Filistin Cephesi’ndeki Hain M. Kemal Atatürk mü?
Filistin Cephesi’ndeki Hain M. Kemal Atatürk mü?

Filistin Cephesi’ndeki Hain M. Kemal Atatürk mü?

Filistin Cephesi’ndeki Hain M. Kemal Atatürk mü?

Kadir Mısıroğlu “Filistin Cephesi’nde bir Hain vardı” diye bas bas bağırıyor, fakat okullarda öğretilen yalan tarih nedeniyle birçok insan Kadir Mısıroğlu’nun yalan söylediğini düşünüyor ve kendisine haksız olarak kin besliyor.

Bizde, “www.belgelerlegercektarih.wordpress.com” sitesi olarak naçizane, Kadir Mısıroğlu’nun söylediklerini destekleyen kaynakları bu davaya hizmet etmek amacıyla istifadenize sunuyoruz.

***

Düşman Ordusu, 19 Eylül 1918’de Nablus güneyinde batıdan-doğuya doğru 8, 7 ve 4. Orduların savundukları mevzilere karşı büyük bir taarruz harekâtı başlatmıştır. M. Kemal’in başında bulunduğu 7. Ordunun kabul edilemez bir şekilde 8. ve 4. Ordulara haber vermeden ani bir surette geri çekilmesi, 8. ve 4. Orduların imhasına sebep olmuştur. Neticede Nablus Meydan Muharebesi olarak tarihe geçen bu çatışmalarda; Mareşal Liman Von Sanders’in Yıldırım Ordular Grubu bozguna uğramış, Cevat Paşanın 8. Ordusuyla kuruluşundaki Albay Refet (Bele)’in 22.Kolordusu imha olmuş, M. Kemal’in 7.Ordusuyla kuruluşundaki Ali Fuat Paşanın (Cebesoy) 20.Kolordusu ve Albay Ismet (Inönü)’in 3.Kolordusu ağır zayiat vermiştir.[1]

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

Nablus Meydan Muharebesi, 19-21 Eylül 1918. KAYNAK: Genelkurmay ATASE Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, cild 4, Klasör 2, Sina-Filistin Cephesi, Kroki 55.

***

M. Kemal’in Şam’a 29 Eylül 1918 akşamı ulaştığı Osmanlı Başkomutanlık Kurmay Başkanlığına yolladığı rapordan anlaşılmaktadır.[2]

M. Kemal, 1 Ekim 1918’de Şam’ın düşmanın eline geçmesinden sonra, Şam-Rayak (Riyak) hattında savunmanın devam edemeyeceğini değerlendirerek, birliklerine Halep istikametinde çekilme emri verirken, Mareşal Liman Von Sanders ise bulunulan mevzilerde savunmaya devam edilmesini bildirir.[3] Ancak M. Kemal, Liman Von Sanders’in verdiği emrin altına: “Gördüm. Benim emrimden başka türlü hareket etmek mümkün değildir” şeklinde not yazmıştır.[4] Yani M. Kemal komutanın emrini dinlememiştir.

Kendi kafasına göre hareket eden M. Kemal, 5 Ekim 1918’de Halep’e gelmiş[5], 7 Ekim 1918’de Istanbul’daki bir arkadaşına barıştan başka yapılacak bir şey kalmadığını bildirmiştir.[6] Ekim sonuna doğru Karargâhını tren istasyonunun iki kilometre kadar kuzeyinde bulunan tepeye almış ve Halep şehrini boşaltmıştır.[7]

M. Kemal’in Filistin cephesinden ağır zayiat verip Şam’a (Riyak), Şam’dan Halep’e ve nihayet Halep’ten de kaçması takriben “40 gün” gibi kısa bir süreçte olmuştur.

Şam’dan Halep’e çekilme, 30 Eylül–26 Ekim 1918. KAYNAK: Genelkurmay ATASE Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, cild 4, Klasör 2, Sina-Filistin Cephesi, Kroki 62.

***

Bu süreci General Allenby’nin yazdıklarından okuyalım…

General Allenby 7. ve 8. Orduların (7. Ordu M. Kemal’in Ordusu) çekilme yollarını süvari birlikleriyle tıkayarak her iki Orduyu da büyük ölçüde imha veya esir ettiğini savaş raporuna yazmıştır.

Işte General Allenby’nin 19-20 Eylül günleriyle ilgili yazdıkları:

“36 saat zarfında 8. Ordu’nun büyük kısmı mağlup edildi. 7. Ordu kıtaları da Samariye tepelerinden geri çekilmeye zorlandı. Piyadelerimiz geri çekilen düşmanı süratle takip ederek süvari kıtalarımızın arasına sürdü. Bunun sonucunda 7. ve 8. Türk orduları `bütün silah ve malzemeleriyle´ elimize düştü.”

Allenby 24 Eylül’de `kalan son birliklerin de esir alınarak´ her iki ordunun varlığına son verildiğini yazıyor. Toplam `57 bin esir´ alınmış, bunların 5.500’ü subaymış. Raporda 360 top ve üç Türk ordusunun (4., 7. ve 8. orduların) silah ve malzemelerinin ele geçirildiği de belirtiliyor.[8]

Ingiliz Ordusu Komutanı General Allenby, Şam’a kadar olan Türk Ordusunun harekatını da şöyle anlatmaktadır:

“Eylülün 26. günü, Şam’a doğru ileri harekete geçildiği zaman, 45.000 Türk ve Alman Şam’da veya Şam’a doğru çekilme halinde bulunuyordu. Bütün düşman birlikleri intizamlarını (düzgün dizilme) kaybetmekle beraber, kendilerine vakit kazandırıldığı takdirde ileri hareketimizi geciktirecek bir kuvvet meydana getirebilirlerdi. Fakat 4.Ordunun geri kalan kısmının imhasıyla, 20.000 kişinin esir alınması, buna imkân bırakmadı. Filistin ve Suriye’deki Türk Ordularının, 4.000’i silahlı olmak üzere 17.000’i bulan bakiyesi (geriye kalanı) her türlü teşkilattan, nakil (ulaştırma) vasıtalarından, hatta savunma için bile olsa, faaliyette bulunmaya elverişli her çeşit malzemeden yoksun bir insan kalabalığı halinde, kuzeye doğru kaçmaktaydı…” [9]

***

19 Eylül 1918’den 26 Ekim 1918 tarihine kadar geçen ve takriben`40 gün´ devam eden geri çekilme süresince verilen zayiat

19 Eylül 1918’de başlayan Nablus Meydan Muharebesi’nden itibaren, 26 Ekim 1918’de Halep kuzeyinde Katma’da yapılan son muharebeye kadar geçen ve takriben `40 gün´ devam eden geri çekilme süresince, Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığının: `75.000 esir, 360 top, 800’den fazla makineli tüfek, 200 kamyon, 44 otomobil, 89 lokomotif, 468 yük ve yolcu vagonu´ zayiatı olmuştur.[10]

*

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı m.-kemal-filistin-cephesi-75-bin-esir-m.-kemal-filistin-75000-esir-ataturk-filistin-75-bin-esir.jpg

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı m.-kemal-filistin-cephesi-75-bin-esir-m.-kemal-filistin-75000-esir-ataturk-filistin-75-bin-esir-260-top.jpg

[10] no’lu dipnot ile alakalı… Sabahattin Selek’e göre 360, Genelkurmay yayını olan ve sayfa fotosunu eklediğimiz kitaba göre ise 260 top zayi olmuştur. Her iki kaynağa göre 75.000 asker esir verilmiştir…

***

Bir “geri çekilme” sürecinde bu kadar zayiat verilir mi?

Birinci Cihan Harbi’nde esir düşenlerin sayısı 202 bin kadardır. Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, en çok esiri, 75 bin kişiyle M. Kemal Paşa’nın kumanda ettiği Filistin cephesinde verdiğimizi yazmaktadır.[11]

Bu gelişmelere oldukça kızan Harbiye Nazırı Enver Paşa, Fevzi Paşa’ya “M. Kemal Paşa ordusunu bırakıp kaçmış, hemen kurşuna dizilmesi için emir vereceğim”[12] demiş ise de kısa bir süre sonra mütarekeye (Mondros) karar verildiğinden Enver Paşa ülkeden kaçmak zorunda kalmıştı.[13]

Daha da garibi, M. Kemal bu hezimetten sonra Ingilizlerle barış yapmak istemektedir.

11-13 Ekim 1918’de Halep’ten Sultan Vahidettin’e çektiği “çok gizli” telgrafta şöyle diyordu padişahın yaveri Naci (Eldeniz) Bey adına gönderdiği telgrafta:

“Müttefiklerle olmadığı takdirde (Ingilizlerle) ayrı olarak ve mutlaka barışı sağlamak lazımdır ve bunun için kaybedilecek bir an bile kalmamıştır.”[14]

Orijinali: “Müttefiken olmadığı takdirde (Ingilizlerle) münferiden behemahal sulhü takarrur ettirmek lazımdır ve bunun için fevt olunacak bir an dahi kalmamıştır.”

Yani, kimin hain olup olmadığına siz karar verin…

Ayrıca, kemalistlerin; “M. Kemal ne yapsın düşman çoktu” vs. gibi savunmalarına da bir cevap verelim. O cephede sadece Ingiliz birlikleri vardı… Hani ATA’nız 7 düveli yenmişti? Bir Ingiliz Ordusuna karşı mı galip gelemedi? Ayrıca Liman Von Sanders Paşa Alman olduğu halde altı buçuk ay nasıl dayanmış? M. Kemal elin Almanı kadar olamamış mı?

Enver Paşa, Alman Genelkurmay Başkanlığının komutayı değiştirmek istemesi üzerine, 27 Eylül 1918’de Yıldırım Orduları Kurmay Başkanı Kazım Paşaya (Diyarbakırlı), bir telgraf çekerek, Mareşal Liman Von Sanders’in durumunu sormuş, Kazım Paşa Enver Paşaya şu cevabı vermişti:

“Son çekilmeler (ricatlar) Liman Paşayı sarsmamıştır. Fakat çok üzgündür. Durumdan ümitsiz olmamak için elinden gelebilir her cehdi (çalışmayı) ve kuvveti sarf ediyor ve etmektedir. Egemenliğini, özellikle komutanları arasındaki saygılı mevkiini kaybetmemiştir. Sağlık durumu iyidir. Liman Paşanın değiştirilmesini lütfen kabul etmeyiniz. Vaktiyle devamlı bir ricat (geri çekilme) halinde bulunan bir ordunun emir ve komutasını verdiğiniz bu zat, kuvvetinin her halde on kat üstünde bulunan düşmanı altı buçuk ay önünde tutmuş ve sözü geçen orduyla düşmanın büyük küçük yirmi kadar saldırısını püskürtmüştür…[15]

.

**********

.

KAYNAKLAR:

.

[1] Nablus Meydan Muharebesi, 19-21 Eylül 1918. Genelkurmay ATASE Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, cild 4, Klasör 2, Sina-Filistin Cephesi, Kroki 55.

[2] Genelkurmay ATASE Başkanlığı Arşivi, Birinci Dünya Harbi Koleksiyonu: Klasör 3705, Dosya 28, Fihrist 21;21-1.

Ayrıca bakınız; Şükrü Mahmut Nedim, Filistin Savaşı, 1914-1918, çev. Abdullah Es, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1995, sayfa 157, 158.

Yusuf Hikmet Bayur, Türk Inkılabı Tarihi, 1914-1918 Genel Savaşı, Bunların Siyasal Tepkileri, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayını, 1957, cild 3, Klasör 3, sayfa 456, 457.

[3] Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Atatürk’ün Doğumundan Ölümüne Kadar, Pozitif Yayınları, Istanbul 2004, sayfa 121.

[4] Sabahattin Selek, Anadolu Ihtilali, cild 1 , 4. baskı, Burçak Yayınevi, Istanbul 1968, sayfa 29.

Ayrıca bakınız; Yusuf Hikmet Bayur, Türk Inkılabı Tarihi, 1914-1918 Genel Savaşı, Bunların Siyasal Tepkileri, Türk Tarih Kurumu Yayını, cild 3, Klasör 3, Ankara 1957, sayfa 461.

[5] Necati Çankaya, Atatürk’ün Hayatı, Konuşmaları ve Yurt Gezileri, Tifduruk Matbaası, Ankara 1995, sayfa 22.

Ayrıca bakınız; Vamik D. Volkan ve Norman Itzkowitz, Ölümsüz Atatürk, Bağlam Yayınları, Ankara 1998, sayfa 152.

[6] Murat Bardakçı, M. Kemal’in Kaleminden: Orta Doğu’yu nasıl kaybettik?, Hürriyet gazetesi, 12 Ocak 2003, sayfa 18.

[7] Ayfer Özçelik, Ali Fuat Cebesoy Hayatı ve Faaliyetleri, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Türk Inkılâp Tarihi Enstitüsü, 1989, sayfa 119.

Ayrıca bakınız; Güngör Cebecioğlu, Atatürk ve Güney Cephelerimiz, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Türk Inkılâp Tarihi Enstitüsü, 1991, sayfa 56.

Ve bu hususta diğer kaynaklar: Liman Von Sanders, Türkiye’de Beş Yıl, çev. M. Şevki Yazman, Burçak Yayınevi, 1968, sayfa 352.

– H.C. Armstrong, Bozkurt, Kemal Atatürk’ün Yaşamı, 5. baskı, Çev. Gül Çağalı Güven, Arba Yayınları, Istanbul 1997, sayfa 75, 76.

– Ismail Hilmi Danişmend, Izahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Türkiye Yayınevi, Istanbul 1955, cild 4, sayfa 449, 450.

– Kemal Arı, Birinci Dünya Savaşı Kronolojisi, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1997, sayfa 391.

– Lord Kinross, Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, çev. Necdet Sander, 14. baskı, Altın Kitaplar Yayınları, Istanbul 2003, sayfa 157.

[8] General Fahri Belen, 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti. Aktaran: Mustafa Armağan.

[9] Sabahattin Selek, Ismet Inönü, Hatıralar, Bilgi Yayınevi, Ankara 1985, cild 1, sayfa 27.

[10] Sabahattin Selek, Anadolu Ihtilali, Istanbul, Burçak Yayınevi, 1968 cild 1, sayfa 31.

Bu kaynakları ihtiva eden iyi bir çalışma için bakınız; Dr. Cemal Kemal, Osmanlı’nın Filistin Cephesi’ndeki Son Muharebesi”, Ankara Üniversitesi Türk Inkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 45, Bahar 2010, sayfa 37-69.

Zayiat için ayrıca bakınız;

Genelkurmay Başkanlığı, Tuğgeneral Şükrü Mahmut Nedim, Filistin Savaşı (1914-1918), Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 1995, sayfa 160.

[11] Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı’nın Çöküşü, Timaş Yayınları, Istanbul 2014, sayfa 76.

[12] Murat Sertoğlu, Mareşal Çakmak’ın Hatıraları, Hürriyet Gazetesi, sayfa 3, 11 Nisan 1975.

[13] Dr. Hasan Gümüşoğlu, Intikalinden Ilgasına Osmanlı’da Hilafet, Kayıhan Yayınları, Istanbul 2011, sayfa 260.

[14] Atatürk’ün Bütün Eserleri, cild 2, Istanbul 2003, Kaynak Yayınları, sayfa 232.

[15] Karal Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, Ikinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı, 1908-1918, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1996, cild 9, sayfa 538, 539.

.

**********

.

Kadir Çandarlıoğlu

.

**********

*

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.com

*

*

189 yorum

 1. Geri bildirim:Atatürk: “Filistin’e el sürülemez!” dedi yalanı « Belgelerle Gerçek Tarih

 2. aslan yılmaz

  evet daha neler neler allah bu millete atatürkü iyice tanımayı kim olduğunu öğrenmesini nasip etsin ben dahada ileri gidiyim atatürk birinci dünya savaşının seyrini aleyhimize çeviren yegane en büyük dalkavuk ve vatan hainidir.bu millet bunuda öğrenecektir pek yakındır inşallah

   1. Salak herif osmalıca zaten arabic ve Farsça karışımı değilmiş cahil.Hangi haritada var.Deliliği doktor raporu ile kanıtlanmış Mısırlıoğlu 46 sının peşinden gitmeye devam edin siz cahiller.Allah büyük Atatürk’e yapmış olduğunuz hainlik ve nankörlük öbür dünyada fitil fitil burnunuzdan gelecek.

   2. Deli arkadas. Kadir Misiroglu’nun deli raporu oldugunu yazmissin. Bizde bir kural vardir. Müddei iddiasini ispatla mükelleftir. Ispat edemeyene de genelde lafin gelisi “serefsiz” derler. Ben sana öyle demiyorum. Ama diyen cikabilir, haberin olsun. Delilini bekliyoruz.

  1. SIKEN

   AANANI BECEREN INGILIZ OLDUGUNE GORE SE DE ONUN BUNUN COCUGUMUSUN YAVSAKKK SIKTIR GIT LAN BU MEMLEKTEEEN SAPIK RUHLU GOTVEREMEYI SEVENLER DERNEGI BASKANI IBNE ALEMININ IBNESI

  2. sikimsonikampulbeyinlidüsmanı

   aslan yılmaz akp gidince kaçacak delik bulamayınca kafanızı kumamı gömeceksiniz? yoksa yunan atalarınız gibi denizimi tercih edeceksiniz inş 🙂

   1. MOON'S SON

    akp silah zoruyla şiddet kullanarak gelmedi ve giderse de öyle gitmeyecektir.Hodri meydan hadi indirin gönderin akp yi her yol açık size zaten bu yolda yaptığınız hainlikler ortada.Diyelim ki akp gitti ne yapacaksın Allah aşkına hadi bir söyle klavye soytarısı seni.kimsenin eli armut toplamıyor bunu bil.Milletin karısına kızına oğluna ailesine saldıracaksın ve bunu rahatça yapabileceksin öyle mi adamı varya sskerler.En basiti iç savaş çıkar ve bu sefer asıl denize dökülen yunanlı atalarınız gibi siz olacaksınız ve bu ülke içeriden bir kurtuluşu daha yaşamış olarak ileriye büyük adımlar atabilecek duruma da gelmiş olur.keza siz bu ülkeyi hantallaştıran kanını emen sülüklersiniz.Tarihte sizin gibilere ne yaptıklarını oku gör öğren akp ye dua et ki akp pısırık ve korkak.Yoksa var ya…neyse sana tavsiyem paşa paşa adam ol oyunu kullan iktidarı seçimle alabiliyorsan al muhalefetle uğraş didin yönet.eğer silaha ve şiddete yönelme olursa bunun karşılığı her zaman olur.sizin zihniyetin dış destekçisi olacaktır ingiltere fransa rusya size destek olacaktır o zaman bu sefer bir kez daha sizi ve işgalcileri kovmasını biliriz.Bu yolda biz şehit oluruz siz ise niyazi.o nedenle adam ol haddini bil ezik.

   2. ..........

    sayın ampul düşmanı ne yapacaksınız milletten intikammı alacaksınız. 27 mayıs 12 eyül 28 şubat türü zulümler gerimi gelecek. işkence tezgahlarımı kuracaksınz. acımak yok 200000 kişiyi götürünmü diyeceksiniz. israilin filistinlilere yaptığınımı yapacaksınız. hayır geçti o günler siz o asan kesen eski diktatörlük günlerinin özlemiyle bizim tarafın yaptığı yollarda uygun adım yürüyeceksınız haydi bakim marş marş.
    bu arada kafataslarını ölçerek yunanlılar türktür diyen sizinkiler. biz değiliz. biz selanikli mason guruplardanda değiliz. kimlerin olduğunu unuttuysanız biz hatırlatalım.

  3. mert

   Mustafa kemal mi hain geri zekalılar şeriat kalsada bizi yunan işgal etse diyen beyinsizler ..Sakın o sizin çok sevdiğiniz araplar sizi arkadan bıçaklamasın..Osmanlı ordusu içindeki arapların hainliğini hiç yazmamış bile şerefsiz

   1. mert, kimse yunanlilar isgal etse de seriat kalsa gibi bir sey iddia etmedi. Araplarin ihaneti yok, bir grup arabin ihaneti var. Kurtulus savasinda ihanet eden yerli rumlardi, bizi isgal eden de yunanlilardi, senin atan buna ragmen yunanlilarla hasir nesir oldu. Ingiliz kralina hürmet etti.

 3. Geri bildirim:1. Israil Cumhurbaşkanı Chaim Weizmann’ın itirafı | Belgelerle Gerçek Tarih

 4. Geri bildirim:Kemalistlerin Atatürk’e dair akıl almaz çelişkileri | Belgelerle Gerçek Tarih

 5. Geri bildirim:M. Kemal Atatürk ve Sakarya Meydan Muharebesi safsatası | Belgelerle Gerçek Tarih

 6. aktolgalı

  Olaylara at gözlüğüyle bakan,kuş beyinli hainler!Cenabı Allah bu milleti sizin gibi akılsız cahillerin şerrinden korusun.Bana cevap verin madem Filistin cephesindeki hain Atatürk,ozaman onunla aynı cephede savaşan komutanlar 8.ordu komutanı Cevat paşa,22 kolordu komutanı Refet paşa,20 kolordu Ali fuat paşa,3 kolordu komutanı İsmet paşalar milli mücadele de onun liderliğini kabul edip onun emrine girdiler.Birinci dünya savaşının diğer büyük komutanları Fevzi Çakmak,Kazım Karabekir,Ali ihsan Sabis,Kut el kahramanı Halil paşa,hamidiye kahramanı Rauf Orbay,Nurettin(sakallı)paşa ve diğer büyük komutanları neden milli mücadelede onun emrinde bu vatana hizmet ettiler.Söyleyin neden o bir haindide !Padişah Vahdettin Anadolu hareketini başlatması için onu seçti hadi cevap verin.

   1. sizler sadece aaraplar gibi doneklersiniz. araplar nasil osmanliyi sattiysa sizde bu ulkeyi satacak kadar kisiliksiz ve kani ne oldugu belli olmayanlardansiniz . siz asla ne musluman neden insana olabilirsiniz olsaniz olsaniz hain olursunuz haniler daima gebertilir

   2. server bedi

    Aktolgali iyi gormus. Madem haindi, neden padisah onu sizlerin argumanina gore Anadolu’da bir mucadele icin gorevlendirdi? Ona verilen cevap, “o zaman filistin cephesi layikiyla anlasilmamisti.”

    Pekiyi, yukarida kendi yazdiklarina bak. Enver Pasa, bu “hainligi” goruyor, hatta idam ettirecegini soyluyor. Herhalde Enver Pasa karnindan konusmadigina gore, bunu cevresine soyluyor. Evet, size gore daha sonraki GenelKurmay Baskani Fevzi Pasa’ya soyluyor. Herhalde boyle bir hainligi rapora dokmuyor, neden acaba? Padisahin da haberi yok, neyse… Pekiyi, sonra… Kazim Karabekir’in notu var yazinizda, “hainligin” belgesi, ki burada hainlik diye bir soz yok, siz boyle bir anlam cikarmamizi istiyorsunuz. Kazim Karabekir ayni zamanda Dogu’da yapilan kongrelerin de savunmasini en tepede saglayan kisi. Nasil oluyor bu is?

    Ayrica, Enver Pasa, Istanbul’da bir hainlige kanaat getiriyor ama Filistin cephesinde isin icinde olanlar getiremiyor.

    Sonra, Canakkale’ye gelince Mustafa Kemal’in yonettigi deryada bir damla. O zafer ona yazilmaz diye kendinizi yirtan sizler, maglubiyeti gorunce onu Filisten’de bir deryayi yonettigini izlenimini yaratiyorsunuz. Say bakayim baska kimler varmis orada.

    Vahdettin’e hain dendi ya siz de M.Kemal’i illa ki hain yapmalisiniz oyle degil mi? Ortada belge bile olmayan seyleri belge diye yutturmayin insanlara…

    Bunun disinda Kazim Karabekir, Kurt Meselesi adli kitabinda 151 sayfasinda Musul Meselesi’nin savasla cozmek isteyen Mustafa Kemal’i destekleyen ve Karabekir’in agzini arayip,ikna etmek isteyen Ismet Pasa’ya soyle soyler:

    “Filistin’de hezimete ugrayarak bir solukta Suriye’yi terkederek mütarekeye can ata[n]lar, Anadolu Istiklal Harbi’nin felaketimize sebep olacagı id[d]iasında bulunurken ve Ankara hükümeti seklinde de Ermenilere karsı hareketin dahi basımıza belâlar getirecegi kanaatini beslerken, simdi Ingilizlere ve dolayısı ile bütün müttefiklerine meydan okuyorlar! Bir zamanlar yılgınlık hasatlıgına [hastaligina] tutulanların simdi gurur illetine yakalarını kaptırdıklarını görüyorum. Istiklal Harbi’ne, elimdeki orduma ve kuva-yı milliyeye güvenerek is basına getirdigim arkadaslarımı, simdi bu gurur illetinden nasıl kurtarıp isin, millî bir felâkete sürüklenmesini önleyebilecegimi düsünüyorum. Tarihin ne garip cilvesi bu!”

    Kazim Karabekir’e gore hainliginden degil, savasin artik bittigini dusundugu icin, bir sonuc cikmayacagini dusundugu icin M.Kemal yilmistir. Sonucta, bu degerlendirmede subjektiftir ama onemlidir.

    O kadar cok carpitma var ki, suna degineyim. Osmanli Birinci Dunya Harbi’nde 800 bin kisilik bir orduya sahiptir. 75000 esiri sadece M.Kemal vermis gibi anlatmak, biraz akil varsa kolayca anlasilacak bir carpitmadir. Limon von Sanders’in elindeki o cephedeki Yildirim Ordular Komutanligi bu esiri vermistir. Sayi tartisilir…

   3. Server bedi, yorumun icin tesekkürler… Enver Pasa ile M. Kemal rakip idiler. Enver Pasa’nin söyledikleri Sultan Vahideddin tarafindan “inandirici” bulunmamis ve “rekabetten” dogduguna hükmedilmistir diyebiliriz. Nitekim Enver Pasa, Sultan Vahideddin’e gönderdigi bir mektupta, M. Kemal’i Anadoluya göndermemesini istemisti. Fakat buna ragmen Anadolu’ya gönderilmistir. Cephedekilerin degil de, Enver pasanin hainlige kanaat getirmesi, M. Kemal’i cok iyi tanimasindan ileri geliyordu. Tecrübeyle sabittir, zira Balkan savaslarinda da Enver pasa zafer elde etmesin diye m. kemal emir gelmeden düsmana hücum etmis ve akabinde maglup olunmustu. Ayrica enver pasa hainlige kanaat getiriyor ama filistin cephesinde isin icinde olanlar getiremiyor demissin. Bu sözler senin daha m. kemalin mevzuyla alakali aciklamalarini dahi okumadigini gösteriyor. Seni yönlendirmekle iktifa ediyorum. Ayrintilara girmeye gerek yok.

    Filistin cephesinde 75 bin esir verildigi kemalist kaynaklarca da sabittir. Bunda m. kemalin rolü büyüktür. Nesini inkar ediyorsunuz merak ediyorum. Musul meselesinde anlatmak istediklerini anlayabilmis degilim.

    Canakkale’deki “zafer” ve filistin’deki hezimet kiyaslamasina gelelim… Bir zaferin bir kumandana yazilmamasi mümkündür, ama bir maglubiyet bir kumandanin ihanetiyle vukua gelebilir.

  1. Pasa

   Padişah fermanı ile girdiler gerzek.Hepsi hatıratlarında senin atanın ne bok olduğunu anlattılar.Hain olan sensin sitedeki yazıları oku kuş beyinli yobaz! Onun vatana ihanet edeceğini bilseydi zaten göndermezdi!

  2. Nusret ÖZHAN

   Ulan kuş beyinli tarihi olayların yaşandığı süreç akışı inceleme zekan olsa kimse ona biat falan etmemiş. Herkes Vatanın kurtuluşu için ucundan tutmuş. Meclis kurulduğu dönemde asıl bunun ismi öne çıkıyor. Kuş beyinli mahlukat silahlı teröristleriyle beraber bütün muhalif olanları susturmadımı namertler. Yeter sizin oyunlarınız bu MİLLET artık yutmuyor yalanlarınızı.

  3. ismail

   kemal paşa önce osmanlıyı batırdı. sonra ülkeyi kurtarıcı olarak ingilizlerce ortaya atıldı. padişah dahil herkes herşeyi biliyordu. ya işgalcilerin kendi adamları m.kemal kurtarıcı olacak yada işgal sürecekti. denize düşen ne yaparsa o yapılıyor.
   cevat paşayı ve nurettini bilmiyorum. fevzi değil. aktolgalının saydığı diğerleri sabetaycı yada selanikli..

 7. aktolgalı

  Kardeşim anlatamıyorum galiba biraz empati yapalım,ben 7.ordunun komutanı olayım sende 8.ordunun komutanı ol,Diğerleride senin benim emrimde kolordu komutanları ben sana hiç haber vermeden seni düşmanın karşısında bir başına bıraksam sen benimle onca kayıptan sonra bana güvenip benimle beraber hareket edermisin.M.Kemal eğer böyle ihanettin içinde olmuşsa,haber vermeden çekildiği 8.ordunun 22.kolordusunun komutanı Refet paşanın bundan nasıl haberi olmaz bu mümkünmü?Bu felaketten 6 ay geçmeden aynı Refet paşa milli mücadelenin başına M.Kemal paşanın geçmesini nasıl ister.Bu konuyu çok okuyorum çünkü dedem o cephede esir düşmüş 8.ordunun askerlerindendi.Bu vatana kim ihanet etmişse Allah cezasını versin.

  1. Osmanlı355555

   aktolgalı sana doğruyu anlatsalarda doğruyu görecek nasibin yoksa kimse seni hiadeyet ediremez sen slogan solcularının laflarını.Allah seni hidayete erdirsin.Filistin cephesi düştükden sonra ingilizler alfour Deklarasyonu denen İsrail devletinin kurulmasına karşı olmadıklarına dair bir beyanname vermiştirBunu öğren ilk önce ikinciside Kadir mısıroğlu refet paşanın hanımıyla konuşmalarını dinle http://www.youtube.com/watch?v=Xc2hBUZJUWA.

  2. *M.KaPLaN*

   aktolgalı, dostum senin mantığınla bakarsak olaya tam tersini bulursun yine neden mi ? 11-13 Ekim’de attığı telgırafı bul orada 8. ve 4. ordu komutanlarını savaşamadılar diye padişaha şikayet ediyor ve enver paşaya ahmak diyor, onları daha sonra emrinde nasıl bulundurdu? Sen komutan olsan basiretsiz ve ahmak saydığın adamları emrinde yetki sahibi komutan olarak çalıştırır mısın ?

  3. ismail

   aktolgalıya cevap yazıyordum bugün.. ben silmedim. ben cezaya düşmeyeyim diye site yoketmiş olmalı.. mustafa kemal bir tane değil. sabetaycılar hep öyle.. yazamıyoruz isim isim site izin vermez.

  4. ismail

   refet belede m. kemalin adamı.sonradan muhalif olan pekçoğu gibi. padişahı idamla korkutup yurtdışına kaçmasıına sebep oldu. 10 kasım 1922deki rezillikte payı var. oda selanikli.. m.kemal tarafından dışlananlar karabekir misali oyunları ortaya dökmeye başladı.

 8. Mansur

  Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;
  Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.
  Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! …
  -Boğamazsın ki!
  -Hiç olmazsa yanımdan kovarım.
  Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;
  Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.
  Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;
  Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!
  Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
  Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!
  Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,
  Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!
  Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım.
  Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!
  Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu…
  İrticâın şu sizin lehçede ma’nâsı bu mu?
  Mehmet Akif Ersoy

  ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM….

 9. Mehmet Biçer

  Ne kadar yırtınırsanız yırtının, gerçekleri değiştiremezsiniz. Mustafa Kemal olmasaydı, bu gün hiç biriniz olmazdınız ve bu çarpıtmaları yapamazdınız.

  1. kemal

   ATATURK’UN ANNESİ SEFERAD YAHUDİSİ
   BABASI ABDUS EFENDİ SIRP
   İSRAİL ATATÜRK’E NİYE DUA EDİYOR HİÇ DUSUNDUNUZMU?..HALİFELİK KALDIRILIYOR NEDENSE FENER RUM PATRİGİNE DOKUNULMUYOR.ATATURK OLMASAYDI KAZIM KARABEKIR OLURDU EN AZINDAN MÜSLÜMAN OLURDUK.TURKIYE’NIN DİNİ İSLAM OLURDU KEŞKE KAZIM KARABEKIR OLSAYDI

 10. muzo

  Mustafa Kemal yokken Dünyanin yarisi Osmanlinin di. Ittihat ve Terrakki ortaya ciktiktan sonra Imparatorlugu kusa cevirdiler. 1. Dünya savasinin galibi hala Türkler diye uyumaya devam edin. Biz maglup olduk, bizi maglup edenler basimiza istedikleri gibi birini gecirdiler ve bakin bu adam sizi kurtardi diye de masallar yazdilar. Tabi illa uyumaya devam etmek istiyorum diyenlere sözüm yok. iyi uykular….:)

 11. muzo

  Son darbeyi vurmak icin Canakkalede bütün dünya toplandi ve bütün dünyayi orda dize getirdik. O savas ta kurmay Albay Mustafa KAMAL DIR ( burasi cok önemli!!!! Cünkü nüfus cüzdaninda KAMAL yazar !!!! Kemal ARAPCA oldugu icin !!! YANi ADINI bile O nun istedigi gibi söylemiyorsunuz !!!! ))) FAKAT GEL Gör Ki CANAKKALE SAVASINI bile O 250 000 sehit degil de, sanki KAMALINIZ kurtardi diye
  masallar okuyorsunuz !!!! Tekrar söylüyorum : YAHUDI, EMPERYALIST AVRUPA, AMERIKA O na BAYILIYOR !!!!! NEDEN ????? Bi DÜSÜN KARDESIM !!!!!!!!

 12. Tarık

  Vay be, Demek 1930 larda tüm türkiye aptalmış ki bir hainin peşinden gitmiş…
  Mustafa kemal de aptalmış ki, toprak toprak parselleyip, bulduğu her kutuya paraları doldurmak yerine devletin tüm borçlarını ödeyip tüm kurumlarını geri alıp birde üzerine (en uç örnek) uçak fabrikası kurup üretime bile başlamayı tercih etmiş.
  Bugün 1 tane öğretmenin bile beğenmediği eğitim sistemini ve müfredatını o zamanlar köy enstütüleri kurup her vatandaşın eğitilebilmesi yolunda boşuna çabalamış durmuş.

  Ha bu arada sayın muzo, fatih istanbulu alırken de osmanlı ordusu surların önünde piknik yapıyordu değilmi ?

  1. 1930’lara kadar M. Kemal muhalifleri daragaclarinda sallandirildilar:

   http://belgelerlegercektarih.com/2014/05/06/m-kemal-ataturk-nasil-cumhurbaskani-oldu-cumhuriyet-nasil-ilan-edildi/

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/24/hakimiyet-milletindir-diyen-m-kemal-ataturk-milletin-vekillerini-tehdit-ediyor-nutuktan/

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/09/26/istiklal-mahkemeleri/

   http://belgelerlegercektarih.com/2015/02/21/kemalist-rejimin-inanilmaz-istiklal-mahkemeleri-itirafi/

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/05/08/m-kemal-ataturkun-yasakladigi-kapattigi-gazeteler-basin-sansuru/

   http://belgelerlegercektarih.com/2014/05/12/izmir-suikasti-tertibi/

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/04/30/m-kemal-ataturkun-sapka-zulmu-ve-istiklal-mahkemesinde-asilan-alimler-hocalar/

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/08/06/cok-partili-sisteme-m-kemal-ataturk-ile-gecildi-yalani-tek-parti-rejimi-chp/

   http://belgelerlegercektarih.com/2013/08/14/hangi-diktator-halife-ve-padisah-olabilecekken-cumhuriyeti-kurar-diyenlere-cevap/

   ***

   Batum, musul, bati trakya, on iki ada, halep vs. bizimdi. Bunlar lozan’da satildi. Batum’un bize aid olduguna dair bakiniz;

   http://belgelerlegercektarih.com/2014/05/23/kim-hain-sultan-vahdettin-mi-yoksa-m-kemal-mi/

   M. Kemal’in malvarligi…

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/07/03/m-kemal-ataturkun-mal-varligi-serveti-genis-kapsamli/

   Osmanli devletinden kalan para, borcundan fazlaydi ve bu borc 1954’te yani m. kemalin ölümünden 16 sene sonra ödendi:
   http://belgelerlegercektarih.com/2012/10/23/osmanlinin-borclari-osmanli-devletinin-ne-kadar-borcu-vardi/

   ***

   Köy enstitüleri M. Kemalin ölümünden 2 sene sonra kurulmus olup rezaletin ta kendisiydi:

   http://belgelerlegercektarih.com/2014/11/07/koy-enstitulerinde-yasanan-rezaletler-muslumanim-ama-komunistim-diyenlere-duyurulur/

   ***

   M. Kemal döneminde ögretmenlerin maaslari zar zor ödeniyordu:

   http://belgelerlegercektarih.com/2012/06/21/m-kemal-ataturk-vekil-maaslari-ogretmen-maaslarini-gecmesin-dedi-yalani/

   ***

  2. can

   Atatürke bir müslüman asla lafedemez ona borçluyuz Vahdettin onu seçti her komutan ve millet ona inandı ve haklı çıktı 100 başarı içinde bir tane mağlubiyet varsa bu onu hain yapmaz dinsiz olsa rabbim ona dinsiz muamelesi etme diye dua etmek lazım dini yanlışları varsa bile sevaplari ağır basar o vatan olarak Türkiye dedi Filistin demedi köprü yapıyoruz diye ovunenler vatan yapan atatürk e lafederse sav onlardan razı olmaz fatih fethetti biz kaybettik atatürk kurtardı istanbulu ve vatani

   1. sadi

    can biz insanlar kimseye dinsiz diyemeyiz ben müslümanm diyorsa m7slümanmış gibi muamele ederiz ben müslümanm diyene sen müslüman deilsin demek dinimizce g7nah çünkü o adamn kalbini sadece Allah bilir biz insanlar biolemeyiz

   2. .........

    bir kişi Allaha inanmıyorsa ve bir müslüman Allahım ona inanıyormuş gibi muamele et derse günde beş vakit namaz kılan diğer ibadetlerinide eksiksiz olarak yapan birisi bile olsa hepsi anında yanar. Kimi seviyorsa onun yanına gönderilir. Bir daha ayrılmamak üzere.

 13. Geri bildirim:Sultan II. Abdülhamid Han’ı çıkardığı fermanlarla tanıyalım | Belgelerle Gerçek Tarih

 14. murat

  Kazanırken acaba neleri kaybettik. Osmanlı yıkılmadan önce yinede saygınlığını yitirmedi. Padişahlar bile eleştirildiği bir ülkede mustafa kemal eleştirmek niye anormal karşılanır. Gerçek savaş az zahiyat düşmana büyük kayıplar vermektir. Az bir orduyla yunana verilen tasel ya savaşı unutulmamalidir. Abdulhamiti indiren sözde milliyetçi tayfasının içinde o yokmuydu. Eyvahdettine dil uzatanlar . Neden ittihatçılara bir şey söylenmiyor yoksa ucu onamı dokunuyor

 15. Geri bildirim:M. Kemal Atatürk Tapınakçı mıydı? Kemalist Türkiye’yi Tapınakçılar mı kurdu? | Belgelerle Gerçek Tarih

 16. :)

  şu atatürkçü (hainci) görüşünüzden kurtulun ve önünüzdeki belgelerle kanıtlanmış yazıya bakın ve tarafsız bir şekilde cevap verin lütfen her şey belgesiyle kanıtlanmış inkar etmekten vazgeçin ve kabullenin o bir hain ve gerçekler yeni yeni gün yüzüne çıkıyor

  1. Buğra

   Lan manukyanin çocuğu cephedeki hain burda 50 tane belgesiyle yazılmış ! Genelkurmay arşivi ! Türk.tarih kurumu yayınları vs vs siz hala inkar edin ! Milletin anasına ne laf ediyorsun onun bunun çocuğu ! Sen atan m.kemal gibi meclise soru önergesi ver baban kim diye ondan sonra gel burda konuş gavat!

  1. Nusret ÖZHAN

   Milletin Ailesiyle anasıyla babasıyla kafayı bozduğuna göre senin ailende bi problem var kesin. Bir yunan yada yahudi senin eline şeker vermiş yada küçükken senin topun inşaata kaçmış sende peşinden ……..

 17. Nasıl bu kadar ATATÜRK e düşman oluyorsunuz ya pislik misiniz ya o olmasa bu vatanda bok dururdunuz belki sizde olmayacaktınız ne kadar pisliklersiniz zaten böyle geri kafalı insanlar yüzünden bu Türkiye gelişemiyor

  1. @Nurella, belki buraya yüz kere yazdik. O olmasaydi yok olmazdik. Nitekim Bati Trakya’yi kurtaramadik ama oradaki müslümanlar yok olmadi, hala yasiyor ve rahatca ibadetlerini yapiyorlar. Kaldi ki kurtulus savasi m. kemalden evvel baslamis, maras, urfa ve antep halki düsmanlari kendileri kovmustur. Geri kafalilik Türk milletinin istiklalini bir adama baglamaktir. Bu sadece geri kafalilik degil, ayni zamanda sahsiyetsizliktir.

 18. ismail

  Burada yorum yapanlara sözüm bir ülkede bir subay hep yeniliyor ama tarih bunlari sakliyorsa yahu okullarin ders kitabindaki testte var atatürk bu savaşlardan hangisine katilmamistir deniyor. Doğru cevap şikki birinci balkan savaşi olarak veriliyorsa. Yahu 8 şubat 1913 te kuçucuk bulgar ordusuna 114 e karşi 6000 kayip veren ataturk değilmiydi. Devlet yalanci olurmu yahu. Mevzu atatürk olunca oluyor. Hep yenilgilerini sakliyor. çanakkalede bitliste muşta dedik. Filistin nablusta mustafa kemal kendi itiraf ediyor ingilizlere olan yenilgisini devlet yine sakliyor. Mustafa kemal ingilizlerin orduyu içlerine kadar girerek esir ettiğini az bir kuvvetle nablustan ayrilabildiğini soyluyor.
  O yenilgileri olmasa mustafa kemal bu ülkeye baş olamazdi. Bir ülkede hep yenilen bir komutan varsa ve ülke işgal ediliyorsa ve kurtarici olarak ortaya atilan o komutan bu sefer sözum ona yenmeye başliyosa birileri bu milletin zekasiyla dalga geçiyor demektir. İngilize filistinde yenildi işgal edildik, yense zaten işgal edilmeyeceğiz. Adam işgal etmiş herşeyin onunkontrolunde sen onu yendim attim masallari okuyorsun millete. O işgal edenler getirdi kendileriyle işbirliği yapanlari.
  Ezani namazi atatürk kurtarmiş. Onun donemindeki ezan adami dininden bile eder. Yoktur tanridan başka tapacak. Tapilacak demiyor tapacak. Ne anlama geliyor bu. İki anlama birden geliyor. Tanri insana tapsin anlaminada geliyor. Camiler bomboştu 1930 larda orjinal kuranlar yakiliyordu din dersleri yasakti imam hatipler kapaliydi diyoruz hala atatürk olmasaydi diyorlar.

 19. Tarihi, belgelerle kanıtlayanlara karşı, saçma sapan savunma duygularıyla yazan deve kuşları acaba gerçeği musalla taşına yattıklarında mı anlayacaklar? Türkiye’ye hangi yahudinin bir bir faydası olmuş ki, yahudi kökenli olan ve bunu tüm dünyanın çok iyi bildiği Mustafa Kemalden olacak? Kafalarını kuma gömeceklerine bir araştırıp ortaya belge koyabilmişler mi acaba? Belgelerle kanıtlanmayan hiç bir bilgi, tarihte ciddiye alınmaz. İdeolojik duygularla hareket edenler zahmet edip, tarihi belgeleriyle birlikte öğrenmeye ne zaman cesaret edecekler çok merak ediyorum.

 20. Tarihi, belgelerle kanıtlayanlara karşı, saçma sapan savunma duygularıyla yazan deve kuşları acaba gerçeği musalla taşına yattıklarında mı anlayacaklar? Türkiye’ye hangi yahudinin bir bir faydası olmuş ki, yahudi kökenli olan ve bunu tüm dünyanın çok iyi bildiği Mustafa Kemalden olacak? Kafalarını kuma gömeceklerine bir araştırıp ortaya belge koyabilmişler mi acaba? Belgelerle kanıtlanmayan hiç bir bilgi, tarihte ciddiye alınmaz. İdeolojik duygularla hareket edenler zahmet edip, tarihi belgeleriyle birlikte öğrenmeye ne zaman cesaret edecekler çok merak ediyorum. Bu arada MOON’ S SON rumuzlu arkadaşımın eline, yüreğine sağlık, durumu zaten özetlemiş.

 21. ATA'ya Saygı

  Madem bir yalan uydurdunuz dikkat etseydiniz. Ama Allah kalem oynatıyor işte. Osmaniye olarak krokide gösterdiğiniz yer 1918 yılında “Cebeli Bereket” adını taşımaktadır 1924 yılında osmaniye olmuştur, Karataş’ın adı İsmailiye Köyüdür 1957 de Karataş adını almıştır, En komiği de krokide Ceyhan adının bulunması 1909 yılında Ermeni İhtişaşı (kargaşalık) üzerine kurulan örfi idare dolayısı ile “ÖRFİYE” ismi verilerek bir süre bu isimle anılmış, Cumhuriyetin ilanından sonra 3 Mayıs 1929 ‘da “CEYHAN” adı verilmiştir. Ulan cehaletiniz ile cahil insanları kandırmaya birebirsiniz. Kadir Mısırlıoğlu denen asıl mesleği avukatlık olup, cezadan yırtmak için aldığı deli raporuyla ülkeye giriş yapan (kaçtığı Almanyadan) tarihçi diye yalanlarını kin ve nefretini kusan bir şapşalın peşinde koşun bakalım. .

 22. LutKavmiMilletvekili

  Lan belgelerle tarih diye ismi var sitenin bir aptalın lafları üzerine konu başlığı açıyor! Siz arap kıçı yaşamaya alışkınsınız o yüzden laik düzene sahip çıkan kim gelirse gelsin haşlayacaksınız kıt beyninizle o yüzden ne Atatürk’ü tartışın boş yere ne de şanlı Türk tarihini zira onun karalamaya ne sizin ne tanrınızın gücü yeter,!!!!!

  1. Çağatay

   @LutKavmiMileltvekili kapa çeneni pis laikçi fransız götü yalayan şerefsizler laikliğiniz batsın eskiden laiklik mi vardı şerefsiz ? Eski Türklerdede mi vardı laiklik ? Fransanın çıkardığı bir saçma sapan kanun olan laikliğinize sokuyum gerizekalı kemalistçiler KAHROLSUN LAİKLİk O çok sevdiğiniz laikliğinizi yıkacağız !

  1. Merve, bu yorumu yazmakla neyi hedefliyorsun? Yani bu yorumunla Kadir Misiroglu’nun itibarini zedeledigini ve insanlarin artik onun bütün sözlerini reddedecegini mi düsünüyorsun? O devir gecti kardesim.

   Idries Shah’ın “The Octagon Press” tarafından Londra’da basılan “The Sufis” isimli eserinin 220’nci sayfasında Shakespeare’e “Şeyh Pir” dendiği yazmaktadır. Bu eserin ilk baskısı 1964 tarihlidir.
   .
   Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Doç.Dr. Semih Çelenk’in bir makalesinde şu malumat verilmektedir:
   .
   “Peter Brook “Evoking Shakespeare”de, Rusya’da karşılaştığı bir seyircinin ona Shakespeare’in Özbek olduğunu söylediğini, “Sheik”in Şeyh “Peer”in ise erdemli kişi (yani pir) anlamına geldiğini, dolayısıyla Shakespeare’in bir kod adı olduğunu ve kendisinin aslında bir kripto-Müslüman olduğunu iddia ettiğini yazıyor.”

   Ingiltere’de bile Shakespeare’in aslında “Şeyh Pir” olduğu hakkında tartışmalar yapılırken, Kadir Mısıroğlu ile alay edenler; Hiçbir yerde duyulmamış olmasına rağmen “Amazon Nehri”nin türklerin “Amma Uzun Amma uzun” sözünden çıktığını “bir yerinden” uyduran M. Kemal’e adeta tapıyorlar.
   .
   Hayret bir şey doğrusu.

 23. ismail

  Bakin bu işlerde hiç kimse öyle süper kahramanlik aramasin. Gizli yahudilerin osmanliya ve türk milletine oyunlari vardir. Selanikin yahudi dönmeleri (döndükleri yok yine yahudiler gizliden milleti kandiriyorlar)istanbulun zenginliklerine yani osmanli imparatorluğuna göz koydular. Varmi yikmaya guçleri. Yok. Keser doğrar osmanli bunlari 1412-21 döneminde olduğu gibi. Onlarda biliyor bunu salak değiller ya. Ne yapacaklar öyleyse yazacaklar avrupa devletlerine siz dışaridan biz içeriden parçalayip yiyelim şu osmanliyi diye. Yapilan tamda budur. Petrol bölgelerini ingiltere, suriye ve lübnani fransa aldi, filistini yahudilere verilmek üzere ingiltere aldi, osmanli türkiyesinide aslinda türk duşmani olan balkanlarin gizli yahudilerine verdiler. Küçücük Yunanistan bu işlerde piyon olarak kullanildi. O dönmeler yunani kovar gibi yaparak ayni zamanda osmanliyi kovmuş oldular. Sonrada gelsin islami ayaklar altina alan uygulamalar.
  Bu arada oyunu sonradan farkeden iyi niyetli bazi komutanlar savaş sonrasi hemen atildi ordudan.
  Kurtuluş diye yutturulan osmanlinin zenginliklerinin paylaşilmasindan başka birşey değildir. Şehit olanlara sözumüz yok. Nereden bilecek normal vatandaş dönmelerin çevirdikleri dolaplari.
  Vahdettine vurulan hain damgasina gelince. Tanimadi mustafa kemal bi ara vahdettinin otoritesini. Fiti koyan ipleri elinde tutan puşt ingiliz. İki tarafi birbirine savaştiracak zorlaki vahdettine hain damgasi vurulabilsin. 1920 de halife ordusuyla, geyve boğazinda çarpismalar oldu. Kim ile kuvayi inzibatiye denen istanbul kuvvetleriyle. İstanbuldan gelen kuvvetleri yeniyor Ali fuat paşa ingilizleri yendik filistindeki suriyedeki yenilginin öcünü aldik diye yutturuyorlar millete. Ölenler türk ve müslüman. İngilize olan ne var. Hiç.
  Ama 1921-22 de oluk oluk silah muhimmat gitti İstanbuldan Anadoluya. Almam demedi hiç mustafa kemal. Kurtuluş savaşini veren istanbulun imkanlaridir. Ankara hukumeti askerleri bile vehdettinin izin vermesi sebebiyle toplayabildi.
  Birara ankaranin hayinliği sebebiyle telgraf tellerini kesiyor istanbuldakiler. Yalvar yakar olmuş mustafa kemal ve avanesi istanbula. aciyip hallerine tekrar açmişlar. Ankarada hukumet var demiyormuş kimse padişahin kurdurduğu kongre var deniyormuş.tv de söylendi bunlar.
  Yunan çekilince vahdettine 1 kasim 1922 de 1920 olaylarindan sebep hain damgasi vurularak adam ülkesinden dimdizlak atildi. O damgayi bir asira yaklaşti kaldirmiyorlar. Kalkarsa belki kendilerine dönüp yapişir diye korkuyorlar. Adamin ölüsünden bile korkuyor bu kemalistler. Vahdettin 90 seneyi aşti öleli şamdan getiremediler mezarini türkiyeye. İttihat ve terakkici birisi olsaydi çinden olsa alir muhteşem törenlerle getirirlerdi.

 24. cevap

  Allah akil fikir versin. Koruma kanunlari ne diye var. Arsivler ne diye açilamiyor. Dindarlar ne diye atildi onlarca yil ordudan okullardan devletten. Ben 200 kusur yillik soyagacimi çikaririm. Benimki kadar çikaramayan soysuz olsunmu.
  Ben sallamiyorsam salliyor diyen ne olsun. Bu bilgiler internetin her tarafinda var.kesecektim yazilari devam edeceğim senin yuzunden. Yarina yenileri gelecek.

 25. anlamayana ne diyelim

  Bak kardeşim iskilipli atif hoca devrin islam alimi.mustafa kemalin aleyhine konuştu diye vatan haini ilan edilerek asiliyor. Mehkeme olacaği gece kuran okumuş savunmasini yaziyor. Birara uyuyakalmiş. Peygamberimiz giriyor ruyasina. Birak savunmayi gel yanima demiş. Çağiran peygamberimiz. Adam savunma yapmiyor benim sucsuzluğum sizin niyetiniz belli diyor ve asiliyor.
  ……..
  Mustafa necati milli eğitim bakani.kuran alfabesinden latin alfabesine geçiliyor. 1 ocak 1929 da okullarin açilişinda kuran alfabesiyle dalga geçiyor. Uzerine çiktigi sandalye yada masanin ayaği kiriliyor düşuyor. 1 gun evel ameliyat olmuş ameliyat yeri patlayip 35 yaşinda ölüyor. Yani yaptiğina Allah razi gelmiyor.
  Ama birileri hiçbir şeyden anlamiyor. Çunku işine gelmiyor.

 26. hayal kahramani

  Mustafakemal 2. Abdulhamite suikast girişimi yapmiş birisi. Bu sebepten hapis bile yatmiş. İdam edilebilecek iken az hapis yetiriliyor. Şamda gorev veriliyor. Oradada osmanli aleyhine çalişiyor. Teşkilatlar kuruyor. Yikilsin diye. Düşmanlarla yazişiyor. Bu arada devletten tikir tikir maaş aliyor. Osmanli hesabina hangi savaşa girse ağr kayiplar. Bunlar zafer diye yaziliyor. Güvenilmediğinden olsa gerek cephede görev verilmiyor. Ordudanda atilmiyor. Şehzade vahdettine yaver yapiliyor. Almanyalara götürüluyor. Mehmet reşat ölunce vahdettin padişah oluyor. Yine görev istiyor. Defalarca. Hemde butun ordular benim emrimde toplansin istiyorlar.. gorev veriliyor filistine. Gider gitmez muthiş hezimet. Suriye lubnan elden gidiyor. Hiç yenilmemiş gibi harbiye bakanliğini istiyor. Amaç devlet ele geçirmek. Guvenmiyorlar. Yunan izmire çikinca ingiliz istedi diye mecbur padişah onu gönderiyor. Kurana el basip bağlilik yemini ediyor. Tutacakmi hayir. Vahdettinin kizi sabiha sultani istiyor hep devlet ele geçirmek derdi. Sabiha sultan istemediğinden olmuyor o iş. Neyse kurtuluş savaşina padişah silah kadro para ne isterse gonderiyor. Yunan atiliyor. Ama padişah vahdettinde atiliyor.
  Tgrt televizyonu bir belgesel yaptiydi 1990 larda bu olaylari anlatan.
  Belgeselin sonunda bir ihanet bin kurşuna bedeldir dendi. Kaç ihanet ne biri ne onu.
  Osmanlinin bütun düşmanlarini kendine dost edinerek geldi bu devletin başina. Kurtuluş savaşinda zafer kazananlarin zaferlerini kendine maledip onlari ordudan eledi. Başörtülu bacilara sakalli hacilara cephane taşitti. Sonra işbitti itilip kakilan yine böyleleri oldu. Sabetaycilar götürdü memleketi.
  Birileri sistemin uyutmalarina kanarak beyinlerinde ulaşilanmaz bir masal kahramani yaşatiyorlar. Birileri gerçekleri ortaya dökünce kabullenmek istemiyor veriyorlar ayari. Uyanin kardeşim. Yok böyle kahraman.
  Böyle kahramanlik oluyorsa içinde bulunduğu devlete binbir oyun eden ve böylece bir devlet ele geçirebilen herkes süper kahraman demektir.
  ( bakin yavru kediler geliyor işyerime yemek istemeye veriyorum. Bazen ayak altinda dolanirken ayaklarina basiyorum bilmeden. Can acisina yirtiniyorlar bağirirken. Ama verilen yemeğin hatirina isirmiyorlar. O osmanlidan onlarca sene ekmek yiyen mustafa kemalde ahdi vefanin yuzde biri bile yok. Varsa yoksa devlet ele geçirebilme hesaplari. Kendini super kahraman olarak yutturma çabalari)

 27. vahdettine yapilan oyun

  1 kasim 1922 de mustafa kemal meclistekileri ölümle tehdit ederek kaldirttiriyor saltanati, islam şeriatini, sadrazamliği, şeyhülislamliği vs. Ama vahdettinin halifeliği devam ediyor. Bu demektirki milletin ona bağliliği sürecek,. Bu durumun halledilmesi lazim. Padisahin korkutulup ülkeden kaçirilmasi lazim. Bu iş için bir kurban seçiliyor. Surekli mustafa kemalin aleyhine yazan ingiliz taraftari olduğu soylenen aslinda daha çok osmanli hukumetini tutan gazeteci Ali kemal. 6 kasimda kaçiriliyor istanbuldaki berber dukkanindan. İzmitte tümgeneral sakalli nurettin paşaya sorgulatiliyor artin kemal lakabi takilarak. Sonra askerlere parçalatiliyor ve bu durum halk linç etti diye yutturuluyor. Nurettin paşa diyorki sultan vahdettinin sonuda böyle olacak. Vahdettin cuma selamliğina çikiyor 10 kasimda. Kemalist sabetaycilar hain diye bağirarak yuhalayip rezil ediyorlar. Öldürmekten idamindan bahsediyorlar. Hep tezgah bunlar ulkeden kaçsin gitsin diye. Refet bele paşa saraya gidiyor vahdettin ile goruşuyor. Kaçmasinin uygun olmasini yoksa halatin boynuna geçeceğinden bahsediyor. Vahdettin gitsin memleket m. Kemal başkanliğindaki sabetaycilara kalsin bütün mesele bu. İngilizlerde alip götürelim seni diye salik veriyorlar. Bir daha cuma selamliğina çikilacak 17 kasimda. Linç ettirilme durumu var. O gün gelince Mecburen ingiliz gemisine binip gidiyor adam. Parmağindaki yuzüğu devletin sayarak hazineye birakarak öyle gidiyor memleketten çalmadan çirpmadan. Can derdine düştüğu için. Bir yerde memleket yağmalayan duşman işbirlikcileri. Diğer yanda parmağindaki yuzuğu devlete biraktiği halde hain hirsiz ilan edilen ev sahibi.
  Mustafa kemal sakalli nurettin paşayida harciyor sonra refet beleyide. Nurettin pasa bursadan mebus seçildide sayilmadi m. Kemal sebebiyle mebusluğu yakildi. Nurettin bati paşa devrimler başlayinca biz kurtuluş savaşini boşuna yapmisiz dedi. 1932 de 60 yaşinda öldü. Kimine gore bir şekilde halledildi. Ne olduğu belli değil.
  Refet bele ordudan elendi. Pazarda domates satmak zorunda kaldi maddi sıkınti çektiğinden. Sonraki yillarda vahdettinin suçsuz gunahsiz olduğunu. Kurtuluş savaşini onun yonetip onun finanse ettiğini açiklamak zorunda kaldi. Yani adamin saltanati sabetaycilarca gasp edilmiş. Vahdettine vurulan hain damgasi adam ülkeden gideli 94 yil olduğu ölelide 90 yil 6 ay olduğu halde kaldirilmadi. Cenazesi türkiyeye getirilmedi. Bu nasil kindir anlaşilir gibi değil.

 28. bi cevap alalım !!

  M.kemal atatürkü savunanlara s9yleyeceğim tek şey şu müslüman bir ülkede sadece avrupaya benzemek için baş örtüsünü kim kaldırttı islamı kim bitirmeye çalıştı bunun cevabını bana bi versinler cevabı gerçekten çok merak ettim ??

 29. insanlar eşitti bazilari çeşittir

  Ataturke kurban olun diyen atadan sebep bize bu hayati haram etmiş. Bunu Allahdan bahsederek yapmiş.
  Ataturke kurban olun yazan atanin çok dindar olduğunu düşünüyorki böyle yazmiş. Bakin peygamber efendimiz parmağina bir damla alkol gelse onu keserim demiştir.
  Mustafa kemal belkide sudan fazla içki tüketmiştir. Bununla yetinmemiş içki fabrikasi kurarak ülkede satişini sağlamiş bu işten para kazanmiştir. İçki içmemek gericilik sayilarak içmeyenler ordudan atilmistir. 1918 de filistinde askerlerimize bedava içki dağittirip sarhoş olmalarini sağlamiş sonra ingilizler çevirerek birliklerimizi esir aldirdiğina dair yazilar yayinlanmistir.
  Böyle bir kimse çok dindar bir müslüman ve hz. Muhammedin gösterdiği istikamet uzerinemidir

  1. Engin

   Bir yorumcu “1918 de filistinde askerlerimize bedava içki dağittirip sarhoş olmalarini sağlamiş sonra ingilizler çevirerek birliklerimizi esir aldirdiğina dair yazilar yayinlanmistir” diye bir ifade de bulunmuş. Bu ne kadar saçma ve akılsızca bir ifade. Böyle bir iddiada kim bulunmuş, kaynağı ne? Böyle saçmalıklarla uğraşacağınıza adam akıllı tarih kitapları okuyun, filistin cephesinde neler yaşandı öğrenin. Böyle aptalca yorumlarla zarar vermek istediğiniz kişiye değil kendinize zarar veriyorsunuz..

   1. ismail

    Engin ağustos 2000 de sabah gazetesinin ekinde 102 yaşinda ölen bir teğmenin anilarina dayanilarak ergun hiçyilmaz tarafindan yazildi bu yazi. Akit gazeteside buradan alinti yaparak yayinladi. O zaman kesin karar vermiştim. Gun gelecek ben bu atanin herşeyini mutlaka yazacağim. O gunlerdir bu gunler.
    Ben cumhuriyet gazetesinin verdiği kitaplarida okudum. Bayram varmiş o siralar. Askerlerimiz eğer ingilizler saldirirsa asla savaşmayacaklarini söylüyorlarmiş. Askerler böyle bir karari kendi başina veremezde uygulayamazda. Önceden savaşmayin telkinleri yapildiği besbelli komutanlari tarafindan. Oradaki komutanin kim olduğuda malum.
    Bir kişi bir millete sadece bir yerde kazik atmaz. Bu kaziklar sureklidir ve binbir yerde olur. Yazilarin tamamini okursan sende anlardin.

 30. Geri bildirim:Ahmet Hakan’a Cevap 2 | Belgelerle Gerçek Tarih

  1. staluer, iste bu, kemalist rejimin senin beynini ele gecirdigini gösterir. Beynini kiraya verdigini gösterir. Önyargidir bu… Halbuki hepsini okuman ve degerlendirebilmen gerekirdi. Kaynaklara bak bakayim Kadir Misiroglu yaziyor mu? Biz Kadir Misiroglu’nun iddiasinin baska kaynaklarda da oldugunu gözler önüne sermek icin paylastik bu yaziyi.

 31. muallim

  keşke Kadir Mısıroğlu’nun bigisinin binde birine sahip olabilsem.Ömrünü bilgiye araştırmaya belgelere ve bunları korkmadan yılmadan usanmadan bıkmadan yazmaya ve anlatmaya adamış ölçüsü her daim İslam olmuş ulu bir çınar.Allah ondan razı olsun uzun ömürler ihsan etsin. (Amin)

 32. Engin

  İş Bankası Yayınlarından Prof.Sina Akşin “Kısa Türkiye Tarihi” isimli kitabında sayfa 113’te şöyle yazıyor. ” Cephe komutanı von sanders çekilmeyi ve Suriye’nin güney sınırına yakın olan Şam’ın güneyinde cephe oluşturulmasını emretti. Bunun olamayacağını görünce, Humus’ta toplanılmasını istedi. Oysa emri altındaki VII. ordunun komutanı Mustafa Kemal Suriye’nin kuzey sınırına yakın Halep’e çekilmek üzere emir veriyordu. Von Sanders bu açık itaatsizliğin nedenini sorunca, Mustafa Kemal Suriye’nin bir arap ülkesi olduğunu, önemli olanın Türk yurdu olan Anadolu’yu savunmak olduğunu söyledi. Von Sanders bu tür gerekçeyle bir ilgisi olmayacağını söyleyerek cephe komutanlığından çekildi.”
  Halbuki bu topraklar vatan toprağıydı ve İngilizlere peşinen bırakıldı. Bu olayı Kazım Karabekir Paşa hatıratında eleştirmiş ve Mustafa Kemal İngilizlerin Adana’ya girmelerini engelledim diye cevap vermiştir.

  1. ismail

   ” Cephe komutanı von sanders çekilmeyi ve Suriye’nin güney sınırına yakın olan Şam’ın güneyinde cephe oluşturulmasını emretti. Bunun olamayacağını görünce, Humus’ta toplanılmasını istedi. Oysa emri altındaki VII. ordunun komutanı Mustafa Kemal Suriye’nin kuzey sınırına yakın Halep’e çekilmek üzere emir veriyordu. Von Sanders bu açık itaatsizliğin nedenini sorunca, Mustafa Kemal Suriye’nin bir arap ülkesi olduğunu, önemli olanın Türk yurdu olan Anadolu’yu savunmak olduğunu söyledi. Von Sanders bu tür gerekçeyle bir ilgisi olmayacağını söyleyerek cephe komutanlığından çekildi.”
   Halbuki bu topraklar vatan toprağıydı ve İngilizlere peşinen bırakıldı. Bu olayı Kazım Karabekir Paşa hatıratında eleştirmiş ve Mustafa Kemal İngilizlerin Adana’ya girmelerini engelledim diye cevap vermiştir.
   …….
   Engin bize malzeme vermişsin. senin koyduğun yazidan çikan sonuç. Suriye kasten terkedilmiş. Halepte osmanli eseri istanbuldaki kapali çarşinin aynisi vardi. Nerede arap topraği. Arap topraği denerek savaşsiz toprak verilmez. Şimdi gittik viyanaya. Bir oyun yenildik. Macaristani, balkanlari birakip edirneyi savunmak diye birşey varmi. Adam edirnede yendimmi seni istanbulda düşer. İşte buradada yapilan o. Anadolu kapilarina dayansinki duşman osmanli bariş istesin. Işgal şartli barişla devlet osmanlidan alinip mustafa kemale verilsin.
   Bak kardeşim general wilson zaten Anadoluyu türklere birakacagiz diye önceden açiklamiş. Suriyeyi bedava terkedeceksin. Üstelik çekilirken ingiliz uçaklari birliklerini bombalayip zayiat verdirecek. Sen havaya bile ateş etmeyecek ettirmiyeceksin bir uçak duşsun diye,
   Sen suriyeyi bize ver. Anadolu önunde çatişiriz usulen sen Anadoluyu kurtarmiş olursun. Yinede kahraman olursun numarasi. Bunlar alenen gorulup devlet korkusuna soylenemeyen şeyler. Oradada yenememiş ya. Adamlar girmemiş anadoluya. Mondrosun peşinden sonradan fransizlar girdi onun kurtardim dediği yerlere. Fransiz uniformali ermeni askerleri 1915 in intikamini aldilar guneydeki illerimizden. Kaç sene zulmedip oyle çekildiler.
   Ha bu arada ingilizler 1926 da musulu vermemelerine gerekce olarak ermeni ve rumlara yapilan zulumleri ittihatçilarin yani aslinda kemalistlerin onlarin mallarina el koymuş olmalarini gerekce gostermişler.

 33. ismail

  Bugunku sabah gazetesinde var. Birinci Dunya savaşinda Almanlar fransizlara karşi öldürucu zehirli gaz kullanmişlar. Çanakkale cephesinde bizimkilerde zehirli gaz kullanin ingiliz fransiz ve bağlaşiklarina karşi demiş Almanlar. Ancak türk askeri kullanmamiş. Ama düşmanlar bize karsi kullanmiş. Bu türk askerinin ne kadar durust olduğunu gosteren bir durummuş. Tamam durusttur ona bir sozumuz yok. Ama duşman kullaniyorsa bizim askerlerde kullanacak. Aksi halde saftoriklik. Düşmana ayni silahla mukabele edilmesi gerektiği ayetle sabit. Kullandirmayan karşi tarafa çalişan kimi sabetayci komutanlardir buna emin olun. O komutanlar 1937-38 de dersimde mağaralara siğinan sivil halka karşi kullandilar almanlarin zehirli gazlarini. Askerlerede kullandirdilar. 13806 ölü verdi dersimliler o bölgede. Dersim harekatinin emride mustafa kemalden.

 34. ismail

  İskender pala orduda binbaşiymiş. İlhami erdilde orgeneral. Recep tayyip erdoğan istanbul buyukşehir belediye başkani. İlhami paşayla telefonda konuşuyor erdogan. İskender palanin lafi geçiyor. Bizim iskendermi demiş erdoğan. Senmisin boyle diyen. Telefon kapandiktam sonra sen nereden erdoğanin iskenderi oluyorsun diyor. Peki sonra ne oluyor. Az zaman geçiyor. İskender palanin odasina baskin veriyorlar. İlhami paşada var. Odada osmanlica yazili bir tarih kitabi var. Biz irtica ile mucadele ediyoruz irtica içimizde diyerek atmişlar adami ordudan.
  Arap alfabeli kitabi okuyabildiğine göre Kurani Kerimde okuyabilir bu adam demişlerdir. Bundan buyuk suçmu olurmuş. Kemalizm boyle bişeydir. Öğrenin artik bunlari.

 35. Mehmet Kaya

  Tüm dünyanın kabul ettiği üstün komutan, dahi devlet adamı ve Türk halkının kurtarıcısı yüce önder Atatürk’ün itibarına sizin gibi işbirlikçi vatan haini şerefsizler asla gölge düşüremezsiniz. Çabanız ancak kendi onursuzluğunuzu ve ihanetinizi ortaya koyabilir. Kimden emir aldıysanız onun ülkesine gidin. Buradan defolun. Burası Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Paşa’ nın Cumhuriyeridir.

  1. Mehmet Kaya, burasi Müslümanlarin topragidir, m. kemal gibi laiklik isteyenler laikligin anavatani fransaya gitsin. Bütün dünya kabul ediyormus. Bütün dünya bu adami takdir ediyorsa, elin gavuru neden bu adami takdir ediyor diye kendine sordun mu? 1000 yildir dünyaya adaletle hükmeden bir medeniyeti yikip baticilara kul yaptigi icin olmasin sakin? Islam’a darbe vurdugu icin olmasin sakin? Hz. Peygamber’e (s.a.v) Efendimize söven Batililar, neden M. Kemal’i övüyor? Bir düsün istersen. Ama düsünmeye ne gerek var, “en büyük atatürk” de ve rahatla.

 36. osman

  Allah kahretsin tarihi bize nasıl öğretmişler kimleri kahraman yapmışlar inanamıyorum kafayı yiyeceğim nasıl bir hainliktir bu çıldıracağım ve bu ülkede hainleri hala adalet diye korumaya çalışıyorlar LGBT güzel birşey gibi göstermeye çalışıyorlar güçsüz olamayız can vermeye hazır olmalıyız Allah helak etsin inşallah (TARİHİN KÖTÜ BİR HUYUDA GERÇEKLERİ ER VEYA GEÇ ORTAYA ÇIKARMASIDIR)ne kadar doğru söz Abdülhamid’in intikamı alınacak.

 37. osman

  Ayrıca Çanakkalede kahraman yapıp birçok komutanları paşaları unutturararak zaferi sadece Mustafa Kemal Pasaya mal etmelerinin sebebide buymus Türklükten islamdan uzaklastirmak için bir masonu kahraman yaptılar canakklade kazanıp filistinde bilerek hainlik yaparak Osmanlıyı sevr anlaşmasına zorlayarak bir turk halkını esarete sürükleyip sonra kurtuluş savaşı adı altında mükemmel bir sahte kahraman çıkartmışlar milletin imanıyla kazanıp laiklik demisler sapka diyerek masonlastirmaya çalışmışlar SEVRI GÖSTERİP LOZANI İMZALATTİRDİLAR LOZAN HEZİMETİR sözü ne kadar doğruymuş nasıl bir uykudayız ABDÜLHAMİD’İ ANLAMAK HERŞEYİ ANLAMAKTIR sözü ne kadar doğru sözdür daha neler var neler öğrendim darbeci pasalarmis falan filan hepsi birbiriyle bağlantılı ve mantıklı çok ama çok şey var ama tek sözle ABDÜLHAMİD’İ ÇOK İYİ ANLADIM.

 38. Yobazsavar

  Oo burası zamanında milli mücadele karşıtı hainlerin torunlarıyla dolmuş. Orospu çocukları istediğiniz kadar yırtının, Atatürk’e attığınız çamur yüzünüze bulaşır.

  1. yobazsavar. Biz milli mücadeleye karsi degiliz. Tam tersine milli mücadele hedefine ulasmadi diyoruz. Devam edilmeli diyoruz. Esasen bizim olan on iki adalar, bati trakya, musul, halep, batum, kibris, misir, sudan tekrar bize aid oluncaya kadar devam etmeliyiz.

 39. kufurbazlar iyi okusun

  Küfür yazanlar kendi gerizekaliliklarini ilan edenlerdir. Can vardi Gebzede çingene lakapli.. kimi kimsesi yoktu. Açikca yanliz yaşardi. Çok küfür ederdi. Benide görür tanir banada kufurlu konuşurdu. Hemde ne biçim. Çoğu zaman kaçardim görunce. Çunkü kufurleriyle beni yerin dibine sokar kendi eylenirdi. Yolda bir kiz görse kiz duya duya yanindaki arkadaşina şakasina bu kizi becer demeye utanmazdi.. Polise söyleseler ne olacak kimbilir kaç ton dayak yedi yine ayni. Eniştemin dükkana takilirdi arada. Dedemle gittik oraya. Bu yine orada. Yaşi 80 i aşmiş olan dedemin yaninda olur olmaz küfürlu laflar. Dedem buna sen tecavuzemi uğradin dedi. Yok dedi bu. Uğramasan böyle bozuk konuşmazdin dedi dedem. Bu kalkti gitti. Can 29 ocak 1991de bir benzinlikte yeni taniştiği psikopat bir şoförün ölmüş anasina kufrettiği için silahla hemide 5 kurşun sıkılarak öldürüldü. Katil 6 ay sonra yakalandi ama giden Can geri gelmedi.
  Ne zaman böyle olur olmaz küfürlü laf eden birisine denk gelsem aklima dedemin merhuma söylediği o sözler gelir. Ona göre küfredin.
  Birde emekli bir öğretmen.
  Onuda anlatayim kisaca adı S. Z.idi. 1934 luydu. Tarih öğretmenimi neymiş. Emekli tabiyki. Yine dedemle olduğumuz bir sirada Ataturku konuşuyoruz bunun ile. Adam övuyorda övuyor. Yahu hiçmi hatasi yok dedim. Hatasi varsada iyilikleri bin misli fazladir dedi sonra aslinda lafi bize gömmek adina ben ona nankör gelirsem anami diye bir laf etti. Dedem kalkti gidiyoruz dedi. Kalktik çiktik yola, neden kaldirttin bizide gidiyoruz dedim. Bu adam delirmiş dedi. Nereden anladin diyecek oldum. Akli başinda adam böyle küfürler etmez dedi. Dedemin bu sözüde doğru çikti. O adam 1989 da intihar ederek öldü. Gerekce yetersiz. Sebep yazmama gerek yok çunkü aslinda aklini kaybettiği için.

  1. ................

   İslamda en buyuk gunahlardan birisi kişinin anne va babasina karsi gelmesidir. Kişinin anne ve babasina sovmesi cehenneme gitme sebebidir. Peki bir kimse kendi anne ve babasina sovermi. Farkinda olmadan öyle bir söverki. Mesela yukaridaki bazi arkadaslarin yaptiği gibi hoşlarina gitmeyen bazi yazilar sebebiyle. Onun bunun anasina soyuna sopuna rastgele küfür eder. O kişide bunun karşiliğinda ona ayni kufurleri eder. Böylece ilk küfür eden şahis başkasina ettiği küfürler kendi anne babasina geri döndügü ve buna kendisi sebep olduğu icin kişi kendi annesine hatta soyuna sopuna küfür etmiş sayilir.

  2. Mucahit

   ben Çanakkale geliboluluyum.oglum.dedelerim Çanakkale’de ,kurtuluş savaşında savaşırken şehid düştü ! Sizin taptığınız atan nasıl kaçmış Arapların.icine Suriye’ye ! En mükemmeliniz çakma ilahiniz m.kemal arkasına bakmadan böyle kactiysa senin dedelerin ayakları gtune vura kaçmıştır savaşlardan yavsak!!! Soyunu sopunu arastirsak ya Yunan çıkar ya yahudi ya ermeni.

 40. .........

  Can meselesindenmi bu yorumdan cani sıkıldi bu vatandaşin. İki lafindan birisi kufürdü. Ona şoyle oldu böyle oldu tabiiki ispati olmaz ama öyle olanlarin vururmuş diline. Bu adam 1958 li idi. Polisten dayak meselesine kizdiysa 1970 lerdemi oldu 80 lerdemi bilmem çok dayak yemiş polisten. Eniştem derdi. Eskiden öyleydi. Karakola düşen suçlu suçsuz denmez okşanirdi. 24 nisan 1987 de 4 arkadaş. Okulun bahcesinde top oynuyoruz. Yaş 18in altinda. Çikin diyen olmadan polis çağirmislar. Aldi bizi polisler. Gazeteci kimliğini iplemediler. Çocukuz ya o yuzden. Verdiler dayaği. Yanaklarimiz pancar, kulaklarimiz kipkirmizi oldu. Jop yediğimiz avuçlarimizi bir hafta yumamadik. Suçumuzda yoktu.

 41. küfür eden küfür üzere gider

  Ziya gökalp küfürbazin tekiymiş. 1924 te Ölürken Allaha küfür ediyormuş hastanede. Hep millet şahit olmuş. Mustafa kemalin cepheden yunanli komutana küfrettiğini sabahtan engin ardiç yazdi. Kadir misiroğlu hocada atanin ağir hasta iken kendisini iyileştiremeyen doktorlara küfrettiğini anlatiyor youtubede. Biz çocukluktan beri duyariz. Ölüm döşeğinde kendisi için Kuran bilinçsizce okuyanlara söveni. Yada kelimei şehadet getirtilse bile sonrasinda ağzindan küfür kaçirarak ölenleri. Dünyada sürekli küfür edenlerin imanli gitmesi çok zordur. Küfür üzere ölürler hemide ağizlarindan küfür kaçirarak. Nasil yaşarsan öyle ölürsün sözü boşuna söylenmemiş. Ha ben zaten inanmiyorum diyenler çikabilir. Birileri inanmadi diye cehennem ateşi sönmez. Umarim birileri payina düşen hisseyi alir şu yazidan.

 42. ................

  -yahu adamin birisi işi gücü birakmiş ateist sitelere dadanmiş. Adamlara islam duşmanliği yaptirmiyormuş. Mesela guncesi olana
  – yahu iyi yapiyor
  – ne iyisi ulan düşmanlik yapiyor
  – neresi duşmanlik ulan dinimize soz ettirmiyor
  -ama ecnebiler iyice duşman olacak bize bidaha buyuk savaş olursa yuzumuze bile bakmayacaklar.
  – nereden uyduruyorsun bu sözleri
  – ne uydurmasi aslanim bati bize yeni atayi dindarlardan çikaracak değil ya yine ataistlerden yada deistlerden çikartacak

 43. emin

  Kemalist yazar Sinan Meydan da farkında olmadan bu vakayı doğruluyor. M.Kemal’in bu cepheleri boşuna savunmak yerine anadoluya ÇEKİLMEYİ ve orayı savunmayı planladığını yazıyor. Kitabından alıntı;
  “Mustafa Kemal Atatürk, 17 Şubat 1917’de Hicaz Seferi Kuvvetler Komutanlığı’na atanmıştır.
  Bu ordunun görevi, Arap Yarımadası’nı; Mekke’yi, Kâbe’yi savunmak ve Suriye’yi Medine’ye bağlayan demiryolunu elde tutmaktır. Fakat Atatürk’ün çok daha başka düşünceleri vardır: O, değil Hicaz’a asker sevk etmek, oradaki askerleri de alıp Anadolu ve çevresinde güçlü bir savunma hattı oluşturmak istemektedir.
  Atatürk, Halep’e giderek bu düşüncesini Enver Paşa ve Cemal Paşa’yla paylaşmış, ancak görüşleri dikkate alınmayınca görevinden istifa edip İstanbul’a dönmüştür”
  Cumhuriyet Tarihi Yalanları, araştırma, s.39, Sinan Meydan, İnkılap Kitapevi, 2010.

  İşte bu yüzden Filistin ve Suriye cephelerinden aniden geri çekilmeler yapmış, diğer orduların da imhasına sebep olmuştur. “dahi kurtarıcı”nın Suriye’de Filistin’de ne kahramanlığı var diye soruyoruz kimseden tık yok!
  Zaten Nutuk’ta yazdıklarına ve sonradan yaptıklarına baktığımızda m.kemal’in Osmanlı devletine derin bir düşmanlık duyduğunu görüyoruz. “600 yıldır milletin idaresini gasp etmiş mütacvizler”(Nutuk. s.691) diye söz ediyor Osmanoğlu’ndan. Vahideddin’e soysuz diyor.
  Eline geçen ilk fırsatta Osmanlı’nın fesini bile yasakladı, itiraz edenleri idam etti. Osmanlı’nın fesine bile tahammül edemeyenlere mi kalmış Osmanlı için canını ortaya koymak, savaştan galip çıkması için kendini feda etmek… kemalizm beyne zararlıdır!

 44. ismail

  -sen nerelisin
  – guneydoğu asya ülkelerinden
  -yirminci yuzyilin ilk çeyreğini aştik sizinkiler hala buda heykellerinemi tapiyor
  – öyle bizim coğrafyaya musonlari o yağdiriyor.topraklarimiz çok bereketli.
  – heykel nasil yağmur yağdirsin
  – yuzmilyonlarca insan oyle olduğuna inaniyor
  – cehalet iste. Bizdede var her tarafa heykellerini diktiren birisi çikti, sabetaycilar, kizillar tanrilaştiriyor neredeyse tapiyorlar ona
  – sizdeki bişeyler yağdirabiliyormu
  – masonlari yağdiriyor. Her tarafi ele geçirdi bunlar.

 45. ismail

  İnternette dolaşiyorum. Mustafa kemalin 1924 te türk ocaklarinda söylediği bir soze denk geldim. Mürteci diye ecnebilerle işbirliği yapan dindarlara denir.
  Mustafa kemal böyle bir soz soylemismidir bilmiyorum. Malum Anadolu ajansi sesimizi dünyaya duyuracak deyişi uydurma çikti. Adalet mülkün temelidir sözüde aslinda hz. Ömerin çikti. 1927 de söylenen yalova benim kentimdir sözü vardir birde. 1927 de yalova Kocaelinin karamursel ilçesine bağli köydür. İlçe olmasi 1930 basi, il olmasi ise 1995 ortalaridir. Yani o sozde uydurma. Daha pekçok soz var boyle. Kişiler rastgele bir cumle uyduruyor bunu atanin ağziyla heykelinin altindaki taşa yazdiriyor. Çok oluyor böyle.
  Her neyse biz atanin ecnebilerle işbirliği yapan dindar kesime murteci denir sozunun dogru olduğunu varsayalim. Maljmunuz Sabetaycilik yahudilik uzerine dindarliktir. Yuzlerce yil uğraşmişlardir biz musluman olduk diyerek osmanlinin ordusuna ve kurumlarina sizarak tamamen ele geçirmeye. Daha önceki savaşlarda batililarla işbirliği yaptiklarinin ödülü olarak 1920 lerde ingilizler başta olmak uzere işgalcilerin yardimiyla osmanli devletini ele geçirincede başlamişlardir dindar muslumanlara zulmetmeye.
  İslam alimlerini ve dindarlari ezmelerinin neredeyse pestil etmelerinin sebebide bu olmali. Yüz verirsek bizim osmanliya ettiğimiz oyunlari bunlarda bize eder, yuzlerce yil osmanliya bir suru oyunlar ederek ele geçirdiğimiz devleti tekrar elimizen kaptiririz korkusu.
  Herkes herkesi kendi gibi herşeyide kendi yaptiğindan biliyor öyle değilmi.

 46. ...........

  -söyle bakalim çocuğum atatürkün doğum tarihi nedir?
  – hangisini söyleyeyim öğretmenim
  – bir kere doğduğuna göre
  – sağliğinda 1880 olarak gösteriliyordu, ölümünden sonra 1881 li denmeye başlandi. Geçen senelerdede 1877 li olduğu yönünde belgeler bulundu.
  – peki nerelidir? onu söyle
  – Bir bilebilsek. Önceden Selanik deniyordu, şimdi makedonya manastir tarafi diyorlar. Kütük Gaziantepmiş, Malatyada akrabalarimi ne varmiş.
  – sen nasil insansin yahu, mahsusmu yapiyorsun yoksa. Birde anne babasi hakkinda bilgi ver bakalim.
  – Offff en korktuğum soruydu bu. Resmen mayin tarlasina sürüldük. Öğretmenim rica etsem başka bir soru sorsaniz.
  – o nedenmis?
  – Vereceğim cevap devletin hoşuna gitmezse 2.5 yil hapis varda o yüzden.

 47. ...........

  Ha bu arada atanin anasi babasi hakkinda şöyle böyle diyenler tabiiki hoş is yapmiyorlar bizde onaylamiyoruz bu tür yazilari.. Biz sadece atayi sevmedikleri icin bu yönde karalamak uzere ona ana ve babasi uzerinden yüklenecek olanlarin muhtemelen alacaklari cezayi fikra yoluyla hatirlatalim istedik. Hiç kimse kendisini zora düşurecek yazilar yazmaz sanirim.

 48. ...........

  Gencin birisi askerde basit bir görev kusuru yapmiş. Bu sebeplede komutan bu askerin anasina sövmuştur. Askerin zoruna gider bu durum günlerce sürekli olarak ağlar. Komutanin bu durumdan haberi olur ve yanina çağirttirir askeri. Asker komutanin yanina gider. Komutan sorar neden ağladiğini askere. oda siz benim anneme küfur ettiniz der. Komutan sana 20 gun izin. 2 gunde yol izni. Git memleketine anneni babani görde moralin duzelsin der. Asker alir senelik iznini memleketine gider iznini kullanir. Sonra döner birliğine. Komutani çağirtir bu askeri. Askerde komutanin yanina gider. Komutan sorar buna.
  – annenin yanina gittinmi?
  – gittim komutanim
  -benden bahsettimi sana
  – hayir komutanim
  – bişey olmuşmu anana bir anormallik gordunmü
  -hayir komutanim
  – öyleyse ne diye günlerce ağladin. Biz sadece laf soyledik o laf uçtu gitti. Annenin haberi bile olmadi bundan.
  ……..
  Biz tabiiki hiç kimseye küfür edilmesini onaylamiyoruz. Kendimizde hiç kimseye küfur etmiyoruz. Ama kemalistler bizimkilere saydiriyor habire. Hic kimse siz ne yapiyorsunuz demiyor. Birisi atanin anasina hoş olmayan söyleyene ve kimine gore doğru kimine gorede tamamen yalan ve iftira olan bir şeyler söylemiş. 2.5 sene hapis. 94 sene 7 ay 7 gün evvel ölmuş birisi için. İlla bir ceza verilecekse bu ederi kadar olmaliydi. Mesele caydiriciliksa kendini bilen zaten kufur etmez. Madem kufur eden birileri var. Herkese her kufur edene kime etmis olursa olsun bir ceza verilmesi lazim. Fakat ederi kadar.. Adamina gore muamele, kişiye gore kanun ne kadar doğru. Biz sadece bu durumu eleştirdik o fikrayla. Hiç kimseye hakaret gibi bir düşüncemiz yoktur. Bu durum böylece biline.. sitenin uyari maiyetindeki bir hareketi oldu. Yada ben öyle düşündüm. Onlarada cevap vermiş olalim bu bahaneyle.

 49. ...........

  Son gunlerde atatürk heykellerine saldirilar artti diyorlar. Bende gerçekmi diye internette bakindim şoyle bir gorsellerden birde ne goreyim. İsrailde bir atatürk heykeli var ve israilli kadin asker gitmiş bu heykeli öpüyor.
  Nedenini anlamamak için beyin özürlu olmak lazim. İsrail mustafa kemalin filistin cephesinden ingilizlere karşi savaşmadan çekilmesi sebebiyle kuruldu. 75000 askeri ve silahlarida duşman ordusuna birakarak. Onun yahudi asilli olduğu zaten yazilip çiziliyor. Simon zvinin Yahudi okulundan mezun olmasi. İngilterenin ve abd nin yahudi lobisi tarafindan başimiza getirildigi. Cumhuriyetin ilk yarisinda ülkeyi yahudi kökenlilerin yonettiği gerçeği.
  Hala birileri yuzu kizarmadan mustafa kemalin filistini yahudi israilin elinden kurtarma çabalarindan bahsediyorlar. Uydurma yazilarla.
  Hala iskenderun tarafinda ingilizleri yenerek anadoluyu kurtardiği masallarini okuyanlara diyelim. Yendiyse ingilizi alaydi suriyeyi lubnan filistin ve kudusu geriye. Ne yenmesi. Zaten kime kimlere çaliştiği herkesçe malum ya. Soylettirmiyorlar iste.
  İsraildeki Yahudi kadin asker yaptiklariyla söze gerek birakmiyor.

 50. ismail

  Bugünkü hürriyet gazetesinde var. Mustafa kemal ataturk askerlik gorevi boyunca yaptiği savaşlarda hiç yenilgi almayan yani hep zafer kazanan ender komutanlardan birisi imiş. 1911-12 trablusgarp yenilgisi, 8 şubat 1913 te bulgarlara 55 misli fazla kayip vererek aldiği yenilgil çanakkale ariburnunda 19 mayis 1915 te 600 e karşi 10000 den fazla kayip vererek aldiği yenilgi. 1916 da doğuda ruslara karsi aldiği agir yenilgiler. Eylul 1918 de 75000 kişilik ordunun silahlariyla birlikte ingilizlere yem ettirilmesi. Bunlar hep kasti yenilgiydi düşmanlar ona devlet versinler dönmeler devleti ele geçirmiş olsun diye.
  Kurtuluş savaşinda başkomutan o olduğuna göre yunana karşi gediz, kütahya ve aslihanlar yenilgileride onun. Sakaryanin ne olduğunu yazmiştik. Buyuk taarruz kandirma savaşi sonucu mart 1922 de fransada belirlenen yunanin çekilmesini öngoren bir anlasmanin savaş yalaniyla zafer gibi gosterilip mustafa kemali super kurtarici gosterilmesi numarasiyla osmanliya el koyma olayidir.
  Bu donme kesiminde asla utanma yoktur. Aleni olarak ortaya dökülmüş yalanlari tekrar tekrar söylemeye asla utanmazlar.

 51. ismail

  2008 de sanayide çalişiyorum. Orada iken bekcilik yapan erzincanli 1940 Erzincan doğumlu Ahmet amca vardi. Onunla konuşuyoruz. Bazi hedefleri olan kimselerin hedeflerine ulaşmak için çevirdiği dakka dukkalardan bahsediyorum. Tabiiki mevzu mustafa kemalede geldi. Bu adamin 5 vakit namaz kilmasina guvenerek birşeyler söyledik bizde. Ahmet amca hemen tepki gösterdi. Yalan konuşma o çok muhterem adam hep memleket için çalişmiştir dedi ve Erzincanda Atayla yaşanan bir olayi anlatti. Erzincana demiryolu yapiliyormus. Atada ziyarete gelmiş ışcinin birisine sormuş nasil gidiyor işler diye. Hep kayalik çok zor, olmuyor demiş işçi. Atada olur sadece kayadan 25 kuruş kadar parça kopsun yolda yapilir tünelde açilir demiş.
  Ben gençlikte kolleksiyonculuk yaptim. Madeni 25 kuruş 1950 lerin ortalarindan itibaren vardi. 1920 li 30 lu yillarda olsun hiç bilmiyorum. Olsa butuk ihtimal ile elime geçerdi. Soz temsili dedi diyelim.
  Trt yi dinliyorum. Bayburtun yollarini anlatiyor bir belgeselde. 1916 da işgal ettikleri yillarda Ruslar Bayburta yollar açarlarmiş. Kaya çikmiş önlerine. Yol çalişmasi durmuş. Yolun sorumlu muduru neden çalişmiyorsunuz diyecek olmuş işçilere. Birisi demişki kaya çikti önümüze olmuyor. Müdürde O kayadan bir manat ( ruslarin madeni parasi) kadar parça kopsada o yol açilip devam edecek demiş.
  Tamam işte bunu almislar kemalistler mustafa kemale mal etmişler. İşleri hep böyle. Oradan buran bulduklari ibretlik gördükleri hikayeleri mustafa kemale mal etmek. O Ahmet amca dediğimde yutmuş bu numarayi.

 52. ........

  6)Kemalist Diktatörlük İşçiler, Köylüler, Şehir Küçük- Burjuvazisi, Küçük Memurlar ve Demokrat Aydınlar Üzerinde Askeri Faşist Bir Diktatörlüktür:
  sözü m.kemale diktatör diyen Şnurov’a bırakıyoruz:
  “Her ne kadar bazı görüntüsel demokratik şekiller mevcutsa da (seçimle meydana getirilen parlamento vs.) Türkiye’de bugün [1929] mevcut olan düzenin özü, bütün demokrasilerden uzak bir diktatoryadır (abç) [yani faşizmdir]. Egemen parti dışında hiçbir parti örgütü yoktur ve hiçbir partinin de meydana gelmesine imkan verilmemektedir. Sosyal-demokrat parti bile yasaklanmıştır. Gazete ve dergiler, bir an dahi gevşemeyen sıkı bir kontrol altındadır. Hatta bu gazete ve dergilerde hükümet aleyhine, ilerde herhangi bir makalenin çıkabilmesi ihtimali dahi, bunların kapatılmasına yetiyor” (s. 21).
  “Bugünkü Türk hükümeti elbette bir diktatorya [faşizm olmalı] hükümetidir. Çünkü egemen olan Türk burjuvazisi, tamamen güçsüzdür ve gelişebilmek için emekçi halkı ezmek zorundadır” (s. 22).”
  “… Sendikalar hemen hemen yasaklanmıştır; kurulmasına izin verilen federasyon ve dernekler, hayır işleriyle yetinip devlet kontrolü altında çalışmak zorundadır” (s. 24). “Her türlü işkolu dernekleri ve dernek birlikleri yasaktır…” (s. 25). “… kanuna göre, ‘memur ve işçi işini terkedebilir, fakat her türlü gösteri, eylem ve iş özgürlüğünü halel getiren hareketler yasak edilmiştir’1 mayısta yasakmış.
  ……..
  internette bulduğum bu yazıçok daha uzun. grevleer asker zoruyla batırılır silahla vurulanlar tutuklananlar olumuş. 1925 şeyh said isyanındaki ev yakmalar yüzünden şehre göçenler tefeci sarmalına düşmüş. çifçiler halk hep tefeci sarmalındaymış. mahsulatın belli kısmına el konurmuş. sabetaycı zengin sınıf bumillet soyularak yapıldı diye boşa yazmıyoruz. sistem kendi yarattığı zenginleri kollamak için çalışıyormuş

 53. ismail

  sovyet rusyanın ilk lideri lenin gençlik yıllarında silahla banka soyan birisiymiş. frengiden sebep bir gözüde körmü. yahudi milyarder rochild ailesi görmüş bunu çarlik rusyasına karşı kuvvet toplamasını sağlamiş. büyük parasal destekler vererek. çarlık rusyası bu şekilde yıkılarak kominist rusya kurulmuş.
  iyide internette var. rochild ailesi ayrılıkcı kuvvetlere verdikleri desteklerle osmanlı imparatorluğunu tarihe gömen aile imiş. yani türkiyedeki yahudilere ve yahudi dönmelerine maddi destekler sağlayarak çökertmiş osmanlıyı. o gurup ittihat terakkici masonlar.o gurubun bizdeki lideride Mustafa Kemal.
  peki bu gurubun soygunları olmadımı. suikastleride oldu soygunlarıda.2. Abdulhamiti tahttan indirdikten sonra yıldız sarayınıda soydular. mustafa kemalde 2. Abdulhamite suikast düzenlemişti 1905 te. lenin ile benzeri davranışlar.
  mustafa kemalinde hastalıktan sebep bir gözü görmezdi. hepatit, kadınlardan sebep siroz. nasılda benzerlikler var arada.
  mustafa kemal geri kalmiş osmanlıdan kurtardı bu milleti diyenler iyi okusun. mustafa kemal dönemindede inönü dönemindede kanalizasyon altyapısı diye birşey yoktu. lağimlar sebeke olmaksızın evlerin altında birikir yani toplanırdı. toprak çökse içine düşen bokunda boğulurdu. mustafa kemalden 700- 800 sene evvelinde selçukluda bile kanalizasyon sistemi varmiş. tv de dedi.
  posta gazetesinde vardı geçen günler şanlıurfa ve batmandaki atatürk heykellerine saldıranları koymuş sonrada edirnedeki bir köy ilkokulunda ıslanmasın diye atatürk heykeline şemsiye tutan ilk okul çocuklarını. işte atatürk sevgisi diye vermiş. onlarda öğrenir neyin ne olduğunu. sadece biraz büyüsünler.
  birde haydarın tvlerinde ata çok övülüyor. kadir mısıroğlu hoca keşke yunan kazansaydı demiş onu koyuyorlar. karalamak adına tabiiki. hoca misalen söylemiş olmalı yunanistanda müslümanlara zulmedilmedi türkiyede kemalistler etti tek parti döneminde demiş olmalı. etmedilermi. sonrasındada ettiler.
  dindar gözüküyor haydarın tvler. Ama sürekli olarak mustafa kemali övüp abartıyorlar. kemalist çizgi bellidir. kemalizmden bunların partisine bir oy bile gelmez. boşa kürek çekiyorlar. birilerine yağcılık adına gerçekleri gizliyorlar. ya olduğun gibi görün yada göründüğün gibi ol demişler.
  mustafa Kemali hz. Muhammedin soyundan ve hz. Ali gibi göstermek. kim inanır bu masallara. hele bilginin saklanamadığı 21. asırda.

 54. ismail

  kadir ağa neden siliniyor benim yazılar. koyarım başka siteye sizin koymadığınızı yazarım. bilmediğimiz ne var. atatürkcü olmayanları gammazlama sitesi değilsiniz herhalde. cevap bekliyorum. korkuyorsanız kaldırın siteyi.
  rusyada lenini yahudi roçhilds ailesi desteklemiş. adam silahlı banka soyan biriymiş. roçhildsler parayla destekleyince taraftar toplamış adam. çarlık rusyasını yıkıp kominist rusyayı kurmuş. bizdeki sabetaycılarıda aynı aile desteklemiş osmanlı yıkılsın diye. ittihat terkkici ve mason ileri gelenleri ve onlar yıktı osmanlıyı. liderleride mustafa kemal.
  posta gazetesi koymuş edirnede 3 çocuk yağmurda ata heykeli ıslanmasın diye şemsiye tutarmış. heykel kıranlara nisbet gösterilmiş. işte atatürk sevgisi denmiş. büyüyünce onlarda öğrenir.
  posta ve sözcü gazetelerinin önünde en büyük ata eylemi yap seni baş manşete tam sayfa koydunlar. hiçbir gerçek yada memleket meselesi mühim değil onlar için varda yokda ata.
  birde atatürk vatan demek diyen onu peygamber soyundan ilan edenler var. ataya yazanlar hıristiyanlara çalışıyor diyorlar. biz yahudi ve hristo oyunlarını yazdık her yerde. biz vatana düşman olsak ben askeri alana diren sivile önce uyarıp sonra uyarı ateşi açmazdım. 1993 te ben ihbar ettim diye terör operasyonu olmazdı. gazeteciyken yakalanan terörlerin adını açık yazar ölümle tehdit edilirdim.
  2014 te gülenin peygamber olduğunu söylediği söylemlerine karşı bu devirde peygamberim diyenler ABD yi arkalarına alıp devlet ele geçirmek istiyor olsa gerektir yazmazdım. bu sebeple anama küfür ettiler. bu vatan için vurulmuş şehit olmuş kaç akrabam var.
  bz bu devleti seviyoruz. mustafa kemalin izah edilemezleri var. büyük dedem cami hocası imiş. 1954 te vefat ediyor. tek parti dönemine denk geldiğinden 1918- doğumlu kızına kuran öğretemiyor. biri şikayet ederse imamlık yanar (maaşsız)hapse girer yada işkence görürüm korkusuyla. 1930 lu yıllarda doğan torunlarınada. dedem anlatırdı jandarma basacak haberi gelir osmanlıca yazılı bütün kitapları işkence korkusuna yakarlarmış. biz çocuken toplanırdık biraraya herkes ata hakkında evlerinde söylenenleri anlatırdı. kuranları yakmışlar hocaları asmışlar genel söylem bu idi. . o dönemi yaşayan dedeler ninelerde hep sağdı.
  m. kemal madem peygamber soyundan neden içki fabrikası kurmuş. neden heykellerini diktirmiş. neden camiler harabe kalmış. din eğitimleri yasaklanmış.
  57. alaya mermisiz hucum vardır. düşman pusuda mermisi dolu. siperden çıkıp hücum intihar demek. balaklavada ingilizler mermileri olduğu halde hücum ediyor siperdeki ruslara. kırıp geçirmiş ruslar bunları. bulgara, rusa karşı alınan yenilgi. hilafetin kaldırılması. yok izahı.
  ben en fazla 5 kuşak atamı biliyorum. m.kemal ile peygamberimiz arasında 50 kuşak var. nereden nasıl tesbit edilecek. tesbite gerek yok salla gitsin. yutar millet. emin olun enver paşa lider olsaydı. vatan enver demek diyecekti birileri ve onu peygamber soyundan ilan edeceklerdi. yalakalık olsun.
  bu arada istanbulda türbanlı kadına önce omuz atıp sonra yumrukla yere seren serseri yakalanıp tutuklandı. devletimiz sağ olsun. yarı çıplak gezen kadınlar saldırıya uğradığında eylem yapan atatürkcü kadın dernekleri bu saldırıyı kınamadı. galiba içlerinden sinsice kına yaktılar.
  ate siteler atatürkcülüğe siğinarak peygamberimize ve islama saldırıyor. atayı peygamber soyundan gösterenler bunu görmüyormu.

  1. Ali Rıza Ayncalut

   Selamün Aleyküm, Hayırlı Cumalar,Merhaba kardeş ;
   Anlaşılan laik rejimin ve getiren insanın aleyhindesin.Bu çok harika birşey.
   Ama çok uzun yazıyorsun neredeyse bütün yazılarını. Daha hülasa geç
   Çünkü Hz Ali(radıyallahü anh) diyor ki cevap uzun olursa hakikat gizli kalır.

 55. ..................

  aleyküm selam. ali rıza ben evde internet bozuk o sebeple kafeden yazıyorum. süre dolana kadar. iki satır yazıp bir saati boşamı geçireyim.
  her neyse bu gün kanal d haberde vardı. Ahmet hakanın sunduğu haberlerde pkk lı teröristler atanın heykeline daldırmış doğuda. onun evveline kadir mısıroğlu hocayı koydu ata için heykellerin köpek leşi gibi süründüğünü göreceksiniz demişmiş. dedi yada demedi. neden pkk nın saldırısıyla bir tutuyor. intikam için. hocanın pkklı olamayacağını bile bile. Ahmet hakan kurtarmış gibi yaparak ülke ele geçirmekten nasıl bir kahramanlık payı çıkartıyor anlaşılır gibi değil.
  bugün posta gazetesinde yazar candaş tolga köşesini hocaya ayırmış
  hoca için demişki bir 10 kasım sabahı saat 905 te kenefe gidin husumetinizi hissiyatınızı diri tutun Atatürkün babası belli değil, Atatürkü sevenler dalkavuktur, M. Kemali medhedenin cenazesine gitmem öyle biri cenazeme gelmesin , atayı beyenen kafirdir gibi sözler söylemiş savcılık soruşturma başlatmış. birde bugün yayınlanan heykellere köpek leşi benzetmesi. soruşturma açmiş savcılık tutuklansın diye bakıyor. mahkeme çıkarmı bilmem çıkarsa çıkana kadar 85 yaşı dolar hocanın. o yaşta biri bu sebeple hapse girmez. bekleyenler boşa umutlanıyor. onu bilsinler önce.
  ingilizler getirmiş olmada gerçekten kurtuluş kahramanı olsa biz ne diye yazalım bunları. bakın 1882 de mısırda ingilizlere karşi isyan hareketleri olmuş. türklere osmanlıya karşı diye yutturmuş bunu ingiliz. sudanda ingilizlere karşıymış mehdi hareketi. bunu bizim tarihler ingilizler hesabına türklere karşı diye anlattı bizim tarihler. neden. kemalizmin yaptıkları haklı çıksın. araplarla ve islamla bağımız kopsun diye. osmanlıyı yıkan ingiliz ne dediyse kemalistler bize o tarihi dayamış.
  bu arada ingilizler o topraklardaki ayaklanmalara karşı ayaklanmaya katılmayan normal halkında evini barkını yıkmış. neden. ayaklanma dursun diye. 1919-20 de osmanlı ve hilafet gitmesin sabetaycılar başımıza gelemesin diye bolu düzce. yozgat. konya gibi illerimizde yapılan ayaklanmalar sırasında benzerleride yaşandımı acaba. muhtemelen. Ama arşivler açılamıyor hala.
  bizim 1924 de kadar libyada birliklerimiz subaylarımız varmış. halifelik kalkınca çekilmişler oradan. halifeliğin batının her işini kolaylaştırmak adına kalkmadığı ne malum. çad 1914 e kadar savaşmış fransızla sebep hakimiyetini kabul etmiyor gavurun. Osmanlıya güveniyor. Osmanlı çökmesin diyede savasiyor aslında bu adamlar. bizdeki birileri bu ecnebilerle işbirliği yaparak osmanlıyı çökerterek devlet ele geçiriyor. bizimde bunların o davranışını kutsamamız bekleniyor. bizim dedelerimiz kaldı kaç cephede. Onlara nankör gelmiş olmazmıyız bu durumda.
  üniversitelerde kızlar kollarına atatürk yazdırıp dövmesini yaptırıyorlar.atayı çokmu seviyorlar sizce. hayır göze girmek adına. üniversiteden mezuniyeti garantiye alırlar belkide böylelikle. zira kimi profların bazı öğrencilerin cevaplarını karaladıklarını böylece istemediklerini kasten sınıfta bıraktıklarını, kimine böyle puanlama olmadığı halde eksi 50 gibi not puanlar vererek onları çıkmaza soktuklarını duyuyoruz. kendi düşüncesi ileri geçsin diye. bunu hangi taraf yapar sizce.
  tvde anlatıyor abd liler demiryollarımıza 2 km ye kadar madenlerimizin işletme hakkını istemişler vermemiş ata o sebeple lozanı kabul etmemişler. . dünyanın en saf insanına böyle bir istekle bile gelinse oda uyanır bu oyuna vermez. niye elinde olanı haybeye başkasına versin. Artık Osmanlı olmadığına göre o kaynaklar kendi iktidarının artık. birde bursa amerikan lisesinde iki kız öğrenci hıristiyan oldu diye o okulu kapattırmışnış.
  bunu islamı düşünerekmi yaptı. hayır emin olun bir devleti bir şekilde ele geçiren herkes o elinden kaymasın diye her tedbiri alır. bunu kendi iktidarını saltanatını düşünerek yapar. bunlardan süper kahramanlık çıkmaz.

 56. ismail

  haberleri izliyorum halk tv de denk geldi. resim öğretmeni olan n.s isimli bir bayan sosyal medyada atatürkün aleyhine yazdığı için gözaltına alınmış. öğretmenlikten bari atılmasa. malum Kemalizm böyle birşey. 79 sene evvel ölen birisi için can yakıyorlar haybeye.
  Denizli tvde alt yazıda geçiyor. Denizlinin chp li milletvekili Kazım A. üstad kadir mısıroğlunu atatürke laik cumhuriyete karşı ifadeleri ve şeriat zamanı gelince ilan edilecek dediği için Ankara cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuş. Bişey olmaz ama moral bozarlar. Korksunlar yakın tarihin dakka dukkalarını yazmaya çekinirler girişimi bunlar.
  Kadir hoca ata heykellerini çok aşaladığı için bunlar getiriliyor başına. Malum tapkınları var. Adanada Recep A. çıkmış Atatürk heykelinin olduğu alana bir elinde benzin bisonu diğerinde tabanca. Dayamış gırtlağına. Duruyor devada heykelin önünde. millet seyrediyor eylemi. Koskoca heykel adamın elinden alamadı o tabancayı. Eylemi donlandıramadı. Deli diyecek şimdi kemalistler bana. benmi deliyim biraz üzerinde düşünsünler. Heykel ne işe yarar. neden haberi olur.
  etrafında toplanıp atadan dilekte bulunmak için olmalı. sana bağliyız dediğinden çıkayacağız demek için olmalı. Gebzede osmanlı mezarlığı vardı. şehrin merkezinde. 1935 te gömü durduruldu densede 1970-71 e kadar gömü yapıldığını tesbit ettim. 1965 ten itibaren parça parça bozulmaya başlandı bu mezarlık. önce mezarlık alanına 1966-67 de yeni bir belediye binası yapıldı. sonra yinr mezarlık bozularak belediye binasının önünde meydan açıldı. mezarlar yerinden sökülüp atılarak yapıldı bütün bunlar. bu meydana cumhuriyet meydanı dendi. Atatürk bayramları kutlanır oldu bu meydanda. 10 kasımlarda ata anıldı buralarda. yıl 1985 e gelindiğinde ne oldu onuda yazalım. 30 milyon liradan fazla para harcanarak at üstünde bir ata heykeli dikildi eski mezarlık alanına. heykelin hemen arkasında yakınında zincirkıran baba ve Abdullah efendi mezarları Az ötedede Malkoç mehmet beyin mezarıhalen duruyor delilim olsun diye.
  Ceddimizin mezarlarının ne önemi var öyle değilmi. Kemalizm için atanın taştan heykelleri herşeyden daha önemli.
  Tam buraya geleceğim. CHP li kadınların laiklik eylemini gördüm koza tvde. Müftülerin resmi nikah kıyabilmesine karşı eylem yapıyorlardı. Laikliğe aykırı gördükleri için yapıyorlar gibi gözüksede birileri dini islaimdan nefret ettikleri için yapıyor bunu aslinda. Çünkü islam dini Kemalizmin dakka dukka işlerini hoş karşilamıyor. Kimisini küfür ilan ediyor. O sebeple istemiyorlar ülkede islamın gelişmesini. Kemalist oyunlar anlaşılıyor diye. Zaten Mısıroğlu hocada bu sebep ile mahkemeye veriliyor. herşeyin altından ne hikmetse hep bu çevredekiler çıkıyor.

 57. ismail

  hani şu sıralar ataya şöyle dendi böyle dendi diyerek savclıklara koşanlar kimi evlerde neler neler anlatıldığını bir bilseler çıldırırlar herhalde. Babamın bir arkadaşı vardı herhalde Mehmet adlı Gaziantepli. 1991 de yolu düşüyor bizim oralara ziyarete geliyor babamı. Araptı bu adam. Geçmişte Fransada yaşamış. Fransız gazetelerinde ata hakkında hemde resimli olarak öyle yazılar yazılmışki gördüm diyordu. Gazeteleri tabiiki getirip göstermedi. Ama fransızların atayı çok sevip övdüğü masalına karşı iyi geldi onun anlattıkları. bu adam 2013 te hayatını kaybetti. Anlattıklarına dair delil sundaydı bile burada yazamazdım onları.
  2005 te Türkiyeye gelen ingiliz generalinin biri ata için boşverin şunu kaldırın resimlerini diyecek oluyor. bizim generaller epey bozulmuş. tabiiki kaldırmıyorlar. adama homurdanıyorlar. hürriyet yazmıştı. demekki ingilizlerde pek sevmiyor. herkes kendi işini gördüğüne gördürdüğüne bakıyor. al gülüm ver gülüm davası. Peki neden hala adı büyük. Mason üstadlarından sebep olmalı. ABD ve ingilterenin yahudi lobileri falan. herneyse.
  Osman Nurettin isimli yaşlı bir amca vardı. 1980 li yılların sonlarında anlatmıştı. vakti zamanında adamın birisi ben atanın oğluyum diye çıkmış. susturulmuş adam. tabiiki öldürülmedi ama ya birşeyler verilerek yada deli damgası vurularak.
  2010 a doğru birisi daha çıkmış ben atanın oğluyum diyen. bizim yeğen görmüş tvde aynıda benziyordu dedi. demekki oda susturuldu. Dna testine falan gerek duyulmadan. tabiiki ata benim babam diyenlerin iddialaeri doğru diyemeyiz ama hiçbir açıklamada yapılmıyor bu konularda sadece adamlar susturuluyor.
  O Nurettin amca derdi ata hakkındaki gerçekler ölümünün üzerinden 150 sene geçmeden açıklanmaz diye. yani Kadir ustanın benim yazdıklarım belkide basit olanları.
  MHP genel başkanı devlet bahceli açıkladı bugün misaki millide batumda. musul kerkükde deyrizor halep ve idlipde, batı trakyada vardı diyor. Yani bizim ağzımızdan konuşuyor. yani çaktırmadan birilerinin atasını küçük düşürmüş oluyor böylelikle. koyu kemalciler haydi savcılıklara hücum. şakasına gezi mezi diyeceğim birileri çıldıracak.
  hani dün Gebzede yok edilen Osmanlı mezarlığını yazmıştık. belediye binasının. cumhuriyet meydanının ata heykelinin mezarlar sökülerek mezarlık alanına yapıldığını açıklamıştım. Oradan geçen caddenin adınada atatürk caddesi dendi.
  Gebzenin kuzeyinde sanayi alanı var. Alanın hemen yanı başında eski bir bizans köyünden kalma rum mezarlığı bulunuyor. köy ortadan kalkalı 200 yada 250 sene olmuş. mezarlığı duruyor. 1985-1990 larda o bölgeye sanayi bölgesi olduğu için fabrikalar kuruluyor. Mezarlık alanı korunmuş. o sebeple sanayi alanı genişletilmemiş. 2001 de gitmiştik sanayiye. kilise yeri tesbit ettik diye. sanayi orasınıda vurmamıştı. buraların yerini tam yazmak varda define avcılarının talanına uğrar diye yazmıyorum.
  öyleyse niye yazdım. bizanstan kalma Rum halen mezarı durup cumhuriyetin ilk yarısına kadar varlığını koruyan Osmanlı mezarı atatürkcülük adına yok edildiği için.

 58. ismail

  hasan izzettin dinamonun eseri vardır kutsal isyan adında. Kemalizmin Osmanlı devletine isyanını kutsallaştıran. onun eserinde komitacı Makedonyalı arnavut yahya kaptanın gebze yöresindeki faaliyetleri anlatılır. etrafına 600 kadar çeteci toplanarak sözümona rum çeteleriyle mücadele ettiği savunulur. Adı salavatla anlır oldu denir bu eserde yaptıkları kutsallaştırılarak.Aslında Osmanlının silahlarını ingilizlerin üsküdardaki depolarından anadoluya taşımaktadırlar. Sonra yahya kaptanın Osmanlıdan silah ve maaş almasına rağmen Anadoludaki Mustafa Kemalden gizli emirler aldığı anlaşılınca maaşida kesilir. silahlarında geri teslimi istenir. para musluğu kesilince yiyiciler dağılır birer ikişer. Parasızlıktan soyguna başlar ve bunun korkusuyla günahsiz insanları bile öldürürler. peki sonra ne olur. Günahsiz insanlar bile öldürülüyor denerek tavşancıla 90 kişilik Osmanlı kuvveti baskın düzenler. Kemalistler ingiliz gemisi desede gelen Bandırma vapurudur. Yahya Kaptan samanlıktaki hayvan gübrelerinin içine saklanır. askerler evi arar ancak onu bulamaz. geri çıkarlar. adı salavatla anılıyor denen şahıs için köylü bir kadın o evde saklanıyor der. tekrar arayıp bulur ve esir alırlar. götürmektedirler sahile doğru. Orada su içmek için izin ister mülazımevvelden. Su içer. Abdest aldığı iddialarını o sırada yanındaydım diyen Gebzeli süleyman Aktay yalanladı bana. üsteğmenle aralarında kin vardır. üsteymen işini uzattığından buna tekme atar. buda kahpe deyince üsteğmen silahını çıkarıp öldürür. Gebzeliler İstanbul hükümetine şikayet etti baskın o sebeple oldu aiye Mustafa Kemal gebzelileri sevmez. tren gebzeden geçerken perdelerini örtermiş. 1931 de paşa Adapazarına geliyor. Gebzeden bir heyet gitmiş görmeye. Biri demiş gebzeyede gelin sizin heykelinizi dikeriz diye. Oda siz önce yahya kaptanın heykelini dikin sonra sıra bana gelir der.
  Yahya kaptan için 1928 de anıt mezar yapıldı tavşancıla ruhuna fatiha ibaresi yoktu o taşta. nisan 1999 da kasabaya birde heykeli dikildi.
  paşa kendi heykelleri yetmiyormuş gibi sırf hemşosu ve kendi adamı diye sıradan insanların heykellerini bile diktirip onları kutsallaştırıyor bu millete.
  binlerce belkide onbinlerce şehidimize maaş bağlanmasın diye şehitlik vesikaları ellerinden alınıp yok edilirken.
  bugün gebzenin düşman işgalinden 95 inci kurtuluş yıl dönümü idi. yunan gebzeden 28-29 haziran 1921 de çekildi. yerine tekrar ingiliz geldi. ingiliz zaten kemalizmle savaşmadı. kemalizmi getirdi başımıza. onlarda yöre nisan 1922 de yöre tarafsız bölge ilan edilince çekildi. yani gebzede artık düşman yok. ekimde mudanya mütarekesiyle yöre Mustafa Kemalin emrindeki birliklere teslim edildi.
  düşman yoktuki gebzede kimden kurtuldu o halde. Tabiki Osmanlıdan. nereden belli 1 kasım 1922 de Osmanlı devletinin kaldırılması ve takip eden haftalarda sultan vahdettinin ülkeden kovulmasından.
  Gebzenin kurtuluş yıldönümü cumhuriyet meydanında Atatürk heykelinin yanıbaşında Osmanlının sembolü olan mehter marşi çalınarak kutlandı. bu ne perhis bu ne biçim lahana turşusu. neticede Osmanlı torunuyuz sabetaycıların değil.
  Belgesel seyrediyorum dünyayı sarsan afetler konulu trt belgesel kanalında. çeşitli ülkelerden sel baskınları var. tanıtım konuşma falan yok. Bir sel görüntüsü var. Bir otobüs önünde atatürk mahallesi yazıyor. Oradan anlıyorsun sel türkiyede ve istanbulda. ne belli diye birşey yok. bizimkilerden başka kimse yoktur delicesine her yere tek bir kişinin adını veren.

 59. ismail

  önceki akşam tv kanallarının birinde galiba beyaz tvde Osmanlı padişahlarından sultan 2. Abdulhamitin mal varlığının yağmalanması meselesi vardı. programa konuk olarak Abdülhamitin torunlarından Nilhan Osmanoğlu ile tarihçi Ahmet Anapalı katıldı.
  Abdulhamitin istanbul ve Anadoludan başka halep, elbab. idlip, musul. kerkük, bağdat, filistin, selanik gibi yerlerde çok geniş arazileri varmiş, toplamı yaklaşık Mersin vilayeti kadarmış. Peki neden bub kadar geniş arazileri var. Hemen açıklayalım. Ülkenin emperyalist devletlerin saldırısına uğrayarak küçültüleceğini bildiği için böyle bir savaştan sonra buraları hukuksal olarak elimizde kalsın diye.
  böyle şey olurmu diyenlere şahsi mal ülke işgale uğrasa bile işgal edilemezmiş.
  Mondros anlaşmasının gerçek haritası olan misakı milli gösterildi programda. tam bizim anlattığımız gibi 36. paralelin bile güneyinden gidiyor sınır doğuya doğru düz bir çizgi halinde sonra sahada güneye inerek musuldan başka kerkük erbil gibi yörelerde bu haritanın içinde. Kerkük 26 ekim 1918 de işgal edilmişmiş. Ama savaşsız. yani hakkı bizim. Buralarda 2. Abdulhamitin müthiş geniş arazileri vardı. buralar Lozanda peşkeş çekildi. (Kıbrısda dahil.) Bu konuları daha önce yazmıştık ama Abdulhamitin serveti de yağmalanmiş aslında Lozanda. Bu araziler ingilizlerle Fransızlar arasında paylaşılırken Türkiyede kalanlarada Mustafa Kemalin yönetimi el koyarak devletleştirdi. Saraylarada M.Kemal kondu. Yani aslında ingiliz fransız ve mustafa Kemal yönetimi bölüşmüş bütün servetini. Devletleştirilmiş kimisi zamanla. veliefendi bölgesi, Galatasaray adası vs.
  Ahmet Anapalı anlattı Mustafa Kemal demişki ismet paşaya sakın misakı nilli sınırlarından taviz verme. AnapalıTepki görmüş bu sebeple. bu sözün belgesi varmışmiş. Mustafa Kemal hep büyük konuşur. Atar abatopu gibi ama dediklerinin tam tersi olur dış siyasette. Böyle diyerek ben böyle demiştimle kendisini yüceltmeyi planlamış sorumluluğu üzerinden atmış olmalı kendince. Ama netice ortada. Anapalı kendi diyor. Kıbrıs, Oniki ada lozana kadar hukuken bizimdi Lozanda verildi diye. güzel güzelde açıklayıp izah etti. Ama izah etmediği birşey vardı Kemal paşayı ülkenin başına zaten işgalciler getirdi. o sebeple onların karşısında kemalizmin boynu bükük birileri isteyemiyorda alamıyorda kendinin olmayan şeyleri. Tıpkı Musul Kerkük meselesinde olduğu gibi. Aksine İngilizler birde Hakkariyi istiyor bizden.
  Birileri bunları açıklayamaz. Açıklarsa işinden olmakla kalmaz başka türlüde ödetirler.
  gerçi pek kimseninde umrunda değildir kızıllarla sabetaycılardan başka.
  Hafta sonu köye pikniğe gideceğiz. Araç 5 kişi aliyor. Biz 6 kişiyiz. Ben otobüsle gideyim dedim. bekliyorum otobüsü. Göre göre almadı beni geçti gitti. Canım sıkıldı. Benim yazıları okudu oradan kızardır dedim. Başka otobüse bindim. gittim köye. Akşam dönüşte ben yine yine otobüsle döneceğim. Yine durmadı otobüs. Artık dedim yazmayayım düşman kazanıyorum. hop otobüs göründü başka bitane. Aldı beni. Senin önünde giden niye almadı dedim. sırası değil. evine gidiyor istesede alamaz dedi. Sonra sabah Gebzede beklerken seni almayan bendim dedi. durak değildi orası arkamdada araçlar vardı. dursam biri çarpınca ben suçlu olurdum dedi. Mesele anlaşıldı.
  Demek ki neymiş ata hiç kimsenin umrunda değilmiş. CHP zihniyetinden başka.

 60. ismail

  MHP lideri Devlet Bahceli dünkü bir gazetede yaptığı açıklamada Kadir Mısıroğluna tepki göstermiş. Parti gurubunda konuşan bahçeli Milli Mücadeleyi kötülemek için fırdat kollayanların hatta keşke yunan galip gelseydi diyenlerin varlığı utanç vericidir. Son yıllarda bu zevatın sayısındaki artış da kaygı verici düzeydedir demiş.
  severim kendisini ama kendiside biliyor neyin ne olduğunu. oy kaygısı işte. Halbuki atatürkcülerden mhp ye oy çıkmaz. Türkçü ve ülkücü Rıza Nur (1878-1942) Bahçeli ile aynı dünya görüşündedir. Ataya neler yazmiş ona baksın bir. şehitler tabiiki şehittir onlara sözümüz yok. Yunanında Allah belasını versin. Verdi,de zaten 2. dünya davaşı nda alman işgali sonrasındada iç davaş 250000 kişiye maloldu. Ama kurtuluş savaşı dediğimiz batı anadoluda birkaçbin kişi kaybettiler. Çünkü asıl amaç bu savaş bahanesiyle Osmanlının kaldırılmasını meşru hale sokmaktı.
  Bir kişi filistinde tarihin en büyük yenilgisini alıyor ve ordunun tamamına yakınını esir ettirip düşmanada kayıp verdirmiyorsa ülke işgale açılıp işgal sonrası o kimse kurtarıcı diye ortaya atılıyorda eh artık. dönen dolapları anlamamak için kaç hastaneden birden raporlu olmak lazım. Yunanı ülkeden atma bahanesiyle Osmanlının, islam halifeliğin islami kanunların kaldırılması.
  Bizi balkanlılar kurtarıyor. Memlekette adam kalmadı ya. Bunun adı gizli sabetaycı işgalidir. Osmanlı ve islam halifeliği kurtulsun diye bütün islam ulusları yardım etti bize. O paralar Osmanlıya düşman olan Mustafa Kemale gitti. Osmanlıyı ve hilafeti kaldırma gücü olarak kullanıldı. Sonrasında islami kanun ve kurumların vay haline. Bi insan bu oyunları nasıl görmez bilmez. Savaş öncesi kurulan masonik gizli teşkilatlar. Osmanlı düşmanları olan devletler ile Osmanlıyı yıkma yazışmaları.
  Babam anlatırdı asamın birisi cuma namazından çıkmış namaz takkesiyle çalışırmış fabrikada. patron sen kime gösteriş yapıyorsun diyerek atıyor işçiyi işten. Normal gözüküyor herşey öyle değilmi. Ama 30 sene sonra o patron öldü ve adamın cenazesi teşfikiyeden kaldırıldi. Asıl sebep böylece anlaşıldı. Patron sabetaycıydı. Hep böyleleri zengin edildi. Her yönden herşekilde devlet bunlara peşkeş çekildi. Bu milletin dindar halkı kanun nizam denerek her yerde itelendi ötelendi. Kendi ülkesinde horlandı dışlandi. Devlete en ağır şekilde vergi verip faydasını görmedi. Bu Mustafa Kemal sayesinde oldu.
  Osmanlının yıkılmasının suçu enver paşanın üzerine atıldı. Ailesi geride kalanları insan içine çıkamaz edildiler. Paşanın torunu Osman mayatepek dilinin döndüğünce dedesini aklamaya uğraştı tv ve gazetelerde.
  Mustafa Kemalciler nutuk okuma toplantıları düzenliyor. Küçük gruplar halinde. 80 milyonda 8-10 kişi toplayacaklarda. Kemalizmin kutsal kitabıdır nutuk siyasi anlamda. Mustafa Kemalinde kendini aklayıp Osmanlıya verip veriştirdiği. O bile sansürlenmiştir. Aman sakın ha uyandırmayalım milleti hesabına.
  75 lik uğur dündarda Atatürk düşmanları deyip verip veriştiriyor gerçek tarih yazanlara. çok dokunuyor bu yazılar. okullarda namaz kılan öğrencileri gammazlıyordu bir zamanlar tvden çok marifetmiş gibi. onun yaşındakiler camilerde namazlarda o beyhude işler peşinde. Öte dünyada bu işler kurtaracak ya milleti. Her tarafa heykellerini diktirme meraklısı ata öleli 79 yıl olmuş. Artık kendine faydası yok. Bunlara ne faydası olacak merak konusu.
  Bizim yazılar birilerinin tonlarca kitap basarak piyasaya pompaladığı kitaplarıda hiç ediyor. zarara uğrarlardır hikaye yazarıne döndüklerinden.
  biz bu yazıları demokrasi gelişsin diye ifade özgürlüğü adına yazıyoruz ve doğru olduğu içinde birilerine çok dokunuyor.
  Mustafa Kemale atatürk demek. Kahramanlıklarını gerçek saymak Ebu müslime. Gaznelli Mahmuda. Alparslana. Fatihe, Yavuz Selime. kanuni süleymana. Cezayiri türk yurdu Akdenizi türk gölü yapan barbaros hayrettine. 9 bin kişiyle 99000 kişilik haçlı ordusuna galip gelen Tiryaki hasan paşaya ve daha binlercesine haksızlık olur.
  benim yazılar bu kadar içiniz rahat olsun. Tabiiki gündem yenilerini vermezse

 61. ismail

  Derin tarih dergisinin müdürü Mustafa Armağan mayıs ayındaki bir yazısından dolayı Atatürkün hatırasına alenen hakaretten 15 ay hapse mahkum oldu. ceza ertelenmedi. 56 yaşında boş sebepten ömründen çalacak devlet. Gizli yahudiler öyle istediği için. Çünkü ata ihya etti onları. Osmanlının yağmalandığı sıralar. Ayrıdan bu millet sonuna kadar soyularak.Zaten millet devletin isteklerine yetişeceğim diye sürünüyor iyice köle durumunda birde ölmüş atanın zulmü üstüne tuz biber ekiyor.
  Foksdan ismail geçen tvde diyor. Düşmanlar yenilmiş atılmış: İngilizlerle işbirliği yapan vahdettinde hain olduğundan bu sebeple ülkeden atılmış. Bu kanalda yahudilerin. Utanmadan yalan söylüyorlar. ingilizlerce işgale uğrayan Osmanlı devlet kurması için el konan Osmanlı silahları yollanarak güçlenmesi ingilizlerce sağlanan Mustafa Kemal. Osmanlıya ingiliz sayesinde el koyanda o. Ama hain Osmanlı padişahı Vahdettin. Utanmayana ayıp yok. Yalan makineleri devletten destek buluyor. Hakkı söyleyenler kodese.

  Şimdi bir hikaye anlatalım konu daha iyi anlaşılsın diye. Ahmet bey yolda giderken simitci takılır gözüne. Simit arabasıyla satış yapmakta adam. Gider yanına şakasına şöyle der
  -simit kaç para
  -1 lira 25 kuruş
  30 tane aldam 1 e olurmu.
  -Olur
  -hepsini birden yani varsa 300 tane 75 kuruşa verirmisin.
  _ bi düşüneyim. Kurtarır beyim. Tamam alayım.
  Simitci doldururken durdurur Ahmet bey. Senin aracında atatürk yapıştırması var almiyorum. der
  Simitci sinir olur verir küfürü. Ali bey zaten kazıkcısın istersen ben sana 50 kuruştan vereyim der ve gider.
  Simitci arkasından pis yalancı diye bağırır. Ahmet bey eve gider. Hoşdan beşten konuşurken oğlundan işyerinin anahtarını ister yarın ben açayım işyerini der. Verir oğlu. Ahmet bey sabah dükkana geçer oturur. Arkası kapıya dönük. işciler ilgilenir müşterilerle. Kendisi oğlundan sebep patron. Neyse dünkü simitci gelir ağabey 300 simit der. Ahmet bey döner simitciye. Sen atatürkcüsün vermeyeceğim der. Kasabada simit üreticiside yoktur. Sehir ise 55 km mesafede. Bozulur simitci ata yapıştırmasını söker atar araccından. binbir özür falan diler.
  Ahmet bey bak der simitciye dünyalık çıkarın için sattın atayı. Oda arkadaşlarıyla birlikte Osmanlıyı satmiş olamazmı.
  –neden yapsın ki bunu.
  –Kendini kurtarmak ve işbirlikci gizli yahudiler devlet ele geçirip zengin olsun diye.
  –Madem öyle niye seviyor millet onu.
  –solcular zaten onun adamı. diğerleri devlet ocağımıza incir dikmesin ekmekten aştan olmayalım diye öyle gözüküyor. mecburen. yani oynuyor. çünkü devlet ataya dokunan haklıda olsa çarpıyor.
  -ya demek uyutmuşlar milleti.
  -Boşverelim bunları. sana simidi kaçdan vereyim.

 62. ismailden fıkra

  _Kemal bey atayı rezil ediyorlar internette. her şeyi döküyorlar ortaya. önleyemiyoruz.
  – biz iktidar olunca yakacağız onların hepsini kosede dolduracağiz.
  -15 yıldır AKP iktidarda. kimseye göz açtırmıyor.2023-2053 ve 2071 dede biz iktidarız diyorlar. Biz ne zaman iktidar olacağızda ceza vereceğiz bunlara.
  -2073 te. oda önemli bir tarih.

 63. ismail

  Mustafa Kemali ağır eleştiriyor olacağızki resmen polis dolaştı peşimde. Yazmasın diye. Malum yetkililker böyle durumlarda yazanı takibe aldırıyor. ne bulacaklar. sadece bu yazıları. 29 ekim sonrası işyerinden dönüyorum tam işyerinin yanındaki fabrika koskoca atatürklü bayrak astırmış. Bana kasıt gibi geldi. Sebep işyeri dönüşü 12 km boyunca aynı bayraktan bir daha görmedim. Ancak ertesi günü koca Gebzede bir evin penceresinde. Her neyse yine birgün işe gidiyorum. Tam durağımın orada durduğum bir otomobil. Osmanlı tuğrası. K.Atatürk yazısı ve bayrak birarada. Hepsi de bizim mesajı veriliyor bana. Az geridede polis otosu içindeki beni seyrediyor. . Ağaların anlamadığı devlete can kurban. Derdimiz devlet bayrak değil. Yalan tarih.
  Madem Osmanlı bizim Mustafa Kemal neden Sultan Vahdettini hain ilan ediyor. Hatta bir yerde mahluk diyor.
  Saraydakiler Mustafa Kemali çekiştirecek oluyorlar Vahdettine benim komutanımı bana kötülemeyin diyor ve susturuyor etrafındakileri. Ata böyle birini hain ilan ediyor. Kişilik farkı çok açık.
  MHP lideri bizi eleştirmişti. Ata hakkında en ağır bilgileri Türkcü yani ülkücü çizgideki Rıza Nur veriyor. sözde Ülkücü serserinin biri saldırmiştı bana 2005 te. Karakolluk olduk. Karakolda ataya küfür etti gece. Tutanaklara geçti. Gündüz gelen polis atayı sokmuşun devreye tutuklandın diye yalan bu dedi. Atayı sevmediği açık. Dedim bana karşı değil akşam polislerin arasında etti. Sonra o serserinin arkadaşları şikayetten vazgeç diye buldu beni hepsi ülkücü. Atatürkü niye karıştırdın ederse etsin diyorlardı. 2000 in başlarında kısa bir dönem ülkücülerin arasında takıldı.işleri güçleri ata çekiştirmekti. Benim suçum açık konuşmak gizlememek olmalı. Ata maalesef kandırmaca. Gazetecilik döneminde 1990-94 döneminde polis arkadaşlar kıyasıya eleştirirdi atayı.
  Ata toplantıdaymış kendisine kral faruk ve Ahmet zogo gibi kaydı hayat şartıyla devlet yönetmesi istenmiş. Ben diktatörmüyüm dermiş. Ama ölene kadar başta kaldığı gerçeği gün gibi ortada. Hala sağ olsaydı hiç kimseye fırsat vermez halen başta o olurdu. O kadar dolabı boşamı çevirecekler. Başkasınamı kaptıracaklar koltuğu.
  Sabetaycılar onun sayesinde iktidar oldu. Masonlarda. Masonlar geçenlerde anıtkabiri ziyaret etmiş öyle kalabalıklarki. 100 yıl önce Osmanlıyı 55 yıl önce Menderesi bunlar halletti. Atayı çok severler bağlılık gösterirlermiş. Başları nede olsa.
  Sabetaycılar onlarca sene sanat adına bu devletten çalışmadan maaş aldı. onun sayesinde. 2000 lere kadar. Boğazda villalarda vergi ödemeden yaşadılar.
  bu işi fıkraya bağlayalım.
  -söyle bakalım küçük devlet için vergimi daha önemli askerlikmi.
  -vergi gazi paşam
  -aferin nereden biliyorsun
  -bilmeyenmi var balkanlardan doluşan o kadar dönme sabetaycının karnı ve gözü başka türlü nasıl doyacak.
  Ataya neden taptıkları çok açık değilmi.
  Hala 40 lı yaşlardaki sözümona tarihci birileri atayı ve yaptıklarını belge dedikleri şeylerle savunmaya çalışıyor. Nutukta var. Ata yazışmalarda kendi adamını savunurken hırsızlık ve cinayetlere karışmadığından bahsediyor. Bizde açık bilgileri karışmış. neymiş belgelerde yalan söyleyebiliyormuş. iş kimlerin yazdığına bakıyor.

 64. ismail

  ha bu arada cumhuriyet 1923 te ilan edilirken hayır diyecek olanlar meclise sokulmamış kapılarına polis dikilip evlerinden çıkarttırılmamış. Ata usulu demokrasi. Meclise azıcık sayıyla cumhuriyet ilan edilmiş.

 65. ismail

  Bu gün 10 kasım. Mustafa Kemalin ölümünün 79. yıl dönümü. Evvelki senelerde 90 lık yaşlıları çıkarıp atayla ilgili anıları anlattırıyorlardı tvde. Atayı görenleri.Bugün Mukime F. adlı 103 yaşında kadının 1935 tarihli olmayan anısını anlattılar. 1935 te öğrenci iken iazci elbisesi alamadığından Ankaraya atayı görmeye gidemediğini anlatıyor kadın. 1935 te 21 yaşında olur. Merzifonda o yaşta öğrenci olsun. Kadın aslında 90larda ve anı atayı görmeme anısı. Görenler tükendi demekki.
  Gazeteci engin ardıç geçmiş dalgasını bugün 10 kadım. Atayı anma günü köşede yazacak yer kalmadı demiş. Nasılsa 500 kişi aynı hikayeleri yazacak oralardan okuyuverin demiş.
  Depremci prof Övgün Ahmet E…. tvde anlatıyor. 1932 de Almanyaya heyet göndermiş ata. incelemeye. Giden heyet dönüşte atayaAlmanlar büyük uçaklar ve geniş yollar yapıyor demiş. Anlamiş ata Almanlar savaşa hazırlanıyor 1939 da savaş var demiş ve krom çıkartılmasını istemiş. Daha krom pazarı yokken çıkartılan bu madene Almanlar talıp olmuş. Atanın öngörüsü imiş bu. Ata birde sakın bu savaşa girmeyelim demiş. devlet sabetaycıların elinden kayar korkusu malum.Atanın 2. dünya savaşının 1940 da çıkacağını döylediğini yazan kaynaklara ne diyeceğiz. Almanların bütün avrupayı alacağını ama ABD ile rusya arasında sıkışıp sonunda yenileceğini yazanlar. Japonların savaştaki uçakla intihar saldırılarının atanın öngörüsü olduğu falan. Hep atayı süper göstermek için sonradan uydurulan masal bunlar.
  Ata 1920lerin başlarında Kurtuluş savaşına faydası olmadığını düşündüğü bütün subayları ordudan attı. savaş atayı getirmek için ingiliz kurgulu olduğuna göre atanın işbaşına gelebilmesine yani onun çıkarına hizmet etmeyen herkes atıldı ordudan demektir bu. Atayı sevmediği anlaşıldığından. 1. dünya savaşındaki onca hizmetin hiçbir hükmü yok. bu 10 kasımda 10000 kişiyle ata resmi yapılmış. hersene artan sayıyla solcuların bayan numarası.
  Nuri oğlu Mustafa Kemal adlı biri anlatıyor babası atanın yakınında bulunanlardanmış. Ata komada iken Aman yarabbi aman yarabbi dermiş. Komada hiç kimse konuşamazken o öyle dermiş. çok. dindarmış hesapta.
  saat kaç dedi ve komaya girdi bidahada konuşamadı ertesi gün öldü. Bunlar atayı sevdirme numarası. Ata cumhuriyeti kurdu derken nedense Osmanlıyı yıktığından bahsetmezler hiç. Yakılan orjinal kuranlardan asılan kimi hocalardan. zorla dayatılan ecnebi kanunlarından.Atanın yaptıkları devrimleri ülkenin istiklal marşına taban tabana zıt bikere. Tvde O mustafa Kemal denen anlatıcı atanın devamlı lokantaya gittiğini arkadaşlarıyla yiyip içtiğini hesabı sürekli yanındakilerin ödediğini açıkladı. milyonların milyarların olsun ama cebinde akrep olsun hesabı başkalarına ödet. hemde herseferinde. Millete böyle biri ata olarak layık görülmüş.
  Ata iki kere mareşal oldu. ikincisini Fevzi paşaya verdi diyorlar. dünyanın neresinde var böyle birşey. Atayı yüceltmek adına fevzi paşa aşağılanıyor.
  döneminde ülkeye avrupadan yahudileri doldurtturan ata konu Osmanlıya gelince öyle aşağiliyorki. Osmanlıyı moğol olarak gösteriyor. Osmangazi Anadoluda müslüman oldu hikayesi. süleyman şah anadolu selçuklu sultanıymış Osman gazi kendini onun soyundan yani selçuklu varisi göstererek karamana rakip olmuş yani yalanla kurmuş devleti güya. Rertuğrul gazinin doğumuda 1188 çekilerek Osman gaziden 70 yaş büyük gösterilir.. Kemalist söylem bunlar.
  Anadolu selçuklu sultanı süleyman şahın mezarı Haleptedir. 1086 da ölmüştür. Diğer süleyman şah rakka yakınlarında 1226 da fıratı geçerken düşüp ölmüştür. yani Osman gazinin ataları cengiz han sağken bile müslüman. Moğollar gelmezden evvel bu civardalar. Bu yalan çöküyor. Ertuğrul gazinin doğumuda 1226. süleyman şah ölürken. O süleyman şahın mezarı Osmanlı istedi diye 1921 de bize bırakıldı. Mustafa Kemal vahdettinden silah isteme adına bu işini gördü padişahın. Ama sonrasında vahdettine hain damgası. ve ülkeden kovulma
  düşman işbirliğiyle Başarıya ulaşan …. oyunlar millete kutdallaştırılıyor ve hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Ülkenin en başları dahil herkes şakşakcı. Atatürkcülük mesajı veriliyor. Bizde yalancı gibi sunuluyoruz. Yalan dünyada dürüst olmak yerine dürüstmüş gibi gözükmek itibar görüyor.

 66. ismail

  Ata bütün bu yazılara rağmen adı büyütülen birisi.Sadece aleyhine konuştuğundan asılan doktor nazım ve iskilipliatıf hocanın idamları.Aleyhine olduğu için yurt dışına kaçan 38 de atanın ölümünden sonrayurda dönüşünde 8 eylül 1942 de faili meçhul şekilde evinde ölü bulunan rıza nurun durumları. Bir kişi dahamı varmış atanın aleyhine yazan.O kişiyi vurmaya Fransaya adam gönderilmiş.Arnavutmuş tetikçi.İsim benzerliğinden yanlış adamı vurup yaralayarak dönmüş. 2008 de olmalı yeni şafak yazmıştı.
  Ermeni teçhiri sebebiyle bozok kaymakamı Mehmet Kemal 10 nisan 1919 da ingiliz zoruyla asılıyor. O tarihlerde Mustafa Kemal istanbulda çıkarttığı gazetesinde ingiliz işgalini övüyor.zaten istanbula ingilizlerle aynı gün ingiliz treniyle dönmüştü.
  Cumhurbaşkanımız şu sıralar çok atatürkçü. Halbuki 2011 deDersimde canlı canşlı yakılan insanları.çocukları ilk o aöıklamıştı. Anıtkabiri dolduramıyorlar açıklamasıda onundu.İki ayyaşsözü bardağı taşıran son damla oldu.Muhtemelen dışarıdan yahudi lobisi kendi adamlarına isyan çağırısı yaptı milyonlar ayaklandı.Cumhurbaşkanımıza geriadım attırdılar.şimdilerde 2019seçimiiçin kemalist oylarada ihtiyaçvar.
  Dersimde askerin biri alacağım diye kandırdığı kıza tecavüz etmiş almamış. cezada almamış. Sonra karakol baskını 33 ölü. Olayları bu başlatmışdenirdi. Ardından 37-38 deki katliamlar.13806 kişi.
  Fıkraya bağlıyalım.
  Dersimharekatı sırası dağda silahlı birisi yakalanmış. Gazide Dersimdeymiş. karşısına getirmişler.
  -Ne bu silahlı geziyorsun demiş.Asam cevap vermiş.
  -avcıyım. Kurt avcısı.Sürüm varda zarar veriyorlar.
  Gazi peki ben kimim demiş adamın cevabı sizde avcısınız olmuş.
  -Ne avcısı demiş gazi .cevap
  _Dersimde olduğunuza göre.
  şapaka yuzunden bisürüadam asıldı memlekette.Diyorlark itunustan hüsrev paşa fes getirmeseydide şapka getirse yine isyan edeceklermiydi. yunan zorla gavur işi şapka giydirecek denerek millet savaşa sokuldu. sonra kendileri zorlaşapka giydirdi.
  Mesele atayı sevmeme meselesi.işgalcilere kendini getirttiğinden.. Birde şapkalarla yahudi işadamı zengin ediliyor. Karşı çıkan asılıyor.
  İmam hatiplilereinsan grubundan kemal atatürk yazdırılmış.İmam hatipleri o kapattırmıştı. Devlet zoruna millet boyun eyiyor.
  Türkçe harici dilyasağı konuyor. arnavutcaya yasak yok. Çünkü aliriza ve kendisi arnavut.

  Kemal sunal Mesut yılmaza erbakanla hükümet kurma diyen alevi sanatcı.1944 doğumlu. 2000de uçaktan dorktuğundan mldü. 11 kasım doğum gününde anılmış. gerçek doğumu. 10 kasımmış ata öldü diye değiştirmiş. bigün daha bekleseymiş. Ata 38 de öldü. Halbuki O gün Altıparmak 10 kasım 38 doğumlu. Değiştirmemiş doğum gününü.
  Bi gariplikte Mehmet bekaroğlunda geçmişte 90 larda yazdığı kitapta ataya kefere demiş. Sonra dönmüş chp den milletvekiliolmuş.
  Devlet korkuttuğundan herkes atatürkcü gözüküyor.

 67. ........

  hamdi namık gör 1881 1957 arası yaşamış. birinci mecliste mebus. gebze eskihisarda yalı yaptırıyor 1920 lerin başlarında. birara bu köyde yaşıyor. ölen arkadaşının karısıyla aralarında aşk dedikodusu çıkınca kaçıyor köyden. bu adamın istiklal savaşı mucizesi diye bir kitabı var.ne mucizesi işin aslı sabetaycıların hokkabazlık ederek düşman işgalciler sayesinde osmanlıya konma mucizesi. sonra millet korksun sussun diye asıp kesmeler. bu adamda sabetaycıydı zaten.
  sanatcılardan birisi yeni piyasaya çıktığında sürekli atayı övüyordu. babası gebze tuzla sınırındaki arçelikte çalışmış. o sebeple adı o fabrikayı andırır. her neyse bu atayı okadar çok övüyorki bunu gören artık atatürk ne yapıyor aranız nasıl iyimi diye sorar hale geliyor. günlerden birgün kadir isimli çok meşhur bir sanatcı film setinde bir kızı motive ediyor. buda bizimkinin sevgilisi çıkmasınmı. vay sen benim sevgilime nasıl sarkarsın diye ortalığı birbirine katmalar. filimlerin deli kadiri sus ulan sadece motive ettik. bizim ortak izmlerimiz var. rezil etme beni desede dinletemiyor. başlatma izmine diyor bizimki.iş mahkemeye gidiyor. tabi kadir kazandı. adam boşamı o kadar ünlü. bizimki bir daha atayı almadı ağzına. bizimki dediğime bakmayın. alevilerden.
  zaten kim atayı çok fazla övüyorsa ya sabetaycıdır yada alevi. yada devletten nemalanan yükselme çabasında olan gizliden mason dalkavuğun birisi

 68. emin abdulhamid

  Gazi M.Kamal 1. Dünya Harbi esnasında, Filistin ve Suriye cephesine atanmadan önce çeşitli nedenlerle Almanya ve Avusturya gezisine çıkıyor, savaşın en kritik dönemleri.. 15 Aralık 1917-3 Ağustos 1918 arası yani 8 buçuk ay yurtdışında kalıyor. Dönünce Suriye ve Filistin cephesine atanmış ve sadece 1-2 ayda cephe düşüyor!!! 30 Ekimde Mondros imzalanıyor!

 69. ismailden fıkra

  -büyük atatürkümüzün dünya çapındaki en ünlü askeri ve siyasi deha olmasındaki sırları açıklarmısın evladım
  -açıklamasam olmazmı öğretmenim
  -o ne biçim söz öyle valla bakmam gözünün yaşına basarım sıfırı oturursun kıçının üstüne
  -o zaman günah benden gitti. her savaşta yenilmek. işgalci güçlere kendini getirttirmek, başkalarının zaferlerini kendine maletmek, küçük işleri dönmelere bin misli şişirttirmek

 70. ismail

  şimdi kadir mısırroğlu diyordu you tubede. filistin cephesinde ordumuz çökene kadar bütün cephelerde savaş sürüyordu. m.kemal haber vermedeen çekilince o cephe çöktü. suriye elden çıktı bu yetmedi anadoluda işgale açıldı. buda bütün cephelerin çökmesine sebep oldu. mısıra sürgüne gönderilen kimi askerlerimizin gözleri oyulmuş.
  yemen cephesinden 3 kişi dönebiliyor bizim köye. olayları şöyle anlatıyorlar. filistin cephesi çökünce istanbul ile hiçbir irtibat kalmamış. silah sevkiyatıda durmuş. mermileri tükenince yemendekilerde ingilizlere teslim olmak zorunda kalmışlar. biz 3 kişi ayrı yere alındık. diğerleri ne oldu hiçbir haber alamadık diyorlar. ben söyleyeyim hindistan yada myammara sürülüp orada esir kamplarında işkence altında yaşayıp 3-4 sene içinde öldüler.
  1995 te 70 lik komşumuz vardı o anlatmıştı. artık 100 yaşını geçmiş olan ve cephe çökünce orada kalan bir osmanlı askerini yemene çekime giden türk ekibi tvde konuşturmuş. bu ve bunun gibiler istisna olmalı.

 71. Meryem

  Onu bunu bilmem de okuldaki hocalar yatıp kalkıp kemal paşa diyor. 12 yıldır okula gidiyorum, on binlerce askerimizin esir düşüp işkencelerle kör edildiği bu olaydan yeni haberdar oluyorum.

 72. ......

  mustafa kemalin paylaşılan osmanlıdan kendine pay kapabilme adına bir sürü yenilgisi var. devlet hangisini açıklattırıyorki bunu açıklattırsın. tarihler olması gerektiği gibi değil paylaşımcılardan hissesine bu topraklar düşen m.kemalin istediği şekilde anlatılıyor. aksini söyleyeni devlet görevden atıyor öğretmenler ne yapsın. aç ve açıkta kalmamak adına devletin istediği yalanları söylemek zorundalar. bunun için maaş alıyorlar.

  1. Meryem

   siyasetçilerden bahsetsek anlarım. Her fikirden insan dinliyor, bazen yalan söylemek zorunda kalıyorlar.
   Öğretmen bunlar. Okulda bomboş beyinleri dolduruyorlar. Kuzu gibi dinliyor çocuklar.
   Sonra anlat bakalım doğru tarihi anlatabilirsen çekirdekten “kemal paşa tek kurtarıcımız” desturuyla yetişen çocuklara. Tapmaya kadar gider..
   Her doğruyu zaten söyleyemezler anlıyorum da bari açık kapı bırak be hocam!
   Mısıroğlu gibi “buralar mayınlı” diyebilir yahut öğrenmeyi öğretmek adına çocuklardan araştırıp getirmelerini istesinler.
   Yıllarımızı boşa harcıyorlar. Ne adam akıllı tarih öğreniyoruz ne de tam manasıyla pozitif bilimleri..
   Din eğitimini saymıyorum bile.
   Şükür ki şuan az çok önü açıldı gerçeğin yoksa bilmediğimizi de bilmeyecektik.

   1. ismail

    dönmeler maalesef çok azgın. en ufak birşeyde ayaklanıveriyorlar. 2013 te başbakanımız erdoğan iki ayyaş dedi diye 3milyon kişi ayaklandı ülkede. ipleri ecnebilerin elinde olan bu kimseler hristiyan ve yahudi alemine güvenerek her taşkınlığı yapabiliyor. devlet iç savaş çıkaracaklar her tarafı yakıp yıkacaklar diye korkuyor. çünkü böyle bir durumda ülke suriyedeki gibi dış işgalede açık hale gelir. devlet bile korkuyor dönme azgınlardan. aradığının cevabı budur.

 73. ......

  osmanlı şeriat devletiydi diyyenlere haber türkte veryansın etmiş murat bardakçı.son dönemde birahane kerane vardı yani şeriatçı değildi diyor. ülkeyi dışarıdan rusya ingiltere fransa ve italya kuşatmış, içerde müslüman gözüken yahudi sabetaycılar orduyu ele geçirmiş. ülke borç sarmalına sokulmuş.padişahlar komutanlara söz geçiremiyor ne olacaktı başka. yinede şeriat osmanlının bittiği gün 1kasım 1922de kaldırılmıştır m.kemal tarafından kaldırıldı gerçeğini değiştirmez bu durum.
  fabrikada işçilerden kalan yemekleri meydana döküyoruz. kediler avluyu aşıp araziye girebiliyor. yabani kedinin biri geldi yemeye hayvanın bir gözü yok. başka kedi vurup çıkartmış olmalı derken az sonra 2 aylık yavrusu geldi yemek için. onunda aynı taraftaki gözü yok. böyle tesadüff olmaz. gözü kör eden eriten bulaşıcı bir hastalık var galiba bu kedilerde o hastalıktan vardı.
  osmanlının frenk dediği avrupalılarda geçen asırlarda çok yaygın olan bu hastalık frengi olarak adlandırılır. önüne gelene tecavüz eden kör şeytan olarakda adlandırılan tek gözlü gemici korsanlarda çok rastlanırdı bu hastalığa. galiba kominist sscb nin kurucusu lenindede vardı bu hastalık.
  takma göz ile yaşadığı söylenen bi kişide daha varmıştı bu hastalık. şimdi yazacaktım kim olduğunu adı birdenbire uçtu aklımdan.
  sayın bardakçı sen tarihçisin herşeyi bilirsin. madem şunun kim olduğunuda açıklayıver bizahmet.

 74. ......

  internetin her yerinde mısıroğlu hocaya hhamde nasıl saldırıyorlar doğru söylediği için. halbuki biz neler tesbit ediyoruz ağırlığı sebebiyle bu siteden bile geçmiyor. bu millete düşmanlarla işbirliği yaparak binbir ihanetle kazık atan kemalistler kendi attıkları kazıkları vahdettinin ve dindar kesimin üzerine atmışlar.atatürkçülerde biliyor bunları atatürkcülükten beslenen bazı siyasi liderlerde. bilmezden geliyorlar çıkarları gereği.

 75. ......

  kemalist bir tarihçinin youtube videosuna bakıyorum. ermeni olaylarını konu alıyor. yani bize göre ermeni sürgünlerini ecnebilere göre ermeni soykırımı meselesini. diyorki o tarihçi osmanlı devleti ermeni soykırımını işgalden sonra daha en baştan kabul etti. sultan vahdettin ingilizlere ermeni olaylarına karışan bütün subayların listesini verdi. ingilizler onları tutukladı. dahası kurtuluş savaşı yıllarında 1920de bozokun boğazlayan kaymakamı mehmet kemal 1915deki ermeni olayları sebebiyle yargılanarak istanbulda bayezıt meydanında idam edildi.
  şimdi buradaki yalanları teker teker dökelim ortaya. ülke mustafa kemal 1918 eylülünde filistinde yenildi suriye elden çıktı anadoludayla istanbul ve çevresi elden çıkmasın diye mecburen monros barışına gidildi ve ülke bu sebeple mustafa kemal işbaşına getirilmek üzere işgal edildi. osmanlı devleti kemal paşa sayesinde esir edilmiş ve gelen işgalci devletler bu esaretten istifadeyle istanbul hükümetine her istediğini dayatıyor. ingilizler ermeni sürgünleri bahanesiyle önüne gelen osmanlı subayını tutuklar bunu mustafa kemalin önündeki engeller kalksın diye yapar. ermeni olayları bu işin bahanesidir bunun suçuda kemalistlerce sultan vahdettine atılır.(Devam edecek)

 76. ......

  halbuki suriye ve lübnana sürgün edilen ermeniler 13 kasım 1918de istanbulun düşmanlarca işgal edilmesi üzerine anadoluya geri dönmeye başladılar. tabiiki tamamı dönemezçünkü kimisi abd ye, kimisi güneyamerikaya,kimi avrupaya kimide kafkaslara göç etti. kimiside suriye ve lübnanda kaldı.aradaki açık buradan kaynaklanıyor. ama yinede dönen çoku.
  mustafa kemal bunlara 1926-36 döneminde islami kimlik vererek aramızda müslüman türkmüş gibi kamufle olmalarını sağladı.
  1945 te 2. dünya savaşı bitince yahudiler almanlar bizi soykırıma uğrattı diyerek büyük tazminatlar koparınca ermenilerinde gözü açıldı. bizide türkler soykırıma uğrattı diyerek tazminat koparmaya baktılar.göç ettirmeyi soykırım gibi göstermeye baktılar. adamlar kendilerince haklı çünlkü anadoluda 1.5 milyon ermeni vardıı nereye gitti bunlar. başka yere göçen göçtü dönenlerde islami kimlik verildi. işte kazık bize bu yüzden girdi.dönenlere islami kimlik verilmesi yüzünden.
  ermeni sürgünlerini yaparak ermeni mallarına konanlar ittihatçı, osmanlıya konup hristiyan azınlığa islami kimlik veren bunlar soykırım damgası türk milletine vuruluyor.kemalist ahmaklık yüzünden.
  boğazlayan kaymakamı mehmet kemalin asılması meselesine gelelim. işgalcilerin zoruyla ermeni sürgünleri sebebiyle 1920de değil 10 nisan 1919da idam edildiğinde ne kazım karabekir nede mustafa kemal daha anadoluya yunanda izmire çıkmamış kurtuluş savaşıda başlamamıştı. o tarihte mustafa kemal istanbuldaydı ve çıkardığı gazetesinde mehmet kemali zorla idam ettiren ingiliz işgalcileri övüyordu.(Devam edecek)

 77. ismail

  yani kemalist tarihçi bilerek 1919 ilkbaharı başındaki olayı 1920de gibi göstererek m.kemali bu durumu kınayan osmanlıyı ise zalim gibi gösteriyorlar. zalim ingilizdir. m. kemali işbaşına getirende onlar. daha evvelde demiştik m. kemal eli ermeni kanına bulaşmadığı için bu ülkeye birinci adam yapıldı. ismet inönüde bu sebeple ikinci adam oldu. hatta denebilirki kazım karabekir paşa 1919-20 döneminde doğu vilayetlerinde çok fazla ermeni tepelediği için 1923te ordudan 1926dada siyasetten dışlandı.
  ingilizler 1921 de ankaradaki mustafa kemale çektikleri bir telgrafta istanbul (Osmanlıdan alınarak) size teslim edilecektir sadece siz ermenilere zarar vermeyin deniyor. yoksa vermeyiz anlamı çıkar buradan.karabekir paşaya ermenilere zarar vermiş olmanın cezasının çektirildiği çok açık. tıpkı, cemal, enver ve talat paşa misali oda dışlandı.
  mustafa kemal ne yaptı ona bakalım. filistin yenilgisinden sonra mondrosla bizim azerbaycandan ve kafkaslardan çekilmemizi sağladı. 1920de azerbaycan devletinin ruslarca işgaline onay verdi. aynı yıl azerbaycanla aramızda ermenistanın kurulmasına göz yumdu. 1920de aldığımız gümrüden geri çekti bizi.
  manevi kızı sabiha gökçeninde aslının ermeni olduğu açıklandı zaten.
  ülkede ikinci adam olarak bilinen ismet inönü aslen bitlisli olmakla birlikte malayalı idi. mustafa kemalin anne tarafınında aslen malatyalı olduğu söyleniyor. kızıllar her ikisi içinde onlar bizdendir diyor. kızılların aslının ne olduğunu defalarca yazdık. anlayan anlasın artık.
  islam için arabın dini diyenler Kuran alfabesini ve dilimizi islamla bağımız kopsun diye değiştirenler için ne denebilirki. açıkça onlar başkası gibi gözüküyorlar ve bizi dini ve milli değerlerimizden koparmaya uğraşmışlar.

 78. ismail

  malum bugün 19 mayıs gençlik ve spor bayramı. aynı zamanda m.kemalin samsuna çıkışının 99. yıl dönümü. yine çanakkale arıburnunda ingilizlere karşı 600e karşı 20000 kayıpla yenilmesinin 103. yıldönümü.
  bayram sebebiyle anıtkabirde törenler var. yinede tören alanı büyük çoğunlukla boş..herneyse tvde gösterdi anıtkabirin bahçesinde gazeteci bayan kemalist bir gence neler hissettiğini soruyor genç bayram diye sevinliyim ama biryandanda çok üzgünüm diyor. gazeteci kız sebebini sorduğunda ise atatürk hayatta değil diyor.
  yuhki ne yuh.
  gelin nesil nesil omürlere bakalım. 1800lü yıllarda ömür ortalama39 yılmış yani 1850de doğan 1889da gidiyor demektir bu. osmanlının son yıllarında 40 yıla çıkmış. 1877liler 1917de gider demektir bu. 20.asrın ilk yarısına doğru 45-46 yıl. yani1900de doğan 1945-46da yolcu. cumhuriyet dönemine mustafa kemal dönemindeki ömre bakalım. 1924te doğanlar 54.4 yıl yaşamış. çoğu 19978de gitmiş.günümüze bakalım. ata erkekti ve erkek ömrü 75.3 yıl. ocak 1943 ve öncesi ortalamada hayattan çekilmiş sayılıyor. bunlar m.kemalin ölümünden yıllar sonra dünyaya gelen insanlar.
  atanın doğduğu yıl doğanlar 41 yıl bile yaşayamazken ataya 141yıl ömür biçenler bunun imkansız olduğunu bildikleri halde kime ne yağcılığı yapıyorlar bilmem.
  Anlaşılan atatürkçüler atatürkten başka birşey bilmiyorlar. işin gerçeği onuda yanlış biliyorlar.

 79. ismail

  yüksekokullardan birinde akademisyen enayi avında öğrencilere araştırmayı seveniniz varmı diyor. öğrencinin birisi kalkıyor. buna kendi projesiyle ilgili araştırma görevini vermiş. öğrenci proje güzelmiş tayyip yürütmesin demiş. cumhurbaşkanımız bu ülkeye çalışıyor bizde öyleyiz demiş hocada. ama öğrenciyi okuldan attırmamış.
  zuhal olcayın erdoğana hakaretlerine 11ay 20 gün hapis çıksada ceza uygulanmadı ertelendi.
  biz ilkokuldayken öğrencinin birisi m.kemalin aleyhine konuşsa ağzını burnunu kırardı öğretmenler. ortaokuldayken hem dayak atar hem okuldan atar hemde hapse düşürürlerdi. 2010da hapse düşeni biliyorum. 2015 te liseden atılanı.
  ne diyeyim kemalistlerle bizimkilerin arasındaki insanlık farkı.

 80. Allah sonumuzu hayr etsin, ihanet şerbetini içenler asla iflah olmaz. Bunu anlamayanlar hep affedici olmuştur. Ama hainler idareyi ele alınca, tüm değerleri yıkar ki , arkada bıraktığı pisliklerin izi silinsin. Ardından öyle bir millet hasıl ederler ki asla iflâh olmaz. Taki bu pisliklerden arınana millet özüne dönene kadar. Işte o zaman kader ümmete güler. Kuruyan gönül bahçelerinde çiçekler en derin anber kokusunu salar. Bu millet pisliginden 2016 da arındı. Yükseliş başlandı. Gercekler öğrenilince kalplere vurulan parangalar kırılacak inşaallah.

 81. İslâm Davetçisi

  Mondros’un yüzüncü yılında bunun sebebini herkes anlamalı. Çünkü bu gerçekten de çok sinir bozucu ve üzücü bir vakadır.Koruma kanunu yüzünden üzerine gidilemiyor.

 82. Zeki

  M. Kemal’in başında bulunduğu 7. Ordunun kabul edilemez bir şekilde 8. ve 4. Ordulara haber vermeden ani bir surette geri çekilmesi, 8. ve 4. Orduların imhasına sebep olmuştur. Neticede Nablus Meydan Muharebesi olarak tarihe geçen bu çatışmalarda; Mareşal Liman Von Sanders’in Yıldırım Ordular Grubu bozguna uğramış, Cevat Paşanın 8. Ordusuyla kuruluşundaki Albay Refet (Bele)’in 22.Kolordusu imha olmuş, M. Kemal’in 7.Ordusuyla kuruluşundaki Ali Fuat Paşanın (Cebesoy) 20.Kolordusu ve Albay Ismet (Inönü)’in 3.Kolordusu ağır zayiat vermiştir yaptıgı bu taktik emirle Filistin Cephesi bozguna uğratmış..
  İşin ilginç tarafı Osmanlı Filistinin muzaffer komutanı olan İngiliz General Allenby nin isteği ve Padişaha yapılan baskısı sonucun da, Anadolu da yer yer İngiliz işgaline direnen Türk Milletini katletmesi için, özellikle Mustafa Kemal özel yetkilerle donatılıp Anadolu ya gönderilmesi isteniyor!! Bu baskılar sonucun da Padişah Vahdettin M. Kemale Osmanlı tarihinde hiç bir kişiye verilmemiş yetkileri veriyor ve 40 bin Osmanlı akçesi yolluk verilerek o zamanın en ileri teknik ve modern gemisi Bandırma Vapuruyla İngiliz donanmasının korumasında Samsuna çıkılıyor!..

 83. ismail

  edirnede emine isimli 21 yaşında çarşeflı bir üniversite öğrencisi bayan 10 kasımda atatürkü anma törenleri sırasında ona hakaret içeren ağır sözler söyler söylediği gerekcesiyle polislerce yakalanarak sevkedildiği savcılıkca tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. tahsilide yanmıştır. yazık.
  sevmesin zorundamı kime ne. ölmedimi bu adam. kendi döneminde 40yıla çok üzun süre denirmiş. 2000e kadar 60 yıl anlamına gelen sittin sene çok uzun süre sayılıırdı. 2000lerde 80 sene çok zaman sayılıyor. ve o m. kemal öleli 80 seneyi aştı zulmü halen sürüyor. gerçek kurtarıcı olsa ne diye sevmeyelim. işgalden sonra gelmiş. bal gibide belli onu düşmanlarımızın başımıza getirdiği. deistlerin ateistlerin taptığı adamı biz ne diye sevmek zorunda bırakılıyorruz. onlar bizim dinimizin imanımızın düşmanı değilmi.
  anıtkabirde nöbetteki askerin ağlama numaraları vardı. kim inanıyor geçek olduğuna hiç kimse. insan anne babasının mezarı başında ağlamazken 80yıl önce ölmüş bi sabetaycvının mezarında ağlayacak. çokda inandırıcıydı. memleket kurtarmış milletin babasıymış masal bunlar. düşmanlarımız onlara çalıştı diye getirdiler onu başımıza. öyle kurtarıcı olmaz. gizli işgal sürüp gider millet uyutulur yada korkutulup susturularak kurtardı masalı sürdürülür.
  bakın bakalım kaldırılan andımıza tek klime islami ibare varmı. gençliğe hitabeye bakın asla bulamazssınız. türklük ve islam 1100yıldır et kemiktir. bunların olmadığı yerde bir anormallik ve istenmeyen oyunlar vardır. selanikli dönme oyunları gibi.

 84. ismail

  yazıların çok ağır olduğunu bende biliyorum bakın size bişey anlatayım. 1960ların başları abd-meksika yöresi moon tarikatından iki kardeşten birisi peygamberliğini ilan ediyor müritlerine. öteki kardeş asıl peygamber benim deyince sürgüne yollanıyor. sürgündeki kardeş kandisinin peygamberliğini ileri sürüp tanrının ağabeyini cezalandıracağını söylüyor ve onu silahlaöldürtüyor. adamlarınada tanrı onu cezalandırdı diyor. inanıyorlar. sonra çıkarına çomak sokan başka birini daha öldürtüyor. kızlarından biri anlıyor bunlar babasının işi. bir yakınına babam peygamber değil adam öldürten birisi diyor. duyuyor adam kızını kemerle boğup öldürüyor. devlet 1979da yakalayıp sahte peygamberi tıkıyor hapse. öbür kızından sebep damadı geliyor ziyarete. sen peygamber değilsin vaadlerinin hiçbirisi gerçekleşmedi hepimiz sürünüyoruz peygamber olsan hapiste olmazdın diyor. adam peygamberim diyor öğretileri olan bir yazmayıda ondan müritlerine yolluyor. yapıyor deniileni damadı. sahte peygamber 1981de kalp krizinden ölüyorr. 1988de damadıyla birlikte 3kişi birde çocuk aynı gün cinayete kurban gidiyor. meğer o sahte peygamber kendisine inanmayanların ölüm emrini ve tarihini gizlemiş öğretilerin içine. cinayetler bu yüzdenmiş ve müritlerince işlenmiş. adamın öbür kızıda ağır durum karşısında intihar ediyor. sahte peygamber dalavere çeviriyor anlayan herkese anlatacak hiç kimse inanmayacak diye hemen öldürtüyor.
  mustafa kemalede sen ingiliz fransız italyanişbirlikçisisin deyip bir dediğine ters düşen hemen hain ilan edilip adamlarıyla birlikte yok edildi. muhalifler ya kaçtı ya dar ağacında kesildi soluğu. asarak keserek sindirdiler milleti. hiç kimsede vatan haini değildi. sadece dümenciler kirli işleri söylenemesin diye asıp kesiyordu. bizde seviyoruzbu vatanı. kendi çıkarı için imparatorluk çökerten dakka dukkacıları değil. milyon insan öldü işbirlikçi sabataycı oyunları yüzünden.

 85. Kenan

  Tarihi gercek tarihcilerden dinlemek önemli. atatürktün müslüman olmadıgını 1923 yazdırdıgı tarih kitabında aşikar hatta youtube gökten indi sanılan kitapları kadırdık sözleriyle canlı birşekilde dinleye bilirsiniz, sunuda unutmayalım suan hilafet Türk milletinin elinde olsa bütün müslümanlar türkiyeye tabi olmak zorunda olucak lozanın en baş alıcı matesi budur hilafettir şuan bu olmadıgı için bütün müslüman topraklarında böl parcala yönet bakınız bütün müslüman toprakları hıristiyanların poligon alanı gibi , hilafeti bir olmak olarak görebilirsiniz , diyeceksinizki sudi lermi bize tabi olacak? Arap toplumunda osmanlının önemi büyük istanbuldaki harem niye var araştırın osmanlı buraları almadan önce sefaleten kırılıyo osmanlı toparlıyo fakat elimişden şerif hüseyin isyanıyla cıkıyo ( lavrens) acıdırki şuan peygamberimin topragı haramilerin elinde müslümanlıkla hic bir işi yok yemende bunu görüyosunuz amerikayla yaptıgı anlatmaları görüyosunuz o osmanlıya dil uzatanlara yazıklar olsun peygamberim ümmetim diyerek yalvarırken 2.abdulhamit hânım milletim miletim diye son nefesini vermişken ben kimimki bu padişahlara dil uzatta bilirim cumhiyete dicek bişeyim yok tarihi diye bildigimiz yılmaz beyler osmanlı hic bişey yapmamış açsın 2.abdulhamitin vikibedisine baksın? Herkeze slm olsun bütün gardaşlarıma.

 86. Geri bildirim:CHP’nin Kuvayı Milliye Mücahitlerine ihaneti! – Belgelerle Gerçek Tarih

 87. Geri bildirim:M. Kemal Atatürk’ün Ingiliz Istihbaratı ile gizli ilişkisi deşifre oldu – Belgelerle Gerçek Tarih

 88. Abdullah aslan

  Allah razı olsun Allah Hizmetinizi daim eylesin
  Her ne kadar delilli kanıtlı olsada kıt kafalılar bir yol aramaya kalkacaklardır Siz hakikat yolunu bırakmayın Abilerimm🌹🌹🌹🌹🌹

 89. Geri bildirim:Alıntıladığım bir bilginin düzeltilmesi – Belgelerle Gerçek Tarih

  1. DavudAğa

   Bunlar ezik tesellisi. 1918 Filistin Cephesi’nde İngilizlerin yemek yiyip esir almayarak İstanbul’a gönderdiği kişi 7. Ordu Kumandanı ki İngiliz gazetesiyle sâbittir. Eylül 1918

  2. Doğuhan

   Kudurmuyorlar, uyanıyorlar. Yalanlarla dolu masallarınızı çürütüyorlar. Sizin hakaretten başka yeteneğiniz yokken onlar yol kat ediyorlar. Site üzerinden asılanların hain değil, aksine, müslüman türkler olduğunu belgeleriyle okuyabilirsin. Tabi doğruyu kabul edecek kadar cesursan # #

  3. ismail

   Dünya lideri atatürk diyeceksiniz masalları okuyan vatandaş. Atan ABD yi Rusyayı Çini Avrupayı yönetmedi. Aksine onların emir eri idi. Bırak artık kendini kandırmayı. Ananı yalancımı kovaladıda hala bu yalanları sayıklıyorsun. Artık herkes herşeyi biliyor. sen neyin kafasındasın. bizi dünynın en zavallıları arasına soktu atan. bazı şeyler yeni yeni düzeliyor hepsi o.
   Ne mutlu türküm meselesine gelince Balkanlardan doluşan Rum, arnavut, makedon, bulgar, Çingene, Boşnak, pomak ve daha kim varsa kafkaslardan doluşan abaza gürcü ermeni, çerkez romanyadan gelen tatarlar biz türküz demediler hiç. Neyseler onları söylediler. Kanun zoruyla bile dedirtemedi. Kendine atatürk dedirtiyor ama kendi doldurduklarına ben türküm dedirtemiyor. Bunun ağlanmasıdır ne mutlu türküm sözü. Yoksa herkes biliyorki Türk milleti cephelerde düşmanlara yem edildi. Sonradan yetişen yeni nesille şehit çocuklarıyla kurtuldu Türklük. Kemalizm balkanlıların kafkaslıların bu topraklara çöreklenmesi olayıdır.

 90. Olkhazar

  yalanlar ve bu yalanların dayandığı çürümüşlükleri belgelesi ile ortaya çıkaranlara bu kadar küfür ediyorsunuz ya, işte siz apaçık sapkınsınız… kudurun it soyları. bu devletin ve milletin sizin gibi köpeklere ihtiyacı yok… Allahnurunu tamamlayacaktır… Kudurun….

 91. ismail

  1909 da 31 mart olayları sırasında sadece Türkçe bilen bu sebeple sözüm ona türk olduklarını iddia eden Mustafa Kemalci sabataycı çapulcu Makedon ve arnavutların Sırp Bulgar rum ve çingeneleride yanlarına alarak İstanbulu ele geçirip padişah 2. Abdulhamiti devirmesi olayı var. Hani Mustafa Kemalin hareket ordusunu İstanbula ben gönderdim dediği olay. İstanbuldaki birlikler neden savaşmadı bu balkan yahudisi olan masonlarla diye hep hayıflanır dururdum. İngiliz ve Fransız gemileri İstanbul önlerine gelmiş. Osmanlı ordusu Kemalist sabatay yahudilerini yenerse İstanbulu onlar işgal edecekmiş. Padişah bu sebeple ayaklanmacılara müdahele ettirmemiş. Kemalistlerde o ingilizlere ve Fransızlara sayenizde Osmanlıyı çalıyoruz demek adına olmalı teşekkür mesajı çekmişler. Balkanlarda cihan harbinde her cephede süper şekilde yenildi Mustafa Kemal netice gitti petroller girdi heykeller. 100 yılı aşkın süredir Muazzam fakir türkiye onun yüzünden. Milletin kazandığı kendi boğazına yetmiyor. Kimi kadınlar fabrikam var diyen kimi sapık erkeklerin yalanlarına kanıp karın doyurmak adına kocalarını bırakıp başka adamlara bile kaçıyor. Herkes ülkeden nasıl kaçarımda başka ülkeye kapağı atarım hesaplarında. Hala gavurluk zorla bu milleti o adamın heykeline mezarına boyun eydiriyor. Hala utandıran koruma kanunları kaldırılamıyor. Millet devleti ayakta tutabilmek adına elindekini avucundakini devlete kaptırıp kendine gelecek yapamıyor. Çok insan çocukda yapamıyor. Nüfus yurt dışından kaçıp ülkeye doluşanlarla artıyor. Evlerde çocukların yerini kediler köpekler almaya başladı. Batının dayattığı muazzam zorlaştırılan hayatlar yüzünden. Bunun yan etkiside öldüren kanser patlaması. Günahı vebali o heykellerine boyun eydiren düşman işbirlikçisi tek gözü kör sabataycıya.

  1. cemal

   Selamü Aleyküm İsmail yazını okudum ama yazında yanlış bir nokta gördüm o konuda doğrusunu bildiğim için ve birçok tarih kitabında okuduğum için yazmak istedim.M Kemal Abdülhamit hanı çok seven biri idi hareket ordusuna jurnalci olarak katılmıştır yani bu orduyu engellemek için çok kere padişah 2.abdülhamid hana mektup yazdı durdurayım mı orduyu dedi ama padişah orduda karışıklık çıkmaması için durdurmasını istemedi ve M Kemal’e “Oğlum kader de ne var ise o bırakınız mani olmayınız” mektubu ulaşınva M Kemal gözyaşları içinde bu orduyla İstanbul’a girdi ve Sultan tahttan indirildi.1915 yılında Abdülhamid Han yaşıyordu şu sözleri söylemişti, okurken utanır belki.

   “Rabbime şükürler olsun ki, ummaya cesaret edemediğim zafer haberi(Çanakkale Zaferi) ulaştı. Bu büyük zaferi Mustafa Kemal Bey adında bir Albay kazanmış. Allah devletine hizmeti geçenlerden razı olsun”

   1. cemal, ismail adli yorumcu sana cevap verir fakat ben de vereyim.

    M. Kemal’in Sultan II. Abdülhamid Han’a mektup yazdigini söylüyorsun, o halde bu mektbun hangi kaynakta gectigini de yazmalisin.

    Ayrica, Sultan II. Abdülhamid Han’in, Canakkale ile ilgili söyledigi ve “Rabbime sükürler olsun ki, ummaya cesaret edemedigim zafer haberi…” diye baslayan cümle, “Abdülhamid’in Hatira Defteri” adli “uyduruk” oldugu yazari tarafindan bile itiraf edilmis bir kitapta gecer. Burasi, uyduruk kitaplardan delil getirebilecegin bir mecra degil.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: