M. Kemal Atatürk mason mu? Atatürk Mason localarını kapattı mı?

M. Kemal Atatürk mason mu? Atatürk Mason localarını kapattı mı?

Bu yazıda M. Kemal Atatürk’ün Osmanlı’yı yıkmaya çalışan masonların teşkil ettiği hareketin bir parçası olduğunu ve M. Kemal’in masonluğunu okuyacaksınız.

Hemen konuya girelim…

Nesta H. Webster eserinde[1], “Jön Türkler hareketi, İtalyan Büyük Doğu’sunun direktifi altında, Selanik Mason Locaları tarafından başlatılmıştır. Aynı makam, daha sonra M. Kemal’in başarıya ulaşmasında da yardımcı olmuştur.”[2] diyerek mason localarının Osmanlı’dan Cumhuriyete geçişte ve Cumhuriyet döneminde oynadığı role özlü bir şekilde işaret etmektedir. Aynı şekilde, 1920 yılında Londra’da yayınlanan Morning Post gazetesi de; “Kesin olarak söyleyebiliriz ki, Türk İhtilali hemen hemen tümüyle bir Mason-Musevi komplosudur.”[3] ifadesiyle bu rolü teyid etmektedir.

Bundan da anlaşılmaktadır ki, M. Kemal Atatürk’ün içinde bulunduğu hareket; “Mason yapılanmasıydı.”

Peki M. Kemal mason muydu, bu konuda deliller var mıdır?

Hemde çok…

Evet, M. Kemal Atatürk bir masondu.

Üstelik M. Kemal’e ithafen “Tek Adam” kitabını yazan “Şevket Süreyya Aydemir’in tanımlamasıyla, ‘O bir cilacı değil, bir yontmacıydı’.”[4]

M. Kemal, mason olmak için ilk başvurusunu, 1905 Kasım’ından 1907 Ekim’ine kadar görevli kaldığı Şam’da yapmıştır. Mimar Sinan dergisinde Semih Tezcan “Mim Kemal Öke ve Atatürkle Diyalogu” başlıklı makalesinde, Büyük Üstad Mustafa Hakkı Nalçacı’nın torunu Ümit Nalçacı’dan rivayeten, M. Kemal’in Şam’da görevliyken Mason olmak için yaptığı başvurunun kabul edilmediğini yazmaktadır.[5] “M. Kemal 13 Ekim 1907’de (Şamdaki görevini tamamlayarak) Selanik’e döner. 29 Ekim 1907’de İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girer. Üye alımları ya Ömer Naci’nin evinde, ya da mason locası `Macedonia Risorta´nın bekleme odasında yapılmaktadır. Ikinci mekanda subaylar önce tekris edilerek mason, sonra yemin ettirilerek Cemiyet üyesi yaptırılmaktaydı.”[6] diyen mason yazar Tamer Ayan, üye listelerinde yer alan isimlerden bazılarını sıraladıktan sonra bir sonraki sayfada konuyla ilgili değerlendirmesini şöyle yapmaktadır:

“Atatürk çevresindeki, hem ittihatçı, hem mason olan asker ve sivil arkadaşlarının etkisiyle, `önce mason, sonra ittihatçı´ kuralına uygun olarak önce `Macedonia Risorta´ locasında mason olmuş ve bunu takiben de Ittihat ve Terakki Cemiyeti’ne 1907 yılında 322 numara ile üye yapılmıştır.”[7]

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

***

Araştırmacı Bilal Şimşir, Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan, “Ingiliz Gizli Belgeleri’nde Atatürk” adlı çalışmasında, 29 Ocak 1921 tarih ve sayı 35, Istanbul Genel Karargahı’ndaki General Harington’dan Ingiltere Savunma Bakanlığı’na gönderilen “Şifre Tel No:1,9821-Gizli” kayıtlı evrakta, M. Kemal hakkında derlenen bilgilerde;

“Selanik ve Manastır’daki okullarda çalışkandı. Harbiye’de hararetli milliyetçi oldu. Arkadaşları arasında âsi yaratılışıyla sivrildi. Suriye’den Selanik’e atanınca, 1907’de Ittihat ve Terakki ve Italyan mason locasına girdi. Yetenekli bir kurmay subay ve yurtseverdi. Çanakkale savaşında Liman von Sanders’e itaatsizlik, Enver Paşayla kavga etti, bir gözünü kaybetti. Veliaht Vahidettin’le Avrupa’ya gitti. Mayıs 1919’da Anadolu’ya gönderilirken kendisine 40.000 lira verildi.”[8] denildiğini aktarmaktadır.

Ilgili cümlenin ingilizcesi aynen şöyle: “In 1907, General Staff Salonika, where he became member of C.U.P.* and initiated into Free Masonry in the Italian Lodge.

*(C.U.P) : “Committee of Union and Progress”‘in kısaltmasıdır ve “Ittihat ve Terakki”nin ingilizce karşılıgıdır.

Ayrıca Sultan Vahidettin’in, Anadolu’ya gönderilen M. Kemal’e 40.000 lira para verdiği yazmaktadır. Belgede Anadolu’ya gönderilen kişi olarak “M. Kemal” yerine yanlışlıkla “Enver” yazılmış. Fakat hemen arkasına parantez içinde “sic” kısaltması eklenmiş. (sic) latince bir tabir olan “Sic Erat Scriptum”un kısaltmasıdır. Bu ifade, başka bir kaynaktan kopyalanan bir kelimenin yazılışından sonra yanlış hecelendiğini veya yanlış kullanıldığını göstermek için kullanılır.

Belgede dikkati çeken başka bir husus da, M. Kemal’in bir gözünü kaybettiğine dair verilen bilgidir.

atatürk mason mu, m. kemal mason mu, m. kemal mason durusu, mason nizam durusu, atatürk mason durusu, atatürk mason localarini kapatti mi,

***

atatürk mason mu, m. kemal mason mu, m. kemal mason durusu, mason nizam durusu, atatürk mason durusu, atatürk mason localarini kapatti mi 2

[8] no’lu dipnotta bahsi geçen belge…

***

Aynı şekilde, Istanbul’daki Ingiliz Yüksek Komiseri Sir H. Rumbold’un 27 Nisan 1921’de Ingiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon’a gönderdiği ve dönemin Türkiye’sinde yaşanan gelişmelerin (örneğin Istanbul ve Ankara Hükümetlerinin dış ilişkileri, Osmanlı donanmasının durumu, mevcut Osmanlı ordusu, polis teşkilatı, Istanbul ve Ankara’nın mali durumu, Milli Mücadele harekatının ilişkileri vs.) yer aldığı “Yıllık Rapor”da da, M. Kemal’in mason olduğu şu sözlerle ifade edilmektedir:

“Kurmay subaylığa hak kazanmasından sonra 1907’de Selanik’e atanmış ve aynı yıl içerisinde Ittihat ve Terakki Cemiyeti’ne girmek suretiyle farmasonlar arasına katılmış ve Ittihatçı fikirlerin en ateşli savunucularından biri olmuştur.”[9]

atatürk mason mu atatürk mason localari kemal mason, kemal yahudi atatürk yahudi mason localari

[9] no’lu dipnot ile ilgili… 27 Nisan 1921’de Ingiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon’a gönderilen raporda M. Kemal’in mason olduğu yazıyordu

***

Öte yandan, 1965-66 yıllarında Hollanda Grand Orienti araştırmacı üstadlarından Lowensteijn, ünlü Türk masonlarını araştırmaya koyulup, İstanbul’daki Obediyansa bir yazıyla başvurarak bilgi ve belge ister. Kendisine “Türkiye Büyük Locası Büyük Sekreteri Nafiz Ekemen” imzalı bir cevap gelir. Anılan yazıda Kargotich (Kargaliç) adlı eski bir Yugoslav masonun, Atatürk’ün Makedonya’da bir locada mason olduğu ve kalfa derecesine kadar yükseldiği hakkındaki ifadesi önemle aktarılır. Kargatovich’in, Yugoslavya Büyük Locası yıllığında M. Kemal’in Masonluğu hakkındaki bilgileri okuduğunu kesin bir şekilde dile getirdiği belirtilir.[10]

M. Kemal Atatürk’ün mason olduğu, pek çok ülke yayınında da açıkça yer almıştır. M. Kemal’in “beni en iyi anlatan kitap”[11] dediği “Bozkurt” adlı kitapta Atatürk’ün mason olduğu şu sözlerle ifade edilmektedir:

“M. Kemal Vedata Locası’nda bir birader olarak örgüte katıldı.”[12]

Aynı kitapta bir de şu hadise nakledilmektedir:

“Fransız Sarraut, Cavid için kişisel bir ricada bulunmak üzere Ankara’ya gelmişti. Sarraut, Doğu Farmason locasının tanınmış bir ismiydi. M. Kemal’e meslekteki bir mason birader olarak başvurmuştu.”[13]

Başka bir delil ise, M. Kemal Atatürk’ün yakın dostlarından ve onun kalemşörlüğünü üstlenen Falih Rıfkı Atay’ın Bugün gazetesine manşet olan; “Evet, Atatürk bir masondu.” itirafıdır.[14]

Falih Rıfkı Atay’ın manşet olan itirafı. Bakınız; dipnot [14]

***

Diğer taraftan, Jürgen W. Diener, Beyaz Zambaklar dergisinde M. Kemal’in mason olduğunu yazmıştır. Diener onun Makedonya (Risorta et Veritas) locasına mensup bulunduğunu bildirir.[15]

G. Gamberini de “Mille Volti di Massoni” adlı 1975 tarihli çalışmasında, dünyanın bin ünlü masonu arasında Atatürk’e de yer vermektedir.

Ayrıca 1988’de, Hamburg’da Atatürk’ü anma töreninin yapıldığı mason locasının duvarlarındaki dünyaca ünlü masonlar listesinde onun da adı bulunuyordu.[16]

Bu arada, 1932’deki “Beynelmilel Masonlar Birliği (AMI)”nin Büyük Konvan’ının, dönemin diktatörü M. Kemal Atatürk’ün tam kontrolündeki Istanbul’da toplanması anlamlıdır. O toplantıda dünyanın en üst kademe masonlarının Cumhurbaşkanı olarak M. Kemal’e gönderdikleri “bağlılık mesajları” onu kendilerine yakın saydıklarının delilidir.

Atatürk’ün mason olduğunu, dünyaca ünlü Özgür Ansiklopedi “Wikipedia” (Almanca ve Ingilizce) da bildirmektedir.[17] 

Wikipedia (Ingilizce) : Mustafa Kemal Atatürk (1881 – 1938), National hero and founder of the modern Republic of Turkey. Macedonia Risorta Lodge No. 80 (some claim Lodge Veritas), Thessaloniki

***

Wikipedia (Almanca)

***

M. Kemal’le Mütareke yıllarında Istanbul’da tanışan mason Kont Sforza da “Modern Avrupa’nın Kurucuları” adlı kitabında onun mason olduğunu yazmıştır.[18]

Bunların dışında, Daniel Ligou’nun “Mason Ansiklopedisi”nde ve daha pek çok kaynakta Atatürk’ün mason olduğu belirtilmektedir.[19]

Daniel Ligou’nun “Mason Ansiklopedisi”nde Atatürk’ün mason olduğu belirtilmektedir. Bakınız; dipnot [19]

***

Şayet M. Kemal mason ise, localar niçin ona hala açıktan sahip çıkmamaktadır?

Bu soruyu mason yazar Tamer Ayan, yakın tarihte yayınlanan “Atatürk ve Masonluk” adlı kitabının önsözünde kısaca şöyle cevaplandırmaktadır:

“Eski mason yöneticileri, Atatürk’ün mason olduğu ortaya çıktığı takdirde, bu sıfatının Atatürk’e zarar vereceğini düşündüklerinden(…). ‘Ya Atatürk’ün mason olduğunun duyulması ona zarar verirse?’, ‘Ya da, Atatürk düşmanlarının eline kötüye kullanabilecekleri yeni bir koz verilirse?’ “[20] kaygısıyla sessiz kalmayı yeğlemişlerdir.

Nitekim Atatürk’ün mason olduğunun anlaşılmasının tepki yaratmasından endişe duyanlar arasında, bu konuda belgesel araştırmalar yapan ve önemli ip uçları yakalayan mason araştırmacı Osman Zeki Koylan da vardır. “Koylan, dönemin büyük üstadına gönderdiği (…) Atatürk’ün masonluğuna ilişkin bazı verileri, hatta kendisine göre kanıtları içeren 12 Ekim 1981 tarihli önemli mektubunu, bu konuda duyduğu endişeyi, aşağıdaki cümlelerle dile getirerek bağlar:

‘Netice itibarı ile: bize karşı umumi (genel) bir antipati (soğukluk) devam ettiğinden, Atamızın intisabı konusunun harice (dışarıya) intikalini asla tecviz etmiyorum (onaylamıyorum). Mamafih (bununla birlikte) localara tamimini takdirinize arz ederim… Yıllarca araştırmalara rağmen bir türlü çözümlenmeyen bu meçhulü gün ışığına çıkarmak bana nasip oldu.”[21] diyerek Atatürk’ün masonluğunu belgelediğini söyleyerek sorumuzun cevabını vermektedir.

Mason localarının Atatürk’ün şefliği döneminde kapanması (1935) mevzuuna gelince…

Araştırmacı Suat Parlar, çalışmasında, Atatürk’ün mason olduğuna dair kuvvetli iddialar bulunduğu, en azından masonluğu felsefe olarak benimsediği bilindiği halde, 1935’de mason localarının niçin kapandığı meselesine eğiliyor ve şöyle diyor:

“Devletin en önemli kurumlarının başında zaten masonlar varken, (locanın) malvarlığı konusunda alınacak tedbirler, sembolik olmaktan öte bir anlama sahip değildi!”[22]

Bu resim, M. Kemal Atatürk’ün mason olduğunu îtiraza mahal bırakmayacak bir şekilde göstermektedir

***

kemal atatürk mason mu

Peki bu el işareti ne anlama geliyor? Parmaklara dikkat ediniz

***

M. Kemal’in özel hekimi ve yakın arkadaşı olan Büyük Üstad Mim Kemal Öke’nin Mason Derneği’nin 1949 yılındaki büyük kongresinde yaptığı ve Türk Mason Dergisi’nin birinci sayısının 12-14’üncü sayfalarında yayınlanan konuşmasında bu konuyla ilgili olarak söyledikleri aydınlatıcıdır:

“Memleketin siyasi akışları bir an için bizim mesaimizi men etmişti. Bu yalnız bizim değil, Türk Ocakları, Kadınlar Birliği vesaire gibi teşekküllere de teşmil edilmişti. Bu tatili mesai bir kapanış değil, bir ima üzerine olmuştur. Atatürk mason teşekkülü için çok büyük iltifatta bulunmuş, Ankara’daki binaya her yıl 3 bin lira yardım etmişlerdir. Bugün başımızdakiler de aynı yardımda bulunmuşlardır. Atatürk memleketimizi ziyarete gelen tanınmış şahsiyetleri bu lokalde kabul ve ziyaret etmiştir. Mason teşekkülünü Atatürk kapattırmamıştır. Siyasi ahval o zaman böyle bir imayı mecburi kılmıştır. O zaman başkanlıktan Mareşal Fevzi Çakmak’ın emri üzerine ayrılmıştım. Mareşal askerlerin bu kabil teşekküllerde bulunmamalarını emretmiştir. Ortalığı karıştırmak, şahsi taassuplarını kullanmak isteyen baykuşlara bu kürsüden tekrar ediyorum: `Bu teşekkül Atatürk’ün ruhunu tazib (ruhuna azab) etmemiş, taziz etmiştir (sevgi ile anmıştır).”[23]

Mason Yazar Tamer Ayan da bu konuyu ele alarak, “Eğer Atatürk masonlara yapılan suçlamalara inansa, hatta inanmak değil şüphe bile etse; üzerine titrediği rejimin selameti için Masonluğu kanun yoluyla kapatmaz, hatta masonları Istiklal mahkemeleri ve Takriri Sükun Kanunları gibi olağanüstü yöntemlerle sindirmez miydi?” diye sorarak şu hükmü veriyor:

“(…) Atatürk, ülkeye ışık veren bu pencereyi tuğlayla ördürüp iptal ettirmemiştir; ancak kamuoyunu ve rejimi masonluğun aleyhine yönlendiren ve şartlandıran antimasonik baskı ve propagandanın, masonluğa telafi edilmez ölçüde zarar vermesini önlemek amacıyla, sadece perdelerinin ev sakinlerinin eliyle kapatılmasını ve oturanların da tatile çıkmasını sağlamıştır. Özetle Atatürk masonluğu yasaklatmamıştır. Bilakis böylesi bir ılımlı çözümle zulümden kurtarmıştır.”[24]

Kaldı ki, masonlar, M. Kemal Atatürk’ün gazetesi Anodolu Ajansı’nda şu bildirgeyi yayınlamışlardır:

“Mes’ul ve maruf (sorumlu ve herkesçe bilinen) imzalar altında Ajansımıza verilmiştir. Türk Mason Cemiyeti memleketimizin sosyal tekamülünü ve günden güne artan muazzam terakkilerini dikkate alarak ve Türkiye

Cumhuriyetinde hakim olan demokratik ve cidden laik prensiplerin tatbikatından doğan iyilikleri müşahede ederek faaliyetine, bu hususta **hiç bir kanun olmaksızın** nihayet vermeyi ve bütün mallarını memleketimizin sosyal ve kültürel kalkınmasına çalışan Halk Evlerine teberruu muvafık (bağışı uygun) görmüştür.”[25]

Ayrıca Şükrü Kaya hükümet adına kamuoyuna yaptığı resmi açıklamada;

“Türk Masonları kendi **ideallerinin hükümetin esas programına dahil olduğunu** görerek, kendi teşkilatlarını **kendileri fesh etmişlerdir. Hükümetin bu iş üzerinde hiç bir teşebbüsü ve alakası yoktur.” ** diyerek durumu belirtmiştir.

M. Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetçi (daha doğrusu diktatörlük) kadrosunda görev alanların büyük bölümü Masondur. Bir bakıma yönetim ve devrimlerin gerçekleştirilmesi Masonlara emanet edilmiştir.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın resmi web sitesinde açıklanan kadro:

Fethi Okyar, Rauf Orbay, Refet Bele Paşa, Ali İhsan Sabis Paşa, Meclis Başkanı Kazım Özalp Paşa, Meclis Başkanı Abdülhalik Renda, Başbakan Hasan Saka, İçişleri Bakanları Şükrü Kaya ve Mehmet Cemil Ubaydın, Dışişleri Bakanları Bekir Sami Kunduh ve Tevfik Rüştü Aras, Sağlık Bakanları Rıza Nur, Adnan Adıvar, Refik Saydam, Behçet Uz, Milli Eğitim Bakanları Reşit Galip, Hasan Ali Yücel, Ekonomi Bakanı Sırrı Bellioğlu, Milletvekilleri Cevat Abbas, Atıf Bey, Edip Servet Tör, Yunus Nadi, Reşit Saffet Atabinen, Memduh Şevket Esendal, Hilmi Uran, Tevfik Fikret Sılay, Ahmet Ağaoğlu, Ankara Valisi Nevzat Tandoğan ve Belediye Başkanı Süleyman Asaf İlbay, İstanbul Valileri Muittin Üstündağ, Lütfü Kırdar, Danıştay Başkanı Mustafa Reşat Mimaroğlu, Jandarma Genel Komutanı Galip Paşa, İstiklal Mahkemesi Başkanı Necip Ali Küçüka, Amiral Mehmet Ali Paşa Atatürk’ün çevresinde ülkeye hizmet (!) etmiş Masonlardır.[26]

Yazıda sunduğumuz delilleri, beyni resmi ideoloji telkiniyle yıkanmış olup düşünme mekanizmasını kullanamayanların kabul etmesi elbette güç.

Fakat, Mason dergisi “Büyük Şark”ta, mason üstadı Fahrettin Kerim’in yayınlanan bir yazısındaki şu sözleri dikkat çekici ve düşündürücüdür; “Türk Masonları inkılap yolunda Gazinin (M. Kemal’in) en sadık en disiplinli askerleridir.”[27]

[27] no’lu dipnotta bahsedilen, mason üstadı Fahrettin Kerim’in mason dergisi “Büyük Şark”taki yazısının tamamı

***

Büyük Üstat ! Şekûr Okten’e göre M. Kemal Atatürk “ideal Mason tipi”dir:

“Atatürk’ün ruh ve fikir yapısına baktığımızda, O’nda, “ideal Mason” tipine yakın bir şahsiyet görüyoruz.

Masonluğun bütün ana prensipleri, evvela şahsiyetinde ve sonra, bu şahsiyete uygun düşen eserlerinde mevcuttur.”[28]

Netice… M. Kemal Atatürk mason muydu?

Bize göre, evet, M. Kemal Atatürk bir masondu ve “3’üncü dereceye” kadar yükselmiştir. Ancak M. Kemal Atatürk, kendi sözleriyle sabit olduğu üzere, tabiata tapıyordu…[29] Yani ateistti. Masonlukta ise bir yaratıcıya (Evrenin Ulu Mimarı) inanılmaktadır. Dolayısıyla, M. Kemal Atatürk’ün ateist olduğu anlaşıldıktan sonra ihraç edilmesi icab ediyordu, lakin masonlukta “ihraç” olmadığından dolayı M. Kemal Atatürk ihraç edilmek yerine, masonların tabiriyle “uykuya yatırılmıştır.”

Nitekim M. Kemal Atatürk’ün, masonlukta “3. Derece Nizam Vaziyeti”[30] şeklinde birçok resmi bulunmaktadır.

Masonlukta “3. Derece Nizam Vaziyeti.” Bakınız; dipnot [30]

***

***

***

***

***

M. Kemal Atatürk’ü mason nizam duruşuyla gösteren birçok resim mevcuttur

***

***

***

***

***

 

**********

 

KAYNAKLAR:

 

[1] Nesta H. Webster, Gizli Cemiyetler ve Yıkıcı Faaliyetler, Londra, 1928, sayfa 284.

[2] Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 127.

[3] Morning Post gazetesi, 1920. Aktaran: Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 127.

[4] Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 92.

[5] Mimar Sinan Dergisi, Semih Tezcan “Mim Kemal Öke ve Atatürkle Diyalogu” 1998, sayı 109, sayfa 16. Aktaran: Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 159-160.

[6] Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 159-160.

[7] Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 159-161.

[8] Bilal Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, Türk Tarih Kurumu Yayını, 1979, cild 3, sayfa 96. (2. Baskı, cild 3, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2000, sayfa 96, 97.) Ingiliz Arsivi. Foreign Office 371/6465/E.1473.

[9] Londra Kew Gardens, Public Record Office, Ingiltere Dışişleri Bakanlığı (Foreign Office) 371/6469/E.5233/1/44’den naklen:

Yrd. Doç, Dr. Ali Satan, Ingiliz Yıllık Raporlarında Türkiye (1920), (Çeviri: Burak Özsöz), Tarihçi Kitabevi, Istanbul 2010, sayfa 209.

[10] Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 186.

[11] Yalın Alpay, gazetesiz.com.tr, 17 Ocak 2011.

Ayrıca bakınız: Engin Ardıç, Sabah, 05 Mart 2011.

[12] H.C. Armstrong, Bozkurt, Arba yayınları, Çev. Gül Çağalı Güven, birinci baskı, Istanbul 1996, sayfa 16.

[13] H.C. Armstrong, Bozkurt, Arba yayınları, Çev. Gül Çağalı Güven, birinci baskı, Istanbul 1996, sayfa 198.

[14] Bugün Gazetesi, 6 Eylül 1968. (Bu dipnot ile ilgili yazıda fotoğraf bulunmaktadır.)

[15] Jürgen W. Diener, Beyaz Zambaklar dergisi, Mart 1938, sayı 38.

[16] Suat Parlar, Türkler ve Kürtler, Bağdat Yayınları, sayfa 496, 497.

[17] Wikipedia Almanca:

http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Floge_der_Freien_und_Angenommenen_Maurer_der_T%C3%BCrkei#cite_note-10

Almanca Wikipedia’nın Kaynakları:

1 - “List of famous Masons compiled by Abbey Lodge, Abingdon, UK”. Abbey.lodge.org.uk. Retrieved 2012-08-08.

2 -  Robert A. Minder: Freimaurer Politiker Lexikon. Edition zum rauhen Stein, ISBN 3-7065-1909-7, S. 229-231.

Ayrıca bakınız;

Eugen Lennhoff, Oskar Posner: Internationales Freimaurerlexikon (Uluslararası Masonlar Sözlüğü), Herbig Verlagsbuchhandlung, 2000, sayfa 92.

Wikipedia Ingilizce:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Freemasons#cite_note-50

Ingilizce Wikipedia’nın Kaynakları:

1 - Hamill, John and, Gilbert, R. A., Freemasonry: A Celebration of the Craft‎, Page 226. Paul & Company, 1992, ISBN 0-9516355-2-2

2 - “Freemasonry in Turkey – Address given to Palestine Lodge 189 by Kaya Pasakay, Former Grand Master of the Grand Lodge of Turkey”. Palestinelodge189.com. Retrieved 2010-01-12.

3 -  “List of famous Masons compiled by Abbey Lodge, Abingdon, UK”. Abbey.lodge.org.uk. Retrieved 2012-08-08.

[18] Kont Sforza, Les Batissenrs de L’europe Moderne.

[19] Daniel Ligou, Ansiklopedi, Dictionnaire Universal De La Franc-Maçonnerie. (Bu dipnot ile ilgili yazıda fotoğraf bulunmaktadır.)

[20] Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 10.

[21] Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 37.

[22] Suat Parlar, Türkler ve Kürtler, Bağdat Yayınları, sayfa 496, 497.

[23] Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Yurt Kitap Yayın, Istanbul, 2008, sayfa 229, 230.

[24] Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Yurt Kitap Yayın, Istanbul, 2008, sayfa 340.

[25] Anadolu Ajansı, 10 Ekim 1935.

Söz konusu haber yerel basında yayınlanmıştır. Bakınız; “Türk Mason Cemiyeti Kendi Kendini Feshetti”, Varlık Birlikte Yaşar, 11.10.1935, sayfa 2.

[26] Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası resmi web sitesi

[27] Masonların “Büyük Şark” dergisi, Ikinci Kânun – Şubat, 1934.

[28] Büyük Üstat Şekûr Okten, Mimar Sinan Dergisi, yıl 1981, sayı 41, sayfa 5. Bu dergi, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locasının yayın organıdır.

[29] M. Kemal Atatürk’ün tabiata taptığına ilişkin sözleri için bakınız; http://belgelerlegercektarih.wordpress.com/2012/04/30/ataturk-ve-din-ataturk-ve-islam-ataturk-ateist-mi-kemal-ataturk-musluman-mi-ataturk-tabiata-mi-tapiyor/

[30] Masonlukta “3. Derece Nizam Vaziyeti”nin fotoğraftaki şekilde olduğuna dair bakınız; Masonlar Büyük Locası Üstadı Celil Layiktez, Başlangıçtan Bugüne Kadar Ritüelimizin Inkişafı, Mimar Sinan Yayınları No:1, Yenilik Basımevi Istanbul 1972, Üçüncü Dereceye Mahsus Muhtıra, sayfa 11. (Bu dipnot ile ilgili yazıda fotoğraf bulunmaktadır.)

NOT:Erol Karayel’in çalışmasından büyük ölçüde istifade edilmiştir. Son 5 resim “Tevbe.org” sitesinden “gokkusagi” rumuzlu üyeden alıntılanmıştır.

 

**********

 

Kadir Çandarlıoğlu

 

**********

 

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.com

*

*

About these ads

37 comments on “M. Kemal Atatürk mason mu? Atatürk Mason localarını kapattı mı?

 1. Geri bildirim: Secretrality isimli sitenin davamıza ihaneti « Belgelerle Gerçek Tarih

  • 1973 yılına ait dostum. Yani Atatürk öldükten 35 yıl sonra çıkan bir Fransız – Mason dergisinin sözüne inanıyoruz burada… Ayrıca 1907’de soyadı Atatürk değildi.

 2. Geri bildirim: Atatürk Mason localarını kapattı mı? | Belgelerle Gerçek Tarih

  • Ne namaz kılması kardeş? Adam Kur’an harflerini kaldırmış, medreseleri kapatmış, Ayasofya Camisi’ni müzeye dönüştürüp ibadete kapatmış! Bediüzzaman, namaz ile alakalı bir konuşma yaptığında itiraz etmişti tbmm’de. Namaza itiraz eden namaz mı kılar!?..

  • Mason olmak için bir dine mensup olmak gerekli. tanrı Allah gibi isimler yerine evrenin ulu mimarı derler. bu sadece göz boyamadır.

 3. öncelikle selamun aleyküm şu sorularin cevabini vermeden aataturk suclanamaz 1-)ataturk bir masonsa kurtulus savasini neden yapt turk milletinin tarih sahnesinden cekilmesini neden onledi 2-)eger bir masonsa bu kadar sey yaptiktan sonra belkide masonlugu bitirmek için aralarina sizmis olamazmi simdiden cevaplariniz için tesekkurler

  • Aleykum selam, tük milletini tarihten silmek öyle kolay degil, o dönem bile en radikal karar türkleri tarihten silmek degil; asyaya sürmekti. Bu kararin dahi gerceklesme sansi olmadigi o dönem yabanci basinda söyleniyordu. Ikincisi, masonlugu bitiremedigine göre söylenecek bir sey yok.

  • yurdumuz işgal edilmeye başlandığında karşı çıkacacak olan ilk m.kemal değildi önemli paşalarımızı göz ardı ettiler m.kemal ondan sonra sahneye çıktı.ayrıca m.kemali n cenaze namazını kılmamak için ellerinden geleni yapmışlar fakat kılınmıştır tabi oda türkçe olarak:)

 4. Sİzleri muhabbetle selamlıyorum.Bilinmeyen, konusulamayan gercekleri cesurca acıklamanızdan dolayı tesekkur ederim. kaynaklarıyla yazılmıs saglam bir makale olmus. Ataturk gercekleriyle tanısmak once saglam bir irade ister. Dusundugun o adamın aslında neler olduguna kabul edemez beynimiz. Ancak bu gerceklerle lisede karsılasmıs bir universite ogrencisi olarak sunu dsoyleyebilirim ki, dunya gerceklerine dinin gozuyle bakamayan insanlar ciddi anlamda kabulienmekte zorlanabilirler.
  Sahsi olarak, illuminatiyi arastırıken the arrivals denilen belgesel serisine ulastım, inanın koyu bir ataturkvuydum. daha sonra ise dunyaya yon veren baslıca meselenin din oldugunu anladım. Daha sonra ise basta korkunc ancak daha sonra hayeetle karsıladıgım bu setleri buldum.İnsaAllah daha cok insanımız yararlanır bu belgelerden. Benim.gibi onu uzun yoldan anlamak yerine dogrudan bu belgelerle fark ederler gercegi.
  Muhabbetle.

 5. Keşke, her mason Atatürk kadar vatansever olabilse. Localarda, kimseyle paylaşılmayan abuk subuk kitaplar okuyarak, yemeklerde birbirlerinin tabaklarına yemek servis ederek nasıl bir kardeşliğe ulaştıklarını sanıyorlar? Kardeşlik öyle bir kardeşlik ki kimisi ceo, kimisi direktör, kimisi general, kimisi parti lideri, kimisi akademisyen, kimisi holding sahibi..Allah Allah.. böyle “kallburüstü” insanlar, paramız olsun, gücümüz olsun,birbirimize destek olalım diye bir araya gelmişler, adaletsizin , torpilin dik alasını hizmete sokmuşlar.Size soruyorum bu ülkede Atatürk akrabalığıyla kim mevki kazanmış ? Nerde bu çok güçlü kardeş masoncuklar?

 6. BU ÖNEMLİ GERÇEKLERİ YAYINLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER ARTIK BÜTÜN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKIYOR ATATÜRK DENEN KİŞİ SEBATAYİST BİR YAHUDİDİR VE ATEİSTTİR BU ÜLKEYE VERDİĞİ ZARARLAR DA ÇOK BÜYÜKTÜR HERKES YAKIN ZAMANDA BUNLARI ÖĞRENECEK İNŞALLAH…

 7. Bu değerli bilgileri paylaştığınız için teşekkür ederiz.Onun yüzünden başörtüsü sorunu yaşadım.Nerden geldiyse Anadolu ya her sabah bir putun önünde durmaktan bıktım artık….ayrıca daha annesi babası belli olmayan bir adamın hiçbir faydası olamaz.atatürk neden geometri kitabı yazdı çünkü masonluğun en önemli maddelerinden biri HER MASONUN KALBİNDE GEOMETRİ YATAR…

 8. bence Atatürk sapına kadar mason onların adamı masonlar üyelerini hemen tanınmış biri yapabiliyorlar onlara san söhret verebiliyorlar eger Atatürk masonlara itaat etmeseydi tanınmazdı

 9. Geri bildirim: Atatürk’ü Samsun’a Vahdettin Gönderdi (Belgelerle) | Belgelerle Gerçek Tarih

 10. Geri bildirim: Türk Tarih Kurumu: M. Kemal Atatürk Masondu! | Belgelerle Gerçek Tarih

 11. 1.cisim atatürk Mason değildi 2.cisim Atatürkün doktoru Mason du. Şimdi Atatürkün namaz fotosu yok diyorsunuz. Ya atatürk türkiye Cumhuriyeti devletende ilk ve tek namaz kaldıran siyasetcisidir kanıtları genel Kurmay arşivinde var bu da 3. Gelelim diğer meseleye ilk diyanet İşleri bakanımuza soru soruyorlar cevermesi için oda diyor ki atam dururken benim ne haddi me diyor buda 4.sü sizin gibi yalanlar uydurmaya inanan bi insan olamaz tüm dünya ayakta alkılladığı adama neler itham ediyosunuz ben başka bişi demiyorum.

 12. KAMAL ATATÜRKÜN Mason veya degil olmasi o kadar-da önemli degil..Lakin Kamal A::DÖRT DÖRTLÜK BIR MÜSRIKTIR!
  Zaten bunu-da inkar etmiyor,bir cok kendi el yazilarinda acik acik söylüyor..Ancak ne yazikki,kendilerini inkilapci ve uluscu olarak nitelendirenler bu zatin yoluna ve anisina karsi farkli bir KAMAL ortaya koyuyorlar..iste en büüyk hainlik atam izindeyiz dedikleri Kamal-in yolunda olmamalaridir..

 13. Benim namaz kılarken resmim yok bende mason oluyorum galiba; Atatürk alkol içiyor diyorlar Müslüman içemez diyorlar bende içiyorum bende hasaa Müslümanlıktan çıktım acaba; Atatürk peçeyi kaldırdı diyorlar doğru kaldırdı çünkü bezen erkekler kadın kılığına girip yüzünü örtüyormuş bunun önüne geçmek kadını erkeği ayırt etmek istiyorlardı hatta annesi de kapalıydı ona hiç başını aç demedi mesela Atatürk Osmanlıyı yıktı diyorlar osmalı 2. Abdülhamit doneminde topraklarını kaybetmeye başladı ataturke geri dön dedi ve Atatürk red etti kurtuluş savaşı başladı. Birtek Atatürk kurtarmadı diyorlar askerlerde vardı diyorlar ona bakarsan Fatih Sultan Mehmet de tek kurtarmadı istanbulu yanında askerlerde vardı. Fatih birtek istanbulu kurtardı ama ataturk 81 ili kurtardı. Babadan oğula devri bitti seçme ve seçilme hakkı getirdi. Osmalı yıkılmaya başladı ingiliz Fransız flan osmalıyı ele girmeye ballamıştı eğer geri dönseydi kuruluş savası başlatmasaydı işimdi ya ingilizin yada Fransızın kölesi olarak yasardık.

  • Müslüman bir insan alkol icmemeli, Allah Teala’nin seytan isi bir pislik olarak tanimladigi ve icmememizi emrettigi alkolü icmek herhalde hassasiyet sahibi bir müslümana yakismaz.

   M. Kemalin peceyi kaldirmasini, erkeklerin kadin kiligina girmesi nedeniyle onaylayacak isek, bugün de makyajlarla kadin kiligina giren erkeklerin olmasi nedeniyle makyaji da yasaklamamiz gerekir. Annesi kapaliydi ancak hanimi daha sonra acilmistir. Bir insanin annesinin düzgün olmasi, cocuklarinin da düzgün olacagi anlamina gelmez.

   M. Kemalin osmanliyi yiktigi kanunla sabit… Toprak kaybi bir devletin yikilmasini gerektirmez. Her devlet tarihte toprak kaybetmistir, ancak varliklarini devam ettirmislerdir. Eger bu mantikla hareket edecek olursak, o halde misak-i milliyi gerceklestirmek icin baslatilan kurtulus savasinin hedefine ulasamamasi nedeniyle Türkiye cumhuriyeti devletinin kurulmamasi gerekirdi.

   Bir tek m. kemal kurtarmadi denmesinin nedeni; “Atatürk olmasaydi olmazdik” sözüne karsi söylenmistir. Eger biz, Fatih Sultan Mehmed olmasaydi Istanbul’u alamazdik seklinde bir slogan üretir isek, o halde sizin de bu argümani kullanmaniz caiz olur. Aksi halde yanlis bir benzetme olarak kalir.

   M. Kemalin geri cagrilmasi ingiliz baskisiyladir ve taktik icabi geri cagirilmistir.
   Ayrintili bilgi icin su yaziyi okumanizi tavsiye ederim:
   http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/20/sultan-vahiduddin-m-kemal-ataturk-ve-kurtulus-savasi/

   Babadan ogula yani Sehzadelik devri bitti ama se”f”zadelik devri basladi. Tek parti rejimi vardi ve bu partinin degismez genel baskani ebedi sef m. kemal idi, milletvekillerini de kendi seciyordu. Onun ardindan milli sef inönü basa gecti, o da degismez genel baskan olarak secildi. Dolayisiyla iyiye giden bir sey yok. Tam tersi gidis kötüye idi. Zira Osmanlida milletvekillerini padisah secmiyordu.

   Fransizlarin kölesi olmazdik güzel arkadasim merak etme. Antep, Urfa, Maras halki fransizlari kendi basina def etmisti zaten. Ingiliz, rus ve italyanlar da kendileri cekildiler. Bir tek yunan kalmisti. Yunani yenmek de herhalde pek de övünülecek, ondokuz mayis bayrami, 23 nisan bayrami, 29 ekim bayrami ile kutlanacak kadar büyük bir basari degil herhalde.

 14. Osman,Selçuk,Orhan diye imparatorluk kalmadığı ve herkes kendi ırkını alarak devlet kurmaya başlamıştı yanı ingiz ingiz develeyibkurdu Rus Rus devletini kurdu turk’te Atatürk sayesinde kendi ırkını alarak Türkiye Cumhuriyeti kurdu. Her hanım açık değildi eğer bir değişim yapmak gerekiyorsa önce kendi evimizden başlamak gerekir der gibi önce evden başladı sonra halk istiyorsa açıldı. Peçenin kalmadı derkende ozamanın şartlarına göre öyleydi sşmdi teknoloji gelişiyor ve herkes istediği üze kavusa biliyor eskiden makyaj vardı yoktu çok azdı kullanan yapıyordu desek ona Mustafa kemal Atatürk ben öldükten ölüm tahimde yani 30yıl sonra vasiyetimi açıklayın dedi Kenan evren açıklamadı ve 25yıl daha yasakladı simdi 2013de r.t.e. Açıkladı ve kelimelere dikkat et Türk islam Devleti kurun mektupta dünyada simdi adıyla Suriye iran Türkiye islam devleti var ve çok islam devleti kurulcak birlikte turk islam devleti kurun vaziyeti vardı şimdi onu yapmaya çalışıyor r.t.e. İslam düşmanı dediğiniz adam. Ne mutlu türküm diyene. O olmasaydı vazgeçseydi 2.Abdülhamit padişah yüzünde bu devleti belki bulamayacaktık kardeşim. Abdülhamit padişahı ingizler geri dön der dedi . Ama o red etti bu kararı.

 15. Dinsiz dediğiniz Atatürk şu kelimeyle anlatıı “Dinsiz bir millet yenilmeye makkumdur.”
  Osmanlı düşmanı olsa Türk bayrağı Osmanlı tugrasında varken neden bayrağımız yapsın onu ama kardeşim seni taktir ediyorum Osmanlıyı iyi araştırmişsin bir de Atatürk’ü iyi araştır padişahlarında yanlış isleri oldu bugüne kadar Atatürk’ünde olmuştur. Hatasız kul olmaz. Soyumuz osmalıdan gelme ama atamız Atatürk soy tartışması yapcam diyorsan bizim soyumuz olmanlıdan gelme değil daha eski yani Osmanlıdan önce çok devlet kurduk bir Osmanlı torunuyum diyemezsın Selçuklu devletinde var. Hepimiz Osmanlı torunuyuz M.K.Atatürk ün askerleriyiz. Ve dünya halen Atatürkten korkarken biz adamı vatan hanini yapmayı düşünüyoruz. Yazık Türk milletine.

  • @Mehmet, m. kemalin bu tür sözlerini ne zaman söyledigine bakmak lazim. O, muhafazakar kesime ihtiyac duydugu zaman bu tür sözler söylerdi. Ama onun “din”den neyi kastettigi de önemli, bu dinin Islam olup olmadigi mechul. Nitekim bir sözünde “Türkün dini tabiattir” demistir.

   Osmanli düsmani olsa demissin. Osmanli düsmani oldugu “Osmanli devleti ebediyyen münkarizdir (yikilmistir)” seklindeki kanun maddesinden acikca görülüyor. Tugralarin kazinmasi icin cikardigi kanunda görülüyor. Osmanli padisahlarina hakaret etmesinde görülüyor. Kaldi ki türk bayragini degistirmek istiyordu.

   Eger bir insan Osmanli torunuysa m. kemalin askeri olamaz. Bu iyi niyetli bir düsünce ama maalesef hakikatleri yansitmiyor. Dünyanin m. kemalden korktugu yok, cok severler onu… Onlarin yapamadiklarini yapmistir cünkü…

   • sayın admin,yazılarınıza bakıyorum da doğru tarihi öğretmek gibi bir niyetinizin olmadığını açıkça görüyorum. Öyle ki tek amacınız Mustafa Kemal’i sürekli yermek hatalı göstermek, saltanatı da sürekli aklamak temize çıkarmak olmuş ne yazık ki. Bizlerin özelliklede tarihle uğraşıp medya üzerinden bir şeyler öğretmeye çalışan sizlerin doğruları tarafsız yazması gerekiyor. Diğer türlü inandırıcılığınızı kaybedersiniz, sayfanızda bilimsel bir görünümden çıkar, bir grubun siyasi görüşleri olur. Maalesef sizinki de böyle olmuş. Yazılarınızda doğru kısımlarda olabilir, vardır. Mustafa Kemal’de bir insandı, belki onunda hepimizin olduğu gibi şahsi zaafları vardı veya hatalar yaptı. Ama bu onun bütün yaptıklarını boşa çıkarmaz değerini düşürmez. Mesela diyorsunuz ki bira içiyordu. Evet içebilir size ne bundan. Rakıda içebilir sizi ilgilendirir mi? Zaten bunu gizlemiyor ki. Buradan çakmaya çalışmanıza gerek yok. Bilakis bu sizin sayfanızı ve sizi küçültür. İnananlarda vardır elbet bunlara ama bu sizi haklı çıkarmaz.
    Yukarıdaki son cümlenizi de özür dilerim ama çok cahilce bulduğumu söylemek isterim. Osmanlının son 200 yılını eminim benden çok daha iyi bilirsiniz. Son perdede Başkenti zapt edilmiş, tüm toprakları neredeyse işgal ülkelerinin askerleri kontrolü altında bir memleket yıkılmamışta nedir? söylemisiniz? Osmanlının yıkılışının yükünü Mustafa Kemal e yüklemek biraz vicdansızlık olmamış mı? Ne yaparsanız yapın doğru söyleyin haksızlık etmeyin.
    Öz eleştiri yapmaya gelince de maalesef cumhuriyet veya Atatürk gençliği de geçmişini sahiplenemiyor. Eğrisiyle doğrusuyla bu tarih bizim. Biz sahiplenmeyince de meydanı başkaları yalan yanlış dolduruyor.

   • @numan

    Tek amacimiz m. kemali hatali göstermek olsaydi, kemalist rejimin padisahlarin haremine girdikleri gibi onun da haremine girer ve onlarca sayfa rezaletlerini burada hic cekinmeden yayinlardim. Elimde yüzlerce sayfa m. kemalin bu tür rezaletleriyle ilgili bilgiler mevcut. Ancak bunu yapmiyoruz. Eger tek amacimiz onu kötülemek olsaydi, bazilari gibi annesi hakkinda ileri geri konusurduk!.. Ancak bunu da yapmiyoruz.

    Tek amacimizin onu kötülemek oldugu sizin önyarginizdir, bunun delili de su sözünüzdür: “Mesela diyorsunuz ki bira içiyordu. Evet içebilir size ne bundan. Rakıda içebilir sizi ilgilendirir mi? Zaten bunu gizlemiyor ki. Buradan çakmaya çalışmanıza gerek yok.”

    Biz nerede m. kemali icki ictigi icin elestirdik? Var mi öyle bir ifademiz? Yok, ama siz önyargili oldugunuzdan dolayi bizi sirf onu kötülemek icin yazilar paylastigimizi vehmediyorsunuz. Oysa böyle bir sey yok. Eger burada onunla ilgili tüm bildiklerimizi paylasmis olsaydik mideniz kaldirmazdi, buna emin olabilirsiniz. Fakat onun kendi nefsine zulmetmesi, baskalarina dokunmadigi müddetce bizi katiyyen ilgilendirmez… Allah ile kendi arasindadir. Biz, onun baskalarina verdigi zararlari ve vatanimizin, milletimizin onurunu kirici hareketlerini, kötü örnekligini yaziyoruz.

    Osmanlinin isgal edilmis olmasi, onun yikilmasi gerektigi anlamina gelmez. Sizi dünya tarihini dikkatle okumaya davet ediyorum. Nice ülkeler isgal edildi, ancak yikilmamistir. Bir ülke isgal edilirse, onlarla belirli sartlarda anlasilir ve baris anlasmasi imzalanir. Ardindan isgalci gücler cekip giderler. M. Kemal ise düsmani kovduktan (!) “sonra” Osmanli devletini kanunla yikmistir. Sonra da tek adam rejimi kurmus ve bunu da Türkiye cumhuriyeti ambalajiyla takdim etmistir.

    Atatürk gencliginin gecmisini sahiplenmemesi m. kemalin ideolojisine aykidir degil, bilakis tam da onun istedigi bir tutumdur.

 16. @belgelerlegercektarih ,
  Sayfanızı taradım ama bulamadım. Yalnız gördüğümden eminim . Atatürk’ün bira içerken resmini koymuşsunuz ve bunun üzerinde yorumlarda yapmıştınız. Özellikle bu konuda paylaşım yapmanızın ne gibi bir amacı olabilir ki ? Yada “M. Kemal’i ret etmemizin sebebi onun içki içmesi veya zina yapması değildir” cümlesini kurmanızın anlamı nedir? Şimdi tarihle ne alakası var zina kelimesinin. Bence kim içki içiyor kim zina yapıyor hiç girmeyin bu muhabbetlere. Aynı şekilde Mustafa Kemal’in annesi hakkındaki yorumu araya sıkıştırmanın ne gereği vardı. buradan neyi amaçlıyorsunuz. Bu tür iftiralar atmak kimseye yakışmıyor. Kaldı ki düzmece yalan belgelerle bu tür yakıştırmalar yapmak buna yeltenenlerin ne kadar aşağılık bir karaktere sahip olduğunu gösterir.
  Benim Mustafa Kemal ile ilgili midemin kaldıramayacağı bir şey yok bundan emin olabilirsiniz. Bence bu aşağılık iftiraların sahiplerinin bir takım kuyruk acıları var.

  Bu işlerinde kişiyle Allah arasında olduğunu sözünüze katılıyorum. Orada kim iyi kim kötü belli olacaktır.

  Bende iyi kötü her kesimden bir şeyler okumaya çalışıyorum. Ben tarihte yıkılıp giden devletler veya imparatorluklar olduğunu da biliyorum. Hepsinin sonu kurtuluş olmamış maalesef.
  Bahsettiğiniz anlaşmalardan biriside Osmanlı ile yapılmış ve hatta o zamanki hükümetimiz onaylamış. Sevr anlaşması sonunda geride kalanlara bir kere daha dikkatlice bakmanızı şiddetle tavsiye ederim.

  • @numan,

   sanirim aradiginiz bu olmali:

   http://belgelerlegercektarih.com/2013/06/15/alkolun-zararlari/

   Bu yazida m. kemalin icki icmesi degil, cocugun yaninda icerek kötü örnek olmasi ve cocuga icirmesi elestiriliyor. Bu konuda paylasim yapmamizin nedeni birincisi Allah Teala’nin iyiligi emredin ve kötülükten nehyedin emrini yerine getirmek, ikincisi de buna bagli olarak ülkemizdeki genclerimizin bu pisligin zararlarini görüp uzak durmalarini saglamaktir.

   M. Kemali reddetmemizin nedeni olarak icki icmesi ve zina yapmasi degildir diyerek, bugün ona düsman olan yani antikemalistlerin, ona kizginlikliklarindan dolayi belden asagi vurmalari gibi bir gayemizin olmadigini anlatmak istiyoruz. Nerden biliyorsunuz, m. kemal ile ilgili midenizin kaldiramayacagi bir sey olmadigini? Yani siz m. kemalle ilgili herseyi bildiginizi iddia ediyorsunuz.

   Tarihte isgal edilmis bütün devletlerin sonu kurtulus olmamis diyorsun, ama bundan cikan sonuc tarihte isgal edilmis bütün devletlerin sonunun bir yok olus olmadigini kabul etmendir. O halde Osmanli devletinin yikilacagi yönündeki iddianiz düsmüs olur.

   Sevr anlasma degil, bir projedir ve hükümet tarafindan da onaylanmis degildir. Bu nedenle sevr konusuna daha dikkatli bakmanizi ben rica edecegim.

   Saygilar.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s