M. Kemal Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi’yle ilgili
M. Kemal Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi’yle ilgili

M. Kemal Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi’yle ilgili

M. Kemal Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi’yle ilgili

***

Her ne kadar başlığa Balıkesir “Hutbesi” yazdıysamda, M. Kemal’in yaptığı konuşma “Hutbe” olamaz. Hutbenin Cuma ve Bayram namazlarının bir unsuru olduğunu bilmek için ilahiyat tahsili almaya veya derin dini bilgiye sahip olmaya gerek yok.

Söz konusu konuşma 7 Şubat 1923 tarihinde yapıldı ve bu tarih “Çarşamba” gününe tekabül ediyor. Ne Cuma, ne de Bayram günü. Inanmayanlar şu linkteki online (internet) takvimden arattırabilirler:

http://www.takvim.com/index.php

***

Demek ki, kemalistlerin şımarık bir çoçuk edasıyla dillendirdikleri gibi M. Kemal “ilk ve tek hutbe okuyan Cumhurbaşkanı” değildir. Kaldı ki, o tarihte M. Kemal Cumhurbaşkanı bile değildi. Ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi 29 Ekim 1923 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Anlayacağınız yalan üstüne yalan… Kemalist rejim dile gelse, kesin; “nerem doğru ki” derdi.

Neyse…

Kemalistler M. Kemal’in müslüman olduğunu ispatlamak için Balıkesir’de yaptığı bu “hitabeyi” delil olarak sunarlar…

M. Kemal’in bu konuşmasından iki paragraf alıntılayacağım, bakalım söyledikleri ile yaptıkları örtüşüyor mu?

“Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Allah’ın selâmeti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenâb-ı Hak tarafından insanlara dinî hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve resul olmuştur. Temel nizamı, hepimizin bildiği Kur’ân-ı Azimüşşan’daki açık ve kesin hükümlerdir.”

***

Temel nizamın Kur’an’daki açık ve kesin hükümler olduğunu söylüyor, o halde neden bayrağı Haç olan Isviçre’den medeni, Diktatör Hitler’in Nazi Almanya’sından borçlar/ticaret ve Diktatör Mussolini’nin faşist Italya’sından ceza kanunlarını temel nizam olarak müslüman millete dayatıyor??

Burada açıkça tenakuz var…

Demek ki, M. Kemal bu konuşmasında samimi değildi…

***

Bir paragraf daha:

“Efendiler! Camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler, söylenenleri dinleme ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılması lazım geldiğini düşünmek, yani birbirimizin görüş ve düşüncelerini almak için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferdin zihninin başlı başına faaliyette bulunması lâzımdır. İşte biz de burada din ve dünya için, geleceğimiz için her şeyden önce hakimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım.”

***

Madem Camiler din ve dünya işlerinin konuşulması gereken yerdir, o halde neden din ve dünya/devlet işlerini ayırdı?

Peki, neden Camiler için kapatma kanunu çıkarılıp, 19 Şubat 1932 tarihinde “Halkevleri” kuruldu?

O halde neden bir daha bu konuşmadan sonra Camiye giderek din ve dünya işleri hakkında bir konuşma yapmadı?

Bu sorular cevapsız kalmaya mahkumdur herhalde… Gördüğünüz gibi, çelişki üstüne çelişki. Bu noktada cevaplanması gereken başka bir soru var…

M. Kemal neden bu konuşmayı yaptı?

Bize göre Lozan görüşmeleri yakın zamanda kesildiği için, muhtemelen karşı tarafa; “Ya benimle anlaşırsınız, ya da Hilafeti (dolayısıyla Şeriat’ı) kaldırmam” mesajı verdi.

Tabii bir de halkın duymak istediği şeyleri söylemek o kritik dönem için önemliydi. Balıkesir insanının milli ve dini duygularının çok kuvvetli olduğunu hesaba katarsak, vakayı daha iyi kavramış oluruz.

Yani, resmen dini kullandı.

***

M. Kemal’in daha sonra dinimizin aleyhinde sözleri de olmuştur. Bu durumu Kazım Karabekir, söz konusu Balıkesir konuşmasına da değinerek hatıralarında şöyle yazmaktadır:

“16 Ağustos’ta İsmet Paşa ile görüştüm. 18 Temmuz’da Teşkilât-ı Esasiye münasebetiyle Fethi Bey ve arkadaşlarıyla yaptığımız (islâmlık terakkiye -ilerlemeye- manidir) münakaşasını ve Gazi M. Kemal’in yakın zamanlara kadar her yerde islâm dinini, Kur’ân’ı ve hilâfeti medh-ü sena ettiği ve pek fazla olarak Balıkesir’de minbere çıkıp aynı esaslarda hutbe (Karabekir paşa da hutbe derken yanılmaktadır) dahi okuduğu halde dün gece Heyet-i ilmiye muvacehesinde Peygamberimiz ve Kur’an hakkında hatır ve hayale gelmeyecek tecavüzde bulunduğunu anlattım ve bu tehlikeli havanın Lozan’dan yeni geldiği hakkındaki kanaatin umumi olduğunu da söyledim.”[1]

***

Hatta Kazım Karabekir paşaya göre M. Kemal Halife ve Padişah olmak istiyordu:

“Hilâfet ve saltanatı almak için koyu bir mutaassıp çehre ile minberlere kadar çıkıp hutbeler okumak, muvaffak olamayınca da bizzat medh-ü sena edilen mukaddesata dil uzatmak ve bunları altüst etmek üzere bir diktatörlüğe çıkmak gibi iki tehlikeli ifradın birinden diğerine atlamak herkesin yapabileceği bir iş değildi. Fakat bu felaha (kurtuluşa) doğru bir gidiş de değildi.”[2]

***

Neticede M. Kemal’in Balıkesir’de söyledikleri sadece kağıt üzerinde kaldı. Artık kimse Balıkesir “Hutbe”sine dayanarak, M. Kemal’in müslüman olduğunu iddia etmesin. Kur’an’a göre de Müslüman olmayan idareciye itaat edilmez.

***

Bana göre halkla resmen alay etmiştir… Bu arada nedense aklıma şu ayetler geldi:

Bakara Suresi

14 – Onlar iman edenlere rastladıkları zaman: “İnandık” derler. Fakat şeytanlarıyle yalnız kaldıkları zaman: “Biz, sizinle beraberiz, biz sadece (onlarla) alay ediyoruz.” derler.

15 – (Asıl) Allah onlarla alay eder ve taşkınlıkları içinde serserice dolaşmalarına mühlet verir.

***

Başka bir konuda da belirtmiştim, buraya da yazayım… Cenab-ı Hakk “15”inci ayette; “serserice dolaşmalarına `mühlet´ verir.” buyuruyor.

M. Kemal’de Ekim 1923’ten, Kasım 1938 yılına kadar tam “15” yıl saltanat sürmüştür. Bakara Suresi’nin “15”inci ayetinde belirtildiği gibi “15” yıl kadar bir mühlet söz konusu.

Tesadüflere inanmam…

 

**********

 

KAYNAKLAR:

[1] Kazım Karabekir Anlatıyor, Yayına Hazırlayan: Uğur Mumcu, Tekin Yayınevi, Ankara 1993, sayfa 85

[2] Kazım Karabekir Anlatıyor, Yayına Hazırlayan: Uğur Mumcu, Tekin Yayınevi, Ankara 1993, sayfa 115.

 

**********

 

`K. Çandarlıoğlu´

 

**********

 

“Belgelerle Gerçek Tarih” isimli 792 sayfalık çalışmamızı ücretsiz indirebilirsiniz:

http://www.mediafire.com/?vgk9k8cozdpy7ez

*

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.wordpress.com

*

*

48 yorum

 1. Geri bildirim:M. Kemal Atatürk’ün ne zaman Islami söylemlere başvurduğu hakkında bir Analiz « Belgelerle Gerçek Tarih

 2. Geri bildirim:Kemal Kılıçtaroğlu’nun “Değişim” vurgusu ve Kemal Atatürk’ün Takıyye Politikası « Belgelerle Gerçek Tarih

 3. Geri bildirim:Atatürk, Elmalılı Hamdi Yazır’a Kuran tefsir ettirdi yalanı « Belgelerle Gerçek Tarih

 4. Geri bildirim:Atatürk: “Filistin’e el sürülemez!” dedi yalanı « Belgelerle Gerçek Tarih

 5. Geri bildirim:Atatürk’ü tanımayan Atatürkçüler « Belgelerle Gerçek Tarih

 6. Can

  “Temel nizamı, hepimizin bildiği Kur’ân-ı Azimüşşan’daki açık ve kesin hükümlerdir.”

  Sayın editör; “Temel Nizamı” tabirine dikkat ediniz. yani Hz. Muhammed’in temel nizamı demek istiyor. Dolayısıyla “Temel Nizam” demiyor. İbarede bir tenakuz yok. Buradaki tespitiniz yanlış. Lütfen bu kısmı düzeltiniz.. Atatürk konuşurken; hangi kelimeyi nerede ne zaman kullanacağını çok iyi bilen bir hatip. Bir bir kelimenin sonuna eklediği “i”i iyelik takısı bile hitabeti istiediği istikamette götürmesini temin ederken aynı zamanda farklı kesimlere onların bakışına uygun mesaj vermesini netice veriyordu.

  1. @Can

   Yaniliyorsunuz, paragrafin tamamini alalim:

   “Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Allah’ın selâmeti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenâb-ı Hak tarafından insanlara dinî hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve resul olmuştur. Temel nizamı, hepimizin bildiği Kur’ân-ı Azimüşşan’daki açık ve kesin hükümlerdir.”

   “Peygamberimiz Efendimiz” demesiyle, Peygamber’in nizami ayni zamanda kendi nizami oluyor. Zira Peygamber’in nizamini kabul etmeyen birisi, Peygamberi de kabul etmemis olur. Eger Peygamberi kabul ediyorsa, ki bu konusmasinda “sözde” ediyor, o halde nizamini da kabul ettigi anlamina gelir. Saygilar.

   1. Erhan

    Evet sayın editör, buradaki tespitiniz doğrudur.Cümle içerisinde kullanılan bir kelimenin kelime anlamını net olarak anlamak için cümlenin tamamına bakmak gerekir.Burada kullanılan kelime grubunu da mana bakımından anlamak için paragrafın tamamına bakmak gerekir.Paragrafın tamamından da şu benzetmeye varabiliriz ” Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk’ü saygıyla andık.Kurduğu ve savunduğu çağdaş laik düzen apaçık ortadadır ” şimdi burada ki Atatürk’ün laik düzenimidir?Ben bunu benimsemiş sayılmam mı söylediğim bu paragrafta? 🙂 Tabiki de yukarıdaki paragrafı söylemiş birisi Atatürk’ü lider olarak kabul etmiş kurduğu cumhuriyeti ve laik düzeni de benimsemiş olur.Buna mukabil Atatürk’ün laik düzeni demek benim de kabul ve savunma ettiğim laik düzen demek olur.Şu ana kadar yorumlamalarınızda bir yanlışa rastlamadım.Araştırmalarınız ve hizmetiniz için Allah sizden razı olsun.Yerimi bilmiyorum ama Tarih ve Din araştırmaları Merkezi ne soru soruyorum mesaj yolu ile cevap veren yok.Kafamıza takılan ve burada olmayan veya bulamadığımız konuları size nasıl sorabiliriz yardımcı olursanız sevinirim.Selametle…

 7. Geri bildirim:Kim Hain? Sultan Vahdettin mi yoksa M. Kemal mi? | Belgelerle Gerçek Tarih

 8. ali m. tatlıcı

  Atatürk cuma hutbesi okumamış olabilir bayram hutbeside okumamış olabilir ama! sen neyi ispatlamaya çalışıyorsun..! kemalistler yok atatürkçülük.. sen bu vatanı kurtaran kişinin dini olduğunu unutma dinsiz diyenler cahil ve zavallı insanlardır..

  1. calaxico

   hutbe yalnızca cuma ve bauram namazından sonra yapılır, başka herhangi bir günde hutbeye çıkılmaz. hutbeye çıkan kişide cemaate cuma namazını kıldırabileçek takva ya sahip olması gerek. 7 şubat 1923 günü çarşambaya tekabül ediyor, p zaman mimberden konuşma yapamaz. ve mimbere çıkan kişi hitap etmekyen nazaran, kuran ı kerim ayetini ve sahih hadis bilgisi sağlam kaynaktan olan kişiye düşer. o mekanda sahih bilgiye sahip birinin olmasıda şarttır. eğer ki bir siizn tabirinizle lider var ise o zaman millete yön verebilecek ve cemaate namaz kıldırabilecek imam olmuş oluyor. nitekim bugüne kadar m. kamal in ağzından hiç ama hiç kimse duymamıştır elhaödulillah müslümanım dediğimi. kısaca admin in araşrırması doğrudur. bu yorumlara karşı çıkanlar lütfen ezberlerini bozsunlar, sağ duyulu ve sağlıklı bir şekilde araştırma yapsınlar. kısaca kamal a kalmamıştır bu konuşma ama yine de yanlış gün ve zamanda hıtbe yw çıkıp vahabi denginde konuşma yapmıştır.

 9. Geri bildirim:Bardakçı’dan Atatürk Ve Ateizm Çıkışı | Belgelerle Gerçek Tarih

 10. zeynep

  sitenizi yeni keşfettim oldukça beğendiğimi belirteyim belgelerle sunmanız karşı tarafın tezlerini çürütüyor 1930lu yıllardaki tarih kitabını internette gördüğümde annemin atatürk din düşmanı kızım lafını bir kere daha doğruladı resmen kafirliğin ifadeleri bunlar inşallah bir gün herkes gerçek yüzünü görür de inandıkları şeyler bir bir yok olur umuduyla

  1. Bir bayansın ve Atatürkü sevmiyorsun. (Sevmeme hakkın var direk yargıda bulunma burayı okuyup cümlenin gerisine bak.) Atatürk olmasa Türkiye din ile yönetilecekti. Sokağa rahat rahat çıkamayacaktın. Alışveriş yapamayacaktın. Evlenince kocanı sevmesene bile mecburdun,Kocan 15 20 eş alıcaktı.Herkes padişaha bağlı olacaktı. (Padişah efendinin keyfine bak burada) Padişah istediği zaman istediğini din’i bahane ederek yapacaktı. Padişah git sen şununla evlen derse mecburdun. Seni öldürmeyi emretse direk öldürülürdün. Şimdi öyle mi ?. (Değil) Herşey demokrasiyle oluyor.

   1. ALEMDAR

    Ya Utku;
    Sen neye dayanarak bunlari yaziyorsun?…
    Bir kere Kuran’da en fazla 4 ese müsade var! …ki bunun da belirli yükümlülükleri,günahi ve sevabi var! Yani 15-20 senin sahsi abartman!
    600 sene hükmetmis Atalarimiz Allah askina kime zulmetmis?.. Öyle olsaydi bugün balkanlarda Viyana’ya kadar herkes “zorla” müslüman olmus,kiliseler yikilmis,ve anadilleri Türkçe olurdu! Bunu zulüm ile yapmak sence zormuydu? Degildi.. Fakat Osmanli’nin adaleti de bu degildi! Ve sen kalkmis diyorsun ki “keyfine göre adam astirirdi”
    Evet hersey demokrasiyle oluyor haklisin.. Çocuk tecavüzcüsü 3-5 sene yatiyor ve cikiyor! Gaspci 6 ay yatiyor cikiyor yakalanirsa tabi! Her bi sey demokrasiyle dayatiliyor bize! Neyse ben bunlari bosa yazdigimi da biliyorum zaten!
    Allah bizi merhamet ve vicdandan ayirmasin.

   2. Ahmet

    Tam bir cahil düşüncesi İslama göre yönetilmek tehlikemi vallahi yazdıkların tamamen din dışı şeyler Ayrıca 15/20 rakamı biraz atmasyon olmuş dört eşle evlilik onunda şartları var ve peygamberimizin evlilik ve nikahla ilgili hadislerini dini duygularla değilde(çünkü hazır değilsin)bilgi amaçlı birkez oku derim

 11. tayfun

  Bu ataturkle ne alip veremediginiz var anlamiyorum arkadas dininizi imanininizi ozgurce yasayabiliyosunuz neyin pesindesiniz yok ataistti yok hristiyandi nolursa olsun kardesim sizene suraya bak ya ulkenin yarisi cumhuriyete ataturke karsi amac ne anlatirmisiniz ataturk musluman degildi noldu?

 12. mavi

  BU SİTEDEKİ KİŞİ TAM ŞEMPAZE ATATÜRK DÜŞMANI,AMA ARAB SOYTARILAR BUNUN İÇİN KUTSAL ULEMA KİŞİ,LAN YUNAN TOHUMU BU ÜLKEDE YAŞAYACAKSIN,YANBANCILARIN İLACLARINLA TEDAVİ OLACAK ,ARABALARINA BİNECEKSIN KOLASINI İÇEÇELSİN,ŞAPKA GİYİNCE GÜNAHKAR OLACAKSIN BU NE MANTIK,,ANANIN ÖRDÜĞÜ YÜZ BAŞLIĞI NEDEN GİYİYORSUN ALLAHSIZ ,,mehmet akif ersoya bile küfür eden allahsız pislikler***

  1. Ali Rıza

   Kadir Çandarlıoğlu ne zaman Mehmet Akif Ersoy’a küfretmiş? Üstelik Arap soytarılar diyerek ırkçılık yapıyorsun. Atan İslam’a hizmet ettiyse sen niye din düşmanı oldun ve ırkçı oldun?

 13. Kahraman

  Kardeşim emeğinize sağlık teşekkür ediyorum…

  Atatürkçü arkadaşlar aksini ispat edecek bir belgeniz varsa buyrun yazin paylasin bizde öğrenelim…sizin burada hakaret etmeniz bu yazilanlarin doğru olduğunu ispat etmekten ve sizin kudurdugunuzu göstermekten başka bir ise yaramaz!!! Burda mesele şapka değil 😉 şapkayı savunan kemalist yabancilarin arabasına biniyorsun ilaclarini kullaniyorsun da NİYE ONLARIN BAYRAGİNA BAYRAĞIM DEMİYORSUN İNGİLİZMİ OLURSUN FRANSİZ Mİ ? ŞAPKA da böyledir 😉 Allah cc İskilipli Atif Hoca’ya rahmet etsin amin minber’den vaizler konuşur onun yaptigi konuşmaya da vaaz denir

 14. Ersin türker

  Utku kafasına göre fetva vermiş zekeriya beyazı geçersin sen.dinde olmayan birşeyi varmış gibi gösterirsen peygamber hadisine çarpılırsın peygamberimiz diyorki; fetva vermeye en cüretkâr olanınız cehenneme girmeye en cüretkâr olanınızdır.

 15. Zeyni cakar

  Mustafa kemal hakkinda beyan edilen tum ifade ve gorusleri tarihsel gercekligiyle anlamak dogru sonucu anlamaya yardimci olur.mustafa kemal deha sahibi bir siyasetci ve asker olabilir ve bu kesin ve tartismasiz kabul edilebilir.yanliz kendi ifadeleri ve soylemleri hicbir dine inanmadigini acikca ifade etmektedir.kemalist bir dusunce yapisina sahip olup son meclis konusmasindaki ifadelerini belgesel konusu yapip bunu acikca dile getiren Cumhuriyet gazatesi yazarlari mevcud.Bu topraklarda yasiyan tum bireyler yonetim ve idarede soz sahibi olan tum liderleri tutarli ve dogru bi sekilde elestirme hakkina sahiptir.Bu milletin her evladi hangi dusunceye sahip olursa olsun kendi fikir ve goruslerini kavgaya ve gurultuye sebeb olmadan acik bi sekilde ifade edebilir.Mustafa kemal materyalist bir dusunceye sahip ve bu dusunceler uzerine gokten inmeyen ve dogma olmayan bi devlet duzeni olusturmaya calismistir.tabi bu kendi ifadesidir.Reis’i Cumhur olmadan Din’i mubini islami yucelten sozler sarfedip sonrasinda bunun tam tersiyle hareket edip laik bir toplum adi altinda materyalist bi duzen insaa etmek icin buyuk bi caba harcamistir.90 yili askin bi suredir tartisilan ve uzerinde anlasilamayan bu konuyu anlamak cokta zor degil.dogruyu ve gercek tarihi kavga ve tartismaya sebeb olucak bi sekilde degilde herkesi,her fikir sahibini incitmeden ogrenmeye anlamaya calismak en dogrusu olucaktir.Hazreti Muhammedin (sav) Emri ILAHI ile yaptigi devrimle,mustafa kemalin yaptigi devrimi kiyas edersek hakikat ortaya cikar.zaman ve mekan burda susmaya mahkumdur.hakikat zaman ve mekana asla bakmaz…

 16. Ahmet

  Atatürk’ün camide okuduğu hutbe veya neyse toplantı hiç bir şeyini çürütmediği halde bazı saflar belgelerle ortaya koymuşsun diyor.Bu hutbe her yerde var.İsteyen istediği yerde bulur.Bir söz bu kadar çarpıtılır ki Atatürk düşmanlarınn açıklamakta zorluk çektiği yüzlerce sözden sadece bir kaçı.Atatürk’e dinsiz diyenler en başta nasıl bir şirk peşindesiniz.Allah sizi affetsin.Ahireti sadece Hz Allah’ın bildiği bir konu hakkında bu kadar kolay hüküm veriyorsunuz.Adam Allah diyor kur’an diyor peygamber diyor.Buna kafir diyorsunuz.Sizin tek derdiniz cumhuriyetin kurulup saltanatın sona ermesidir.Saltanat dediğin nedir?Biz elbette Fatih le kanuni ile sultan selim ile gurur duyduk ama sizler de biliniz ki tarihimiz sadece zaferlerle dolu değildir.Kundakta bebek boğan(taht kavgası) dinimiz 4 kadına kadar izin vermişken 50-60 a kadar çıkan haremler varken son padişah vahdettin bir avuç kalmış memleketi ingilizler e bırakıp kaçmaya çalışırken ki en sevdiği içki konyaktır,sultan Abdülaziz döneminden itibaren ülkenin ekonomik olarak nasıl borç bataklığına sürüklendiğini,Sultan Abdülhamit’in bırakın borçların anaparasını ödemeyi faizini(dinimizce aslında haram)bile ödeyemezken kıbrıs’ı ingilizlere nasıl verdiğine bakın.Ondan sonra Atatürk’ün sözlerinde harflerin ne anlama geldiğini çözün.İlkönce tarih okuyun .Kurtuluş mücadelesi nasıl başlamış.1915 istanbul resimlerine bakın taksimde bile her dükkanda ingiliz baytraklarını göreceksiniz.

  1. @Ahmet, yorumun icin tesekkürler Ahmet ama sen ya yaziyi okumadin, ya da anlayamadin. Bir daha okumani rica ederim. Allah Teala Kur’an’da hükmünü acikliyor. Tabiati “kutsal” sayan ve tabiat üstünde baska bir varlik olmadigini söyleyenin durumu ortada… Hem Fatih Sultan Mehmed ile gurur duydugunu söylüyorsun, hem de “kundaktaki bebegi bogan” kisiyi tenkid ediyorsun. Kundaktaki kardesini bogduran Fatih Sultan Mehmed idi. Ama senin ve kemalistlerin iddia ettikleri gibi “taht” icin degil, “ümmet” icindi. 4 hanima kadar müsaade var dogru. Ama haremdeki cariyeler “hanim” degildir. Evvela dinini, sonra da tarihini ögrenmeni tavsiye ederim. Aksi halde ecdat düsmanlarinin propagandalarina aldanman isten bile degildir ki zaten aldandigin ve maalesef celiskilerin apacik ortada. Harem Padisahlarin istedigi gibi hareket ettikleri yer degildir. Prof. Dr. Ahmed Akgündüz veya Prof. Dr. Ahmed Simsirgil’in haremle alakali kitaplarini okumani veya youtubeden onlarin sohbetlerini dinlemeni tavsiye edebilirim. Sultan Vahideddin ülkeyi ingilizlere birakip kacmis mi? Artik bunun bir kemalist masali oldugu coktan ortaya cikmisti. Bu islerden baya uzaksin anlasilan. Sultan Vahideddin’in alkol icmedigi herkesce bilinir. Konyak mevzuu yalandir. Osmanli’nin borcu varmis, evet bütün devletler gibi Osmanli’nin da borcu vardi. Ancak Sultan II.Abdülhamid devrinde büyük bir kismi ödenmisti. Ne var yani borclu oluyorsa? Su an Türkiye’nin yok mu? ABD’nin yok mu? Kibris, ingilizlere sadece askeri üs olarak verilmistir. Yoksa kemalistler gibi vatan topragi “satilmamistir”.

 17. ismail

  İslam Halifesi olmak istiyordu mustafa kemal. O makam çok buyuktu çunkü.. mustafa kemal onun için balikesirde islami hutbe okudu. Hemde deyme evliyalara taş çikartacak cinsten. Ama ingilizler onay vermedi. Biz seni islami yiksin diye getiriyoruz ülkenin başina sen halife olmaya çalişiyorsun geç bu sevdadan dediler. Ata geçti bu sevdadan mecburen. Cumhuriyetle birlikte islami ezen kanunlar bir bir çikmaya başladi ortaya. Lozanda dayatilan işlerdi bunlar.
  Mustafa kemal halife olsaydi dahami iyi olurdu. Bence islamda reform diye birşeyler uydurur laikliği butun islam devletlerine yaymaya çalişirdi. Hem eksik cevap ver hem beni engelle öyle değilmi yönetici.

 18. ismail

  İslam Halifesi olmak istiyordu mustafa kemal. O makam çok buyuktu çunkü.. mustafa kemal onun için balikesirde islami hutbe okudu. Hemde deyme evliyalara taş çikartacak cinsten. Ama ingilizler onay vermedi. Biz seni islami yiksin diye getiriyoruz ülkenin başina sen halife olmaya çalişiyorsun geç bu sevdadan dediler. Ata geçti bu sevdadan mecburen. Cumhuriyetle birlikte islami ezen kanunlar bir bir çikmaya başladi ortaya. Lozanda dayatilan işlerdi bunlar.
  Mustafa kemal halife olsaydi dahami iyi olurdu. Bence islamda reform diye birşeyler uydurur laikliği butun islam devletlerine yaymaya çalişirdi.

 19. janissary

  kemalin bu vaazı verdiği Tarihe baktım (07,02,1923) bana yetti zaten.Hiç okumaya gerek yok çünkü bu vaaz ne olursa olsun beton kemalin samimi düşünceleri değil.Çünkü beton kemalin islami anlamda söz ve icraatleri 1925 ten ileri gitmez.Bu kadar açık söylüyorum.Çünkü beton kemal fırsatçı içten pazarlıklı bir nankördü.Gücü elde edip iktidarı ele geçirinceye ve her istediğini yaptırıncaya dek Allah Muhammet din kitap dedi.Koltuğunu sağlamlaştırınca 180 derece döndü.Asıl zihniyetini niyetini açıkça belli etti.

  Kemal dinsel anlamda zayıftı.doğaya tapan bir putperestti vede evrimci bir ateistti.bu ikisini aynı potada eritti ve materyalist dünya görüşünü belirledi.siyasi görüşü de bu doğrultuda olmuştur.Gerçek bu.

  Ben bunları ateistlerin yazılarında sitelerinde propoganda yayınlarında okudum gördüm.Tek tek onlarda belgeler kaynaklar tarihler vererek beton kemalin ateist ve hatta islam düşmanı olduğunu kanıtlıyorlar.Hepside beton kemale tapan koyu birer kemalist.Her kemalist gibi islam ve müminlerle problemleri var.Her islam ve müslüman düşmanı gibi beton kemale hayranlık besliyorlar.Aralarında hristiyan ermeni süryani rumlar gibi azınlıklar da var zaten bu beton kemali nedense bu türk-islam çizgisi dışındaki azınlıklar seviyor hep,gerçek anadolu insanı ise kemalden nefret ediyor.Bu hiç şaşırtıcı değil.

  Burada gelip beton kemali savunanlar müslüman olduğunu söyleyenler üstüne birde din dersi vermeye çalışanlar açık ve net söylüyorum kolpanın yavşağın önde gideni çünkü bu ateistlerin hristiyanların sitelerinde kemalin islam karşıtlığının belgelerini gördüklerinde seslerini çıkarmazlar böyle….Hatta açık ve net söyleyeyim üstüne gidip destek olurlar ‘evet öyle islam kötüdür gericiliktir” derler.Çünkü ben o ateist sitelerde burada yayınlanan aynı tip belgeler olmasına rağmen burada olduğu gibi 1 tane itiraz eden yorum göremedim nedense…Gidin biraz da onlara sesçıkarında ense traşınızı görelim kemalist kolpalar sizi.yazılarınızda yalancılığınız ikiyüzlülüğünüz o kadar açıkça görülüyor ki.

 20. Umut

  Paragraftan alıntılar yapmanıza ve yüklenmeye çalışmanıza çok güldüm 🙂
  Laf söylemeye çalışan müsamere çocuğu gibisiniz.
  İsviçre medeni kanunu kabulünde (1926) ortalıkta hukuk devletleri cirit atmıyordu. Senin araplar tuvalette kullandıkları elleri ile sofraya oturuyorlardı. Ki büyük ölçüde hâlâ öyleler.
  Diğer paragraf alıntına gelince, sen laikliğin ne olduğunu hiç anlamamışsın. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demek, dini devletten üstün tutmak demektir. Bu üstün değerin, siyaset gibi basit hususlar için kullanılmasına engel olmak demektir.
  Kemalist değilim ve o isim ardına saklananların birçok yanlışı olduğunu doğrularım. Ancak İngiltere tarafından hristiyan yapılmadıysam bunu Atatürk ve silah arkadaşlarına, çalışma ekibine borçlu olduğumu da farkındayım. Tıpkı padişah Vahdettin ‘in de fark ettiği ve minnetini bildirdiği hatta destek verdiği gibi…

  1. @umut, Islam’da tuvaletten sonra nasil temizlenecegi belirtilir. Kiin “pis” oldugunu ögrenmek istersen Avrupa’nin tarihini okumalisin, orada aradigin pislikleri göreceksindir. Din ve devletin ayrilmasi Islam’da yoktur. Hasa Allah Teala Islam’i korumayi bilememis midir de M. kemal’in “akil ettigi” seyi bize emretmemis? Öyle bir sey yok. M. Kemal ve avanesinin gayesi Islam’i bu ülkeden kaldirmakti, iste bu sebeple laiklik getirildi. Bunu kemalistler bile itiraf ediyor artik. Dinin kullanilmasini istemeyen, dini kullanmazdi. Halbuki m. kemal dini kullandigini itirf etmistir. Kraldan cok kralci olmayalim. Ama seni de anliyor ve saygi duyuyorum. Ingiltere tarafindan “hiristiyan” yapilmazdin merak etme. Bugün Ingiltere’de milyonlarca müslüman var. Hatta orada seriat mahkemeleri kuruldu ki bu müslümanlar kendi inanclariyla yasayabilsinler. Ama “bizi hiristiyan olmaktan kurtardi” dediginiz adamin ülkesinde böyle bir sey istemek dahi suctur. Sultan Vahideddin M. Kemal’i vazifelendirmistir, dogru ama daha sonra yaptiklarini onaylamamis ve hatta onu “ihanetle” suclamistir.

 21. ismail

  Umut ingiltere 1666 da osmanli gibi dünyanin en ileri ülkelerinden birisi idi. Hal böyle iken londrayi bok götüruyor sokaklar açiktan lağim akiyordu. Lağimlara basmamak uzere şehirde atlama taşlari yapilmişti. Yinede ayaği kayan iki kişi lağimda boğularak ölmüştü. Şehirde veba salgini çikti. Çok insan öldü. Sonrasinda şehri büyük ölçude yakan bir yangindan sonra vebadan kurtuldular.
  1854 te londrada kolera salgini çiktiğinda yetkililer bunun neden olduğunu bilmiyorlar havalardan olduğunu saniyorlardi. Şehirde 600 kadar insan öldü. Doktorun birisi kuyunun birisine lağim suyu kariştiğini ölümlerin bundan olabileceğini söylesede ona yetkililerden hiç kimse inanmadi. Uzak mahallelerden kadinin biriside koleradan ölmüstü. Onunda bu kuyudan su içtiği öğrenilince koleranin kaynaği bulunup kuyu kapatildi. Ölümcül salgin böylece önlendi.
  1854 lerde dünyanin (soygun ile) en büyük devleti olan ingilterenin mikroplarin varliğindan bile haberi yok. Oysa islam peygamberi hz. Muhammed bundan 1400 sene evvel şeytanlar insanlarin damarlarinda gezer diyerek mikroplarin varliğini haber vermiştir. (tabiiki daha pekçok şeytan çeşidi vardir). Günde beş vakit abdest alip namaz kilan, ihtiyaç halinde hemen guslünü alan bir millete pislik isnad edilemez. Ayiptir.
  18 temmuz 1923 te büyuk millet meclisinde islam ilerlemeye engeldir. Türkiye hristiyan olsun yönunde müzakereler yapilmiştir. Bu sirada mustafa kemalde oradadir.türklerin Allah diyerek geri kaldiğini islamdan çikarak uygar batiya ayak uydurabileceğimizi savunanlar olmuş. Kazim karabekirin biz kurtuluş savaşini islami ve halifeliği kurtarmak uzere yaptik. Camilerden çağirdiklarimizla ordu kurarak milleti kurtardik. şimdi boylemi oldu benzeri bir çikişindan sonra mustafa kemal konuyu kapatmiş müzakereler kesilmiştir. Yani birileri istemiş aslinda birşeyleri. Hocalari toptan kaldirmayi falan. Olmadimmi olmuyor işte. Başarili olamamişlar.

 22. DoğuHanOsmanlı

  CHP’yi kuran Kamâl Paşa’nın sözde hutbesi diyince aklıma CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen kendilerince düzenlediği İslam sempozyumu geldi. bu zihniyet Muhterem (!) Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını da hutbe diye geçirmek ister artık tarihe. 🙂 Kamâl Paşa’nın kurduğu CHP’yi Kemal Kılıçdaroğlu yıkacak heralde. Adam bizden olsa bize bu kadar yararı dokunur muydu bilmem. Kılıçdaroğlu’nun da ufak tefek katkılarıoldu Erdoğan’ın yükselmesinde. Şimdi de gözler Trump’ta. Trump geldi; Amerika batar, İslam yükselir. Allah hayırlısını versin herşeyin. Selamün Aleyküm. 🙂

  -DoğuHanOsmanlı

 23. kadir

  Cahillik paçalarınızdan akıyor ,böyle çocuk çocuk hareketler bırakın kemalist diktatör işlerini. Böyle konular hakkında hiçbir fikriniz bile yok. Dünyada dili olan herkes siyasetçi olmuş haberimiz yok . Yazık be bir TÜRK böyle mevzulara girmez anlamsız konuşmalar hayattan hiçbir bilginiz yok kitap okuyunda biraz genel kültürünüz artsın cahil herifler …………..

 24. Engin gül

  Benim düşüncem bu karışıklıkların hepsinin sebebi inönüdür ve Atatürk onun yüzünden milletin gözünde küçük düşürülmüştür bakın Atatürk sanayi devrimi yapıp uçak fabrikası bile açım ama bölmüş İnönü kapattırmış ezanı Türkçe okutup kuran öğrenmeyi yasaklamamış ama millet Atatürk’ten bilir lozana kim gitti İnönü İngiliz şapkasını giyip kim döndü İnönü EGE adalarını kim verdi İnönü ama millet Atatürk’te. Biliyor bence Atatürk’e karşı millete bir cephe oluşturulmak için bilinçli yapılmış olaylardır Atatürk neden namaz kılmasın veya namaz esnasında çıkıp cemaate konuşmasın

  1. Engin gül, merhaba kardesim. Bu yazdiklarin dogru degil. Bu tür iddialar daha cok ülkücü kesimde yayilmak istenir. Cünkü onlarin m. kemalden kopmasina mani olmak icin inönü günah kecisi yapilir. Halbuki bütün bu saydiklarini yapan m. kemaldi. Delillerini de verelim:

   – Ezan-i Muhammedi’yi yasaklayan M. Kemal idi:

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/25/ezani-aslindan-m-kemal-ataturk-uzaklastirmadi-yalani/

   – Kur’an okumayi yasaklayan M. Kemal idi:

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/29/kemal-ataturkun-eseri-kuran-ve-ezanin-yasaklanmasi/

   – Din derslerini yasaklayan M. Kemal idi:

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/14/m-kemal-ataturk-din-derslerini-ve-imam-hatipleri-kaldirmadi-yalani/

   – Inönü lozanda giydi sapkayi ancak memlekete dönünce cikardi. Ta ki M. kemal sapka inkilabi yapmak yerine. Sapka inkilabi M. kemale aid, bunu inkar etmek mümkün degil. Iste delilleri:

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/30/m-kemal-ataturkun-sapka-zulmu-ve-istiklal-mahkemesinde-asilan-alimler-hocalar/

   M. Kemalin namaz kilmadigi herkes tarafindan, hatta arkadaslari tarafindan da acikca anlatilir. Ancak milli mücadele döneminde milleti aldatmak icin camiye gittigi biliniyor.

   http://belgelerlegercektarih.com/2013/04/08/muslumanim-ama-ataturkcuyum-diyenlere-ithaf-olunur/

   M. Kemal “müslümanligi birakalim, yeni bir din üretelim” diyen adamdir:

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/16/muslumanligi-bir-yana-birakmak-ne-demek-m-kemal-ataturk-nutukta-ne-demek-istedi/

   Evet kiymetli kardesim, bir müslüman böyle birine muhabbet besleyemez.

 25. Hülya

  Daha cumhuriyet kurulmadan önce ikinci Abdülhamit zamanında Atatürk Osmanlı Ordusu’nda yüksek rütbeli bir askerken cephelerde elde ettiği zaferler sayesinde ünü ve görüşleri çoktan Osmanlı topraklarına yayılmıştı. Ve o dönem siyasetle hiçbir alakası olmayan bir edebî topluluk olan Fecri Ati’nin yayınladığı beyanname de Mustafa Kemalin bir sözünden “Kemal Bey’in de dediği gibi edebiyatsız bir millet dinsiz insan gibidir” diye alıntı yapılmıştır. O dönem Servet-i Fünun dergisinde yayınlanmıştır bu beyanname. Dolayısıyla Osmanlıca yazılmıştır . Şimdi siz bunu da yalanlamak için latin harfleriyle yazılmış eski bir gazete küpürü yapar yine milleti kandırırsınız.

  1. Hülya hanim. Bu mevzulari bilmediginiz halde yalnizca savunmak gayesiyle yaziyorsunuz. Dogru oldugunu sandiginiz icin yaziyorsunuz, saygi duyuyorum. Ancak yanlis biliyorsunuz. Dogru bildiginiz seylerin yanlis olmasini kabullenmek cok ama cok zordur, bilirim. Fakat bari iftira atmayin. Neden eski bir gazete küpürüyle milleti kandiralim? Ne zaman kandirmisiz?

   Ama sizin kandirildiginizi burada kolaylikla ispatlayabilirim. M. Kemal icin, Ikinci Abdülhamid devrinde yüksek rütbeliydi ve cephelerde zaferler elde etmisti diyorsunuz. Hangi cephelerde? Sultan II. Abdülhamid devrinde hangi cepheye gitmis m. kemal? Hangi cephe vardi? O dönem m. kemal kolagasiydi. Yani kidemli yüzbasi. Yani bu kadar da kulaktan dolma konusulmaz ki…

   “edebiyatsız bir millet dinsiz insan gibidir” diye bir söz yok. Dinsiz degil, Dilsiz olacak. Ayrica bu söz M. Kemal’e degil; Namik Kemal’e ait. Nitekim bahsi gecen Fecri Ati beyannamesinde de yer verilen bu sözün bir önceki cümlesini okumus olsaniz meseleyi anlardiniz. Bu beyannameyi okudugunuz bile süpheli. Bakin orada tam olarak ne yaziyor:

   “Namık Kemal ve çağdaşları bir çok münasebetlerle bu konudaki fikirlerini söylemişlerdir. Kemal Bey’in ‘Edebiyatsız millet dilsiz insan kabilindendir.’ sözü meşhurdur.”

   Yani ne diyeyim size… Allah islah etsin.

 26. Geri bildirim:Şapka yüzünden asılan Şalcı Bacı hadisesini Necip Fazıl mı uydurdu? – Belgelerle Gerçek Tarih

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: