M. Kemal Atatürk mason mu? Atatürk Mason localarını kapattı mı?
M. Kemal Atatürk mason mu? Atatürk Mason localarını kapattı mı?

M. Kemal Atatürk mason mu? Atatürk Mason localarını kapattı mı?

M. Kemal Atatürk mason mu? Atatürk Mason localarını kapattı mı?

Bu yazıda M. Kemal Atatürk’ün Osmanlı’yı yıkmaya çalışan masonların teşkil ettiği hareketin bir parçası olduğunu ve M. Kemal’in masonluğunu okuyacaksınız. Bu makaleyi okuduktan sonra, linkini verdiğimiz şu yazı da mutlaka okunmalıdır:

http://belgelerlegercektarih.com/2013/09/21/ataturk-mason-localarini-kapatti-mi/

Hemen konuya girelim…

Nesta H. Webster eserinde[1], “Jön Türkler hareketi, İtalyan Büyük Doğu’sunun direktifi altında, Selanik Mason Locaları tarafından başlatılmıştır. Aynı makam, daha sonra M. Kemal’in başarıya ulaşmasında da yardımcı olmuştur.”[2] diyerek mason localarının Osmanlı’dan Cumhuriyete geçişte ve Cumhuriyet döneminde oynadığı role özlü bir şekilde işaret etmektedir. Aynı şekilde, 1920 yılında Londra’da yayınlanan Morning Post gazetesi de; “Kesin olarak söyleyebiliriz ki, Türk İhtilali hemen hemen tümüyle bir Mason-Musevi komplosudur.”[3] ifadesiyle bu rolü teyid etmektedir.

Bundan da anlaşılmaktadır ki, M. Kemal Atatürk’ün içinde bulunduğu hareket; “Mason yapılanmasıydı.”

Peki M. Kemal mason muydu, bu konuda deliller var mıdır?

Hemde çok…

Evet, M. Kemal Atatürk bir masondu.

Üstelik M. Kemal’e ithafen “Tek Adam” kitabını yazan “Şevket Süreyya Aydemir’in tanımlamasıyla, ‘O bir cilacı değil, bir yontmacıydı’.”[4]

M. Kemal, mason olmak için ilk başvurusunu, 1905 Kasım’ından 1907 Ekim’ine kadar görevli kaldığı Şam’da yapmıştır. Mimar Sinan dergisinde Semih Tezcan “Mim Kemal Öke ve Atatürkle Diyalogu” başlıklı makalesinde, Büyük Üstad Mustafa Hakkı Nalçacı’nın torunu Ümit Nalçacı’dan rivayeten, M. Kemal’in Şam’da görevliyken Mason olmak için yaptığı başvurunun kabul edilmediğini yazmaktadır.[5] “M. Kemal 13 Ekim 1907’de (Şamdaki görevini tamamlayarak) Selanik’e döner. 29 Ekim 1907’de İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girer. Üye alımları ya Ömer Naci’nin evinde, ya da mason locası `Macedonia Risorta´nın bekleme odasında yapılmaktadır. Ikinci mekanda subaylar önce tekris edilerek mason, sonra yemin ettirilerek Cemiyet üyesi yaptırılmaktaydı.”[6] diyen mason yazar Tamer Ayan, üye listelerinde yer alan isimlerden bazılarını sıraladıktan sonra bir sonraki sayfada konuyla ilgili değerlendirmesini şöyle yapmaktadır:

“Atatürk çevresindeki, hem ittihatçı, hem mason olan asker ve sivil arkadaşlarının etkisiyle, `önce mason, sonra ittihatçı´ kuralına uygun olarak önce `Macedonia Risorta´ locasında mason olmuş ve bunu takiben de Ittihat ve Terakki Cemiyeti’ne 1907 yılında 322 numara ile üye yapılmıştır.”[7]

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

***

Araştırmacı Bilal Şimşir, Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan, “Ingiliz Gizli Belgeleri’nde Atatürk” adlı çalışmasında, 29 Ocak 1921 tarih ve sayı 35, Istanbul Genel Karargahı’ndaki General Harington’dan Ingiltere Savunma Bakanlığı’na gönderilen “Şifre Tel No:1,9821-Gizli” kayıtlı evrakta, M. Kemal hakkında derlenen bilgilerde;

“Selanik ve Manastır’daki okullarda çalışkandı. Harbiye’de hararetli milliyetçi oldu. Arkadaşları arasında âsi yaratılışıyla sivrildi. Suriye’den Selanik’e atanınca, 1907’de Ittihat ve Terakki ve Italyan mason locasına girdi. Yetenekli bir kurmay subay ve yurtseverdi. Çanakkale savaşında Liman von Sanders’e itaatsizlik, Enver Paşayla kavga etti, bir gözünü kaybetti. Veliaht Vahidettin’le Avrupa’ya gitti. Mayıs 1919’da Anadolu’ya gönderilirken kendisine 40.000 lira verildi.”[8] denildiğini aktarmaktadır.

Ilgili cümlenin ingilizcesi aynen şöyle: “In 1907, General Staff Salonika, where he became member of C.U.P.* and initiated into Free Masonry in the Italian Lodge.

*(C.U.P) : “Committee of Union and Progress”‘in kısaltmasıdır ve “Ittihat ve Terakki”nin ingilizce karşılıgıdır.

Ayrıca Sultan Vahidettin’in, Anadolu’ya gönderilen M. Kemal’e 40.000 lira para verdiği yazmaktadır. Belgede Anadolu’ya gönderilen kişi olarak “M. Kemal” yerine yanlışlıkla “Enver” yazılmış. Fakat hemen arkasına parantez içinde “sic” kısaltması eklenmiş. (sic) latince bir tabir olan “Sic Erat Scriptum”un kısaltmasıdır. Bu ifade, başka bir kaynaktan kopyalanan bir kelimenin yazılışından sonra yanlış hecelendiğini veya yanlış kullanıldığını göstermek için kullanılır.

Belgede dikkati çeken başka bir husus da, M. Kemal’in bir gözünü kaybettiğine dair verilen bilgidir.

atatürk mason mu, m. kemal mason mu, m. kemal mason durusu, mason nizam durusu, atatürk mason durusu, atatürk mason localarini kapatti mi,

***

atatürk mason mu, m. kemal mason mu, m. kemal mason durusu, mason nizam durusu, atatürk mason durusu, atatürk mason localarini kapatti mi 2

[8] no’lu dipnotta bahsi geçen belge…

***

Aynı şekilde, Istanbul’daki Ingiliz Yüksek Komiseri Sir H. Rumbold’un 27 Nisan 1921’de Ingiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon’a gönderdiği ve dönemin Türkiye’sinde yaşanan gelişmelerin (örneğin Istanbul ve Ankara Hükümetlerinin dış ilişkileri, Osmanlı donanmasının durumu, mevcut Osmanlı ordusu, polis teşkilatı, Istanbul ve Ankara’nın mali durumu, Milli Mücadele harekatının ilişkileri vs.) yer aldığı “Yıllık Rapor”da da, M. Kemal’in mason olduğu şu sözlerle ifade edilmektedir:

“Kurmay subaylığa hak kazanmasından sonra 1907’de Selanik’e atanmış ve aynı yıl içerisinde Ittihat ve Terakki Cemiyeti’ne girmek suretiyle farmasonlar arasına katılmış ve Ittihatçı fikirlerin en ateşli savunucularından biri olmuştur.”[9]

atatürk mason mu atatürk mason localari kemal mason, kemal yahudi atatürk yahudi mason localari

[9] no’lu dipnot ile ilgili… 27 Nisan 1921’de Ingiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon’a gönderilen raporda M. Kemal’in mason olduğu yazıyordu

***

Öte yandan, 1965-66 yıllarında Hollanda Grand Orienti araştırmacı üstadlarından Lowensteijn, ünlü Türk masonlarını araştırmaya koyulup, İstanbul’daki Obediyansa bir yazıyla başvurarak bilgi ve belge ister. Kendisine “Türkiye Büyük Locası Büyük Sekreteri Nafiz Ekemen” imzalı bir cevap gelir. Anılan yazıda Kargotich (Kargaliç) adlı eski bir Yugoslav masonun, Atatürk’ün Makedonya’da bir locada mason olduğu ve kalfa derecesine kadar yükseldiği hakkındaki ifadesi önemle aktarılır. Kargatovich’in, Yugoslavya Büyük Locası yıllığında M. Kemal’in Masonluğu hakkındaki bilgileri okuduğunu kesin bir şekilde dile getirdiği belirtilir.[10]

M. Kemal Atatürk’ün mason olduğu, pek çok ülke yayınında da açıkça yer almıştır. M. Kemal’in “beni en iyi anlatan kitap”[11] dediği “Bozkurt” adlı kitapta Atatürk’ün mason olduğu şu sözlerle ifade edilmektedir:

“M. Kemal Vedata Locası’nda bir birader olarak örgüte katıldı.”[12]

Aynı kitapta bir de şu hadise nakledilmektedir:

“Fransız Sarraut, Cavid için kişisel bir ricada bulunmak üzere Ankara’ya gelmişti. Sarraut, Doğu Farmason locasının tanınmış bir ismiydi. M. Kemal’e meslekteki bir mason birader olarak başvurmuştu.”[13]

Başka bir delil ise, M. Kemal Atatürk’ün yakın dostlarından ve onun kalemşörlüğünü üstlenen Falih Rıfkı Atay’ın Bugün gazetesine manşet olan; “Evet, Atatürk bir masondu.” itirafıdır.[14]

Falih Rıfkı Atay’ın manşet olan itirafı. Bakınız; dipnot [14]

NOT: Falih Rıfkı Atay daha sonra bu haberi yalanlamış… Tabii ki yalanlayacaktı. Ama bu yetmez… Dikkat ederseniz haberde “masayı yumrukladıktan” sonra M. Kemal’in mason olduğunu itiraf ettiği bildiriliyor. Yani sinirli bir anında… Insanların sinirlendikleri anlarda ağızlarından bazı hakikatleri kaçırdıkları malum. Anladığımız kadarıyla Falih Rıfkı da sinirli bir anında böyle bir itirafta bulunmuş. Ancak daha sonra aklı başına gelmiş olacak ki söz konusu haberi yalanlamış. Buna rağmen Bugün gazetesinin bir düzeltme yaptığına dair bir bilgiye rastlamadık. Eğer Falih Rıfkı hakikaten böyle bir şey söylememiş olsaydı, Bugün gazetesine tekzip yazısı gönderirdi. Kaale alınmadığı takdirde mahkeme kanalıyla tekzip metninin neşredilmesini talep edebilirdi. Ama yapmamış… Demek ki o ortamda Falih Rıfkı’nın bu sözleri söylediğine birçok kişi şahit olmuştu. Şayet mahkemeye verseydi, o şahitlerin beyanlarıyla Falih Rıfkı’nın “Atatürk bir Masondu” sözü, mahkeme kararıyla tescillenecekti… Bu da hiç şüphesiz arzu etmedikleri bir netice olurdu. Böyle mühim bir mevzuda sadece “yalanlamak” yetmez; Mahkemeye başvurmalı ve ATA’sına sürülen bu “leke”yi temizlemeliydi.

***

Diğer taraftan, Jürgen W. Diener, Beyaz Zambaklar dergisinde M. Kemal’in mason olduğunu yazmıştır. Diener onun Makedonya (Risorta et Veritas) locasına mensup bulunduğunu bildirir.[15]

G. Gamberini de “Mille Volti di Massoni” adlı 1975 tarihli çalışmasında, dünyanın bin ünlü masonu arasında Atatürk’e de yer vermektedir.

Ayrıca 1988’de, Hamburg’da Atatürk’ü anma töreninin yapıldığı mason locasının duvarlarındaki dünyaca ünlü masonlar listesinde onun da adı bulunuyordu.[16]

Bu arada, 1932’deki “Beynelmilel Masonlar Birliği (AMI)”nin Büyük Konvan’ının, dönemin diktatörü M. Kemal Atatürk’ün tam kontrolündeki Istanbul’da toplanması anlamlıdır. O toplantıda dünyanın en üst kademe masonlarının Cumhurbaşkanı olarak M. Kemal’e gönderdikleri “bağlılık mesajları” onu kendilerine yakın saydıklarının delilidir.

Atatürk’ün mason olduğunu, dünyaca ünlü Özgür Ansiklopedi “Wikipedia” (Almanca ve Ingilizce) da bildirmektedir.[17] 

Wikipedia (Ingilizce) : Mustafa Kemal Atatürk (1881 – 1938), National hero and founder of the modern Republic of Turkey. Macedonia Risorta Lodge No. 80 (some claim Lodge Veritas), Thessaloniki

***

Wikipedia (Almanca)

***

M. Kemal’le Mütareke yıllarında Istanbul’da tanışan mason Kont Sforza da “Modern Avrupa’nın Kurucuları” adlı kitabında onun mason olduğunu yazmıştır.[18]

Bunların dışında, Daniel Ligou’nun “Mason Ansiklopedisi”nde ve daha pek çok kaynakta Atatürk’ün mason olduğu belirtilmektedir.[19]

Daniel Ligou’nun “Mason Ansiklopedisi”nde Atatürk’ün mason olduğu belirtilmektedir. Bakınız; dipnot [19]

***

Şayet M. Kemal mason ise, localar niçin ona hala açıktan sahip çıkmamaktadır?

Bu soruyu mason yazar Tamer Ayan, yakın tarihte yayınlanan “Atatürk ve Masonluk” adlı kitabının önsözünde kısaca şöyle cevaplandırmaktadır:

“Eski mason yöneticileri, Atatürk’ün mason olduğu ortaya çıktığı takdirde, bu sıfatının Atatürk’e zarar vereceğini düşündüklerinden(…). ‘Ya Atatürk’ün mason olduğunun duyulması ona zarar verirse?’, ‘Ya da, Atatürk düşmanlarının eline kötüye kullanabilecekleri yeni bir koz verilirse?’ “[20] kaygısıyla sessiz kalmayı yeğlemişlerdir.

Nitekim Atatürk’ün mason olduğunun anlaşılmasının tepki yaratmasından endişe duyanlar arasında, bu konuda belgesel araştırmalar yapan ve önemli ip uçları yakalayan mason araştırmacı Osman Zeki Koylan da vardır. “Koylan, dönemin büyük üstadına gönderdiği (…) Atatürk’ün masonluğuna ilişkin bazı verileri, hatta kendisine göre kanıtları içeren 12 Ekim 1981 tarihli önemli mektubunu, bu konuda duyduğu endişeyi, aşağıdaki cümlelerle dile getirerek bağlar:

‘Netice itibarı ile: bize karşı umumi (genel) bir antipati (soğukluk) devam ettiğinden, Atamızın intisabı konusunun harice (dışarıya) intikalini asla tecviz etmiyorum (onaylamıyorum). Mamafih (bununla birlikte) localara tamimini takdirinize arz ederim… Yıllarca araştırmalara rağmen bir türlü çözümlenmeyen bu meçhulü gün ışığına çıkarmak bana nasip oldu.”[21] diyerek Atatürk’ün masonluğunu belgelediğini söyleyerek sorumuzun cevabını vermektedir.

Mason localarının Atatürk’ün şefliği döneminde kapanması (1935) mevzuuna gelince…

Araştırmacı Suat Parlar, çalışmasında, Atatürk’ün mason olduğuna dair kuvvetli iddialar bulunduğu, en azından masonluğu felsefe olarak benimsediği bilindiği halde, 1935’de mason localarının niçin kapandığı meselesine eğiliyor ve şöyle diyor:

“Devletin en önemli kurumlarının başında zaten masonlar varken, (locanın) malvarlığı konusunda alınacak tedbirler, sembolik olmaktan öte bir anlama sahip değildi!”[22]

Bu resim, M. Kemal Atatürk’ün mason olduğunu îtiraza mahal bırakmayacak bir şekilde göstermektedir

***

kemal atatürk mason mu

Peki bu el işareti ne anlama geliyor? Parmaklara dikkat ediniz

***

M. Kemal’in özel hekimi ve yakın arkadaşı olan Büyük Üstad Mim Kemal Öke’nin Mason Derneği’nin 1949 yılındaki büyük kongresinde yaptığı ve Türk Mason Dergisi’nin birinci sayısının 12-14’üncü sayfalarında yayınlanan konuşmasında bu konuyla ilgili olarak söyledikleri aydınlatıcıdır:

“Memleketin siyasi akışları bir an için bizim mesaimizi men etmişti. Bu yalnız bizim değil, Türk Ocakları, Kadınlar Birliği vesaire gibi teşekküllere de teşmil edilmişti. Bu tatili mesai bir kapanış değil, bir ima üzerine olmuştur. Atatürk mason teşekkülü için çok büyük iltifatta bulunmuş, Ankara’daki binaya her yıl 3 bin lira yardım etmişlerdir. Bugün başımızdakiler de aynı yardımda bulunmuşlardır. Atatürk memleketimizi ziyarete gelen tanınmış şahsiyetleri bu lokalde kabul ve ziyaret etmiştir. Mason teşekkülünü Atatürk kapattırmamıştır. Siyasi ahval o zaman böyle bir imayı mecburi kılmıştır. O zaman başkanlıktan Mareşal Fevzi Çakmak’ın emri üzerine ayrılmıştım. Mareşal askerlerin bu kabil teşekküllerde bulunmamalarını emretmiştir. Ortalığı karıştırmak, şahsi taassuplarını kullanmak isteyen baykuşlara bu kürsüden tekrar ediyorum: `Bu teşekkül Atatürk’ün ruhunu tazib (ruhuna azab) etmemiş, taziz etmiştir (sevgi ile anmıştır).”[23]

Mason Yazar Tamer Ayan da bu konuyu ele alarak, “Eğer Atatürk masonlara yapılan suçlamalara inansa, hatta inanmak değil şüphe bile etse; üzerine titrediği rejimin selameti için Masonluğu kanun yoluyla kapatmaz, hatta masonları Istiklal mahkemeleri ve Takriri Sükun Kanunları gibi olağanüstü yöntemlerle sindirmez miydi?” diye sorarak şu hükmü veriyor:

“(…) Atatürk, ülkeye ışık veren bu pencereyi tuğlayla ördürüp iptal ettirmemiştir; ancak kamuoyunu ve rejimi masonluğun aleyhine yönlendiren ve şartlandıran antimasonik baskı ve propagandanın, masonluğa telafi edilmez ölçüde zarar vermesini önlemek amacıyla, sadece perdelerinin ev sakinlerinin eliyle kapatılmasını ve oturanların da tatile çıkmasını sağlamıştır. Özetle Atatürk masonluğu yasaklatmamıştır. Bilakis böylesi bir ılımlı çözümle zulümden kurtarmıştır.”[24]

Kaldı ki, masonlar, M. Kemal Atatürk’ün gazetesi Anodolu Ajansı’nda şu bildirgeyi yayınlamışlardır:

“Mes’ul ve maruf (sorumlu ve herkesçe bilinen) imzalar altında Ajansımıza verilmiştir. Türk Mason Cemiyeti memleketimizin sosyal tekamülünü ve günden güne artan muazzam terakkilerini dikkate alarak ve Türkiye

Cumhuriyetinde hakim olan demokratik ve cidden laik prensiplerin tatbikatından doğan iyilikleri müşahede ederek faaliyetine, bu hususta **hiç bir kanun olmaksızın** nihayet vermeyi ve bütün mallarını memleketimizin sosyal ve kültürel kalkınmasına çalışan Halk Evlerine teberruu muvafık (bağışı uygun) görmüştür.”[25]

Ayrıca Şükrü Kaya hükümet adına kamuoyuna yaptığı resmi açıklamada;

“Türk Masonları kendi **ideallerinin hükümetin esas programına dahil olduğunu** görerek, kendi teşkilatlarını **kendileri fesh etmişlerdir. Hükümetin bu iş üzerinde hiç bir teşebbüsü ve alakası yoktur.” ** diyerek durumu belirtmiştir.

M. Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetçi (daha doğrusu diktatörlük) kadrosunda görev alanların büyük bölümü Masondur. Bir bakıma yönetim ve devrimlerin gerçekleştirilmesi Masonlara emanet edilmiştir.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın resmi web sitesinde açıklanan kadro:

Fethi Okyar, Rauf Orbay, Refet Bele Paşa, Ali İhsan Sabis Paşa, Meclis Başkanı Kazım Özalp Paşa, Meclis Başkanı Abdülhalik Renda, Başbakan Hasan Saka, İçişleri Bakanları Şükrü Kaya ve Mehmet Cemil Ubaydın, Dışişleri Bakanları Bekir Sami Kunduh ve Tevfik Rüştü Aras, Sağlık Bakanları Rıza Nur, Adnan Adıvar, Refik Saydam, Behçet Uz, Milli Eğitim Bakanları Reşit Galip, Hasan Ali Yücel, Ekonomi Bakanı Sırrı Bellioğlu, Milletvekilleri Cevat Abbas, Atıf Bey, Edip Servet Tör, Yunus Nadi, Reşit Saffet Atabinen, Memduh Şevket Esendal, Hilmi Uran, Tevfik Fikret Sılay, Ahmet Ağaoğlu, Ankara Valisi Nevzat Tandoğan ve Belediye Başkanı Süleyman Asaf İlbay, İstanbul Valileri Muittin Üstündağ, Lütfü Kırdar, Danıştay Başkanı Mustafa Reşat Mimaroğlu, Jandarma Genel Komutanı Galip Paşa, İstiklal Mahkemesi Başkanı Necip Ali Küçüka, Amiral Mehmet Ali Paşa Atatürk’ün çevresinde ülkeye hizmet (!) etmiş Masonlardır.[26]

Yazıda sunduğumuz delilleri, beyni resmi ideoloji telkiniyle yıkanmış olup düşünme mekanizmasını kullanamayanların kabul etmesi elbette güç.

Fakat, Mason dergisi “Büyük Şark”ta, mason üstadı Fahrettin Kerim’in yayınlanan bir yazısındaki şu sözleri dikkat çekici ve düşündürücüdür; “Türk Masonları inkılap yolunda Gazinin (M. Kemal’in) en sadık en disiplinli askerleridir.”[27]

[27] no’lu dipnotta bahsedilen, mason üstadı Fahrettin Kerim’in mason dergisi “Büyük Şark”taki yazısının tamamı

***

Büyük Üstat ! Şekûr Okten’e göre M. Kemal Atatürk “ideal Mason tipi”dir:

“Atatürk’ün ruh ve fikir yapısına baktığımızda, O’nda, “ideal Mason” tipine yakın bir şahsiyet görüyoruz.

Masonluğun bütün ana prensipleri, evvela şahsiyetinde ve sonra, bu şahsiyete uygun düşen eserlerinde mevcuttur.”[28]

Netice… M. Kemal Atatürk mason muydu?

Bize göre, evet, M. Kemal Atatürk bir masondu ve “3’üncü dereceye” kadar yükselmiştir. Ancak M. Kemal Atatürk, kendi sözleriyle sabit olduğu üzere, tabiata tapıyordu…[29] Yani ateistti. Masonlukta ise bir yaratıcıya (Evrenin Ulu Mimarı) inanılmaktadır. Dolayısıyla, M. Kemal Atatürk’ün ateist olduğu anlaşıldıktan sonra ihraç edilmesi icab ediyordu, lakin masonlukta “ihraç” olmadığından dolayı M. Kemal Atatürk ihraç edilmek yerine, masonların tabiriyle “uykuya yatırılmıştır.”

Nitekim M. Kemal Atatürk’ün, masonlukta “3. Derece Nizam Vaziyeti”[30] şeklinde birçok resmi bulunmaktadır.

Masonlukta “3. Derece Nizam Vaziyeti.” Bakınız; dipnot [30]

***

***

***

***

***

M. Kemal Atatürk’ü mason nizam duruşuyla gösteren birçok resim mevcuttur

***

***

***

***

***

.

**********

.

KAYNAKLAR:

.

[1] Nesta H. Webster, Gizli Cemiyetler ve Yıkıcı Faaliyetler, Londra, 1928, sayfa 284.

[2] Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 127.

[3] Morning Post gazetesi, 1920. Aktaran: Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 127.

[4] Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 92.

[5] Mimar Sinan Dergisi, Semih Tezcan “Mim Kemal Öke ve Atatürkle Diyalogu” 1998, sayı 109, sayfa 16. Aktaran: Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 159-160.

[6] Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 159-160.

[7] Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 159-161.

[8] Bilal Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, Türk Tarih Kurumu Yayını, 1979, cild 3, sayfa 96. (2. Baskı, cild 3, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2000, sayfa 96, 97.) Ingiliz Arsivi. Foreign Office 371/6465/E.1473.

[9] Londra Kew Gardens, Public Record Office, Ingiltere Dışişleri Bakanlığı (Foreign Office) 371/6469/E.5233/1/44’den naklen:

Yrd. Doç, Dr. Ali Satan, Ingiliz Yıllık Raporlarında Türkiye (1920), (Çeviri: Burak Özsöz), Tarihçi Kitabevi, Istanbul 2010, sayfa 209.

[10] Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 186.

[11] Yalın Alpay, gazetesiz.com.tr, 17 Ocak 2011.

Ayrıca bakınız: Engin Ardıç, Sabah, 05 Mart 2011.

[12] H.C. Armstrong, Bozkurt, Arba yayınları, Çev. Gül Çağalı Güven, birinci baskı, Istanbul 1996, sayfa 16.

[13] H.C. Armstrong, Bozkurt, Arba yayınları, Çev. Gül Çağalı Güven, birinci baskı, Istanbul 1996, sayfa 198.

[14] Bugün Gazetesi, 6 Eylül 1968. (Bu dipnot ile ilgili yazıda fotoğraf bulunmaktadır.)

[15] Jürgen W. Diener, Beyaz Zambaklar dergisi, Mart 1938, sayı 38.

[16] Suat Parlar, Türkler ve Kürtler, Bağdat Yayınları, sayfa 496, 497.

[17] Wikipedia Almanca:

http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Floge_der_Freien_und_Angenommenen_Maurer_der_T%C3%BCrkei#cite_note-10

Almanca Wikipedia’nın Kaynakları:

1 – “List of famous Masons compiled by Abbey Lodge, Abingdon, UK”. Abbey.lodge.org.uk. Retrieved 2012-08-08.

2 –  Robert A. Minder: Freimaurer Politiker Lexikon. Edition zum rauhen Stein, ISBN 3-7065-1909-7, S. 229-231.

Ayrıca bakınız;

Eugen Lennhoff, Oskar Posner: Internationales Freimaurerlexikon (Uluslararası Masonlar Sözlüğü), Herbig Verlagsbuchhandlung, 2000, sayfa 92.

Wikipedia Ingilizce:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Freemasons#cite_note-50

Ingilizce Wikipedia’nın Kaynakları:

1 – Hamill, John and, Gilbert, R. A., Freemasonry: A Celebration of the Craft‎, Page 226. Paul & Company, 1992, ISBN 0-9516355-2-2

2 – “Freemasonry in Turkey – Address given to Palestine Lodge 189 by Kaya Pasakay, Former Grand Master of the Grand Lodge of Turkey”. Palestinelodge189.com. Retrieved 2010-01-12.

3 –  “List of famous Masons compiled by Abbey Lodge, Abingdon, UK”. Abbey.lodge.org.uk. Retrieved 2012-08-08.

[18] Kont Sforza, Les Batissenrs de L’europe Moderne.

[19] Daniel Ligou, Ansiklopedi, Dictionnaire Universal De La Franc-Maçonnerie. (Bu dipnot ile ilgili yazıda fotoğraf bulunmaktadır.)

[20] Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 10.

[21] Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 37.

[22] Suat Parlar, Türkler ve Kürtler, Bağdat Yayınları, sayfa 496, 497.

[23] Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Yurt Kitap Yayın, Istanbul, 2008, sayfa 229, 230.

[24] Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Yurt Kitap Yayın, Istanbul, 2008, sayfa 340.

[25] Anadolu Ajansı, 9 Kasım 1935’te bu beyannameyi basına geçmiş ve ertesi gün gazetelerde neşrolunmuştur. Bizim kullandığımız kaynak; Ulus Gazetesi, 10 Kasım 1935. Aynı gün Kurun ve Son Posta gazeteleri de bu haberi okuyucularına duyurmuştur.

Fakat neredeyse bütün ciddi kaynaklarda bu haber hatalı olarak 10 Ekim 1935 olarak yer almaktadır. Mesela Mason üstadı Tamer Ayan’a göre şöyledir: Anadolu Ajansı, 10 Ekim 1935. Bakınız; Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Yurt Kitap Yayın, Istanbul 2008, sayfa 232. Buradaki karışıklığın sebebi ay isimlerinden ileri gelmiş olsa gerektir. Zira o sırada Ekim ayına “Birinci Teşrin/Ilkteşrin”, Kasım ayına ise “Ikinci Teşrin/Sonteşrin” deniliyordu. Takvim’de yapılan inkılaptan sonra eski ay isimleri unutulmuş ve bu da karışıklıklara yol açmıştır.

Gazete küpürü ve tafsilat için bakınız;

http://belgelerlegercektarih.com/2013/09/21/ataturk-mason-localarini-kapatti-mi/

Söz konusu haber yerel basında yayınlanmıştır. Bakınız; “Türk Mason Cemiyeti Kendi Kendini Feshetti”, Varlık Birlikte Yaşar, 11.10.1935, sayfa 2.

[26] Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası resmi web sitesi

[27] Masonların “Büyük Şark” dergisi, Ikinci Kânun – Şubat, 1934.

[28] Büyük Üstat Şekûr Okten, Mimar Sinan Dergisi, yıl 1981, sayı 41, sayfa 5. Bu dergi, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locasının yayın organıdır.

[29] M. Kemal Atatürk’ün tabiata taptığına ilişkin sözleri için bakınız; http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/30/ataturk-ve-din-ataturk-ve-islam-ataturk-ateist-mi-kemal-ataturk-musluman-mi-ataturk-tabiata-mi-tapiyor/

[30] Masonlukta “3. Derece Nizam Vaziyeti”nin fotoğraftaki şekilde olduğuna dair bakınız; Masonlar Büyük Locası Üstadı Celil Layiktez, Başlangıçtan Bugüne Kadar Ritüelimizin Inkişafı, Mimar Sinan Yayınları No:1, Yenilik Basımevi Istanbul 1972, Üçüncü Dereceye Mahsus Muhtıra, sayfa 11. (Bu dipnot ile ilgili yazıda fotoğraf bulunmaktadır.)

NOT:Erol Karayel’in çalışmasından büyük ölçüde istifade edilmiştir. Son 5 resim “Tevbe.org” sitesinden “gokkusagi” rumuzlu üyeden alıntılanmıştır.

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

.

**********

.

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.com

*

*

161 yorum

 1. Geri bildirim:Secretrality isimli sitenin davamıza ihaneti « Belgelerle Gerçek Tarih

  1. Taner

   1973 yılına ait dostum. Yani Atatürk öldükten 35 yıl sonra çıkan bir Fransız – Mason dergisinin sözüne inanıyoruz burada… Ayrıca 1907’de soyadı Atatürk değildi.

   1. Seni gidi din tüccarlıgı yapan sımsar seni 21 nisan 1920 tarıhındekı telgrafında ozetle şunları söylüyor: 1. telgraf gayet acıldir ankara allahın yardımıyla nisanın 23 cu cuma gunu cuma namazını mutakip ankarada buyuk mıllet meclısı küşad edılecek yanı acılacaktır vatanın ıstıklalı makam refi hilafet ve saltanatın ıstıklası gıbı en muhım ve hayati vazıfeleri ıfa edecek olan bu buyuk mıllet meclısının acılıs gununu cuamaya rastlatmakla o gunun bereketınden ıstıfade edılecek ve butun sayın mılletvekıllerıyle bırlıkte hacı bayramı velı camıın şerifinde cuma namazı kılınarak kuran ın nurlarından ve namazdan güç kazanılacaktır GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK.

   2. @Umut, evet meclis bu sekilde acildi ancak daha sonra bu meclise darbe yapildi ve tam aksi bir istikamet takip edildi. Hilafet ve Saltanatin kurtulmasi icin calismaya and icildi fakat daha sonra bunlari kaldiran da kendisi oldu.

 2. Geri bildirim:Atatürk Mason localarını kapattı mı? | Belgelerle Gerçek Tarih

   1. Muazzez Hacıfazlıoğlu

    Atatürk ‘ün mason olduğuna asla inanmiyorum öylesine olsa dış emperyalist güçler o donemlerde bunu hemen ifşa eder ulkemizin Ataya bakış açısını değiştirirlerdi hal böyloluncada halkımız Atamızın yaninda onunls omuz omuza çarpışmazdı bu da can çekişen savaslarda harap bitkin düşmüş halkimizi yıldırır kaoslarla biterdi bu da gavurlar için bulunmaz bir fırsat olurdu savaşmadan yorulmadan ülkemizi ele geçirirlerdi gavurların istediği bu degilmi zaten neymiş demekki Atam mason olamaz olsaydi yabancıların elinde kullabilecekleri koz olurdu yazık ömrunu savasarak geçirmiş bir insana bunca iftira onu ancak cennete sizide cehenneme götürür onca bitmiş tükenmiş bir milletle onca başarı ancak hak tealanın yardimiyla olur bunadami kafanız basmiyor

   2. Muazzez hanim, evvela yorumunuz icin tesekkürler. M. Kemalin mason oldugu ingiliz belgelerinde gecer. Bunlari yayinladik. M. Kemalle alakali bazi hakikatler o dönem ifsa edilmisti, ama o bunlari bosa cikarabilmek icin dini kullandi, halkin dini hislerini suistimal etti. Bugün m. kemalin dindar olduguna dair beyanlarini önümüze getirenler, iste onun o devirde kendisiyle alakali hakikatlerin bosa cikarilmasi icin söylenmisti. Bir toplumun basarisi illa Allah Teala’nin yardimiyla olmaz, bazen Cenab-i Hak mühlet verir. Eger Allah Teala’nin yardimiyla olduysa, o zaman atatürkcülerin hain dedikleri araplar nasil basarili oldu? Peki hain dediginiz Serif Hüseyin’e Allah Teala mi yardim etti, yoksa Ingilizler mi?

   3. EBABİL

    Muazzez hacıfazlıoğlu; hiç bir Türk ve İslam geleneğinde bulunmayan masonik tapınak şeklinde adeta Anadolunun bağrına imzalarını atarcasına yapılan mezarı anıtkabire ve dişardan gelen devlet adamları ile papanın bile dünyayı ortaçağdan kurtaran fatihe değilde anıtkabire koşturmalarına ve saygı duruşu kuyruğuna girmelerine bakarsan her şeyi anlayabilirsin, bir Müslüman veya Türke bu kadar kıymet vermeyeceklerine göre, çağ değiştiren fatihten bile esirgedikleri bu sevgi ve saygının kaynağı nedendir acaba?… Eee kişi sevdikleriyle beraberdir ne de olsa, hatta öldükten sonra bile, ne dersiniz?…

  1. Emre

   Ne namaz kılması kardeş? Adam Kur’an harflerini kaldırmış, medreseleri kapatmış, Ayasofya Camisi’ni müzeye dönüştürüp ibadete kapatmış! Bediüzzaman, namaz ile alakalı bir konuşma yaptığında itiraz etmişti tbmm’de. Namaza itiraz eden namaz mı kılar!?..

   1. aynen kardeş. o getirdiği yenilikler filan hikaye. maksat çağdaşlaşmak değil dini bozmak. kadınlarda peçenin kaldırılması, fes yerine fötür şapkanın getirilmesi (bu namaz kılmayı engellemek için), latin alfabesinin getirilmesi, kısacası hepsi ülkeyi islamiyetten uzaklaştırmak

   2. Ruya

    kuran harflerini kaldırmamıs osmanlıcayı kaldırmıs osmanlıca ve arapca arasında cok fark var harekeleri olsun harfleri olsun (bagzıları) medreseleri kapatma sebebide dini yanlıs kullanmaları idi.

   3. @Ruya, yanlis bilgilendirilmissiniz. Medreseleri kapatmasinin sebebi “dini yanlis kullanmalari” degildi. Eger öyle olsaydi “dogru” kullanmalarini saglayacak islahatlar yapardi. Simdi söyle düsünün, siz bir devletin basindasiniz ve hastaneler tibbi yanlis kullaniyorlar. Hastaneleri tamamen kapatir misiniz, yoksa islah etme yoluna mi gidersiniz? Ayirca yanlis kullanildigi icin kapatildiysa yerine ne konuldu? Hicbir sey. Hatta okullardan din dersleri bile kaldirilmistir. Efendim, artik kilif üretmekten vazgecin. Gercekler bunlardir. Ister inanin ister inanmayin ama gercekler ortada. Bir de Kur’an’i yasaklamamis diyorsunuz. Kur’an yasaklandi. Hem arapca hem de osmanlica yasaklandi. Bunu belgeleriyle ortaya koyduk, buyrun:

    http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/29/kemal-ataturkun-eseri-kuran-ve-ezanin-yasaklanmasi/

   4. Tbmm yi duayla açtığını annesinin kapalı olduğunu unutuyorsun ve böyle boktan bilgilere inanıyorsunuz nutuk okuyun atam geleceği görmüş nutukta şöyle der “ilerde beni din düşmanı olarak suçlayacaklar biliyorum” asıl mason kim biliypmusun recep tayyip erdoğan’dır

   5. mustafa kemal, meclisi dualarla actigi fakat kendince zafer kazaninca da hocayi itekleyip senin duanla kazanmadik dedigi de bir gercek. Annesinin kapali olmasi gayet dogal, o dönemin sosyal sartlari bunu icab ettiriyordu. Ayrica annesinin inanci baska, kendisinin inanci baska. bugün müftü ogluyum diye ortalikta gezinen dinsizleri görüyoruz. Son olarak, nutukta öyle bir sey demez. Varsa buyrun sayfanin resmini cekip gönderin. Ama nutuk’ta “müslümanligi birakalim” dedigi gecer. isterseniz onun resmini gönderebilirim. tarihi bir hadisenin erdogan ile ne alakasi var? anlasilan siz müslüman karsitisiniz, erdogan düsmaniniz dinsizligi getiren m. kemali de bu yüzden tutuyorsunuz. yani gerceklerle degil ideolojiyle mesgulsünüz. Yazik.

 3. ali

  öncelikle selamun aleyküm şu sorularin cevabini vermeden aataturk suclanamaz 1-)ataturk bir masonsa kurtulus savasini neden yapt turk milletinin tarih sahnesinden cekilmesini neden onledi 2-)eger bir masonsa bu kadar sey yaptiktan sonra belkide masonlugu bitirmek için aralarina sizmis olamazmi simdiden cevaplariniz için tesekkurler

  1. Aleykum selam, tük milletini tarihten silmek öyle kolay degil, o dönem bile en radikal karar türkleri tarihten silmek degil; asyaya sürmekti. Bu kararin dahi gerceklesme sansi olmadigi o dönem yabanci basinda söyleniyordu. Ikincisi, masonlugu bitiremedigine göre söylenecek bir sey yok.

  2. karamanli

   yurdumuz işgal edilmeye başlandığında karşı çıkacacak olan ilk m.kemal değildi önemli paşalarımızı göz ardı ettiler m.kemal ondan sonra sahneye çıktı.ayrıca m.kemali n cenaze namazını kılmamak için ellerinden geleni yapmışlar fakat kılınmıştır tabi oda türkçe olarak:)

   1. kaan mert bilgin

    Karamanli sen nerden bilion pasalrin ataturkun namazini kilmak istemediklerini sanki ordaydin konusup duruyon pasalar ataturku sevmese onun yani da olurmu hic kazim karabekir anilari fln hikaye o kadar kotuydu ataturk niye pasalrin hepsi onun pesinde yurudu savasta niye kazim karabekir anladida niye karsi cikmadi o zaman ataturke niye “pasam hizmetinizdeyiz dedi” kazim karabekir siz nesiniz bilionuzmu bu masonlarin savasta yikamadiklari turkiyeyi iftiralarla yikmaya calisanlarin pesinde gezen seflarsiniz hala anlamadinizmi adamlar savasta alamicaklarini bildikleri icin icerden yikmaya calisiyolar sizde bunlara yardim ediyonuz hepiniz dusmansiniz hepiniz hainsiniz o kadar siz ne Turksunuz Nede insan el hareketleri mason hareketi diyonuz ya sen git bide osmanli padisahlarinin pozlarina bak resimlerdeki osmanli padisahlaridami masondu sacma seylerden Ataturku sucluonuz Ataturk bu devlet icin gunah bile almayi gize almis tam bir vatanseverdir ataturkun tirnagi olamicak insanlarsiniz kimi neyle sucluyonuz size tek bjsey diyecegim Suan savas ciksa siz gibiler dusman tarafinda olursunuz niye mi siz cunki turkiyenin icindeki turk gibi gorunen turk olmayanlarsiniz bu devlet tek sey yuzunden yikilir oda sizin yuzunuzden
    NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

   2. M. Kemal’in namazinin kilinma konusunun tartisildigi fahrettin altay’in hatiralarinda yazar. M. Kemal’in yaninda olan pasalar da vardi, karsisinda olan pasalarda. Ancak, Milli mücadeleye ilk katilan ve bu yüzden “ilk besler” olarak anilanlarin dördü, M. Kemal’in karsisinda yer almislardi. Bu ilk besler sunlardir: M. Kemal, Ali Fuat, Rauf Orbay, Kazim Karabekir ve Refet Bele’dir. Ayrica Cafer Tayyar Pasa, Sakalli Nureddin Pasalar da M. Kemal’e karsiydilar. Bunlar M. Kemal’in diktatörlük kurdugunu söylüyorlardi. Kazim Karabekir’in “pasam emrinizdeyim” demesi Milli Mücadele’nin baslarindaydi. Zaten M. Kemal, milli mücadele zaferle sonuclaninca bir kenara cekilecegini söylemisti. Ancak zaferden sonra bu yöndeki taleplere tepki göstermistir. Yani verdigi sözde durmamistir. Düsmanlarin yikamadiklari Türkiye demissin… Tam tersine, Türkiye’yi düsmanlar kurdurtmustur. Osmanli’yi M. Kemal’e yiktiranlar Ingilizlerdi. Buna dair bircok kaynagi yazilarimizda görebilirsiniz. Peki siz hala neden anlamadiniz? Su anki kabuguna cekilmis ve Dünya siyasetiyle alakadar olmayan, dileyenin diledigine zulmettigi, yagmaladigi, sömürdügü bir dünya düzenine ses cikarmayan Türkiye neden birilerini rahatsiz etsin? Iste Osmanli, zalime, “dur” dedigi icin bizden sanilanlara yiktirildi ve bu topraklar yikan kisiye “ihale” edildi. M. Kemal cok vatanseverdi de, onca general varken neden Ismet pasayi garb cephesi kumandani yapti? Cok vatanseverdi de, onca tecrübeli diplomatlar varken neden askerlikten baska hicbir görev yapmamis olan, hatta kulagi agir isiten Inönü’yü Lozan’a basdelege olarak göndermisti? Cünkü vatanini degil, kendi cikarini düsünüyor ve geleceginin hesabini yapiyordu ve bu ugurda zaaflari olan Inönü eliyle vatandan tavizler vermeyi dahi göze almisti.

   3. Seyithan İslamoğlu

    Osmanlı’yı Mustafa Kemal Paşa’ya yıktıran ingilizlerdi demişsin. İngiliz beslemesi yunanları atan ve ülkeyi kurtaran adama diyorsun bunu. Kuvayı ınzibatiye ve hilafet ordusu mevzularına girmiyorum bile. Aklî melekelerin yerinde mi?

   4. Seyithan, Kuvayi inzibatiye ve hilafet ordusu mevzularina da gir. Yeni seyler ögrenebilme firsati yakalamis olursun kardesim. Yunanlilari izmire cikaran ingilizlerdi, ama sonra destegi cektiler. Cünkü bir kahraman yaratmak istiyorlardi. Iste o kahraman M. Kemal idi. Yunanlilari “kovan” m. kemal türklerin kahramani oluverdi. Böylece Osmanli devletini yikabildi. Tam da ingilizlerin arzuladigi bir türkiye kurdu. Bunu arnavutlukta ve amerikada da yapmislardi. Bilinen bir taktik yani. Simdi de isid’le aynisini yapiyorlar. Isid o dönemin yunan ordusu. Evvela saldirtiyorlar, öcü haline getiriyorlar, sonra da kendi adamlarina temizlettiriyorlar. Plana göre isidi (yunan ordusu) temizleyen pyd (m. kemal) olacakti. Böylece dünyayi “büyük bir beladan” kurtarmis olan pyd (m. kemal) sözde kürtler (türkler) icin bir Kürdistan (Türkiye) kuracakti. Ama bu kürdistan kürtlerin kültür ve ananelerine inanclarina göre bir devlet olmayacakti. Batinin arzuladigi ve dizayn ettigi bir kürdistan olacakti. Adindan baska hicbir seyin kürtlükle alakasi olmayacak. Cünkü kürt toplumunu baska bir sekilde ikna etmeleri mümkün degil. Devletin adiyla yani ambalajla kandirmak istiyorlar. Aynisini bizimle de yaptilar.

  3. EBABİL

   ali; bu kadim ve asil milletin binlerce yıldır tarih sahnesinde olduğunu ve hiç kimsenin tarihten silemediğinden haberin yok galiba, binlerce yıl bu zat yoktu ama bu millet hep var olmuştur, ya mensubu olduğun milleti tanımıyorsun ya tarihinden haberin yok yahut kendine güvenin yok anlaşılan…

 4. okhan

  Sİzleri muhabbetle selamlıyorum.Bilinmeyen, konusulamayan gercekleri cesurca acıklamanızdan dolayı tesekkur ederim. kaynaklarıyla yazılmıs saglam bir makale olmus. Ataturk gercekleriyle tanısmak once saglam bir irade ister. Dusundugun o adamın aslında neler olduguna kabul edemez beynimiz. Ancak bu gerceklerle lisede karsılasmıs bir universite ogrencisi olarak sunu dsoyleyebilirim ki, dunya gerceklerine dinin gozuyle bakamayan insanlar ciddi anlamda kabulienmekte zorlanabilirler.
  Sahsi olarak, illuminatiyi arastırıken the arrivals denilen belgesel serisine ulastım, inanın koyu bir ataturkvuydum. daha sonra ise dunyaya yon veren baslıca meselenin din oldugunu anladım. Daha sonra ise basta korkunc ancak daha sonra hayeetle karsıladıgım bu setleri buldum.İnsaAllah daha cok insanımız yararlanır bu belgelerden. Benim.gibi onu uzun yoldan anlamak yerine dogrudan bu belgelerle fark ederler gercegi.
  Muhabbetle.

 5. Keşke, her mason Atatürk kadar vatansever olabilse. Localarda, kimseyle paylaşılmayan abuk subuk kitaplar okuyarak, yemeklerde birbirlerinin tabaklarına yemek servis ederek nasıl bir kardeşliğe ulaştıklarını sanıyorlar? Kardeşlik öyle bir kardeşlik ki kimisi ceo, kimisi direktör, kimisi general, kimisi parti lideri, kimisi akademisyen, kimisi holding sahibi..Allah Allah.. böyle “kallburüstü” insanlar, paramız olsun, gücümüz olsun,birbirimize destek olalım diye bir araya gelmişler, adaletsizin , torpilin dik alasını hizmete sokmuşlar.Size soruyorum bu ülkede Atatürk akrabalığıyla kim mevki kazanmış ? Nerde bu çok güçlü kardeş masoncuklar?

   1. Atilla atakan

    Başından sonuna sabırla okudum. Bu nasıl bir saplantı hali çözebilmek için. Bahsi geçen konular hakkında zamanında bende kendi çapımda araştırmami yaptım. Her fikre saygı duyarım ancak bu şekilde baştan yargı ile olaya girişilir ise sonucun farklı olmasını beklemek bile aptallık. Kimseyi savunmak gibi bir gayem yok fakat iş bankası filan da umurumda değil. Madem doğruyu konuşmak gerekiyor ise benimde size sorularım var. Atatürk mason dediniz ve bir kaç kaynağı meçhul resim ve belge ile ispat ettiğinizi sanıyorsunuz. Peki vahdettin hangi örgüte tabii ve kimler ile birlikte birinci Dünya savaşında rol aldı. Kimin amaçları için?
    Batının Atatürke yiktirdigini iddia ettiğiniz osmanlı sultanı halifelik yektesi elinde iken neden bir müslüman ülkeye değil de düşman gemisi ile İslama her türlü hakareti yapan malta ya sonrası Hristiyan Avrupa ya gitti?
    Atatürk İslami bitirdi Arap alfabesini kaldırdı demiş yukarıda biri. Sizede soruyorum tezini bu işe Göktürk alfabesini kaldırıp yerine Arap harfleri ile farsça kullanan Selçuklu yada Selçuklu uç beyligi iken zayıflayan otoriteden koparak devletlesen ve sonrası Arapça kırması bir dil kullanan Osmanlı da aynı yoldan geçmedimi? Amacınız insanların anlamadığı bir dil ile sadece tınısı ve hoş sadasi için bir dini kabullenip kullanılması mi? Yada allah türkçe bilmiyormu?
    Son olarak bu kadar zahmet etmiş ve taraflı olarak belgeler hazirlamissiniz rica etsem Atatürk e ait meclis ecza kayıtlarını ve adı yukarıda sıkça geçen CHP 3.donem ıstanbul milletvekili mim Kemal oke o dönem masonik faaliyetlerde nerede ve Atatürkün ölümünden rolü nedir? Bunlara da bir cevap alabilirsem ne mutlu bana

   2. 1 – Meseleye önyargi ile girilmedi, uzun soluklu bir arastirmanin ürünüdür bu yazi.

    2 – Sultan Vahideddin’in hangi örgüte tabi olduguna dair elimizde maalesef bir bilgi yok. Sultan Vahideddin’in birinci dünya harbinde birileriyle rol almak gibi bir sansi ve firsati yoktu. Cünkü kendisi 1918 yilinin Temmuz’unda tahta oturdu, o tarihte zaten maglup olacagimiz az cok öngörülüyordu. Nitekim ayni yilin Kasim’inda M. Kemal’in tavsiyesiyle ve ne hikmetse onun Filistin cephesinden kacmasinin hemen ardindan baris talep ettik ve savas sona erdi… Birinci dünya savasinin 1914 yilinin Agustos’una birkac gün kala basladigini sanirim hatirlatmama gerek bile yok. Önyargi ile meseleye girmenin yanlis oldugunu bizzat sen ifade etmistin kiymetli kardesim, degil mi?

    3 – Sultan Vahideddin müslüman bir ülkede kalmak istedi. Misir, Kibris vs. ama Ingilizler müsaade etmedi. Biraz arastirma yapsaydin bunu görebilirdin. Senin o cok dogru sözünü burada da hatirlatmak isterim: “baştan yargı ile olaya girişilir ise sonucun farklı olmasını beklemek bile aptallık.”

    4 – Din dili Arapcadir. Eger Allah Teala türkce bir Kur’an indirmis olsaydi, türkce okurduk. Arapca indirmis, arapca okunur ve bunun türkceye tercümesi Allah’in indirdigi kitap olmaz. Allah’in indirdigi kitaptan bir kisinin tercümesi olur.

    5 – Mim Kemal Öke M. Kemal’in sadik adamlarindandir. Eger öyle olmasaydi ileri görüslü, büyük ve daahii M. Kemal bunu görür ve cezasini keserdi. Bu adam M. Kemal’e bir sey yapacak ve M. Kemal ölünceye kadar bunun farkina varmayacak öyle mi? Sen bilirsin… M. Kemal kendi etmis kendi bulmustur. Hemen her aksam 0,5-1 litre arasinda raki ve günde 10-15 fincan kahve ve 40-50 adet sigara icen birinin o yasta ölmesi gayet tabiidir.

   3. Bilge

    Bende çok arastirma yaptim. TÜRK milletinin ulu önderi ve daha bir çok güzel sıfatlarla lâyık olan M.Kemal Atatürk’ümüz de 1923’den sonra sen ve senin gibi zürriyetsiz,cibilliyetsizlerin olacağınida taaaaa vakti zamaninda biz ve bizden sonraki akıllı TÜRK gençlerine miras bırakmıştır.”istikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedbahtlarin olacaktir”işte bu hitabedeki mukaddes türk genci ben ve benim gibiler. O hertürlü muameleye layık görülen bedbahtlar da sen ve senin gibi zürriyetsizler.Bana bak Osmanli tarihide de benim Türkiye Cumhuriyeti de bu deli saçması safsatalarinida al ve hangi haçlı ordusuna kuçu kuçuluk yapiyorsan oraya git hadi yallah…. Atatürk, silah arkadaşları ve bu uğurda hayatlarini cephelerde feda etmiş şehitlerimiz(hepsini rahmet ve minnetle aniyoruz) osmanlı saltanatini yikmamistir.Zaten yikilmakta olan saltanatı cumhuriyeti kurarak ayaklandirmistir.

   4. Bilge, yazdiklarinizdan hicbir arastirma yapmadiginiz anlasiliyor. M. Kemal güya, “istikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedbahtlarin olacaktir” demis. Hangi toplumda dahili ve harici bedbahtlar olmaz ki? Her toplumda dahili ve harici bedbahtlar olur. Bunu anlamak bir öngörü yetenegi degildir. M. Kemalin tarihi senin ise, Osmanli tarihi senin olamaz. M. Kemal azili bir Osmanli düsmanidir. Osmanliyi kendisi yikmistir. M. Kemal’in silah arkadaslari M. Kemal’in aleyhindedir. M. Kemal onlari Izmir suikastini bahane ederek idam etmek istemistir. Subaylarin isyan edeceklerine dair istihbarat alinca vazgecmek mecburiyetinde kaldi. “6 asirdan beri Osmanlilar milletin haklarina tecavüz etmistir” diyen m. kemal mi saltanati ayaklandirmis? Bunlar senin hayal dünyanda olmasini istedigin seylerdir, ama hakikatler böyle degil.

  1. EBABİL

   uğur; hangi gerçek vatansever ALLAH ALLAH VE ALLAHUEKBER nidalarıyla kurtarılan vatanın 14 asırlık ezanını “tanrı uludur” diye değiştirir ve ayağında çarık bile olmayan savaş yorgunu ve yoksulu gazi milleti Yahudi şapkası gibi kıytırık sebeplerle astırtır acaba?.. demek bayrağı da dingiliz veya yunan bayrağıyla değiştirse nasıl olsa hepsi de aynı kumaştan deyip hoş mu göreceksiniz, bu nasıl bir körü körüne tapınma derecesinde hayranlıktır böyle?…

  2. EBABİL

   Bilge; insanlığın ulu önderi tektir o da hz. peygamber (s.a.s.) dir, bu bir, ikincisi madem soydan zürriyetten bahsedersin, hazır o kadar araştırmada yapmışın madem ata bildiğinin dedesini de resmi belgelerle ve kaynaklarla çıkıp bi açıklasanda millette ve hatta ders kitaplarına bile koyamayan devlette sayende bi öğreniversin, bu milletin zürriyetine dil uzatırken bir daha bin kere düşün iğneyi kendinize bi batırın sonra konuşun.

   1. EBABİL

    Bilge; özel yasayla milletten korunup saklandığı için dedesi soyu şeceresi zürriyeti bilinmeyen birini sorgusuzca körü körüne ata kabul edip, şuursuzca taparcasına bir hayranlık ile sanki babanmış gibi savunup sonrada ne olduğu belli olan bu asil ve kadim milletin mensuplarının soyuna sopuna şeceresine zürriyetine dil uzatmak nasıl çelişkili ve hastalıklı bir mantıktır böyle ?.. ayrıca; zaten, binlerce yıllık tarih geçmişi olan bir kadim milletin daha dünkü birisinin çıkıp atası olabilmesi akla mantığa bilime ve tabiata da aykırı olup, bu torunun dedesine ben senin babanım demesi kadarda abesle iştigaldir, bu milletin gerçek mensubu olan ve tarihini milletini kendisini hatta haddini bilen hiç bir evlatları da gerçek ecdadını, ceddini çiğnememek ve ruhlarını incitmemek için böyle garabet ata olma proje ve senaryosunu kabul etmez, tabi amaç; o sahte projenin sahiplerince masal kahramanı olmak değilse eğer…

 6. ÖZKAN

  BU ÖNEMLİ GERÇEKLERİ YAYINLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER ARTIK BÜTÜN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKIYOR ATATÜRK DENEN KİŞİ SEBATAYİST BİR YAHUDİDİR VE ATEİSTTİR BU ÜLKEYE VERDİĞİ ZARARLAR DA ÇOK BÜYÜKTÜR HERKES YAKIN ZAMANDA BUNLARI ÖĞRENECEK İNŞALLAH…

  1. bak genler ataturk masondur tekke ve zıyetlerın kapnaması sapka ınkılapı ya kahrolsun bole bı mıletttttttttt yok turk mılletı zekıdır turk mıllerı claıskanıdr lan olm ben kurdum kurt turk kardesıtır ha ataturk bolemıy dıyonsuzu ne mutlu turkum dıyene olemı

   1. EBABİL

    erman; işe dedesinden başla ve belgelerle kaynaklarla çık noter önünde kamuoyuna açıkla da bu millette ve hatta ders kitaplarına bile koyamayan devlette sayende bi öğreniversin…

 7. gks

  Bu değerli bilgileri paylaştığınız için teşekkür ederiz.Onun yüzünden başörtüsü sorunu yaşadım.Nerden geldiyse Anadolu ya her sabah bir putun önünde durmaktan bıktım artık….ayrıca daha annesi babası belli olmayan bir adamın hiçbir faydası olamaz.atatürk neden geometri kitabı yazdı çünkü masonluğun en önemli maddelerinden biri HER MASONUN KALBİNDE GEOMETRİ YATAR…

   1. EBABİL

    pink; tarihte ve hatta fetret devrinde bile ne zaman bu asil ve kadim milletin anası babası belli olmamış, ki “o” olmasaymış anamız babamız belli olmayacak olsun, sen ya mensubu olduğun milletini tanımıyorsun, ya başka millettensin, ya tarihinden haberin yok, ya da kendine yada anana güvenin yok anlaşılan…

   2. EBABİL

    pink; bu yorumunda kirletilmiş beyinli Kemalistlerin bilgisizce ve şuursuzca yaptığı aslı astarı olmayan klişeleşmiş bir yorumdur, bi geliştirin kendinizi artık, hala onuncu yıl ve izmir marşı ve klişelerle olmuyor, yemiyor feraset sahibi milletin çoğu bu masalları artık…

 8. gülcan

  bence Atatürk sapına kadar mason onların adamı masonlar üyelerini hemen tanınmış biri yapabiliyorlar onlara san söhret verebiliyorlar eger Atatürk masonlara itaat etmeseydi tanınmazdı

   1. EBABİL

    atilla atakan; 14 asırlık ezanı işgalcilerin bile yapmadığını 1932 de dar ağaçları zoruyla değiştiren birinin milli ve yerli olması beklenemez elbette, zaten hiç bir Türk ve islam geleneğinde bulunmayan 750 bin m2 lik tapınak anıt mezarı her şeyi anlatıyor görmesini bilen içini ee ne de olsa kişi sevdikleriyle beraberdir, hatta öldükten sonra bile, bu dünya devlet adamları ve hatta papa bile niye dünyayı ortaçağ karanlığından kurtaran fatihi değil de anıt mezara gidip saygı duruşunda bulunurlar acaba, enteresan değil mi? ama şu an televizyonda diyerek kast ettiğin ve muhalifi olduğun şu anki devletin başındaki liderimiz ne ezanı değiştirmiştir, ne haçlı seferlerinin merkezi olan vatikandaki papalık duruyorken hilafeti kaldırmıştır, ne fethin ve hilalin haça olan üstünlüğünün sembolü olan ayasofyayı ecdat vasiyetini çiğneyerek müzeye çevirmiştir, ne de yüz binlerce heykeli vardır, hatta yedi düvel bir olmuş liderimize devletimize ve milletimize saldırmaktadırlar, şu anki liderimizin yerli ve milli olduğu, mason olmadığı düşman okları takip edilerek çok rahat görülebilir, tabi kör ve nankör olmamak kaydıyla…

 9. Geri bildirim:Atatürk’ü Samsun’a Vahdettin Gönderdi (Belgelerle) | Belgelerle Gerçek Tarih

 10. Geri bildirim:Türk Tarih Kurumu: M. Kemal Atatürk Masondu! | Belgelerle Gerçek Tarih

 11. mustafa

  1.cisim atatürk Mason değildi 2.cisim Atatürkün doktoru Mason du. Şimdi Atatürkün namaz fotosu yok diyorsunuz. Ya atatürk türkiye Cumhuriyeti devletende ilk ve tek namaz kaldıran siyasetcisidir kanıtları genel Kurmay arşivinde var bu da 3. Gelelim diğer meseleye ilk diyanet İşleri bakanımuza soru soruyorlar cevermesi için oda diyor ki atam dururken benim ne haddi me diyor buda 4.sü sizin gibi yalanlar uydurmaya inanan bi insan olamaz tüm dünya ayakta alkılladığı adama neler itham ediyosunuz ben başka bişi demiyorum.

  1. Kaya

   1.cisi yukarıda kaç tane belge var 2.cısı tüm dünya ayakta alkısladı diyosunya seninde tasman ingilizlerde olsaydı senide alkıslardılar sizin gibi ortalıga at gozluguyle bakanada laf anlatmak zor tabi

 12. ismail YAVUZ

  KAMAL ATATÜRKÜN Mason veya degil olmasi o kadar-da önemli degil..Lakin Kamal A::DÖRT DÖRTLÜK BIR MÜSRIKTIR!
  Zaten bunu-da inkar etmiyor,bir cok kendi el yazilarinda acik acik söylüyor..Ancak ne yazikki,kendilerini inkilapci ve uluscu olarak nitelendirenler bu zatin yoluna ve anisina karsi farkli bir KAMAL ortaya koyuyorlar..iste en büüyk hainlik atam izindeyiz dedikleri Kamal-in yolunda olmamalaridir..

 13. Mehmet

  Benim namaz kılarken resmim yok bende mason oluyorum galiba; Atatürk alkol içiyor diyorlar Müslüman içemez diyorlar bende içiyorum bende hasaa Müslümanlıktan çıktım acaba; Atatürk peçeyi kaldırdı diyorlar doğru kaldırdı çünkü bezen erkekler kadın kılığına girip yüzünü örtüyormuş bunun önüne geçmek kadını erkeği ayırt etmek istiyorlardı hatta annesi de kapalıydı ona hiç başını aç demedi mesela Atatürk Osmanlıyı yıktı diyorlar osmalı 2. Abdülhamit doneminde topraklarını kaybetmeye başladı ataturke geri dön dedi ve Atatürk red etti kurtuluş savaşı başladı. Birtek Atatürk kurtarmadı diyorlar askerlerde vardı diyorlar ona bakarsan Fatih Sultan Mehmet de tek kurtarmadı istanbulu yanında askerlerde vardı. Fatih birtek istanbulu kurtardı ama ataturk 81 ili kurtardı. Babadan oğula devri bitti seçme ve seçilme hakkı getirdi. Osmalı yıkılmaya başladı ingiliz Fransız flan osmalıyı ele girmeye ballamıştı eğer geri dönseydi kuruluş savası başlatmasaydı işimdi ya ingilizin yada Fransızın kölesi olarak yasardık.

  1. Müslüman bir insan alkol icmemeli, Allah Teala’nin seytan isi bir pislik olarak tanimladigi ve icmememizi emrettigi alkolü icmek herhalde hassasiyet sahibi bir müslümana yakismaz.

   M. Kemalin peceyi kaldirmasini, erkeklerin kadin kiligina girmesi nedeniyle onaylayacak isek, bugün de makyajlarla kadin kiligina giren erkeklerin olmasi nedeniyle makyaji da yasaklamamiz gerekir. Annesi kapaliydi ancak hanimi daha sonra acilmistir. Bir insanin annesinin düzgün olmasi, cocuklarinin da düzgün olacagi anlamina gelmez.

   M. Kemalin osmanliyi yiktigi kanunla sabit… Toprak kaybi bir devletin yikilmasini gerektirmez. Her devlet tarihte toprak kaybetmistir, ancak varliklarini devam ettirmislerdir. Eger bu mantikla hareket edecek olursak, o halde misak-i milliyi gerceklestirmek icin baslatilan kurtulus savasinin hedefine ulasamamasi nedeniyle Türkiye cumhuriyeti devletinin kurulmamasi gerekirdi.

   Bir tek m. kemal kurtarmadi denmesinin nedeni; “Atatürk olmasaydi olmazdik” sözüne karsi söylenmistir. Eger biz, Fatih Sultan Mehmed olmasaydi Istanbul’u alamazdik seklinde bir slogan üretir isek, o halde sizin de bu argümani kullanmaniz caiz olur. Aksi halde yanlis bir benzetme olarak kalir.

   M. Kemalin geri cagrilmasi ingiliz baskisiyladir ve taktik icabi geri cagirilmistir.
   Ayrintili bilgi icin su yaziyi okumanizi tavsiye ederim:
   http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/20/sultan-vahiduddin-m-kemal-ataturk-ve-kurtulus-savasi/

   Babadan ogula yani Sehzadelik devri bitti ama se”f”zadelik devri basladi. Tek parti rejimi vardi ve bu partinin degismez genel baskani ebedi sef m. kemal idi, milletvekillerini de kendi seciyordu. Onun ardindan milli sef inönü basa gecti, o da degismez genel baskan olarak secildi. Dolayisiyla iyiye giden bir sey yok. Tam tersi gidis kötüye idi. Zira Osmanlida milletvekillerini padisah secmiyordu.

   Fransizlarin kölesi olmazdik güzel arkadasim merak etme. Antep, Urfa, Maras halki fransizlari kendi basina def etmisti zaten. Ingiliz, rus ve italyanlar da kendileri cekildiler. Bir tek yunan kalmisti. Yunani yenmek de herhalde pek de övünülecek, ondokuz mayis bayrami, 23 nisan bayrami, 29 ekim bayrami ile kutlanacak kadar büyük bir basari degil herhalde.

   1. Allah Teala’nin seytan isi bir pislik olarak tanimladigi …. sen bunu banaa kuranda goster tam burda hoca ağızlı senı su guzelım arastırmayı yapıyorsun eyvallah kardesımde bu nasıl bır şirk bu yok ulan kuranda tanımmı olur ey mümin tanımmı olur kuranda ? ulan evrensel hukuk ve etik kuralları bile dinkitaplarını ele alır siz okumaktan acizsiniz .. ona bakılırsa burda ataya sallıyan eşrefsizlerin çoguda MAUN suresınde tarif edilencinsten :))

   2. Maide Suresi Elmalılı Hamdi Meali:

    90 – Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz.

    91 – Şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?

   3. LAİK TÜRKİYE

    Sus a.q dum iti seni burda saçma sapan şeyler yazarak milletin aklını bulandıran orospuevladı seni ağzınıza aldıgınız en cok laf muslumanlık ama en buyuk haramzadeler sizi yok ataurk şöyleymiş atatürk boyleymiş avradını sıktıgım evladı suan ulkeyı yoneten rte en buyuk zat en ıyı musluman sızın ıcın baskomutan dıymı ulan ıt saraylarda yaşasınlar sen asgari ucrete calıs sokaklarda ac kalanlar olsun bumu muslumanlık kardeşi kardeşe dusman et bumu muslumanlık şimdi atautrk hakkında dogru konus agzını yuzunu sıkerım senın yobaz kahpenin evladı sizi gidi cubbelı sarıklı cocuk tacızcılerı sızı bu ulke sızın elınıze kalsaydı işte ozaman yarragı yemıstık ama şukurler olsun ataturkumuz sızın elınıze bırakmadı aşşalık köpekler sizi

   4. Atilla atakan

    İstanbulu Fatih aldı diye bir argüman üretmekten bahsetmişsiniz. Pardon ama Fatih Sultan Mehmet Han bir siyasi veya ideoloji simgesi değildir. Haddinizi bilip buradan sözüm ona kendinizce bir payda yaratmaya kalkmayın. Bu yazdıklarınız bile sizin nasıl bir zihniyet ve ruh hali içinde olduğunuzu açık seçik ortay koyuyor.

    Tarih bilginiz ve bakış açınız bile hasta. Batı ve Trakya yunan, Doğu rus, Akdeniz İtalyan, güneydoğu fransız, v e ıstanbul İngiliz işgali altında, millet yoksul harap bitap ve her türlü hakarete maruz iken, sarayda keyfi fetvalar verip galata Beyoğlu hattında İngiliz bayrağı ile lordu curzonu karşılayanlar Atatürke hain diyecek mason diyecek, sonra cancan partilerinde çoğalmış faili meçhul bir neslin torunları memlekete sahip çıktığını iddia edecek.

    Cidden yazık size. Adsız atasiz olmak ve elhamdülillah Müslümanım ama ailem şu diyememek çok acı bir durum.

    NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE 😉

   5. @Atilla, Fatih’le alakali yazdigimiz seyi anladigini zannetmiyorum.

    Tarih bilgimiz hasta olabilir. Ruslarin, italyanlarin, fransizlarin ve ingilizlerin ülkemizi isgal ettigini yazmissin. Ama bunlar hepsi kendileri cekildiler. Acaba neden? Lord Curzon Türkiye’ye mi geldi? Ne zaman?

  2. EBABİL

   Mehmet; bu günkü seninde milletimizin çoğumuzunda dinden uzak oluşu, inandığı gibi yaşayan özde müslüman bu milletin, yaşadığı gibi inanan sözde Müslüman özde ise laik bi millet olarak asimile edilmesinden ibarettir bu bir, ikincisi ise babadan oğula devri bitti de madem dünyadaki birçok hanedanlık kurnaz dingilizlerce tarihe gömülürken ne hikmetse kendi hanedanlıkları olan orta çağdan kalma köhnemiş kraliçeleri hala dünyaya perde arkasından hükmetmekte, üstelik ülkesinin hem siyasi hem idari ve hem de dini lideridir aynı zamanda, buna ne demeli peki, beğenmediğiniz padişahlık zamanında her cuma çıkışında halk padişaha “mağrurlanma padişahım senden büyük ALLAH var” diyerek yerini hatırlatırlar, padişahlarda asmak kesmek yerine bundan hoşnut olurlarmış, egemenlik hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ve halkın kendini yönetmesi diye getirilen cumhuriyetin ilk yılları ise tam bir dar ağaçlı diktatörlük olup daha sonra ise kadir beyin dediği gibi yerini şefzadelik almıştır, asırlarca cihana efendilik eden Osmanlının yıkılışı bile yaklaşık 3 yüz yıllık içli dışlı Bizans entrikalarıyla gerçekleşebilmiş olup, yıkılırken bile bir Osmanlı lirası 4 abd dolarına tekabül etmekteydi, oysa laiklik ve cumhuriyetle birlikte 80 yıl imf de dilenci dünyada ise şamar oğlanı edilmişiz maalesef, ayrıca tarihte hiç bir zaman en zayıf olduğumuzda bile ne dingiliizin ne fransızın kölesi olmadık ALLAHIN izniyle, hatta kanuni şimdi korkuyla bahsttiğiniz fransıza bir mektupla yüz yıl fransada dansı yasaklatmıştı, bilerek şuurlu yorum yaparsanız daha isabetli olur yorumlarınız, bilginize…

  3. EBABİL

   Atilla Atakan; evet, cidden çok yazık, insanın atası bilip babası gibi savunduğunun dedesi şudur diyememesi ve birde üstüne üstlük aileden addan soydan atadan bahsetmesi gerçekten çok acı bir durum, üstelik bizler asırlar öncesindeki ceddimizin bile babasını ve hatta dedesini bilip söyleyebiliyorken hem de, sizin ise öleli bir asır bile olmayan ata bildiğinizin dedesini bilmeyip söyleyememeniz içler acısı bir durum gerçekten, vah yazık vah… “ne mutlu Türküm diyene” demek ise ben değilim ama olana diyene demenin şuur altı patlamasıdır ve kral çıplak gibi olur, doğrusu Çok şükür, hamdolsun, elhamdülillah Müslüman Türküm diyebilmektir… yada ırkçılık etmeden iman ile ne olduğunla övünebilmendir…

 14. Mehmet

  Osman,Selçuk,Orhan diye imparatorluk kalmadığı ve herkes kendi ırkını alarak devlet kurmaya başlamıştı yanı ingiz ingiz develeyibkurdu Rus Rus devletini kurdu turk’te Atatürk sayesinde kendi ırkını alarak Türkiye Cumhuriyeti kurdu. Her hanım açık değildi eğer bir değişim yapmak gerekiyorsa önce kendi evimizden başlamak gerekir der gibi önce evden başladı sonra halk istiyorsa açıldı. Peçenin kalmadı derkende ozamanın şartlarına göre öyleydi sşmdi teknoloji gelişiyor ve herkes istediği üze kavusa biliyor eskiden makyaj vardı yoktu çok azdı kullanan yapıyordu desek ona Mustafa kemal Atatürk ben öldükten ölüm tahimde yani 30yıl sonra vasiyetimi açıklayın dedi Kenan evren açıklamadı ve 25yıl daha yasakladı simdi 2013de r.t.e. Açıkladı ve kelimelere dikkat et Türk islam Devleti kurun mektupta dünyada simdi adıyla Suriye iran Türkiye islam devleti var ve çok islam devleti kurulcak birlikte turk islam devleti kurun vaziyeti vardı şimdi onu yapmaya çalışıyor r.t.e. İslam düşmanı dediğiniz adam. Ne mutlu türküm diyene. O olmasaydı vazgeçseydi 2.Abdülhamit padişah yüzünde bu devleti belki bulamayacaktık kardeşim. Abdülhamit padişahı ingizler geri dön der dedi . Ama o red etti bu kararı.

 15. Mehmet

  Dinsiz dediğiniz Atatürk şu kelimeyle anlatıı “Dinsiz bir millet yenilmeye makkumdur.”
  Osmanlı düşmanı olsa Türk bayrağı Osmanlı tugrasında varken neden bayrağımız yapsın onu ama kardeşim seni taktir ediyorum Osmanlıyı iyi araştırmişsin bir de Atatürk’ü iyi araştır padişahlarında yanlış isleri oldu bugüne kadar Atatürk’ünde olmuştur. Hatasız kul olmaz. Soyumuz osmalıdan gelme ama atamız Atatürk soy tartışması yapcam diyorsan bizim soyumuz olmanlıdan gelme değil daha eski yani Osmanlıdan önce çok devlet kurduk bir Osmanlı torunuyum diyemezsın Selçuklu devletinde var. Hepimiz Osmanlı torunuyuz M.K.Atatürk ün askerleriyiz. Ve dünya halen Atatürkten korkarken biz adamı vatan hanini yapmayı düşünüyoruz. Yazık Türk milletine.

  1. @Mehmet, m. kemalin bu tür sözlerini ne zaman söyledigine bakmak lazim. O, muhafazakar kesime ihtiyac duydugu zaman bu tür sözler söylerdi. Ama onun “din”den neyi kastettigi de önemli, bu dinin Islam olup olmadigi mechul. Nitekim bir sözünde “Türkün dini tabiattir” demistir.

   Osmanli düsmani olsa demissin. Osmanli düsmani oldugu “Osmanli devleti ebediyyen münkarizdir (yikilmistir)” seklindeki kanun maddesinden acikca görülüyor. Tugralarin kazinmasi icin cikardigi kanunda görülüyor. Osmanli padisahlarina hakaret etmesinde görülüyor. Kaldi ki türk bayragini degistirmek istiyordu.

   Eger bir insan Osmanli torunuysa m. kemalin askeri olamaz. Bu iyi niyetli bir düsünce ama maalesef hakikatleri yansitmiyor. Dünyanin m. kemalden korktugu yok, cok severler onu… Onlarin yapamadiklarini yapmistir cünkü…

   1. numan

    sayın admin,yazılarınıza bakıyorum da doğru tarihi öğretmek gibi bir niyetinizin olmadığını açıkça görüyorum. Öyle ki tek amacınız Mustafa Kemal’i sürekli yermek hatalı göstermek, saltanatı da sürekli aklamak temize çıkarmak olmuş ne yazık ki. Bizlerin özelliklede tarihle uğraşıp medya üzerinden bir şeyler öğretmeye çalışan sizlerin doğruları tarafsız yazması gerekiyor. Diğer türlü inandırıcılığınızı kaybedersiniz, sayfanızda bilimsel bir görünümden çıkar, bir grubun siyasi görüşleri olur. Maalesef sizinki de böyle olmuş. Yazılarınızda doğru kısımlarda olabilir, vardır. Mustafa Kemal’de bir insandı, belki onunda hepimizin olduğu gibi şahsi zaafları vardı veya hatalar yaptı. Ama bu onun bütün yaptıklarını boşa çıkarmaz değerini düşürmez. Mesela diyorsunuz ki bira içiyordu. Evet içebilir size ne bundan. Rakıda içebilir sizi ilgilendirir mi? Zaten bunu gizlemiyor ki. Buradan çakmaya çalışmanıza gerek yok. Bilakis bu sizin sayfanızı ve sizi küçültür. İnananlarda vardır elbet bunlara ama bu sizi haklı çıkarmaz.
    Yukarıdaki son cümlenizi de özür dilerim ama çok cahilce bulduğumu söylemek isterim. Osmanlının son 200 yılını eminim benden çok daha iyi bilirsiniz. Son perdede Başkenti zapt edilmiş, tüm toprakları neredeyse işgal ülkelerinin askerleri kontrolü altında bir memleket yıkılmamışta nedir? söylemisiniz? Osmanlının yıkılışının yükünü Mustafa Kemal e yüklemek biraz vicdansızlık olmamış mı? Ne yaparsanız yapın doğru söyleyin haksızlık etmeyin.
    Öz eleştiri yapmaya gelince de maalesef cumhuriyet veya Atatürk gençliği de geçmişini sahiplenemiyor. Eğrisiyle doğrusuyla bu tarih bizim. Biz sahiplenmeyince de meydanı başkaları yalan yanlış dolduruyor.

   2. @numan

    Tek amacimiz m. kemali hatali göstermek olsaydi, kemalist rejimin padisahlarin haremine girdikleri gibi onun da haremine girer ve onlarca sayfa rezaletlerini burada hic cekinmeden yayinlardim. Elimde yüzlerce sayfa m. kemalin bu tür rezaletleriyle ilgili bilgiler mevcut. Ancak bunu yapmiyoruz. Eger tek amacimiz onu kötülemek olsaydi, bazilari gibi annesi hakkinda ileri geri konusurduk!.. Ancak bunu da yapmiyoruz.

    Tek amacimizin onu kötülemek oldugu sizin önyarginizdir, bunun delili de su sözünüzdür: “Mesela diyorsunuz ki bira içiyordu. Evet içebilir size ne bundan. Rakıda içebilir sizi ilgilendirir mi? Zaten bunu gizlemiyor ki. Buradan çakmaya çalışmanıza gerek yok.”

    Biz nerede m. kemali icki ictigi icin elestirdik? Var mi öyle bir ifademiz? Yok, ama siz önyargili oldugunuzdan dolayi bizi sirf onu kötülemek icin yazilar paylastigimizi vehmediyorsunuz. Oysa böyle bir sey yok. Eger burada onunla ilgili tüm bildiklerimizi paylasmis olsaydik mideniz kaldirmazdi, buna emin olabilirsiniz. Fakat onun kendi nefsine zulmetmesi, baskalarina dokunmadigi müddetce bizi katiyyen ilgilendirmez… Allah ile kendi arasindadir. Biz, onun baskalarina verdigi zararlari ve vatanimizin, milletimizin onurunu kirici hareketlerini, kötü örnekligini yaziyoruz.

    Osmanlinin isgal edilmis olmasi, onun yikilmasi gerektigi anlamina gelmez. Sizi dünya tarihini dikkatle okumaya davet ediyorum. Nice ülkeler isgal edildi, ancak yikilmamistir. Bir ülke isgal edilirse, onlarla belirli sartlarda anlasilir ve baris anlasmasi imzalanir. Ardindan isgalci gücler cekip giderler. M. Kemal ise düsmani kovduktan (!) “sonra” Osmanli devletini kanunla yikmistir. Sonra da tek adam rejimi kurmus ve bunu da Türkiye cumhuriyeti ambalajiyla takdim etmistir.

    Atatürk gencliginin gecmisini sahiplenmemesi m. kemalin ideolojisine aykidir degil, bilakis tam da onun istedigi bir tutumdur.

 16. numan

  @belgelerlegercektarih ,
  Sayfanızı taradım ama bulamadım. Yalnız gördüğümden eminim . Atatürk’ün bira içerken resmini koymuşsunuz ve bunun üzerinde yorumlarda yapmıştınız. Özellikle bu konuda paylaşım yapmanızın ne gibi bir amacı olabilir ki ? Yada “M. Kemal’i ret etmemizin sebebi onun içki içmesi veya zina yapması değildir” cümlesini kurmanızın anlamı nedir? Şimdi tarihle ne alakası var zina kelimesinin. Bence kim içki içiyor kim zina yapıyor hiç girmeyin bu muhabbetlere. Aynı şekilde Mustafa Kemal’in annesi hakkındaki yorumu araya sıkıştırmanın ne gereği vardı. buradan neyi amaçlıyorsunuz. Bu tür iftiralar atmak kimseye yakışmıyor. Kaldı ki düzmece yalan belgelerle bu tür yakıştırmalar yapmak buna yeltenenlerin ne kadar aşağılık bir karaktere sahip olduğunu gösterir.
  Benim Mustafa Kemal ile ilgili midemin kaldıramayacağı bir şey yok bundan emin olabilirsiniz. Bence bu aşağılık iftiraların sahiplerinin bir takım kuyruk acıları var.

  Bu işlerinde kişiyle Allah arasında olduğunu sözünüze katılıyorum. Orada kim iyi kim kötü belli olacaktır.

  Bende iyi kötü her kesimden bir şeyler okumaya çalışıyorum. Ben tarihte yıkılıp giden devletler veya imparatorluklar olduğunu da biliyorum. Hepsinin sonu kurtuluş olmamış maalesef.
  Bahsettiğiniz anlaşmalardan biriside Osmanlı ile yapılmış ve hatta o zamanki hükümetimiz onaylamış. Sevr anlaşması sonunda geride kalanlara bir kere daha dikkatlice bakmanızı şiddetle tavsiye ederim.

  1. @numan,

   sanirim aradiginiz bu olmali:

   http://belgelerlegercektarih.com/2013/06/15/alkolun-zararlari/

   Bu yazida m. kemalin icki icmesi degil, cocugun yaninda icerek kötü örnek olmasi ve cocuga icirmesi elestiriliyor. Bu konuda paylasim yapmamizin nedeni birincisi Allah Teala’nin iyiligi emredin ve kötülükten nehyedin emrini yerine getirmek, ikincisi de buna bagli olarak ülkemizdeki genclerimizin bu pisligin zararlarini görüp uzak durmalarini saglamaktir.

   M. Kemali reddetmemizin nedeni olarak icki icmesi ve zina yapmasi degildir diyerek, bugün ona düsman olan yani antikemalistlerin, ona kizginliklarindan dolayi belden asagi vurmalari gibi bir gayemizin olmadigini anlatmak istiyoruz. Nerden biliyorsunuz, m. kemal ile ilgili midenizin kaldiramayacagi bir sey olmadigini? Yani siz m. kemalle ilgili herseyi bildiginizi iddia ediyorsunuz.

   Tarihte isgal edilmis bütün devletlerin sonu kurtulus olmamis diyorsun, ama bundan cikan sonuc tarihte isgal edilmis bütün devletlerin sonunun bir yok olus olmadigini kabul etmendir. O halde Osmanli devletinin yikilacagi yönündeki iddianiz düsmüs olur.

   Sevr anlasma degil, bir projedir ve hükümet tarafindan da onaylanmis degildir. Bu nedenle sevr konusuna daha dikkatli bakmanizi ben rica edecegim.

   Saygilar.

  1. sedat

   ulu önder olarak gördüğünüz milletimizi islamdan uzaklaştıran bu adamın hakkındaki okullarda öğretilenler asıl yalanlardır içki fuhuş v.b. pislikleri meşrulaştıran alimleri astıran kendini koruma kanunu çıkaran nasıl bir lider olabilir ki.bazıları onun namaz kıldığını söyleyebilecek kadar cahildirler islamla alakalı her adımın önünü kesen bir adamdır m.kemal.İnanmış gibi görünen o gizli inkârcılar sağır, dilsiz, kördürler; artık doğru yola, hakka dönmezler.

 17. Haydar

  Sizin beyniniz sıcıyım akıl yoksunları Osmanlı olsa siz olurmusunuz sizin Osmanlı dedikleriniz ülkeyi satıp İngiliz gemisine binip kaçıp giden tavuklar.yani biraz mantıklı olun hani bir tezahürat vardır bir avuç…….. Otur yerine. Siz maraşel gazi ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sevseniz ne olur sevmeseniz ne olur:))))))))))ançak Konuşun

  1. Hafid-i Avni

   Serefsizlik yapma.Önce Osmanlı padişahlarını onuruna saygı göstermeyecek şekilde sürgün ettiripte sonra onlara kaçtı diyen atanı araştır.Sende asıl atanı sevsen nolur sevmesen nolur diyemeyeceği.Tanımazsan böyle itin oğlu olursun işte

 18. colking 86

  Ataturkun istedigi gibi kurdugu bu ulkede onun istedigi sekilde okutulan kitaplarda tabiiki Allahtan bahsetmez!!ataturk din dusmani oldugu icin bunca eziyeti yapti bu millete!!ama Artik kemalizm bitti!!!!bu millet aslini asla unutmadi!!!Allah bu milleti bir daha ataturk gibi chp gibi dinsizlerin Eline birakmasin……

 19. Sally

  Kardes birde baska sok edici bir iddaa var. Oda gercek Mustafa Kemalin 1911 yilinda sehit edildigi ve yerine yahudi Yossi Kohenin gecirilmesi. Bu Iddaalara ne diyorsun? Gercek Mustafa Kemal 1911 yilinda Trablusgarp ta sehit edilmis hatta bir kac resim bile var internette. Iddaalara göre Yossi Kohen yahudiler ve Ingilizler tarafindan yetistirilmis ve ardindan Sehit olan Mustafa Kemalin yerine gecirilmis. Eger bi iddaalar dogruysa Türk tarihi son 100 yil tamamen bir yalan üzerine kurulu demektir. Yani dogrumu degilmi bilemiyorum…

 20. asi kız

  Hem bir müslüman olarak hem de bİr Türk vatandaşı olarak bu siteyle gurur duyuyorum.. Ülkemizin bu gerçekleri çoktan görmesi öğrenmesi gerekirdi, geç bile kalındı..Bu yaşananlardan o kadar çok Müslüman kardeşimiz şehit oldu ki.. Ülkemizin çok acı zamanlarıydı o günler.. İnsanların apaçık düşmanı olan şeytanın şerrinden Allah’a sığınırız.. Allah ülkemizin ve daha nice kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun.

 21. sağlam irade

  Bu yahudinin peşinden gidenler:

  *İzmir’in Gavurları
  *Sebetayist Yahudi ve Rumlar
  *Kripto Ermeniler
  *Aklını Türklükle yemiş çeyrek şuurlu Müslüman Ülkücüler(Fatih’in Ayasofya için ettiği Bedduayı gözleri görmez)
  *Dersim’de m.kamal tarafından katledildikleri halde Laiklik sağolsun ölelim diyen Müşrik Aleviler.En çokta onlar savunuyor.
  Kesk,Disk,Eğitimsen,TGB,ÇYDD,Lösev,TOBB,ADD,İran Ajanı Mürted Şii Haydar Baş ve avanesi,Caferiler,Tunceli Hatay ve Eskişehirliler..

  Peygamber(s.a.s)efendimiz ne demiş :’KÜFÜR TEK MİLLETTİR’

 22. ersin

  Eger Atatürk müslüman olsaydı ezani türkce konusmali yapmazti müslüman olan biri inam asdirmasdi…… Atatürk ne diyor biz doğadan türetik acın bi bakin o konusmaya Atatürkcüm diyen biri oda onun bigi dinsiz biridir…… ondan onlarin soruna gidiyor Atatürk hemde büyük bir masondur ama az kaldi pek yakinda onun eserlerinde bi bok kalmayacak…… Simdi bekleyin

 23. Geri bildirim:Atatürk Mason localarını kapattı mı? | Belgelerle Gerçek Tarih

 24. Geri bildirim:“Atatürk’ün duruşu Bilge Kağan duruşudur” yalanına cevap | Belgelerle Gerçek Tarih

 25. Balkan

  Admin kardeşim bu Atatürk’ün yaptığı ve sizin mason selamı dediğiniz duruş bilge Kağan duruşudur ve Türk tarihi boyunca birçok Türk lideri yapmıştır hemen kanıt olmadan bazı resimleri paylaşmanını öneririm ve elini koynuna koy Tevrat’da ve Kuran’da yazmaktadır Neml Suresi’nin 12. Ayetinde ” Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Dokuz mucize ile Firavun kavmine (git). Çünkü onlar artık yoldan çıkmış bir kavim olmuşlardır.” yazmaktadır. Salavat-ı Şerife getirirken sağ elimizi kalbe götürürüz. Yani alınacağın bir hareketi birçok şekilde yorumlayabiliriz bu yüzden kendi işine gelen şekilde anlatama eğer böyle bir durum (hiçbiri kesin olmayan birden fazla bilgi ) varsa ya bu seçeneklerin hepsini yazmalısın ya da hiç yayınlamamalısın .

 26. Ismail

  Admin kardesim bütün belgeli aciklamalara gelen cahilce cirpinislara olgun ve sakince cevaplar vermissin, ne güzel cagdas insanla geri kalmis kafalarin farki hemen belli oluyor. Bazilari hicibir sekilde inanmayacaktir. m.k nin islam karsiti kendi sözlerine bile inanmiyorlar, Keza Riza Nurun, Kazim Karabekirin yazdiklari yetmiyor hayir yapmamis diyorlar ama belge yok, bilgi yok. Ama korkma onlarin midesi kaldirir bunlari, alisiktirlar saldirmaya köpüklerle, simdi bile sokaklarda yapmiyorlarmi. Allah sen ve senin gibilere dost olsun. Begenmedikleri RECEP TAYYIP’in vizyonu ve akli bunlardan 1000 yil ileride. Selametle

 27. Ismail

  Ha birde ricam var : 1. kemale atatürk falan demeyin adam kendi kendine (yada ingilizler) kanunla ben türklerin atasiyim dedirtmis, ayiptir yahu, ondan olsa olsa hiyaratasi olur

 28. Geri bildirim:M. Kemal Atatürk Tapınakçı mıydı? Kemalist Türkiye’yi Tapınakçı’lar mı kurdu? | Belgelerle Gerçek Tarih

 29. abdurrahman balıkçı

  ulan tam bir malsınız siz sanki dinini dört dörtlük yaşayanlarsınz oglum siz varya cahil kafasınız insaları dinine göre yargılayanlardan ne beklersiniz bikere adam dini sevmeseydi bu ülkede camileri bile kapatırırdı ha bide ulan gerizekalılar adam ölmüş kendi mezar anıtını kendi yaptırmadı .ulan sizi adam yerine koyup yazmak hata millete tarihi ögretene kadar gidin adam akkıllı ögrenip gelin.yok bilmem kanıt varmışta.sallaklar ya adam dinini yaşamıyorsa bunun hesabını sizin gibi aciz cahiller degil ALLAH sorar .

 30. Ali

  Sevgili admin iyi günler,
  Osmanlı padişahlarından 5. Murat’ın da mason olduğu hakkında ne düşünüyorsunuz?
  Yani her padiişah da vatansever değil mi şimdi? Atatürk’e o kadar belgeli şekilde giydirmişsiniz. Akademik konuda tarafsız birisi olduğunuzu düşünerek 5. Murat hakkında da vatanını satmaya çalışan birisi olduğunu söyleyebilir misiniz?

  1. Merhaba sevgili Ali, yorumun icin cok tesekkür ederim. Evet 5. Murad masondu ve bu sebeple M. Kemal’in önderleri diyebilecegimiz zevat, onu Padisah yapmak istiyorlardi. 90 küsur gün padisah kaldiktan sonra akli dengesi bozuldugu icin yerine Sultan II. Abdülhamid tahta cikarilmistir. Kanaatimce 5. Murad uzun müddet tahtta kalsaydi, Osmanli Devleti cok daha evvel zor duruma düserdi. Iyiki yerine Sultan II. Abdülhamid Padisah olmus.

 31. asd

  atatürk e mason diyonuz ya gerçekten anlamıyorum atatürk masonsa bu vatanı çok kolay ingilize yunana elin gevuruna çok kolay satabilirdi sen namaz kılmıyormusun oruç tutmuyormusun allah inanmıyormusun evinde namaz kılıyorsan engelliyenmi var camiye giterken neden gitiyorsun diyen mi var bana böyle diyen biri yok ha sana diyen biri varsa onu bilemem ha ataiste olabirsin saygı duyarım sataniste olabilirsin ne olursan ol önce insan ol benim merak ettiğim nokta şu ben veya sen atatürkün yerinde olacan birde mason olacan o kadar şavaştık çanakkale cepesinde doğu cepesinde batı cephesinde çok kolay hainlik yapıp bu vatanı satabilme imkanı varkan bunu niye yapmadı üstelik düşmanın tankı topu tüfeği varken cephanesi çokken ha ? niye ha? niye atatürk e mason demek bençe benim görüşümçe en büyük hainliktir senin şahsına hakaret etmiyorum saygı duyuyorum bu görüşüne özgür bir ülkede yaşıyorsak herkes herşeyi saygı çerçevesinde konuşabilmeli bençe son birşey eklemek istiyorum atatürkün kurmuş olduğu ülkede yaşayacan gençliğe hitabeyi okuyacan birde atatürkün resmi olduğu parayı kullanacan en insaf yahu bu kadarda olmaz yani burdan bazı kemalist ataput atatürke tapan ona inanan diyenlere sesleniyorum onlar bilirler kendilerini biz sadece allah inanır atatürkede saygı duyarız ne mutlu türküm diyene bu satırları yazabiliyorsam atatürke borçluyum gerçek tarihe bakarsanız bütün zulum edenler gevurlardır müslüman görünüp arkadan bıçaklayanlardır vatana ihanet eden hainlerdir gerçek müslüman asla ve asla zulum etmez masonların amacı yeni dünya düzeni kurmaktır internete araştırırsanız kesin bilgilere ulaşabilirsiniz medya tv gazete internet vb tüm görsel yazısal öğeleri kullanıp insanların beyinlerini yıkayıp insanların hipnotize edip kendi çıkarları amaçında kullanılmasıdır sadece medya değil gıda eğitim öğretim sağlık hormonlu gıdalar kuş giribi domuz gribi kene vb hastalıklar hep sizin mason dediğiniz bu yapının ürünüdür daha örnekleri çoktur araştırırsanız bulabilirsiniz türk kürt alevi sünni doğu batı siyah beyaz uzun kısa kadın erkek kuzey güney sıcak soğuk daha birçok zıttlıklar siyaset oyunları sayamacağım birçok ali cengiz oyunlarıyla bu ülkeyi bölmeye çalışmaktadırlar mu masonlar türkiye son kale o yüzen atatürke cumuriyete bu vatana saygı duymalıyız herşeyden önce çünkü gitecek bir vatanımız yok varsa söyleyin ha bu yazdıklarımdan sonra hala masonlukta ısrar ediyorsanız belge işaret vb öğeler var diyosanız sizi ve o kirli düşüncelerizle başbaşa bırakıyorum

  1. @asd, samimi yorumun icin tesekkür ederim kardesim. Bircok meselede sana aynen katiliyorum. Sana tafsilatiyla cevap vermek isterim ama yine de meseleyi tam anlayabilmek icin sitedeki yazilari okuman sart. Zira vatan satmak, hainlik, masonluk vs. bunlari hemen anlayabilmen mümkün degil, cünkü ortada ustaca tezgahlanmis bir oyun var. Elhamdulillah namazimizi da kiliyoruz, orucumuzu da tutuyoruz. Ama Islam bu iki ibadetten ibaret degildir. Islam, hayatin bütün alanina hükmeder. Kaldi ki bu ülkede M. Kemal devrinde Allahu Ekber demek yasakti, Hacca gitmek, Kur’an okumak, din dersleri, Imam hatipler yasakti. Okullarda darwinizm okutuluyor ve tarih kitaplarinda dinimize hakaretler ediliyordu. Dinsiz nesil, özellikle chp kadrolari bu okullarda yetistigi icin müslüman halka yabancilasti. M. Kemal’in mason oldugunu Türk Tarih Kurumu tarafindan yayinlanan kitapta acikca görüyoruz. Kendisi de zaten bunu itiraf ediyor. Ancak devam etmedigini de ekliyor. Ama isin aslina bakacak olursak, oradan “kovulmustur.” M. Kemal’in neredeyse bütün bakanlari masondu. Masonlarin yeni dünya düzeni kurmak istediklerini yazmissin. Iste M. Kemal Nutuk’ta bu idealini de dile getirmisti:

   “Efendiler, bütün insanlığın görgü, bilgi ve düşüncede yükselip olgunlaşması, Hristiyanlığı, Müslümanlığı, Budizmi bir yana bırakarak basitleştirilmiş ve herkes için anlaşılacak duruma getirilmiş saf ve lekesiz bir dünya dininin kurulması ve insanların, şimdiye kadar kavgalar, çirkeflikler, kaba istek ve iştahlar arasında bir sefalethanede yaşamakta olduklarını kabul ederek, bütün vücutları ve zekâları zehirleyen zararlı tohumları yok etmeye karar vermesi gibi şartların gerçekleşmesini gerektiren «birleşik bir dünya devleti» kurma hayalinin tatlı olduğunu inkâr edecek değiliz.”

   Gördügün gibi burada acikca “birlesik bir dünya devleti” kurmayi hayal ettigini yazmaktadir. Dikkat edersen, “müslümanligi” bir yana birakmaktan bahsediyor. Ayni zamanda hiristiyanligi ve budizmi de. Ama gel gör ki “yahudiligin” bir yana birakilmasindan hic ama hic söz etmiyor. Bu sözlerin kaynagini görmek icin buraya tikla: http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/16/muslumanligi-bir-yana-birakmak-ne-demek-m-kemal-ataturk-nutukta-ne-demek-istedi/

   Vatani satan Canakkalede neden savassin diyorsun. M. Kemal’in balkanlarda ve Filistin cephesindeki hezimetlerine bakarsan ne demek istedigimizi anlarsin. M. Kemal’in canakkalede tapinakci-mason-iluminati gibi bir örgüt mensubu olan Aubrey herbert ile gizli bir görüsmesi var. Daha evvel onunla ögle yemegi bile yemisti. M. Kemal canakkalede kendi adini dünyaya duyurmak icin elinden geleni yapti. Hatta bu ugurda mehmetcige bile acimadi. Size ölmeyi emrediyorum diyen kendisi. Mehmetcik yok yere ölsün ve kendisi onlarin üzerinden zafer kazanip prestij yapsin. M. Kemalin kurmus oldugu ülkede yasamiyoruz. Biz Osmanli ecdadimizin fethettigi topraklarda yasiyoruz. Genclige hitabeyi de okumuyoruz. Paralarda onun resmi varsa ne olmus? Bu onun hakli oldugunu mu gösterir. Yani parada resmin olmasi ne ifade eder? Parada resmin olmasi bir hakikatin hakliligin ölcüsü müdür? Bu mantigi anlamak mümkün degil.

   Burada yazabilmeyi neden m. kemale borclusun? Nerden cikardin bunu? M. kemal bati trakyayi kurtaramadi, Batum’u kurtaramadi ama oralarda da müslüman türkler var ve onlar da senin ve benim gibi yazip ciziyorlar. Zulüm edenler gavurlardir diyorsun. Gavurun sapkasini giymedi diye bu millete zulmeden M. Kemal degil miydi?

   Türkiye son kale bu dogru. Ama Türkiye’nin güclenip kuvvetlenmesi kemalizmle olmaz. Zira kemalizm, aleviye, kürde ve müslümanlara zulmetti. Ülkemizde gruplasmalara sebep oldu, kisacasi halki böldü. Bu gruplarin hepsini birlestirmek ve bir arada tutmak sadece ve sadece ISLAM ile olur.

   Bu ülkenin iyiligini ve süper güc olup tekrar dünyaya adaletle hükmetmesini istiyor musun arkadas? O zaman kemalizm de dahil bütün ideolojileri, putlari kir ve ISLAM’A dön. Bütün ideolojiler yerin dibine batsin. Care ISLAM, SADECE ISLAM!

   1. aliihsanermec

    Ben bu sitedeki yazıları okudum senin verdiğin adrese baktım tamam belgeler var gördüm ben yok demiyorum var tamam da benim anlamadığım şey şu ben bir çok yazı kitap internet vb yerde yazi okudum ataturk un mason olduğunu na dair masonluga dair illimunatiye dair hıristiyanlığa dair yaudiliye dair müslümanlığa dair elhamdulillah bende müslümanım sayamayacagim birçok dünya dini ırkı ve milleti hakkında ama arkadaş kime sorarsan sor bence benim görüşümde her türk vatandaşı ataturk e saygı duyar duyuyor da 10 kasımda herkes saygı duruşunda duruyor mesela 29 ekim 30 ağustos gibi günlerde yanlış hatırlamıyorsam geçenlerde akit zulüm son buldu demişti ataturk hakkında internet te var bakabilirsiniz acaba ataturk mason olduğu için mi demişti bilemiyorum ben ne kemalistim ne sağcı ne solcu ne akp ne chp ne mhp lanet olsun hdp ye hiç biri değilim ben öz ve öz türkiye cumhuriyeti vatandaşıyım türküm ve bundan da gurur duyuyorum yanlış anlamayın ırkçılık yapmıyorum sadece türk oldu gu mu ve bununla gurur duyduğu mu söylüyorum ben sadece lanet olası terörün bitmesini ülkenin huzura refaha rahata ermesini istiyorum aslında her türk vatandaşı gibi ülkemde huzur ortamının sağlanmasını istiyorum allahın izniyle o günler tez zamanda gelecektir bu dünya hepimize yeter alevi si sunnisi muslumani hristiyan ni türk ü lazi çerkesi acemi yahudisi siyahi beyazi anlatmak istegim hepimiz adem den havvadan gelmekteyiz sadece allah bizi ırklara kavimlere ayırmış hepsi bu insan özünde toprak degil midir zaten dünya kara ve şu insan kan ve kemik yani hepimiz allah dan geldik allah a gitecez gunahlarimizla sevablarimizla hayat bir sınav bizde bu sınava giren talebeleriz karnemiz neyse ödülü müz o yada cezamiz bu dünyada kim iyi kim kötü bilemeyiz ki hatasız kul olmaz insan yaptığı hatalardan ders çıkarması lazım tövbe etmesi lazım bir da o hataya düşmemesi lazım asıl konuya gelecek olursak insanın iç yüzünü bilemeyiz ki insanın yüzü kitap degil ki okuyalım o insanı tanımadan o insan hakkında fikir yurutemeyiz o yüzden o insanın iyi veya kötü olduğunu bu belgelere bakarak bilemeyiz yalanda olabilir çünkü cumhurbaşkanımızın ne belgeleri çıktı 17 25 aralık dosyaları ses tepeleri vigera akit gazetesi paralel devletin oyunları vb gibi şey ler yani a belge ataturk mason diyemeyiz insanın ic yüzünü sadece allah bilir eğer her belge doğru olsaydı cumurbaskanimiz o koltukta oturamazdi bi kere yani demem o ki her belgeye sazan gibi atlamayın kendi üzerinize alinmayin bu gibi şeyler çok hasas bilgiler çok önemli konular doğruluk payı acaba yalan olabilir mi günümüz teknolojiyle insan kendi yalanina ben belge yalan demiyorum inanır oldu öyle montajlar dublajlar fotomontajlar varki aklın hayalin durur bunlarda o dönemde yapılmış sahte asılsız yabancı kaynaklardan alınma o dönemde yapılmış vatan hainleri tarafından hazırlanmış belgeler olmayacağı ne malum dimi şimdi yani insanın akinda şüphe dusmuyorda değil sanki yani demem o ki günümüz ali cengiz oyunları tabiri ricariyse ayak kaydırma oyunları oynanmış olabilir herkes olabilir imkansız diye birşey yok iblis bize doğruyu yanlis göstermede büyük bir ustadır bize bu konuda dogruyu ve yanlısı iman süzgecinden geçirip görmek gerekir buda bol bol okuyup allahi düşünmekten geçer yorumuma cevap yazdınız için teşekkür eder saygılarımı sunarım allahtan sağlıklı mutlu huzurlu günler dilerim her zaman doğru gerçekleri görme dileyle iyi mutlu günler dilerim …

   2. @aliihsanermec, evet dogru söylüyorsun. Terörün bitmesi Islam’a dönüsle olur. Bizim Irak ile sinirimiz daglik arazi üzerinden gecer. Iste bu yüzden sürekli olarak teröristlerin ülkemize sizmasina mani olamiyoruz. Bu sinirlari ingilizler cizdi, bizim “kahramanlarimiz” da bir emir eri gibi selam cakip kabul ettiler. Belgeler meselesine gelecek olursak. Bir kaynaktan cikan belgelere süpheyle yaklasilabilir. Ancak m. kemalin masonluguyla alakali bircok kaynaktan, hatta m. kemalin kurdugu türk tarih kurumu yayinlari arasindan cikan kitaptan kaynak gösterdik. M. Kemalin yeni dünya düzenini hayal ettigine dair sözleri ise kendi kitabinda yaziyor. Bu kaynaklarin sihhati tartisilamaz. Ama akit ve 17 aralik vs. ile alakali iddialar 1 kaynaktan cikti. Ben kimseyi müdafaa etmiyorum, ama hakikat bu.

    Iyi dileklerin icin tesekkür ederim, bilmukabele.

   3. aliihsanermec

    Eğer gerçekten hakikat buysa bize de kabullenmek düşer öyle yada böyle doğru veya yanlış oyunları ise yaramadı yaramiyacakda bu ülkeyi bolemiyecekler boldurmuyecegiz buna izin vermeyeceğiz yani ataturk u mason gösterip de insanların beyinlerinde acayip bir algı yaratıp ataturk masondu sizin bir mason liderimiz var demek ne kadar doğru bilemiyecem 1938den beri mason larmi yönetiyor bu ülkeyi türk değil mason cumuriyetimi bu şimdi ha ? E o zaman bizde mason nuz farkında olmadan onlara hizmet eden birer insaniz türkiye bir mason ülkesi o zaman yöneticilerde türk değil mason ben sen birer masonuz yaşasın mason cumuriyeti dememizmi gerekiyor bunumu anlatmak istiyorsun ha ? burası turkiye cumuriyeti ve daima öyle kalacak !!! Kim ne derse desin bu herkezce kaninsanmiş değişmez bir gerçektir !!!

   4. M. Kemali mason göstermek isteyen yok, böyle bir algi olusturmaya gerek yok. Biz hakikat neyse onu yazmaya calisiyoruz. M. Kemal’in mason oldugunu bircok kaynakla ortaya koyduk. Mesele bundan ibaret. Dine hakaret eden biri bizim, en azindan samimi müslümanlarin lideri olamaz. Onun mason olmasi, bizi de mason yapmaz. Bu bir mantik hatasidir, böyle bir sey olamaz. Ancak onu ve rejimini mason kabul etmek ve onaylamak insani zihnen-fikren mason yapar. Yorumunuzun sonunda attiginiz sloganlar ise, aci gercekler karsisinda size morfin vazifesi görmekten baska bir ise yaramaz.

  1. Fatih

   Tapin kardes umrumuzdami herkesin hür iradesi vardir.kardes farkindamsn öluyoruz hergecen gun olume bir adim daha bir insana tapmak icin mi yoksa ALLAHa kulluk yapmak icin mi gönderildin kardes iyi idrak etmeli bu fani dunyada

 32. aptal kul

  Yazıya ilişkin herhangi bir yorum yapmayacağım, istediğinize dilediğiniz kadar inanmakta özgürsünüz. Ancak benim sormak istediğim şey, yorumlarda da geçen Osmanlı’nın yıkılmasına sebep olan ve “bir günde” yüzyılların birikimini yok ettiğini iddia ettiğiniz kişi veya oluşum neticesinde kaybolan değerlerinizin (veya değerlerimizin) geri gelmesi halinde, Osmanlı’yı, Şeriat’i, Arap harflerini, Medreseleri, fiilen mevcut olan tekke ve zaviyeleri yeniden ve büyük bir mücadeleyle diriltmeyi sağladınız. Ne olacak? Bunu maddi olarak soruyorum. Allah’ın hükmü yeryüzüne inecek, Osmanlı dünyaya yeniden hükmedecek gibi ideolojik söylemleri bir kenara koyarsanız, maddi olarak ne olacak da yeryüzündeki barışı, sevgiyi, adaleti egemen kılalım? Cevabınız varsa, buna Ortadoğu ve Müslüman topraklarında yaşanan kavganın da “Düşman devletlerin ve kafirin kirli senaryosu olduğundan” gayrı örneklerini de belirterek naçizane aptal kafamın anlamasına vesile olmanız en büyük temennimdir.

 33. ismail

  Türkiyede genç Türkler büyük üstad (mason) Mehmet Talat Paşanın başkanlığında birleşiyorlar. Amaçları (Osmanlıyı kaldırıp) yeni ve modern bir Türkiye kurmak. İlk zamanlarda başarılı olamıyorlar. Sonra Makedonya (Resorta et Veritas) locasından (Mustafa Kemal) Atatürk yeni ve modern Türkiyeyi kurmayı başardı.
  Jürgen W.Denier,
  20 nci yüzyılda hür masonlar makalesinden dergi beyaz zambaklar1938 mart sayısı makalesinden.
  Sanki bu yazıdan mason yapılanmasının içinde olan birilerinin Osmanlı devletini alel acele çökerterek Türkiye adıyla yeni bir ülkeye yeni bir sisteme geçmeye çalışıyor gibi bir anlam çıkıyor. 1911de Trablusgarp, Sudanın bir kısmı, Arabistan, Balkanların bir kısmı ve Anadolu Osmanlının elinde. Kasım 1918 de Anadolu ve Doğu Trakya hariç bütün topraklar Türklerden ayrılmış. Türk bölgeleride işgal altında. 1919-22 döneminde Mustafa Kemal Paşa büyük kurtarıcı rolünde. 1923 te yeni Türkiye kurulmuş ama devlette en önemli mevkiiler ya sabetaycıların yada diğer dönme guruplarin olmuştu. Ortak özellikleri ise mason olmak.

  1. Fatih

   Arkadaslar anlayamadiginiz nokta şu ağac yasken egilir yani ataturk sevgisi icinizde olan objektif bakma yönünü köreltmis mesela babaniz suçlu bir kisi olsa belgeler olsa siz babanizin suclu bir kisi olduguna inanirmisiniz mesele bundan ibaret biraz objektif bakmak lazim ataturk fen ve ilime asiri düskun bir insandi ve dinle alakasızdı bir hayri dokunmustur amenna bize laf soylemek dusmez ama ataturkte her insan gibi bir asker bir komutan ills biri örnek alinacaksa bu kainatın yarattıcisinin sen olmasaydin yaratmazdm dedigi sevgili PEYGAMBERIMIZ ornek alınmalıdır.

 34. Mmt

  Yorumlara bakiyorumda…

  Eger Ataturk Mason olsaydi o zaman da osmanli yikilmisken bide elinde guc varken hic ingilizle falan ugrasmasina gerek yoktu. Masonluk tapinakciliktan gelmedir. Ingilizler abd iskocya falan falan ben mason olacam osmanliyi yikacam ustune usluk devlet kuracam o devlette musluman kalcak? Salakmisiniz olm siz ne iciyonuz? Bu adamin omru savasta gecmis salakmi bu adam ingilizlerle ittifak yapar keyfine bakardi… dindar geciniyonuzdaa yaziyonuzda yaziyonuz imanla paranin kimde oldugu belli olmaz… dini olan birine dinsiz demek kafirliktir

  1. Mmt, burda kimseye kafir denilmiyor. Nerden cikardin? Bir insanin ömrünün savasta gecmesi, onun dürüstlügüne delil olamaz. Böyle bir mantiksiz bir yaklasimdir. Ayrica Osmanli yikilmamisti, m. kemal yikmistir Osmanliyi. Hem de ifade ettigin gibi ingilizlerle isbirligi yaparak yikti. Karabekir’in de ömrü savaslarda gecti ama M. Kemal onu Istiklal Mahkemelerinden muhakeme ettirdi.

 35. enes

  bunların hepside doğrudur bunların inanmayanlar kemalistin kendi yandaşlarıdır,,,,, biz bu zulmü yapanın da kamal olduğunu çok yaşlı büyüklerimizden öğrendik bunlara karşı çıkanlar esas vatan hainidir hiç bir olay gizlenemez gizleyenler de namerttir bu belgeleri çıkartan dan allah razı olsun çok güzel bir iş başarmıştır tebrik ederim helal olsun, bu belğelere de inanmayanları da allah islah etsin

 36. s.polat

  M.Kemal’in (Ata-Türk demiyorum) mason olduğunu bilmeyen ot kafalı bir papağandan başka bişey değil.Cahil kuklalar.Biraz araştırın.M.Kemal hükümetine tek kurşun atmadı Ingilizi fransizi.Lozanda altın tepside sundular osmanlidan alamadiklarini

 37. Muzaffer

  M. Kemal’in gayrimüslim ve daha kötüsü islamofobik olduğunu itiraf ettiği halka açık konuşması:
  Fakat bu prensipleri gökten indiği “sanılan” kitapların “dogmalarıyla” bir tutmamalıdır.
  videolu ispat: https://www.youtube.com/watch?v=lZ-KajhkqMU

  Konuşma montajdır diyen zihni iyice çalınmışlara cevaben: Meclis zabıtlarında da aynı konuşmalar vardır! Hiçbir devlet kurumu da bu konuşmayı inkar etmemiştir.

  Bunları Demiş bu şahıs, dikkat edilirse Kur’an-ı Kerim’i kast ediyor ve Kur’an-ı Kerim’e hakaret ediyor bu şahıs. Sistem size propaganda ediyor ‘çok iyiydi, müslümandı filan’ diye ama zaten amaçları da o, bir ğayrimüslim ve mason’u kahraman olarak gösteriyorlar.

  Başka çareniz var mı? Bu ülkede İslamı ve Hz. Muhammed’i müslümanları koruma kanunu yok ama mason ve gayrimüslim olan Mustafa Kemal’i koruma kanunu var, benim şahsi düşüncem bunca devrimi zaten İngilizlerin baskısı ile yapıyor ki kendisi de bir mason olarak avrupa localarına bağlı. Yani laik T.C. ve Kemalizm bir masonluk ve illumunati projesidir. Ilımlı islam diye yırtındıklarına bakmayın, zaten ancak %10’u namaz kılan bir halk, kelimei şehadetin manasını ve kendisini unutmuş bir halk kandırılmış kandırıldığı kadar!

  Dikkat edin, Namaz kılan müslümanlara sesleniyorum bilhassa sakın kur’an’a kitaba laf atan adamı kahraman edinmeyin:

  (Mâide Suresi), 57. Ayet
  Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer mü’minler iseniz Allah’a karşı gelmekten sakının..

  Benden demesi, Yoksa dininiz elinizden gider! o kıldığınız namaz da boşa çıkar!

 38. emin abdulhamid

  M.Kamal döneminde 1935 senesinde Mason Locaları kapanmıştır. Bu olayı kıstas alan kemalistler m.kamal’in mason olmadığını hatta masonluğa düşman olduğunu iddia ediyor. Ancak bilmedikleri bir vakıa var. m.kamal döneminde 1931’de türk milliyetçiliğinin merkezi Türk Ocakları da kapanmıştı, yerine Halk Evleri’nin ikamesi sağlanmıştır aynı şekilde mason localarının malvarlığı da Halk Evlerine geçti. Şimdi Türk Ocaklarını kapatması m.kamalın türkçülüğe ve türk milliyetçiliğine düşman olduğu anlamına mı geliyor? kemalistlerin buna cevabı kesinlikle hayırdır! mason localarının kapanması da tüm gücün ve idarenin tek elde, Tek Adam’da toplanmasına yönelik adımlardan biridir, ve m.kamal’ın mason olduğu gerçeğini değiştirmez.

 39. emin abdulhamid

  Bir kaç gün önce burada bir şeyler yazmıştım.”M.Kamal, Türk Ocaklarını da kapattı, öyleyse türkçülüğe düşman mıydı?” vs. sorgulamalar yapmıştım. mesaj yayınlanmamış. Acaba sayfaya edilen küfürlerden başka yorum yayınlanmıyor mu! veya ben teknik bir yanlış mı yaptım

 40. Muzaffer Başeğmez

  Ey lait kamalitler,
  Atanız mason localarını kapattıysa neden ölene kadar mason nizam duruşu yaptı?
  Yanındaki İsmet Paşa,Tevfik Rüştü,Şükrü Kaya, Mim Kemal Öke, Hasan Âli Yücel gibi masonları niye atmadı başından?
  Niye yurtdışındaki mason localarında onun boy boy koca koca resimleri var???
  Cevap versenize…

 41. ismail

  ateler islama çamur atmak için peygamberimiz için 50 yaşındayken çocuk kadar kızla evlendi diye eleştiriyorlar. hz ayşe evlendiğinde 18-19 yaşlarındaydı diyoruz. reşitti yani. olsun yine aradaki yaş farkı çokmuş.
  m.kemal örneğini veriyoruz. 46 yaşındayken 21 yaşındaki latifeyle evlendi diye. yinede o kadarda çok değil aradaki fark diyenlere ağustos 1925te latifeden boşandı. 5 ay sonra 49 yaşında olduğu halde o kadar zengin iken ne diye 18 lik bir kız niye alamadı. bedenindeki küçük düşüren hastalıklar engel olmuş olmasın buna. yada belkide çankayada vardı öyle 18lik biriside söyleyene çok kazık giriyor diye susuyor millet. kimbilir. malum korku moku selanik meselesi.
  ahmet anapalı diyor m. kemal 1909da hareket ordusunun başı falan değildi neredeyse ayakcısıydı subayların getir götür işleerini yapıyor ayak yıkıyor sırt kaşıyordu diye. bi baskı kurdular geri yutturdular sözünü. dönme baskısı malum. benzeri duruma düşmeyelim diye bizde fazla açılamıyoz. boğulma rizki her zaman göze alınamıyor.

 42. ismail

  1927ye ait bir fotoğraf. resimde bir masada ve etrafında kalabalık var. fotoda m. kemalde var. diyorki kemalistler bu fotoğraf türkiyede çekildi. ve bu fotoğrafta 94 devletin başkanı var. zaten dünyada o kadar devlet ya var ya yok ozamanlar. muhtemelen yok. olanı olmayanı hepsi birden gelmiş. mesela dünya telefon ağının yetersiz olduğu uçakların okyanusları ilk o yıl tek bir örnekle aşabildiği dönemde peru, bolivya, şili ve arjantinin liderleride m. kemal istedi diye türkiyeye gelsin mümkünmü bu. kemalistlere göre mümkün. ama o resim sscb nin türkiyeki büyükelçiliğindeki bir kutlama töreninde çekilmiş. yani m.kemal kendiside orada misafir. resimde 30 kadar insan var. büyükçoğunluğu rus. o resimdekilerin kimiside hizmetci.
  yani verilen bilgi m.kemali abartmak için kemalist düzmece.

 43. ismail

  medreselerin kapatılmasına gerekçe olarak dinin yanlış öğretilmesi diyenler var. büyücü hocalar asıldı diyenler var. 1915te benim cinlerim var diyerek halkı yolan hatta genç kızları kucağına düşürmeye uğraşan bir gurup sahte hocaya memleket çapında operasyon düzenlenip gözaltına alınırlar. m.kemal paşa bile değil sıradan subay o dönem..yani o yaptıramaz bu operasyonu.
  1920lerde idareyi ele aldı. varmı böyle bir operasyon yok. 30larda varmı yok. seyyit? rıza ylldızname kitabı kullanarak büyücülük yaparmış. 1937de o asıldı oğluyla birlikte. ama asılma sebebi bu değil. neydi peki. artık m.kemalin ispiyonculuk teklifini kabul etmiyor olmak. çünkü ne yapsam nasılsa yaranamıyorum istekleri hiç bitmiyor diyordu.
  bugün bile görüyoruz internette kızın içine cin kaçmış, yada kıza musallat olmuş tecavüz ediyor denerek yapılan cin kovma seanslarını. sonra o yaşlı başlı adamların gencecik kızları kendine kapatma yapma çalışmalarını. bok gırtlağa dayanıyor devletten hala çıt yok. çünkü güç sahiplerini tehdit eden bir durum yok ortada.
  m.kemal dönemindede kimi şeytani yollar vatandaşa yönelikse ve devlete bir zararı yoksa pekde umursanmıyordu. medreselerin kapatılması dahil diğer devrimlerdede asıl amaç islamdan yüz çevirmiş olmak

 44. ismail

  düşünndüren v adıyla youtuba video koyan şahıs kendince güzel tesbit yapmış diyorki 1. dünya savaşından önce osmanlı zaten içten elegeçirilmişti. sabataycılar ele geçirdi batıya çalıştılar diyoruz zaten. kim bunlar gizli yahudi. m. kemalde onlardandı bunu açıkla yok. savaştan anlamayan gençliğin cephelerde mahsus kırdırıldı demiş. osmanlı yapmış gibi. sabetaycılar yaptı. rusya çok gelişti. batı osmanlıyı rusa karşı korudu bile.
  1659, 1668, 1677-81 savaşlarında yenmişiz rusu. 1683de dönme ve tatar ihanetiyle viyanada haçlılara yenilmemize rağmen 1688de yine yenmişiz rusu. avrupayla savaşmamıza rağmen. 1696da birtek azakı kaptırmışız onuda prutla geri almışız. 1739da tekrar vermişiz. 1722de kaptırdığımız dağıstan var. osmanlı yetişene kadar adamlar girmiş. 1659 dan 1739 a hatta 1769a kadar toplam kayıp marmara bölgesi kadar değil. birde sabetaycılarda orduda.
  peki sonra niye büyüdü bu kayıplar. fransız humbaracı ahmetle birlikte 300subay 1730larda avusturyadan osmanlıya sığınıp sözde müslüman oldu. ama aslında ordu içeriden ele geçirilmiş oldu. büyük yenilgiler başladı. türkleri durdursun diye ingilizlerin 300 yıldır kullandığı ruslar 1828-29dan itibaren türkleri yutacak hale geldi. ordusu ele geçirildiğinden zafer kazanamayan osmanlı korumaya bile alındı. çünkü osmanlı düşerse akdeniz yoluyla italya ve fransada düşer ingiltere yanlız kalırdı. bu yüzden osmanlıyı biryandan korudular bir yandanda afrikadaki topraklara konduular. osmanlıyı sömürme amaçlı istekleri biitmeyince osmanlı dinlemedi. onlarda içerdeki kendi adamları olan gizli yahudileride kullanarak osmanlıyı çökerttiler. buralarıda kendilerine çalışanlara verdiler. hani m. kemalin süper kahramanlıkları nerde.
  atatürk ülkede islamlaşmayı sağladı demek milleti saf yerine koymaktır. rumları hatta karamandaki türk hristiyanları kovmuş gagavuzlarıda ülkeye almamışmış. batı trakyadaki, bulgaristandaki müslümanlarıda almadı. batum ve ahıskadakileride. ama balkanlardan müslümanlarla birlikte gizli yahudi sabetaycılar doldurulup bunlara ve kalan ermenilere islami kimlik sağlandı. herkesin nüfus kağıdı islam yazarken neredeyse namaz kılmayı bilen insan kalmadı

 45. ......

  çokmu dokundu lan. gerçekler acıdır. 18 yaşındaki kız çocuğu o ingilizlerin i… mason tapınakçılarının işbirlikçileri için türklüğe zorla boyun eydirdikleri taştan mabedin önünde atatürkün bizi kurtarmadığı gerçeğini haykırdığı için yalan söyledi diye değil bir kemalizmi küçük düşürdüğü için birde senin gibi cen…. kızıllar ayaklanmasın diye içeri tıkıldı. yoksa ne suçu ne günahı
  gerçi ona havlayanlardan biriside eskiden bizim sokağın köpeği olan uyuz itti ama akit gazetesinden mehtap yılmaz iyi vermiş ağzının payını.
  ettiğin küfürler iadeli taahhütlü mektup gibidir adresi doğru değilse sahibine geri döner.

 46. ismailden fıkra

  -osmanlı diye övdükleriniz hep üçkağıtçıymıştı. bizde bişey sanıyorduk.
  – ne zırvalıyon açık konuşsana sen.
  – çelebi mehmetin ölümünü 42gün, kanuni sultan süleymanın ölümünü 48 gün milletten saklamışlar
  – ne olmuş öyle olunca
  -1.5ar ay ölüler yönetmiş ülkeyi.
  -bende sandım bişey var. siz bu ülkeyi 80yıldır ölüyle yönetiyorsunuz. biz bişey diyormuyuz.

 47. ismail

  1990lı yılların sonları yada 2000lerin başları olmalı geldi komşunun birisi bana. sen bilirsin dedi Atatürk ölürken islama sıkısıkıya sarılın diye vasiyet etmiş doğrumu diye. yok böylebişey duymadım duysaydımda ciddiye almazdım dedim.
  az evvel youtubede selanikinin gizlenen vasiyeti diye bir mevzu denk geldi. nakşibendi şeyhi abdulkerim kıbrısi anlatıyor. m. kemal öleceğine yakın komaya girmiş, koma halinde iken neler gösterildiyse uyanınca Kurtuluş islamda Kuranı Kerime ve peygamberin hadislerine iyi sarılın diyesiymiş. etrafındakiler not almışlar sözlerini bir dolaba kilitlemişler islami düzene geriye dönüş olur diye uygulamaya koymamışlar güya. ama kıbrıslı bu durum onu kurtarmazda diyor.
  böyle birşey olmuşmudur. bence hayır. nereden biliyorum. 624te bedir savaşında ebu cehili öldürecekler. müslüman olursa canı bağışlanacak. müslüman ol diyorlar. o savaşı kim kazandi diyor. hz muhammedin ordusu yani islam diyorlar. onun kazandığını görmektense ölürüm daha iyi diyor ve asla islama girmiyor. tabiiki öldürülüyor. kendisine devrinin firavunu denir.
  20.asırdaki selanik firavunun milyonda biri kadar zararı olmamıştır islama.

 48. ismailden fıkra

  -şu kemalistler memleketin her yerine heykel diktiler
  -sadece bu ülkeyle kalsa yine iyi
  -başka neresi varki
  – 44yıl önce kuzey kıbrısı alınca oradada her tarafa heykel dikmeye başlamışlar
  – yunanistanı hatta balkanları alıp oralardada dikseler ya
  -olmaz batı izin vermez herkez kendi çöplüğünde ötecek
  – ulan kemalistler zaten balkanlı sabataycı değilmi
  -maalesef onlar batının zoruyla bizimkinde.

 49. ........

  chp diktatörlüğünün son yılları olan 1947de malatyada şehir meydanında vatandaşlardan toplanan paralarla o zamanki chpli belediye tarafından bir atatürk heykeli dikiliyor. atatürkün yanında birde anadan doğma takım taklavat meydanda çıplak bir erkek heykeli yapılmış. amaç ne böyle bir heykel yapmakta gizli bir mesajmı veriliyor diye düşünmeden edemiyor insan. herneyse şehirde kadınlar kızlarda geziyor ya rahatsız oluyorlar çıplak adam heykelinden. birileri karar almış izin çıkarsa heykele taştan pantolon yapacaklar. bazı chpliler homurdanıyormuş 71 yıldır akılları yenimi başlarına geldi diye. milletin hep aklı başındada korku boku selanik meselesi 71yıl boyunca sesini çıkartamamış. sanat numarasına içindeki sapıklığı taşlara yansıtanların aklı başında değilmişti anlaşılanki böyle birşey yapmışlar. hala şunu sanat diye savunuyorsa birileri halen daha öyle zihindeler demekki.

 50. ibrahim383838

  Mason olduğunu bilmeyen kaldı mı ? Bütün kanıtlarıyla her şey ortada. Rahmetli Kadir Mısıroğlu’da bunu anlatmıştı zaten. Kadir Mısıroğlu’nu beğenmeyenler, çok şey kaybeder her zaman.

 51. Geri bildirim:Atatürk Mason localarını kapattı mı? – 2 – Belgelerle Gerçek Tarih

EBABİL için bir cevap yazın Cevabı iptal et

%d blogcu bunu beğendi: