“M. Kemal Atatürk’ün son sözü Aleykumüsselam’dı” Yalanı

“M. Kemal Atatürk’ün son sözü Aleykumüsselam’dı” Yalanı

*

Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

***

Konuya girmeden evvel hemen belirteyim, sürekli Arapça ile mücadele eden M. Kemal Atatürk’ün son sözünün Arapça olduğunu iddia etmek, o adama yapılmış büyük bir hakarettir. M. Kemal Atatürk’ün bırakın ölürken “Aleykumüsselam” demesini,  yoklama ve teftişlerde,  askeri, “Selamun Aleykum Asker” yerine “Merhaba Asker” diye selamlayan ilk kişinin bizzat M. Kemal Atatürk olduğu Falih Rıfkı Atay’ın “Çankaya” isimli kitabında yazıyor. Dileyen buradan o konuya bağlanabilir:

http://belgelerlegercektarih.wordpress.com/2012/09/19/allahin-selamini-kaldiran-da-ataturk-selamun-aleykum-yerine-merhaba-asker/

***

Son zamanlarda çokça dile getirilen bir konu var. M. Kemal Atatürk’ün son sözü “Aleykumüsselam”mış. Artık M. Kemal Atatürk’ü müslüman bir profil olarak takdim etmek moda oldu. Bu modanın başlamasının yegane sebebi ise müslümanların şuurlanmasıdır. Gerek Internet gibi kitle iletişim araçlarının hayatımıza girmesi, gerekse kemalistlerin değişen dünyada eski baskıcı yöntemlerini uygulamaya fırsat bulamamaları ve bunun neticesi olarak dini kitapların basılabilmesi, dolayısıyla laikliğe uygun yapay bir din anlatmayı üstlenen Hıyanet (Diyanet) Işleri Başkanlığının dini anlatan tek kaynak olma özelliğini kaybetmesi; bu şuurlanmanın temel etkenlerindendir.

Bütün bu gelişmeleri yakından takip eden kemalistler, rejimin kurtuluşunu, M. Kemal Atatürk’ü “müslüman” olarak tanıtmakta gördüler. Zira şuurlanan bir müslüman; Hilafet’i, Kur’an’ı, Ezan’ı, Şeriat’ı vs. ülkemizde uygulamadan kaldıran bir adamı ve rejimini asla kabul etmez, edemez… Binaenaleyh, rejimin sürdürülebilirliği açısından bir tehlike oluşturur. Hedefleri ise bunu önlemektir.

Gelelim asıl konumuza…

M. Kemal Atatürk’ün son sözünün “Aleykumüsselam” olduğunu, Kılıç Ali anılarında yazmış.

Kılıç Ali, hani şu şapka muhalifi diye birçok insanın idamına sebep olan adam!

Iskilipli Atıf Hoca’nın boynuna ip geçirilirken, başına bir şapka geçirip, “Giy domuz!” diyen ve küfürler savuran adam![1]

Böyle birinin yalan söyleme ihtimalini göz ardı edemeyiz. Zaten az sonra ölecek bir insana küfürler eden ve “Giy domuz” diye kafasına şapka geçiren birisinin doğru sözlü olduğunu kabul etmemiz mümkün değildir.

M. Kemal Atatürk’ün ölüm anını yakın dostu Falih Rıfkı Atay şöyle anlatıyor:

“Atatürk bir defa üç gün süren bir komaya girdi. Kendine geldiği vakit, uyumuş olduğunu söylediler. Pek inanmamış, fakat ne olduğunu da anlamamıştı. (…)

Fakat ikinci ve son komadan uyanamadı. Kıvranmalar, çırpınmalar içinde yanıyordu. Kendini kaybetmeden son sözü:

“Saat kaç?” olmuştu.

Belki de bir önceki komadan sonra uyumuş olduğunu söyliyenleri kontrol etmek istiyordu. 10 Kasım sabahı yüzü gittikçe renk değiştiriyor, hançere hırıltısı artıyordu. Saat dokuzu beş geçe sert bir asker bakışı ile başucundaki hekime doğru döndü, gözlerini açtı, son nefesi idi.”[2]

Cemal Kutay da M. Kemal Atatürk’ün ölümünü Falih Rıfkı Atay’dan farklı anlatmıyor:

“Anlamı olan SON sözü ‘saat kaç’ idi. Koma içinde manası anlaşılamayan ve devamlı olarak tekrarladığı sözü: ‘Aman dil… Aman dil…’di. Rahat konuşamadığını mı anlatmak istıyordu, yoksa şuur altı yerleşmiş ‘dil konusu’ mu bilinmez…”[3]

Öte yandan Ruşen Eşref Ünaydın’ın (M. Kemal Atatürk ölürken yanında bulunan) “Prof. Dr. Nihat Reşat Belger’le Mülakat” adlı eserinden öğrendiğimize göre, devrimlerin babası, ‘hayata gözlerini yumarken Saat kaç?’ dedikten sonra sık sık ‘Aman dil! Aman dil!’ sözlerini tekrarlamıştır.[4]

Son olarak Şevket Süreyya’nın o meşhur “Tek Adam” kitabına bakalım:

“9 Kasım’da ikinci komaya girmiştir ve artık uyanmayacaktır. Koma karındaki suyun ikinci defa alınışından 8 saat sonra başlamıştır. Tam 36 saat sürer. Doktorların ve arkadaşlarının, başının ucunda çırpınmaktan ve ağlamaktan başka yapabilecekleri bir şey yoktur. Son komaya girmezden biraz önce Atatürk’ün son suali: “- Saat kaç?” demek olur…”[5]

Görüldüğü gibi Falih Rıfkı, Ruşen Eşref, Cemal Kutay ve Şevket Süreyya, son söz olarak M. Kemal Atatürk’ün “Saat kaç?” dediğini yazıyorlar.

Kılıç Ali gibi eli kanlı katilin sözüne hem ilmen, hem de vicdanen itibar edilemez.

Vicdanen itibar edilemez, zira az sonra ölecek bir insana “Giy Domuz” diyen birisinde vicdan olduğu düşünülemez.

Ilmen kabul edilemez, çünkü diğerleri M. Kemal’in son sözünün “Saat kaç?” olduğunu yazmaktadırlar.

***

Bütün bunları bir yana bırakalım…

Kılıç Ali’nin bu tür ne idüğü belirsiz sözlerini esas alarak M. Kemal Atatürk’ün son söz olarak güya “Aleykumüsselam” dediğini ve dolayısıyla kendisinin “Cennetlik” olduğunu iddia edeceğinize, daha açık ve kesin deliller ile bu konuyu ele alalım…

***

M. Kemal Atatürk’ün hükmü:

CAMİ KAPATMAK İÇİN KANUN

15 Kasım 1935′te “Cami ve mescitlerin tasnifine ve tasnif harici kalacak cami ve mescit hademesine verilecek muhasasat (maaş, ödenek) hakkında” bir kanun çıkarıldı.

2845 numaralı kanunda “Tasnif harici tutulan cami ve mescitler usul ve mevzuata göre kendilerinden başkaca istifade edilmek üzere kapatılır” hükmü vardı. Bu tarihten sonra yüzlerce cami kapatıldı, depo yapıldı, satıldı, yıktırıldı, parti binası bile yapıldı…

***

M. Kemal Devletin başında iken Cami kapatmak için kanun çıkarılmış mı?

- Evet…

Bakalım Allah (celle celaluhu) Kur’an’da ne buyuruyor:

Bakara Suresi
114 – “Allah’ın mescitlerini, içlerinde Allah’ın isminin anılmasından meneden ve onların harap olmalarına çalışan kimselerden daha zâlim kim olabilir! İşte bunlar, oralara korka korka girmekten başka birşey yapmazlar. Bunlara dünyada perişanlık, ahirette de büyük bir azap vardır.”

Gayet açık değil mi?

***

Devam edelim…

“DEVLETİN DİNİ ISLAM´DIR” MADDESİ ANAYASA´DAN ÇIKARILDI

10 Nisan 1928 tarihinde yapılan değişiklikle Anayasa’nın 2′nci maddesinde yer alan “Türkiye Devleti’nin dini İslâm’dır” hükmü çıkarılmıştır.[6]

M. Kemal Islam hükümleri/kanunları ile yönetilmemizi engelledi mi?

- Evet…

Yani Allah’ın (azze ve celle) indirdikleri ile hükmedilmesini engelledi…

Üstelik; “…Gökten indiği sanılan kitapların dogmaları…”[7] diyen de kendisi.

Bakalım Allah (celle celaluhu) Kur’an’da ne buyuruyor:

Casiye Suresi
18 – “Sonra (Ey Rasulüm) seni din hususunda apaçık bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin hevâ ve heveslerine uyma.”

Maide Suresi
44 – “(…) İnsanlardan korkmayın, benden korkun, âyetlerimi az bir paraya satmayın. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.”

Burası da gayet açık… Değil mi?

O halde, bu kadar sağlam deliller varken daha ne diye ne idüğü belirsiz şeylerle kafa yoruyorsunuz? Kur’an ayetine haşa “safsata” diyen[8] adam mı cennete girecek?

 

**********

 

KAYNAKLAR:

[1] Dr. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım (Paris 1929), Altındağ Yayınları, Istanbul 1967, cild 4, sayfa 1317.

[2] Falih Rıfkı Atay, Çankaya, 1968, sayfa 204.

[3] Cemal Kutay, Atatürk’ün Son Günleri, 2005 İklim Yayıncılık, sayfa 29.

[4] Namık Kemal Şahbaz, Türkçeye Hizmet Eden En Büyük Türk: Atatürk, Eğitişim Dergisi, Sayı: 25 (Ocak 2010).

[5] Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam M. Kemal, Remzi Kitabevi, cild 3, 16. basım, sayfa 529, 530.

[6] Türkiye Büyük millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre 3, İctima 1, Cild 3.

[7] M. Kemal Atatürk, Türkiye Büyük millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre: 5, Ictima 3, Cild 20, Birinci inikad 1 – XI – 1937 Pazartesi, Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi, 1-11-1937.

[8] Atilla Oral, Atatürk’ün Sansürlenen Mektubu, (80 Yıl sonra ilk kez, kendi el yazısıyla, sansürsüz!…), Demkar Yayınevi/Tarih Dizisi, Istanbul 2011, 1. Basım, sayfa 61. Orijinal el yazısı; sayfa 75.

Ayrıntılı bilgi için bakınız;

https://belgelerlegercektarih.wordpress.com/2012/05/04/m-kemal-ataturk-ikre-bismi-rabbi-safsatasi-hasa/

 

**********

 

Kadir Çandarlıoğlu

 

**********

 

Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:

http://www.belgelerlegercektarih.wordpress.com

*

*

About these ads

“M. Kemal Atatürk’ün son sözü Aleykumüsselam’dı” Yalanı” üzerinde 10 yorum

  1. Geri bildirim: Atatürk 89 yıl önce bugünü gördü, Atatürk’ün Ortadoğu halkları kehaneti yalanı, Atatürk’ün Amerikalı Gazeteci Marcosson’a verdiği röportajın tam metni « Belgelerle Gerçek Tarih

  2. Geri bildirim: Allah’ın selamını kaldıran da Atatürk – Selâmün Aleyküm yerine Merhaba Asker « Belgelerle Gerçek Tarih

  3. Çok güzel yazmış gülerek okudum peki şunları neden yazmamış elmalı hamdiye kendi cebinden verdiği parayla kuranı Türkçeleştirip o sahte hacı hocalara kanmasınlar diye kuranı türkçeçeşlitirip herkesin anlamasını sağlamış neden diyanet işlerini kurmuş neden meclisi cuma hutbesiyle açtırmış bunları söylerlerse o poh pohçu yalancı hocalar dumur olucağı için tabiki o saat meseleside son sözüde doğrudur saati sorması ölmeden önceki akşamdır saat kaç diye 3 4 defa sormuştur ki arapçayı bırakıpta neden türkçeye dönmüşmüş bizim resmi dilimiz Türkçedir arapça değil ve sen çok biliyosun ya kuranı allahın en nefret ettiği şeylerden biride kuranı boş boş okuyupta hiç bişiy anlamadan okumak olması ki Atatürk selamlaşmalarında annesinin elini selamın aleyküm sabahın hayrolsun şeklinde öpmeden bi yere gitmediği bilirmisin kurtuluş savaşında harbe çıkmadan cepisindeki askerlerle namaz kıldığını bilirmisin ve yine Önce Allahın sonra Mustafa Kemal ve Silah arkadaşları sayesinde bügün rahatca cuma namazını kıldığının farkındamısın bu ülkede ezan sesini onun sayesinde duyduğunun farkındamısın ve hz alinin bi sözünü bilirmisin Herkesi affedin ama vatan hainlerini asla bu ülkekinin kurucusunu karalamak nedir bunu kendin düşün ve Müslüman birine asla kafir demeyin ayeti yada hadisi vardı sanırım ya Atatürk müslümansa ve sen bunun aksini yaymaya çalışıyosun öbür dünyadaki akıbetini düşünebiliyormusun. Ve son olarak Hz mevlanın bir sözü vardır Ya kırdığın gönlü Allah seviyorsa? Bilemezsin, bilseydin ödün kopardı. Dokunamazdın.Hesap günü geldiğinde bunu yazan ve senin bunu yaydığın için Mustafa kemalin gönlünü kırarsan ve kırdığın gönlüde Yaratan seviyosa sonun ne olur düşündünmü ?

  4. admin güzel paylaşım bu millete çok çektirdiler kuranları topladılar ,camileri ahır yaptılar ,dinimizi yaşayabileceğimiz bütün alanları yasakladılar, dini bütün insanları ötekileştirdiler , değerli hocaları asıp kendi adamlarını hoca die piyasaya çıkardılar bütün hocaların adını sahtekara çıkardılar ve şimdi bizden o adamı sevmemizi bekliyorlar ama çok beklerler bu millet uyandı (şimdi biri çıkar atatürk olmasa sen gavur babanın oğlu olurdun der atatürk müslümanlara en büyük kötülüğü halifeliği kaldırarak yaptı müslümanların birlik olmasını engelledi şu an dünyadaki müslümanların eziyet çekmesinin bir numaralı suçlusu atatürk kim ne derse desin !)

  5. Beğenerek takip ediyoruz paylaşımlarızı. Elinize sağlık. İlk okuduğumda bir şok geçirmiştim. Belgeleri gördüğümden sesimi de çıkartamadım. Yalan tarihle büyümüşüz

  6. Elinize emeğinize saglik kaynaklarla desteklenmis.Bu konu hakkinda hic bi bilgim yoktu sayenizde ogrendim.Calismalarinizda basarilar dilerim.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logo

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter picture

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook photo

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ photo

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s