah satişindan bu kadar altin olurmu. Asla. Peki nasil oluyor bu. Bence kimi dönme paşalar askerlerin canini kanini vatanin toprağini satiyordu çoğu zaman. Pek çok savaşta. Biz cumhuriyetten sadece 250 yil önce dünya superi bir devletiz. Uçsuz bucaksiz topraklarimiz var. Cumhuriyeten 50 yil önce hala muthiş geniş topraklar var. 1923 te siradan bir devletiz. 1927 de dunya nufusu 2 milyar turkiyenin 13milyon 648 bin. Dunyanin neredeyse yuzellide biri. Siradanin bile aşağisinda bir nufus. Nereye gitti bu insanlar. Sanki birileri odalar dolusu altina sahip olsun diye toprağin altina.

 273. – siz vahdettin hayranlari işinize gelmeyenleri gormezsiniz hiç
  – neyi gormuyoruz.
  – padişah eğer suçu olmasa yurtdişina kaçmazdi
  -can guvenliği için kaçmiş olamazmi.
  -suçu sebebiyle can guvenliği yoktu,
  – seninle bu konulari tartişacak değilim. Kemalistsin dediğinden şaşmazsin sen
  – kivirma yenildiğini kabul et.
  -boş ver bu konulari şu gazetenin manşetini bi okusana sen
  – eve giren hirsiz herkesi öldürdü.

 274. Bana nereden kizdiğinizi bilmiyorum zannetmeyin. Arada Ak partiyede gömüyorum diye. Oy veriyorum aslinda o partiye. Çunkü oy verecek parti yok memlekette. Onlarda bu durumu kötüye kullanmiyor değil hani. Bu durumu şu fikrayla anlaştiralim.
  – bakin Ak parti döneminde deniz uzerine bile hemde muazzam bir köprü yapildi.
  – ben hiç geçmedim.
  – sen geçmesen millet geçiyor
  -kpssye giriş 420 lira, tvlere bilgisayarlara vergiler bindi. Daha kimbilir nelere
  – bunlar ne demek oluyor şimdi
  – ne demek olacak geçmesemde geçiriyorlar

 275. Kadir ağa oluyormu, ara duzeldimi. İstersen ara verelim yazilara. Birileri çamur yapsada hiç kimsenin bu kaliteyi tutturamayacaği çok açik. Bilerek yazmiyor kimisi bakarak siteden çekerek yaziyor. Bizimkisi bilgi birikimi. Bu fikralar o birikimden fişkiriyor

 276. Bak kadir ağa facebooktaki 11 yaşindaki çocuğu gordum. O 2019 seçimlerinde 30 unda olacak. Biz 18 yaşinda milletvekili olunmasina karşi olmayacağizda milletin çocuklarina 25 yaşina kadar sabahtan akşama kadar okul hapsi, askerlik zorunlu. Hayatin her zorluğu kasten milletin çocuklarina.mahsus milleti borca duşuren ekonomi. Çalişmak zorunda olsun kari koca köle olsun. Çocuklar okul kafesinde tutulsun diye. Kendi çocuklari askerlikten bile muaf olacak. Vekillik bitincede bir ömür havadan maaş. Vicdanin el veriyormu senin. Ne yapiyorlar vekil olup rantiye şantiye işleriyle birileri zengin edilirken millet köleliğe devam.

 277. -şimdi başkanlik sistemi için referandum var ya birileri 78.4 yil önce ölmüş atadan medet umuyorlar.
  – ne diyorlar?
  – Ataturk sağ olsaydi hayir derdi diyorlar
  – ne var bunda?
  – yahu geçen yillar belgesi bulundu ata 1877 doğumlu imiş.140 yil diye bir ömür varmi yahu
  – ammada yaptin ha hiç olmaz olurmu?
  – nerede var ula?
  – nerede olacak deli dumrul masalinda

 278. Gaziantep ve Maraş bölgelerinde ki Fransız askeri birlikleri araplarmı bozguna uğrattı.. ilk hedefiniz Akdenizdir diyerek italyanların silah bırakmasına reisinizin kardeşim dediği Barzani ailesimi sebep oldu? Yerel halk diye bir tabiri de senden duyuyorum .. yerel veya genel diye bir halk ayrımımı var? İngiltere İstanbul’dan çıkmamasının sebebi psikolojik olarak tüm dünyaya savaşı kaybetmedim imajını vermek istemesidir. En sonunda çıkmak zorunda kaldı. Yoksa marmaraya gömecekti onları
  …….
  Bu yaziyi kemalistin birisi yazmiş sizin facebookta. Maalesef bunlar hayal dunyasinda yaşiyor. Fransizlar gaziantep ve maraş bölgelerine suriye ve lubnandaki ermenileri silahlandirip fransiz uniformalari giydirerek Bu ermenilere 1915 in ocunu türklerden alma firsati vermek için girdiler. İkinci bir amaç ya turkler suriyeye inmeye ve araplarla askeri ittifak kurmaya çalişirlarsa bunun önünu almak için arada tampon bölge yaratmak. Bu girişleri kesinlikle geçici idi. Yunanin anadoluya çikmasi gibi. Fransizin emrindeku ermenilerin kovulmasinda mustafa kemalin faydasi yoktur. Kaldiki guneyde fransizin emrindeki ermeniler katliam yaparken fransiz gemileri istanbuldan anadoluya yani mustafa kemale silah taşiyor, top satiyordu.
  Mustafa kemal buyuk taarruzda ordular ilk hedefiniz akdenizdir diyerek italyanin korkup kaçmasini sağlamismiş. Bu iddiaya kaplumbağalar bile guler. Ata zamaninda ege denizi diye bir isim yoktu. Bati kiyilarimiza Ya adalar denizi denir yada orayada Akdeniz denirdi. Yani izmir sahillerine. İtalyanlar için soylenmiş bir soz değildir bu. Kaldiki italyanlarda mustafa kemal ile savaşmak şoyle dursun ona silah satmişlardir. Ülkeyi kendi adamlari olan mustafa kemale teslim ederek çekilmişlerdir. İngilterede mustafa kemali getirmiştir. Baş amildir. İsmet inönunun itirafi türkiyenin kurulmasinin sebebi ingilterenin buna izin vermesidir. İngilizler 20 temmuz1936 ya dek boğazlarda kalmişlar bati turu devrimler tamamlaninca çekilmişlerdir.herkes biliyor artik. Türkiye ingiltere ve ABD nin mandasi olarak kurulmuştur ve mustafa kemal onlarin emireridir. İngilizi marmaraya gömmekmi. İngilizin 1. Dunya savaşinda 908000 kaybi gozukuyor. Bunun onda biri bile ingiliz değildir. Musluman somurgelerinden getirdiği parali askerlerdir. İngiltere ülkeyi baştan sona işgal etse m. Kemal onlara karsi duramazdi. Diyelim durdu. Ölen ingiliz askerleri aslinda maalesef müslümanlar olurdu. Ama yenilen mustafa kemal olur hal edilir yani işbaşindan indirilir akibeti ne ise onu görürdü. ülke baştan sona tekrar isgal edilir, ingilizlerde başka birisini atatürk yaparak öyle çekilirlerdi ulkeden.

  • Biz birinci dunya savaşinda filistin cephesinde çok ağir bir yenilgi aldik.ordu esir oldu. Silahlar duşmanin eline geçti. filistin, suriye ve lubnandan çekildik. Duşman anadoluya girmesin diye bariş istemek zorunda kaldik. Yemenden, hicaz, asir ve arabistandan, ayrica kuzey iraktanda çekildik. Ama azerbaycan türk idi, orada petrollerde vardi. Oradan çekilmek istemedi ordumuz. İngilizler bizi Almanlara şikayet etti. Almanlardan gelen talimat ile mecburen çekildik. Yoksa oda muttefik falan demiyecek bizi vuracak. Zaten sifiri tuketmişiz.
   Peki butun bunlara sebep olan ne. Bizden başka bulgaristanin, avusturya macaristan ve almanyanin yenilerek teslim olmasina sebep olan. Mustafa kemalin ingilizlere karşi anlaşmali yenilgisi. O sayede geldi memleketin başina. O sebeple getirildi. Yok kemal paşa ingilizi fransizi italyani denize dökermiş korkudan kaçmişlarmiş, adamlar bizi isgal edip butun silahlara el koymuş butun kontrol onlarda, onlarin istemediği birisi ulkenin başina gelemez. Onlarda biliyor bunu. Bilerek yalan soyluyorlar. Yalanlarindanda bir milim geri adim attiramazsin. O zaman yalan uzerine kurduklari herşey yikilir diye korkuyorlar. Mesela ne yikilir. İslamin uzerine kurduklari tahakkum. Zaten yikildi ya.

 279. – alo sana çok guzel iki haberim var
  – neymiş onlar
  -Birincisi atatürkü koruma kanunu kalkti
  – vay şimdi internette butun dakka dukkalari dokeceğim ortaya, agzima gelen her şeyide yazacağiz.
  – sen bilirsin işini
  – ikinci haberin neydi
  – kesinleşince arayacağim seni üc beş saat geçsin
  – tamam
  Beş saat sonra
  – hani ulan ne diye aramadin.
  – sen yazdinmi herşeyi
  – kaçarmi hepde hepsini haberinide ver
  – sana bir nisan şakasi yaptim.

 280. – yaz cumhuriyet bayraminda yapilacak bu konuşma, bizki mustafa kemal paşanin önderliğinde yarim dunya ingiliz başta olmak uzere butun emperyalist guçleri yenip attik ülkemizden. Paşamiz sayesinde oldu bu.
  – millet o kadar saf değil inanmaz hiç kimse bu sozlere
  – bi kaç yuz kişiyi meydanlarda sallanirirsak o zaman herkes inanir.

 281. Kadir Çandarlıoğlu yazını okudum,(benimde Çandarlıoğlu soyadlı) bir arkadaşım vardı. Bak sana hikayeyi anlatayım. Biz Türkler fatih döneminde kadar, bilim, irfan, teknik, sosyoloj, ve aklına gelebilecek her konuda özgür düşünsel adelet olarak her şeye sahiptir, fakat devran değişti, her şey bozuldu. Sen matbaı gavur icadı, sen elektrik, gavur icadı, sen, buharlı makinaları gavur icadı diye, sırt dönersen.( Hepsini sayman mümkün değil) sen Osmanlının fatih’ten sonra bir tane bilim, teknoloji, sanat ve sayamadığım diğer konularda adından söz ettirecek bir şey söyle. İnan seninle beraber Osmanlıyı Atatürk yıktı, diyeceğim. Saygılar. Cvp.bekliyorum.

  • Yorumun icin tesekkür ederim Enver. Fatih Sultan Mehmed Han’dan sonra bir bilim adami ismi istiyorsun… En basitinden bir tane söyleyelim: “Humbaraci Ali Aga”. Topkapi Sarayi Kütüphanesi’nde bulunan “Ümmü’l Gaza fi Tedbiri’l-Harp ve Levazimiha” isimli eserini Prof. Salim Aydüz birkac sene evvel yayinlamisti. Eserde kendi icat ettigi ve bahsettigi silahlar hakkinda malumat verir. Eserde bu silahlarin cizimleri de yer alir.

   Matbaa vs. gibi icatlara gelince, kimse bunlara gavur malidir, kullanmayalim demiyor. Matbaa ile alakali uzun bir yazimiz var, baglantisini ekliyorum, belki kafandaki soru isaretlerini giderir, buyrun:

   https://belgelerlegercektarih.com/2012/08/31/matbaa-osmanliya-ne-zaman-geldi/

   Ayrica böyle bir bilim adaminin yetismemesi halinde bir ülkenin yikilmasi gerekmiyor. Eger öyle olsaydi Türkiye Cumhuriyeti’nin coktan yikilmasi gerekirdi. Cünkü icat yok, bu capta bilim adamlari yok.

 282. Mubaalasiz söyluyorum osmanlinin iyi bir icad yapmasi iyi bir iş yapmasi batinin içimize doldurduğu dönmeler için ayaklanma sebebi idi. 1097 de haçli ordularinin anadoluya doldurduklari, hazar bölgesinden goç edip aleviliğe gecen gizli yahudiler, bizanstan kalan rumlar ve ermeniler, ispanyanin kovduğu yahudilerin sabetaycilar kolu, öncesindeki gizli yahudilerin oyunlari. Yahu bunlar cumhuriyet donemindede vardi. Adnan menderes o biçim hizmet yaparken devirip asti o yiyiciler, demirel mason olsa bile boğaza köpru yapacak diye vatan haini ilan edilmiş, kebani yapacak diye neler dememişler adama. O özal çağ atlatiyordu ülkeye, çatliyordu birileri. Kahvelerde içkiyi yasakliyor diye kenan evrene onbinlerce faks, telefon, erdoğana gezi kalkişmasi acaba altuslayabilirmiyiz hikayesine yapildi. Kaç darbeden kaç badireden kurtuldu bu akp.
  Osmanli rasathne kurdu diye ayaklanma çikti, hezarfen ahmet çelebi uçtu diyede. Sebep osmanli ilerlemesin. Dönme oyunudur bunlar muslumanlarin uzerine atilir. Osmanlinin iyi birşey yapmasi demek batinin yenilmesi demektir. Osmanli yapacak batidan emir alan dönmeler ayaklanip yiktiracak.

 283. Kadir ağa malum 4. Muradin temsili resmini kullaniyor. Dörduncu muradi öbür tarafin adamlari zorba içki ve sigara sebebiyle kelle koparan olarak tanitirlar doğrudur ama neden öyledir işin orasina bir bakalim. İstanbulda 40-45 yildir sigara illeti var. Ayyaşlar bir elinde içki bir elinde sigara uyuyakaliyorlar. Sigara alevinden yangin çikiyor sokaklar dar evler ahşap evin biri yansa bir kaç mahalleye sicriyor yangin. Tahtalardan firlayan ateş olmuş çiviler yolu atlayip karşi taraftaki evleride yakiyor. İstanbul bu şekilde kaç yangin geçirdi.
  İstanbulda bir deli nerede asker gorse altin para veriyor. Çok seviyor askerler onu. Zararsiz guleç yuzlu birisi. Kislalara girip askerleri eylendiriyor. Herkes seviyor onu. Aylar boyle gelip geçiyor. Venedike sefer edilecek. Savaş planlari kayip. Komutan o meczup bugun geldimi kişlaya diye soruyor. Geldi diyorlar. Savas planlarini çalmiş diyor. Bakarsan deli ama venedik casusu çikiyor adam.
  İste içki sigara içen ayyaşlar numarasiyla yakiliyor istanbul. Hemde kaç sefer birden. Dorduncu murad az bile yapiyordu. Dönme oyunudur bunlar. Birşey daha soyleyeyim. Kemalizmde öyledir.

 284. Bu referandumda evet çikacak. Halk çikaracak.halkin karşisina çikamadi mustafa kemal guvenemedi halka seçilemeyecegini bildigi için. Kendi sectiği meclise azinlik diktasina sectirdi kendisini. Erdoğan halkin önune çikti kaç sefer. Hemde seçildi. Kim buyuk mustafa kemalmi. Erdoğani yine halk seçecek birileri mezarinda yine ters dönecek. Erdogan buyuk erdoğan. Kabullenin artik bunu. İngiliz getirmese mustafa kemalin ne adı olacak nede esamesi okunacakti.
  Ben ne diye evet vermeyecegim. Hayati çok zorlaştiriyor çekilmez şekilde. Hemde her yönde kölelik derecesinde. Yinede hayirda demiyecegim. Hayat erdoğan ve avanesine guzel. Ama adamin inancida guzel ha.

 285. -Ataturk islami yikmişmiş nankörler neler neler uyduruyorlar öyle değilmi
  – uydurma değil galiba bizim dedede öyle diyordu.
  – ulan dimdik duruyor ya islam
  – menderesten itibaren sonradan gelenler tekrar kurmuş
  – ıste nankörlük burada ata yikmasaydi onlar nasil kuracakti. Onun sayesinde kurulmuş olmuyormu.

 286. Kerkukun 1920 deki nufusu açiklandi. 62000 kişi ve 50000 i türk. Kerkuk ve yanibaşindaki musul bugun bizden ayri. Nufusunun yaridan fazlasi musluman olan batum, tamami musluman olan bati trakya yunana kaldi, o zaman yarisi musluman olan kibris bizden ayri duşmuştu. Ve mustafa kemal Ataturk soy adini taşiyor. Sanirsin dunya turklugunu kurtarmiş. Vere vere adı büyümuş. Ancak bedavadan bulanlar bol keseden dağitir.

 287. Facebookun Ate sitelerinden birisinde 16 nisandaki seçimde hayir diyecek olan 250 ünlünün ismine baktim. Ya sabetayci, ya kizil yada temelli ateist. Ortak özellikleri hepside ataturkcu. Aslinda Akp nin beyenmedigin bir suru yönü var. Mesela okula başlama yasinda çocuğu olmasi gerekenler okullarda universitelerde surunduruluyor. Okullar koskoca insanlari gunahsiz yere kafesleme yeri olarak kullanilip hizmet deniyor buna. Ömürden çaliyor devlet. Kendi çocuklari 18 yaşinda m.vekili olacak. Bunlar devletin adami denerek gulencilerin kopyalarina onlarca sene gozyumuldu. Normal halktan olan bir çocuk sinava geç kaldi diye alinmadi ve intihar etti. Bunlar muhtemelen kendi çocuklarinada kiyak yapip milletin çocugunu yine elerler. Bosa çaba olur uğraşilari. Yada geri planda kalirlar diye korkuyorum. Okullar resmi daireler hep sehir dişina atiliyor. Millet para verip gitsin diye. Yatirimlar bile rantiye hesaplari ile yapiliyor. Milletin parasina duşmanlik tam gaz gidiyor. Pekçok şey gercek değerinin beş on misline sokuluyor millete. Borca duşuruluyor millet. Boylece köleliğe surukleniyor birileri tarafindan.
  Yinede hayir diyemiyorum. Çunkü hayirci zihniyetten yinede bin kat iyiler.

 288. Husrev paşa 1756 doğumlu. 14 yaşindayken kafkaslarsan satin alinip getirilip osmanli hizmetine sokuluyor. Yani devlet adami oluyor. Akif paşayla birlik olup pertev paşayi fitleyerek 1837 eylul sonunda edirnede idamina sebep olan kisi.
  Husrev paşa 1821 de yunan isyani sirasinda osmanli devletine isyan etmiş bir sakiz rumunun çocuğunu evlat edinir. Yetiştirir. İbrahim ethem paşadir bu şahis. Askeri başarisi yoktur. 1878 de ruslarla yapilan anlaşmalar sirasinda sadrazamdir. Tarihin en ağir anlaşlamarindan birisidir yapilan ve paşa hemen gorevden alinir. Bir dahada önemli bir gorev verilmez.
  İbrahim ethem, arkeolog ressam osman hamdinin babasidir. Osman hamdinin resimleri meshur. Hele bir resmi varki hamile bir ermeni kadinini mihrabin önün oturtmuş ayaklar altinda onlarca Kurani Kerim. Osman hamdi galiba halen daha dedesinin dininde idi. Yoksa ne diye boyle birşey yapsin. Analiğin kutsalliğini gostermek adinaymis. Herkes ana hiçkimse Kurani Kerimleri ayaklar altina almiyor. Osman hamdinin Kurani Keim okuyan resimleride vardir. Ama ne kadar inaniyordu acaba.tabi inanmiyorda diyemiyoruz sadece o portre çok duşundurucu.
  Malum y. nuride Kuran okurdu. Ama Kainati Allah bilir cennet ve cehennem bu dunyada derdi. Yani bir insani islamdan çikartacaksan boyle diyeceksin zaten.
  Her neyse bunlari neden anlattik. Dönme idi osman hamdi. Onun çok yakin bir akrabasi Bandirma vapuruyla istanbulda samsuna gidenlerdendir. Dönmedir onlar hep. Ülke ingiliz eliyle asil sahiplerinden alinip yunan atiliyor bahanesiyle dönmelere verilecek ve bunada kurtuluş denecek. Bu adamlarin çoğu zaten kendileri yunan coğrafyasindan doluşma. Okullarda bu sebeble yunan kultur ve tarihi okutuldu onlarca sene.

 289. Malum mustafa kemal ve inönu donemlerinde tek parti zulmu vardi. Kuran kurslari ve din eğitimi yasakti. Başörtululer okullara alinmiyor dindarlarin haklari gasp ediliyordu. Memlekette okullar genelde ilk ve ortaokuldan ibaretti. Koylerin buyuk çoğunda ilkokul ilçelerin buyuk çoğunluğunda ortaokul yoktu. Oran yuzde yetmiş seksen arasi.
  Dindarlar zaten haklari her alanda yenen insanlar. Cehalet diz boyu. Memlekette doktor çok az. Dini eğitim yok. Köylude parada yok. Hastalandimmi doğru meşhur hocalara. Peki o meşhur hocalar gerçekten hocami. Hayir Allaha bile inanmiyorlar. Cinci buyucu bunlar. Gittin buyucu hocaya elinde Kuran, birşeylere bakiyor. Şuram ağriyor buram ağriyor diyorsun. Okuyup parani alsa canina minnet. Ateş yak dumanini içine çek bunu surekli yap diyor. Kendi Allaha inanmiyor sen inandiğin için zehirlenerek ölmeni istiyorda ondan boyle yapiyor. Verdiğin dunya parada cabasi. Bir digeri bir başkasina misal kadinin biri çocuğum olmuyor diye gitti. Filanca evden peynir, filancadan salam, fişmancadan bilmem ne çalacaksin. Yoksa asla çocuğun olmaz.diyor çocuğum olsun diye yapiyor millet bunu. Gecenin bir yarisi misal saat uçte kadin kişiye iki mahalle ötedeki kuyudan su çektirmeler. Birşeyin kayboldu sormaya gidiyorsun. Filanca çaldi diyor, yalan isim vererek milleti birbirine duşurme. Çocuğum olmuyor diyenleri kucağa duşurme çabasi içinde olan buyuculermi dersin. Hep bu meşhur hocalar genelde balkan goçmeni olurdu. Cinler soyledi Kuranda yaziyor inanmazsan kafir olur çarpilirsin diye bağliyorlar birde milleti.
  Peki devlet. Devlet dini doğru durust oğretse meydan boylelerinemi kalirdi. Kimsede gidip şikayet edemiyor. Çunku sopa devleti millet polisten zaptiyeden korkuyor. Peki devletmi yaptiriyor bunlari. Hayir ama hiçkimseyide yakalayip cezalandirmiyor. Cahil bırakilan halk Allaha inanmayanlar tarafindan soyuluyor.
  Ata buyucu sahte hocalari asti diyenler yalan soyluyor. Bu şarlatanlara hiç birşey olmuyor milleti soyarak zenginliyorlardi.

 290. Bu bilgiler doğru eskiden buyucu sahte hocalara gidenlerin kendileri anlatti. Yada kimisinde daha evvelinde giden yada o insanlarin buyuklerinin anlattiklarini nakille bana anlatmalariyla dinledim. Cin yok anlami çikmaz buradan. Bu kimselerin cinleri yok insanlari kandirarak soyduklari anlami çikar. Devletin bu tur kimselere karşi vatandaşa hiçbir faydasi yoktu.

 291. Ders kitaplarinda selanik için işiği erken yakalayan şehir denerek övuluyor ders kitaplarinda. Sadece ilericilik değil aydinlanmayi sağlayan elektrik anlaminda. İstanbulda elektrik yokken selanikte varmiş. Benim öğrencilik zamanlarimda bu durumu bile osmanliyi kötülemek için kullanirdi ders kitaplari. Padişah istanbula kasten elektrik getirmezdi milletin gözu açilmasin diye denerek çamur yapilirdi.
  İşin asli orasi gizli yahudilerin yani sabetaycilarin şehri olduğu için bati onlari kendinden görup elektrik vermiş. İstanbulada musluman diye vermemiş olmali.
  Elektrik 1879 da bulundu bilinir. Selanikede 1901 de geldi diyelim. Selanik 1912 de zaten bizden çikti yunan gavurunun oldu. Bumu ilerici olmak. Adamlar kendi şehirlerini yunana karşi koruyamamiş. Birde elektrik 1854 te Alman göbel buldu. Kullandida. Edison yada yardimcisi tesla 1879 da bulduğunda göbel 25 yildir kullaniyordu. Adamin tek suçu patent almamiş olmak. Yani selanik o zamana gore bir ömür sonra elektriğe kavuşmuş.
  Selanik 1912 de yunanin oldu. Sabetaycilarda istanbula kondular 1923 te. Gebze 1926 da istanbuldan ayrildi. Elektrik ne zaman geldi. Dinamo ile 1948 de. Oda ne kadar yetiyorsa. Köyleri 1974 un araliginda. Melemezli 1986 da. Osmanli 1918 kasiminda işgal olmuş 1922 kasimindada bitmiş. İdare kemalcilerde. Elektrik nerede. Başkent Ankara. 1970 lerde ankaranin bir suru köyunde elektrik yok. Otomobil 1886 da icad oldu, gebzeye 1948 de geldi. 1920 lerde istanbul ankara izmir dişinda araba surmesini bilen yok. Televizyon 1926 da bulundu. Turkiyeye 1968 de geldi. 42 yil sonra. Milletin kemalist rezilliklere gozu açilacak diye korkmuşlardir. Yada avrupayi gorup kemalizmin ülkeyi ne denli geri biraktiğini anlayacaklar diye korkmuşlardir. Telefon 1876 da bulundu. Türkiyede cumhuriyet doneminde uzun yillar yuksek kesimde var halkta yoktu. 1970 lerde yaziliyor kaç saat bazen kac gunsonra çikiyor konuşma. Adana çik aradanlarla. Babam eve telefona 1974 te yazilmiş. 10-11 nisan 1986 da bağlandiydi.
  İnternet 1996 da bulundu. Benim bildiğim 1997 de turkiyede her yerde internet kafe vardi. Kemalist chp zihniyeti iktidarda olsa muhtemelen 2038 yili çikana kadar interneti sokmazlardi ülkeye. Millet yakin tarihe uyanamasin diye.

 292. Akpartinin 2017 sinde türkiyedeki en geri bölgeler bile 2000 li yillari yaşiyor. Mustafa kemal doneminde sabetayci azinlik 1922-38 i yaşarken halkin buyuk çoğunluğu milattan önce 1938 ile 22 yi yaşiyordu. Yukaridaki bazi yazilar bu durumu anlaştiriyor zaten.

 293. Kardeşim arkadaş ortaminda. En az on kişiler. Evet diyecek olan varmi diye sormuşlar. Kardeşim ben evet diyorum demiş. Terorist muamelesi yapmişlar. Demediklerini koymamişlar. Sebep meğer hepside ataturkcu imiş. Bir daha konuşmam onlarla dedi. Böylelerine inat evet vermek zorunda kaldim. Heykellere tapanlara inat. Dönme tahakkumuna inat. Ve Erdoğan ecnebilere tutunarak ulkeyi ele geçireni solladi. Bu halka tutunarak.

 294. Avustralyali amator arkeolog yani para avcisi defineci william knox 1890 li yillarin ilk yarisindan sonra peygamberimizin doğum günü olan 20 nisan 571 de (1446 yil önce bugün) meydana gelen mucizevi olaylari okuyor. Bir tanesi iranda mecusilerin yani ateşe tapanlarin 1000 yildir sönmeyen ateşleri söndü ifadesini okuyor. Anliyor bu ateş taşima odunla yanacak ateş değil kendinden yanan ateş. Yeralti kaynaklarina uyaniyor. Malum 1895 te abd liler ülkelerinde ilk petrol kuyusunu açmişlardi. Hemen irana gidiyor. İran şahiyla bağ kuruyor. Bölgeyi öğreniyor. Şahla goruşur, şah iranin kalkinmasi konusunda özellikle demiryolu konusunda bundan yardim ister. William bazi konularda batili dostlarindan bu konuda yardim ister. 1901 e gelindiğinde william şahtan kuçuk bir yardim ister. Oda iran topraklarinda petrol arama ve çikartma yetkisi. Bu adama iran şahi 60 yilliğina petrol arama ve çikartma yetkisi verir. Bunun karşiliğinda williamda şaha 20000 dolar nakit para ve çikacak petrollerin satişindan yuzde 16 pay vermeyi kabul eder, william basra korfezi civarinda nereye sondaj vursa petrol fişkirir. İngiliz BP şirketi böyle kurulur.
  Bu adam bu petrollerin varligini peygamberimizin doğumu mucizesi sebebiyle bulmuştur. Normalde musluman olmasi lazim. Oluyormu hayir. Peki ne oluyor. Osmanlinin elindeki arap topraklarindada petrol vardira uyaniyorlar ve çokertiyorlar bu islam imparatorluğunu. Ve mustafa kemal onlarin başimiza getirdiği birisi. Yani bizi isgal eden ingiliz ve baglilarinin. Onlarla işbirliği yaptigi için.
  İslam sayesinde birşeylere uyaniyorlar, ne vurgunlar vuruyorlar ama bilerek islama inanmiyorlar. Bizdeki birileride boyle maalesef

 295. Sistemin tarihcilerinden birisi resmi trihon ataturk yalanlari diye bir kitap hazirlamiş.’neymiş ataturkun gerçek doğum tarihi 1881 değil 1880 imiş. 1881 olumunden sonra uydurulan sahte nufus cuzdanina konmuş. O nufus cuzdanindan Mustafa Kemal ismi çikarilarak Kamal Ataturk ismi verilmiş böylecd Ataturk dinsiz gosterilmek istenmişmiş. Bu yalanmiş. Atanin 1 kasim 1937 de bizim parti programimiz gokten indiği sanilan doğmalarla bir tutulmamali diyen kendi sesinden videolaridami sahte. Bu tarihci macaristan guzellik kralicesi ja ja gaborun ingiliz istihbaratinin istegi uzerine 1937 de onu zehirleyerek yavaş yavaş hastalanmasina 1938 dede olume gitmesine sebep olduğunu açiklamişti. Nedir bunlar masal. Peki gerçek nedir. Ben bu gerçeği detaylariyla yazdim sitenin yayinlayacagi gunu bekliyorum.

 296. Öğretmen din bilgisi dersinde anlatiyordu
  – çocuklar sakin içki içmeyin. İçki butun kötuluklerin anasidir.
  Muzip bir öğrenci atildi
  – peki babasi kimdir öğretmenim
  Öğretmen hazir cevap çikti
  – bilmem hiç düşunmedim. Ama sen internette belgelerle gerçek tarihe bak. Orada herşeyi yaziyor diyorlar. Belki onuda bulursun.

 297. Ate sitelerden birisinde dunyada 63islam ulkesi var. Turkiye hariç hiç birisinde kutludoğum haftasi diye birşey kutlanmiyor denmiş. Tabiiki öyle dunyada 63 islam ulkesi var, bizimkisi hariç hicbirisinde islam imparatorluğu osmanliyi yikma faaliyetlerinin başariya ulasmasi denebilecek olan kemalist bayramlar kutlanmiyor. Hatta İsrailde bile.

 298. Peygamber efendimiz aniliyor diyemi bidat olacak. Dinimizi bozan şeylere hurafelere denir bidat diye. Fetoda 27 nisan 1941 de doğmuş kendi doğumunun haftasini kutlatiyormuş. 20 nisanda başlayan kutlu doğum haftasi 26 nisanda biter. 25 nisanda bitirirsin olur biter. Birde feto 10 kasim 1938 doğumlu oldugunuda açikliyor. Tutarsizlik açik. Her duyduğunuza inanmayin. Bu hafta dolayisiyla duzenlenen etkinlikler çocuklara gençliğe öyle şeyler veriyorki. Kutlu doğum haftasinin kaldirilmasina ancak inançsizlar sevinir. Onlar sevinecekse özellikle kaldirilmamasi gerekli.
  1938 de uydurulan 19 mayisi kaldirtamiyoruz kemalistlere 80 senedir. Adamlar sıkıysa dokunun deyip ayaklanmayla tehdit ediyor senin şu yaptiğina bak, gelmiş buraya cubbeli ağziyla konuşuyorsun.

 299. Mustafa kemalin her işi garantidir malum butun bayramlarini ilkbahar ortasindan başlatir son bahar ortasinda bitirir. Mazallah hava soğuk olursa anitkabir boşkaliverirse rezil rusva olurlar cumle aleme. O sebeple kiştan uzaktir hep atanin bayramlari. Bu bayram devlet arkani aslanliyoldan anitkabire giderken kar bastiriverdi Ankarada. Boku dondu devletlilerin baharin ortasinda. Ne diyelim mikail şaka yapmiş olmali.
  Devlet erkani vatandaşdan once gitti anitkabire ondan sonra vatandaşa açildi. Neden boyle acaba. 1994 te olduğu gibi mahmut kaçar gibi birisi çikar elinde kuranla taşa tapmayin Allaha tapin derse yurekleri ağizlarina gelir devletlilerin. Demirel öldü öldü dirildi korkudan. Tabiki adamcağiza 4.5 yilida soktular. Sevan nişanyan istedigi hakaretleri yapiyor ona dokunan yok.
  Ha bu arada anitkabirde neden aslanli yol diye bişey var. Yahudilikte aslann kutsal sayildiği için olmasin. Anitkabirde besmele Allah yazisi asla bulunmaz. Masonik işaretlerle doludur saği solu.
  Kemalistler deyip duruyorya erdoğan için senin böyle mezarin olmayacak diye. Belli olmaz. Atanin sarayi erdoğaninkinin yaninda kulube kadar kaliyor. Erdoğan evet ile daha buyuk olduğunu ispatladi. Onun kurduğu duzeni değiştirdi. Yada değistirme gucunu elde etti. Bakalim anitkabire nasil goturecekler bundan sonra.

 300. Ataturk ödülleri veriyordu devlet. Galiba 1990larin başlarinda guney afrika halkinin hapisteki lideri nelson mandelaya verecek oldular. Adam reddetti elinin tersiyle itti ödülü. Yaninda para odülüde olmasina rağmen. Bizdekiler yamyam demeye başladilar adama. Mandela 1918 doğumluydu. 96 yil kadar yasadi. 1920 leri degil belki ama 30 lari bilebilecek yaşta idi. 1910 lari 20 lerdeki olanlarida buyuklerinden duymuştur. Ecnebi dunyasi mustafa kemalin ingilizlerin adami olduğunu biliyordu ve o guneyafrika yerlilerine zulmeden kendisinide onlarca sene hapis yatiran ingilizlerdi. Kemalistler kendilerini kuçuk duşurecek yanlis bir seçime imza atmişlardi. Ataturk ödülleri bu skandal ile kaldirildi

 301. Benim çocukluğumda kitaplarda ansiklopedilerde en büyük türk ataturk diye yazilir okullardada böyle söyletilir bu şekilde öğretilirdi. Ne yaptida en buyuk türk oldu. Bu soruyu sorardim hep kendi kendime. Osmanliyi ecnebilerle paylaşip 9 -10 misli kućulterek kalan kisminada ingilizler başta olmak uzere işgalci kontrollu sonucu önceden belli senaryo savaşindan sonra el koymak. Böyle oyunlarla buyuk olmaktansa küçük kalmayi 80 milyon kere tercih etmek daha doğru değilmi.
  Atayi buyuk yapan milletin uzerine sabetaycilarca kurulan neredeyse ölümüne öldüresiye baski sistemi yani müthiş dikta rejimidir.

 302. Anavatana sonradan katilan hatayida Mustafa kemalin kurtardiği iddia edilir. Bakalim gerçekten öylemi. Hatay yani Antakya ve iskenderun civari 1918 ekiminde yani mustafa kemalin filistin yenilgisinden yaklaşik 40 gun sonra elden çikti. Yani elden çikmasinin sebebi mustafa kemalin ingilizlere karşi aldiği yenilgi. Burasi kesin.
  İngilizler burasini fransizlara devretti. 1920 lerde hatta 30 larin sonlarina kadar fransizlarda kaldi.
  Musulu vermedi ya ingilizler 1926 da oralarida boşalttirdilar türk ordusuna. Ankara anlaşmasi gereği musul petrollerinin gelirinin yuzde 10 u türkiyeye verilecekti.
  Muhtemelen musulda bizden zorla alinan topraklara karşilik Akdenizin kuzeydoğu ucunda 4000 km karelik bir alani vermeyi bize uygun görduler. 1936 da fransiz gudumlu hatay devleti kuruldu burada. Fakat hemen teslim etmediler oralari bize. Fransa yaptiği yatirimlarin parasini istedi. Göruşmeler surdu.
  Mustafa kemal hatay için 40 asirlik türk yurdu demiş. Bana 5000 kişilik kuvvet verin atayim fransizlari oradan demiş. Birincisi turkluk 1000 sene öncesinde bile o bölgeden binlerce km mesafede idi. Türklügün 2500 sene öncesine ait tarihi bile bilinemiyor. 4000 yil nereden bilinecek. Birde hatay halen arapca konuşuyor.
  İkincisi mustafa kemale 5000 kişilik kuvvet neden verilmedi. Çunku bu sebeple kendimizi ikinci dunya savaşinin ortasinda bulmus olacağiz ve ülke felakete suruklenmiş olacak.
  Hataya ilk kuvvetimiz 5 temmuz 1938 de girdi. Ata hasta yataginda. Değil istanbuldan hataya Ankaraya gitmesine izin yok. Ne oldu asker hataya girince. Hatay türkiyeye bağlanmiş olmadi. Hatayin türkiyeye bağlanmasi 23 temmuz 1939 dur. Tabiiki musul petrollerinden payimiza duşen yuzde onda buradan itibaren kesildi.
  Kurtarmadi mustafa kemal fransizlar yaptiklari yatirimlarin parasini alip kendileri verdiler. Amaç suriye türkiyeyi ağabey devlet biliyordu. Müthiş dosttu duşman olsun istediler. Oldumu. Hemde nasil. 1938 den 1999 a kadar hatayi kendi topraklarinda gosterdiler haritalarinda. Bukadarcikmi hayir asla.
  Pkk terörune finansmanlik ve yataklik yaptilar onlarca yil. Yani birilerinin amaci türkiyenin duşmanlari olsun. Başi dertten kurtulmasin. Bu sebeple gelişemesin meselesi.
  Hataylilar türkiyeden memnunmuydu. Muhtemelen sunni nufus evet. Ama onlarda şaşkindi aslinda. Nedenmi. Fransiz gavuru karişmadi ezanimiza musluman bildiğimiz türkiyede kemalistler bozmuslar ezani demekten kendilerini alamadilar.
  Birde galiba 1950 lerin başlarinda hatayli birisi bizim koyde bir ay kadar misafir kalmiş. O anlatirmiş rahmetlik olan dedeme. Fransizlar referandum yaptirmiş hataylilara türkiyeye katilmak istiyormusunuz diye. Sonuç hayir çok daha fazla çikmiş. Sebep kemalizm diktasinin zulmü. Yinede vermişler oralari türkiyeye.

  • Şu bilgileri koyuyoruz diyemi hakarete uğruyoruz. Hatayli birisi 1950 lerin başlarinda köyde biray misafir kaldi dedik diye buradan çikarim yaparak bize hakaret ediliyor herhalde. 1909-2005 arasinda yaşayan …….köyünden muharrem t. “Bazen şile yenikoyundende rumlar gelir köy odalarinda misafir olarak yatiya kalirlardi” diyor. Yani herhangi bir köyde misafir olarak kalan için ayri bir köy odasi varmiş eskiden. Sohbet yerleride kahvehaneler. Bir şunlari yaziyoruz diye olmadik hakaretler. Bilginizle yenin hakaret ile değil.

 303. Ulusal kanalda anlatiyor adamin birisi mustafa kemalin ülke yonetimindeki dehasini, yunanistanda, bulgaristanda, sovyet sinirinda, iran, ırak ve suriyede kasten türk ve musluman nufusu birakti. Arada tampon bölge oluşturarak Turkiyenin sınır guvenliğini yani yurtta sulh cihanda sulhu sağladi diyor.
  Nerede başarili olamadi yenildiyse ona kendilerince hakli bir gerekce uydurmuşlar. Duşman topraklarda kasten esaret altinda turk islam nufusu birakmak onlari ateşe atmaktir. Çunku turklerin cihangirlik dönemlerinin kapandiğini ocak 1923 te kendisi açikliyor. Esaretten nasil kurtulacak o insanlar. Birde Balkanlardan gizli din sahipleri ülkeye ne diye dolduruldu öyleyse. Dönme diktasi çok daha guçlu olsun. İslami yapilanma ülkede baş çikaramasin diye olmasin sakin

 304. Bugün fatih sultan mehmetin gebze çayirovadaki ordugahinda 3 mayis 1481 de italya yada memluk uzerine sefer eder iken vatikana çalişan yahudi dönmelerince zehirlenerek şehid edilmesinin 536. Yildönümu. Yahudi asillilar zehirleyerek şehid ettiler fatihi. Leon stone fatih öldü avrupa kurtuldu diyor.
  Ne oldu fatih şehid edilince. Vatikan fatihin savaş sirlarinini çalarak butun avrupa devletlerine yaydi. Rusya alelacele bağimsizligini ilan etti. İngiltere iç savaşi birakarak aslinda osmanliyi yikmak amaciyla okyanuslara acildi. İspanya ve portekiz yine öyle. Dunyayi soyarak gelisti bu devletler. Ne katliamlar yaptilar asirlarca, misyonerlik köle ticareti, toplu katliamlar hep osmanliyi yok etmeyi amaçlayan ileriye yonelik çalişmalardi. Bunun bir ayağida yahudi dönmelerini kullanarak osmanliyi içeriden çokertmek. Osmanliyi sabetaycilar yikti. Turkiyeyide onlar kurdu.
  Turkiye kurulup kötümü olmuş. Türkiye bizim devletimizdir. Bugun aslina dönmuş olmasi 80 senelik sabetayci zulumleri gerçegini değiştirmez.
  Eğer osmanli devleti saraya giren yahudi gelinleri kullanarak önce maliyeyi sonrada orduyu ele geçiren sabetayci oyunlariyla yikilmasaydi bugunku türkiyenin en az 20-25 misli daha geniş ve daha buyuk olacakti. Rehber ansiklopedisinde gormuştum. Fatih zamansiz ölmeseydi (öldürülmeseydi) bugun ülkemizin dunya uzerindeki konumu çok daha başka olacakti diyor.
  Birileri gormek istemiyor. Bakin rusya 17 milyon 1000 bin km2, ingiltere 246000 km kare gozukur ama kanada, avustralya ve yeni zellanda içislerinde bağimsiz olsa bile ingiltere kralliğina bağlidir. Yani rusyadanda buyuk. 240 yillik geçmisi olan Abd 9386000 km kare. Çin 9.6 milyon km kare ile dunya superlerinden. 200 senelik Brezilya 8 milyon 514bin km2.
  Biz dunya superi iken 24milyon km2 den 780000 km kareye duşurulmuşuz. Sabetaycilar bu devleti ele geçirmek şeyh bedrettinin adamlarinin 1412-21 donemindeki yenilgisinin öcunu almak için her kaziği soktular bize. Bu topraklar bati tarafindan kendilerine verileceği için yaptilar bunu. Devletimiz bunlar sebebiyle 30misli kuçulerek o haliyle onlara teslim edildi. Onun için bugun 15-20 milyon km2 değiliz. Sadece 780000 km2 yiz.
  Türkiye 80 milyon nufuslu bir ülke. Yari serveti 63000 kiside ve onlarin çok buyuk bir bölümü sabetayci. Oyunlara uyanin diye yaziyoruz

 305. Bir kaç gundur bir haber kanalinda ve internette ataturkun ozel hayatiyla ilgili yapilan bel alti yorumlar ve kufurler konusuluyor. Birisi açikca kufur ediyor. Diğeri ise tarihci arkadaşlarini yanina alip ataturkun manevi kizi olarak bilinen bir kadin için metresiydi diyor. Ötekide ekliyor guzelmiymiş. Bu duzeysizliklere atvde son durakta tepki gosterince bazi seyircilerimizden ataturk eleştirilemezmi sevmek zorundamiyiz şeklinde eleştiriler aldim diyor sabahtan melih altinok. Yazi uzun. Konu afet inanin uzerine olmali.
  Konuyu getiriyor 5816 sayili ataturku koruma kanununa. Biz buralara pek girmeyelim. Yanliz o kanun Asker zoruyla çikmişti 1951 de. Birileri ata heykellerine saldirip indiriyor diye. Koruma kanunu için mecliste yapilan oylamada 50 ret 6 da çekimser oy kullanilmiş. Oylamaya 179 vekilde katilmamiş. Yani aslinda 235 hayir gibi bir durum var ortada. Yaridan fazladir emin olun. Azinlik tahakkumu dedik ya. Azda olsalar onlarin dediği olur.

 306. 1948 yili chpnin son tek başina iktidar dönemi. İsmet inonü cumhurbaşkani. Edirnedeki selimiye camisinin iki minaresi arasinda ingiltere kraliçesi için tanri kraliçeyi korusun yaziyormuş.
  Yarim dunya ingilizi yendik diye dolduracaksiniz tarih kitaplarina sonra elin gavuruna yaranmak için islamin camisini minarelerini kullanacaksin. Hiç kimse yendiği bir millete böyle yalakalik yapmaz. Yakin tarih yalanlari yuzunden avrupalilar bize türkler çok yalanci ustelik bunun farkinda bile değiller dediler onlarca sene. Biz değiliz sabetaycilar yalanci. Onlarda kendileri zorla ülkemize kakiştirdiklarini bizden sayiyorlar.

 307. Mustafa armağan yönetimindeki derin tarih dergisini satmayacakmiş bazi bayiler. Gerekce ataturk ülkenin değeri imiş. Rtukte tv kanalina tarihin en buyuk para cezasini vermiş. Korkutup susturma meselesi. Akp nin artik seçmene muhtaçliği yoktur. Pek kollamaz atayi dilleyenleri herkes kendini sansurleyecek mecbur.
  Bazen bazi kimseler gucu ele geçirdimmi her istediklerini yapar. Onlara hiç bişey olmaz. Sozunu edenler yanar. İpek çalişlarin ata çarşaf giyip kaçti yazmasina hapis cezasi gelmesi gibi. Ne oldu ne bitti hiç kimse gozuyle gormedi o sebeple bu konularda susmak akillica olur.
  Suleyman demirelinde çocuğu olmadi erdal inönünunde. İkiside kiz yada erkek evlatlik almadi. Paralarimi yoktu. Vardi ama ya ayiplarlarsa, aslinda ben ikisindende o anlamda hiç kimseye hicbir zarar gelmeyeceğini tabiiki biliyorum. Ama bilmeyen yanliş yorum yapanlar ille çikar. Hep tedbir, böyle yasiyor insanlar.
  Ata bir suru kiz evlatlik aldi, kimisi veremden öldü gencecik yaşta. amasyali zehra yada zeliha okuduğu ingiltere dönuşunde fransada trenden atlayarak intihar etti. Guya karnini tutuyormuş hamilelik belirtilerinden dolayi. Şehit kiziydi bu. kafa kagidina gore 21 aslinda 23 yaşindaydi mart 1935 te ölduğunde. Teşfikiyeden kalkti cenazesi. Ata bu kiz için çok akilliydi yazik oldu demiş.

  Afet inandandan sebep atayi eleştirenler muhtemelen tikilir cezaevine. Aslinda hadi atayi kötüluyor kişi. Afetide ama afetin çocuklarida vardir, torunlarida. Onlardami diri diri toprağa gomulsunler. Belalti meseleleri iki ucu boklu deynektir. Herkesi boklar.
  Ate sitelerden birisinde gördum yaşli nurcunun birisi çok sene evvelinde ata için 38 de geberen …. annesi genelevde çalişiyordu demiş. Adam ayip etmiş ayri. Ama sitede gammazliyor. Adam o işin cezasini çekmiş halbuki. Kemalistlerin hedef tahtasina oturtuyor yamultsunlar diye. Halbuki o site kendisi neler yazdi ata için. Yuzbinlerce, doğu karadenizde 237500 hakkaride 20000, şurda şu kadar burda bu kadar hristiyan katliami yapti yaftalarini yapistirdi.
  Şimdilerde bi yemediğinden en sıkı ataturkcu oluverdi bir anda.

 308. Silinmiş yazim. Bir daha yaziyorum. Yavuz sultan selim memluk seferine gider. 1516 da Mercidabik zaferiyle suriye urdun filistin bölgesini, ocak 1517 dede ridaniye zaferiylede hicaz, misir, libyanin buyuk bölümunu ve sudanin kuzeyini alir. O bölgelerden islamin dönerken islam halifesidir artik. Kutsal emanetlerde getirilir. Topkapi sarayinin hirkayi şerif dairesinde hocalar hafizlar araliksiz Kurani Kerim okumaya başlarlar. Temmuz 1518 den 3 mart 1924 tarihi dolana kadar. 405 yil 8 ay 9 gun boyunca. 1 dakika bir saniye bile ara verilmez. Hafizlar sirayla kuran okurlar.
  Ne zamanki mustafa kemal ülkeyi ele geçirir. Saraylara konmak adina halifeliği kaldirarak osmanli soyunuda ülkeden atar. Bu uygulamayida ortadan kaldirir. Galiba islamiyetten pek hoşlanmiyordu. O sebeple dindarlar devlet işine orduya pekgiremedi. Girenlerde içki içmiyor, karisinin başini açmiyor namaz kiliyor gibi bahanelerle irticaci denerek ordudan devletten atildi. Hiç kimse devlete duşman değil. Ama ecnebilerin başimiza getirdiği birileri dindarlari pek sevmedi. Dindarlarda onu yada onlari. Mesele budur. Devlet zoruyla seviyoruz yalani yapacak değil hiç kimse. Devlette vicdanlara karişmasa iyi olur.

 309. Şu kadar yazi uyandirmiyorsa sen zaten öbur tarafsindir. Gonullu uykudasiniz siz. Sevr yalan yok boyle bişey diye kaç sefer yazildi. Uygulamaya hiç konmayan bir ingiliz kandirmacasi. Bakin 240000 km 2 kalacaktiniz mustafa kemal ulkeyi 3 misli buyuttu gibi gosterme numarasi.
  Halbuki sabetayci ittihat ve terakkiciler ki m. Kemalde onlardandir. Osmanli 7338000 km 2 iken 762000 km2 ye duşurduler. Kendilerine kalmazdi baska turlu bu ulke. Bati osmanli guclenemesin diye 1914 te osmanliya karşi petrol savaşi başlatti. Petrol bolgelerini aldi 30 ekim 1918 de savaş bitti. Gerisi yani işgal kendileri ile işbirliği yapanlari ulkenin başina getirmek içindi. Osmanlinin eli kolu bağlanip yunan savaşi kandirmacasiyla mustafa kemal işgalciler tarafindan en buyuk turk yapildi. Osmanlidan kalanlarda ona ve ekibine verilerek osmanli ülkeden atildi.
  Bakin mustafa kemal eylul 1918 de ingilizlere yeniliyor. Filistinin ve urdunun kuzeyi. Lubnan ve suriye elden çikiyor savaşsiz olarak, turkiyenin uçte biri bir alan. Halebe yakin bir yerde ingilizlerle çatişiyor mustafa kemal. Tamam burasi Anadolu daha fazla gelmeyin anlami taşiyan bir çatişma bu ve hersey osmanli imkanlariyla. Sonra mondros barişi imzalaniyor. O halep civarindaki çatişmayla ingilizleri yenerek vatani ben kurtardim diyor mustafa kemal. Tipki yunanla olan savaş gibi buda kurmacaydi halbuki.
  Herşey kandirmaca kime ne anlatiyoruzki. Boşa yaziyoruz biz bunlari. Zaten onlarda biliyor bu gerçekleri. O sebep ile seviyorlar kemal paşayi.

 310. Televizyon izliyorum. Atanin annesi ve manevi kizi uzerinden ataya belalti vuranlarin amaci Ak parti hukumetini zor duruma duşurmek deniyor. Hem içeride hemde batiya karşi. Yani Atanin aleyhine yazilip çizildikce birileri hukumete diş biliyor bunu zaten bize duşman olan batiyi arkasina alarak yapiyor. ilk firsatta hukumeti devirmek uzere gizli planlar kuruluyor deniyor. Tabiiki bunlar yorumdan öteye gecmeyen şeyler.
  Biz ataya bel alti vurmuyoruz. Yazdiklarimiz söylemlerimiz tarihi hakikatler. Birileri türklük adını öne çikarak türk milletine her kaziği sokacak. Bizde bunlari yazmayacağiz. Bilsemki isin ucunda ölüm var yine yazacağim. Yazdimda zaten yazcak pekde birşey kalmadi. Osmanliya el koyup 94 yil 6 ay evvel vahdettine hain damgasini vuranlar neredeyse aradan asir gecmesine rağmen 91 yil once ölmüş suçsuz gunahsiz adamdan bu damgayi kaldirmadilar. Damga ondan kalkarsa belki kendilerine yapişir korku bu. Menderese ne yaptiklari belli. Chp iktidara gelemiyor diye yapilan darbe sonrasi yuzunde sigara sondurmeler, dayaklar iskenceler ve idam. 2 bakaniyla birlikte. Özal kemalistler eliyle faili mechule kurban gitti. Sadece 1910 lara 20 lere ait rezillikleri azicik araladi diye. Cumhurbaşkanimiz Recep Tayyip Erdoğan iki ayyaş diyerek dönmelerin kutsalina dokundu diye 2013 te ayaklanma çikti bu ulkede. Hemde 3 milyon kemalist ayaklandi.
  Bunlar azicik rezillikleri ortaya dokulunce ayaklanmakla kalmazlar sirf Ak parti devrilsin diye ülkeyi dusmanlarin işgaline açacak rezilliklerde yaparlar. Tipki yuz, yuzon sene evvelinde olduğu gibi. Bunlarin şerrinden Allaha siğinmak lazim.

 311. Sutcu imam maraşta müslüman kadinin peçesini yirtan fransiz uniformali ermeni askerini ölduruyor. Sonra dağlara kaçiyor. 1926 ya gelindiğinde kemalizmin eli izaniyor musluman kadinlarin peçesine. Ermeni askerimi hakli oluyor bu durumda. Sutcu imam çok yanliş işmi yapmiş, irticami hortlatmiş oluyor şimdi. Sutcu imam kasim 1922 de halife abdulmecidin halifeliğini kutlamak uzere ateşlediği top duzeneginin kendisini vurmasi sebebiyle ölüyor, şükürki o gunleri goremiyor, yazilacak çok şey varda rahmetli dedem derdi söz dokuz boğumdur sekizi bağlanir biri söylenir diye. Yoksa başi dertten kurtulmazmiş insanin.

 312. Simdi bayaği demokrasi var yine. 1980 lerde 90 larda birisi atanin aleyhine biz soz etsin hemen polise gammazlanir kodesi boylardi. Şimdi 70 yaşinda olan ve artik başka mahallede oturan bitişik komşumuz anlatti. Benim hanim çok ataturkcu. Onu kizdirmak için atanin aleyhine konuştum mahsus, açti telefonu çeviriyor. Baktim polisi ariyor. Kopardim kablolari kurtardim kendimi demisti. Ula deli kari hem adamin ekmegini ye hem adami içeri attirmaya uğras akil işimi şimdi bu.

 313. 79 yaşindaki bir kadin kim milyoner olmak ister yarişmasina katiliyor. 125000 lira kazaniyor, geçmişlerini anlatiyor programda. Dedem son rus çarinin bakaniymişti. O yikilinca leninin yakin arkadaşi olmuş. Lenin 1920 lerin başlarinda dedemi mustafa kemalin yakin hizmetine vermiş diyor. Daha kaçkişi var kimbilir böyle olan. Ne oluyor boyle olunca meclisteki gizli oturumlar aninda rusun kulağina gidiyor, mecliste sir diye bişey kalmiyor
  Son çar sarikamiş cephesinde orta asya türklerini savaştirdi bize karşi. Lenin orta asyada ve Azerbaycanda yuzbinlerce musluman turku katletti. Ruslar 400 kusur yil boyunca çesitli yerlerde turk katliami yapmiş bi gunah yere. Ama mustafa kemali nasilda seviyorlar oyle değilmi. Türk ve musluman gordukleri içinmidir yoksa kendilerine yakin gordukleri içinmi.
  Ha meclisteki gizli oturumlardan rusun aninda haberi oluyordu dedik ya ingiliz ve fransizinda oluyordu. Demek onlarda dayadi birilerini.

 314. Mustafa armağanin derin tarih programina sol guruptan olup ataturkcu olmayan kemal tahirin arkadaşlarindan birisi katilmişti. Mustafa kemal ve rauf orbay Bu ikisi ve benzerleri daha gençlik yillari kuytu kahvelerde ingilizlerle goruşurler ileriye yonelik siyasi planlar yaparlarmiş, kime karşi tabiiki malum kime karşi olduğu. Çanakkale savaşlarinda 57. Alayin tamamindan başka 18. Alayinda buyuk olçude telef edildiğini bu sebeple enver paşayla mustafa kemalin cephede tekme tokat birbirine girdiğini anlatmişti adam. Mustafa kemalin bir gozunu o sebeple kaybettiğini anlatmistida. O goz 1912 başlarinda trablusgarpta iken hastaliktan gitti. Hastaligi soylemeyeyim. O arizali goz sebebiyle atanin bazi fotoğraflari maalesef deligöz bakişli çikar. Herneyse O adamda demisti yunanla savaşin osmanliyi tasfiye etmek için yapildiğini.
  1987 ye ait bir tarih dergisinde gormuştüm. Kurtuluş savaşini beş yoldaş omuz omuza vererek başlatmişlar. Kim bunlar 19 nisan 1919 da trabzona çikan ve kurtuluş savaşini ilk olarak başlatan kazim karabekir. Doğuda 1 ayda halletti ermenileri, refet bele var öncü isimlerden, cafer tayyar paşa, rauf orbay, ali fuat cebesoy ve mustafa kemal.
  Mustafa kemal kazim karabekirin doğuda ermenilere karşi bir ayda yaptiğini batida yunanlilara karşi 40 ayda yapabildi. Üstelik yunanla savaşta kazim karabekir ve diğer isimlerinde birliklerinin tam desteğini alip onlarin zaferlerinide kendine malederek. Peki sonra ne oldu. İş bitiminde bu beş arkadaşin dördü tasfiye edilerek yok sayildi. Yollar ayrilmakla kalmadi mustafa kemalin emriyle idamla bile yargilananlar oldu bu isimler arasinda.
  Gazetelere hiç kimse Ataturkun aleyhine konuşamaz diye açiklama yapanlar bunlari nasil gormezden bilmezden gelir. Gormedim duymadim bilmiyorum diyerek uç maymunumu oynayalim. Dönmelerin findik kabuğunu doldurmayan laf salatasindan ibaret masallarinami kanalim.

 315. Kemalist kanallar bizim gibilerin bu yazilardan Ata aleyhine yazilanlardan muthiş paralar vuruyormuşuz. Senelerdir yaziyorum kimden kaç kuruş gordum. Atanin manevi kizlarindan birisinin yada bazilarinin hakkindaki iddialardan sebep haftalardir bitirilmeyen konular.
  Bakin 1970 lerde bizim oralarda bir kadin kocasindan korkusuna komşuda yatiyor. Yattiği evin adamiyla yatti saydilar. Halbuki adamin kendi karisi var evde.
  Bir başkasi karisi doğumda hastanede iken evine komşu kariyi aliyor. Evde birlikte yakalandilar. Yatarken değil. Yatti saydilar.
  Bir başkasi evinin bir odasinin evin icindeki kapiyi körleyip dişaridan kapi yaparak kiraya verdi. Ne dedikodular. O evin kadinina neler demişler.gorulen bisey yok ama milletin dili var. Bunlarin uzerinden onlarca yil geçti.
  Köylerde 1950 lerde gencin biri kizla dağlarda geziyor. Köye gelince yatti saydilar. Yemin etmelerine kimse bakmadi. Acele evleniyor genç.
  Demekki bu işler hep böyle olmuştur hesabina tutuluyor. Olsada olmasada. Dikkatli yasamak. Milletin ağzina laf vermemek. Mesele bu.

 316. Öbür yorumu ne diye sildin bi daha yaziyorum. Tv programina orhan kemalin arkadas gurubundan birisi katilmisti. Mustafa kemal, rauf orbay ve benzerlerinin kahvehanelerde ingilizlerle surekli askeri ve siyasi amaçli konisma ve goruşmeler yaptiğini soylemişti. Sebebin ne olduğu malum. Mustafa kemalin çanakkale savaslarinda ölmeyi emrettiği 57. Alayin tamamindan başka 18. Alayida gereksiz hucumla telef ettirdigini. Bu sebeple enver paşa ile cephede dovuş ettigini bir gozunu bu sebeple kaybettiğini anlatmisti, gozunu libyada iken ocak 1912 de hastaliktan kaybetmisti ayri.
  O kiside yunanla yapilan savaşi osmanlinin tasfiyesi amaçli demisti.
  1987 tarihli bir tarih dergisinde gormustum. Kurtuluş savaşinin beş ismi sayiliyor. 19 nisan 1919 da trabzona çikarak ermenilerle mucadele eden kazim karabekir pasa birisi. Diğerleri ali fuat cebesoy, rauf orbay( sonradan maltaya suruldu), refet bele, cafer tayyar pasa ve mustafa kemal pasa. Beside kurtuluş savasinda birlikte hareket etti. Kazim karabekirin dogudan ermenileri 1 ayda atmasina rağmen mustafa kemal yunani batidan 40 ayda atti. Ustelik karabekirinde desteğini alarak. Diğer paşalarin zaferlerinide kendine yazdirarak. Kurtuluş savaşi bitince bu isimlerin tamami diskalifiye edildi. Mustafa kemal tek adam olarak kaldi. Bu isimlermi sonraki yillarda istiklal mahkemelerinde idamla bile yargilandi çoğu.

 317. Sabah gazetesinde yayinlanan bir habere gore Ataturke ve manevi kizina hakaret eden hasan a. Ve suleyman y- hakkinda başlattiği soruşturmeyi tamamladi. Ataturke ve manevi kizina hakaret eden sy. Toplumun bir kisminin sinir uclari ile oynamayi toplumu tahrik etmeyi amacladiği için halki kin ve duşmanliğa alenen tahrik etme suçlarindan toplam 2.5 yildan 7.5 yila kadar hapis talep edilmiş.’ Firardaki hasan. A. Hakkindada ayni karar verilmiş.
  Bizde adalet maalesef tek gozlu. Ve olaylara tepegoz misali bor gozuyle bakiyor. O ateist siteler peygamber efendimize hemde aile hayati uzerinden neler neler yaziyorlarken senelerdir birilerinin sinir uclariyla oynamiş olmuyorlarmi. Bu ülkede kanunlar sadece mustafa kemalcileremi çalişiyor. El insaf

 318. İnternetteki bir videoda 3- 4 kişilik bir grup araçta izmirin dağlarinin a…. koyduk diyerek şimdiki cumhurbaşkanimizi öven bir şiir uydurmuş izmirin dağlarinda sozunde ataya kufur varmiş. Ozel tvler hem atayi gundemde tutma hemde adam gammazlama gorevini en iyi şekilde yerine getiriyor.
  Bir kişi misal şu bulut ataya ne çok benziyor dese diğeride boslukta bulunup yalanini seveyimi diğer şekilde soylemiş olsa al sana tvlerde rezil edilmeye hapislerde kac sene çurutmeye gerekce. Bu isler fazla abartiliyor gibi geliyor bana.

 319. Ak parti ve ekibi 1920 -30 larda var olsaydi daha ilk seçim kazanir kazanmaz bir darbe partinin ileri gelenleri bir suru uyduruk suçla vatan haini ilan edilip idam edilirdi. Diğerleri işkenceli hapisler ve surgun. Bir kaç sefer olsa boyle seçim kazanma hep darbe ve liderleri vatan haini damgasi vurularak idam edilirdi. Bu gun akparti ne yapiyor gecmişin duşman işbirlikcisi toplu katliamci diktator canavarlarinin haysiyetini kollamak adina insanlari mahkemelerle korkutarak susturmaya uğraşiyor. Diktatorlerle bizimkiler arasindaki fark ne kadarda açik öyle değilmi.

 320. İnternette var bu bilgiler. Mustafa kemalin bir uvey babasida ragip adli birisiymiş. Herhalde onun fikriye adli kiziyla ayni evde kaliyorlarmiş. Fikriye M. Kemalden hamile kalmiş. Evlatliği olduğu soylenen abdurrahim fikriyeden olmaymiş aslinda. Fikriyenin tedavi için avrupaya gonderilmesini acele çocuk aldirma olarak yazanlar falan. Malum mayis 1924 e gelindiğinde Fikriyenin hazin sonu. Kim vurduya kurban gitti.
  Birilerine herşey serbest soyleyen yaniyor. Korkut sustur cumhuriyetinde yaşiyoruz.
  Ha bu arada mustafa kemalin anasi çok dindarmiş başortuluymuş 5 vakit namazinda niyazindaymiş. Masal bunlar. Nerede çaliştiği yada çalişmadigi bizi ilgilendirmez ama osmanli doneminde balkanlarda müslümanlardan başka, sozde musluman olan sabetaycilarda, hristiyanida, yahudiside hiç inanmayanida başortusunu kullanirdi. Zubeyde hanim sabetaycilardan idi.

 321. -Bir kişi ne diye o kadar çok kiz evlatlik alirki
  -sen atayimi kasdediyorsun yoksa tabiiki okutup memlekete kazandirmak için
  – bizde hemen yedik
  – ne o kardeşim yalanmi soyluyoruz yani
  – ne kiziyorsun yedik dedik işte
  – neden öyle diyorsun
  – yemesek bizi yerlerde o yuzden.
  – bak aslanim soylenenlerde zerre kadar doğruluk payi olsa devlet ceza vermez
  – öyle san sen. Sinir uçlari diye biryer bulmuş oradan sokuyor.

 322. 15 temmuz darbesinin kemalist darbe olduğunu duşunmustum ilk gunlerde. Hatta fetönun ustune atildiğini bile zannetmiştim. Fetö yapmiş darbeyi. Ama emin olun kimi kemalistlerle beraber. Chpli belediyelerden bazilarina fetö baskini, atanin kurdurduğu cumhuriyet gazetesine feto